PENYERAPAN

menyebatikan dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada satu m/pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu m/pelajaran yg. diajar.
y Proses

TUJUAN
Membentuk sikap ingin menambah & memperluas pengetahuan. Memupuk corak pemikiran yg. Terbuka & sentiasa ingin tahu. Membentuk pemikiran yg. rasional, logik, objektif & positif.

Meningkatkan kepekaan & kecintaan terhadap persekitaran. Meluaskan ruang utk. Meneroka bidang ilmu yg. diminati. Menambahkan kefahaman & kemahiran utk. mematuhi arahan & peraturan melalui aktiviti yg. dijalankan.

PENYERAPAN
Apakah yg. diserap?

Ilmu : Pengetahuan Isi pelajaran

Nilai : Nilai murni Nilai m/p Moral

CONTOH
B.MELAYU NILAI MURNI : Kebersihan
ILMU Sains ± Penjagaan gigi

Nilai y Ilmu Langkah P&P : 1. ««««««« y

2. «««««««..3««««««««

penyerapan ilmu ( PJK) penyerapan nilai (nilai murni/murni

CARA MELAKSANAKAN
DUA CARA

Penyampaian isi & nilai dlm. kandungan pelajaran

Pelbagai aktiviti semasa P&P

BAHAN/ SUMBER PROSES P&P NILAI AKTIVITI