Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009

Fenomenul natural de antigravita ie şi invizibilitate la insecte şi efectul structurilor cavitare GREBENNIKOV

(“Zborul” – capitolul V din cartea “Lumea mea“ de V. Grebennikov)

În primăvara anului 2001 a plecat în lumea celor drep i Victor Stepanovici Grebennikov. Memoria veşnică a acestui savant naturalist se păstrează în inimile noastre. Comentarii introductive de I. Cerednicenco, colaborator ştiin ific superior al Laboratorului de Biofizică, Institutul de Patologie Generală şi Ecologie Umană al Academiei de Ştiin e din Rusia. Victor Stepanovici Grebennikov - savant naturalist, entomolog profesionist, pictor şi om de o cultură generală deosebită, cu diverse interese. Este cunoscut pentru descoperirea efectului structurilor cavitare (ESC). Pu ini însă sânt cei ce cunosc şi o altă descoperire a sa. În 1988 pentru el devine evidentă existen a efectelor de antigravita ie a învelişului de chitină a unor insecte. Mult mai impresionant este fenomenul ce apare concomitent cu astfel de efecte, anume fenomenul invizibilită ii par iale sau totale sau percep iei deformate a obiectului material aflat în zona gravita iei compensate. Pe baza acestor descoperiri şi principiilor bionice autorul a construit o platformă antigravita ională, şi practic a elaborat principiile zborului dirijat, cu viteză de până la 25 km/min. Din 91-92 platforma a fost utilizata de autor ca mijloc de deplasare rapidă. Efectele biogravita ionale alcătuiesc un spectru larg de fenomene naturale, care, posibil, apar nu doar la insecte. Se cunosc numeroase cazuri experimentale controlate de scădere a greută ii obiectelor materiale în timpul ac iunii directe psiho-fizice exercitate de om (psihokinezie), de levita ie yoghină în timpul medita iei transcedentale profunde Maharischi. Sânt cunoscute cazuri de levita ie a medium-ilor sau chiar dispari ia acestora în timpul sedin elor de spiritism. Este greşit să considerăm că natura a înzestrat cu astfel de capacită i doar anumite persoane. După părerea mea este o lege biologică generală insuficient studiată. Astfel, în stări de somnambulism (sleep-walking) greutatea omului scade. Un somnambul a cărui greutate corporală este de 80-90 Kg. poate păşi pe o scândură sub ire, călca pe persoana ce doarme alături, fără ca acesta să simtă presiunea fizică (cu excep ia fricii). În unele cazuri clinice de epilepsie autentică, pe durata acceselor petit mal (fără convulsii), deseori se produce o transformare reversibilă, de scurtă durată a personalită ii (numită în popor posedare), când o feti ă delicată, epuizată de boală, sau un băiat de 10 ani brusc capătă puterea unui atlet bine antrenat. Acest fenomen psihofiziologic se numeste acum personalitate multiplă deoarece diferă de simptomele clasice epileptice. Astfel de cazuri clinice sânt foarte bine cunoscute şi descrise în literatura de specialitate. Totusi fenomenele însotite de schimbarea greută ii umane sau a obiectelor nu se produc doar în cazul condi iilor patologice. Persoane sănătoase în caz de stres emo ional acut, cauzat de un pericol legat de via a sa sau de o motiva ie dominantă de atingere a unu scop important, sânt capabile involuntar să depăşească obstacole care sânt de netrecut în stare normală; pot ridica greută i enorme etc. În mod obisnuit, fenomenul se explică prin mobilizarea extremă a for ei musculare, ceea ce nu corespunde realită ii. Se pare ca mecanismele bioantigravita ionale sânt mai dezvoltate la sportivi (săritori în înăl ime, ridicarea greută ii, atle ii). În mare (posibil in general), rezultatele sportive sânt determinate nu doar de gradul antrenării ci şi de pregatirea psihologică.

Deoarece îl cunosc pe Victor Grebennikov şi lucrările sale. Din păcate. onest. pentru mul i cititori cartea va fi percepută doar ca o serie de concluzii generale şi foarte populare a experien ei de studiu a lumii insectelor şi secretelor ei timp de 60 ani. Sânt ferm convins că descoperiri de acest gen nu trebuie îngropate din cauza actualului pragmatism în ştiin ă. de exemplu despre rolul mecanismelor antigravita ionale în evolu ia insectelor. Se cunosc de asemenea şi fenomene de creştere pe un timp scurt a greută ii obiectelor. Astfel. şi dacă echipamentul de monitorizare dinamică a greutătii va fi creat. şi entomologic autobiografică a autorului. nu doar din auzite. inclusiv a omului. Este suficient să publici într-o carte ştiin ifică sau în materialele unei conferin e un articol. Credin a fanatică şi închinarea în fa a zeilor înrudeşte ştiin a actuală cu religia barbară. CopyLeft SaDAng 2 . Cu siguran ă. care nu sânt determinate de transferul masei. jertfele căreia au devenit mul i savan i-academicieni. Este simplu să pierzi titlul de colaborator ştiin ific sau şef de laborator. savant mai conştiincios. Cel ce are ochi . Fie ca această carte stiin ifico-artistică să rămână un SF pentru cei pragmatici. la filiala Academiei din Novosibirsk s-a creat un comitet de luptă cu pseudoştiin a. ornată cu elemente science fiction. Este o “dacitlografie” bogată spiritual. vom afla destule informa ii obiective despre acest fenomen neobişnuit.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Dacă se va pune problema cercetarii ştiin ifice corecte a anomaliilor greută ii omului în diferite stări psihofiziologice. Grebennikov şi munca lui de pionierat este foarte bine cunoscută şi în “underground-ul ştiin ific” (adică ştiin a din Rusia care este persecutată official de academie). ce con ine o viziune ecologică.să vadă. Dar aceasta este o mare greşeală. Dezvoltarea armonioasă este imposibilă fără distrugerea vechilor dogme. şi talentat ca el. Cartea lui Victor Stepanovici Grebennikov este scrisă în stil artistic şi ilustrată de autor. (locuim la nu mai mult de 10 Km unul de altul) şi pot spune că nu am cunoscut alt cercetător.

Deasupra lacului zboară cârdule e de ră uşte. mi-am întins cu plăcere picioarele obosite savurând încă o noapte minunată în stepă (ceea ce se întâmplă rar). Cât este de minunat aici în plină libertate! M-am instalat lângă malul abrupt. Vântul nu bate.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Capitolul V – Zborul înce oşat din îndepărtare. Un iz romantic. pe o poiană acoperită cu iarbă. se aude fluieratul beca elor. Înainte de somn am cules câteva movili e uscate de bălegar. unde curgea cândva un puternic afluent al râului Irtas. Devin mic mic ca o furnică şi apoi mare ca cerul. Nu-mi pot explica de ce astăzi aceste schimbări ale corpului meu înainte de somn sânt deosebit de puternice. care este indispensabil (în zona malului înalt al lacului cu apă cam sărată sânt foarte multe “muşcătoare” plictisitoare). M-am aranjat pe patul meu improvizat. care s-a transformat odată cu ararea stepei într-un lan de lacuri sărate. Bolta înaltă de culoarea perlei a cuprins stepa pe cale de adormire. Este prea târziu pentru întoarcerea acasă. Fumul albastru mă duce în zbor în tărâmul poveştilor şi adorm repede. am pus rucsacul sub cap. Am aşternut impermeabilul. Discul roşu arămiu al soarelui a atins deja orizontul Ac iunea se petrece în stepă. de neuitat se răspândea prin stepa ce adormea. nu se mişcă nici un fir de iarbă. în valea Kamaslovo. Uite că a apărut ceva nou: senza ia de cădere. le-am adunat împreună şi le-am dat foc. oricum în ploscă a mai rămas apă şi am protectorul anti ân ari “Deta”. M-au re inut insectele mele şi mă pregătesc pentru somn. îmi pare că malul înalt a dispărut momentan de sub mine şi cad într-o prăpastie straşnică şi necunoscută! CopyLeft SaDAng 3 . O seară liniştită în stepă.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 4 .

dar este umed. Deja cunoşteam că aceste albine apar in speciei Galixt cu 4 ineluşe (după numărul de inele galbene de pe abdomen)..greu. în ochi apar lumini e de diferite culori. flaconaşe cu reactive şi multe alte lucruri. larve vii şi sănătoase. Au apărut zgomote în urechi. Pe masa mea de lucru. dar ele nu au dispărut ci dansează pe cerul gri-smarald.. Mi-au rămas doar câteva resturi de cuiburi cu multe odăi e-celule. se găsea un vas larg.nimic neplăcut. Aşa. Celulele erau situate una lângă alta şi aminteau de mici degetare sau poate mai mult de nişte urcioraşe cu gâtul ce se îngustează lin. În acea vară am vizitat "lacul fermecat" încă de 4 ori. senza ii asemănătoare am trăit câ iva ani în urmă în pădurice. Acum nu sânt nici cuiburi. La 1 metru deasupra lor sim eam multiple senza ii neplăcute. Am fost nevoit să mă ridic şi să merg pu in pe mal. dar nu reuşesc. Stau 5 min. Ce fel de vis e acesta? Mă aşez şi încerc să alung aceste senza ii neplăcute. şi nu am în eles nimic atunci. când "oraşul" albinelor din Kamaslovo a fost distrus de o aluviune de teren. Trebuie să-mi strâng repede lucrurile şi să plec de aici.. . Doar valurile din fa a ochilor s-au transformat şi nu mai sânt lungi şi liniştite ci au devenit înguste. Urc înapoi pe mal şi istoria se repetă! Am ame eli. cutii cu furnici şi greieraşi. nici iarbă ci o movilă oribilă. A apărut un gust metalic puternic în gură. gust metalic în gură şi parcă mi se schimbă greutatea . asemeni unui caşcaval. aud clar zgomotele puternice ale inimii.ba sânt uşor.. care con ine. pe o movilă de lut. La sfârşitul verii aici era un număr uimitor de albine. devreme diminea a. o anomalie. pe lac. desigur. adică se sim eau minunat. Nu puteam să-mi dau seama. Mi se face frică. în timp diferit şi la ore diferite. nu ar creşte iarbă atât de deasă. Mai merg 10 metri . care dispăreau la 5 metri distan ă. dulcie de la resturile algelor în putrezire mă învăluie. 10 min. pe iarbă. care aduceau spre cuib polen galben-aprins de flori. ba sânt greu . Aroma densă. Acelaşi lucru nu puteam să-l afirm despre mine. pe care stau aparate.. De necrezut. iar pe alocuri asemeni unui burete? Răspunsul l-am aflat câ iva ani mai târziu. odăi e. Acum mi-am amintit. umplut cu bulgăraşi spongiformi de lut.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Deodată au început a licări nişte valuri. dacă acesta ar fi un "loc periculos". Eu mi-am aranjat patul chiar deasupra "oraşului" subteran al albinelor. am deschis ochii. Dar curiozitatea câştigă. de ce anume aici se simt minunat plantele. CopyLeft SaDAng 5 . anume în crângul fermecat Lesochke din Zakoldovannoy Rosche!. pupe. clare asemeni unor scântei sau lan uri şi nu-mi permit să privesc în jur. o mul ime de tunele. am plecat spre drumul principal ce ducea la Isilkul. cu capul îngreuiat. Somnoros. Oare ce se petrece aici? Poate este din cauza mirosului de mâl şi apă de la lac! Mă cobor şi mă aşez lângă apă. care sânt foarte multe. părea că aş fi pus pe limbă o baterie puternică. la un metru se simte influen a clara a "ceva". Oare peste tot e la fel? Uite aici. când soarele nu a răsărit încă. albinele. Sânt singur în stepă lângă "lacul fermecat". nu ar mai fi cuiburi de albine atât de mari care au ocupat tot malul de lut. ocupând tot malul. Ar fi bine să mă culc undeva pe-aici.acest "ceva" dispare.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 6 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 7 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 8 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 9 .

Experien ele continuau şi Natura îmi revela noi şi noi taine. În acelaşi ziar se găseşte şi o scurtă explica ie fizică a descoperirii. mobilă. încol irea semin elor de grâu. CopyLeft SaDAng 10 . Câmpul produs de ESC în jurul fagurilor scade neregulat.. care este în permanentă mişcare şi schimbare veşnică. ci asemeni gravita iei ac ionează asupra structurilor vii prin pere i. aveau o senza ie clară de căldură deasupra cuiburilor. Cele mai precise termometre. În degete au mai apărut. Rezultatele acestor experien e sânt publicate în articolul "Despre proprietă ile fizico-biologice ale cuiburilor albinelor-polenizatoare". spa ii printre detaliile panourilor de comandă. Am atins bulgăraşii cu mâna . Folosind modelul cuiburilor de albine.. ESC este resim it de om mai târziu. dar deasupra lor aveam o clară senza ie de căldură. alte obstacole.. am construit câteva zeci de "faguri" din plastic. hipersaliva ie. furnicături. apare luminozitatea larvelor albinelor-taietoare-de-frunze. în gură sim eam gust metalic şi o uşoară senza ie de grea ă. pulsa ie. Fără aparate de fizică însă. am întins mâna deasupra acestor bulgăraşi. alteori mâna devenea "grea". A fost efectuată cea mai minu ioasă analiză chimică a lutului. Astfel de unde se folosesc la microscopul electronic. chiar dacă are o ac iune puternică. sau adierea unui "vânt" rece. Tăcea şi radiometrul. 3. Animalele (şoarecii albi) şi omul. ticuri. publicat în "Buletinul de ştiri agricole din Siberia". apăreau ame eli. se contractau muşchii centurii scapulare. în rezultat nimic deosebit. aparatelor. cauza senza iilor neplăcute nu este un "biocâmp". albinele mature devin mai active şi finisează polenizarea plantelor cu 2 săptămâni mai devreme. S-a constatat că în zona de ac iune a ESC scade vizibil activitatea bacteriilor saprofite din sol. capac de carton. lemn. ESC nu este ecranat. nu puteam să realizez nimic acasă. Ac iunea ("raza" de ac iune) a ESC este mai puternică dacă se orientează în direc ia opusă soarelui şi înspre centrul Pământului (în jos). se schimbă comportamentul algelor microscopice mobile numite clamidomonade. clădiri. metal gros. "tic-tac". Atunci s-a întâmplat o minune. ci dimensiunile. cantitatea. magnetometre nu înregistrau nimic. situarea cavită ilor una fa ă de alta. Când am deplasat vasul spre marginea mesei şi am aplecat fa a deasupra ei. Senza iile s-au păstrat şi atunci când am acoperit vasul cu o cutie de carton. Capul a devenit uşor şi mare-mare. nişte senza ii necunoscute până atunci de împingere. în ochi licăreau lumini trecătoare. La nivelul organismului apăreau senza ii iar aparatele "tăceau". celule ale plantelor vii şi moarte (inclusiv de propriile noastre celule). fiind înconjura i de multiple cavită i mari şi mici. Totuşi mâinile umane şi nu doar ale mele (!). camere. a ciupercilor de drojdie sau de alt tip. se acomodează peste un timp.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Când căutam ceva. Cavită ile puteau fi formate din orice material dur. iar în "păhărele" gogoaşe de mătase cu pupe şi larve. Dacă obiectul cavitar se transfera pe un nou loc... forma. între copaci. Un comportament asemănător manifestau albinele-taietoare-de-frunze care populau un fascicol de tuburi din hârtie.erau reci. peste câteva secunde sau minute. posibil că este implicat şi Timpul. captatoare de ultrasunete.. în plus. o "fantomă") care e sim ită de mâini peste zeci de minute. Pentru descoperirea acestor vibra ii fizicianul Louis des Broglies [?] a primit în anii '20 premiul Nobel. veziculele din diverse materiale plastice. deasupra lor am sim it căldură. aflate în zona de ac iune a ESC. coridoare. Câmpul ESC produce dereglarea func ionării ceasurilor mecanice şi electronice. le încercuie cu un sistem invizibil dar bine sesizat de "învelişuri". Toate aceste manifestări sânt produse de vibra ia materiei. Am propus unor persoane care nu ştiau despre descoperirea mea să ină palma sau fa a deasupra tuburilor şi am înscris fiecare detaliu al relatărilor acestora. sau se ridica în sus. metal. chiar luni de zile. Fiecare tub con inea multiple "păhărele" din frunze acoperite cu căpăcele din frunze. În studiul cuiburilor m-au ajutat mul i colaboratori ai academiei din Novosibirsk. Acel "ceva" străpungea obstacolul… Fenomenul se cerea studiat imediat. aceleaşi senza ii resim ite la "lac" au reapărut. Altfel nu am putea exista. Am ajuns la concluzia că. Am numit descoperirea efectul structurilor cavitare (ESC). automobilelor. un mediu dens şi vâscos. hârtie. degetele amor eau. electrometre. 1984. iar pe locul vechi rămâne o "urmă" (sau cum a fost numită în glumă. N. corpul cădea undeva în jos. săli.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 11 .

În acelaşi muzeu se găseşte un aparat din faguri cu efect analgezic. în interiorul cărora. Astfel de analgezice nu sânt o taină şi se folosesc cu succes în ară. Peste câteva minute va sim i ceva (am să vă fiu recunoscător dacă îmi ve i scrie ce a i sim it). Scepticii pot vizita muzeul agroecologic din Novosibirsk şi vedea minunea cu proprii lor ochi. CopyLeft SaDAng 12 .Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Am mai descoperit şi alte lucruri care in de fizica corpurilor solide. Nu este un miracol. placaj sau tinichea. pe fire de păianjen. Iată aşa un cadru de la insecte. Oricine se poate aşeza pe scaun. Iată cum arată: nişte vase ermetice (vezi desenul). Unda este o energie capabilă să producă un lucru de autoîmpingere a corpurilor. pentru cel pu in câteva ore. cu suturile bine sudate. Este practic incredibil că prin peretele gros capsular penetrează undele cuibului mic şi uşor de viespi. Cutia poate fi din carton. un mănunchi de spice şi atunci indicatorul va devia lent cu zeci de grade. pe fundul vaselor este pu ină apă cu func ia electrostatică. Totuşi am construit nişte aparate capabile să înregistreze obiectiv ESC şi care reac ionează la prezen a apropiată a cuiburilor de albine. atârnă oblic paie şi rămurele cu capetele arse. faguri de albine. fizica elementară şi care ne vor îndepărta acum de principalii eroi ai povestirii . vizibil pe foto şi indicatorul din interiorul acestei capsule ermetice care fuge de cuibul de mult părăsit. uneori chiar parcurge jumătate de cadran.albinele. Se va apropia de vârful de sus al indicatorului un cuib vechi de viespi. Cel ce are dureri de cap nu le va mai sim i peste câteva secunde. servind drept tăciune pentru desen. Energia electronilor ambelor corpuri multicavitare va crea în spa iu un sistem de unde însumate... mecanica cuantică. chiar prin obstacole asemănătoare capsulei metalice cu pere i groşi (vezi foto). Radia ia este clar percepută pe palma mâinii aşezate în partea de jos a cutiei cu faguri. sub o cutie ce con ine câteva rame cu faguri de albine. în special când se lucrează în condi ii de aer uscat.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 13 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 14 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 15 .

Totuşi. în apartamentul nostru din Isilkul locuiau bondari. dar nu memoriza localizarea urdinişului. majoritatea structurilor multicavitare şi corpurilor cu efect ESC puternic au o ac iune nefavorabilă asupra omului în primele minute sau ore. mai lateral şi 0. Pere ii celulelor sânt mai sub iri. Pare o descoperire uimitoare. se aşeza pe peretele din cărămizi. este mai poros. localizarea şi dimensiunile sânt altele. ele amesteca fibre vechi ale arborilor cu salivă cleioasa). Seara. la 0. cu toate că dimensiunea şi forma celulelor sale sânt asemănătoare celui de albine. cu excep ia cazului când era împuns.5m mai inferior. Iată pe scurt istoria acestei descoperiri. De unde ştia insecta. nu-i aşa? CopyLeft SaDAng 16 . În general. exact unde se găsea stupul şi se străduia să pătrundă printre cărămizi. părăsind casa. Una din pu inele excep ii sânt fagurii albinei melifere. materialul celulelor spre deosebire de cele din ceară de albine. Am primit câteva relatări despre ac iunea nefavorabilă a unor cuiburi de viespi constituite în podul casei. În anii '60.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Ini ial gândeam în felul următor: omul şi albina sânt în contact de mii de ani şi nimeni nu a relatat ceva neplăcut. de fapt e hârtie (hârtia a fost inventată de viespi şi nu de om. au şi o capsulă externă cu câteva straturi din hârtie şi cu spa ii între ele. Acum îmi este cunoscută. că anume la 4 m de urdiniş. Cuibul vechi de viespi are altă ac iune. Uneori câte un bondar tânăr parcurgea un tub lung din stup spre urdinişul din fereastră.5m adâncime este cuibul său? Pe atunci nu ştiam care este explica ia.fun iona! Am decis să selectez 6 rame. obosit şi "mul umit" de memoria vizuală slabă. La întoarcere rătăcea timp îndelungat lângă fereastra mea şi cele ale casei învecinate asemănătoare cu a mea. Am adus o ramă cu faguri usca i deasupra capului .

Altfel oraşul subteran al albinelor. De departe se sim ea încetinirea acestui "detector". de la distan a de 1-2 m. Nu sânt extrasenzitiv. acolo existau unde-semnale produse de cavitatea cuibului. Cunoştin ele despre ESC sânt necesare albinelor ce-şi construiesc cuiburi subterane. sub formă de clopo ei-lalele. O alta taină mi-a fost revelată în acei ani de prietenele insecte legate cu florile plantelor. cu care atrag polenizatorii zburători. amarilis. ca rădăcinile plantelor. deoarece construind o nouă galerie. deoarece dacă era deplasată pe locul vechi rămânea un timp o "urmă falsa" ("fantomă" de reten ie despre care am vorbit anterior). astfel de fenomen poate fi experimentat de oricine după un mic antrenament. CopyLeft SaDAng 17 . să crească în galerii şi celule.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Să ne aducem aminte de oraşul Pompilov din crescătorie. Mai sensibili sânt copiii. practic fără erori. pe care l-am purtat deasupra florilor mari. L-am descoperit cu ajutorul unui tăciune pentru desen (rămurica arsă). Unii pot folosi chiar palma. aceasta să nu se intersecteze cu cuibul vecinei şi să-l ocolească. Rădăcinile îşi opresc creşterea sau ocolesc cuiburile albinelor cu câ iva centimetri. puternic şi neinterferabil. Florile posedă. adolescen ii. rece. Unica condi ie ce trebuia păstrată era imobilitatea plantei. limba. Nu se va admite. Fără nici und dubiu. miros. pe lângă culoare. bostan. care pot distruge construc ia. un creion (spre floare va fi orientată partea neascu ită). unde viespile-vânători se reîntorceau la locul de unde au plecat şi chiar la locul unde fusese transferat bulgărele de pământ cu vizuina. senza ie de amor eală. de asemeni. polen şi un semnal asemănător. nalbă. liliac. Se poate folosi în locul tăciunelui o bucată de 1 cm de mătură galbenă de sorg. s-ar distruge. În scurt timp puteam găsi floarea întro cameră întunecată. fa a şi vor sim i că de la floare vine căldură.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 18 .

aflat la câ iva metri.. la comandă. iluminare. cei 4. CopyLeft SaDAng 19 . structuri. Se prea poate că am plictisit cititorul cu tot soiul de faguri. mai exact to i oamenii sânt extrasensibili (bioenergeticieni). Deasupra acestora zburau cârduri imense de ra e şi berze. le pot men ine în aer sau lipite de palmă. ini ial mâinile drepte. presărat cu cuiburi de albine. Lângă malul abrupt. zumzăiau sute de mii de Halictus Quadricinctus ce mi-au deschis uşa spre Necunoscut. În fiecare primăvară au loc aluviuni de cernoziom cândva fertil. însă cândva erau lacuri. Separat aceste 2 structuri nu au nici o influen ă. Mult mai mul i pot deplasa obiecte nu prea grele pe masă. Mâinile. În caz de reuşită un om de 100 kg va zbura practic până la tavan. Astfel de dereglări le-am produs prin ac iune cu un cuib de viespi şi ESC suplimentar al palmelor proprii. crud al omului fa ă de Natură.. de comportament incult. îşi întindeau aripile masive vulturii-răpitori. cu ~2cm între palme. ce lucra pe bază de baterie. re ele etc.. pe apă pluteau lebede de-un alb imaculat. Ele pot deplasa un indicator din tăciune sau un pai al aparatului meu. articula iile..test ce se dezvoltau la aceeaşi temperatură. Va fi nevoie de o carte voluminoasă pentru a descrie toate experien ele mele. Astfel de personae sânt filmate ca o minune. O poate face oricine. unghiile. sânt emi ătoare puternice ce produc ESC..Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Acest fenomen a fost confirmat în experien ele de creştere a boabelor de grâu într-un câmp puternic cu ESC. vasele. fără via ă acum. Există un străvechi joc popular: o persoană stă aşezată pe scaun iar al i 4 "construiesc" deasupra vârfului capului acestuia o re ea de palme orizontale cu degetele pu in depărtate. un alt exemplu.. care se deplasează către băltoacele sărate. Pe foto se observă moartea rădăcinilor şi devierea acestora în partea opusă “fagurilor artificiali”. Tot acolo. Oraşul albinelor nu mai există. Peste 10-15 sec. în compara ie cu alte boabe . Am să men ionez doar un detaliu: în câmpul de ac iune a ESC deseori se defecta calculatorul (E3-18A). umiditate. tendoanele. Deci în zona "lacului" exista un vechi pact de prietenie între plante şi albine care este un exemplu de inteligen ă ecologică a Viului. Cei ce l-au ridicat vor afirma că era uşor ca o pană. introduc rapid degetele arătător şi mediu sub genunchii celui ce e aşezat şi îl saltă energic în sus. ligamentele. Încerca i! Aştept scrisori. anume oasele tubulare ale falangelor. Sânt convins că nu exista "extrasensibili". mai sus . Este important să se păstreze sincronicitatea ac iunilor. pe acelaşi loc al pământului.cele stângi.

.. iar Grebennikov este un mistic. bucuria crea iei.. insuccese. "obstacolul" invizibil.. Au început nop i nedormite. legile umane.. CopyLeft SaDAng 20 .imaginile multicolore mobile. decora ii sau dreptului de autor. Dar nu este mistică şi noi. Dar îndrăznesc să afirm că este fericit acel ce are ochi. elastic. chiar accidente. mai exact prietenele mele insectele. OZN.. Veni i! Acum un alt mister îmi deschide uşa! Aşa este. Puteam să fiu luat în derâdere sau mai rău. "fosfenele". Astfel de momente sânt mai importante decât primirea unei diplome..i citit aşa relatări în ziare. Iarăşi m-a ajutat întâmplarea.. defec iuni... care deseori nu admite regulile. reducerea temporară a masei obiectelor.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Cititorul va afirma că este împotriva legilor naturii. mâini bune şi muncitoare. cunoaştem foarte pu in despre legile universului. oamenii. Nu aveam un consultant. gustul metalic în gură. căutarea materialelor lipsă. "capriciile" ceasului. chiar dacă nu întotdeauna finalizate cu succes. Toate acestea pot fi experimentate în muzeul nostru.. cap. Aminti i-vă ieşirea temporară din func iune a electronicii. reducerea aparentă a masei umane. reviste "OZN". neîncredere. Odată mi-a apărut aşa o idee: rezultatele experien elor mele cu insectele sânt asemănătoare povestirilor persoanelor vizitate de. Probabil a.

Acum sânt acoperit de umbra unui nor. vertical. iarăşi prin intermediul prietenelor insecte. Deasupra stepei de pădure însorite plutesc umbrele de diferite dimensiuni ale norilor. iar acestea pleacă spre şosele ce nu se văd prin cea ă. pu in mai mare decât suprafa a unui scaun. chiar în fa ă este lucerna de un verde cobalt. Se pare că norii dorm pe o sticlă străvezie enormă de aceea au margini bine conturate. deschisă la culoare.. Fantastic? Cum să vă spun.. Mă aplec pu in înainte şi simt cum un vântişor cald. Cupola gigantică cerească cu nori pufoşi se înal ă deasupra păduricilor şi poieni elor. cu suprafa a de ~ 1 hectar". pe care se deplasează automobile ca nişte cutii minuscule. a devenit mai mare. dens. Cărări se încolăcesc printre câmpuri şi păduri. sate. Dacă priveşti mai atent se pot vedea liniile paralele şi nisipul deschis al căii ferate. Putea fi imaginea iluzoriu mărită a aparatului meu? În general oamenii nu observă nimic şi astfel sânt linişti i. timpul trece repede. oceanele verzi de grâu. cu aroma de hrişcă în floare. ceea ce este uşor de realizat şi părăsesc umbra. Zbor cam la 300 m deasupra solului spre un loc îndepărtat. Totuşi. Un astfel de jet ridică uşor o pasăre de talie mare dacă ea îşi deschide aripile: vultur. mobil. fără început şi sfârşit.. Această enormă paletă multicoloră pluteşte. Este timpul să cotesc ~ 20 grade spre stânga. cu margini bine conturate. Când lucrul este nou. Ştiu însă că mai spre dreapta lacului este o dungă dreaptă dreaptă. Al ii au observat "un pătrat plat. cum am aflat mai târziu. de hrişcă sub forma de dreptunghiuri albicioase cu sclipire neobişnuită frac ionată. mi-a revelat fin şi pu in insistent.. Chiar zburând foarte jos nu formez umbră. Eu însă nu am aripi ci zbor pe platforma dreptunghiulară.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Zborul pe platforma antigravitationala (extrase din zilnic) zi aridă de vară. Nu pot fi observat de jos nu doar din cauza distan ei. Doi ani Descoperirea mă inea lângă ea. De aceea evit întâlnirile cu oamenii. cocostârc. Îmi măresc viteza de deplasare. dar rapid şi convingător încă ceva. Pata de culoare deschisă a lacului din stepă s-a apropiat vizibil. interesant. dens ce adie de jos în sus. unii observă rareori pe această por iune de cer un disc sau o sferă de culoare deschisă. deja clar vizibile de la înăl ime. Ele se întâlnesc lângă drumurile de pietriş. Cel pu in nu am stabilit încă de ce depinde starea invizibilitate-vizibilitate. O CopyLeft SaDAng 21 . Acum doi ani Natura. care pare o pată de culoare deschisă în cea ă. Orizontul pluteşte într-o cea ă maro-albastruie. pluteşte în urmă. cu toate că o studiam cu paşi gigan i. care sânt albi deasupra mea. dinspre solul şi plantele încălzite de soare.. zburând departe de oraşe. Simt pe corp adierea jetului dens. plate. iar păr ile superioare strălucesc scăldate de razele solare încât î i orbesc ochii. cu o bară verticală şi nişte mânere de care mă in şi cu care conduc aparatul. sau ceva asemănător unui nor oblic. cocor. Autostrada trece ~ la 8 km de calea ferată. Vârfurile albăstrii cu forme ciudate plutesc lent în urma mea iar între ele sânt câmpurile de ovăz albastre-verzui. cu care este paralelă. albaştri-cenuşii acolo unde sânt pădurici şi albaştri de diverse nuan e deasupra câmpiilor. în depărtare şoseaua cu cutiu ele automobilelor. iar drumurile le intersectez cu viteză mare după ce mă conving de lipsa fiin elor umane..

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 22 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 23 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 24 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 25 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 26 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 27 .

Nu este o plăcere. deseori prin esătura buzunarului aveam senza ia de arsură sau lovitură de electrocutare în momentul "dispari iei" prizonierului. ci un lucru. Astfel aparatul nu se închidea ermetic. mâinile sânt ocupate. care par fantastice cititorului. ba ramâne în urmă. am căutat ări necunoscute mie. Insectele colectate în eprubete "acolo". am încredere doar în insectele reprezentate pe aceste pagini.. pe care o pute i vedea în fotografie. Dacă pe lângă gravita ie este pus în func iune şi Timpul pot să dereglez legături cauză-efect necunoscute de mine şi posibil să sufere cineva! Astfel de suspiciuni le pot motiva. deseori greu şi riscant: trebuie să stai în pozi ie verticală. ceasul şi posibil calendarul. Acest zbor nu este asemeni celui din visul cu care am început această carte. o grani ă invizibilă dar foarte şireată. Imediat după aterizare desenam după memorie. în general fără urmă. în timp! Nu pot demonstra ultima afirma ie deoarece ceasul nu arata corect timpul în zbor (în special la începutul acestuia). dar spre sfârşitul excursiei arăta timpul exact. peliculele (cele din buzunar şi cea din aparat) au fost expuse la lumină. ba se grăbeşte. exterior. Descoperirea am folosit-o ini ial în scopuri entomologice: am studiat col işoare tainice. la câ iva cm este grani a ce separă "acest" spa iu de "celălalt". Doar o singură dată am descoperit în eprubetă insecta.. posibil. care necesitau ajutor şi protec ie. adică stadiul anterior. Cu părere de rău a murit peste 1 săptămână şi s-a uscat.. ci pupa acestuia. altă dată în eprubetă s-a format o gaură ovală cu margini cafenii ("chitinice"). Ea era vie. iar crea ia mea nu este cine ştie ce şi seamănă unui cantar de spital. Iarna şi pe timp ploios este practic imposibil. Dar este un început! Deseori iese din func iune aparatul de fotografiat.. la atingere îşi mişca abdomenul. până la secunde.. doar pe câteva secunde puteam elibera una din ele. CopyLeft SaDAng 28 . Cauza nu este frigul ci faptul că zborurile de iarnă nu sânt valoroase pentru un entomolog. De aceea în timpul excursiilor evit întâlnirile cu oamenii. populate de insecte. cu toate că nu sânt pictor iar memoria vizuală îmi e slabă. Astfel mă deplasam deci în spa iu şi. Cel mai bine este să zbori în zilele de vară senine. cu deviere de ~2 săptămâni într-o parte sau alta şi nu aveam cum să efectuez o verificare. le-am examinat din zbor. Coborând pe o poiană cunoscută o găseam deseori în alt anotimp. însă nu era un exemplar matur de călăre ihneumonide cu inele albe pe mustăcioare. Practic tot timpul mâinile îmi erau ocupate. Nu-mi reuşea în zbor să schi ez locurile. dispar. alteori eprubeta a explodat formând cioburi mărunte. Natura mi-a impus de la bun început condi iile sale dure: priveşte dar nu fotografia..Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 În aceste excursii devenite obişnuite pentru mine.

bine calibrată. CopyLeft SaDAng 29 . Atunci am în eles că nu este un emi ător de unde ci Altceva. ceea ce am reuşit cu greu doar luându-le vertical. Astfel de structură alveolară nu părea să servească nici pentru soliditate. s-a rotit pu in în sensul acelor de ceasornic. Am presupus că este un emi ător de unde ce posedă ESC descoperit de "mine"! În acea vară miraculoasă astfel de insecte erau peste tot. mustăcioarele pufoase. a atârnat câteva secunde în aer. Timp de câteva clipe aceasta a dispărut complet din câmpul de vedere. părea a fi efectuată de un automat foarte complicat pe baza unor scheme şi calcule speciale. desigur într-o carte ce va urma. Totuşi mi-am revenit cu greu şi peste două ore am continuat lucrul. Din cauza multidimensionalită ii sale nu am reuşit să-l reproduc pe hârtie sau fotografie. Nu am mai observat astfel de micro ornament nicăieri în natură.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Cum am ajuns la descoperire? În vara anului 1988 examinam sub microscop învelişurile chitinice ale insectelor.. Nu am mai observat un număr atât de mare nici "până". Era o compozi ie foarte regulată. Descoperirea m-a surprins aşa încât mi-am pierdut pe o clipă respira ia iar obiectele din jur pluteau în cea ă.. Atunci am prins pioneza deasupra "blocului". controlate. cu excep ia zborului. încă o dată. S-a întâmplat ceva extraordinar: plăcu a a scăpat din pensă. L-am aşezat pe masă. deasupra celei de pe microscop. despre tainele func ionării aparatului meu. utilare etc. distan e. solzişorii cu o structură foarte fină a aripilor de fluture. Am observat o microstructură foarte ritmică a unei păr i destul de mari de insectă. Am ob inut un "bloc" chitinic cu câteva straturi. la lumină. Admiram capodopera de giuvaergiu a Naturii şi inconştient am aşezat cu penseta deasupra o plăcu ă identică. experimentate. Iată acesta a fost începutul. nu cădea ci devia în sus şi apoi într-o parte. aruncată deasupra. s-a rotit împotriva acelor de ceas. Le prindeam seara. La ce folosea insectei? Cu atât mai mult că se situa în partea inferioară a aripilor care practic întotdeauna este ascunsă. viteze. nici "după" aceea. Am să povestesc cititorului. nici pentru frumuse e.. înăl imi. când nimeni nu o poate vedea. Am aşezat pe măsu a microscopului această plăcu ă chitinică cavă pentru a examina. a alunecat în aer spre dreapta. tehnică sau artă. alveolele sale stelate la mărime mare.. O simplă pioneză de cancelarie. Multe detalii trebuie regândite. Revenindu-mi am unit cu sârmă câteva plăcu e. Îmi este greu să descriu senza iile mele din acel moment. principiile de mişcare. s-a clătinat şi a căzut rapid şi brusc pe masă. aripile cu luciu şi alte minuni ale Naturii.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 30 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 31 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 32 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 33 .

. Totuşi am optat pentru forma de patrulater. mai importante decât orice inven ii tehnice. Mă apropiam de oraş. ceea ce necesita o corec ie imediată dar care nu am efectuat-o. am observat că "energia rea" a dispărut. Iată deja câteva "buchete" de coşuri ale uzinelor. care nu au dorit să-mi acorde ajutor în protec ia naturii. Titlurile "OZN deasupra zonei Zatulinka". a filmat timp de 2 min un triunghi "extraterestru" (gravitoplan). sau mai bine zis salvate. sânt 11: 8 în regiunea Omsk. Ar fi trebuit să cobor dar nu am făcuto deoarece o putere gigantică mi-a smuls din mâini dirijarea mişcării şi greută ii şi m-a antrenat spre oraş. panourile-filtre gravita ionale (sau blocpanourile) ale acestor aparate au fost lucrate pe Pământ. dar peste câteva secunde. unde în noaptea de 31 martie (conform ziarului "Pravda"). nici de comitetul protec iei naturii. Am decolat de pe strada orăşelului academic. Evenimentele din Belgia şi Nalicin nu au nici o legătură cu mine.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 . Un zbor nereuşit. domnilor savan i belgieni? După presupunerea mea. când nu am aşteptat un anotimp favorabil şi nu am plecat dintr-o zonă nepopulată. Mişcarea pe orizontală a devenit mai lentă. Şi încă cum! Unii au observat sfere luminescente sau discuri. a acestor mici parcuri distruse de oameni răi şi mărgini i. Purtat de această putere de nesupus am alunecat deasupra celui de-al doilea cerc de case cu 9 etaje (sânt 2 cercuri mari. am intersectat oblic şoseaua Novosibirsk . Am folosit descoperirea mea doar pentru vizitarea parcurilor entomologice. dar nu-mi vâjâie vântul în urechi.. riscant am întreprins în noaptea de 17-18 martie 1990. două în Novosibirsk.! Frica are ochi mari. deoarece este mai pliantă şi aminteşte de o valiză. care îmi sânt asemeni copiilor. Astfel de ac iuni nu sânt tolerate de academia agricolă (unde se folosesc acum preparate chimice). unele din ele fumegau lent deoarece lucra schimbul de noapte. pădurici cu contururi ciudate şi umbrele albastre ale norilor. unul la Voronezh .orăşelul academiei.. de mine şi familia mea. ca înainte de pierderea cunoştin ei. nici de societatea protec iei naturii.. CopyLeft SaDAng 34 .. Am reuşit cu greu să reglez bloc-panourile.. deasupra unor câmpuri întunecate. Astfel de parcuri... Malicik şi în special în Belgia. Eşecurile au început de la decolare: bloc-panourile din dreapta nu func ionau regulat.. create. dar iarăşi mi s-a făcut rău. După 3 încercări nereuşite am stopat mişcarea pe orizontală şi am rămas să planez în aer deasupra zonei uzinelor Zatulinka.. Noaptea este riscantă pentru lucru. După un repaos de câteva minute. Nu exclud şi prezen a altor fenomene pe lângă zborul meu. unde sigur nu era nimeni. ci mai în dreapta spre Tolmaciovo. Conform concluziei savan ilor belgieni acestea sânt "obiecte materiale cu posibilită i enorme ce nu pot fi create de nici o civiliza ie". când eram ~ la 100m deasupra solului. însă la o bază solidă şi autoritară. care este mai eficace şi mai sigură. Al ii afirmau că a zburat o "farfurie" adevărată cu iluminatoare şi raze. În urma mea răman câmpuri multicolore dreptunghiulare. considerând greşit că la ora două noaptea dorm to i şi nu mă vede nimeni. mi s-a făcut rău. La jumătate de drum spre acest aeroport. Probabil că aşa se explica invizibilitatea aparatului şi "călăre ului" de pe el.. Oare chiar de "nici una". "Iarăşi extratereştri?" vorbeau în favoarea descoperirii zborului meu. deasupra unui câmp înzăpezit. De fapt. Se pare că în timpul zborului spa iul se deschide în calea platformei şi apoi se închide după ea. Decolarea s-a produs fără incidente. Cu atât mai mult că "recolta" de OZN în 1990 a fost bogată în Siberia. Atunci am alunecat înapoi. ceea ce e de neacceptat în timpul zborului. au fost şase la Novosibirsk. casele de locuit de la nord. în ceea ce priveşte forma triunghiulară a panoului. Era necesar să întreprind urgent ceva. de case cu 9 etaje. inclusiv a mea). Am avut acelaşi gând. Viteza cu care mă deplasez este destul de mare.. În ziua următoare nu am putut să mă scol din pat. spre deosebire de aparatul meu. în centrul cărora sânt case cu 5 etaje. am cotit spre casă. Îmi continui calea spre apus. inginerul Marcel Alferlan. evile continuau să fumege în tăcere şi amenin ător chiar lângă mine. care nu trezeşte suspiciuni. dar nu spre orăşelul academiei. Noută ile transmise la TV şi din ziare erau periculoase pentru mine. sau vizibilitatea par ial deformată (aşa cum s-a întâmplat deasupra zonei Zatulinka). deoarece câmpul protector de for ă al platformei a "tăiat" din spa iu o coloană invizibilă ce pleacă în sus şi care elimină atrac ia terestră. de ~ 1 km în diametru. pentru a încâlci posibilii martori oculari. chiar câteva.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 35 .

Am coborât lin mai jos şi iată brusc apare umbra mea întunecată. 20 de ani. ce creşte rapid în dimensiuni şi deplasându-se spre mine. din cauza nesiguran ei şi dimensiunilor mici ale aparatului. cu acelaşi principiu. dar nu risc. întrecându-mă. Pot să cobor liniştit pe pământ. dar este dreaptă asemeni unei săge i). Iată-le. cel pu in odată. deoarece în cazul principiului de zbor în spa iu "ce se deschide şi se închide" aparatul nu produce sunete. birocra i. presărată cu insuli ele întunecate ale păduricilor. strălucind la soare. fie doar de 7 hectare suprafa ă. care face să-mi dispară ultima urmă de oboseală. pe peretele enorm al unui nor orbitor de alb. Iată tulpinile plantelor mai înalte au început a foşni pe suprafa a platformei. Se poate întâmpla să mă vadă sub formă de "disc"..Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Protec ia fa ă de atrac ia terestră este incompletă. dar nu observ nici o reac ie. deci sânt invizibil. Sânt create la uzine şi independent. fermele de vaci. sânt testate şi zboară de mult. ara tinere ii mele. Vai. din cauza lipsei frecării de aer. Chiar înaintea mea se aude un avion marfar. Stratul de sol atinge pe alocuri 14 cm. ci vie. Acum văd luciul metalic. căciuli ele albe se deosebesc foarte bine şi sânt asemeni unor sfere brodate. deoarece e ziua. Cerul nu e la fel cum pare de jos ci albastruînchis. să nu crezi!. pe mine personal. Am protejat această primă rezerva ie a mea de pericole de tot soiul. lăsam umbră. fără margini. Îmi pare rău că nu pot să-l iau. undeva departe spre stânga şi încep coborârea deasupra şoselei. cu toate că este incomod din punct de vedere tehnic şi fizic): posibil nu sânt singurul din cei 5 miliarde de oameni ce a făcut astfel de descoperire. Curând apar semnele cunoscute: intersec ia. ini ial convingându-mă de invizibilitatea mea. Nu-mi este frică. Ele sânt presărate cu insecte. cuprins de un val de bucurie. Elevatorul de la Idilicul ramâne lângă calea ferată. tocmai 20 ani. acolo jos. Câmpiile vizibile de aici sânt acoperite cu ceată albăstruie şi se estompează tot mai mult. nu pot fi auzit. Repede se îndepărtează pământul. deci pot fi văzut de mii de oameni. doar am reuşit să păzesc bucă ica de pământ de aici. pojar etc… Această ară a insectelor este vie şi înfloreşte acum! Am obosit şi am frânat. Deci nu am fost observat. pavilionul pentru pasageri pe dreapta şoselei. lipsesc pentru moment automobile. cu o mişcare de manşon determin platforma să zboare vertical în sus. Platforma şi figura mea nu lasă umbră pe pământ (uneori umbra totuşi apare). cotesc. Repede în jos! Frânez brusc.. au apărut specii de insecte disparute demult din zona aceasta. asemeni mie. Acum simt cât îmi sânt de obosite mâinile. O idee m-a vizitat atunci (se pare că imagina ia este trezită de un astfel de zbor " în cădere". trebuie să fie umbra mea. păduricile şi câmpiile din jur. deoarece trebuie să păstrez pozi ia verticală pe mica mea platformă de care sânt legat cu o curea de siguran ă. pulsa ia roşie a becule ului. cam la 6 km de rezerva ie. Plutesc deasupra Isilculiei. plante (scor onera. dar riscul este mare. capul. Însă ea lipseşte. Ei şi evident. Pot să mă deplasez mai rapid. Iată trei băie aşi culeg pomuşoare. Are 4 ani şi platforma ne-ar ridica. picioarele. umbrele norilor. orizontul se pare că formează o concavitate enormă. pe umbrelu ele bogate şi sferele brodate de angelică şi morcov sălbatic: fluturi oranj. doar ~ 40 minute. caracteristică doar poienei Medii de după gardul rezerva iei. Urmează vreo cinci kilometri până la stâlpii portocalii ce îngrădesc rezerva ia care a împlinit. apoi satele Rosslavka şi Iesnoi. unde pleacă linia de cale ferată (nu în eleg de ce. mai departe se întinde Kazakstan-ul. chiar de la 10 m înăl ime. Văd deja desişul bogat al morcovului sălbatic. Sufletul este inundat de fericire. sânt bine vizibile.. CopyLeft SaDAng 36 . departe spre est. Iarăşi decolez. care a alunecat pe suprafa a norului. care pluteşte lin deasupra plantelor şi tufişurilor. care diminea a are aromă de ciocolată etc. patrulater sau în cel mai rău caz. Urc tot mai sus iar norii enormi ramân jos. peste care se aşterne cea a albăstruie. ceea ce se efectuează prin auto dislocarea filtrelor de sub cutia platformei. Nu am identificat până acum cauza acestei iluzii. avioane cu chimicale. toate încercuite de un inel galben de paie şi bălegar uscat. Cobor platforma şi trec în zbor pe lângă ei. acum Soarele luminează la ceafa mea. pentru că nu este nimeni pe şosea cam la 300 m spre nord de rezerva ie. sânt căsu e mici şi cubul gării Iunino. Oblic în jos. Aşa aparate de zbor. de oameni ce cosesc iarba. pe nepotul Andrei. am şi uitat. totul devine mic: poieni ele şi gardul rezerva iei. Discul enorm al Pământului îmi pare tot mai concav. petele deschise ale lacurilor.). Înainte de a ateriza pe acest deluşor. cunoscut de to i pilo ii. Călătoria nu a durat mult. pe poiană. deloc identică cu cea de pe hăr i şi planuri. plutesc libelule portocalii şi albastre. astfel încât devine vizibilă calea ferată de la 2 km spre stânga. îmi produce o nouă avalanşă de fericire şi-mi anun ă o apropiată întâlnire cu lumea insectelor. Este vizibil doar un inel strălucitor multicolor. invizibilă până atunci. Dacă deplasezi capul cu pu in înainte pot fi sim ite undele vântului ce au aromă de hrişcă şi alte plante ce cresc pe câmpiile siberiene. în jos. Aroma puternică de morcov sălbatec.. de vite etc.

CopyLeft SaDAng 37 .Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 38 .

În timpul zborului sau aterizării nu vor fi pierdute sau scăpate lucruri. for ă pentru a aduce dovezi. inlocui ii mai repede pe cei "ce făptuiesc" acum! A doua cauză a păstrării secretului meu.1989) etc. Să ne amintim de "fenomenul din Dalinegorsk". deconectări sau conectări. Imaginile orificiilor pe care le pute i vedea în această carte au fost efectuate de mine în orăşelul academic al oraşului Novosibirsk. m-am convins. chiar dacă ve i studia o oră fiecare specie. pe un teritoriu vast au fost împrăştiate detalii ale aparatului. aprinderea acestora. Am acumulat destulă experien ă în acest domeniu pe când studiam efectul structurilor cavitare. căpătând diverse forme. alte păr i mari ale aparatelor. Nu voi numi nici ordinul căruia îi apar in. Diametrul din exterior este de 3-5 mm. Sânt sigur că. construc ia să fie maxim eficientă. Pot avea oare garan ia. Vă doresc multă răbdare şi via a lungă. Voi. va fi nevoie de 1000 de ani. chiar dacă va fi necesar să caute pe sute de km. oamenii. acea izbucnire fiind ultima de acest gen. oameni necinsti i. în cel mai bun caz pot provoca o serie de povestiri fantastice în ziare. asemănătoare unor microfulgere sferice. dacă voi indica genul şi specia. Atunci. Aş vrea să dau un sfat celor ce studiind insectele vor întâlni asemenea fenomen şi vor începe construc ia unui "gravitoplan" (sânt convins că fără ajutorul insectelor astfel de descoperire nu se poate efectua). pe o distan ă de câ iva zeci de metri. nu se vor avânta să caute prin văi. 29 ianuarie 1986. ca oameni amatori în biologie. uneori sub formă de "lan ". Au apărut în perioada 1975-1990 şi nu sânt legate de experien ele mele. tragic pentru experimentatori. sau pla i. se va evita ploaia. pentru că chiar fără zile de odihnă şi cu un regim de 8 ore de lucru. Vă pute i aminti că insectele colectate de mine "acolo" dispăreau "aici" din eprubetă. chiar dacă aş fi activat aparatul şi aş fi zburat până la plafon în cabinetul acelei persoane. Este bine să zbori doar pe timp frumos. nu este posibilă colaborarea cu D-voastră". Sânt convins că o parte din descrierile OZN sânt de fapt platforme. transportul. Prea ademenitoare este captura! Cum să nu! Fie ca pentru voi. vor fi evitate localită ile populate. Nu-mi rămâne decât să vă invidiez. dar preferă să zboare noaptea sub formă de discuri neobişnuite. pentru a culege ultimele exemplare ale acestei Minuni a Naturii. particule etc. afacerişti. Oare pot să aleg altceva decât protec ia Naturii Vii? Cu atât mai mult că. cu excep ia ultimului zbor. să rămână SF. Unele din orificii sânt topite pe margini sau colorate cu cafeniu. întâmplător sau inten ionat aruncate în afara câmpului activ. vara. Aemenea păr i pot genera multe necazuri... furtuna. Altfel. Rezultatul în cazul ESC a fost: "În ceea ce priveşte cererea patentului pentru descoperire. este obiectivă. de către constructori. Nu pot să explic aşa fenomene. Ei nu se grăbesc să le facă publice. Aşa ceva nu am. asemeni unui carton (Voronezh . triunghiuri. Structuri antigravita ionale am descoperit doar la o specie de insecte din Siberia. de memorie şi vedere impecabile. Ei nu se vor opri. Ca garan ie servesc acele câteva milioane specii de insecte care mai locuiesc. pu in oneşti. care nu se supuneau unei analize chimice. pot avea loc fenomene de deplasare inexplicabila a lucrurilor casnice. reac ie nu aş fi ob inut. Sper să mă în eleagă şi să mă ierte şi cei ce au dorit să cunoască descoperirea fără a fi ghida i de interese şi gânduri secundare. Calcula i care este probabilitatea întâlnirii cu Neobişnuitul. ba chiar m-ar alunga din cabinet ca pe un magician. CopyLeft SaDAng 39 . să are sute de poieni e. descrise de mine. Natura nu va revela acest secret unora ca voi. dar se pare că sânt o urmare a devierii temporale. Posibil că sânt pe cale de dispari ie. tot ce am povestit aici. De fapt aceştia sânt constructori ai platformelor ce le experimentează. Este foarte binevenită. Nu-l ve i ob ine cu for a. cei tineri. câmpuri. iar de la filtrele gravita ionale microporoase au rămas doar mici resturi. în interior formează o pâlnie de 6-15 mm. pe câteva ferestre sau etaje. pătrate. nu se va lua nici un obiect de la locul aterizării. ce strălucesc sidefiu spre uimirea trecătorilor. pe planetă. Se pot prezenta oricui doreşte.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Toate platformele cu proprietate de ecranare au capacitatea de a deveni uneori vizibile. în acest sens. De ce nu vreau să divulg esen a descoperirii mele? În primul rând pentru că trebuie să ai timp. uneori sub formă de "comentarii" ştiin ifice. Se pot transforma şi pilo ii fiind văzu i ca extratereştri humanoizi în costume argintii sau verzi şi mici. la înăl ime nu prea mare şi distan e moderate. la fel ca în cazul transportării insectelor în eprubetă. o poieni ă îndepărtată de locuin ele umane. aşa descoperiri le-au făcut şi al ii. încă. Acum ştiu că sânt cauzate de particule şi praf dispersate din neaten ie în timpul zborului unor aparate asemănătoare celui construit de mine. iar în eprubetă se formă un orificiu? Astfel de orificii erau identice cu acele apărute pe neaşteptate în apartamente sau oficii. Anterior presupuneam că astfel de orificii sânt produse de fiin e micro plasmatice invizibile cu durată scurtă de viată.

Ce este mai pre ios pentru umanitate acum? Rezerva ia sau aparatul construit de mine. Am ieşit cu greu din această fântână miraculoasă. inainte de a da un răspuns in elept. De ce "al vrăjitoarei"? Şi apoi. apoi cu deviere în partea opusă Soarelui. "Fântâna" mi-a produs mici inconveniente deoarece nu avea pante pe margini. pe câmpiile zonei Nvorosteansk. Aşa arată acest aparat în faza de lucru şi pliat... atât eu cât şi aparatul. fremătând din aripile transparente. care dezvolta viteza maxim 30-40 km pe minut? ie i i adresez această intrebare. Altfel ar fi provocat multe întrebări şi careva "detectivi" sârguincioşi ar fi găsit "vinovatul". Dar tu cititorule? Mă bucur că familia de bure i pestri i este departe de ochii răi şi picioarele crude şi mă încântă în fiecare vară cu via a deosebită. fină. Unele ramuri ale copacilor sânt "retezate". Privi i aceste imagini. poate fi găsit un clopo el violet-siniliu asemeni celui de aici. în care ungher al Universului. în timpul unei coborâri rapide. Totuşi nu m-am accidentat. Gandeşte-te bine. trunchiurile de copaci. Dar mâine? Mâine vom zbura spre alte stele cu viteza luminii şi totuşi chiar galaxia vecină. Unde încă. slănina). cu nuan ă verzuie. pentru că trebuie ucise! Cum aşa? Oare oamenii au în sânge astfel de comportament: să lovească o ciupercă.. să calce un cărăbuş. vibrantă. iar pe marginea inferioară cu cel mai fin ornament din pete-ochişori! . grupa i sub formă de "inel al vrăjitoarei". cititorule. Aterizând rapid. Înăl area şi aterizarea se efectuează prin apropierea şi îndepărtarea acestor "aripi". Am avut necesitate de multă ingeniozitate pentru a o masca. Timpului. mânerul stâng. regiunea Cuibasev. va fi de necucerit. pălărioarele umede. Însă doar atât. Păşesc pe acest pământ virgin cu strângere de inimă. să împuşte o pasăre. Oricum omul va cunoaşte aceasta şi alte taine ale Materiei. apoi cu avioanele. Acum nu are nici o importan ă că am în rucsac platforma ascunsă. cu condi ia că va merita titlul "În eleaptă!". nu cred că ar fi lovite cu piciorul.. va dezlega multe taine ale Crea iei. Deci ciupercile necomestibile sânt lovite pentru că sânt vii. Toate vor deveni posibile pentru că sânt rezultatul În elepciunii. Ştiin ei. Aceasta Poieni ă poate să dispară dacă nu voi reuşi să o păstrez pentru cei apropia i. pe nici o planetă. crengu ele... La 40 m deasupra solului frânez şi apoi aterizez... Cablul îngust din interiorul mânerului stâng transmite mişcarea către structurile gravita ionale (formate din aripile insectelor).. de fapt căzând în jos. Orificii asemănătoare s-au format. în regim de cădere liberă. Ini ial. Următoarea vizită o voi întreprinde abia peste vreo 500 de ani pământeşti. Pliez aparatul şi îl aşez în rucsac. acum rachetele ne duc pe alte planete. ambii suferinzi. fiind vizibilă de pe drum. CopyLeft SaDAng 40 . cu ajutorul balonului. ca un semn bun. Dacă ar creşte în locul bure ilor pestri i cărămizi.. unde mai adaug mâncarea şi un instrument pentru repara ia gardului. Umanitatea. platforma se deplasează în partea opusă Soarelui. cu solzi mari albicioşi. pentru nepo i. cu dungi alb-negre? Pe care planetă se va aşeza pe pajura întinsă un fluturas pentru a linge cu trompa spiralată ceva sără el (caşcaval. ini ial verticală. nu ştiu de ce. Platformă a săpat în arătura o fântână destul de adâncă. fără cauze evidente pe 24 octombrie 1989. observ o familie de bure i-pestri i de-un roşu-aprins.. Gravita iei. Dar nici o civiliza ie. Tehnicii. mă deplasez spre Poiana de Mijloc. De curând oamenii au început să zboare. mă orientez dacă nu este nimeni prin apropiere. Sau va merge pu in pe palmă deschizându-şi şi închizându-şi aripile de atlas gri. sadismul. Nu am sim it lovitura iar în fa a ochilor mi s-a aşternut întunericul. printre copaci şi tufele de măceş. nu va putea reproduce aceasta Poiană. argila. va păşi şi această grani ă. roşii aprinse. un bizon? Aşa apare mitocănia. cârnat.. de lângă Novosibirsk şi din cauza fricii că vreun "gospodar" o va ara şi din cauza bucuriei că este încă neatinsă. Apoi. un iepure. în interiorul semitransparent al căruia dansează dansul iubirii doua musculi e. fărâmi ata? Mul i răspund aşa: "Nu este comestibilă!" Nu sânt comestibili nici muşchii. pietrele... pe poieni a rezerva iei.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 . cu via a ei complexă.. Atunci vor deveni accesibile oricărei lumi din toate ungherele Universului. iar traiectoria este ini ial oblică.. din rucsac. iar uneori invers. La începutul zborului.. La ieşirea din pădure. Iată şi Poiana. fără dificultă i. Spa iului. O ve i găsi pe mapa-schemă. de ce aşa ciuperca frumoasă trebuie lovită cu piciorul. parcă de fulger deoarece zborul vertical şi aterizarea sânt dificile. văzând aşa comportament aş părăsi cât mai repede aşa planetă. războaiele? Dacă aş fi un extraterestru în vizită pe Pământ. Odată. Andromeda. a fost smuls.. aflate la trilioane ani lumină distan ă. Senza ia este din cauza dorului de natura zonei Isiliculk.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 41 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 42 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 43 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 44 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 45 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 46 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009

CopyLeft SaDAng

47

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009

CopyLeft SaDAng

48

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009

Despre acest fenomen s-a povestit în ziarul "Komsomoliskaia pravda", din 6 decembrie '89. Reiese că nu sânt unicul. Posibil că "inventez bicicleta"... Nu pot risca să dezvolt o viteză de peste 25 km/minut şi prefer să zbor de 10 ori mai lent... Oare te-am convins, cititorule, că aşa ceva, în scurt timp va fi accesibil practic tuturor. Natura Vie însă nu va mai fi accesibilă, din cauza dispari iei ei, dacă nu o vom proteja. Totuşi nu vreau să par avar. Vreau să dărui cercetătorilor un alt Brevet al Naturii, legat de Mişcare şi Gravita ie. Fizicienii afirmă că, crearea unui aparat fără punct de sprijin e imposibilă. Altfel spus, un aparat izolat de mediul extern, nu-şi va lua zborul şi nu va merge. Nici automobilul fără ro i, nici avionul cu motor şi elice ermetică, nici racheta cu reactoare "închise" ermetic. Excep ia o face doar baronul Munhausen, care s-a extras de păr din mlaştină... Ac iunea se petrecea în 1981 lângă Novosibirsk, unde studiam entomofauna lucernei (polenizatori şi dăunători). Cu mişcări rapide a plasei pentru insecte "coseam" lucerna, apoi con inutul plasei: insecte, frunze, flori îl transferam într-o cutie întunecată, la care fixăm un borcan de sticlă. Aceasta este metodă, cam crudă, de studiere a componen ei de specii de insecte pe câmpuri. Când mă pregăteam să pun capacul şi să introduc o bucă ică de vată impregnată cu eter, la lumină a ieşit o gogoaşă de culoare deschisă... Avea configura ie ovală, destul de dură, opacă. Cineva din prizonieri a împins-o întâmplător spre suprafa ă, doar nu poate o gogoaşă să sară! Gogoaşa, însă, a mai sărit odată, lovindu-se de peretele de sticlă şi căzând pe fund. Atunci am hotărât să cru insectele capturate, eliberându-le. Am izolat gogoaşa stranie şi am ascuns-o într-o cutie aparte. Acasă am studiat-o la microscopul binocular. Nu părea nimic deosebit. În lungime 3 mm, în lă ime de 1 mm şi ceva. La palpare pere ii erau solizi, aşa cum trebuie să fie de obicei. Gogoaşa sărea atunci când era iluminată (sau încălzita?) de soare. La umbră se liniştea. Săriturile ei erau de 30 mm în lungime şi 50 mm în înăl ime! După cum am reuşit să percep, gogoaşa se rostogolea fără a se rostogoli, lin, dar este necesară o filmare rapidă pentru precizie. Fără dubii, mişcarea mecanică era produsă de larvă sau pupa din interior. Procesul însă, era complet invizibil. Din gogoaşă a ieşit o insectă din familia ihneumonide, specia Bathyplectes Anulus. Larvele sale sânt utile deoarece parazitează dăunătorul lucernei, fitonomus. Gogoaşa "zburătoare" avea scopul să ajungă într-un ascunziş răcoros din pământ. Probabil, în plasa mea, a nimerit în timpul călătoriei sale neobişnuite, anume în timpul săriturii. Acest fenomen semăna mult cu "săriturile" inexplicabile ale obiectelor de uz casnic, cazuri descrise des în presă. Puneam gogoaşa pe sticlă şi o priveam atent de jos. Poate larva, înainte de săritură, "absoarbe" în interior partea inferioară a gogoaşei şi apoi bruş o eliberează? Însă nu era aşa, nu era nici o scobitură. De pe o suprafa ă orizontală, lunecoasa, lua o direc ie orizontală şi nu verticală. Lungimea traiectoriei era de 35 mm, înăl imea de aproximativ 50 mm. Gogoaşa se ridica la o înăl ime ce depăşea de 30 ori grosimea sa! Să lipsesc aceasta "capsule zburătoare" de support? Cum? Am să o pun pe un strat de vată ! Am aşezat gogoaşa pe un nor de vată pe care l-am pus la soare. Aştept cu nerăbdare. Lovitura, dacă este produsă de larvă asupra peretelui inferior şi care generează săritura de pe suport, nu va mai putea pe fi efectuată. Vata mătăsoasă va împiedica acest mecanism. Însă nu a fost să fie aşa. Gogoaşa îşi ia zborul de pe suprafa a vatei, rămasă imobilă, în sus şi lateral. Săritura a avut o lungime de 42 mm, adică este şi normală. Posibil că insecta lovea suprafa a superioară sau efectua un alt mecanism. Abia acum m-a emo ionat acest fenomen. Atunci, în 1981, nu vedeam nimic neobişnuit în astfel de sărituri deoarece nu ştiam că, după legile fizicii, nu exista mişcare fără punct de sprijin. Altfel aş fi cules ~200 de astfel insecte, care nu sânt rare şi aş fi studiat fenomenul amănun it. Să ne imaginăm pu in. Presupunem că batiplectes-ul şi-ar dori să părăsească Pământul. Cel adult, cu aripi, nu ar reuşi deoarece atmosfera în straturile superioare se rarefiază. Nu însă şi gogoaşa. Ea şi-ar ridica capsula la 5 cm înăl ime, apoi încă şi încă... Dacă ar fi fost ermetică, posedând o rezervă de aer pentru pilot, nu ar exista piedici pentru părăsirea atmosferei şi o creştere în continuare a vitezei. Iată care este pre ul atrăgător al aparatelor ce se pot mişca fără punct de sprijin. Acest fenomen nu poate avea loc şi totuşi există... Fizicienii numesc aşa ceva: “contra naturii”, “care contravine legilor naturii”. Problema constă în aceea că Bathyplectes anurus nu cunoaşte asta…Nu ştie de legea fizicienilor, nici a biologilor, care au publicat pe pag. 26 a “enciclopediei academice a insectelor păr ii europene a Rusiei” (vol III, partea 3), următoarele: “Gogoaşa sare din cauza mişcărilor bruşte a larvei din interior.” Ideea acestui aparat o dăruiesc ie cititorule! Acum culege insectele, inventează, construieşte şi drum bun! Grăbeşte-te!

CopyLeft SaDAng

49

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 50 .

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 51 .

este respinsă de conducătorii sec iei agricole a academiei Ruse.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Parazitului lucernei. ce atacă mori de vânt… CopyLeft SaDAng 52 . prin folosirea lui Batiplectes şi alte insecte entomofage. Odată cu distrugerea cărăbuşului Fitonomus variabilis va dispare şi Batiplectes anurus. i s-a declarat un masiv război chimic. care poate fi câştigat de Umanitatea În eleaptă. Lupta prin metode biologice cu parazi ii câmpiilor siberiene. fitonomus. Lupt deja de 12 ani dar succesele sânt identice cu cele ale lui Don Quijote.

este un desen pe care îl reproduc repetat: deasupra orăşelului academic zboară un om pe un aparat construit pe baza aripilor de insecte. Proteja i Lumea Străveche şi minunată a Insectelor care păstrează. Taine unice ale Crea iei! Păstra i-o! Vă rog din suflet. Grăbi i-vă: biologi. fără limite. doar nu vor opri uzinele chimice! Ce le pasă de mişcarea fără punct de sprijin. 1968. sânt entomolog de 60 ani. fizicieni! Vom pierde aceasta Taină şi desigur alt lan de Taine legate cu ea.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Sânt în elegător cu conducătorii. Fără prietenii zburători nu aş fi reuşit şi nu vor reuşi ceilal i. Crede i-mă. CopyLeft SaDAng 53 . nu e posibilă. Atunci visam să inventez astfel de aparat! Deseori visul devine realitate. Inven ia fără insecte. în special cu ajutorul prieteniei insectelor. La finalul căr ii mele "Un milion de ghicitori" editată în Novosibirsk. ingineri. dacă va câştiga Chimia.

lega i-le sau încleia i-le aşa încât să se suprapună fără a pătrunde în scobituri. cu cate 30 scobituri fiecare.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Din block-notesul unui naturalist : agurii artificiali. F CopyLeft SaDAng 54 . Lua i 5 plăci de carton pentru ambalarea ouălor.

F Producătoare a ESC din hârtie. Complexul (poate fi introdus în orice înveliş) este fixat la 1 – 2 decimetri deasupra capului unei persoane aşezate pe un scaun. nişte răzătoare obişnuite. Repeta i de câteva ori experien ele. Suprapune i. agurii de fier”. dar la minim 2 m de “microfaguri”. cu bavurele în jos. dezvoltare a microorganismelor şi insectelor în compara ie cu partide de control care se dezvoltă în aceleaşi condi ii. CopyLeft SaDAng 55 . iar cele cu mari – în sus.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Ve i ob ine ceva asemănător fagurilor unor viespi de dimensiuni foarte mari. Pute i efectua experien e de încol ire a semin elor plantelor. Cele cu găuri mici – în jos. Se produce o schimbare a formei spa iului care poate fi percepută şi cu palma.

Pentru a exclude influen a aromei buchetul se va introduce în sacule de hârtie sau plastic. tot corpul predomină o senza ie deosebit de neplăcută. cu diametrul egal cu diametrul unui creion sau pu in mai mare. Apoi se atârnă deasupra capului persoanei aşezate. urechi. într-o zonă cu copaci smulşi şi răsturna i de furtună. Cred că spa iul ce a con inut structura “multicavitară” a pădurii. Senza ia se păstrează chiar dacă se pun obstacole din hârtie neagră. Să-mi scrie i despre rezultate. “Petalele” vor fi bine răsfirate. Un buchet din flori cu formă de clopo el (lalele. vor dormi rău sau nu vor dormi deloc. clopo ei etc. Acest vânător a fost martor al ESC. prin care vase sânt elimina i sporii. agurii” mobili: Se ciopleşte un titirez de lemn cu găurele transfixiante pe păr ile laterale. Se va testa cu mâna.) va fi aşezat răsturnat deasupra persoanei şezânde. Este un bun termoizolator ce la o distan ă relativ mare “reflectă” căldura mâinii. În zona dezastrului produs de furtună. trecând prin pădure. în jumatate şi pliate sub formă de armonică: câte 10 unghiuri şi 20 suprafe e fiecare. E CopyLeft SaDAng 56 . apoi se vor încleia una de alta. ESC este produs de cavită ile multiple din masă plastică. Masa plastică spongioasă. Proprietă ile unei flori sânt modificate de pozi ia nenaturală. Porolon. SC floral. chiar în prima noapte de E F ESC se amplifică la rotirea titirezului şi se percepe bine cu palma. Persoanele obisnuite să doarmă pe o saltea vătuită. somn pe o saltea de porolon. Acestea sânt efectele ESC. narcişi. Va fi folosită hartie de culoare întunecată (care nu reflectă caldura) pentru construc ia acestei “flori” conice pluristratificate. Armonicile vor fi pliate până vor deveni pătrate. acum distorsionat producea unde neplăcute pentru om. gură.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 6 foi de hârtie vor fi tăiate în lungime. cu înregistrarea senza iilor apărute şi stării generale. fiecare cu un unghi orizontal de 30 grade fa ă de cealaltă. În cap. în pădure. Apoi organismul se adaptează… SC la ciuperci: Iarna. Partea inferioară a acestora este presărată cu o mul ime de evi-faguri mici. în direc ia acului de ceasornic. tinichea. carton. un vânător îşi “încălzeste” mâinile înghe ate sub pălăriile de babită. Posibil că atunci cavită ile “cresc” în număr în spa iu. Un geograf mi-a povestit că a avut senza ii identice mul i ani în urmă. deasupra corolei şi sub “armonica” agă ată.

ploaia produce ESC pe mul i km. cascade. chiar în încăperi. din partea laterală. Testa i un ESC mai puternic sub harvuz. de aceea apare somnolen a inainte de ploaie.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Înainte de ploaie. CopyLeft SaDAng 57 . ESC nu poate fi ecranat. Introduce i lent palma sub firicelele de apă rece de sub duş. Chiar atunci când presiunea atmosferică nu scade. Majoritatea simt “căldură”. De fapt este ESC amplificat de mişcarea picăturilor zburătoare şi spa iilor dintre ele.

Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 CopyLeft SaDAng 58 .

Se ia o carte groasă. lângă foile întredeschise. orientată spre soare. CopyLeft SaDAng 59 . citită (pentru a exclude foile încleiate) care se pune pe marginea mesei. De exemplu noaptea: spre nord. Apoi se construieşte un veier din foile îndoite. ceafa. la fel. limba.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 “ ESC la căr i”. Fenomenul este accesibil şi la 2-3 metri distan ă. Se deschide şi se răsfoiesc pu in foile. veche. nu poate fi ecranat. “ESC-ul căr ii”. Peste câteva minute (ESC apare mai tardiv şi la fel dispare) se poate sim i cu palma. senza iile descrise mai sus.

din 5 august 1991. Magne ii sânt orienta i unul spre altul. luând în considerare pozi ia soarelui.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Conul mare cu “umplutură” artificială de faguri şi 3 magne i pe vârf. CopyLeft SaDAng 60 . O “acumulare” de unde electronice între ambele structuri putea să se formeze. în diminea a de 23 aprilie 1991. 26 aprilie. într-un apartament din Onsk s-au produs miscări a obiectelor de uz casnic (ziarul “Omsk-ul de seara”. a numit aparatul de pe foto: “hiperboloidul Grebenikov”. emisiuni la TV din Omsk şi Moscova). au fost împrăştiate şi mutilate (cel de-al doilea a fost răsturnat şi ticsit în peretele unui ascunziş subteran în pădure. Două conuri de acest gen: unul după zona Isilikul şi altul în zona Novosibirsk. Concomitent. Datorită acestei coinciden e. iar magne ii au dispărut). de altfel. pe cheiul Itas. exact acolo. acelaşi ziar.

surse de căldură.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 onul mediu. Nu este o minune: mişcarea materiei este veşnică. liniştită. legate bine cu gumă sau a ă şi erpetuum-mobile. cu indicator oblic din pai (ca contragreutate servea o bucă ică de plastilină) fixat pe un fir de paianjen. 7 tuburi din peliculă foto am aranjat în jurul aparatului. îndepărtată de evi. în special în direc ia opusă soarelui. de răcoare. ermetică. 2-3 pelicule fotografice inutile vor fi rulate. fire electrice. lumină puternică. Ieşind din zona de ac iune a unui tub paiul nimerea în zona altuia etc. Cavitatea ultimei pâlnii va fi acoperită cu esătură albastră sau plasă. Experien a este mai efectivă într-o încăpere pustie. asemanator celui descris mai sus. P CopyLeft SaDAng 61 . 10 pâlnii de plastic vor fi introduse una în alta şi fixate pe orice suport cu vârfurile spre Soare. Încerca i ac iunea tubului aşezat pe frunte. Conul mic. E posibilă percep ia cu palma. C apoi se împinge miezul spre exterior până se ob ine un tub.

tehnică. III. Func ionează mai bine dacă ESC CopyLeft SaDAng 62 .Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Aparatul de soare ce produce unde eterice. Partea posterioară se orienta spre… Soare! Lucrurile noi sânt lucruri vechi uitate. unde este reprodus şi acest desen al aparatului. durerile de cap şi urmările como iei erau tratate cu o sită obişnuită pentru cernut făina. Denumirea a propus-o profesorul Otto Korshelt în Laiptzig. în unele localită i. produs de sită. Sankt-Petersburg. deasupra capului bolnavului. agricultură. Senza iile descrise de el coincid cu cele descrise de mine. sau el inea marginea în din i iar plasa se situa pu in anterior fe ei sale. pag. care a descoperit ESC 100 ani în urmă şi care a produs aparate ce foloseau ESC în medicină. Sita se aşeză. Platen “O metodă nouă de tratament”. În timpurile străvechi. vol. din cartea lui M. Despre lucrarile lui Korhelt am aflat nu demult. cu plasa în sus. Cavită ile ritmice se ob ineau cu lan uri de Cu. 1886. Nu are importan ă materialul din care este confec ionată. 1751-1753.

depărtare.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 te întorci cu fa a spre soare (noaptea spre nord). şi plantele. ESC ESC M CopyLeft SaDAng 63 . 36 etc. subterane. a caror molecule posedă cavită i cu anumite forme. +4) / 10. unele peşteri. coroanele arborilor. Undele sânt produse (des nu sânt inofensive pentru om) de tevi. Fizicianul V. conform legii Ticius-Bofide (3. cu unghiuri. Materialul din care s-au format plantele s-a grupat exact în zonele de ac iune maximă a câmpului său de for ă. Locul “gol” în acest şir corespunde spa iului între Marte şi Jupiter. Scrie i-mi despre rezultate. Contează şi forma încăperilor: rotundă. Nu se cunoaşte cauza acestei legită i. 12. dispozitivele de comandă ale aparatelor sânt surse de ESC cu anumi i parametri. Caznev consideră că această legitate este determinată de ESC produs de Soare. Am umplut cu ea un borcan de 1 litru. icro ESC. la fel ca pe desen. 6. Cu palma puteau fi percepute “concentra iile” câmpului de for ă (mai sesizabile daca vasul se instala deasupra creştetului). Materialul pere ilor. timp de câteva minute. apropiere. De exemplu. pe palme. mobila. deplasa i mâinile prin legănare. care este ocupat de asteroizi (posibil păr i ale unei planete neformate sau a planetei Falton). Acest ESC este perceput şi de oamenii sănătoşi. Se iau 2-3 tab. naftalina. cu cupolă. La fel cărbunele activat. şi. habitual. l-am închis ermetic şi l-am suspendat de tavan. Plantele sistemului solar sânt angajate la diferite distan e de Soare. Efectul se produce în substan e.

În interiorul cubului sânt 4 fâşii de pergament (piele moale de vi el cu inscrip ii din Talmud. filacteriul (sau tifilinul). fixat pe o suprafa ă de piele cu 2 cureluşe. Aparatul se fixează pe fruntea celor ce se roagă. aşa încaât axele cilindrelor să fie perpendiculare pe frunte. produce o actiune fiziologică pozitivă.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Tefilinul. Daca vor fi folosite alte materiale apar senza ii neplăcute. Ce este acesta? Este o construc ie antică: un cub de piele. însă. iar dacă este diminea ă. sita. forma. cu capetele opuse spre răsărit. Sânt importante doar materialul. din cele studiate de mine: fagurii de albine. “re eaua” din mâini (o voi descrie în capitolul următor). sub formă de ruloane cilindrice). CopyLeft SaDAng 64 . ESC benefic pentru om este produs de 4 obiecte. Textele sacre nu joacă nici un rol. dimensiunile. Tefilinul din piele.

de forma “armonicii”. este 41 cm. Nu cunosc domeniul în care se folosea acest sceptru în antichitate. În total. atunci emana iile sumare din centrul spiralei mari. pătrată la sec iune (cu baza de 4 cm). “notarul” ac iunilor de pe Se ia o bară de lemn de 16 cm lungime. doar cu orice sârmă. CopyLeft SaDAng 65 . Tot a fost zeul egiptean al ştiin elor. bilateral. De fapt. Apoi se ia o sârmă de Cu.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 pământ. Se fixează de bară prin 2 spire (cu diametrul de 5 cm) transversale. vor fi bine percepute cu palma sau de un alt om. iar la vârf 1. Daca sceptrul va fi luat aşa cum e reprezentat pe desen. magiei. lungimea barei şi sârmei. Astfel efectul e mai puternic. perpendiculare suprafe ei ei orizontale. Sceptrul lui Tot. de 2-3 mm grosime. sceptrul lucrează şi fără mânerul de lemn. Este mai bună o sârmă acoperită cu câteva straturi de panglică de izola ie.5 cm). Pe vârful îngust sânt făcute 13 taieturi adânci. iar apoi continuă liber sub formă de spirală plată cu 3-4 spire (diametrul 10 cm).

deasupra ei şi sub ea (dar şi cu experien e de control. Efectul piramidei este un ESC. laturile ascendente câte 19 cm. În acest caz se însumează ESC al paiului (structura capilară) şi ESC-ul cavită ii piramidei. produse alimentare uşor alterabile.). După canoanele lui Keops. În centrul unei laturi se taie un orificiu de 5-6 cm. deasupra capului prietenului cu baza în jos. Carcasa unei piramide. În scurt timp. Construi i o piramidă din hârtie groasă. fără influen a ei). sau un creion) aşa încât capătul opus să fie situat cu pu in mai jos de mijlocul piramidei. dupa pu in antrenament. pe care le situa i în piramidă. palma iîn mişcare. În orificiu se introduce un “indicator” (un be işor-cărbune pentru desen cu lungimea de 1 decimetru sau un fir al unei măturici de sorg. Apoi il extrage i şi îl reintroduce i etc. cam de 30 ori. iar alta deasupra vârfului. plante de cameră.i percepe o zonă de “condensare” în partea piramidei unde egiptenii situau camera mortuară. cu degetul. Se pot folosi şi alte dimensiuni. cu 8 paie netede încleiate. omizi etc. Se va folosi o piramidă de aceleaşi dimensiuni. P “Mesteca i” cu “indicatorul” spa ial din interiorul piramidei. cu creşterea propor ională a lungimii paielor carcasei. Baza va fi pătrată.. ve. Ini ial aceste zone sânt percepute cu “indicatorul” apoi. apoi cu vârful. Efectua i experien e cu insectele (bondari. ine i carcasa ~5 min.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 iramida. fără suprafe e laterale. Vă ve i convinge că egiptenii aveau dreptate… Carcasa piramidei. Se încleiază marginile foarte bine. are şi ea proprietă i CopyLeft SaDAng 66 . neobişnuite. 20*20 cm.

Agă a i carcasa piramidei descrise. Folosi i intervale diferite şi distan e diferite pentru a experimenta.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 elekinezia. de varful de tavan. pe o a ă artificială (pentru a nu se altera în timp) sau pe un fir de capron. Vă ve i convinge că telekineza nu este un miracol şi este accesibilă tuturor. igări…Telekinezia o poate manifesta oricine. Atent. Alege i locul camerei cu convec ie minimă (lipsesc undele de aer). Ele mişcă o cutie de chibrite pe masă. ce deviază indicatorul aparatului din “pai şi fir de păianjen” descries anterior. orienta i spre partea ei stângă un “binoclu” alcătuit din palme. fără contact. prin ac iunea razei ESC piramida va începe rota ia în sensul mişcării acelor de ceas. Peste câteva ore carcasa va deveni imobilă. asa cum e arătat pe desen. men in în aer bilu e de tenis. Palma şi falangele degetelor sânt o structură cavitară. Prin antrenamente se pot dezvolta şi creşte proprietă ile “telekinetice”. T CopyLeft SaDAng 67 . de la distan a de ~2 metri. Apoi testa i partea dreaptă. de către persoane foarte înzestrate. Aşa se numeşte deplasarea obiectelor uşoare. Peste câteva minute.

Diminea a. ecerişul cu “minuni”.Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 “ ESC la cereale”. O altă bucată. S CopyLeft SaDAng 68 . Se iau 30-40 paie de grâu copt. aşezată la ceva distan ă de prima. În tinere e am fost martorul unui fenomen neobişnuit. o bucată din tulpina abia cosită (cam cât un creion scurt) se aşeză pe suprafa a coasei. percepute cu palma. Apoi se fixează interiorul unui con plat din hârtie neagră aşa cum se arată pe desen. se apropia de ea lent. Undele produse. determină devierea indicatorului din pai. de preferin ă scurte. la seceriş. mai aproape de marginea externă.

Despre ESC am scris detaliat în cartea mea “Tainele lumii insectelor. am văzut în Siberia “stâlpii” din insecte. Explica ia fizică a ESC poate fi gasită în cartea “Fenomene neperiodice. Legătura cu V. de culoare închisă apare în binoclu sub formă de stol de păsaări în zbor sau de insecte. posibil şi orientarea către soarele matinal. În unele povestiri despre OZN sânt astfel de indicii: “farfuria zburătoare. proprietă ile tecii folosite. “deformată” (identic cu cazul furtunii din pădure). biecte zburătoare identificate. iar lumini ele igărilor dispar la 1 secundă după mainile lor… Mai târziu. am publicat ~ 30 articole despre ESC. Luciola Mingrelica. Cerednicenco O CopyLeft SaDAng 69 .Lumea Mea – Victor Stepanovici Grebennikov 01 martie 2009 Cam la 8 cm prima bucată începea să se mişte sacadat. Restul. 3. în “Buletinul Siberian al Agriculturii”. Electrostatismul poate fi exclus datorită prezen ei picăturilor de rouă…. 1988. 1984. Grebenikov este che@online. imediat după cosirea unei suprafe e mari cu iarbă. nr.sinor. nr. O voi numi la fel ca şi acest capitol “Zborul”. într-un sătuc îndepărtat de munte. rapide din mediul înconjurator”. cu igări aprinse. În total. Experien a reuşea bine întotdeauna. Puteau fi uşor confundate de un necunoscător la o privire din depărtare. pe acelaşi loc. am aflat că nu sânt altceva decât cărăbuşi luminescen i. partea III.ru posibilă prin intermediul lui I. în Caucaz. “re eaua” din degetele mâinii persoanei ce opera. 12. Tomsk. “sfere” cu diametrul 3-4 m din ân ari sau furnici zburătoare din genul Mizmica. “fugind” de a doua. în următoarea carte. Novosibirsk. revista “Apicultura”. Personal. 1984. în zona mun ilor cu păduri greu de trecut. fără o secundă de ezitare. mătăhăind din mâini. 1990. Cred că se producea ac iunea următorilor factori: schimbarea bruscă a câmpului ESC pe lunca cu iarbă cosită. în zbor. Odată demult. m-au uimit nisşte oameni ce umblau noaptea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful