KHẢO SÁT NHANH CÁC LOẠI HÌNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ SẢN PHẨM GIAO DỊCH MỚI

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Báo cáo chuyên đề số 3/2011

27/6/ 2011 Phòng Phân tích và Dự báo thị trường Trung tâm NCKH-ĐTCK (UBCKNN)

NỘI DUNG
1. 2. 3. 4. Khảo sát nhanh các loại hình CKPS và sản phẩm giao dịch mới ......................................... 3 Các ý kiến từ các bên liên quan ............................................................................................. 16 Các biện pháp quản lý ............................................................................................................ 18 Kết luận .................................................................................................................................... 19

2

Trung tâm NCKH-ĐTCK. đặc biệt là những giao dịch liên quan đến cổ phiếu. hợp đồng tương lai. các cơ quản lý phải đảm bảo đủ năng lực giám sát cả về mặt pháp lý và công nghệ. song về cơ bản là do thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các nền tảng về cung –cầu. thực hiện báo cáo “Khảo sát nhanh các loại hình chứng khoán phái sinh và sản phẩm giao dịch mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. 3 . tìm kiếm lợi nhuận chênh lệch và phòng ngừa rủi ro. Có rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra. việc thử nghiệm này đã tạm thời dừng lại từ cuối tháng 9/2009. Báo cáo này đề cập đến một số sản phẩm mới điển hình được áp dùng nhiều trong thời gian qua trên TTCK Việt Nam trong sự so sánh với thông lệ quốc tế.1 Các loại hình CKPS Thứ nhất. hợp đồng tương lai chỉ số và các sản phẩm có hình thức CKPS như: thỏa thuận mua lại. Phòng Phân tích và Dự báo thị trường (PTDB). Khảo sát nhanh các loại hình CKPS và sản phẩm giao dịch mới 1. Đồng thời. giao dịch ký quỹ. song trên thực tế chưa có thị trường CKPS chính thức tại Việt Nam. trước nhu cầu phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu. Để có thể có được thị trường CKPS vững mạnh trước hết cần có một thị trường hàng hóa cơ sở ổn định cùng với hệ thống công nghệ giao dịch. 1. giao dịch ký quỹ. vẫn chưa có một văn bản pháp lý chính thức nào từ các cơ quan quản lý cho phép thực hiện các loại hình giao dịch CKPS và các sản phẩm mới từ chứng khoán (trừ giao dịch ký quỹ . hợp đồng quyền chọn (Options) Tại Việt Nam.Margin). bao gồm: hợp đồng quyền chọn. hợp đồng quyền chọn mới chỉ được đưa vào thực hiện thử nghiệm cho các giao dịch tiền tệ. bán khống. Tất cả những yếu tố đó hiện trên TTCK Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn xây dựng.Tính tới thời điểm hiện tại (T6/2011). hạ tầng công nghệ của TTCK cơ sở. các CTCK và nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tìm mọi cách “lách luật” để triển khai các sản phẩm giao dịch mới như hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên thực tiễn thị trường cho thấy. Luật chứng khoán có định nghĩa một số loại chứng khoán phái sinh. Hầu hết các sản phẩm mới này đều có hình thái của chứng khoán phái sinh (CKPS) mặc dù vẫn vẫn chưa có những quy định pháp luật cụ thể nào. bán khống. Cho đến nay. thỏa thuận mua lại. thanh toán –bù trừ hiện đại. Với mục tiêu tổng hợp thông tin về về vấn đề này phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo UBCKNN. Tuy nhiên. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng các sản phẩm CKPS vẫn đang trong lộ trình nghiên cứu và áp dụng. vẫn chưa có những văn bản chính thức cho phép và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ quyền chọn trên bất kỳ thị trường nào.

cổ phiếu XYZ đang được bán với giá 95 đô la mỗi cổ phiếu. Đối với loại quyền này. nhà đầu tư có quyền yêu cầu CTCK phải bán cho mình cổ phiếu đó với mức giá đã quy định. sáu hoặc chín tháng. Hộp 1: Định nghĩa về quyền chọn Hợp đồng quyền chọn (option): Là quyền mua hoặc bán tài sản theo mức giá thoả thuận trước. sau đó bán lại những cổ phiếu này với giá 120 đô la một cổ phiếu và thu về phần lãi chênh lệch giá (sau khi đã trừ đi khoản phí 2 đô la một cổ phiếu). Để mua quyền này. người mua hợp đồng quyền chọn mua thường kỳ vọng rằng giá của cổ phiếu cơ sở sẽ tăng lên trong khoảng thời gian xác định đó. đến cuối kỳ hợp đồng quyền mua sẽ bị hết hạn và người mua quyền mua sẽ không được hoàn lại khoản phí mua 2 đô la mỗi cổ phiếu hay tổng cổng bị lỗ 200 đô la cho khoản đầu tư này. Trong khoảng thời gian mua quyền chọn tính đến khi đáo hạn. Ngược lại. Ngược lại. thường là ba. 4 . nếu dự đoán cổ phiếu lên thì nhà đầu tư mua quyền chọn mua cổ phiếu ở mức giá thực hiện và trả phí cho CTCK. người mua quyền sẽ được lãi nếu giá cổ phiếu XYZ tăng lên. trên TTCK nổi lên một sự kiện liên quan tới hoạt động giao dịch quyền chọn là việc CTCK Vndirect (VNDS) đưa vào thực hiện sản phẩm quyền chọn với mục đích tăng thêm cơ hội kinh doanh thông qua việc giúp nhà đầu tư có thể giao dịch quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán cổ phiếu tùy theo xu hướng biến động của giá thị trường cổ phiếu trên TTCK chính thức. Chính vì vậy. người mua có thể phải trả khoản phí 2 đô la mỗi cổ phiếu hay tổng cộng là 200 đô la cho 100 cổ phiếu. nếu thấy giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng thì nhà đầu tư có quyền mua cổ phiếu đó trên thị trường bán cho CTCK với mức giá đã quy định trong hợp đồng. Từ khi mua quyền chọn bán đến khi đáo hạn.Giai đoạn cuối năm 2010. một hợp đồng quyền mua 100 cổ phiếu XYZ có thể mang lại cho người mua quyền được mua cổ phiếu đó với giá 100 đô la một cổ phiếu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian ba tháng tiếp theo. Nếu tại thời điểm phát hành quyền. người mua quyền có thể thực hiện quyền (exercise) của mình để mua 100 cổ phiếu với giá 100 đô la một cổ phiếu. Giả sử nếu trong vòng hai tháng giá XYZ tăng vọt lên 120 đô la mỗi cổ phiếu. Nếu quyền không được thực hiện trong thời gian đã ấn định trước hoặc tại một thời điểm đã ấn định trước thì quyền này hết hiệu lực và người sở hữu quyền sẽ bị mất số tiền mua quyền. nếu thấy giá cổ phiếu ngoài thị trường tăng. người mua phải trả cho người bán (call option seller/writer) một khoản phí mua quyền (premium) và sẽ phải chịu mất khoản tiền này nếu không thực hiện quyền trước thời điểm hết hạn đã thoả thuận. nhà đầu tư mua quyền chọn bán cổ phiếu với giá đã xác định trước (gọi là giá thực hiện) và trả phí cho CTCK. Ví dụ. Nếu dự đoán giá cổ phiếu xuống. Quyền chọn mua (call option): Mang đến cho người mua quyền được mua 100 cổ phần của loại chứng khoán cơ sở với mức giá ấn định trước trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai. nếu XYZ rớt giá xuống dưới 95 đô la và giữ mức đó trong suốt ba tháng.

Hợp đồng quyền chọn có khối lượng tối thiểu là 10. Đa phần các quyền chọn này liên quan tới cổ phiếu OTC. Đến ngày thực hiện hợp đồng. Trung tâm NCKH – ĐTCK.000 5 . UBCKNN (2010) Trên Internet hiện nay vẫn đang tồn tại một số trang website cho phép nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch quyền chọn là: http://www. Nếu XYZ rớt giá xuống còn 80 đô la mỗi cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư dự báo sau 01 tháng giá cổ phiếu này sẽ giảm xuống thì ký hợp đồng mua quyền chọn bán X với mức phí phải trả cho VNDS là 7% x 20. Nguồn: Thuật ngữ chứng khoán Anh – Việt. Ví dụ. người mua quyền bán sẽ thực hiện quyền của mình. do đó đã kiếm lời 18 đô la mỗi cổ phiếu ( lãi 20 đô la mỗi cổ phiếu trừ đi phí mua quyền 2 đô la mỗi cổ phiếu).com Trong trường hợp VNDS. danh mục cổ phiếu được VNDS sử dụng cho dịch vụ quyền chọn bao gồm khoảng 20 cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên cả hai sàn giao dịch. Thời gian tối thiểu cho một hợp đồng là 1 tháng và tối đa là 3 tháng.000 x 10. nếu giá giao dịch thực tế của X đạt 15.com và http://www. bán 100 cổ phiếu XYZ với giá 100 đô la mỗi cổ phiếu.Quyền chọn bán (put option): Quyền chọn bán mang lại cho người mua quyền được bán một số cổ phiếu nhất định tại tại một mức giá đã định trong một khoảng thời gian xác định. Bất kỳ ai cho rằng cổ phiếu XYZ sẽ giảm xuống đều có thể mua 1 quyền bán 100 cổ phiếu kỳ hạn ba tháng với giá 100 đô la mỗi cổ phiếu và trả phí 2 đô la mỗi cổ phiếu.com.000 CP trở lên. Mức phí khi ký hợp đồng sẽ được VNDS thu trước là 7%/giá trị hợp đồng/tháng hoặc 10 .sanotc. Những người mua hợp đồng quyền chọn bán thường kỳ vọng cổ phiếu cơ sở sẽ rớt giá.12%/3 tháng (tùy mã cổ phiếu).000 = 14 triệu VND. Ví dụ 1: Thông tin giao dịch quyền mua được đăng trên website sanotc.quyenmua.000 VND/1 cổ phiếu. nhà đầu tư chọn mã chứng khoán là X với giá chốt ở thời điểm chọn là 20. Nhà đầu tư sau khi đăng ký làm thành viên có thể trực tiếp trao đổi thông tin để mua bán quyền chọn mua hoặc bán cổ phiếu. Người mua quyền bán trước hết sẽ mua 100 cổ phiếu chỉ với giá 80 đô la mỗi cổ phiếu và sau đó bán lại chúng cho người bán quyền bán ( put option seller/write) với giá 100 đô la mỗi cổ phiếu.

1 đơn vị sản phẩm VTG-VN-Index có giá trị là 434. đó là sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán. nếu nhà đầu tư mua VTG-VN-Index ngày 6 .000đ = 4.400đ.64%. chưa có văn bản pháp quy nào quy định về quyền chọn. phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân thì thực tế nhà đầu tư có lợi nhuận khoảng hơn 30 triệu VND. hợp đồng tương lai chỉ số (Stock Index Futures contract) Tại Việt Nam.348. 1 đơn vị VTG-VN-Index sẽ có giá trị là 533.333. Điển hình cho hoạt động kinh doanh này là việc Công ty vàng thế giới (VTG) giới thiệu sản phẩm có tên gọi VTG-VN-Index. có thể thấy bản chất của các thỏa thuận này không khác so với các thỏa thuận cơ bản của một hợp đồng quyền chọn. Sau khi Chính phủ có văn bản số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 yêu cầu chấm dứt họat động kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước dưới mọi hình thức. Chỉ số này căn cứ trên cơ sở biến động thực tiễn của Vn-Index để làm căn cứ xác định. đã có một số doanh nghiệp chuyển sang một loại hình kinh doanh còn mới mẻ đối với Việt Nam. Vì vậy. Như vậy. sau một thời gian ngắn thực hiện VNDS đã vướng phải những rắc rối pháp lý đối với sản phẩm quyền chọn này. trong khi đó. Nếu như trừ phí đã trả cho VNDS.34*10. tương đương mức lời 50 triệu VND. Cách giao dịch đến ngày thực hiện cũng tương tự như mua quyền chọn bán. Thứ hai. thời điểm đầu năm 2010. Để hợp pháp hóa hoạt động này VNDS đã hình thành các bản “Hợp đồng hợp tác đầu tư”. đã có một số dấu hiệu ban đầu của loại hình hợp đồng tương lai mặc dù sau đó sản phẩm này đã không được phép áp dụng. Ngược lại. những “Hợp đồng hợp tác đầu tư” như trên đã bao hàm những đặc trưng đầy đủ của “hợp đồng quyền chọn”. Tuy nhiên.34 điểm như vậy tỷ suất lợi nhuận của Vn-Index trong thời gian này là 22. mới chỉ có nghiệp vụ hợp đồng kỳ hạn đã và đang được áp dụng trên thị trường ngoại tệ và thị trường hàng hóa (cà phê) nhưng nghiệp vụ hợp đồng tương lai (một loại hình hợp đồng kỳ hạn quy chuẩn) thì chưa được phép được áp dụng trong bất cứ lĩnh vực nào. nếu nhà đầu tư dự báo cổ phiếu X sẽ tăng lên cao hơn sau 1 tháng thì mua quyền chọn mua. Theo giới thiệu của công ty.700đ thì tới ngày 07/01/2010. Ngày 17/12/2009.000 VND/1 cổ phiếu. nhà đầu tư sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận bằng tỷ suất lợi nhuận của chỉ số Vn.87*10.VND/CP thì nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận được 5. Nói cách khác.Index trong cùng một khoảng thời gian. Trong trường hợp giá cổ phiếu tăng lên so với giá chốt trên hợp đồng thì nhà đầu tư có quyền bỏ không thực hiệp hợp đồng và mất khoản phí 7% đã đóng trước cho VNDS.000đ = 5. Công ty VTG đã đưa ra một ví dụ minh họa: Chỉ số Vn-Index ngày 17/12/2009 và 07/1/2010 lần lượt là 434. Tuy nhiên. khi đầu tư vào sản phẩm này.87 điểm và 533.

hoặc ngày giao hàng) một khối lượng cố định (quy mô hợp đồng) của một chỉ số cổ phiếu với mức giá đã thỏa thuận (giá hợp đồng tương lai) sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn (nhưng được thiết lập từ ngày hai bên tham gia vào hợp đồng).333. Hộp 2: Định nghĩa về hợp đồng tương lai chỉ số Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (stock index futures): Là một loại chứng khoán kết hợp các đặc tính của hợp đồng tương lai hàng hóa thông thường và giao dịch chứng khoán có sử dụng những chỉ số cổ phiếu tổng hợp. do sản phẩm VTG-Index mặc dù là Index-tracking nhưng không phải là danh mục của toàn bộ gần 200 cổ phiếu tạo ra chỉ số Vn. Theo VTG. giúp các nhà đầu tư có thể nhận ngay tiền mặt sau khi chuyển nhượng (T+0). hoặc Dow Jones tổng hợp. Nhà đầu tư có thể đầu cơ trên biến động của thị trường hoặc mua một hợp đồng tương lai chỉ số để phòng hộ cho một vị thế mua (long position) bởi vì rõ ràng không thể chuyển giao chỉ số cổ phiếu cho những người mua hợp đồng tương lai.400 – 4. và 4) Có cơ chế hỗ trợ chuyển nhượng sản phẩm giữa các nhà đầu tư. khó quản lý. 2) Tính thanh khoản cao.348. 3) Sản phẩm loại bỏ được những rủi ro cục bộ (rủi ro không hệ thống): rủi ro cục bộ là những rủi ro do ngành/ công ty gây ra khi nhà đầu tư đầu tư vào một hoặc một số cổ phiếu.000 đ. Khi nhà đầu tư muốn thanh lý hợp đồng.17/12/2009 và bán ra vào ngày 07/01/2010 thì sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận là: (5.64% bằng với tỷ suất lợi nhuận của VN Index. Cũng có thể mua quyền chọn trên hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Những hợp đồng tương lai phổ biến nhất được giao dịch điện tử là E-mini S&P 500 và Nasdaq 100.700 = 22. sau 3 ngày (T+3) sẽ nhận được số tiền là Số đơn vị nhân với chỉ số Vn-Index đóng cửa nhân với 10. 7 . Azek (Thụy Sỹ).700)/4. Tỷ lệ % của các blue-chip này sẽ được tính theo công thức toán học nhằm giúp cho sản phẩm VTG-VN-Index đạt được tỷ suất lợi nhuận và độ rủi ro bằng với Index. Từ điển thuật ngữ tài chính và đầu tư (trang 678) Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu (stock index futures contract): Là một hợp đồng được chuẩn hóa giữa hai bên mà theo đó một bên (người bán) đồng ý giao cho bên kia (người mua) tại một thời điểm trong tương lai (ngày đáo hạn. Sản phẩm VTG-Index theo sát chỉ số của thị trường nên loại bỏ được những rủi ro nêu trên.348. chỉ số VnIndex thường có xu hướng tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận cao. Sản phẩm VTG-Index thực chất là một danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu có vốn hóa và giá trị giao dịch lớn. Rủi ro này làm cho tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu cao thấp thất thường.Index. Nguồn: Barron’s financial studies. các ưu điểm của sản phẩm mới là: 1) Sản phẩm được đảm bảo với tỷ suất sinh lời bằng thị trường và trong dài hạn. Tỷ suất lợi nhuận cao cùng hiệu ứng lãi suất kép giúp cho vốn của nhà đầu tư tăng trưởng theo thời gian. Nguồn: Giáo trình CIIA phần CKPS.

Với trường hợp của VTG nêu trên. Vào ngày thanh toán.200 franc Đây cũng là khoản lãi ròng của nhà đầu tư trên. Giá trị đơn vị yết giá: 10 franc Thuỵ Sỹ. chỉ số SMI đóng cửa tại mức 7. hàng sẽ được chuyển từ người bán cho người mua và người mua phải thanh toán tiền cho người bán theo giá đã xác định trong hợp đồng trước đó. bởi vì một điều kiện cơ bản của một hợp đồng tương lai là giá giao hàng trong tương lai ở đây không được xác định. Có thể nhận thấy đây chỉ là một sản phẩm đầu tư chỉ số.000 đồng/cổ phiếu (chênh lệch giá thị trường và giá hợp đồng)).000 cổ phiếu × 10. giá trị vị thế của nhà đầu tư đã tăng lên với mức sau: 2 x (7.000 cổ phiếu X giao tháng 7/2011 theo một hợp đồng tương lai với giá 25. Để thoát khỏi hợp đồng trước khi đáo hạn. Ví dụ. quản lý và giám sát. Kết quả giao dịch cuối cùng cũng không thể xác lập được các vị thế lãi/lỗ như hợp đồng tương lai.000 đồng/cổ phiếu. các bên tham gia hợp đồng có thể chuyển nhượng hợp đồng cho một bên khác theo giá thị trường.Về mặt lý thuyết. giống như việc đầu tư vào một danh mục thị trường (portfolio). Nếu hàng hóa cơ sở là chỉ số cổ phiếu. nhà đầu tư A bán cho nhà đầu tư B 10. Điều đó có nghĩa là khi chỉ số SMI đóng cửa ở mức tăng. Chính vì vậy. Đơn vị yết giá: Điểm chỉ số (ở đây là 1 điểm). có thể nhận thấy VTG-VN-Index không mang đầy đủ các đặc trưng của hợp đồng tương lai chỉ số và cũng không phải là một loại hình hợp đồng tương lai bất kỳ nào khác.000 đồng/cổ phiếu thì hoặc là A sẽ phải giao cho B 10. giá cổ phiếu X tăng lên 35. vào thời điểm VTG bắt đầu thực hiện sản phẩm.000 cổ phiếu X với giá 25. Đến tháng 7/2011. kết thúc một hợp đồng tương lai và các nghĩa vụ kèm theo của nó. nhận thấy thời điểm chưa hội tụ các điều kiện tiền để về cơ sở hạ tầng công nghệ. 1. ta có ví dụ sau về hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu: Ví dụ 2: HĐTL chỉ số cổ phiếu trên thị trường CKPS châu Âu: Một nhà đầu tư mua 2 hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Thuỵ Sĩ (SMI) với giá là 7.750) x 10 = 1.810 điểm.2 Các sản phẩm giao dịch mới có tính chất như CKPS 8 .810 – 7. Đến ngày giao hàng. hợp đồng tương lai là một hợp đồng được chuẩn hóa để giao dịch mua hay bán một số lượng hàng hóa nhất định tại một mức giá nhất định vào một ngày xác định trong tương lai. UBCKNN đã yêu cầu công ty VTG phải chấm dứt hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai chỉ số này.750. Các thông số liên quan bao gồm: Đơn vị giao dịch: Một HĐTL.000 đồng hoặc A sẽ không phải giao cổ phiếu X mà thanh toán cho B 100 triệu đồng (= 10.

hoạt động Repo chứng khoán bắt đầu phát triển vào năm 2006-2007. Trước khi niêm yết.000 VND/1 cổ phiếu. Cổ phiếu CTCP Đầu tư PVIF giao dịch ở mức 14. 2010.18 nt 9 . bên các hai loại CKPS đã được các trung gian tài chính thực hiện còn phải kể tới các sản phẩm có tính chất như chứng khoán phái sinh (đều trao cho người nắm giữ quyền hoặc nghĩa vụ mua hoặc bán một loại chứng khoán trong tương lai) đó là: Thỏa thuận mua lại (Repo).300 VND/1 cổ phiếu. Nhiều CTCK ưu tiên Repo cổ phiếu ngân hàng khi giá các cổ phiếu này hiện đang ở mức thấp.000 VND/1 cổ phiếu. đồng thời không vượt quá 2 lần mệnh giá của cổ phiếu đó. được repo với giá 13.000 VND/1 cổ phiếu. “…cuối năm 2010 giới đầu tư Hà Nội rộ lên việc tìm mua cổ phiếu CTCP Đầu tư phát triển đa quốc gia (IDI). số 100.000 VND/1 cổ phiếu thì nhà đầu tư chỉ phải bỏ ra 15. khiến việc Repo an toàn. tc Chứng khoán Việt Nam số 8.1 Giai đoạn hiện tại khi TTCK tự do OTC đang ở giai đoạn trầm lặng thì Repo đang nổi lên như một cơ chế linh hoạt để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu. vì được CTCK hỗ trợ vốn 35. Cổ phiếu CTCP Bất động sản Eximbank giao dịch ở mức 15. được repo với giá 12. CTCK Sacombank (SBS). giá cổ phiếu này giao dịch ở mức 23. Kỳ hạn repo tối đa 6 tháng3” 1 2 3 Khánh Hạ. tr. nhưng tiêu chí hàng đầu cho việc lựa chọn cổ phiếu được Repo là doanh nghiệp phải có lợi nhuận. giá Repo không vượt quá 40% thị giá của cổ phiếu (theo đánh giá của SHS). cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai được CTCK VNDirect repo với mức giá khá cao.000 VND/1 cổ phiếu. thanh khoản cao và có lộ trình niêm yết rõ ràng. sống nhờ repo”Báo đầu tư chứng khoán. “Tại CTCK SHS.Trên thị trường phi chính thức. bán khống (Short sales) Thứ nhất. thỏa thuận mua lại (Repo) Trên TTCK Việt Nam. giao dịch ký quỹ (Margin). “OTC. 8/2009 Nguyên Thành. CTCK An Bình. Tuy nhiên.000 VND/1 cổ phiếu.000 VND/1 cổ phiếu.Hà Nội (SHS). sự giảm điểm liên tục của VN-Index trong nửa cuối năm 2008 và nửa đầu năm 2009 đã khiến hoạt động Repo giảm sút và ngưng trệ. được repo với giá 10. Trên thị trường. Khi đó.000 VND/1 cổ phiếu”2. trước bối cảnh khó khăn của TTCK Việt Nam. “Dịch vụ cầm cố chứng khoán và repo chứng khoán”. CTCK Sài Gòn (SSI)… Tùy mỗi CTCK. với giá 36. sau khi có thông tin công ty này sẽ chào sàn trong quý III trên HoSE.000 VND/CP để mua. giá cổ phiếu này giao dịch trên thị trường tự do ở mức 50. Hỗ trợ cho nghiệp vụ repo cổ phiếu OTC thường là các CTCK có được sự hậu thuẫn từ phía các ngân hàng lớn như CTCK Sài Gòn .

Phương thức thực hiện có một số điểm chung như sau: 10 . được tính bằng đơn vị phần trăm. Tạp chí CKVN. Thanh toán lãi coupon của trái phiếu trong một giao dịch bán/mua lại cũng được chuyển lại người bán chứng khoán dưới hình thức điều chỉnh khoản tiền phải trả khi giao dịch đáo hạn. Trung tâm NCKH-ĐTCK (2010). Các hợp đồng mua lại được sử dụng rộng rãi như một phương tiện đầu tư trên thị trường tiền tệ và cũng là một công cụ thực thị chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). một loại hình giao dịch cũng khá gần với giao dịch repo là giao dịch Bán/Mua lại. Một repo về mặt kỹ thuật là một giao dịch đơn nhất trong khi giao dịch bán/mua lại là một cặp gồm hai giao dịch (giao dịch bán/giao dịch mua). Tuy nhiên về bản chất.Hộp 3: Định nghĩa về Repo chứng khoán Thỏa thuận mua lại (Repurchase agreements): Trong thỏa thuận này có một người đi vay (người bán công cụ chứng khoán/người vay tiền) bán chứng khoán chứng khoán nhằm mục đích vay tiền từ một người cho vay (người mua công cụ chứng khoán/người cung cấp tiền). một giao dịch bán/mua lại không đòi hỏi bất kỳ văn bản pháp lý đặc biệt nào trong khi repo nhìn chung cần có một thỏa thuận khung giữa hai bên. Đây là hình thức kết hợp giữa một giao dịch bán ngay và một giao dịch mua lại có kỳ hạn (trong tương lai) đối với một chứng khoán. có thể nhận thấy đây là giao dịch cho vay tiền thông qua hợp đồng mua bán kỳ hạn cổ phiếu. tháng 12/2008 Repurchase agreements: Thỏa thuận thường được lập cho các giao dịch chứng khoán Chính phủ Mỹ giữa một bên bán và một bên mua. có một số khác nhau giữa repo và giao dịch bán/mua lại. Trong khi đó. và người đi vay thỏa thuận sẽ mua lại những chứng khoán trên vào một thời gian sau đó. khoản coupon này sẽ được chuyển trả lại ngay cho người bán chứng khoán trong giao dịch repo. Nguồn: Thuật ngữ chứng khoán Anh – Việt. Động lực chủ yếu của giao dịch Bán/Mua lại nhìn chung giống như với hình thức repo truyền thống. số 12. tức là cố gắng kiếm lợi nhuận từ lãi suất phải trả thấp hơn áp dụng cho các khoản thế chấp so với đi vay mà không có đảm bảo. Tuy nhiên. Lãi suất Repo là chênh lệnh giữa lượng tiền đã vay và lượng tiền trả lại. Tính kinh tế của giao dịch này cũng tương tự như với repo truyền thống bởi vì lãi suất tính trên khoản tiền vay thông qua giao dịch bán/mua lại được mặc định đã bao gồm trong chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua lại. Hơn nữa. theo đó bên bán đồng ý mua lại chứng khoán với giá đã được thống nhất từ trước và thường là vào một thời điểm đã được ấn định. trang 487 Trên thị trường thế giới. “Repo chứng khoán”. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguồn: Nguyễn Hoàng. có nhiều công ty chứng khoán đã thực hiện loại hình giao dịch repo với nhà đầu tư với những cách giải thích không thống nhất và cách hiểu khác nhau về điều kiện hợp đồng.

Như vậy. tại CTCK Tp. giao dịch ký quỹ không còn xa lạ với nhà đầu tư dù về mặt nguyên tắc UBCKNN vẫn chưa cho phép thực hiện. Mọi quyền lợi liên quan đến cổ phiếu trong thời hạn hợp đồng vẫn thuộc về nhà đầu tư (cổ tức nếu nhận được sẽ được CTCK khấu trừ khi nhà đầu tư thực hiện mua lại). Khi đến hạn. HCM là 56. Nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán có kỳ hạn với một CTCK với điều khoản bán cổ phiếu cho CTCK theo giá thỏa thuận. tỷ lệ này là 67. khác với trái phiếu trong một giao dịch repo điển hình ở các nước khác.1%. Thứ hai.17%. nếu giá bán cao hơn giá của công ty đã mua của nhà đầu tư theo hợp đồng trước đó thì khoản chênh lệch này được trả lại cho nhà đầu tư. giao dịch ký quỹ (Margin) Trong giai đoạn 2009 -2010. thông thường từ 3065% so với giá thị trường của cổ phiếu.86%. giao dịch “repo” ở Việt Nam gần với hình thức giao dịch Bán/Mua lại cổ phiếu như đã nêu ở trên hơn so với giao dịch repo hiện đại. công cụ chứng khoán cơ sở ở đây là cổ phiếu. Khá nhiều các công ty chứng khoán đã có nguồn thu khá lớn thì hoạt động này. Như tại CTCK Kim Long. mặc dù có điểm khác biệt với giao dịch Bán/Mua lại là đa số “repo” ở Việt Nam không có sự khác nhau giữa giá bán ban đầu và giá mua lại cổ phiếu.- Hai bên hợp đồng là nhà đầu tư và CTCK . nhà đầu tư chỉ có thể vay tiền với mức lãi suất tương đương lãi suất ngân hàng.16%. ngược lại. tại CTCK Agriseco là 55. Xét về mặt lãi suất trong loại giao dịch “repo” này. nhà đầu tư mua lại số cổ phiếu này với giá bằng giá bán đã cộng với một khoản phí gọi là “lãi suất repo” tính trên tổng giá trị khoản mua bán và thông thường tương đương với lãi suất cho vay của ngân hàng (có công ty tính với một cách khác là giá mua lại với giá cao hơn giá bán ban đầu: và chênh lệch giữa hai giá này được coi là lãi suất repo) Trường hợp giá cổ phiếu giảm quá đến một tỷ lệ nào đó (thông thường 20%). tuy nhiên trên thực tế trong những giai đoạn thị trường cổ phiếu bùng nổ thì đây thực sự là những “đòn bẩy” tài chính hiệu quả giúp nhà đầu tư huy động vốn nhanh chóng nhằm mục tiêu lợi nhuận từ các khoản đầu tư trên thị trường. Doanh thu khác phần lớn có nguồn gốc từ các thu - - - 11 . CTCK có quyền nắm giữ và bán cổ phiếu (thanh lý) để thu hồi vốn. tại CTCK VN Direct là 57. “Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2010” của khối các CTCK cho thấy sự tăng trưởng của tỷ lệ doanh thu khác/tổng doanh thu. Một điểm lưu ý khác nữa là so với thông lệ quốc tế. đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư mà không cần phải bán đi chứng khoán. Nếu giá bán thấp hơn giá đã mua thì nhà đầu tư phải nộp bù cho CTCK.

CTCK Ngân hàng Đông Á (DAS). “AAA: Hiện tượng bất thường và nghi vấn mang tên margin”. Thực tế trên giấy tờ. 4 5 Giang Thanh. Báo đầu tư Chứng khoán. việc cho phép nhà đầu tư ký quỹ với một khối lượng tiền lớn mà không có hoạt động quản trị rủi ro đã dẫn đến sự thua lỗ nặng nề cho các bên tham gia. CTCK Thăng Long (TLS). CTCK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS). như lãi các hợp đồng ký quỹ. Hiện tượng này có thể được minh họa điển hình qua vụ việc về giao dịch cổ phiếu của CTCP nhựa An Phát (AAA) niêm yết trên HNX. CTCK VNS (VNS)… Tuy nhiên.4 triệu CP được giao dịch trong khoảng giá trên 90. sau khi các nhà đầu tư đã “cao chạy xa bay”. số 135. nhưng có một nhận định hợp lý cho rằng đã có sự làm giá cổ phiếu này của một nhóm nhà đầu tư. với tỷ lệ đòn bẩy phổ biến từ 50:50 đến 20:80 thậm chí còn cao hơn.600 VND/CP (bình quân) ngày 16/09/2010 với thanh khoản tốt. ứng trước tiền bán chứng khoán. giá AAA đã giảm về mức 63. sau 5 ngày giao dịch. tùy theo loại cổ phiếu và khả năng của CTCK. “Góc khuất mang tên Margin”. Báo đầu tư Chứng khoán. nhiều CTCK đã gặp phải những thất bại do chưa có một khung pháp lý hoàn thiện dẫn đến những mâu thuẫn pháp lý với nhà đầu tư.nhập ngoài phí giao dịch trong mảng môi giới. nhóm nhà đầu tư này đã liên kết với nhau thực hiện việc “làm giá” cổ phiếu AAA.000 VND. Tuy nhiên. với khối lượng đặt mua khiêm tốn và dư bán lên tới hàng triệu CP”6. Có nhiều giả thiết giải thích cho hiện tượng bất thường trong giao dịch CP AAA. số 116. Khảo sát trên các website của các CTCK hiện nay (đặc biệt là các CTCK nằm trong top 10 của hai SGDCK quí I/2011) có thể thấy khá nhiều các công ty thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ như: CTCK Bảo Việt (BVSC). Repo.000 VND/CP ngày 19/8/2010 lên mức cao nhất là 91. sau đó sử dụng vốn ký quỹ từ các CTCK để mua ở giá cao. CTCK Sài Gòn (SSI). CTCK (FPTS). Sau cùng. trong bối cảnh TTCK chỉ dao động rất hẹp. CTCK đang cung cấp tín dụng cho nhà đầu tư đòn bẩy tài chính và được hưởng lãi suất5. các CTCK đã phải lĩnh hậu quả từ việc cho thực hiện ký quỹ với một tỷ lệ lớn. Khoảng 4. hợp tác giữa hai bên CTCK và nhà đầu tư theo một danh mục cổ phiếu quy định. Tuy nhiên về bản chất. Đồng thời. “Cổ phiếu AAA đã tăng mạnh từ mức giá 47. ủy thác”4. Lợi dụng việc được ưu đãi trong hoạt động ký quỹ tại một số CTCK. ngày 27/09/2010 12 . các gói sản phẩm giao dịch ký quỹ được thể hiện như một dịch vụ tư vấn đầu tư. 11/10/2010 nt 6 Diễn đàn chứng khoán. thực tế cho thấy bên cạnh lợi nhuận ban đầu thu được từ hoạt động giao dịch ký quỹ.400 VND (bình quân) tính đến hết ngày 24/09/2010. CTCK VNDirect (VNDS).

UBCKNN (2010) Chưa có số liệu thống kê chính thức về các khoản cho vay của công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng chắc chắn con số này lên tới nhiều ngàn tỷ VND7.vinacorp. hình thức đầu tư này có độ rủi ro cao.000 USD. mức ký quỹ ban đầu thực thi từ năm 1945 yêu cầu số tiền ký quỹ từ 50 tới 100% lượng tiền mua chứng khoán. các yêu cầu về ký quỹ duy trì đựơc Hiệp hội các nhà giao dịch chứng khoán (NASD) và Sở Giao dịch chứng khoán đặt ra. và nhiều công ty chứng khoán cũng có các yêu cầu tương tự hoặc cao hơn” Nguồn: Thuật ngữ chứng khoán Anh – Việt. Nhiều công ty không thể xử lý vì nếu xử lý sẽ phải hạch toán tổn thất này thì kết quả kinh doanh sẽ xấu đi. Các khoản vay ký quỹ tại các CTCK tiếp tục là áp lực nặng nề đối với TTCK. tạo tính thanh khoản cho thị trường. do thị trường giảm sâu. hiện tượng giải chấp của các CTCK đã khiến thị trường giảm điểm. Đây là lý do khiến cho không ít công ty chứng khoán đang ở bên bờ vực đổ vỡ tài chính. Nhiều tài khoản vô chủ xuất hiện để mặc cho CTCK tự xử lý. vay mua chứng khoán:“Là khoản tiền đặt cọc của một khách hàng cho công ty chứng khoán khi họ thực hiện việc vay tiền mua chứng khoán. Sau đó. càng sử dụng margin nhiều thì số tiền thua lỗ càng nhanh.Hộp 4: Định nghĩa về giao dịch ký quỹ Ký quỹ. của 7 8 http://www. Để đảm bảo thanh khoản. cùng với lãi suất đối với lĩnh vực phi sản xuất tăng lên sẽ khiến nhiều NĐT bán ra để trả nợ gốc và lãi cho các NHTM. nhất là khi thị trường đang đi xuống như hiện nay.vn/news/chung-khoan-thang-6-co-hoi-tot-nhat-trong-nhieu-nam/ct-457809 http://cafef. tính ra tiền mặt hoặc các chứng khoán được gia dịch hợp pháp. việc .chn 13 .vn/20110531083028362CA31/noi-dau-margin. Vào giữa những năm 1990 mức ký quỹ tối thiểu là 50% lượng tiền mua chứng khoán hoặc bán khống chứng khoán. Trong giai đoạn TTCK suy giảm trong tháng 5 vừa qua. khối lượng giao dịch vẫn ở mức rất thấp. chưa kể phải xử lý trách nhiệm người bảo lãnh. trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường Việt Nam như hiện nay. các CTCK phải bán chứng khoán bất chấp việc giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch xuống rất thấp. mà nằm ở khoản phải thu hay tài khoản tự doanh tùy thuộc cách ghi nhận của CTCK8. CTCK không thể thu hồi lại khoản hỗ trợ tài chính do đó phải tiến hành khoanh nợ cho NĐT. Vì không có dòng tiền mới vào thị trường nên bất chấp giá đã giảm mạnh. nên nhiều khoản vay không được thể hiện trên sổ sách kế toán như bản chất của nó. Đối với các nhà đầu tư. Trung tâm NCKH – ĐTCK. Theo quy định của Hội đồng Dự trữ liên bang. Tuy nhiên. Thực tiễn thị trường các nước cho thấy. Do chưa có quy định cụ thể. với mức tối thiểu là 2.

những danh sách cổ phiếu kèm theo khối lượng cổ phiếu mà khách hàng được vay để bán khống cũng được môi giới và nhà đầu tư chuyền tay nhau. hoặc đảm bảo được rằng chứng khoán có thể vay được. tức là có cổ phiếu đang về trên tài khoản và các CTCK thường cho phép nhà đầu tư được phép bán chứng khoán trước thời điểm chứng khoán chuyển về tài khoản. Chứng khoán cho vay có thể là của CTCK có được trong hoạt động tự doanh hoặc cũng có thể thuộc sở hữu của một nhà đầu tư khác đang mở tài khoản tại CTCK. để bán với mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua lại và trả lại chứng khoán đó khi giá chứng khoán này giảm. đa phần hoạt động bán khống được thực hiện là có bảo đảm. được thực hiện nghiệp vụ ký quỹ (margin) và giao cho UBCKNN hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ này. Báo đầu tư chứng khoán. Theo báo Đầu tư chứng khoán. được cùng mua và bán cổ phiếu trong cùng ngày giao dịch. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74 về hướng dẫn giao dịch chứng khoán. trong đó có việc cho phép NĐT mở một tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán. hoạt động bán khống còn được chia làm hai loại là: bán khống có bảo đảm vào bán khống không có bảo đảm. trong giai đoạn cuối năm 2010. bán khống (short sales) là việc bán một chứng khoán mà người bán không sở hữu vào thời điểm bán. CTCK sẽ hưởng phí dựa trên giá trị chứng khoán mà người vay thực hiện. người bán này đi vay chứng khoán. 9 Nguyễn Quang. Thông qua hoạt động này. điều này dẫn đến sự thiếu minh bạch trong các CTCK. Nhìn chung sau khi Thông tư được ban hành. “Lách luật lập chợ đen tín dụng chứng khoán”. Thực tiễn từ hoạt động của các CTCK tại Việt Nam cho thấy. Trên TTCK nói chung. Hoạt động này về cơ bản không gây ra nhiều rủi ro cho CTCK do họ được đảm bảo bởi chính tài khoản của người đi vay và số chứng khoán mà họ sẽ có. dư luận trên thị trường chứng khoán Việt nam đã có nhiều phản ứng tích cực. có thể thấy đây là hành vi các nhân viên môi giới của CTCK cho nhà đầu tư vay chứng khoán. môi giới của một CTCK không ngại ngần quảng cáo việc CTCK mình sẵn sàng cho khách hàng vay cổ phiếu bán khống như một dịch vụ đặc biệt nhằm thu hút nhà đầu tư”9. “Trong thư giới thiệu và chào mời mở tài khoản gửi tới nhà đầu tư. bán khống (Short sales) Theo thông lệ. khi TTCK có xu hướng đi xuống. Thứ ba. số 130 ngày 29/10/2010 14 . các hình thức cho vay chứng khoán chứng khoán để bán khống phát triển khá mạnh. Thậm chí. Ngày 1/06/2011. Nhìn góc độ khác. Thay vào đó. gây khó khăn cho việc quản lý của các cơ quan quản lý.nhân viên môi giới.

500 Còn trên thị trường OTC.htm 15 .Ví dụ 3: Danh sách và khối lượng CP nhà đầu tư có thể vay của một CTCK Mã Khối lượng (CP) 70.800 VCS 22. những quy 10 http://dantri. hoạt động này đã gây ra rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Nguồn: Phòng Phân tích Dự báo thị trường ( TT NCKH-ĐTCK. việc bán khống các chứng khoán mà mình không sở hữu thường được hiểu mang ý nghĩa tiêu cực. “Vụ vỡ nợ 30 tỉ VND của một người buôn bán cổ phiếu OTC mới đây vẫn còn dư chấn đối với dân chơi chứng khoán trên thị trường phi tập trung. “Lách luật lập chợ đen tín dụng chứng khoán”. Vào giai đoạn cao điểm. Riêng trường hợp sau có thể xảy ra từ sự lợi dụng kẽ hở của pháp luật về chứng khoán cũng như những khác biệt trong hệ thống giao dịch. tiếp tục báo động những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với loại hình giao dịch này”10. Thuật ngữ “bán khống” không được sử dụng nhiều trên thị trường có lẽ vì tại Việt Nam. Giai đoạn sôi động của hoạt động bán khống chủ yếu diễn ra vào năm 2009.vn/c25/s76-321545/buon-khong-co-phieu-otc-chet-co-ngay. T12/2009 Như vậy.000 DPM 31. Bán khống không có đảm bảo (naked shorts): là trường hợp người bán không hề có ý định đi vay hoặc không thể chuyển giao chứng khoán khi đến hạn thanh toán.600 V15 37.240 TLH Nguồn: Nguyễn Quang. Hộp 5: Định nghĩa về bán khống Bán khống có đảm bảo (covered shorts): trong đó bán khống có đảm bảo là trường hợp người bán đã vay hoặc có đảm bảo chứng khoán có thể vay được. Báo đầu tư chứng Mã HLG TBC SRC DAC khoán.330 91.400 CCM 35. UBCKNN) “Báo cáo tổng hợp phản ứng của thị trường đối với qui định 2649/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 24/11/2009 về việc tuân thủ qui định giao dịch chứng khoán”. Do vậy. Về bản chất. số 130 ngày 29/10/2010 Khối lượng (CP) 99.490 97. và đa phần được coi là bất hợp pháp. hoạt động bán khống là một thực tế đã được triển khai thực hiện trên TTCK Việt Nam cho dù dưới nhiều tên gọi hoặc quan niệm khác nhau. Do vậy. các môi giới tự do đã hình thành những chợ OTC để giao dịch bán khống cổ phiếu MB một cách tự phát. hoạt động bán khống chủ yếu là bán khống không có bảo đảm. các giao dịch bán khống trên thị trường OTC là hoạt động bán khống không có bảo đảm. Hoạt động này được tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu OTC của các ngân hàng lớn mà điển hình là cổ phiếu của ngân hàng quân đội (MB).220 88.com.

1 Ý kiến của nhà đầu tư Các ý kiến của nhà đầu tư trên các phương tiên thông tin như báo chí. của các công ty môi giới chứng khoán. ngân hàng thương mại và cũng là đòi hỏi chính đáng để thị trường phát triển. Hương Giang – Hà Nội: Hy vọng. nhà đầu tư ít vốn có thể vay cổ phiếu để kinh doanh và kiếm lời ngay cả trong trường hợp thị trường đi xuống. cơ quan. Internet rất đa dạng. diễn biến giá cả hợp lý hơn khi có thêm cổ phiếu được đưa vào giao dịch. Vũ Quý Hưng – Hà Nội: bản thân các hình thức CKPS không có lỗi gì mà nó là một công cụ hết sức hữu hiệu để mọi nhà quản lý có thể quản lý được rủi ro về giá trong quá trình kinh doanh tại thị trường tương lai. 2. 2. Còn nhà đầu tư có công cụ để giảm thiểu rủi ro. quy định về bán khống cũng như đầu mối kết nối nhu cầu vay mượn cổ phiếu nêu trên sớm ra đời để các cổ phiếu "nhàn rỗi" tạo thêm thu nhập cho người sở hữu bằng cách cho vay để hưởng phí. tạo sự cân bằng về cung cầu. song về cơ bản đều tập trung vào việc ủng hộ việc cho phép thực hiện các giao dịch về CKPS và các sản phẩm giao dịch mới. việc cho vay chứng khoán để bán hoặc bán trước ngày chứng khoán về tài khoản trên thị trường hiện nay đã chính là hoạt động bán khống. Hồ Chí Minh: Nhu cầu đầu tư cổ phiếu trong ngắn hạn rất lớn và đa dạng. bởi vì thực tiễn trên thị trường các nước cho thấy. Các ý kiến từ các bên liên quan 2. Nguyễn Văn Nam – Tp. họ là đối tượng rất mong muốn việc triển khai thực hiện các sản phẩm CKPS. nếu các công ty chứng khóan thực hiện được nghiệp vụ bán khống chứng khóan thì góp phần tạo thêm lợi nhuận của công ty và thanh khỏan cho TTCK. hiệp hội Đối với các CTCK các quan điểm được đưa ra cũng cho thấy. TTCK khi đó cũng sẽ sôi động hơn. Bởi lẽ.2 Ý kiến của CTCK. Rất tiếc các cơ quan chức năng không làm rõ ưu điểm nổi bật này và cũng chưa chỉ đạo. hướng dẫn cụ thể bằng văn bản để mọi người đều thấy tham gia sàn phải như thế nào và làm sao có được lợi ích thiết thực cho mọi người. chứ không biến sàn trở thành một sòng bạc hay dùng các mánh khoé để lừa nhau. Hoàng Xuân Quyến – Hà Nội: Giao dịch ký quỹ đang là nhu cầu chính đáng và bức thiết của đa số các nhà đầu tư.định rõ ràng về hành vi “bán khống” của cơ quan quản lý là cần thiết. trong giai đoạn TTCK ảm 16 . hàng ngày. một số "cổ phiếu hiếm" (số lượng được phép lưu hành ít) thanh khoản hơn. Nếu chỉ kinh doanh trên thị trường truyền thống như hiện nay thì không thể nào hạn chế được rủi ro vì giá cả thay đổi hàng giờ.

cho vay chứng khoán để bán. Ông Nhữ Đình Hòa. cũng như cho phép nhà đầu tư được giao dịch mua bán chứng khoán trong ngày như thị trường các nước đang làm”11. Báo đầu tư chứng khoán số 87(871) ngày 21/7/2010 13 Diễn đàn chứng khoán. Trưởng đại diện UBCKNN tại Tp. “Đừng chần chừ với sản phẩm mới”. Báo đầu tư chứng khoán số 87(871) ngày 21/7/2010 12 Diễn đàn chứng khoán. việc triển khai các sản phẩm mới sẽ là động lực thu hút nhà đầu tư quay trở lại thị trường từ đó tăng doanh thu cho các CTCK. Tổng Giám đốc CTCK Bảo Việt (BVSC): “Cần phải đưa thêm sản phẩm mới vào thị trường như giao dịch ký quỹ. giao dịch trong ngày. Ông Johan Nyvene. Báo đầu tư chứng khoán số 87(871) ngày 21/7/2010 14 Diễn đàn chứng khoán. mà các CTCK phải chọn lựa khách hàng để thực hiện giao dịch”14. Ngoài ra. Ông Bùi Nguyên Hoàn. TTCK tăng tính thanh khoản. nên sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. nhà đầu tư có thể linh hoạt và năng động hơn trong việc lựa chọn các công cụ để tham gia thị trường. “Đừng chần chừ với sản phẩm mới”. Ông Nguyễn Thanh Kỳ. Theo ông Dũng. Việc giao dịch cả ngày hoặc kéo dài thời gian giao dịch sẽ khiến thị trường có nhiều sự điều chỉnh mạnh trong ngày. HCM: “Cần cho phép giao dịch bán khống hạn chế và mua bảo chứng hạn chế. đồng thời hạn chế thua lỗ. Chủ tịch HĐQT CTCK Tân Việt (TVSC): “Cần được mua bán chứng khoán trong ngày”13. cho mua bán trước ngày thanh toán”12.đạm như hiện nay. HCM (HSC): “Cần tăng tính thanh khoản cho thị trường bằng việc cho phép giao dịch ký quỹ. đồng thời nâng cao chất lượng những sản phẩm đang có trên thị trường. “Đừng chần chừ với sản phẩm mới”. cần sớm ban hành chính sách cho phép nhà đầu tư được cầm cố để mua chứng khoán. Tổng giám đốc CTCK Tp. Tuy nhiên. “Đừng chần chừ với sản phẩm mới”. Báo đầu tư chứng khoán 87(871) ngày 21/7/2010 17 . hai hình thức giao dịch này không thể thực hiện tràn lan. Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán: “Với các sản phẩm phái sinh. việc sớm ban hành chính sách cho phép nhà đầu tư được mua và bán cùng một loại chứng khoán trong ngày là cần thiết. khi thị trường trồi sụt thất 11 Diễn đàn chứng khoán. Chẳng hạn trong thời gian vừa qua. nhất là khi HOSE và HNX đều có chủ trương kéo dài thời gian giao dịch và giảm thời gian thanh toán. Sự biến động chứng khoán trong một ngày sẽ ảnh hưởng quan trọng tới danh mục của nhà đầu tư …Việc mua bán chứng khoán trong ngày giúp nhà đầu tư tăng cơ hội đạt được lợi nhuận. Ông Nguyễn Văn Dũng.

Để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán. liên quan đến giao dịch trái phép sản phẩm quyền chọn. UBCKNN thấy rằng việc tổ chức giao dịch các sản phẩm nói trên đã vi phạm quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán Ngày 16/06/2010. trên cơ sở các thông tin đăng tải trên một số báo điện tử ra ngày 11/01/2010 về việc các công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính Vàng thế giới. 15 3. bám sát theo những biến động của TTCK”. trong công văn nêu rõ. sau khi xem xét sơ bộ các nội dung đưa ra tại bài báo. Ngày 11/01/2010. UBCKNN lấy ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch mua chứng khoán ký quỹ. UBCKNN đã đưa ra án phạt đối với 02 CTCK vì cho phép khách hàng bán khống cổ phiếu và không ghi âm các lệnh đặt qua điện thoại. UBCK đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với VNDS. VNDS đã cung cấp dịch vụ không thuộc những nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Chứng khoán. Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN và Biên bản vi phạm hành chính ngày 13/10/2010 giữa UBCK và VNDS cho thấy. Mức phạt nói trên từng được UBCKNN áp dụng với CTCK An Thành vào cuối tháng 5/2010 với vi phạm tương tự. 15 http://www.tinmoi.vn/Tim-giai-phap-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-03112586. Công ty Đại Long và Công ty Cổ phần Hai mươi bốn (thuộc SJC) tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index.thường. UBCKNN ra Công văn số 119/UBCK-PTTT về việc yêu cầu các công ty không được triển khai tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index. CTCK Nhấp và Gọi bị phạt tiền 70 triệu VND sau khi phát hiện tổ chức này cho phép khách hàng bán khống cổ phiếu vào đầu năm 2010. UBCKNN đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch mua chứng khoán ký quỹ. vi phạm pháp luật chứng khoán. Các biện pháp quản lý Trước thực tiễn giao dịch công cụ CKPS và sản phẩm giao dịch mới của các trung gian tài chính và nhà đầu tư trên thị trường. nếu các nghiệp vụ này được áp dụng thì có thể các nhà đầu tư có được những quyết định hợp lý hơn.html 18 . Ngày 11/11/2010. UBCKNN xử phạt tiền 100 triệu VND đối với Công ty theo quy định tại Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK. UBCKNN và các cơ quan quản lý thị trường đã có hàng loạt biện pháp quản lý liên quan như sau.

TTLK yêu cầu PVS rà soát lại quy trình kiểm soát nội bộ. nhu cầu đối với các sản phẩm CKPS đã xuất hiện. Ngày 1/06/2011. Đồng thời. Với một TTCK đang ở giai đoạn đầu phát triển như Việt Nam. Kết luận Từ thực tiễn phát triển của thị trường CKPS trên thế giới có thể khẳng định công cụ phía sinh là một sản phẩm tài chính tất yếu trong tiến trình phát triển của thị trường tài chính. nên công tác tuyên truyền. Cụ thể ngày 14/7/2010.Ngày 22/07/2010. CTCK) và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ TTCK (gồm cả TTCK cơ sở) nếu xảy ra sự đổ vỡ mang tính hệ thống. Tuy nhiên. TTLK đã thực hiện hủy thanh toán bán thiếu chứng khoán nói trên. những vấn đề phát sinh từ hoạt động này cũng chỉ ra rằng. nếu để thị trường phát triển tự phát. đặc biệt là những loại hình đã và đang được các thành viên triển khai áp dụng trên thực tế. thiếu khung pháp lý điều chỉnh và không có sự giám sát nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ dẫn đến rủi ro cho các chủ thể tham gia (nhà đầu tư. do tính chất đầu cơ cao của các công cụ phái sinh. Vì vậy. TTLK đã có công văn cảnh cáo CTCK dầu khí (PVS) do vi phạm quy định thanh toán bù trừ. 4. 19 . được thực hiện nghiệp vụ ký quỹ và giao cho UBCKNN hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ này. TTLK đã gửi thông báo về các tài khoản đặt bán vượt quá số dư chứng khoán sở hữu nhưng đến ngày thanh toán vẫn không nhận được phản hồi từ PVS. được cùng mua và bán cổ phiếu trong cùng ngày giao dịch. trước sự biến động tương đối mạnh theo các thái cực nóng và lạnh. đào tạo nhà đầu tư và thị trường là vô cùng quan trọng nhằm phổ biến những ý nghĩa tích cực của TTCK phái sinh. việc thiếu vắng các công cụ phòng ngừa rủi ro tương lai từ CKPS là một trong những nhân tố dẫn đến sự bất ổn trên thị trường về dài hạn.200 cổ phiếu PGS (CTCP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam). trong đó có việc cho phép NĐT mở một tài khoản tại mỗi công ty chứng khoán. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74 về hướng dẫn giao dịch chứng khoán. Khảo sát nhanh của Phòng PTDB cho thấy trên thị trường. PVS đặt lệnh bán chứng khoán cho khách hàng nhưng thiếu đến 47. Các cơ quan quản lý nên cho phép thực hiện thí điểm hoạt động giao dịch các sản phẩm CKPS và bắt đầu từ những công cụ đơn giản. tránh lặp lại tình trạng cho khách hàng bán khống chứng khoán.

Báo đầu tư chứng khoán. Repo chứng khoán. Đừng chần chừ với sản phẩm mới. số 135.Tài liệu tham khảo 1. Thụy Sỹ. Phạm Nguyễn Hoàng (2008). Azek. Báo cáo tổng hợp phản ứng của thị trường đối với qui định 2649/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 24/11/2009 về việc tuân thủ qui định giao dịch chứng khoán. Thuật ngữ chứng khoán Anh – Việt.vn/Tim-giai-phap-phat-trien-thi-truong-chung-khoan03112586. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam.sanotc. http://www. Giáo trình CIIA phần Chứng khoán phái sinh. UBCKNN 20 . http://www.html 10.TT NCKH&ĐTCK(2009). Diễn đàn chứng khoán (2010). Diễn đàn chứng khoán. http://www. Phòng PTDBTT. Nguyễn Quang (2010).htm 7. 9. http://dantri. số 12. AAA: Hiện tượng bất thường và nghi vấn mang tên margin. Giang Thanh (2010). T12/2009 12.vn/c25/s76-321545/buon-khong-co-phieu-otc-chet-co-ngay.com. tháng 12/2008 11. Báo đầu tư chứng khoán số 87(871) ngày 21/7/2010 4.com. Trung tâm NCKH – ĐTCK(2010).quyenmua. số 130 ngày 29/10/2010 6. 2. Báo đầu tư Chứng khoán. số 116. 11/10/2010 5. Lách luật lập chợ đen tín dụng chứng khoán. Góc khuất mang tên Margin. Báo đầu tư Chứng khoán.tinmoi.com 8. ngày 27/09/2010 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful