A Lui Isus venire

A lui Isus venire curând se apropie Şi bucurie ne-aduce Milioane-n sus suspină După mărea a clipă Grăbeşte- i venirea Doamne Isus vine-n curând, Noi ştim că El Vine să-şi ia mireasa Sa Cu inima senină, Îl aşteptăm să vină Grăbeşte- i venirea Doamne Durerea şi păcatul Domină-ntreg pământul Lumea în moarte se zbate Dar în ziua mărea ă Îi vom sta fa ă-n fa ă Grăbeşte- i venirea Doamne El astăzi ne îndeamnă Să priveghem în rugă Nu ştim nici ziua, nici ora Să- i pregăteşti sufletul Să por i mereu veşmântul Spălat în sânge pe Calvar Când trâmbi a suna-va Şi din cer coborî-va Mireasa sfântă s-o ia sus Cu bucurie mare, Zbura-vom către soare Grăbeşte- i venirea Doamne

-1-

Aceasta e

Aceasta e, aceasta e ziua Domnului Ziua Domnului Veseli să fim, veseli să fim Să ne bucurăm, să ne bucurăm. Aceasta e ziua Domnului, Veseli să fim să ne bucurăm Aceasta e, aceasta e ziua Domnului! El ne-a creat, El ne-a creat Si ai Lui suntem, si ai Lui suntem Lui ne-nchinăm, Lui ne-nchinăm, Pe El Îl slăvim, pe El Îl slăvim. El ne-a creat si ai Lui suntem Lui ne-nchinăm, pe El Îl slăvim El ne-a creat, El ne-a creat si ai Lui suntem.

-2-

Aceasta mi-e dorin a

Aceasta mi-e dorin a, să Te-onorez, Cu-n-treaga mea fiin ă să te slăvesc. Cu tot ce am în mine Te preamăresc, Căci tot ce am, Isuse, Î i dăruiesc.

Doamne- i dau inima, i i dau sufletul, Pentru Tine vreau să trăiesc. Chiar suflarea ce-o am ie azi i-o dăruiesc Fă-n mine voia Ta.

Vrednic eşti de cinste, fii lăudat! Împărat al slavei, fii lăudat! Alfa şi Omega, de-a pururi viu Domn al veşniciei, în veci, amin!

-3-

Acel ce pururi are grijă
Acel ce pururi are grijă De orşicine-i în necaz Îti numără şi ie paşii, Şi lacrimile pe obraz Să nu- i pierzi la necaz credin a Şi nici nădejdea când i-e greu Nici dragostea când eşti la bine Că-n ele pierzi pe Dumnezeu El ştie cât să- i lase lupta De încercări şi de-ndoieli La timp î i va trimite harul Prin care sufletul să- i speli Să-i mul umeşti de tot ce Domnul Î i dă-n via ă de-orice fel Pe El îl ai când ai credin a, Nădejdea şi iubirea-n El

-4-

Acum cât încă se mai poate Acum cât încă se mai poate, lucrează frate cu folos Că nu-i mai pre ios din toate, decât ce faci pentru Hristos Cât încă ai suflare-n tine mai po i ofrande să-i aduci Dar s-ar putea ziua de mâine, amicul meu să n-o apuci /: Fă- i timp pentru El, fă- i timp pentru cer Din toate aceasta-i mai presus Fă- i timp să iubeşti, fă- i timp să te jertfeşti Fă- i timp astăzi pentru Isus. :/ Fă- i timp pentru acei ce-n lume, Aleargă din rău spre mai rău Nu obosi ci spune, spune de dragostea lui Dumnezeu Fă- i timp şi mergi fără cârtire, la patul celor suferinzi Că ei aşteaptă cu iubire, măcar o mână să le-ntinzi. Fă- i timp pentru copii care, rămas-au fără de părin i Să dai o simplă sărutare, măcar o mână să le-ntinzi Cât încă ai suflare-n tine, lucrează frate cu folos Că ce faci pentru El rămâne, fă- i timp astăzi pentru Isus.

-5-

Acum, părăseşte acum Acum, părăseşte acum Gândul tău, gând murdar Ce-i în inima ta. Pustiu sufletul î i va fi Ne-ncetat va lovi Răul din viata ta. (O O O)Vino la Isus, via ă- i aduce Din moarte El a înviat Pace, iertare, şi-n inima ta Suferin a nu va exista. Să vii la Isus chiar acum Să păşesti pe-al Său drum Şi să-I dai inima. Isus te primeşte cum eşti Dar să nu zăboveşti! Mântuire- i va da.

-6-

Afar’ din noapte văd lumina mea Afar’ din noapte văd lumina mea Acolo-i locul unde voi lupta El e cu mine, de partea mea Eu cred în ziua când treziri vom vedea

Şchiopul va umbla, orbul va vedea Cel sărac va auzi Evanghelia Domnul pe captivi îi va elibera Minuni şi semne ne vor urma

E peste mine Duhul Domnului Căci El m-a uns Să predic vestirea Lui Bolnavii să vindec Mor i să înviez Un an al îndurării să vestesc.

-7-

Ai ajuns în necaz Ai ajuns în necaz, de nevoi strâmtorat, Ostenit şi pribeag, alungat. De Isus nu ştiai c-a murit răstignit Pentru mine, pentru tine s-a jertfit. /: Azi te cheamă Isus Să te-ntorci din păcat, Fericit tu să fii şi salvat. De necaz vei scăpa, Strâmtorat nu vei mai fi, Din belşug vei avea bucurii. :/ Tu te lup i tot muncind, alergând de cu zor, Firea s-o mul umeşti tot cu spor. Mersul tău monoton nu e bun zi de zi Căci tu n-ai să ajungi între sfin i. De te-ntorci din Egipt şi porneşti spre Canaan, De Isus vei fi dus la un han. Untdelemn va turna peste răni sângerând Mielul blând, Mielul blând, Mielul blând.

-8-

Ai deschis cerul Tău… Ai deschis cerul Tău, ai lăsat slava Ta, Şi-ai venit, pentru mine, un biet păcătos M-ai iubit aşa mult, c-ai murit la Calvar, Să deschizi ochii mei, să-n eleg, Şi să Te slăvesc… Pentru cântec, speran ă şi rază de soare, Lumină şi pace pe-a mea cărare, Pentru tot ce Tu îmi dai, MUL UMESC Pentru zâmbetul Tău înscris printre stele Mângâierea Ta în clipele grele Pentru dragostea Ta revărsată în mine, Mă închin, recunosc că eşti Domn Şi rostesc: MUL UMESC!

-9-

Ai fost răstignit Ai fost răstignit, şi cuiele-mi spun, Ce mare i-a fost iubirea (Ta), Cununa de spini îmi spune şi ea, Ce mare i-a fost iubirea (Ta). Când cer şi stele vor pieri, semnele vor dăinui Şi pe veci îmi vor şopti, cât m-ai iubit, De aceea vreau să- i spun: În veci inima, În veci dragostea, În veci via a mea este a Ta

- 10 -

Ai plătit un pre Ai plătit un pre să-mi dai via ă Să trăiesc prin har azi mântuit. N-am cuvinte, Doamne să pot spune Cât de drag îmi eşti şi-s fericit. Numele mi-e scris în cartea vie ii Şi doresc, Isus, cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc. Voia Ta, nu voia mea Să se facă Doamne-n via a mea. Să trăiesc cum Tu doreşti, O Domnul meu. Toata roada Duhului Tau Sfânt Zi de zi s-o am pe-acest pamânt, Lumina să raspândesc mereu, în jurul meu. Pacea Ta ce-ntrece orice lucru Cunoştin a întregului pământ S-o reverşi în inima, Stăpâne Orice-ar fi, să pot mereu să- i cânt. Numele mi-e scris în Cartea Vie ii Şi doresc, Isus, cu orice pre Să rămân statornic în credin ă Să Te laud şi să Te slăvesc.

- 11 -

Ai un loc la cruce şi tu Ai un loc la cruce şi tu, Ai un loc la cruce şi tu Unde mii au venit Şi tu po i să fii primit Ai un loc la cruce şi tu Îl iubesc pe Isus Îl iubesc pe Isus Îl iubesc pe Isus Că-ntâi El m-a iubit Sângele lui Isus Sângele lui Isus Sângele lui Isus Mă spală de păcat Dragostea lui Isus /x3 Mă copleşeşte acum Rănile lui Isus /x3 Mă vindecă acum

- 12 -

Aici e locul cel mai bun Aici e locul cel mai bun din toate În Casa Ta Doamne-i bunătate Să ne apropiem cu reveren ă De Domnul Dumnezeu în a Sa prezen ă

Noi Dumnezeului Cel Viu Din inimă ne închinăm Pe Domnul Sfânt îl adorăm Pe Cel Prea-Nalt îl lăudăm Pe Domnul viu.

- 13 -

Aici sunt Doamne

Aici sunt Doamne Primeşte-mă te rog Aici sunt Doamne Te-aştept Îmi plec genunchii Cu inima Te-ascult Mi-e dor de Tine, ia-mă la piept

Vino Duh sfânt În via a mea şi suflă Vino Duh Sfânt Vreau să mă-nal ca vulturul.

- 14 -

Al Tău e sufletul meu Al Tău e sufletul meu A Ta e inima mea Nimic nu-mi mai apar ine Şi- i mul umesc /:Căci tu m-ai primit Aşa cum sunt:/ /:Acum trăiesc pentru Tine Şi sunt împlinit Doar Tu mă umpli de via ă Mă faci fericit:/ /:Domnul meu:/

- 15 -

Aleluia, aleluia

Aleluia, aleluia ,aleluia, aleluia… Mă iubeşte, mă iubeşte Domnul Isus mă iubeşte Mă primeşte /x2 Domnul Isus mă primeşte Hai primeşte-L Tu pe Domnul Hai primeşte-L Hai iubeşte-L Tu pe Domnul Hai iubeşte-L. /x2

/x2

- 16 -

Aleluia, Aleluia

//: Aleluia, Aleluia Domnul nostru domneşte în veci : // Aleluia Tu eşti sfânt, eşti sfânt Domnul nostru, din ceruri //: Vrednic eşti în veci Căci Tu Doar eşti sfânt : // Domnul nostru din ceruri //: Vrednic eşti în veci : // Amin.

- 17 -

Aleluia, Isus este viu. Aleluia, Isus este viu Moartea-a fost învinsă Şi mă bucur ca să ştiu Pentru veşnicie, este viu, este viu… El e Alfa şi Omega Domnul înviat De păcat şi moarte Isus ne-a eliberat Să-I cântăm din inimi Este viu, este viu Aleluia, Isus este viu.

- 18 -

Am ales pe Domnul Isus Am ales pe Domnul Isus al meu bun Păstor Cu El sigur voi ajunge sus Învingător Sus în cer în nemurire vreau să fiu şi eu Sus în cer în strălucire sus cu Dumnezeu. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu Un izvor de apă vie este El Vino prietene aleargă la izvorul mult dorit Este loc şi pentru tine, vino să fii fericit. Seara când se lasă luna cheamă-L pe Isus Spune-I Lui în rugăciune tot ce ai de spus El te-ascultă, Te iubeşte ca pe fiul Său Şi în dar î i dă iertarea sufletului tău. Iar când zorii se arată pe cerul senin Rugăciunea i-o înal ă Domnului divin Multumeşte-I cu iubire, fii încrezător Singur nicicând nu te lasă, El e-ocrotitor.

- 19 -

Am aşteptat în întuneric
Am aşteptat prin întuneric E timpul să ne pregătim În zori de zi lumina s-o-ntâlnim Da, vom vedea şi-n ara noastră Cum se-mplineşte în curând Ce ne-am rugat cu to ii atâta timp Trezeşte Doamne România Aprinde foc în pragul zilei de apoi Trezeşte Doamne România Şi-ncepe cu noi Este nevoie de o schimbare Azi încă nu e prea târziu Biruitori la luptă să pornim Să transformăm credin a-n faptă Şi să trăim ce predicăm Pentru trezire, uni i să ne rugăm Final: Nu suntem noi mai buni decât al ii Dar te rugăm umple-ne Doamne cu Duhul Tău! Fă să fim noi unelte în trezirea ce e pe drum Şi începe-o în noi chiar acum !

- 20 -

Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna În inima mea Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna Am bucurie ca fântâna În inima mea Am o pace ca o mare... Am iubire ca un fluviu... Fiindcă Isus este-n mine... Am bucurie ca fântâna Am o pace ca o mare Am iubire ca un fluviu În inima mea...

- 21 -

Am cămin mai sus de nori Am cămin mai sus de nori în ara gloriei :/ Am cămin mai sus de nori în ara gloriei Am cămin mai sus de nori în ara gloriei, Când vine Isus! DA Isus, DA Isus aminteşte-mă DA Isus, DA Isus aminteşte-mă DA Isus, DA Isus aminteşte-mă Când vii în curând! /: Am cămin mai sus de nori, vrei să ai şi tu :/ Când vine Isus. /: Jos port crucea, sus cununa-n ara gloriei :/ Când vine Isus. /: Dacă îl primeşti pe Isus, în veci vei trăi :/ Când vine Isus.

- 22 -

Am fost pe tărâmul duşman Am fost pe tărâmul duşman Şi am luat ce el mi-a furat Am luat ce el mi-a furat Am luat ce el mi-a furat Am fost pe tărâmul duşman Şi am luat ce el mi-a furat E jos la pământ, e jos la pământ Satan e duşmanul înfrânt… Po i tu să crezi ce-a făcut Pentru mine, Isus ? Po i tu să crezi ce-a făcut Pentru mine, Isus ? El m-a salvat de rele m-a scăpat Picioarele pe stâncă mi-a urcat Po i tu să crezi că Isus m-a eliberat ?

- 23 -

Am fost rob dar Isus m-a eliberat Am fost rob dar Isus m-a eliberat Dumnezeu care Fiul său şi-a dat Plin de milă şi de har A dus crucea la Calvar Am fost rob dar Isus m-a eliberat Am fost orb dar Isus m-a luminat… Am fost bolnav dar Isus m-a vindecat… Am fost gol dar Isus m-a îmbrăcat… Am fost trist dar Isus m-a-nviorat… Am fost mort dar Isus m-a înviat… Am fost pierdut dar Isus m-a regăsit Dumnezeu care aşa mult m-a iubit Plin de milă şi de har A dus crucea la calvar Am fost pierdut dar Isus m-a regăsit

- 24 -

Am găsit în Domnul
Am găsit în Domnul fericirea Am găsit măre ul har divin Am găsit în Isus mântuirea Ce-am căutat-o de atâta timp Am găsit în Isus adevărul Când inima mi-am deschis Pace sfântă, binecuvântare De la Domnul am primit Glorie Isuse ie Aleluia-n veci mărire Tu eşti a mea fericire Aleluia-leluia! Când furtuna vine peste mare Şi când vânturile grele bat Spune-mi Doamne cum să pot eu oare Marea vie ii s-o străbat? Când păcatul amenin ă lumea Şi sfârşitul va veni-n curând Nu mă tem căci Tu eşti lângă mine Tu eşti scutul meu oricând La credin ă vino-acum degrabă Nu mai sta nepăsător mereu Azi eu ştiu că Isus mă iubeşte Şi El e-n sufletul meu Am găsit în Isus adevărul Când inima mi-am deschis Pace sfântă, binecuvântare De la Domnul am primit

- 25 -

Arată-mi tu căile tale Arată-mi Tu căile Tale, Doamne Înva ă-mă cărările Tale Strigătul meu e Să Te ştiu mai mult Pe Tine doar să te ascult Arată-mi Tu sfintele căi Domnul e drept Şi-nva ă pe cei smeri i De Duhul Sfânt să fie călăuzi i

Toate cărările Domnului sunt Credin ă-ndurare şi har Al Tău cuvânt E tot ce vreau .

- 26 -

Arcuri încordate Arcuri incordate fi-vor îndreptate, Vârfuri ascu ite, nu mă tem; Piedici, bariere, nu mai au putere Când pe Domnul Isus eu Îl chem. Credincioasă slugă, mă aplec în rugă Şi Îl chem în ajutor mereu Şi de orişiunde, Domnul îmi răspunde Căci El e acelaşi Dumnezeu. Piedici pe cărare, ştiu că vor apare Dar de Domnul Isus nu mă las; El îmi dă putere, har şi mângâiere Şi mă înso eşte pas cu pas. Zile înorate nu mă vor abate De la inta veşniciilor; Ploaie şi furtună, toate împreuna Le înfrunt cu al meu Salvator Doamne Tu mă ine aproape de Tine Pe-a Ta cale-ntruna să păşesc; Lângă Tine Tată, cu haina curată Cu credina ă vreau smerit să cresc.

- 27 -

Arde-n mine viu dorin a Arde-n mine viu dorin a Să Te văd cât mai curând Va fi gata suferin a Îmi promite-al Tău Cuvânt Vine ziua când, o, Doamne Voi sta înaintea Ta Tu atunci mă vei atinge Eu te voi îmbră işa .

- 28 -

Astăzi cânt voios Astăzi cânt voios, că Dumnezeu, E stăpânul vie ii mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine-n ceruri sus E ca Domnul meu, e ca Domnul meu Isus? Fără El flămând şi însetat Rătăceam în lumea largă neajutorat, Dar când m-a găsit, El m-a săturat, Şi mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau, Din harul său! El e fântâna, cu ape vii, Nimic în lume, nu-L poate inlocui Stânca de veacuri, păstorul meu, Râul vie ii de-a pururi DUMNEZEU O ce fericit sunt cu Domnul meu, Nicăieri în lume nu-I altul ca şi El El e mai de pre , decât tot ce am, El e slava mea, e comoara mea, în veci Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ, El e râul vie ii, limpede şi sfânt, Niciodată El nu va seca Şi voi bea din El, eu voi bea din El mereu.

- 29 -

Astăzi mă închin Domnului Astăzi mă închin Domnului Şi-i cânt slavă căci El mult bine mi-a făcut Când eram în strâmtorare către El eu am strigat Şi El mâna şi-a întins şi m-a salvat Mi-amintesc de ziua-n care Dumnezeu m-a încercat A fost ziua-n care Domnul de-L iubesc m-a întrebat A fost o zi deosebită Abia atunci am înteles Căci Isus, mult m-a iubit Şi prin moartea Sa pe cruce, m-a ales. Încercări mereu vin valuri dar le birui prin Isus Doar în El mi-am pus nădejdea ca s-ajung în ceruri sus Încercările să vină, prin ele mă voi o eli, Şi-ntr-o zi pe nori de slavă, Printre miile de sfin i şi eu voi fi.

- 30 -

ASTĂZI VIN LA TINE DOMNUL MEU Astăzi vin la Tine Domnul meu, Sufletul mi-e plin de bucurie, Fiindcă m-ai făcut copilul Tău, Ca să pot trăi o veşnicie Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit De minunea ce-ai făcut-o în via a mea. Vreau să i i cânt, Vreau să Te laud, Să î i mul umesc că eşti în via a mea, Cu putere m-ai luat din întuneric, Şi mi-ai arătat în elepciunea Ta. Astăzi vin la Tine Domnul meu, Să i i mul umesc de-a Ta iertare, Sunt răscumpărat prin harul Tău, Şi trăiesc prin a Ta îndurare Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit De minunea ce-ai făcut-o în via a mea.

- 31 -

Aşa aproape Aşa aproape de Tin` Simt cum te bucuri sau suspini Strâns legat sunt de inima Ta Aproape de ea. Mi-aduc aminte de ziua-n care Cu bra ul Tău Tu m-ai ridicat Planurile Tale acuma-mi sunt clare Căci prin har viata mi-ai schimbat. Acum când inimile bat împreună Şi iubirea ta cuprinde via a mea Privesc în ochii Tăi şi văd mila Ta Căci sunt aşa aproape de Tin`. Aşa aproape de Tin` Simt cum Te bucuri sau suspini Pacea ta mă inundă deplin Aproape de Tin`.

- 32 -

Aşa cum sunt la Tine vin Aşa cum sunt la Tine vin Putere n-am ,Tu-mi fii sprijin Mă spală-n sângele- i divin O, Mielule, eu vin, eu vin

De îndoieli sunt apăsat De ispitiri împresurat Slăbit de valuri mult purtat O, Mielule, eu vin, eu vin

Aşa cum sunt de rătăcit La Tine vin să fiu scutit Să fiu salvat şi fericit O Mielule, eu vin, eu vin

Aşa cum sunt Tu mă primeşti Păcatul nici nu-mi aminteşti Crezând ie mă mântuieşti O, Mielule eu vin, eu vin.

- 33 -

ATÂT AM CĂUTAT Atât am căutat rostul vie ii C-am ajuns rob acestor căutări, Doar Isus mi-a deschis orizont prin Calvar Loc de chin şi loc de mari îndurări Mi-e şters pentru veci tot trecutul Prin sângele curs pe Calvar, Am schimbat temerile într-un cânt glorios Sunt liber acum o ce har. Acum de trecut, eu sunt liber Căci Isus a-noit via a mea, Bucurii am în inima mea ne-ncetat O cântare spre lauda Sa.

- 34 -

Ava Tată vin ca şi fiu al Tău

Ava, Tată, vin ca şi fiu al Tău Salvator minunat Prin har sunt răscumpărat Recunoscându-mi greşelile Ştiu că sunt slab prin mine Dar prin al Tău sânge Vărsat pe cruce , Eu am fost eliberat Stau în neprihănire Răscumpărat prin Isus Stau în splendoarea sfin eniei Cu El toate Lucrurile sunt noi, toate sunt noi…

- 35 -

Binecuvintează Doamne Binecuvintează, Doamne, România! Binecuvintează ara mea Vino cu putere Vino cu trezire Te rugăm, Isus, ai milă de ea! Noi Te chemăm, arată- i iubirea Dă-ne credin ă din nou Te rugăm Ajută-ne să Te cunoaştem Să Te-ascultăm, Doamne, să Te iubim. Suntem flămânzi, Doamne, de Tine Pâinea vie ii doar Tu ne-o po i da Suntem setoşi de neprihănire Lasă să plouă apa vie ii-n ara mea.

- 36 -

Binecuvinteză suflete

/: Binecuvintează suflete pe Domnul tău, Nu uita nici una din binefacerile Lui. Căci El î i iartă fărădelegea ta Îndurarea-n dar î i dă, în veci mântuirea :/2X Binecuvintează suflete pe Domnul tău.

- 37 -

Bucura i-vă în Domnul Bucura i-vă în Domnul zic, Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă,bucura i-vă Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă în Fiul Sfânt Iar zic:bucura i-vă! Bucura i-vă în Duhul Sfânt Iar zic .-bucura i-vă!

- 38 -

Bucura i-vă în Hristos

/:Bucura i-vă în Hristos:/ Boldul mor ii, boldul mor ii L-a învins şi-a înviat Domn şi Rege este Isus Deci să ne bucurăm Isus din mor i a înviat.

- 39 -

Bunătă ile tale

Bunătă ile Tale Doamne, nu s-au sfârşit Ci în dragostea- i mare Şi astăzi le-ai înnoit Îndurările tale Domne nu le-ai oprit Ci în mila ta cea mare i astăzi le-ai înnoit / Şi cât de mare-i credincioşia Ta…/ x3

- 40 -

Ca un cerb

/: Ca un cerb ce doreşte să bea Numai din izvor curat Tot aşa şi sufletul meu Te vrea Pe Tine Dumnezeu Prea’Nalt

Eşti izvor de bucurie Eşti izvor de apă vie Care umple via a mea Numai de iubirea Ta Izvor curat Din veşnicie

- 41 -

Când diminea a mă trezesc

Când diminea a mă trezesc. Spre ceru-nalt atent privesc Te văd Isus ( Te văd Isus ) La tronul îndurării stau Să fi cu mine-aici eu vreau O, scump Isus ( o, scump Isus ) Eşti tot ce vreau mai mult Mai mult, Isus… Nu se poate compara De pe acest pământ nimic Cu iubirea Ta ( cu iubirea Ta ) Nu-i nimic aşa frumos Cum eşti Tu Isus Cristos În Slava Ta ( în Slava Ta )

- 42 -

Când Isus Hristos … Cand Isus Hristos m-a mântuit, Har din harul Sau, El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit, Şi mă îndeamnă ne-ncetat să-I cânt. Doamne Te slăvesc, şi i i mul umesc, Pentru bunătatea- i mare, Pentru încercări, binecuvântări, Doamne azi i i mul umesc. Via a mea împreună cu Isus, E un cer senin, cer de soare plin. Frică,griji, nevoi, eu nu cunosc, Căci de toate de la El primesc. Vreau să spun la to i că-s fericit Cu Isus al meu, ce m-a mântuit Vreau acum doar Lui să – I slujesc, Prin via a mea să-I mul umesc.

- 43 -

Când lupta s-apropie Când lupta s-apropie de robul uitat Războiul e al Domnului. Rămâi în picioare dar nu dispera Războiul e al Domnului

Tu cântă-i glorie, laudă Puterea e numai a Lui Tu cântă-i glorie, laudă Onoarea şi cinstea-s a Lui! Armura de slavă să-mbraci dar să ştii Războiul e al Domnului! ine sus Cuvântul şi nu te clinti Războiul e al Domnului! În mijlocul lup ii tu cântă mereu: Războiul e al Domnului Căci în fruntea oştii e chiar Dumnezeu! Războiul e al Domnului!

- 44 -

Când privesc bolta-nstelată Când privesc bolta-nstelată ce-i întinsă sus Mă cuprinde-un dor să merg înspre Isus Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda Mâna mea vreau s-o in în mâna ta Mâna Ta Doamne M-a scăpat din noaptea rea Mâna Ta Doamne Mă păzeşte în noaptea grea Şi poate fi valu-nalt Tu ii corabia mea Mâna Ta Doamne mă va purta Când şuvoaiele-nspumate vin asupra mea Şi când vântul rău m-aruncă la pământ Deşi inima-mi se-opreşte-n loc, eu nu mă tem Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Mâine dincolo de noapte în ai zorii zi voi deschide ochii printre galaxii Şi-am să strig slăvit să fii şi azi şi în veşnicii Mâna mea vreau s-o in în mâna Ta Final: Mâna Ta Doamne printre stele m-a purta Mâna Ta Doamne mă conduce-n ara Ta Da, mâna Ta-mi va aşeza pe cap coroana mea Mâna Ta Doamne, mă va purta.

- 45 -

Când sunt căzut Când sunt căzut şi apăsat mi-e gândul, Când încercări asupra mea lovesc, Atunci Te-aştept în linişte deplină Să vii din nou, să stai şi să- i vorbesc. Tu mă înal i să pot atinge mun ii, Tu mă ridici pe mare să păşesc, Sunt puternic doar pe ai Tăi umeri Tu mă înal i mai mult decât gândesc. Nu-i via a-aici să aibă împlinire Şi sim uri slabe repede se sting Dar Tu când vii cuprins sunt de uimire Simt uneori că Cerul îl ating

- 46 -

Când zorii se arată Când zorii se-arată zâmbind diminea a şi înc-o zi iar a-nceput; Când soarele-n zări vrea să-şi ridice fa a lumină să dea pe pământ; Când freamătul zilei începe deodată şi liniştea nop ii s-a dus /:Cu gândul spre ceruri cu inima toată îl chem înc-o zi pe Isus:/

/:Nu vreau fără Isus:/ o zi să trăiesc pe pământ /:O zi fără Isus e o zi pierdută şi nu mai revine nicicând :/ În zori de zi chiar departe de casă de locul odăii ascuns; În mijlocul lumii ades furtunoasă, de zgomotul vremii pătruns; Din nou îmi înal al meu gând către tine ş-aşa cum în zori mi-ai promis, /:Te chem, o Isuse, să fii lângă mine, cu Tine sunt de neînvins:/

- 47 -

Cânt Domnului Cânt Domnului că mi-a făcut bine Lui Dumnezeu glorie ! Mi se bucură inima-n mine Lui Dumnezeu glorie ! Cânt lui Dumnezeu glorie, şi tot pământul Să-I cânte lui Dumnezeu glorie ! El mi-a adus mântuire, de aceea-I cânt Pe vecie: lui Dumnezeu glorie ! Cu natura-ntreagă îi cânt şi eu, Lui Dumnezeu glorie Să-L slăvească mun ii şi apele, Lui Dumnezeu glorie. Cu cei ce-L iubesc în veci voi cânta, Lui Dumnezeu glorie Căci în slava veşnică vom intra, Lui Dumnezeu glorie.

- 48 -

Cântă, strigă, bate din palme Cântă, strigă bate din palme, Stăpânului, dă-I laudă! Pleacă-te înaintea Domnului! Cântă, strigă bate din palme, Stăpânului, dă-I laudă! Căci El e un mare Dumnezeu! Astăzi e zi de sărbătoare, E ziua când ne bucurăm. Măre ul Rege, ne-a eliberat! Si-I dăm laudă Numelui Său.

- 49 -

Cât de bine mă simt Cât de bine mă simt cu aleşii Domnului, Poporul minunat! O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului, Poporul minunat! Strălucesc fe ele, cântă adunarea, Cerul stă şi ascultă cântarea, O, ce bine mă simt cu aleşii Domnului, O ce popor, ce popor minunat! Ce plăcut şi ce frumos, e poporul lui Hristos, Când pe Domnul ei îl laudă voios. Nu e loc mai fericit ca acel unde-am găsit Pe to i sfin ii, ce-mpreună s-au unit. O ce zi, atunci va fi, când pe nori El va veni Şi în slava Lui pe veci ne va uni! Lângă El ne-om aduna Şi plângând îi vom cânta, Împreună ferici i cu El vom sta!

- 50 -

Căci iată că El /: Căci iată că El A întocmit mun ii A făcut vântul, numai El :/ Şi spune omului Până şi gândurile lui El preface zorile în întuneric Şi umblă pe-năl imile Pământului: “DOMNUL DUMNEZEUL OŞTIRILOR” Este Numele Lui

- 51 -

Căci un copil ni s-a născut

Căci un copil ni S-a născut Azi un fiu ni S-a dat, Şi Domnia va fi pe umerii Lui; Şi-L vor numi: Sfetnic, Împărat, Minunat şi Domn al păcii, Părinte-al veşniciilor Prin al prin ilor în veac.

- 52 -

Ce bine e când fra ii

Ce bine e când fra ii În Domnul se unesc Şi-n dragoste cu to ii Pe Domnul preamăresc Şi-n dragoste cu to ii Pe Domnul preamăresc Ca roua ce se varsă Pe câmpuri şi prin văi Şi binecuvântarea Cădea-va peste ei O credin ă şi-un botez Un singur Salvator Avem în Isus un crez Domn şi Mântuitor 'Nainte totdeauna În lucrul Domnului Vestind Cuvântul Vie ii Şi-mpără ia Lui

- 53 -

Ce bine e Ce bine e să-I dăm laudă Domnului Ce bine e să-I dăm laudă Domnului El captivi eliberează, inimi vindecă Binecuvântăm numele Lui. / :Vreau să-L slăvesc pe El :/ *3 Î i mul umim eşti Salvatorul Cu inimi de recunoştin ă ne-nchinăm Îndurarea Ta va ine veşnic Eu te voi lăuda toată via a mea.

- 54 -

Ce bucurie
Ce bucurie, când ni se zice: Veni i cu to i, la casa Domnului, În dragoste şi în părtăşie, Să înal ăm cu to i numele Lui. Să se bucure cei ce Te iubesc, Ce Te laudă şi Te preamăresc Pacea Ta să rămână peste ei mereu, Prin prezen a Ta sfânt Dumnezeu.

Rugăciunea şi cântarea, Se înal ă-n inimi tot mai sus, Spre onoarea şi iubirea, Ce î i dăruim ie Isus. Iar când norii vor apare, Noi spre Tine Doamne să privim, Tu vei fi un veşnic soare, Luminos, puternic şi senin.

- 55 -

Ce mare eşti tu Ce mare eşti Tu, ce mare-ndurarea Ce multe lucrări în via a mea ai făcut Ce mare eşti Tu, mare-i bunătatea Aş vrea să rostesc tot mai mult Ce mare eşti Tu … În inima Ta sunt râuri de iubire Ce curg ne-încetat Spre mine zi de zi Doar dragostea Ta Mi-aduce împlinire Şi oricât aş căuta Pe nimeni n-aş găsi… Aşa cum eşti Tu, Tată din ceruri Aşa cum eşti Tu, pe nimeni nu mai ştiu Ce mare eşti Tu, mare-i bunătatea Aş vrea să rostesc tot mai mult Ce mare eşti Tu… Ce mare eşti Tu că nu Te pot cuprinde Nici cer nici pământ nici toate câte sunt... / x2

- 56 -

Ce mare eşti Tu Doamne Ce mare eşti Tu Doamne, ce mare eşti şi Sfânt Spun soarele şi luna şi vuietul de vânt Şi trăsnetul ce culcă stejarii la pământ Şi vuietul furtunii şi-al păsărilor cânt Mare eşti, mare-i slava Ta Ai fost eşti şi vei fi în veci aşa Cât de mare eşti Doamne cât de Sfânt Cât de mare eşti Doamne eu î i cânt Te voi lăuda mereu ai salvat sufletul meu Cât de mare eşti Doamne, cât de sfânt O de-ar cunoaşte Doamne to i oamenii ce Sfânt Puternic e-al Tău nume şi Sfântul Tău Cuvânt De-ar auzi chemarea şi glasul Tău cel Sfânt Te-ar preamări dea pururi ce mare eşti şi Sfânt

- 57 -

Cel ce stă sub ocrotirea Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea-nalt La umbra Celui Atotputernic Face din El loc de scăpare că Domnul Sfânt E Dumnezeul meu, în care mă-ncred! - x2 O mie să cadă alături de tine Şi zece mii, la dreapta ta, de vor cădea Cu ochii priveşte să vezi răsplătirea Acelor răi doar harul Său te va salva.

Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea Nici de săgeata ce zboară ziua De ciuma rea din întuneric să nu te temi Căci Domnul î i va păzi cărarea de iad. Pentru că zici: „Domnul îmi e loc de adăpost!” Şi faci din El turn de scăpare. Pe pui de lei şi peste şerpi tu vei călca Şi El te va ocroti cu aripa Sa.

- 58 -

Cel sărac în El este-mbogă it Cel sărac în El este-mbogă it Cel pierdut în El a fost regăsit Lasă râul sfânt… Orbul spune-acum Pot să văd din nou Cel mort în păcat Sunt născut din nou Lasă Râul Sfânt, Lasă Râul Sfânt (ecou) Lasă Râul Sfânt Vino, o, Duh Sfânt Cu putere… Lasă Râul Sfânt (ecou) Lasă Râul Sfânt Lasă Râul Sfânt…

- 59 -

Cerul declară Cerul declară, gloria Celui înviat Cine se compară cu frumuse ea Domnului? B: F: B: F: B: F: To În veci de veci eşti Tu! În veci de veci eşti Tu! Divinul Miel pe tron, Divinul Miel pe tron, Genunchii îmi aplec, Genunchii îmi aplec i: Şi ie mă închin.

Voi proclama, gloria Celui înviat Ce-a fost junghiat să ne-mpace cu Dumnezeu.

- 60 -

Cerul e un loc minunat Cerul e un loc minunat Plin de har şi slavă Vreau să-l văd pe Domnul meu Cerul e un loc minunat Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus Când voi fi în ceruri sus în slava Sa Când voi fi în ceruri sus umblând cu Isus Bucuros îi voi cânta Pentru că iertat spălat de orice păcat Prin Domnul Isus sunt Iertat spălat de orice păcat De-aceea am să-i cânt Aleluia

- 61 -

Chema i prin cântări bucuria Chema i prin cântari bucuria! Chema i-o cu voi când lucra i Căci Tatăl vă dă-mpără ia, Ca-n ea voi să vă bucura i. Lăsa i bucuria să vină, Ea-ntrece comori şi averi Aşa-i bucuria divină, Te umple de sfinte puteri.

Trezeşte-te azi tu ărână, şi suflet şi duh vă trezi i Şi harpă şi tu alăută, cu toate-ntr-un glas vă uni i! Căci Tatăl găseşte plăcere în fiul ce-i vesel oricând Ce greul şi multa durere le duce pe umeri cântând. Lăsa i bucuria divină să salte pe fa ă şi-n duh Cu El ve i putea voi străbate pustiul cu-al lui greu zăduf. Amarul şi îngrijorarea fugi-vor de parcă n-au fost Cântarea va pune pe fugă întreg iadul cel furios. Mereu bucura i-vă-n toate şi-n toate afla-ve i cântări Şi-n aripi El ca să vă poarte spre tot mai seninele zări. Din ceruri pornită-i cântarea şi-n ceruri se va-ntoarce iar Păstra i-vă curată cărarea ce duce spre marele har.

- 62 -

Cinste, onoare Cinste, onoare, glorie, splendoare, fie celui din veşnicii Orice na iune, întreaga lume, cântă celui din veşnicii Orice limbă-n cer, pe pământ Să- i declare gloria Orice fiin ă în fa a Ta, să cadă Tu vei fi pe veci înăl at Şi vei împără i peste noi Cel din veşnicii Pamântul aşteaptă venirea Ta, Glorie celui din veşnicii Să fie văzută iar slava Ta, Glorie celui din veşnicii

- 63 -

Condu-mi paşii mei

Condu-mi paşii mei Să nu mai rătăcesc Condu-mi paşii mei Să pot să te urmez Inima-mi strigă spre Tine Rămâi lângă mine mereu O, Domnul meu Condu-mi paşii mei…

- 64 -

Creator al cerului Creator al cerului, Dumnezeu slăvit Tu m-ai creat aşa de minunat Îngerii î i cântă Pentru tot ce Tu ne-ai dat Dragoste eternă Tu ne-ai dat În Tine Doamne mă încred neîncetat N-am cuvinte să î i mul umesc ie Doamne î i cânt neîncetat În fa a Ta eu stau şi mă închin Creator al cerului, Dumnezeu slăvit Fa a Ta luminează-n noaptea grea De când Te-am cunoscut Te iubesc nespus de mult Inima doreşte prezen a Ta.

- 65 -

Cred în Dumnezeu
Cred în Dumnezeu ca Tată în Isus Cristos ca Fiu Cred în Duhul Sfânt că este Cred Cuvântul că e viu Cred că mai este iertare pentru tot ce-am făcut rău De aceea alerg la Tronul Său. Mi-am luat hotărârea înapoi nu voi da Cu privirea doar la Cruce lumea-n spate-o voi lăsa Nu-mi va fi deloc ruşine să afirm că sunt creştin Voi sluji mereu prin Harul Său Divin Cred că Isus a fost jertfă pe un lemn, crucificat Şi-n mormânt lângă Golgota trupul i-a fost îngropat Cred că a-nviat precum a zis şi viu s-a arătat De aceea la el am alergat. Cred cuvântul care spune trebuie să te naşti din nou Via a veche, spălată şi totul e făcut nou Cred că dragostea lui Dumnezeu se va descoperi De aceea şi mai mult îl voi slăvi.

- 66 -

Cu inima şi gura mea
Cu inima şi gura mea Eu cânt lui Dumnezeu Mărire, cinste, laudă Că să-L slăvesc mereu Noi ştim că eşti fântâna Şi izvorul harului Din ea ne curge-n orice zi Un dar din darul Lui Noi ştim că eşti fântâna Şi izvorul harului Din ea ne curge-n orice zi Un dar din darul Lui Ce suntem noi că stăpânim Atâta pe pământ Nu-s toate daruri ce primim Din mâna Celui Sfânt? Tu ne hrăneşti din an în an În grija Ta suntem Şi chiar când nu am nici un ban Cu Domnul nu mă tem Ne pedepseşte ca Păstor Cu milă când greşim Şi-apoi ne iartă-ndurător Când noi ne pocăim Din inimă eu cânt voios Mântuitorului Şi mă silesc a fi zelos În lucrul Domnului El niciodată n-a greşit în tot ce a făcut Şi toate au un bun sfârşit Când El le-a început Lucreze Domnul şi cu noi Nu-L vom împiedica Odihnă vom avea apoi Cum nu ne-om aştepta

- 67 -

Cu Isus în lumea asta Cu Isus în lumea asta, voi merge tot mereu, Înainte-i ara mea, înainte-I Dumnezeu. Deşi calea Lui e-ngustă şi plină de-ncercări Cu Isus ajunge-voi în ceruri sus Isus, Isus este calea-n ara bucuriilor, Este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit Isus, Isus este calea-n ara bucuriilor, Crede-n El şi-n veci tu fi-vei fericit. Când durerea te doboară, amice nu uita, Înainte-I ara ta, înainte-I Dumnezeu. Atunci ochii i i ridică şi cere mila Sa, Căci Domnul Isus Hristos te va ajuta. Niciodată-n a ta cale, să nu te ui i înapoi Înainte-I ara ta, înainte-I Dumnezeu. Vrednică vei fi acolo la dreapta Lui a sta O, mireasă, când vei fi în ara Sa. Isus, Isus este Mire-n ara bucuriilor, Este jertfa ce ne poartă spre limanul mult dorit Isus, Isus este Mire-n ara bucuriilor. Crede-n El şi-n veci tu fi-vei fericit.

- 68 -

Cu to i să-I cântăm Domnului Cu to i să-I cântăm Domnului Tot pământul să-L laude pe El Măre e lucrări ale Lui Se văd şi ca El nimeni nu-i Ce mare-I El A fost, este şi va fi Vă bucura i Căci El va domni /2x Cu to i să-I cântăm Domnului Căci El ne-a salvat din păcat Nu-ntrece nimic slava Lui Nu-i nimeni aşa minunat.

- 69 -

Curgi ca un râu Curgi ca un râu de slavă, Cu bra ul Tău dezleagă, Tu, cu putere via a mea. În ceasul de pe urmă Vreau Duhul Tău să curgă Şi să inunde via a mea! Este un râu ce curge peste noi, Vindecare El aduce pe pământ, Totul ia fiin a unde curge el, Îmi alină setea sufletului meu.

- 70 -

Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat

Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat To i duşmanii noştri ne-ar fi-mpresurat Dacă Domnul nu ne-ar fi scăpat Ape-nfuriate râuri foarte mari Ne-ar fi înecat Dacă El /3x Nu ne-ar fi scăpat

Binecuvântat /2x E-al nostru Domn Care a făcut Cerurile şi-un Pământ.

- 71 -

Dacă treci printr-o încercare Dacă treci printr-o încercare nu descuraja Căci Domnul tău este cel mai tare Cheamă-l în via a ta El te va salva El te va salva , El te va salva Şi celui slab să-i spui Ca Domnul nimeni nu-i Va veni Isus şi te va salva El te va salva, El te va salva Priveşte la Isus şi vei fi iarăşi sus El te va salva te rog nu uita Dacă ai inima zdrobită, Nu te pierde uşor Căci Domnul tău, nicidecum nu uită Şi î i dă ajutor, El te va salva Final : El e refugiu Când avem necazuri El este scutul prin furtuni, nevoi Turn de scăpare când vin zile grele Cetate-n timpul de război.

- 72 -

Dacă vei vrea să primeşti
Dacă vei vrea să primeşti Cununa cea din veşnicii Caută-L pe Dumnezeu Fiul Său de azi să fii Isus din cer te-a salvat Pe Golgota El s-a jertfit Orice păcat i-a spălat Că să fii tu mântuit Aur, argint şi palate Nu te-or scăpa de la moarte Timpul aproape-i trecut Cu via a ta ce-ai făcut? Din tine ce-o să rămână Eşti doar un pumn de ărână Sufletul e tot ce ai Oare cui vrei să-l predai? Sângele care a curs din Trupul lui Isus Cristos Din starea ta de păcat Iată că astăzi te-a scos Mâna Sa cu urmele Piroanelor ce L-au străpuns Binecuvântări şi azi Iată la tine-au ajuns Dacă vei vrea să moşteneşti Palatul sfânt cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnului Îngerii-n cer vor cânta Căci azi lui Isus I te-ai predat Iată Satan e învins Doamne, fii glorificat

- 73 -

Dacă-ntr-o tainică vreme Dacă-ntr-o tainică vreme Din lut Cineva mă făcu Şi dacă sunt om şi nu vierme O, Doamne aşa ai vrut Tu Daca am grai şi nu muget Să spun ce iubesc şi ce nu Şi dacă am harul să cuget O, Doamne aşa ai vrut Tu Dacă m-ai scos din negune Nu via a-mi urâtă- i plăcu Nu eu am vrut iarăşi lumină O, Doamne ci Tu numai Tu Iar dacă voi merge odată La cel de din Duh mă născu Voi spune de-a pururea “Tată Te laud c-aşa ai vrut Tu”

- 74 -

Dacă- i spune cineva...
Dacă- i spune cineva că eşti steaua căzătoare din amurg Pe aripi purtată că un fulg Că eşti doar o licărire-n infinit Tu să-i spui numai atât că a greşit Tu eşti tot ce va să vie Infinit şi veşnicie Tu eşti tot ce-i sus şi jos Căci eşti în Isus Cristos Dacă- i spune cineva că i-e umbletul aiurea pe poteci Şi că via a nu ştii cum să i-o petreci Şi că pentru tine totul s-a sfârşit Tu să-i spui numai atât că a greşit Bucuria cea mai sfântă Nu zdrobeşte, nu frământă Iar când ai privirea-n sus Eşti în harul lui Isus Dacă- i spune cineva c-ai pierdut o lume-ntreagă de amici Că acuma fug de tine mari şi mici Şi oriunde pas cu pas eşti ocolit Tu să-i spui numai atât că a greşit Ai pierdut amici o mie Dar câştigi o veşnicie Iar de toate mai presus ÎI ai Prieten pe Isus Dacă-îi spune cineva că-ntr-o carte numele i-e scris Că un loc îi-e pregătit în Paradis Că răsplată pentru tot ce-ai suferit Tu să ştii că Domnul Isus i-a vorbit Nu te confunda cu lumea Tu eşti sensul, ra iunea Pentru care astăzi ie i s-a dat o veşnicie

- 75 -

De ce nu vii De ce nu vii când sunt aproape Căci sufletul i-e-aproape gol, De ce te-ascunzi acum în noapte Nu sim i lumina mea pe pleoape? Pribeag prin lume rătăceşti Şi pace-n suflet nu găseşti Eu te iubesc aşa cum eşti Doar inima ta să mi-o dăruieşti. /: Mâna i-o-ntind şi vei vedea Pre ul dragostei din Golgota Dragostea Mea nu s-a sfârşit Şi pentru tine Eu am suferit! :/ Copilul Meu, tu nu-n elegi Căci se-mplineşte rând pe rând Tot ce-a fost scris cândva, odată Priveşte-n jur în lumea toată!

- 76 -

De eşti trudit...
De eşti trudit şi i-e grea povara N-ai vrea tu astăzi să te ridici? Azi este clipa hotărâtoare Trece Isus pe-aici... Trece Isus pe-aici, Trece Isus pe-aici Cheamă-L şi cere-I îndurare Trece Isus pe-aici... Vei refuza marea Lui chemare Sau vei veni după har să strigi? Iată că aici găseşti salvare Trece Isus pe-aici. "Ce vrei să- i fac?” Azi Isus te-ntreabă i-a auzit tristul tău oftat Vino şi spune-I ce te apasă Vei fi eliberat.

- 77 -

De la margini de glob De la margini de glob (ecou) Din adâncuri de mări (ecou) Din înaltele ceruri (ecou) Eşti lăudat De la cel care-i slab (ecou) Pân’ la cel întărit (ecou) De pe buzele toate (ecou) Eşti proslăvit

Vei fi pe veşnicie Încoronat cu laude Cel prea-nalt În orice na iune Se cântă al Tău nume Cel Prea-Nalt, glorificat.

- 78 -

De n-ar fi Domnul De n-ar fi Domnul ajutorul meu În clipele grele ale vie ii Cât de curând sufletul meu Ar locui-n tăcerea mor ii. Ori de câte ori am zis: Mi se clatină piciorul Bunătatea Ta, Doamne Sprijin mi-a fost! Ori de câte ori am zis: Mi se clatină piciorul Bunătatea Ta, Doamne Sprijin mi-a fost! Când gânduri negre se frământă Cu grămada în lăuntrul meu Bunătatea Ta, Doamne Îmi desfătează sufletul.

- 79 -

De Tine am nevoie De Tine am nevoie azi mai mult Pe Tine vreau Isuse să te-ascult De tine am nevoie să trăiesc Să Te iubesc, să Te slujesc Mai mult ca aerul Mai mult ca tot ce cânt Mai mult ca via a chiar Mai mult de cât sunt Nu vreau să Te pierd nicicând Tu eşti al vie ii rost Niciodată n-am să mă întorc La ce am fost…

- 80 -

Demult Isus Tu ai venit Demult Isus Tu ai venit Pe-acest pamânt Tu ne-ai găsit % În lumea noastră de păcat Şi-n dragoste Tu ne-ai salvat. %

Sunt doua mii de ani de-atunci De când în Betleem pe lunci % Păstorii-au auzit cântând Slavă în cer şi pe pământ! % O stea răsare-n răsărit Pe cei trei magi călăuzind % Unde e Pruncul Împărat În Betleemul depărtat. % Azi nu mai e în Betleem Trăieşte-I viu la Dumnezeu % Dar se coboară pe pământ În inima omului frânt.% De-L ai pe El, pe Dumnezeu Ce s-a născut în Betleem %Ai bogă ia cerului În aşteptarea Mirelui. %

- 81 -

Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii să văd A Ta splendoare Cât eşti de mare Să te văd aşa-năl at Domn peste pământ , peste ceruri Tu eşti în glorie-mbrăcat Tu eşti Cel Sfânt Cel Sfânt de-a pururi Sânt eşti, Sfânt eşti Doamne, Doar Tu eşti Sfânt

Deschide-mi ochii Isuse Deschide-mi ochii să văd Slava Ta mare Lumea-n schimbare.

- 82 -

Destinul tău e să învingi Destinul tău e să învingi Când eşti căzut să te ridici Destinul tău l-a scris cândva Isus Numele tău de mult e scris În cartea vie ii din Paradis Destinul tău e-n cerul său, să ştii. Nu suntem aici statornici O ară-avem acolo sus Calea se sfârşeşte-acolo Îl vom vedea to i pe Isus Deci să te por i cum e cinstit Cu tatăl tău ce te-a iubit Şi te-a plătit cu mare pre , să ştii. „Pe bra ul meu Eu Te-am purtat Şi-am să te port neîncetat” El, Dumnezeu spune aşa în cartea sa.

- 83 -

Destul am rătăcit Destul am rătăcit, destul Râzând de via a mea Ce Te-a costat atât de scump? Ştiam că lumea ai creat Că Tu eşti Dumnezeu Dar amânam să Te primesc. /: Destul în lume am fost fără Tine Căutând să Te înlocuiesc mereu, Dar azi la Tine vin ca via a să-mi închin În mâna Ta ce-ntinsă aştepta! :/ Final: Destul! De când în mine Tu domneşti Eu pacea am găsit şi-un loc Ce via a mi-a schimbat. Nu pot să nu Î i mul umesc Că-n mila Ta m-ai aşteptat Mereu, să Te primesc.

- 84 -

Deşi neamuri au împăra ii lor
Deşi neamuri au împăra ii lor (ecou) Pentru noi Isus este Domnul (ecou) Dumnezeu L-a pus capul tuturor (ecou) Va domni fără sfârşit (ecou) Chiar de soarele n-ar mai lumina (ecou) Pentru noi Isus este Domnul (ecou) Tronul Lui nimeni nu-l va-ndepărta (ecou) Va domni fără sfârşit (ecou) Tu Domneşti (domneşti) Tot pământul va striga (domneşti) Cântând spre slava Ta Ochii vor vedea, inima va şti, Domneşti (domneşti) Ridicăm to i vocile Primeşte laudele To i se vor pleca, vor mărturisi Eşti Domn, eşti Domn, eşti Domn Dacă stelele n-ar mai fi pe cer Pentru noi Isus este Domnul Împărat va fi peste mări şi ări Va domni fără sfârşit. (ecou) (ecou) (ecou) (ecou)

- 85 -

Din adâncul inimii Din adâncul inimii, pe Isus vreau al vesti Şi să-I cânt mereu un mare ALELUIA! Vreau să spun întregii lumi Dumnzeu cât e de bun Împreună să-I cântăm to i: ALELUIA! Aleluia, te laudă al meu suflet Aleluia, te laudă gura mea mereu Aleluia, vreau să spun tuturora Ce măre eşti Doamne, Dumnezeul meu

- 86 -

Din cerul de sus Din cerul de sus Isus ne-a adus La to i pace Din greul păcat prin cruce ierta i Ne-a dat pace De-l am pe Isus în suflet adus Eu am pace În luptă de-aş fi de teamă n-aş şti Eu am pace Chiar de-mi eşti duşman în vorbe şi plan Eu am pace În cursa ce-mi vrei şi-n groapa cu lei Eu am pace Eu pacea i-o dau şi binele- i vreau Căci am pace Ca tine am fost Cristos m-a întors Şi am pace Curând voi pleca în patria mea Să am pace Acum cu-n sărut vă las un salut Vă spun pace.

- 87 -

Din El, prin El Din El, prin El şi pentru El Sunt toate lucrurile Din El, prin El şi pentru El Sunt toate lucrurile /:A lui să fie gloria A Lui să fie gloria A Lui să fie gloria În veci de veci Amin:/ Via a din via a Sa La Gogota ne-a dat A îndurat El răstignit Al lumii-ntregi păcat Din inimă vrem să-i cântăm Noi laudă în veci Căci El a biruit şi e Triumfător pe veci

- 88 -

Din nou la altar Din nou la altar venim fără putere Cu suflete săraci să- i cerem iertare De-atâtea ori i-am spus că vom umbla-n lumină Dar azi din nou venim să- i cerem milă. Iartă-ne, iartă-ne , iartă-ne Dumnezeule Iartă-ne, iartă-ne , iartă-ne Dumnezeule Din nou la altar te cheamă poporul Trimite-ne din nou pe Mângâietorul Recunoaştem azi căci fără de Tine Suntem săraci şi reci ai milă Stăpâne.

- 89 -

Din Tine am venit, lubire
Din Tine am venit, lubire Şi tot spre Tine merg mereu Frum'se e şi desăvârşire Doar Tu dai sufletului meu O, lubire, o, lubire Har etern venit de sus Mântuire, mântuire Prin Golgota ne-ai adus Deşi într-una eşti cu mine Şi tot mereu mă fericeşti Mă arde dorul după Tine Să Te pătrund aşa cum eşti Fă-mi clipele vie ii mele Izvoare veşnice de har Ca să âşneşti doar Tu din ele îmbelşugat pe-orice hotar Din Tine am venit, lubire Şi merg spre Tine necurmat Că-n binecuvântata- i fire E Dumnezeu cu-adevărat

- 90 -

Doar în Hristos mă-cred mereu
Doar în Hristos mă-ncred mereu Lumina şi tăria mea O stâncă tare-i Dumnezeu Când e furtună-n via a mea De-ar fi să trec prin valea grea Şi de-ar fi noapte-n jurul meu Mă mângâie prezen a Sa, Doar în Hristos mă-ncred mereu! Doar în Hristos sfânt şi divin În chip de om El s-a îmbrăcat; Darul divin, neprihănit De păcătoşi batjocorit. Mânia Tatălui de sus S-a potolit la Golgota În locul meu muri Isus, Iar eu trăiesc prin moartea Sa ! Au pus lumina în mormânt, În întuneric L-au lăsat. Dar nu S-a stins, căci Domnul Sfânt A treia zi a înviat! Biruitor e Domnul meu, Blestemul greu a ridicat! Eu sunt a Lui, căci Dumnezeu Cu sânge m-a răscumpărat. În fa a mor ii când voi sta Doar în Hristos mă-ncred mereu! Căci orice pas din via a mea Îl hotărăşte Dumnezeu. Din mâna Lui nu va putea Nimic şi nimeni să mă ia! Pân’ ce la Domnul plec şi eu, Doar în Hristos mă-ncred mereu!

- 91 -

Doi sau trei...
Doi sau trei în sfântu- i Nume, Când se vor uni În mijlocul lor Tu Doamne Spus-ai că vei fi Doamne, Doamne, Ştim căci cu noi eşti Dă-ne binecuvântarea Ce-o făgăduieşti Strânşi acum cu to i în juru- i, Vrem să Te-ascultăm S-auzim ce vrei să ne spui Şi să Te urmăm Noi suntem slabi, Tu eşti tare, Doamne fii cu noi Să păşim mereu-nainte, Să nu dăm-napoi Dă-ne Tu izvorul păcii, Har şi mângâieri Tu eşti totul pentru noi to i, Pe pământ şi-n cer

- 92 -

Domn al veşniciei Domn al Veşniciei Ce pământul ai creeat Cerul este al Tău templu Glorie Celui Prea Înalt /: Domn al Slavei ,mai sus de galaxii Tu eşti vrednic,vrednic Universul în veci Te va slăvi Tu eşti vrednic,vrednic. :/2*

Domn în cer şi pe pământ Eşti Domn în cer şi pe pământ Dis de dimineata Lumina voi întâmpina Şi în noapte de mă clatin Al Tău Nume voi chema. Aleluia,eşti Domn,ai fost şi vei fi… Aleluia,eşti Domn,ai fost şi vei fi Aleluia,eşti Domn,ai fost şi vei fi…

- 93 -

Doamne astăzi vin Doamne astăzi vin, în fa a Ta să mă închin Ca să fiu umplut de har divin, Prin iubirea Ta, aş vrea mai mult să îmi cunosc Slăbiciunile şi să cresc, în iubirea Ta Cheamă-mă şi voi veni la Tine Când sunt slab fii de partea mea Ca vulturul spre cer mă voi înăl a Şi veşnic voi trăi, mereu voi locui, în iubirea Ta Doamne vreau să fiu, în stare să-n eleg cum eşti Şi care-i calea Ta, ca să merg pe ea Şi din pacea Ta, în suflet să-mi reverşi un strop Ca cei din jur să bea şi să stea, în iubirea Ta

- 94 -

Doamne, bunătatea
Doamne, bunătatea Ta, Îmi cuprinde inima Şi mă face fericit, Domnul meu iubit De cu zori până-n apus, Numai harul Tău Isus Îmi sfin eşte inima şi via a mea N-ai în lume-asemănare, Nu e nimenea sub soare Nici în cer nici pe pământ, Cât eşti Tu de sfânt Dragostea- i mă copleşeşte, Pacea Ta mă linişteşte Harul Tău îmi dă avânt, Tot mai mult să- i cânt Norii negri când apar, Tu îmi eşti un veşnic far, Drumul mi-l călăuzeşti Şi mă ocroteşti Şi prin arşi ă Î i cânt, Numai ie Doamne Sfânt Că-n izvorul Tău ceresc Sufletu-mi sfin esc Doamne pune-n gura mea, Totdeauna lauda Ta Numai ie să Î i cânt Pe acest pamânt Până-n zori când vei veni, Numele Î i voi slăvi Asta-i fericirea mea, Să- i cânt lauda Ta

- 95 -

Doamne către Tin’ eu acum vin Doamne, către Tin’ eu acum vin Să-mi cer iertare Cură ă-mi acum inima mea, inima... Focul Divin, revarsă-l peste Min’ Eu vreau să fiu sfânt Ajută-mă Tu, Isuse, Eu vreau să fiu sfânt Să Te urmez doar pe Tine, o, Doamne, Gata a Te sluji. Doamne, către Tin’ eu acum vin Cu fiin a-mi întreagă Cercetează-mă Umple-mă Tu, cu Duh Sfânt... Doamne către Tin’ eu acum vin Să- i dau via a Umple-mă cu har, cu pacea Ta.

- 96 -

Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Doamne cât de mare eşti Şi cât ne iubeşti. Mun i înal i, seme i Cu brazi plini de năme i Vântul adia Şi parcă aşa spunea: Oceane-n depărtări Îşi poartă cântu-n zări Iar pescăruşii-n zbor Îngână-ncetişor: În adâncă noapte, Stele pline de şoapte În galaxia lor, Licăreau uşor: Eu m-alătur lor Şi-ntr-un mare cor Î i cântăm cu dor Cât de mare eşti...

- 97 -

Doamne dă-ne în elepciune Doamne, dă-ne în elepciune şi putere şi iubire Doamne vrem să ascultăm Cuvântul Tău Azi venim în fa a Ta, dă-ne Doamne harul Tău. Să fim vii pentru împără ia Ta, Trezeşte-ne din nou. Doamne atinge-ne din nou Peste noi Tu Mâna Ta s-o pui. Şi lumina Ta să ardă-n noi. Prin puterea Duhului Pune-o doar nu pentru o zi Ci să ardă-n veşnicii în noi Cu-adierea Duhului Tău Sfânt Doamne atinge-ne din nou! Doamne mul i au obosit Şi în inimi sunt răni i Vindecarea lor e doar în mâna Ta Să ne-atingi pe fiecare Cu puterea crucii Tale Să fim vii intru împără ia Ta Trezeşte-ne din nou!

- 98 -

Doamne eşti mai scump

Doamne eşti mai scump ca argintul Doamne eşti mai scump ca aurul Nu-I nimic în lume ca să-mi placă Tot ce vreau Isuse eşti doar Tu.

- 99 -

Doamne eşti îndurător Doamne eşti îndurător, Doamne eşti îndurător, Doamne eşti îndurător Eşti bun. Ştiu că-n fiecare zi greşesc Şi nu Te-ascult Dar ştiu că m-ai răscumpărat Şi sunt al Tău pe veci iertat Salvare (salvare) Iertare ( iertare) Vindecare (vindecare) Mi-ai dat (mi-ai dat) Zilnic (zilnic) Iubirea Ta (iubirea Ta) Îmi umple (îmi umple) Inima (inima)

- 100 -

Doamne laud numele Tău

Doamne laud Numele Tău Chiar de diavolul-i pornit să-mi facă rău Al meu scut e-al Tău Cuvânt Eu mă-ncred în Tine şi în Duhul Sfânt Duhul Sfânt este cu mine Şi m-ajută să mărturisesc Şi la greu dar şi la bine Tot pe Tine vreau să te slujesc Chiar de trec prin foc sau apă Tu cu mâna Ta mă sprijineşti Îndurarea Ta mă scapă Aşa cum sunt Tu mă iubeşti.

- 101 -

Doamne, mai vreau Rusalii
Doamne, mai vreau Rusalii Cu limbi de foc Să le împrăştii pe fiecare Să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire Şi într-un gând şi o sim ire Să fim cu to ii şi să cântăm In limbii o mie. TU faci cerul să coboare Naşti în inimă izvoare O, Duh prea sfânt Dă-ne Rusalii O, Duh prea Sfânt Doamne, Dă-mi bucurie Şi să mă legi strâns în iubire Doamne eu vreau, vreau tot mai mult Din Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfin ire Si-un foc adânc să ardă-n mine Pe veşnicii să fiu al tău, In nemurire Doamne, vreau o trezire Şi într-un gând şi o sim ire Să fim cu to ii şi să cântăm În nemurire

- 102 -

Doamne, să curgă acum Doamne, să curgă acum Râul cel sfânt peste na iune Doamne, să curgă acum Râul Sfânt… Ştiu că este-un râu Limpede ca şi cristalul Izvorăşte chiar Din Scaunul de Domnie Sfânt Vine spre pământ Şi aduce via ă Râul Pretutindeni unde curge El Haide i cu to ii în Râu… Râul acesta Divin Are pe-amândouă margini Pomi cu frunze ce în veci Nu se veştejesc Roadele din pom Vor sluji ca hrană bună Frunzele ca leac se folosesc Eu vindecare doresc…

- 103 -

Doamne, Tu eşti Dumnezeu Doamne, Tu eşti Dumnezeu şi vei domni în veci. Întreg pamântul este plin de slava Ta. Mereu veghezi să-mplineşti Cuvântul Tău cel sfânt. Prin dragoste ne conduci Pe-al vie ii drum. Să fii înăl at, să fii înăl at, Domn al dragostei, Împărat. Să fii înăl at, să fii înăl at, Domn al dragostei, Împărat.

- 104 -

Doamne Tu eşti stânca Doamne tu eşti stânca în care mă ascund Scutul meu tăria care mă scapă Eu strig « Lăudat să fie Domnul meu » Şi sunt izbăvit de vrajmaşii mei Şi azi mă închin la Tine îmi înal sufletul Tu cunoşti inima mea Doamne ie i i apar in În îndoiala mea am chemat Numele tău cel Sfânt Şi am strigat către stânca mântuirii De acolo de sus tu ai auzit glasul meu M-ai scos la loc larg pentru că mă iubeşti

- 105 -

Doamne, i-aducem închinare Doamne, i-aducem închinare Dumnezeu puternic şi sfânt i-aducem slavă şi onoare Căci Tu ai spus: „Eu sunt Acel ce sunt”! Numele Tău e minunat, Numele Tău e-adevărat Numele Tău e tot ce se poate spune Numele Tău e minunat, Numele Tau e-adevarat Numele Tău e mai presus de orice nume Numele Tău... În fa a Ta se pleacă toate Pământul şi cerul sublim Venim şi noi cu inimile noastre Să Te lăudăm, să Te slăvim.

- 106 -

Doamne vreau să mă închin Doamne vreau să mă-nchin Şi cu inima mea înaintea Ta vin Când mă rog mă ascul i De păcate mă ier i numai Tu mă-n elegi Credincios îmi răspunzi Iar sub aripa Ta de furtuni mă ascunzi Mâna Ta mă atinge Şi îmi dă libertatea prin har să trăiesc Nici nu pot să exprim cât Te doresc… Inima mea î i spune iubire Inima mea î i dă mul umire Inima mea pe Tine te caută Inima mea căci Tu eşti Cel mai minunat…

- 107 -

Doamne-n Tine mă încred Doamne-n Tine mă încred Căci Tu eşti al meu Păstor Lipsă de nimic nu voi duce Căci prin Tine hrană am Eşti singurul ajutor Cel ce dai via ă la oricine. Eu mă las acum, Isus Pe bra ul Tău Sfânt Mă las în a Ta-ngrijire. Chiar de-ar fi eu ca să trec Prin a umbrei mor ii văi Teamă de nimic nu voi duce Căci cu Tine eu când merg Nici un rău nu poate fi Cât de bine este lângă Tine Când cel rău-nainte-mi stă Eu la Tine apelez Ştiu că Tu-mi ascul i a mea rugă Via a mea Tu o cunoşti Şi o binecuvântezi Voi trăi cu Tine-mpreună.

- 108 -

Domnu-i bun orişicând Domnu-i bun orişicând Recunoscător laudă Vreau să-i cânt Domnu-i bun orişicând Chiar şi-n noaptea grea Mă va lumina Domnu-i bun Domnu-i bun, orişicând Dacă treci prin valea mor ii Şi sunt umbre-n jurul tău Mâna Lui te va conduce Ocrotit să fii de rău A promis că nu te lasă Nu te uită, nu eşti părăsit Când trăiam cu to i în noapte dragostea-I s-a arătat Tatăl bun cel Sfânt din ceruri pe Isus jertfă L-a dat Şi-acum liberi de păcate îndurarea Lui o vom cânta FINAL: Şi chiar dacă nu-n eleg Toate planurile-acum Eu sunt în mâna Ta prin credin ă merg Pe-al vie ii drum.

- 109 -

Domnul este bun Domnul este bun, Domnul este bun, Domnulu este bun, El e bun cu mine. Ia păcatul meu x3 El e bun cu mine. Acum sunt liber x3 El e BUN cu mine. Domnul este bun Ia păcatul meu, Acum sunt liber El e bun cu mine.

- 110 -

Domnul îmi este adăpost
Domnul îmi este adăpost Cetate tare-n vreme rea Deşi e valul furios Îmi e scutită inima Da, eu mă-ncred în Domnul Cetatea mea, cetatea mea, Cetatea mea... O, Isuse, eu ie mă-ncredin ez Cetate tare-n vreme rea Scut de arşi a soarelui Cetate tare-n vreme rea E că lumina farului Ce străluceşte-n noaptea grea Cu-al Tău cuvânt marea alini Cetate tare-n vreme rea Sufletu-mi l-acest scut să vii Şi nici un rău nu s-a-ntâmpla Tu eşti a mea mântuire Cetate tare-n vreme rea Tu-mi dai credin ă, iertare M-aşteaptă-n cer fericirea

- 111 -

Domnul m-a găsit
Domnul m-a găsit, povara mi-a luat Bucurii, speran ă, pace El mi-a dat Mi-a spălat trecutul, tot păcatul meu Prin sângele vărsat pe cruce-n locul meu Mântuit pe Domnul preamăresc Mântuit spre cer călătoresc Mântuit cu El în veci voi fi El m-a salvat Şi mă păzeşte-n orice zi Domnul m-a găsit, Odihna Lui mi-a dat Când urmez pe Domnul Sunt netulburat Şi aştept într-una strălucita zi Când Domnul cu mărire iarăşi va veni Domnul m-a găsit, Iubirea Lui mi-a dat Hainele că neaua, albe le-a spalat Nu mă amenin ă judecata grea Eu sunt preafericit Cu Domnul pururea

- 112 -

Domnul meu Isus
Domnul meu Isus Vreau să mă închin Şi la Tine vin Inima î i dau E tot ce pot să fac Ca să- i fiu pe plac Mai mult decât să- i cânt Vreau cuvinte să- i spun Şi să aud vocea Ta Tu mă cunoşti ştii cum sunt Tot ce am eu în gând Te ui i la inima mea. Mă-ntorc Isus la acea-nchinare În duh şi adevăr aşa cum doreşti să fiu. Îmi pare rău de-a mea-ndepărtare De-acum o ştiu aproape de Tine să fiu. Rege-al regilor cât de vrednic eşti Nu pot exprima tot ce am e al Tău Toată via a mea tu eşti Domnul meu. Final: 4X/ Te ui i la inima mea Te ui i la inima mea. /4X

- 113 -

Domnul ne-a creat
Domnul ne-a creat după chipul Său El ne-a învă at să urâm ce e rău Să nu ne mai întoarcem pe unde-am fost Că n-are nici un rost. Nu mai vrem în lume să rătăcim Vrem de azi via a cu El s-o trăim Tot ce-avem să punem în mâna Lui în mâna Domnului. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Şi dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim , fie că murim Noi suntem ai Domnului. Şi dacă trăim pentru Domnul trăim Dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim fie că murim Noi suntem ai Lui. Nu putem să ştim dacă mâine-n zori Va fi o zi cu soare sau o zi cu nori Ştim însă că Domnul va fi cu noi la bine şi-n nevoi. Hotărâ i `nainte vom alerga Spre ceruri zi de zi ne vom înăl a Nici o clipă nu vom privi `napoi căci Domnul e cu noi. Căci dacă trăim pentru Domnul trăim Şi dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim , fie că murim Noi suntem ai Domnului. Şi dacă trăim pentru Domnul trăim Dacă murim pentru Domnul murim Deci fie că trăim fie că murim Noi suntem ai Lui.

- 114 -

Domnul stă în fruntea oastei Lui Domnul stă în fruntea oastei Lui, Nimeni nu o poate birui Pretitundeni Slava Lui se va vedea Tu să por i al biruin ei steag Slavă Lui! Isus a câştigat, Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui! Un Domn triumfător e Isus, Noi Îl urmăm unde ne duce Vrăşmaşii nu se pot împotrivi! Stăm în oastea biruin ei Lui, Se descoperă Domnia Lui Să intrăm în ara care ne-a promis. Tu să por i al biruin ei steag Slavă Lui! Isus a câştigat, Nici o armă nu-i mai tare ca a Lui!

- 115 -

Domnul zideşte al Lui Ierusalim Domnul zideşte al Lui Ierusalim Şi-ai lui Israel copii acasă vin Lăuda i pe Domnul Cânta i-I cu mul umiri Mare este El Puternic este El Nu-i nimeni altul aşa Cum e Sfântul lui Israel.

- 116 -

Dorin a din suflet e să Te caut Dorin a din suflet e să Te caut Pe Tine, o, Doamne, vreau să te laud Tânjeşte inima în mine, să mă închin Din pasiune pentru Tine vin… Du-mă aproape, Domnul meu De inima Ta Du-mă aproape, vreau s-aud Doamne vocea Ta Iar setea aceasta după Cuvânt Ai pus-o în mine Tu Doamne Sfânt Mi-e foame după Pâinea Vie ii Tu eşti Isus Doresc s-ajung acolo acasă, sus …

- 117 -

Dulce e iubirea sfântă
Dulce e iubirea sfântă Şi cuvântul ei sublim Via a tot mereu ne-ncântă Când cu Domnul biruim Pot să se sfărâme mun ii În adâncul mărilor De nimica nu ne temem Cu al nostru Salvator De-i credin a temelie Că o stâncă de granit Pacea-i nobila solie Pentru cel neprihănit Când iubirea-n inimi arde Şi când eul l-am zdrobit Harul Lui spre noi se varsă De la tronul strălucit Pot să se sfarame mun ii, Marea-n clocot să tot stea De nimica nu ne temem Noi spre ceruri vom zbura

- 118 -

Du-mă Doamne în sfânta- i prezen ă

Du-mă Doamne în sfânta- i prezen ă Du-mă Doamne prin sângele- i sfânt Du-mă Doamne în sfanta- i prezentă /:Ia cărbunele, atinge-mi buzele, iartă-mă:/ Tu eşti sfânt, sfânt, sfânt ş-atotputenic Înaintea Ta, Doamne mă-nchin Tu esti sfânt, sfânt, sfânt ş-atotputenic Înaintea Ta, Doamne mă-nchin /:Doamne iartă-mă, te rog primeşte-mă, iartă-mă:/

- 119 -

Dumnezeu e tăria mea Când în zare se iveşte solul celui necurat: Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de duhuri cerul l-au întunecat Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă-n picioare pregătit pentru război Şi simt că sufletul se zbate prins în cursa grea Mă aplec în rugăciune ş-aştept ajutorul slavei Dumnezeu e tăria mea! Dumnezeu e tăria mea, adăpost Pentru sufletul meu ajutor Când povara e grea; Dumnezeu e tăria mea! Dumnezeu are putere ca în cer şi pe pământ Dumnezeu e tăria mea. Tot ce-n lume se întâmplă este scris şi în Cuvânt Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare şi se pare că mă-ngroapă Întunerecul e gros şi nu mai pot vedea Plec şi fruntea şi genunchii dar înal spre ceruri Duhul Dumnezeu e tăria mea!

- 120 -

Dumnezeu este adăpost şi sprijin

Dumnezeu este adăpost şi sprijin Un ajutor ce nu lipseşte niciodată-n nevoi El este locul meu de scăpare Şi cetă uia mea în care mă încred Eşti cu mine mereu Eşti cu mine mereu Orice ar veni, pe bra ul Tău voi fi Eşti cu mine mereu Fiindcă mă iubeşte, zice Domnul Voi fi cu el în strâmtorare îl voi izbăvi Când Mă va chema Îi voi răspunde Sunt Emanuel, Eu sunt Dumnezeu FINAL: O mie să cadă alături de tine Şi zece mii la dreapta Ta Doar vei privi cu ochii Răsplătirea celor răi Dar de tine nu se va apropia

- 121 -

Du-ne-n Râul Tău Sfânt Du-ne-n Râul Tău Sfânt Care curge din cetatea Ta Genera ia aceasta, PentruTine-o vrem a câştiga Tu-ai adus iertarea Ca un râu ce curge pe pământ Du-ne-n Râul Tău cel Sfânt Du-ne Doamne-n Râul Sfânt… Duhul Domnului Dumnezeu e peste noi Acesta-i anul de-ndurare al Lui Duhul Domnului Dumnezeu e peste noi Acesta-i anul Domnului Du-ne lângă Tine Dă-ne Tu urechi să auzim Al Tău glas ce-ndeamnă mila Ta smeri i să o primim Mila Ta ce-nvinge chiar şi judecata ce va fi Du-ne lângă Tine vrem, o, Doamne a Te iubi… Du-ne sus pe munte Să- i vedem puterea Du-ne sus pe munte Du-ne sus pe munte ca să fim ascunşi în umbra Ta îngerii cum Î i cântă gloria să ne bucurăm de slava Ta Doamne în cetatea Ta.

- 122 -

Du-te la neamuri Du-te la neamuri Unde sunt întristat Să spui: lasă-al meu popor Ridică steagul ce i l-am dat Şi spune: lasă-al meu popor Lasă-al meu popor Să plece acum Croi i un drum, cărări netezi i Lasă-al meu popor Lasă-al meu popor Să plece acum, Mă vor cinsti, se vor închina Lasă-al meu popor ! Ieşi i afară nu mai sunte i robi V-am eliberat V-am pus pe stâncă V-am scos din noroi Doar eu v-am salvat

- 123 -

E-ATÂTA PACE E-atâta pace-aici că auzi şi mersul stelelor cum cântă Şi roua de pe crinii uzi, cum picură-n tăcere sfântă Aşa-ntr-o linişte şi-un har, Poate-ai să vii Isuse iar. Când nimeni nu s-ar aştepta Atunci va fi venirea Ta. E-atâta pace-aici că sim i, Cum duhul rugăciunii zboară Şi-n taina unei sfinte rugi, 0 pace sfântă mă-nconjoară.

O, Doamne eu te rog să-mi ii, Fiin a în veghere-ncinsă, Ca-n orice straj-ar fi să vii, Să-mi afli candela aprinsă

- 124 -

E-o minune E-o minune când soarele-apune, Minune din veşnicii. Dar mai mare-i minunea din inimă, Minunea că El ne-a iubit. Minunat e Domnul meu ! Mai minunat e El, Decât orice pe pământ, Minunat e Domnul Sfânt. E-o minune şi vara şi iarna, Minune din veşnicii. Dar mai mare-i minunea din inimă, Minunea că m-a mântuit. E-o minune întreaga-mi făptură, Minune din veşnicii. Dar mai mare-i minunea din inimă, Minunea că El va veni.

- 125 -

E bucurie-n Hristos E bucurie-n Hristos Este dragoste-n spirit E nadejde-n credin a în El Este râul cel viu Ce adap-al meu suflet E cuvântul ce curge din El Mărirea şi slava-s a Lui Puterea şi gloria Lui Să lăsăm vocea Lui Să ne-nve e cântând Voia Lui s-o împlinim Pe pământ.

- 126 -

E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care curge şuvoi, Redeşteptarea de la Rusalii Revars-o acum din plin peste noi. Peste munte e-un râu ce curge Înviorare revarsă curgând, În văi adânci şi-n întinsa câmpie, Râul străbate via ă-aducând. Curgerea lui e venită din ceruri Şi poate lua genera ii la rând, Cei ce străbat ale râului ărmuri Beau din râu şi-apoi cântă strigând Cu to ii spre munte,ne place să mergem, Biserica-ntreagă trezire-aşteptând În apă intrăm la-nceput pân’ la glezne, Şi-apoi înspre larg ne-avântăm înotând

- 127 -

E timpul
E timpul E timpul pentru cei răni i E timpul pentru cei pierdu i E vremea lor E timpul să învieze mor i E timpul pentru păcătoşi E vremea lor Ştiu că vine ploaia Ştiu că este vremea ei Peste oceane Mun i văi şi dealuri Aud strigarea: E timp ! E timpul să înăl ăm cântări Ce-aduc eliberări Hai să cântăm E timpul să fie vindecări Minuni şi semne mari Să ne rugăm E timpul să ardem pentru El Să Îl căutăm mai mult Pe Dumnezeu E timpul să ne sacrificăm Mai mult să ne rugăm Lui Dumnezeu Peste oraşe, peste popoare Aud strigarea: E timp ! Peste oceane Mun i văi şi dealuri Aud strigarea: E timp !

- 128 -

E viu, E viu, E viu, E viu E viu, E viu, E viu, E viu Mormântul Lui e gol E viu, E viu, E viu, E viu A-nviat Domnul meu E viu, E viu, E viu, E viu În toată splendoarea Ne duce la fericire Maria ucenicii Grăbesc alerg la El În zori de diminea ă Le zice îngerul Merge i, vesti i tuturor Din mor i El a-nviat Crede i şi să vă bucura i Maria stă şi plânge ar vrea să ştie ce-i Dar iată o minune Isus-naintea ei Ce mare fericire Rabuni, zice ea Şi noi în cer Îl vom vedea.

- 129 -

El e-n stare El e-n stare, da e-n stare Să resolve-ngrijorarea ce o am. El e-n stare, da e-n stare, Să-mi atingă inima cu-a Lui balsam El e-n stare, da e-n stare, Să-mplinească dincolo de orice vis El e-n stare, da e-n stare, Să îmi schimbe astăzi via a ca prin vis!

- 130 -

El e sfânt /:El e sfânt, sfânt, sfânt:/ *2 /:Sfânt e Domnul, Dumnezeu Atotputernic:/ /:Care a fost, care este Şi care va veni:/ *3

- 131 -

El este Domn El este Domn şi domneşte din ceruri El este Domn Întunericului I-a zis “Să fie lumină!” El este Domn Cine-I ca El, n-are sfârşit la zile El este Domn El vine-n putere când chemi al Său Nume El este Domn Arată- i puterea, o, Domnul meu, Arată- i puterea, o, Domnul meu, O, Domnul meu . Cuvântul Tău Doamne-I speran a lumii Eşti Dumnezeu Prin a ta tărie avem mântuire, Eşti Dumnezeu Avere nu cerem dar privim la cruce Eşti Dumnezeu Pe cei păcătoşi înainte-i aducem Eşti Dumnezeu.

- 132 -

El ne-a iubit venind în lume
El ne-a iubit venind în lume Ca noi prin El să fim salva i Prin sângele vărsat pe cruce La Golgota Isus Cristos ne-a mântuit Ştiind că-i viu Pot învinge teama Fiindcă-I viu Eu sunt salvat Şi când ispita grea Mă va ajunge Pe bra ul său mă simt Din nou eliberat Ca un copil ce se încrede În tată lui pe-acest pământ Aşa mă-ncred şi eu în Domnul Şi de păcat descătuşat voios îi cânt Când voi pleca în veşnicie când lupta grea va înceta Îl voi vedea pe tron în slavă Pe cel ce moartea a învins prin jertfa Sa.

- 133 -

El poate / :El poate, El poate Eu ştiu că poate, Eu ştiu că Domnul poate mă duce-n cer. :/ El inimi vindecata, captivi eliberând A dat vedere orbilor, bolnavii vindecând. A dat l-ai Săi putere să-i fie martori vii Prin Duhul Sau cel Sfânt a dat El multe bucurii. Deci suflete grăbeşte şi vino la Isus, Căci bunul tău Păstor milos te duce-n ceruri sus.

- 134 -

Este oare iertare – Awanna
Este, oare, iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne pot eu oare să vin asa cum sunt Naintea Ta (‘naintea Ta) , în fa a Ta ( în fa a Ta) Este, oare, iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot eu oare, s-o iau de la-nceput? Naintea Ta ( naintea Ta) , în fa a Ta ( în fa a Ta) Ştiu, Domnul meu, sunt un om,aşa de rău Şi te-am întristat mereu Ştiu, Domnul meu, răstignit chiar Tu Când am spus: „Nu este Dumnezeu” Oare, mă po i ierta ( mă po i ierta) /*2 Cred că este iertare pentru tot ce-am făcut Cred c-acum e momentul s-o iau de la-nceput Naintea Ta (‘naintea Ta) , în fa a Ta ( în fa a Ta) Ştiu, Domnul meu, vei veni în curând Şi pe norii cerului vei sta Ştiu, Domnul meu, vei veni în curând Nu voi mai pleca din Casa Ta Eu stau la dreapta Ta ( la dreapta Ta) /*2 :/ Eu stau la dreapta Ta /*2

- 135 -

Este un loc al prezen ei Divine Este un loc al prezen ei Divine Şi fra ii-mpreună trăiesc Uleiul ungerii curge din ceruri Şi una suntem… Tu ne-ai chemat trupul Tău Ca să creştem Prieteni să fim ne-ai chemat Uni i împreună cu-a Duhului pace Pân’ la sfârşit… Tată, înăl ăm rugăciunea lui Isus Una cu Tine şi noi vrem să fim Uni i în credin ă, viziune şi scopuri To i pentru dragostea Lui Zidurile vom surpa Zidurile vom surpa Zidurile vom surpa În Numele Lui Zidurile vom surpa Şi una vom fi.

/3x

- 136 -

Eşti cel mai mare, Doamne Eşti cel mai mare, Doamne Peste toate continentele Eşti cel mai mare Peste to i dumnezeii. ie ne-nchinăm ie î i cântăm ie ne rugăm, Doamne. Te lăudăm Isus Te-năl ăm, Isus Te glorificăm, Doamne.

- 137 -

Eu am pornit fericit pe cărare Eu am pornit fericit pe cărare Cu Isus bunul meu salvator Deşi spinos deseori drumul pare Eu mă in de Isus stăruitor. Bra ul Său iubitor mă conduce Zi de zi prin încercări de orice fel Harul Său minunat mă va duce Prin credin ă să-ajung sus în cer

Eu am predat zdrobitoarea-mi povară Lui Isus şi-am luat-o pe a Sa Sunt fericit că-i aşa de uşoară Am să-o port pe pământ cât voi sta Lângă Isus am aflat fericirea Şi doresc să-L slăvesc ne-ncetat Prin Harul Său voi primi nemurirea Când intra-voi pe por ile de smarald.

- 138 -

Eu mă-ncred doar în Domnul Eu mă-ncred doar în Domnul El mă ajută Eu mă-ncred doar în Domnul El e-a mea stâncă El e al meu turn în care la necaz alerg Eu mă-ncred doar în Domnul ştiu că nu greşesc Pe Domnul clădesc ajutorul meu El e slava mea şi când drumu-I greu Toate popoarele lumii să se-ncreadă-n El Eu mă-ncred doar în Domnul ştiu că nu greşesc

Eu mă-ncred doar în Domnul, Salvatorul meu, Eu mă-ncred doar în Domnul, El mă iubeşte El din cer jos a venit via a-n dar mi-a dat Eu mă-ncred doar în Domnul căci EL m-a salvat.

- 139 -

Eu primesc iubirea ta /:Eu primesc iubirea Ta cea veşnică:/ *4 Nimeni şi nimic Nu poate să-mi ia Dragostea ce - i port Oriunde aş fii Iubirea Ta-i cu mine peste tot Doamne- i mul umesc Căci am primit în dar iubirea Ta Doamne te iubesc Căci ai schimbat total via a mea Final: Eu primesc iubirea Ta, Isus…

- 140 -

Eu sunt aici la Tine vin Eu sunt aici la Tine vin Să- i mul umesc pentru tot ce ai făcut Scump Isus... În locul meu Tu ai murit Şi la Calvar pre ul ai plătit Mul umesc Ca Tine nimeni ne-a iubit Ca Tine nimeni n-a trăit Iar eu voi sta-n iubirea Ta Iar eu în veci te voi lăuda /x2 Al meu păcat Tu l-ai iertat Ruşinea mea de la mine ai depărtat Mul umesc Pe cruce moartea ai răpus Din mor i ai înviat, Isus Mul umesc Eu sunt neprihănit prin har Căci Tu mi-ai dat şi al credin ei dar Fiin a mea Tu o-mplineşti Cu pacea Ta, mă linişteşti Mul umesc Al meu pahar e-ntr-una plin Şi zilnic beau harul Tău divin Mul umesc Ca Tine vreau şi eu să fiu Să fac lucrarea ce o faci şi Tu.

- 141 -

Eu sunt un om Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi Te rog să pot să cred ce pot a fi, Să sper mai mult în al meu Domn. Inva a-mă să Te slujesc, timp de o zi. Un timp de o zi Isuse, atât este tot ce doresc. O dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să- nfăptuiesc, Căci mâine nu ştiu Isuse dacă va mai fi încă o zi. Nu ştiu timpul când via a mea se va sfârşi. Îmi amintesc când pe pământ Cu oameni umblai şi le vorbeai prin Duhul Sfânt. Vino şi azi prezent să fii Să ne vorbeşti prin Duhul Tău, încă o zi.

- 142 -

Eu ştiu că m-ai mântuit Eu ştiu că m-ai mântuit Prin sânge Sfânt m-ai iertat Doamne cred, da eu cred Toată ruşinea mi-ai luat Isus, Tu m-ai vindecat Doamne cred, da eu cred Pe-un steag voi scrie (o, o, o) „Cristos moartea a înfrânt !” Domnul meu e viu Domnul meu e viu Domnul meu e viu Domnul meu e viu Final: Mi-ai luat povara Vreau să te înal Şi-n casa Ta am să aştept Să văd venirea Ta.

- 143 -

Eu vin la Isus Eu vin la Isus Să caut milă şi har Eu vin la Isus Ce-a murit pe calvar Pace şi har, din cer ne-a adus Astăzi eu vin la Isus Tu-mi ier i păcatul Pe nume mă chemi De-aceea-nainte- i mă-nchin Tu ai plătit vina mea Şi-al meu chin Isus eu vin, Isus eu vin Isus la Tine vin.

- 144 -

Eu voi zbura-n curând spre ceruri Eu voi zbura-n curând spre ceruri În fa a Lui să mă închin Şi voi mânca din pomul vie ii Voi bea din râul cristalin. Şi voi cânta în cor de îngeri Cu-arhangheli şi cu serafimi Şi îi voi da slavă lui Isus Mireasa Lui în cer voi fi. Vom fi cu-Avram, Isaac şi Iacov Cu-ntreg poporul Israel. To i ce-L urmează azi pe Isus Vor fi pe veci în cer cu El. Şi voi cânta în cor de îngeri Cu-arhangheli şi cu serafimi În limbi cereşti spre slava celui Ce ne-a creat ai Lui să fim.

- 145 -

Eu vreau să î i aduc din iubire Eu vreau să î i aduc din iubire O jertfă de laudă Isus Î i spun mul umesc Pentru tot ce ai făcut Cu ochii mei multe am văzut Nu le pot spune, spune Isus Nu pot spune, spune Isus Î i spun mul umesc Că i-ai dat via a Ta Spun mul umesc Şi primesc dragostea Ce mă duce, jos la cruce Care-mi aduce mântuire.

- 146 -

Există-n lume lucruri Există-n lume lucruri în care oamenii cred Speran e false, oarbe Iluzii care se pierd Noi am ales un el de sus Şi elul nostru e Isus , nu e secret Noi am ales via a când inima ne-am deschis Şi-am pornit alături pe drumul spre paradis Şi lui Isus noi astăzi tinere ea vrem să-I dăm Alte scopuri în lume nu avem elul nostru e un adevăr , nu-i un vis În casa noastră vrem să ştim Că mai putem uni i să fim Pe Dumnezeu când îl slăvim În casa noastră În casa noastră vrem să ştim Că n-am uitat să ne iubim Şi că urâm să mai urâm În casa noastră În jur e noapte Şi-n întuneric zac oamenii Păcatul te-ngroapă-n mocirlă Fără să ştii Dar noi am fost salva i de rău Noi suntem fii de Dumnezeu, în veşnicii Chiar dacă trecem astăzi Prin încercări şi nevoi Noi suntem plini de via ă Isus trăieşte-n noi El este pentru noi Şi speran ă şi destin Bucurii şi pace El ne dă din plin Nu avem motive să privim înapoi

- 147 -

Fa a Ta o Doamne-o căutăm Fata Ta o Doamne-o căutăm, Pentru-a noastră ara ne rugăm Trezeşte-ne o Doamne inima Şi to i din jur pe Tin´ te vor vedea. Înăl ăm Numele Tau În unitate ne-nchinăm Laudele vor răsuna ara o vei transforma! ara o vei transforma! Niciodată nu vom da `napoi Cu credin ă noi înaintăm Când cu lacrimi noi vom secera Recolta din belsug vom semăna. /: Vrem trezire , Vrem trezire, Vrem trezire În noi :/

- 148 -

Fii binecuvântat Fii binecuvântat, când pământul e săturat Când ploaia dă peste el, fii binecuvântat. Fii binecuvântat când mă aflu pe pământ uscat Şi păşesc singur prin pustiu, fii binecuvântat. Fiecare laudă ie i-o dau, Când noaptea se apropie, Te voi lăuda Binecuvântat fie El, binecuvântat! Binecuvântat fie El, binecuvântăm numele Său! Fii binecuvântat, când soarele-i din nou pe cer Când toate sunt cum le-ai creat, fii binecuvântat Fii binecuvântat, pe drumul plin de suferin i Chiar dacă plâng şi-mi este greu, fii binecuvântat! Primeşte lauda, eşti vrednic,Dumnezeu Îmi cântă inima, fii binecuvântat!

- 149 -

Fii binecuvântat, Isuse
Fii binecuvântat Isuse În veci fii binecuvântat Căci ai lucrat în via a noastră În chip aşa de minunat Abia acum gustăm dulcea a Şi harul noii Tale vie i Când Tu ne por i din slavă-n slavă Atâtor mii de frumuse i Am fost căzu i în făr'delege Mergeam din ce în ce mai jos Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem din ce adânc ne-ai scos Din văi adânci şi din triste e Mereu în jurul Tău ne-aduni Noi Te urmăm şi-abia acuma Vedem pe ce-năl imi ne sui Abia acum când fericirea- i Ne-nal ă-n cerul minunat Cântăm plângând de fericire Isus, fii binecuvântat

- 150 -

Fii glorificat, Fii glorificat Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, fii glorificat Glorificat fii în ceruri Glorificat pe pământ Glorificat fii în templu Isus, Isus, fii glorificat !

Doamne, fii-năl at, Doamne fii-năl at Doamne, fii-năl at, Doamne fii-năl at

Fii înăl at sus în ceruri Fii înăl at pe pământ Fii înăl at în templu Isus, Isus, să fii înăl at !

- 151 -

Fie-ne inima plină
Fie-ne inima plină De laudă şi mul umire Că ai Săi fii ne numeşte Înduratul Părinte Cu dragoste, cu dragoste Către Isus să mergem Că via a ne-a fi veselie Cu dragoste-nainte! Părintele cu mâna Sa Ne-a păzi şi ne-a purta Cu-ndurare dăruieşte Tărie în inimă De El când ne-om îndepărta Noaptea iar ne-a-nconjura Nu ne-a mai fi calea sigură Şi nu ne-om mai bucura Dar cei drep i cum înfloresc Pe cale sunt desfăta i Să-I servim dar to i lui Isus De păcat fiind scăpa i

- 152 -

Fiindc-atât de mult a iubit
Fiindc-atât de mult A iubit Dumnezeu lumea Că a dat pe singurul Lui Fiu Ca oricine crede-n El Să nu piară Ci să aibă via ă veşnică Mă-ncredin ez în bra ul Domnului Nădăjduiesc să fiu pe veci al Lui În inimă eu L-am primit pe El Şi via a mea Îi apar ine Lui Ştiu, Domnul meu, El e Mântuitor Ştiu, Domnul meu, El este răbdător Ştiu, Domnul meu, El este prietenos Binevoitor, El e nespus de bun Acum este momentul potrivit Întoarce i-vă ca să fi i primi i Veni i la Domnul, în El vă-ncrede i Alege i-vă via a veşnică

- 153 -

Fra ilor, credin a noastră...
Fra ilor, credin a noastră s-o păzim De pe drumul crucii să nu rătăcim De pe calea dreaptă să nu dăm-napoi Facă Domnul ce-o vrea să faca cu noi Suntem gata că să ne jertfim Pentru Domnul Isus să murim? A noastră cetate nu e pe pământ Este sus în ceruri, E la Tatăl Sfânt Nu ne este frică de nici un duşman Mergem cu-ndrăzneală înspre Canaan Pe credin a noastra Sta-vom neclinti i Cu Avraam şi lacov, ai noştri părin i Dacă ne va-nchide că pe Daniel Ne va scapă Domnul Sfânt Emanuel Şi-n orice-ncercare El va fi cu noi Ne face scăpare din orice nevoi

- 154 -

Hai, vino acum Hai Hai Hai Hai vino vino aşa aşa acum să-L lauzi să-I dai Lui inima cum eşti să-L lauzi cum eşti 'naitea Sa hai

Orice om va mărturisi că eşti Domn To i genunchi se vor pleca Binecuvânta i vor fi to i cei ce Te vor căuta.

- 155 -

Haide i cu to ii să Îi cântăm Haide i cu to ii să Îi cântăm Domnului nostru Sfânt Isus Bate i din palme, să îl lăudăm Numai El răscumpărarea ne-a adus Hai striga i: Mare-i El Şi cânta i: Sfânt e El ! Mare e Rege Domnitor în veci. /3x /2x

- 156 -

Haide i să cântăm Haide i să cântăm Cu veselie Domnului Şi să strigăm de bucurie Către Stânca mântuirii noastre, Înaintea Lui Să mergem to i cu laude Cânta i-I cântece, Cânta i-I cântece, Cânta i-I cântece, O, în cinstea Lui! Domnul este-un mare Împărat, Marea şi uscatul le-a creat. Domnul este mare Dumnezeu, Lui mă-nchin, e Creatorul meu.

- 157 -

Harul ce curge din Golgota Harul ce curge din Golgota M-a mântuit, m-a fericit Aici Cristos a fost dat mor ii Păcatul meu El a ispăşit Harul, Harul Harul e darul nemeritat Harul, Harul Pe veci cu Domnul ne-a împăcat Am fost robit de al meu păcat Ce m-apăsat, m-a chinuit Dar la Isus eu am alergat El mi-a dat pace şi m-a iubit. Tu dragul meu astăzi eşti chemat La acest har ce e un dar Pleacă- i genunchii şi inima Întinde- i mâna căci este al tău.

- 158 -

Iehova, Iehova Iehova , Iehova Doamne Sfânt Cel ce-ai fost, eşti şi vei fi Veşnic neschimbat Dumnezeu ce pe toate le-ai creat Arată- i slava ta Doamne Lasă bunătatea Ta Să-mi umple inima Şi ne vom închina Cu to ii înaintea Ta Şi î i vom spune „Domn” Şi vom îngenunchea Doamne înaintea Ta Şi î i vom spune „Domn.”

- 159 -

Inima mea Inima mea tânjeşte după cur ile Tale Sufletul meu suspină după-al Tău locaş Mi se topesc oasele de dor după Tine Iar ochii-mi plâng neîncetat. Privesc spre locul sfânt Ca să- i văd puterea şi slava Chem bunătatea Ta peste via a mea Aştept în tăcere răspunsul Tău Doamne, Vino te rog nu-ntârzia. Te voi binecuvânta dar toată via a mea Şi în numele Tău voi ridica mâinile Lauda Ta va fi mereu în gura mea Te iubesc, o Domnul meu.

- 160 -

Inima mea e-a Ta Inima mea e-a Ta şi-a Ta vreau să bată-n mine Fii Tu lumina mea în noaptea grea. /:Şi Te voi lăuda Voi cânta slava Ta În prezen a Ta În dragoste:/ Inima mea e-a Ta şi-a Ta vreau să bată-n mine Fă-mă Tu un dar pe-al Tău altar

- 161 -

Inima-mi cântă de bucurie.
Inima-mi cântă de bucurie Sunt vesel, fericit Că Dumnezeu pentru veşnicie Via ă mi-a dăruit Mi-a dat credin ă, iar biruin ă Prin ea eu pot avea Şi-am mai primit prin făgăduin ă Nădejdea şi dragostea

O, Domnul meu, o, Domnul meu Eu sunt al Tău, eu sunt al Tău O, Domnul meu, o, Domnul meu De aceea- i mul umesc mereu

M-a învă at şi mi-a dat putere Prin al Său Sfânt Cuvânt Să pot să-ntâmpin orice mi-ar cere Cât voi fi pe pământ Deci printr-o via ă de rugăciune Vreau să Îi mul umesc Iar prin cuvântul ce mi-l va spune Vreau ca să Îi slujesc. Atât credin a cât şi nădejdea Mă vor călăuzi Aici pe pământ, în via a aceasta Cât timp eu voi trăi Mă va conduce în veşnicie Cu ea voi fi mereu Dragostea care îmi e comoară Dragostea-i Dumnezeu.

- 162 -

Intra i cu laude pe por i
Intra i cu laude pe por i Cânta i pentru-al nostru Domn Untdelemnul coboară din cer De la tron… Intra i cu laude pe por i Cânta i pentru-al nostru Domn Bucuria în Domnul Tăria noastră e Doamne lasă râul sfânt Ca să curgă-acum Udă-acest uscat pământ Cu o ploaie Doamne ochii noştri sunt Doar spre Tine Aşteptăm mila Ta Noi te vom lăuda… Final: Aleluia ,cânt Aleluia Căci numai ie î i dăm gloria Aleluia, cânt Aleluia Lăsăm necazuri Şi luăm lauda Ta.

- 163 -

Isus cel înviat e astăzi printre noi
Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus cel înviat e astăzi printre noi Isus e astăzi printre noi Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Şi vei fi eliberat Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Lasă-L să te-atingă Vei fi binecuvântat Mormântul lui Isus şi astăzi este gol Isus e astăzi printre noi Isus Cristos va reveni ca să ne ia Isus e astăzi printre noi Isus e viu în veci de veci aleluia Isus e astăzi printre noi. /3x /3x /3x

- 164 -

Isus e Domn Isus e Domn /x 3 Să ne bucurăm Laude să-I cântăm Să ne închinăm Şi-ntr-un glas să-i strigăm Isus e Domn Şi cerul spune slava Ta Iar oamenii- i văd gloria Pentru că Tu eşti-năl at Peste tot ce ai creat, Peste tot ce ai creat... Un foc e înaintea Lui Şi arde to i duşmanii Ca ceara mun ii se topesc În prezen a Domnului, În prezen a Domnului...

- 165 -

Isus e mângaierea mea Isus e mângâierea mea Şi-un prieten minunat În încercarea cea mai grea Ajutor îmi este ne-ncetat ! Isus, dulce Salvator Aş vrea să- i spun că Te iubesc Tu-mi eşti un bun sfătuitor Şi Î i mul umesc ! Isus e fericirea mea Şi pacea sufletului meu Prin jertfa Lui de pe Calvar M-a făcut un fiu de Dumnezeu. Isus este tăria mea O stâncă-n valul furios Ca o fântâna în pustiu, O speran ă e Isus CristosI.

- 166 -

Isus e Rege /: Isus e rege pe tot pământul, Azi ma închin în fa a Lui. :/ / : Laud pe Domnul şi-L preamăresc. Laud pe Domnul căci Il iubesc. :/ / : Toata via a îi voi cânta, Căci vreau s-ajung în slava Sa :/ / : Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin. :/

- 167 -

Isuse-al meu Prieten scump
Isuse-al meu Prieten scump Din zorii tinere ii Cu Tine eu călătoresc Pân’ la sfârşitul vie ii Cu Tine eu călătoresc Pân' la sfârşitul vie ii Din zori de zi când mă trezesc Smerit m-aplec sub cruce Că-n toată lumea asta n-am Un scut mai bun şi dulce Când merg pe-un drum îndepărtat Isuse, eşti cu mine Să fie drumul cât de greu E-aşa uşor cu Tine Tu-mi eşti Prietenul cel bun În boale şi suspine Isuse, mă-nso eşte-n drum Să fiu mereu cu Tine Tu-mi eşti comoara ce ai fost De mine mult căutată Şi-acum eu nu te-aş mai lăsa Nici pentru lumea toată

- 168 -

Isus eu te iubesc Isus eu Te iubesc mai mult Decât iubesc orice pe-acest pământ Eşti tot ce-mi doresc Şi toată via a mea i-o-nchin Cu tot ce sunt pe Tine Te slăvesc Eu Te slăvesc Şi îngerii Te adoră Copiii Tăi Te laudă Eşti tot ce am, eşti Domnul meu Mă-ncredin ez în bra ul Tău Eşti Domnul meu, eşti Tatăl meu Tu nu po i fii înlocuit

- 169 -

Isus iubit când vei veni
Isus iubit când vei veni mireasa Ta când vei răpi Ce mare a fi aceea zi Ah,Mire drag de ce nu vii ? /:Mai este loc la nunta Ta Unde doresc şi mult aş vrea Să fiu chemat,de Tin Isus Şi să ne bucuram nespus:/ La nunta Ta când vei serba Acolo sus în măre ii, Isus iubit să fiu chemat De Tine aş vrea acolo sus Isus iubit,ce mult aş vrea Să fiu şi eu în ceruri sus La nunta Ta când vei serba Cu sfin ii Tăi în Paradis

- 170 -

Isus izvorul vie ii noastre Isus, izvorul vie ii noastre Har ceresc ne-ai dăruit De noi Tu te-ai îndurat Şi ne-ai găsit Tu ne-ai umplut întregul suflet Cu cântări de bucurii Ce spre Tine se înal ă-n veşnicii Isus, o Isus, azi noi te slăvim Isus , o, Isus vrem ai tăi să fim Primeşte-a noastră tinere e Ce cu jertfă i-o predăm Tu de ea te foloseşte Te rugăm… A Ta lucrare s-o păzească Şi lumină to i să fim Pe Isus în noi să-L vadă, o, dorim

- 171 -

Isus m-ai cuprins din necuprins

Isus m-ai cuprins din necuprins Isus, via ă-n mine ai aprins, Isus m-ai iubit şi m-ai salvat Să fi veşnic, veşnic lăudat. ISUS, pentru orbi lumină ai, Isus, celor mu i tu le dai grai, Isus, şchiopii iaraşi au umblat, Tu eşti medic, medic minunat. Isus, eşti păstor celor pierdu i Isus, apărător celor micu i, Isus din robie m-ai scăpat, Să fi veşnic, veşnic lăudat.

- 172 -

Isus, noi celebrăm victoria, Isus, noi celebrăm victoria, Isus, stând în prezen a Ta. Isus, mă bucur azi căci liber sunt, Isus, via ă Tu mi-ai dat! Pre de răscumpărare Isus mi-a dăruit Să nu mai fiu sub jugul amarelor sclavii, Şi-acum cu bucurie în biruin a Sa Inima-mi răspunde iubirii Lui. Duhul Său ce-i în noi De frică ne-a salvat Şi calea înspre Tatăl De-acuma s-a deschis Iar în a Sa prezen ă problemele dispar Inima-mi de-acum bate cu-a Sa.

- 173 -

Isus pentru Tine Isus pentru Tine Eu vreau să trăiesc Mai mult să te iubesc Tot ce am ce sunt Sau ce aş vrea ie mă predau Cu toată via a mea Fiindcă numai Tu Aşa mult m-ai iubit Fiindcă numai Tu Isus m-ai mântuit.

- 174 -

Isus pune-un cântec nou în inimă Isus pune-un cântec nou în inimă Isus pune-un cântec nou în inimă E un cântec nou ce nimeni nu mi-l ia. Isus pune-un cântec nou în inimă. El ne-nva ă să trăim în dragoste El ne-nva ă să trăim în dragoste Cu iubirea ce ne-a dat să ne iubim. El ne-nva ă să trăim în dragoste. O familie să fim, El ne-a învă at O familie să fim, El ne-a învă at Tineri şi bătrâni sunt una-n Isus. O familie să fim, El ne-a învă at. Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii Întristarea ne-a schimbat-o-n bucurii Lacrimile le-a schimbat în ape vii. Întristarea ne-a schimbat în bucurii.

- 175 -

Isus vreau să merg Isus vreau să merg întotdeauna cu Tine Şi să in puternic mâna Ta Şi să simt prezen a Ta în mine. Pentru că în Tine este Putere şi victorie Numai Numele Tău Sfânt Isus m-a eliberat Numai El povara mea o poartă Numai El povara mea o poartă.

- 176 -

Înaintea Ta eu astăzi vin Înaintea Ta eu astăzi vin aşa cum sunt De prezen a Ta, o Doamne, mă simt copleşit Câtă bunătate Tu mi-ai arătat De al meu păcat, Tu Doamne, m-ai eliberat Te iubesc Isuse, Te iubesc Doar pe Tine Doamne te doresc Te iubesc Isuse eşti nădejdea mea Te iubesc, Domnul meu, te iubesc, mereu Înaintea Ta eu astăzi vin aşa cum sunt Via a mea ca jetfă i-o aduc Vreau să- i spun Isuse , o, cât Te iubesc Vreau să- i cânt doar ie cât trăiesc

- 177 -

În curând noi vom pleca În curând noi vom pleca, o ce fericită zi Pe cei dragi vom revedea, când ne vom reîntâlni Vine ziua fericită, to i vom părăsi pământul Aleluia ni se cântă, când ne vom reîntâlni Trec pe malul celălalt, o ce fericită zi Cerul se deschide larg, când ne vom reîntâlni Vreau la Isus să mă duc, o ce fericită zi Şi în bra u-I să m-arunc, când ne vom reîntâlni La picioarele- i vom sta o ce fericită zi To i un cântec vom cânta, când ne vom reîntâlni.

- 178 -

În Domnul mă-ncred

În Domnul mă-ncred, El mi-e salvarea În mâna Lui e VIA A mea!!! De aceea n-am să mă tem, Nu nicicând n-am să mă tem, Căci Domnul e VIA A mea, TĂRIA mea, SALVAREA mea!

- 179 -

În dragostea ta mare În dragostea Ta mare Ai venit pe pământ Ai venit dorind să-mpaci pe om A Cu cel Prea Sfânt Dar ai fost respins de oameni Şi-n iubirea Ta cea mare ai suferit. Tu lăsat-ai slava Ca să vii să mă salvezi Te-ai dezbrăcat de gloria Ta Ca să mă eliberezi Î i mul umesc pentru salvare Î i mul umesc pentru iertare. Harul Tău mă uimeşte Harul Tău Dacă se întâmplă Să greşim ’naintea Ta Tu prin sângele Tău Sfânt ne ier i Şi ne-ară i dragostea Ta Chiar şi-n slăbiciune Harul Tău e o minune. /3x

- 180 -

În inima mea în sufletul meu
În inima mea în sufletul meu Un cântec eu am mereu Un cântec de laudă Pentru Domnul Dumnezeu Mă bucur în Tine Căci Tu m-ai salvat Via ă eternă mi-ai dat Cântarea de laudă i-o aduc neîncetat Duhul de via ă l-am primit Acum sunt liber; fericit… Isus numai iubirea Ta Motivează întreaga via ă-a mea Cu acest cântec nou Te voi binecuvânta Isus, la tronul Tău eu vin Vreau să caut fa a Ta, să mă închin Cu acest cântec nou Te voi binecuvânta…

- 181 -

În lumina iubirii Tale În lumina iubirii Tale Întunericul va dispare Tu Lumină a lumii coboară Peste noi Adevărul Tău iară Să străluceşti , să străluceşti Să străluceşti Slava Tatălui umple ara Duh ce-ncălzeşti Inimile cu foc Curgi înspre noi Şi inundă-ne-n har şi pace Al Tău Cuvânt Soare fă-l pe pământ.

- 182 -

În nemărginita- i milă
În nemărginita- i milă Doamne, oare po i ierta Marea şi adânca-mi vină Şi păcatul a-mi uita? Isuse vin, la Tine vin Aşa cum sunt la Tine vin Isuse, vin, la Tine vin Aşa cum sunt azi vin... Am trăit o via ă tristă Înfruntând mânia Ta Inima-mi stătea închisă Când a Ta însângera O, Isuse, vreau din suflet Să mă dau ie pe veci Luminează al meu umblet De la mine să nu pleci Aleluia, slavă ie M-ai scăpat de jugul greu Înspre-a Ta împără ie Duce astăzi drumul meu

- 183 -

În orice suflet În orice suflet e-un tainic dor, Aprins în noapte sau stins şi gol Dor de lumină, de veşnicie Ascuns în inimi, de Dumnezeu. Deci poartă- i lumina prin întuneric În noaptea făr’de nădejdi pe drum Far neclintit să- i fie via a Paşi să-ndrepte pe drumul bun Lasă-n inimi un dor de cer. Pe calea noastră se află aievea, Lumini căzute şi stinse-n vânt Şi mul i încearcă să in-aprinsă O amăgire, un dor străin. Să laşi în urmă ploi de lumină, Pe drumul celor ce-au rătăcit, Arată calea, atinge inimi Şi dă speran ă prin Duhul Sfânt.

- 184 -

În prezen a Ta În prezen a Ta o Doamne e pace În prezen a Ta o, Doamne-i linişte În prezen a Ta o, Doamne-mi dai putere Ca să trec prin încercare mai uşor Domnul meu, mă-ncred în Tine Tu eşti stânca mea şi ajutorul meu Domnul meu, Te am numai pe Tine Doamne eşti al meu şi eu sunt doar al Tău Doamne, fă-mă în prezen a Ta să intru Doamne, fă-mă să iubesc prezen a Ta Vreau de-acuma numai ie Şi prezen ei Tale glorie să-i dau

- 185 -

In Tine este via a mea /:În Tine este via a mea În Tine e tăria mea, În Tine e speran a mea, în Tine!:/ Te laud toată via a mea Te laud cu toată tăria mea, Cu via a mea, tăria mea Toată speran a-mi este în Tine

- 186 -

În umblarea mea prin lume
În umblarea mea prin lume Prin ispitele haine Peste tot Isuse Doamne Numai harul Tău mă ine. Numai harul , numai harul Mă păstrează ne-ncetat El mă face, el mă ine Credincios cu-adevărat Pe cărarea cură irii Şi în lupta spre mai bine Să mă lupt nu pot într-una Numai harul Tău mă ine. Când aş vrea s-ascult Cuvântul Să-L primesc cum se cuvine Văd că totu-mi stă-mpotrivă Numai harul Tău mă ine. În lucrarea Ta Preasfântă Unde m-ai chemat pe mine Cât e de pu ină roadă Numai harul Tău mă ine. Orişicât şi-n orice stare Doamne îndrăznesc la Tine În cădere şi-năl are Numai harul Tău mă ine.

- 187 -

Încă-un an pe firul vie ii Încă-un an pe firul vie ii S-a-nfăşurat acum complet în via a ta Bucuriile au trecut iute Şi n-au rămas decât dureri şi amintiri Cine poate şti ce-aduce anul Care-n fa ă stă ca un mister Va aduce el o alinare Celor ce mereu o cer Încă-un an începe acum Nu te-nşela cu vorbe dulci în via a ta Uită-te priveşte bine Ce-ai făcut ce po i să faci ce po i avea.

- 188 -

Îndeajuns mi-e Doamne Îndeajuns, mi-e Doamne, Doar harul Tău, Îndeajuns, mi-e Doamne, Doar harul Tău. Te laud Doamne, Te preamăresc, Îmi ridic mâinile spre cer, Şi Te slăvesc. Mă-nchin în fa a tronului Sfânt. (x2) Îndeajuns mi-e Doamne, dragostea Ta. (x2) Îndeajuns mi-e Doamne, Cuvântul Tau. (x2)

- 189 -

Întrucât atârnă de voi
Întrucât atârnă de voi trăi i în pace cu oricine Preaiubi ilor nu vă răzbuna i Birui i răul prin bine De-ai s-ajungi să fi ocărât întoarce-te şi binecuvântă Dacă lumea te va prigoni Încearcă răbdarea că-i sfântă Suntem nebuni pentru Cristos. Nu ne lăsăm birui i de rău Biruim răul prin bine Dar lumea în în elepciunea ei Ne numeşte nebuni făr’ de folos Suntem nebuni pentru Cristos Nimeni să nu se înşele În elepciunea vine de sus Cât de greu ar lovi încercarea Răscumpăra i suntem prin Isus Vă îndemn dar fra ilor, pentru Cristos Să lupta i împreună cu mine Vestind pe Cristos şi pe El răstignit Ca tot ce-i firesc să se închine Suntem nebuni pentru Cristos Vestirea crucii e o nebunie pentru cei Ce sunt pe calea pierzării Dar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii Este puterea lui Dumnezeu Suntem nebuni pentru Cristos .

- 190 -

Î i dau inima mea Î i dau inima mea, şi tot ce am aduc Acum-naintea Ta, de dragul Tău Isus Tot ce eu visez, mândria mea i-o dau Renun la dreptul meu, ca via a Ta s-o am ie î i dau Tot ce sunt, tot ce am (x2) Î i dau cântecul meu, aştept la crucea Ta Renun la ce-i lumesc, căci pe Tine Te doresc Ca să te cunosc mai mult, să înal Numele Tău Să ştiu bucuria Ta, chiar şi-atunci când mi-este greu

- 191 -

Î i mu umesc din inimă

I i multumesc din inima, Iubite Salvator, De mii de ori tu m-ai scăpat, Şi mi-ai dat ajutor. Când eram în lume pierdut, si făr’ de adăpost Atunci în fa a mi-ai apărut, Şi mi-ai găsit un rost. De multe ori, mi s-antâmplat, să fiu făr’ ajutor Dar Tu în fa a mi-ai apărut, De aceea î i sunt dator. Eu sunt dator să Î i mul umesc Pentru iubirea Ta Isuse ce mult eu te iubesc, iubesc venirea Ta

- 192 -

Jos la picioarele- i /: Jos la picioarele- i stau adânc plecat În prezen a Ta /: sunt îngenunchiat :/ :/2x /: Nu-I chemare mai mare, nu-I altă onoare Decât să îngenunchez la tronul Tău Copleşit de uimire, scăldat în iubire Eu trăiesc doar pentru-a te lăuda :/

- 193 -

Kados, Kados , Kados Kados, Kados , Kados Elohim , Adonai, Tsevaut Ai fost, Tu mai eşti Vei veni în curând… Sfânt, Sfânt , Sfânt Elohim , Adonai, Savaot… Ai fost, Tu mai eşti Vei veni curând…

- 194 -

La închinare La închinare (ecou) Eu caut fa a Ta (ecou) Primeşte laudă (ecou) Din inima mea (toată inima) Te caut Doamne (ecou) Să ştiu voia Ta (ecou) Toată via a (ecou) Eu Te voi urma (eu te voi urma) Numai ie închinare Numai ie laudă î i voi da Numai Tu Isus eşti vrednic Să primeşti ca jertfă lauda mea Îmi plec genunchii Înaintea Ta Cu umilin ă Predau via a mea Am privirea La Tronul Tău viu Şi credin ă În al Tău Cuvânt. (ecou) (ecou) (ecou) (via a îmi predau) (ecou) (ecou) (ecou) (în al Tău Cuvânt)

- 195 -

La tine Doamne La tine Doamne îmi înal sufletul La tine Doamne îmi înal sufletul Domnul meu mă-ncred în Tine Să nu fiu dat de ruşine, Cel rău să nu se bucure de mine. / : Înva ă-mă cărările Tale :/ / : Nu- i aminti greşelile mele :/ / : Cei ce cred, sunt prieteni cu Domnul :/

- 196 -

La Tine venim /: La Tine venim :/ Mântui i în fa a Ta noi stăm, cu capul sus, Inima plină de laudă, ie ne-nchinăm. /: Te preamărim :/ Îndurarea Ta o înăl ăm, căci ne-ai eliberat Lan urile le-ai rupt care ne-au robit /: Noi Te iubim :/ Al Tău nume mare-L înal ăm Căci în Tine e puterea, în Tine-I măre ia Prin care suntem biruitori / : ie ne-nchinăm :/ Cu podoabe sfinte în fa a Ta stăm. Laudă ie Domnul meu, Domneşte Tu între noi.

- 197 -

La Tine vin La Tine vin şi-mi cer iertare O Doamne bun ascultă-mă În bunătatea Ta cea mare Aşa cum sunt primeşte-mă. Căci mă-ntorc şi-n genunchi Milă- i cer Domnul meu Mă întorc şi-aş dori Să mă ştiu fiul Tău. Mă întorc ca să-mi dai Din al vie ii izvor, Mă întorc căci de Tine mi-e dor. Eu ştiu că Tu nu ii în seamă Trecutul meu cel păcătos Dar vocea Ta azi mă îndeamnă Să Îl urmez doar pe Hristos. Şi dac-adeasea-s trist pe cale Şi merg pe drum anevoios, Prin jertfa mântuirii Tale Tu ma-ntăreşti şi-s bucuros.

- 198 -

Lacrimile de durere Lacrimile de durere când se vor sfârşi O, poporul meu, liber când vei fi? Lan uri sfărâma-se-vor, ca un şoim aş vrea S-ajung în ara mea. INIMA, inima zboră spre ceruri, Dorul se-avântă, se-avântă departe, Dorul se-avântă departe, acolo-I ara mea Oare atâtea chinuri grele când se vor sfârşi Oare pentru noi dreptatea va-nflori Lan uri sfărâma-se-vor ca un şoim aş vrea, Să zbor spre ara mea.

- 199 -

Lăuda i pe Domnul căci e bun Lăuda i pe Domnul căci e bun Şi-n veac ine-ndurarea În cer şi pe pământ stăpân În veac ine-ndurarea Lui Lumină-i Soarele creat În veac ine-ndurarea Luna şi Stelele-a lăsat În veac tine-ndurarea Astăzi noi sărbătorim Şi Domnului vrem Să Îi mul umim E Salvatorul, Mare-mpărat Tot ce ai creat î i dă mul umiri Cu bra puternic El a adus În veac ine-ndurarea Pe Israel unde i-a spus În veac ine-ndurarea De orice rău i-a apărat În veac ine-ndurarea Şi ara Sfântă El le-a dat În veac ine-ndurarea.

- 200 -

Lăuda i pe Domnul Lăuda i pe Domnul Cânta i în cinstea Lui Alerga i la Domnul Şi la sprijinul Lui Căuta i necurmat fa a Lui Fie numele Domnului lăudat De-acum şi până-n veac De la răsărit până la apus Să-I cântăm neîncetat. Final: 2F 2G 2C

- 201 -

Lăuda i-L pe Domnul
Lăuda i-L pe Domnul Din cer, înăl imi Lăuda i-L voi îngeri Şi voi serafimi Toate-I cântă laudă Soare şi lună şi stele, lăuda i Ape ce mai sus de ceruri v-afla i Toate-i cântă laudă Domn puternic mare-n glorii Mare-n milă, Rege-n ceruri Domn războinic, mare-n semne Tu eşti cel sfânt Rege pe-ntregul pământ… Lăuda i-L pe Domnul Şi de pe pământ Lăuda i-L adâncuri Foc, grindină, vânt Toate-I cântă laudă Zăpadă şi cea ă, Mun i, pomi roditori Fiare şi vite şi păsări şi mări Toate-I cântă laudă Lăuda i-L pe Domnul Popoare, împăra i Lăuda i cu putere Cei răscumpăra i Toate-I cântă laudă Tinere, tineri, bătrâni şi copii Lăuda i-L pe Domnul Cel din veşnicii Toate-I cântă laudă

- 202 -

Lângă Tine vreau

Lângă Tine vreau să fiu aproape iar Şi pentru prietenia Ta renun la orice altceva. Eşti iubirea mea, cine altcineva? Tu nu po i fi înlocuit Nici caldă-mbră işarea Ta. Adu-mă înapoi, Doamne, lângă Tine. Eşti tot ce vreau; tot ce-am dorit vreodată Vreau să-nteleg cât de aproape îmi eşti.

- 203 -

Lui Isus mi-am dat inima Lui Isus mi-am da inima Şi sunt fericit Lui Isus mi-am dat inima El pentru mine-a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Lui Isus mi-am da inima Şi sunt fericit. Lui Isus mi-am da inima Şi sunt liniştit El în schimb mi-a dat pacea Sa El pentru mine-a murit Am fost pierdut în păcat Acum însă sunt salvat Isus e în inima mea Da, sunt liniştit. Lui Isus mi-am da inima Cât sunt de fericit Lui Isus mi-am dat inima Da, sunt mântuit. De astăzi nu mai trăiesc eu Ci Isus trăieşte-n pieptul meu Isus e în inima mea Şi sunt fericit.

- 204 -

Lumina lumii eşti Isus Lumina lumii eşti Isus Eşti Domn la dreapta-n ceruri sus Tu eşti puternic, Sfânt Tu eşti puternic, Sfânt Tu ii în mâini via a mea Stânca pe care-n veci voi sta Tu eşti puternic, Sfânt /x2 Glorificat şi înăl at Prin inima şi via a mea Fii lăudat, puternic Domn. În veci de veci vei rămânea Cuvântul Tău va câştiga Tu eşti puternic, Domn ./x2

- 205 -

Mai aproape, mai aproape de cer Mai aproape, mai aproape de cer Vreau Doamne să fiu lângă Tine Mai aproape, mai aproape de cer Mai aproape de Tine să mă ştii Orice s-ar ivi de Tine a mă despăr i Eu şi-atuncea voi dori mai aproape ca să fiu Da, mai aproape, mai aproape , mai aproape Vreau să fiu dar mai aproape Vreau lângă Tine să fiu Vreau să- i cânt să Te slăvesc Cât de mult eu Te iubesc Vreau Doamne mai aproape ca să fiu Da, mai aproape, mai aproape , mai aproape Vreau să fiu dar mai aproape Vreau lângă Tine să fiu

- 206 -

M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus M-am hotărât să-L urmez pe Isus, Şi 'napoi, eu nu voi da.

/: Nimic nu mă va clinti pe cale :/ Nimic nu mă va clinti pe cale, Şi 'napoi, eu nu voi da.

În urmă-i lumea, nainte-i crucea, În urmă-i lumea, nainte-i Isus, În urmă-i lumea, nainte-i cerul, Nu-i drum-napoi, nu-i drum-napoi.

/: Renun la lume, dar nu la Isus :/ Renun la lume, dar nu la Isus, Căci nu voiesc să merg-napoi.

- 207 -

M-a atins un înger
M-a atins un înger simt că m-a atins Lacrima să-mi şteargă Doamne L-ai trimis Tu ştii Doamne-n ascuns ce se întâmplă Şi toate-n taină veşnic le pătrunzi Atunci când nu m-aştept eşti lângă mine Sub a ta umbră Doamne mă ascunzi În rugă Doamne îmi aştern fiin a Şi vreau ca-n toate un cuvânt să-mi spui Când cerurile se deschid în slavă Cu sfin ii tăi în ceruri Tu mă sui De voi zidi Doamne-n pustiu altare Şi-acolo dreapta Ta mă va păzi Lovi-vei stânci să îmi dai ali9nare Din apa proaspătă ce va âşni Cu foc din cer să îmi aprinzi tu jertfa Mană din ceruri Doamne să îmi dai Aceasta-i ruga mea ce se înal ă Spre cerul Tău de pe al meu altar Şi-un înger ai trimis atunci din ceruri Să-mi ia la Tine toată jertfa mea Şi-un înger ai trimis atunci din ceruri Să ia al Tine toată jertfa mea

- 208 -

Mai mult ca orice comori Mai mult ca orice comori şi bogă ii, Dincolo de orice vis, E dragostea lui Isus ce m-a găsit, Dragostea perfectă de sus. Orice trecut ai duce-n suflet, Oricât ai fi de neînsemnat, Iubirea ce i se oferă E darul sfânt al Cerului. Când oamenii i i cer sacrificii Ca să- i dea din dragostea lor Vei rămâne doar cu-o amăgire, Cu un vis rănit şi gol. Dumnezeu aşteaptă-n dragostea-I mare Să- i deschizi via a către cer, Privind în tine vei recunoaşte Ce nevoie ai de El.

- 209 -

Mai sus de oameni Mai sus de oameni şi de-mpăra i Mai sus de toate pe care le-ai creat Mai sus de lume, mai sus de în elep i Tu ai fost, rămâi în veci de veci. Mai sus de tronuri şi-mpără ii Mai sus de-a lumii mari minună ii Mai sus de aur şi tot ce-i valoros Tu rămâi pe veci cel mai pre ios.

Răstignit şi pus într-un mormânt Ca să mori, venita-I pe pământ Şi zdrobit, ca un trandafir Tu ai căzut Şi te-ai gândit doar la min`.

- 210 -

Mare Domn avem Mare Domn avem, mare Dumnezeu, Mare Împărat, pe toate le-a creat. Numele Lui e Pe-ntreg pământul înăl at. Atotputernic, El lumea întreagă a creat. Glorie Domnului, El e Împărat Glorie Domnului, pe toate le-a creat.

- 211 -

Mare eşti, Rege în veci de veci Mare eşti, Rege în veci de veci, Pământul, cerul, marea, Toate le-ai creat. Mare eşti, Rege în veci de veci, Eşti stânca mântuirii, Salvat mi-e sufletul. Numele- i vom ‘năl a, Isuse To i se vor pleca ‘naintea Ta, Numele- i vom ‘năl a, Isuse, Mare eşti în veci, Ca Tine nimeni nu-i.

- 212 -

Mă iubeşti TU mai mult
Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i ? Mă iubeşti ca un frate ceresc ? Mă iubeşti tu ca rob din iubire ? Eu aşa Eu aşa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-n ceasul amar şi umbrit ? Mă iubeşti tu când ceru-i departe ? Eu aşa, Eu aşa te-am iubit ! Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i Mai presus de-orice gând pământesc Mai presus de-orice dragoste-a firii ? Eu aşa Eu aşa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-atunci când te sim i părăsit ? Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suli i ? Eu aşa, eu aşa te-am iubit ! Mă iubeşti tu mai mult decât ceilal i Decât cei ce arar mă-nso esc ? Mă iubeşti tu privind veşnicia ? Eu aşa, Eu şa te iubesc ! Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Dar şi-n ceasul amar şi umbrit ? Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suli i ? Eu aşa, eu aşa te-am iubit !

- 213 -

Mă închin în fa a Ta Doamne Mă închin în fa a Ta Doamne Sunt cuprins de a Ta dragoste Peste mine pace Tu reverşi Te apropii, Doamne Cu bunătate îmi şopteşti: „Te iubesc !” Vreau să te văd, Isuse Ca Tine nimeni nu e Îmi plec genunchii-n fa a Ta, Doamne, Aleluia Mâinile spre Tine-nal Din inima mea te laud Tu m-ai binecuvântat Când trimi i din Duhul Tău cel Sfânt Copleşit de Fa a Ta eu sunt Peste mine harul Tu reverşi Te apropii, Doamne Cu bunătate îmi şopteşti:
„Te iubesc !”

- 214 -

Mă regăsesc atât de uimit Mă regăsesc atât de uimit În fa a strălucirii Tale, Isuse Şi când privesc în ochii Tăi cura i Văd c-aş putea fi atins Şi schimbat de Tine Vreau să mă schimbi Tu să mă schimbi În a ta prezen ă…

- 215 -

Măre ul har

Măre ul har m-a mântuit, Pe mine din păcat Pierdut eram, dar m-a găsit, De moarte m-a scăpat. Măre ul har m-a învă at s-o rup cu orice rău, / : Ce scump mi-e azi tot harul dat, trăiesc prin El, mereu :/ Dureri, batjocuri, prigoniri adese-am întâlnit / : Prin harul marei Lui iubiri eu toate-am biruit :/ Prin har ajunge-voi, în cer cu slava îmbrăcat, / : Şi voi slăvi în veşnicii, pe Cel ce har mi-a dat:/

- 216 -

Mărturisim acum Mărturisim acum Că suntem slabi Aşa de slabi, doar Tu eşti Domn Chiar dacă n-avem nimic Să - i oferim Venim şi î i spunem Doamne, ajută-ne ! O inimă care e zdrobită Nicicând n-o vei refuza Inima Ta bate plină De milă pentru noi Revarsă râul din Duhul Tău Doamne, Te rugăm… Lasă mila Ta să cadă Să curgă mila Ta din cer E nouă zi de zi O, las-o să cadă peste noi.

- 217 -

Mâinile ridicăm
Mâinile ridicăm când ne rugăm Numele Tău chemăm ie ne-nchinăm. Am venit Doamne aici să Te-ntâlnim Dumnezeu plin de har eşti doar Tu. Te adorăm, doar pe Tine Te lăudăm Numai Tu eşti Dumnezeu Numai Tu, numai Tu. Sfânt eşti, sfânt eşti doar Tu Domnul meu Sfânt e, sfânt e doar Numele Tău. Numai Tu eşti Dumnezeu Numai Tu, numai Tu. Mâinile ridicăm, numele Tău chemăm Am venit Doamne aici ie să ne-nchinăm Eşti doar Tu, Te adorăm Doar pe Tine Te laudăm Numai Tu eşti Dumnzeu Numai Tu, numai Tu.

- 218 -

Minunată zi în care Minunată zi în care Hristos s-a născut Eşti pe-a lumii calendare,o zi de-nceput Un hotar între-ntuneric şi lumină pus Eşti o punte între veacuri Eşti un hotar de sus Un cadou pentru-ntreaga omenire Un cadou pentru oameni mântuire Luminată întrupare zi ce ne-ai adus Cel mai mare dar în lume Insuşi pe Isus Minunat copil în iesle dulce ne zâmbeşti Dumnezeu venit din ceruri să ne mântuieşti Fă să te privim o clipă şi sa ne-nchinăm În adâncul fiin ei noastre,să te acceptăm.

- 219 -

Mi se bucură inima-n Domnul Mi se bucură inima-n Domnul Că puterea El mi-a înăl at, Spre vrăjmaşi gura larg mi-e deschisă Cu-ajutorul Lui m-a mângâiat. Nimeni nu e aşa Sfânt ca Domnul Nu este alt Dumnezeu decât El Nu e stâncă aşa cum e Domnul Dumnezeu sfântul lui Israel. Nu vorbiti cu atata-ngamfare. Nu rostiti al mandriei cuvant, Caci El e Dumnezeu care stie Cantari tot ce faci pe pamant. Arcul celor puternici sfarmat e, Iar cei slabi cu putere-s incinsi. Cei flamanzi au acuma odihna, Cei satui, azi de foame-s invinsi. Chiar si-aceea ce n-avea pe nimeni A primit fericita copii Iar aceea ce-avea o multime Lancezita-a ramas fara fii.

- 220 -

Mul umesc de apa dulce
Mul umesc de apa dulce De izvor din care beau Cer iertare pentru apa Tulburată făr' să vreau Doamne ine minte numai Ce-am făcut pe placul Tău Dar nu- i mai aduce-aminte De nimic din ce-a fost rău Mul umesc de pâinea care M-a hrănit flămând fiind Cer iertare pentru pâinea Ce-am călcat-o neştiind Mul umesc de rugăciunea Plânsă către cer arzând Cer iertare rugăciunii Înăl ată dormitând Mul umesc de ziua plină Folosită spre Cristos Cer iertare pentru ziua Ce-am pierdut fără folos Mul umesc de tot ce-n via ă Pentru Domnul am făcut Cer iertare pentru câte Nu i-am dat şi i-am cerut

- 221 -

Muzica-ncetat
Muzica-ncetat totu-i nemişcat Dar eu vin spre Tin’! Doamne, m-a durut tot ce n-am făcut Voia să- i ascult Mai mult de-un cântec i-aduc Căci doar cântecul nu-i ceea ce Tu ai fi vrut Tu cau i mult mai adânc decât se poate vedea Te ui i în inima mea Mă-ntorc la inima închinării Vreau să văd fa a Ta, doar fa a Ta, Isus! Îmi pare rău de a mea greşeală Că nu Te-am căutat şi nu m-am închinat destul Oamenii nu pot întelege tot Ce Tu ai jertfit Tot ce am primit Tu ne-ai dăruit Doamne, prin Isus!

- 222 -

Ne-ntoarcem azi să- i mul umim Ne-ntoarcem azi să- i mul umim Părinte veşnic şi divin Căci Tu prin harul minunat Mereu ne-ai binecuvântat Ne-ntoarcem azi să- i mul umim Că de la Tine noi primim Via ă, din izvor ceresc Lumină-n ochii ce privesc. Î i mul umim, î i mul umim Că Tu ne dai, iar noi primim Î i mul umim, î i mul umim Acum şi-n veci de veci, Amin Ne-ntoarcem azi să- i mul umim Cu mic, cu mare to i venim Că-n fiecare ceas sau zi Cu mâna Ta ne vei păzi Ne-ntoarcem azi să- i mul umim Că ne iubeşti şi te iubim Tu singur Doamne ne po i da Ce lumea-ntreagă n-ar putea.

- 223 -

Nimeni ca Tine Nimeni ca Tine nu va putea să-mi schimbe inima Nimic din ce fac nu poate-nlocui prezen a Ta Numai Tu-mi cunoşti adânci dorin e Numai Tu via ă-mi dai când plâng Numai Tu mă-nal i în bucurie Numai Tu m-auzi atunci când strig Tata te caut,te chem să-mi stâmperi setea inimii Umple-mi fiin a,prezen a Ta şi dragostea să- i simt.

- 224 -

Nimeni înafară de Tine Isuse Nimeni în afara de Tine, Isuse Nu mă poate izbăvi. Nimeni, în afară de Tine, Isuse Nu mă poate linişti. ( x 2 ) Pe acest pământ, Isuse Eu sunt ca şi un străin. Şi durerile nespuse Mă apasă pe deplin Mă apasă pe deplin. Cănd sufletul îmi plânge, Doamne eu privesc la cer Şi mă rog mereu la Tine, / : Şi ajutor i i cer :/ Doamne, când eşti lângă mine Nu-I nimica mai frumos. Eu mă rog mereu la Tine / : Să-mi faci via a cu folos :/ Ce frumoasă-i tinere ea Petrecută cu Isus. Căci în ara mult dorită / : Ne vom bucura nespus :/

- 225 -

Nimeni nu-i ca Tine % Nimeni nu-i ca Tine Nimeni pe acest pământ Nimeni nu mă ştie ca Tine % % Tu-mi ştii lacrima Tu-mi ştii focul ce m-apasă Tu-mi ştii bucuria mea Tu-mi ştii tot ce am făcut% Cu o mie de voci dac-aş avea să î i cânt tot n-as putea Dragostea să- i răsplătesc prezen a ta o simt în fiecare zi Lângă mine stai orişice-ar fi nimeni nu-i ca Tine Şi-atunci când sunt întristat de lumea asta apăsat Când simt povara grea tu o iei în mâna Ta %Nimeni ca Tine nu m-a iubit nimeni ca Tine nu s-a jertfit Pe altul decât Tine nu voi sluji Domnul meu%

- 226 -

Nimeni nu e ca Tine Nimeni nu e ca Tine Nimeni n-a putut via a-mi schimba Oricât de mult aş căuta n-aş găsi Nimeni nu-i ca Tin'. Dragoste- i fără de margini Inima mi-a copleşit Sunt în siguran ă sub bra ul Tău sfânt Nimeni nu-i ca Tin'.

- 227 -

Nimeni şi nimic din lumea aceasta Nimeni şi nimic din lumea aceasta Nu mă poate face împlinit Aş putea avea comori şi faimă Dar ceea ce mă face fericit: E dragostea, e bunătatea E îndurarea Ta eternă Ce-o ai fa ă de noi E lauda Ta, tandre ea, mila E-a Ta prezen ă, scump Isus În via a mea.

- 228 -

Noi azi pe Isus înăl ăm Noi azi pe Isus înăl ăm Ca un drapel pe acest oraş To i să cunoască-n adevăr El este calea către cer Să-L înăl ăm Să-L înăl ăm Noi vrem pe Isus să-L înăl ăm /: Pas cu pas mergem nainte Tot mai mult cucerim teren Arma noastră-I rugăciunea Ziduri cad continuu cad şi cad şi cad şi cad

- 229 -

Noi credem în Tatăl din ceruri Noi credem în Tatăl din ceruri Noi credem în Isus ca Fiu În Duhul Sfânt de-asemeni credem Biserica e trupul viu Noi credem în Biblia Sfântă În tot ce Dumnezeu ne-a spus Noi credem şi în înviere Şi-n revenirea lui Isus Sfânt e, sfânt e Sfânt e Dumnezeu , Vrednic, vrednic Vrednic rege-avem A Lui e onoarea , a Lui e gloria Doar Lui îi cântăm, Noi credem în El Noi credem în jertfa cea Sfântă Eliberând pe păcătos Noi credem în a Lui iubire Suntem mireasa lui Cristos.

- 230 -

Noi suntem astăzi Noi suntem astăzi Tu eşti de-a pururi Noi cu păcate Tu eşti perfect Noi jos aicea Tu eşti în ceruri Nu-i nimeni ca Tine Aşa de în elept Sfânt e Domnul Atotputernic Mielul Sfânt ce-a fost junghiat Toată slava e-a Celui Veşnic Domn şi Împărat.

- 231 -

NOI SUNTEM UNA-N ISUS

/:Noi suntem una-n Isus, Suntem uni i în El, Suntem uni i în Isus Şi vrem să fim ca El. Şi lumea recunoaşte pe cine creştin este, Lumea ne recunoaşte dac-avem dragoste, Suntem creştini dacă avem dragoste. :/

- 232 -

Nu este munte prea’nalt Nu este munte prea-nalt Ca să nu-l mişte Nu e problemă prea grea să n-o rezolve Nu e furtună prea rea să n-o liniştească Nu e durere prea grea să n-o aline. El purtat-a pe umerii Săi Povara lumii El poate lua chiar acum Povara Ta.

- 233 -

Nu-i nimeni ca Tine Nu-i nimeni ca Tine Isus iubit Salvator Cu via a mea Te preamăresc Şi vreau să- i spun că Te iubesc; Eşti pace, tărie, Turn de scăpare şi-alin Sufletul meu şi trupul meu Numai ie i le-nchin. Să cânte pământul întreg Domnului Putere, mărire şi laudă doar Lui Cu mun ii şi marea noi to i ne plecăm Înaintea Numelui Său. Marile Tale lucrări le-oi cânta În dragoste Doamne pe veci eu voi sta Nu se compară nimic cu iubirea Ta!

- 234 -

Nu mai fi trist

Nu mai fii trist căci pentru tine S-a coborât din înăl ime Emanuel să ne aducă pace în inimă /:Sunt fericit chiar Dacă am lacrimi pe-obraz Iată secretul :Isus e-n inimă Fericirea e doar cu Isus Şi să trăieşti numai cu Isus Cel din Betleem s-a născut Azi în inima mea :/

- 235 -

Nu ştiu ce va fi in viitor Nu ştiu ce va fi în viitor Prin câte Doamne am să trec Nu ştiu ce va fi ziua de mâine Ca Doamne-n rugăciune să Te chem Eliberează-mă în Numele Tău Las’ al Tău sânge să curgă peste mine Să fiu liber acum, să- i cânt ne-ncetat Să fiu al Tău cu-adevărat Păcatul greu , o, Doamne mă apasă Sunt prins în cătuşa grea de fier Lumea din jur mă osândeşte Dar Doamne vreau acum ca să Te chem! Ajută-mă să Te slujesc Ca Numele Tău să-L vestesc Să spun la to i ce ai făcut în via a mea Cum Tu păcatul Doamne mi-ai ridicat!

- 236 -

Nu te-ndoi ci crede Nu te-ndoi ci crede că dincolo de nori E-un soare şi mai dulce şi mai strălucitor Nu norul este veşnic ci soarele-I acel Ce-nvinge şi rămâne stăpân în urmă El. Nu te uita la tine că eşti aşa de slab Nici la vrăşmaşul care te-ar nimici degrab Nu te uita la ziduri la por ile de fer La ura ce scrâşneşte ci uită-te la cer Nu te-ndoi ci crede că dincolo de tot Veghează Dumnezeul puternic Savaot Că nici un păr nu- i cade că nici o clipă nu-I Că nu-I nici o-ncercare decât prin voia Lui Iar dacă crezi puternic nimica nu-I spre rău Căci totul se va-ntoarce spre-un bin-al tău. Nu te-ndoi ci crede că-n ceasul cel mai greu Clipită de clipită veghează Dumnezeu.

- 237 -

Numele Domnului e /: Numele Domnului e Un turn tare Cel credincios caută Adăpost în El :/ (Salvarea-n El) Doamne ie noi ne-nchinăm Doamne Numele- i lăudăm, da Numele Tău pentru noi e adăpost Când încercări ne copleşesc Doamne Tu ne izbăveşti, da Numele Tău pentru noi e adăpost

- 238 -

Numele meu din veşnicie Numele Meu din veşnicie Acesta e ca to i să ştie Din neam în neam şi pe vecie Eu sunt acel ce Sunt Eu sunt , Eu sunt Sunt adevăr, lumina lumii Păstorul bun, Sunt învierea Adevărata Vi ă calea Eu sunt acel ce sunt Eu sunt , Eu sunt.

- 239 -

O cântare de mărire O cântare de mărire am în inimă mereu, De când l-am aflat pe Isus la Calvar, El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu Şi sunt liber, fericit prin al Său har Inima mea cântă azi cântarea, Plină de nespuse bucurii, Mai frumos nici îngerii nu cântă, Ca acei din valea plângerii. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat Cineva să-mi ia păcatul dureros! Am aflat că El osânda la Golgota a purtat, Şi-am venit atunci la cruce bucuros. Câtă frică şi-ntuneric pe cărarea mea era, Când umblam rătăcitor fără Isus. Am adus la El povara şi de-atunci în via a mea Bucuria şi lumina au pătruns. Merg spre casa unde veşnic, fericirea voi gusta În eternul, fericitul meu palat. Fa ă-n fa ă în mărire pe Isus il voi vedea, Şi cu sfin i-i voi da slavă ne-ncetat

- 240 -

O, Doamne mare, când privesc eu lumea
O, Doamne mare, când privesc eu, lumea Ce ai creat-o prin al Tău Cuvânt, Şi fiin ele ce-mpodobesc natura, Cum le-ntre ii, cu bra ul Tău cel Sfânt. Atunci i i cânt, Măre Stăpânitor, Ce mare eşti, ce mare eşti! Atunci i i cânt Măre Stăpânitor, Ce mare eşti, ce mare eşti!!! Privirea când mi-o-nal şi văd minunea, Mul imea astrelor ce-alerg pe cer, Măre ul soare, cât şi blânda lună, Ca mingi de aur plutind prin eter. Când întâlnesc pe Domnu-n Cartea Sfântă Şi când zăresc mul imea de-ndurări, Pe-ai Săi aleşi cum i-a iubit într-una Şi i-a condus prin binecuvântări. Si-L văd pe Isus pe pământu-acesta Ca serv, dar plin de dragoste şi har, Zăresc în duh amara-I suferin ă Şi mântuirea ce mi-o dă în dar. Când mă apasă sarcini mari şi grele, Când sufletu-mi e trist pân-la mormânt, El se apleacă plin de mângâiere, Şi-mi ia tot chinul de-orice legământ. Când Domnul bun mă va chema la Sine Şi când voi sta uimit în fa a Sa, Privind pe Domnul Sfânt al veşniciei, Căzând la tronu-I mă voi închina.

- 241 -

O inima curată /:O inimă curată, Doamne Este tot ce-mi doresc din partea Ta:/ O inimă în care răutatea să nu stea O inimă în care să domneşti Tu aş vrea O inimă deschisă pentru Tine, Domnul meu Să î i cânte osanale, către Tine cel mai mare Dumnezeu.

- 242 -

O lume întreagă…
O lume întreagă stă în nepăsare Şi caut-un adăpost când vine o-ncercare Dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem În ceasul cel greu e stăpâna pe toate, Când Domnul Îi vorbeşte i-e frica de moarte. Dar eu nu mă tem, dar eu nu mă tem Dar eu nu mă tem Chiar dacă cei din jur mă părăsesc. Dar eu nu mă tem, orice-ar veni. Via a mea e-n mâna Celui ce-a murit pe lemn Cu mine Îl chem şi eu nu mă tem ! Ades vine-ncercarea năvalnic ca marea Şi norii grei grabnic întunecă zarea. / : Dar eu nu mă tem :/ Se spulberă gândul şi orice speran ă Şi nici măcar o clipă nu mai e siguran ă. / : Dar eu nu mă tem :/ Chiar dacă oameni răi mă-nconjoară cu ură Din cupa lor să-mi dea să beau o picătură / : Dar eu nu mă tem :/ Cu Domnul meu eu trec biruitor prin toate Din apă şi foc să mă scape El poate. / : Dar eu nu mă tem :/

- 243 -

Ogoarele sunt gata de recoltă Ogoarele sunt gata de recoltă Iar lucrătorii sunt aşa pu ini Mă dăruiesc o Doamne-n întregime Ca să culeg recolta dintre spini. /: Sunt aici la dispozi ia Ta Cheamă-mă şi Te voi asculta. :/ E timpul potrivit pentru popoare Mai sunt în lume încă mari comori Isus mai cheamă oameni în lucrare Să fie to i cu El biruitori. Suntem noi sare pentru lumea aceasta, În întuneric suntem noi lumini? Trăim noi oare în vorbe şi fapte Să ştie lumea că suntem creştini?

- 244 -

Orice pas Isus mi-l conduce
Orice pas Isus mi-l conduce, Slavă Lui, slavă Lui Mană sfântă El îmi aduce, Slavă Domnului Aleluia-i cântarea mea, Lui Isus eu Îi voi cânta Cu pace-mi umple El inima, Slavă Domnului Toate Lui îi sunt date aici, Slavă Lui, slavă Lui Harul Său îl dă la mari şimici, Slavă Domnului Niciodată nu mă lasă El, Slavă Lui, slavă Lui De-aş avea ispite-n orice fel, Slavă Domnului Domnul îmi conduce căile, Slavă Lui, slavă Lui Că un cerb trec mun ii, văile , Slavă Domnului

- 245 -

Osana, Amin, Osana COR. Osana, amin, Osana, o, Aleluia Maranata /x2 /: Isus e Domn, El a-nviat Şi este viu în veci de veci :/x2 /: El mă iubeşte, El te iubeşte, El ne iubeşte, pe noi pe to i :/x2 /: El vine iar, şi-I va răpi În cerul sfânt pe-aleşii săi :/x2 /: Eşti pregătit să mergi în cer Să-L întâlneşti pe Dumnezeu :/x2

- 246 -

Păcătos că mine nu-i
Păcătos că mine nu-i, Isus, Domnul meu Pe fa a pământului, ticălos şi rău O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea Ta Când Tu vei veni, Unde-atunci voi fi? Căci păcatele mele mă apasă greu Sufletul mi-e în necaz, Isus, Domnul meu O, grăbeşte, vin, Isuse ajută-mă Căci eu mult suspin, O, ascultă-mă... Numai Tu curaj mi-ai dat Domnul meu iubit Prin faptul că ai răbdat, Murind răstignit Astăzi eu trăiesc, Cu Isus mă-nveselesc Laudă eu î i cânt aici pe pământ Eu Te rog, o, Doamne sfânt, Azi ajută-mă, Cât voi trăi pe pământ să fiu cu Tine O, fii lauda mea, Doamne, aceasta aş vrea Să fii scutul meu, Să mă scapi de rău

- 247 -

Pe calea îngustă e luptă
Pe calea îngustă e luptă Plăceri, deşertăciuni pe ea nu-s Nu-i împodobită, dar dreaptă Şi e bună căci duce în sus Drept la cer conduce, A lupta este bine pe ea Drept la cer conduce, A lupta este bine pe ea Via a-aceasta nu ine-aşa mult Deci n-o pierde fără de folos Mergi pe calea-aceasta cu avânt Căci ea te duce pân' la Cristos Chin, dureri vei avea uneori Piedici multe vei întâmpina Dar vei fi înso it de Isus Si vei merge spre cer parcă-n zbor

- 248 -

Pe pământ avem o luptă
Pe pământ avem o luptă Ce-n Cuvânt e arătată Lupta credin ei Sfântă Ce de Domnul e trasată Să luptăm cu râvnă mare Până Domnul va veni Căci prin orice încercare Doar luptând vom birui Hai luptă frate luptă Hai luptă nu te da bătut Spre ara luminii înainte Cu râvnă şi avânt Stai treaz şi veghează într-una Până în zori de zi C-atunci primi-vei cununa Când Domnul va veni Pregăti i să fim de luptă Scutul credin ei să-l avem Cu sabia Duhului-nainte În Domnul să ne-ncredem Platoşa neprihănirii Să fie de-a pururi cu voi Pe cap coiful mântuirii Şi râvna Evangheliei În slava eternă vor fi Acei ce au învins Iar Domnul le va da răsplata Aşa cum a promis Veşnicia e aproape Curând Isus va reveni Când zorile vor apare Lupta se va sfârşi.

- 249 -

Pe Tine Doamne Te lăudăm Pe tine Doamne Te lăudăm Ne-nchinăm în duh şi-n adevăr Glorie celui veşnic viu Glorie celui viu Pe Tine Doamne Te chemăm Numele Tău Sfânt il înăl ăm Eşti Domnul care-n veci domneşti În veci de veci domneşti Tu eşti sfânt, Tu eşti drept Şi harul Tău umple templul Numele Tău Isus îl înăl ăm Tu eşti sfânt, Tu eşti drept Şi harul Tău umple templul Noi trăim pentru slava Ta Isus B A Numelui Isus Pe tine Doamne te iubim Pentru tine noi vrem să trăim Focul sfânt vrem să-l aprinzi Vrem să te-auzim, să te sim im Sfânt e Dumnezeu, Noi îi cântăm, îl lăudăm

- 250 -

Pe-altarul sfânt...
Pe-altarul sfânt jertfim credin a Via a-ntreagă ne-ncetat Purtăm nădejdea-n biruin ă Şi-al Domnului Cuvânt curat Cântăm, cântăm şi ne rugăm Cântăm, cântăm şi ne rugăm Mărire ie, o, Doamne-n veci O, Doamne-n veci Mărire ie... Pe-altarul sfânt jertfim credin a De-a pururi vom păşi mereu Cu inime nevinovate Să-l preamărim pe Dumnezeu Pe-altarul sfânt jertfim credin a Iubirea noastră ne-ncetat Şi vom intra cu Domnu-n slavă Unde to i sfin ii au intrat

- 251 -

Pentru noi e taină mare
Pentru noi e taină mare Poate e o zi cu soare Poate e o zi cu nori Însă ştiu că-ngrijorarea Să o las va trebui Dumnezeu şi îndurarea În etern va dăinui Nu pot şti ce fi-va mâine Însă ştiu că Dumnezeu Îngrijeşte şi de mine Căci şi eu sunt fiul Său Voi urca trepte de aur Către culmi de har ceresc Şi zăresc măre tezaur Oare când îl dobândesc ? E un loc de strălucire Curcubeu multicolor Unde voi fi-n nemurire Cu al meu mântuitor Ce va fi e taină mare S-ar putea să fiu sărac S-ar putea să n-am mâncare S-au să n-am ce să îmbrac Pentru flori şi păsărele Dumnezeu e tată bun Şi eu vreau prin orice valuri „ Eul ” meu să îl supun.

- 252 -

Pentru tine-un păcătos Pentru tine-un păcătos, pentru mine-un ticălos Pentru noi iubite suflet, a murit ISUS HRISTOS! A murit pe lemnul crucii Ca noi doi să fim salva i De ale noastre păcate Este greu da este greu Să trăieşti făr'DUMNEZEU Dar te rog nu te uita La via a ta cea grea Uită-te doar la ISUS Ce la cruce El s-a dus Ca să moară pentru tine. Deci acum când tu doreşti Pe ISUS ca să-L slujeşti Tu în dragoste să stai Ca în lume să nu te pierzi Şi în veşnică iubire Să rămâi neîncetat Doar o lumină vie!

- 253 -

Peste-ntreg pământ Peste-ntreg pământ Domneşti în veci Cerul în amurg Mun ii stăpâneşti Dar mai mult de-atât Doamne eu doresc Ca Tu în mine să domneşti Tu să domneşti în via a mea Vreau să fiu umplut De puterea Ta Căci tot ce am Tu stăpâneşti Şi vreau ca-n mine să domneşti Peste orice gând Sau cuvânt rostit Să se vad’aş vrea Frumuse ea Ta Dar mai mult de atât Doamne eu doresc Ca Tu în mine să domneşti.

- 254 -

Peste munte Peste munte e-un râu ce curge Înviorând pământul uscat. Prin văi adânci şi întinsa câmpie Râul străbate viat’ aducând. E râul sfânt care suflete mişcă E râul sfânt care curge şuvoi, E Duhul Sfânt, Mângâietorul, Revarsă-l acum din plin peste noi. Râul de via ă vine din ceruri Şi poate schimba genera ii la rând. Cei ce străbat ale râului ărmuri, Din apă ei beau şi te laudă cântând. Sfin eşte-ne Doamne prin Duhul de via ă, Biserica-ntreagă te-aşteaptă să vii. Apa vie pe noi ne transformă Şi templu pe veci vrem, Isuse, să- i fim

- 255 -

Pleacă- i genunchii Pleaca-ti genunchii,Isus e-aici,ridică mâini curate spre cer Tronul de mărire e-n fa a ta,slava se coboară din el Îndrăzneşte de intră-n locul sfânt spălat în sângele Mielului Vino cu cântări de mărire, osana Mielului preasfânt /:Rege-al regilor, Domn al domilor /: Isus, Isus :/*2 :/

Vino cu povara din via a ta, durerea ce te-apasă mereu Mâna lui Isus poate vindeca rana şi păcatul tău greu, Pacea ce coboară din cerul sfânt: dragostea şi roadele ei În elepciunea şi credin a de neclintit, Totul po i avea doar să vrei!

- 256 -

Pot să scriu Pot să scriu şi să vorbesc de Tine Despre tot ce Tu ai spus şi ai făcut, Cum cu pâini şi peşti ai săturat mul imea Şi în dragoste pe cruce ne-ai născut. Cum la to i cei orbi doar Tu le-ai dat vedere Şi cum marea-nvolburată-ai liniştit Când eram singur şi în deznădejde Tu cu dragoste în bra e m-ai primit. Tu ne-ai adus iubirea Ca pe-un veşmânt curat, Dar pentru-acestea toate Isus, eu ce i-am dat? Când umbra acestei lumi e peste tine Şi-ntunericul e pe inima ta, Când tu sim i că barca vie ii e fără cârmă Plutind singură în noaptea cea grea. Dar eu ştiu că totdeauna eşti cu mine Doar eu numele Tău trebuie să-L rostesc Ştiu că Tu mă vei iubi întotdeauna Dacă voia Ta, Isuse o-mplinesc.

- 257 -

Primeşte lauda şi închinarea Primeşte lauda şi închinarea Tată din ceruri Te slăvim Primeşte lauda şi închinarea Tată din ceruri Te iubim Cu tot ce-avem ne-nchinăm În fa a Ta Stăpâne Onoare şi Mărire ie- i dăm Prin Duhul Sfânt să lucrezi Fă- i Numele de Slavă Prezen a Ta s-o vadă To i cei ce cred

- 258 -

Priveam la Golgota Priveam la Golgota era în gândul meu un zvon de gloate... Treceau trei cruci...şi-n urma lor, preo i şi demoni din cetate. Veneau stãpânii în convoi şi le-auzeam pe cale paşii. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” iar Duhul mi-a rãspuns: “Vrãjmaşii...” Priveam la Golgota în Duh şi-mi era plin de taine gândul. Vedeam un nour de bătrâni vãzduhul culmii strãbãtându-l. Ei cercetau din semn în semn cum se-mplinea Cuvântul Vie ii. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” iar Duhul mi-a rãspuns: “Profe ii...” Priveam la Golgota vedeam minuni din ce în ce mai grele. Vedeam cum se strângeau cei mul i prin grohotişul din vâlcele. Lovindu-se cu pumni-n piept, plângeau trudi ii la răscruce. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s? “Sunt cei ce vãd doar om şi cruce.” Priveam la Golgota pãtruns iar peste oastea asmodee, Cu chip sever, cu pumnii strânşi, trecea prin aer o femeie. “Lovi i!” striga mereu “Loviti! cãci sfint e Domnul, Împãratul!” Şi-am întrebat: “Aceasta cine-i?” “E Legea osândind pãcatul.” Priveam la Golgota uimit căci sus pe cruce, plin de sânge, Murea Isus... Si-n depãrtãri vedeam cum lan de lan se frânge. Iar nişte regi zburau cântând, lãsindu-şi peste culmi ecoul. Şi-am întrebat: “Aceştia cine-s?” “Cei mari slãvind în cer Eroul!” Priveam la Golgota dar vai...deodatã, prin stihii silhue, Veni în trupul lui Isus al doilea trup s-atârne-n cuie... To i îngerii înmãrmurind, Îl aratau prin nouri: “Iată-L!” Şi-am întrebat: “Acesta cine-i?” Şi mi-a răspuns tot cerul: “Tatãl!...”

- 259 -

Privind la mun i Privind la mun i privind în jur Eu văd iubirea Domnului Şi inima eu mi-o deschid Să-nal pe Domnul cerului Vreau să trăiesc în adevăr Să fiu mereu mul umitor Zâmbind să le spun tuturor de-a Ta iubire /:Veşnic î i voi cânta iubirea Veşnic î i voi cânta iubirea:/

- 260 -

Renun ând la gândurile mele Renun ând la gândurile mele Concentrând aten ia asupra Ta Meditând în Sfânta Ta prezen ă Nelăsând ca frica să mai stea. Întrebări ce am le-aduc la Tine Şi le pun Isus’naintea Ta Stând curat în sfânta ta prezen ă Mă închin şi Te voi lăuda Privesc la Tin’, Cel ce-mi dai via ă Tu începi şi duci la bun sfârşit Tu-mi inspiri fiin a şi lucrarea Doar iubirea Ta m-a împlinit

- 261 -

Ridica i-vă spre ceruri glasul Ridica i-vă spre ceruri glasul Ca tămâia cu miros plăcut Haide i cu cântări Să umplem templul Aleluia Celui Nevăzut ! Sfânt eşti, Sfânt eşti Domn Atotputernic Sfânt eşti, Sfânt eşti Numai Tu eşti vrednic!

Face i să răsune instrumente Hai să ne unim în lauda Lui Să avem aceleaşi sentimente Suntem în prezen a Domnului.

- 262 -

Roagă-te diminea a Roagă-te diminea a Roagă-te şi la prânz Roagă-te pe-nserate Roagă-te orişicând. /x2 Ascultă-L diminea a Ascultă-L şi la prânz Ascultă-L pe-nserate Ascultă-L orişicând. /x2 Fă bine diminea a Fă bine şi la prânz Fă bine pe-nserate Fă bine orişicând. /x2 Dă-I slavă diminea a Dă-I slavă şi la prânz Dă-I slavă pe-nserate Dă-I slavă orişicând.

/x2

- 263 -

România /:România timpul tău este aproape Domnul nostru îşi revarsă ungerea Îi auzi chemarea sfântă El să te ridice vrea Şi să-I duci în lumea-ntreagă dragostea Sa. România, hai ridică-te! Peste tine El străluceşte, România timpul tău e-acum /:Te doreşte Dumnezeu.. :/x2

- 264 -

Să ne trezim fra i
Să ne trezim fra i şi surori Să nu ne prindă somnul Căci au sosit ai zilei zori Curând soseşte Domnul Curând soseşteDomnul Curând, curând, El va veni Să-şi ia mireasa sfântă Pe care o va-mpodobi Cu haina cea de nuntă Cu haina cea de nuntă Îngrijorări să n-ai defel Că Domnul te iubeşte Tu poartă- i crucea că şi El Isus te întăreşte Isus te întăreşte Chiar to i de-ar fi-mpotriva ta Cu hulă şi ocară Tu frate nu descuraja Căci plata-n cer i-e mare Căci plata-n cer i-e mare Să preamărim cerescul Miel Nădejdea noastră vie Ferice-acei aleşi de El Cu El în cer să fie Cu El în cer să fie

- 265 -

Să nu-mi pierd dragostea Să nu-mi pierd dragostea Te rog, Isus, aprinde focul iar Nici viziunea mea La Tine strig, aprinde focul iar Tu ştii inima mea Te rog, Isus, aprinde focul iar Doresc mustrarea Ta La Tine strig, aprinde focul iar

Vreau din aurul Tău Prin foc cură it Gol şi sărac, sunt orb şi nenorocit Dă-mi alb veşmânt Să nu fiu lepădat Aprinde focul iar

- 266 -

Schimbă-mi inima Schimbă-mi inima Fă-mă mai curat Mai real, mai sfânt Mai adevărat Tu eşti Olarul, iar eu lutul Fă-mă să seamăn Doamne cu Tine… Schimbă-mi inima Fă-o ca a Ta Schimbă-mi inima Asta-i ruga mea.

- 267 -

Se aude o voce-n pustie
Se aude o voce-n pustie se aude o voce-n pustie Un drum, croi i pentru Domnul un drum… Să netezi i cărarea Lui în pustie lumina Lui să o vadă to i Să o ştie ploaia Ta să ude această câmpie Doamne ştim că ara noastră o iubeşti Şi pe toată lumea vrei să o trezeşti De la cel mai mic până la cel mai bătrân Tu doreşti să-aduci la via ă orice român Peste acest popor întinde mâna Ta Şi adu trezirea când te vom ruga Vrem să vină fii risipitori-napoi Doamne vrem trezire pentru ei şi noi Pot să-aud la distan ă un tunet Pot să simt Duhul Sfânt ca un vânt Ne rugăm pentru ploaia trezirii Să cadă pe pământ, să cadă pe pământ De la cel pe postul de predicator Pân’ la ultimul pe stradă trecător De la tânărul ce-şi caută al vie ii drum Pân’ la văduva ce plânge chiar acum Orice, om femeie ori copii, bătrâni Doamne-adu trezirea azi peste români Vrem să vină fii risipitori-napoi Doamne vrem via ă pentru ei şi noi Final: Trezire, trezire Trezire peste ară.

- 268 -

Sfânt eşti Doamne Sfânt eşti Doamne Sfânt eşti Doamne Tu eşti Sfânt Eşti Sfânt în veci de veci Ca stăpân în veci rămâi Dintre toate cel dintâi Nu e nimeni ca să Te întreacă-n măre ie Cel ce-ai fost şi vei fi În Univers şi Galaxii Împărat, lumină vie Domnul Sânt din veşnicie Tu eşti Alfa şi Omega Sus în cer şi pe pământ Eşti măre , eşti minunat O, Doamne Sfânt.

- 269 -

Sfânt eşti, sfânt eşti Sfânt eşti, sfânt eşti Domnul meu Pământul e plin de slava Ta, Numele Tău e-năl at Pe-ntregul pământ eşti Domn! Luminezi via a mea şi prin Tine strălucesc Cerul cântă laudă: „Minunat e Domnul, Eşti Rege-n univers!” Aleluia şi-n via a mea.

- 270 -

Sfin enie, sfin enie Sfin enie, sfin enie E ceea ce vreau Sfin enie, e tot ce-mi doresc Sfin enie, sfin enie E ceea ce vrei Tu să am Credincios, credincios, vreau să fiu Credincios, credincios , fa ă de Tine Credincios, credincios E ceea ce vrei Tu să fiu Inima mea Tu schimbă-mi Mintea mea transformă-mi Voia mea să fie Voia Ta , voia Ta, o ,Doamne Neprihănit, neprihănit, Vreau să fiu Neprihănit, să fiu prin Tine Neprihănit, neprihănit E ceea ce vrei Tu să fiu.

- 271 -

Shalom Israel Shalom Israel, Shalom , Shalom Shalom Israel, Shalom , Shalom Pacea Lui să te inunde Să fii luminat Paşii să- i călăuzească Domnul minunat Domnul binecuvântează Pe ai Săi copii Şi asupra lor veghează Pentru-ai ocroti Domnul să-şi înal e Fa a Peste tine acum Pacea Lui să te-nso ească Pe al vie ii drum.

- 272 -

SPALĂ-MI DOAMNE GANDUL Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne via a, Vreau să fiu curat şi plăcut în fa a Ta, Numai Tu uzi zorii Şi împrăştii cea a, Numai Tu eşti scutul şi răsplata mea. Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne via a Şi mă fă asemeni cu Tine mereu. Numai Tu uzi zorii Şi împrăştii cea a, Numai Tu eşti scutul sufletului meu. Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne via a, Ia din mintea mea orice gând al celui rău. Vreau să fiu ca Tine, să- i ascult pova a Vreau să pot privi mereu în ochii Tăi. Spală-mi Doamne gândul, Spală-mi Doamne via a, Cand troiene reci fac sa-mi pară noaptea grea, Adu primăvara şi topeşte ghea a Vreau să merg spre cer Doar pe ea pe calea Ta

- 273 -

Spală-mi inima Spală-mi inima Vreau să fiu curat Argint sau aur Spală-mi inima Vreau să fiu curat, Doamne… Aur prin foc Pus deoparte, Sfânt Pentru Tine Şi pentru-a Ta lucrare Doresc să fiu, Doamne Sfânt aşa cum eşti Tu , stăpâne Gata de voia Ta…

Spală-mi inima Iartă-mă te rog De orice păcate Spală-mi inima Vreau să fiu curat, Doamne…

- 274 -

Splendoare de Împărat Splendoare de-mpărat În slavă îmbrăcat Pământul va cânta, pământul va cânta Lumină-I haina Sa Şi noaptea nu va sta Fugind din fa a Sa, fugind din fa a Sa. Ce mare eşti Tu, vom cânta Ce mare eşti Tu, to i vor vedea Ce mare eşti, Dumnezeu ! Chiar timpul l-a făcut, În mâna Lui se-ascund Sfârşit şi început, sfârşit şi început Triunic Dumnezeu Tată, Fiu şi Duh El este leu şi miel, El este leu şi miel. Numele Lui sfânt Îl înăl ăm cântând Ce mare e al meu Dumnezeu !

- 275 -

Splendori divine lăsat-a Splendori divine lăsat-a, ştiind destinul Său Cum pe crucea de la Golgota, Pentru noi, via a El şi-a dat. De nu ne-ar iubi, marea s-ar usca, N-ar fi stele pe cer, păsări nu ar zbura. De nu ne-ar iubi, ceru-ar fi un mit, Am fi veşnic hoinari, de nu ne-ar iubi. Străin de Tatăl din ceruri, departe am rătăcit Însă El cu bra e deschise în casa Lui m-a primit. De nu ne-ar iubi, marea s-ar usca, N-ar fi stele pe cer, păsări nu ar zbura. De nu ne-ar iubi, ceru-ar fi un mit, Dar Isus ne-a iubit, pentru noi s-a jertfit.

- 276 -

Spre mine fata i-o întorci Spre mine fa a i-o întorci Şi sufletul meu Te slăveşte Iertare-mi dai, sunt fericit Şi sufletul meu Te măreşte Prin încercări voi sta Căci am un pre în fa a Ta Şi-n bra ul Tău voi sta Plăcerea mea e-n calea Ta. Zi de zi mă-nviorez Şi sufletul meu Te slăveşte Spereantă-mi dai şi mă-ntăreşti Şi sufletul meu Te măreşte Odihna dai sufletului meu De aceea Te slăveşte Putere dai trupului meu Doar mâna Ta tămăduieşte!

- 277 -

Stau din nou Stau din nou şi mă gândesc la jertfa Ta Sângele scurs, trupul străpuns În locul meu pedeapsa mor ii ai luat Ce dar nemeritat, Doamne Tu m-ai salvat Privesc către crucea unde ai suferit Smerit de-ndurarea ce mi-ai oferit Mul umesc Isuse Via ă nouă mi-ai dăruit Acum eşti, înăl at în slavă În fa a Ta, to i se vor pleca Pân-atunci, uimit fiind de harul Tău Inima-mi va cânta Pe veci dragostea Ta Doamne- i mul umesc pentru Golgota Via a- i dăruiesc, e-a Ta

- 278 -

Stau în mijlocul adunării Stau în mijlocul adunării Şi privesc în jurul meu Văd pere ii cum se crapă Firea-şi caută drum din greu Dintr-o parte-a adunării Pietrele-ncep a cădea Şi spărtura-i tot mai mare Nimeni nu aleargă-n ea Caut în Biblie ca bezmetic Să văd ce se va-ntâmpla Dau cu ochii de versetul Ce de veacuri se striga Caut un om ca să steie în spărtură Caut un om ce trăieşte ca-n scriptură Caut un om de legătură Între cer şi-ntre pământ Un străjer cu sabia-n mână Ce-i umplut cu Duhul Sfânt Caut un om Văd altarul cum se mişcă Firea dă în el mereu Văd bătrânii cum se roagă Unde este Dumnezeu ? Văd biserica-n asediu Înconjurată de păcat Din lăuntrul ei se-aude Acelaşi strigăt ne-ncetat Tu ce eşti în fruntea oştii Când se strigă de război De ce stai, priveşti în juru- i Dumnezeu este cu noi Ridică mâna cu credin ă ine sus Cuvântul Sfânt Dacă nu chiar Domnul nostru Te va-ntoarce în pământ.

- 279 -

Stăm în a Ta prezen ă Stăm în a Ta prezen ă, înăl ând un cântec nou Ce-i înăl at din suflet către-al nostru Domn Cu mul umire-n inimi venim să ne-nchinăm Ne plecăm la tronul Tău Sfânt şi laudă vrem să- i dăm. Tu eşti Creatorul lumii, Dumnezeu desăvârşit Tu rămâi mereu acelaşi, niciodată nu Te schimbi, Prin a Ta putere, Doamne, ai creat şi fiin a mea Doamne înspre tine strig, veşnic te voi lăuda!

- 280 -

Sună harfa laudei mele
Sună harfa laudei mele Numai pentru Dumnezeu La nevoi şi la durere Aleluia Îi cânt eu Toată via a cât trăiesc Pe Isus Îl preamăresc Toată via a cât traiesc Pe Isus ÎI preamăresc Fericit e cine are Pe Domnul în ajutor Cine Lui I se supune Şi Îi e ascultător Fie bine, fie rău, Domnul este Scutul meu A creat tot Universul Domnul prin al Lui Cuvânt Pe bolnavi Îi vindecase Cât trăise pe pământ Şi pe mine m-a creat Mântuire-apoi mi-a dat Aleluia, aleluia Să răsune ne-ncetat Până Domnul vine-n slavă Astfel cum a cuvântat Deci şi tu inima mea Cântă până-L vei vedea

- 281 -

Sunt frânt eu cad Sunt frânt eu cad în bra ul tău acum Am obosit de-al lumii lung drum Eu vin acum, îngenunchez Păcatul meu m-apasă greu. /: În Tine mă-ncred, pe Tine Te caut Povara să-mi iei :/

- 282 -

Sunt iertat, căci ai fost părăsit Sunt iertat, căci ai fost părăsit Sunt acceptat, ai fost condamnat Şi via ă am acum, iar Duhul Tău e-n mine Căci ai murit şi-ai înviat Ce dragoste de Dumnezeu Să moară un Rege în locul meu Ce dragoste, uimit privesc Cu bucurie Te slăvesc În tot ce fac, Te preamăresc Tu eşti Rege, Tu eşti Rege, Tu eşti Rege Liber eşti cu-adevărat Nu eşti condamnat Fiul te-a eliberat Eşti pe veci iertat...

- 283 -

Sunt străjerul care strigă Sunt străjerul care strigă Glasul meu răsună astăzi pentru to i: S-ave i candela aprinsă Şi talan ii acuma să vii-i pregăti i. Nu mai este mult din noapte Şi Luceafarul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară: Asculta i-mă , din somn să vă trezi i! Vine Domnul,vine iarăşi Vine iar Acela ce ne-a mântuit! Vine Domnul , vine iarăşi Să ne ia şi să ne ducă sus în cer... Glasul meu răsună-n noapte Să-l audă vreau , creştinii peste tot, Iată , Împăratul vine, Paşii Lui se-aud mai clar în depărtări Lasă lumea şi păcatul , In curat să- i fie haina ce o por i. Strig acum a doua oară : Asculta i-mă , din somn să vă trezi i !

- 284 -

Sunt un bulgăraş prea mlc
Sunt un bulgăraş prea mic Sunt un strop de rouă-n soare Şi cu cât mă fac mai mic Cu-atât Tu, cu-atât Tu Te faci mai mare. Dacă-n lume m-ai făcut O fereastra către Tine Cu cât sunt mai nevăzut Cu-atât Tu, cu-atât Tu Te vezi mai bine Doamne, când suntem noi doi N-are cel viclean ce-mi face Şi cu cât îi duc razboi Cu-atât Tu, cu-atât Tu mă-mbraci cu pace Vin din cer mi-ai dat să sorb Şi pe ochi m-ai uns cu tină Dar cu cât eram mai orb Cu-atât Tu, cu-atât Tu mi-ai dat lumină Iar din toate câte-n Rai Le păstrezi Tu pentru mine Nu mi-e dor de tot ce-mi dai Cât mi-e dor, cât mi-e Dor, Doamne de Tine

- 285 -

Suntem aici în prezen a Ta Suntem aici în prezen a Ta, o, Doamne Vrem să te-ascultăm Să te lăudăm , o, Doamne Duhul Tău cel Sfânt Revarsă-L peste noi, Isuse Pacea ta cerească În inimi să locuiască, Isuse Ce Mare, Sfânt , Măre şi Minunat Eşti Doamne Dumnezeule Prea-Nalt Înconjurat cu slavă şi splendoare În ara unde veşnic e sărbătoare.

- 286 -

Suntem duşi şi clătina i
Suntem duşi şi clătina i Zbuciuma i pe-al mării chin Prin furtuni şi zile sumbre Care ne-ncetat tot vin Într-o ară unde-n veci Nu coboară umbre reci Vei vedea cu ochii tăi Când ai să pleci În curând zorii vor veni În curând acasă vom sosi Abia atunci pricepe-vom deplin Dumnezeu de ce-a Lăsat atâta chin Unii sunt flămânzi aici Al ii n-au unde dormi Mul i sunt cei ce locuin e Au în locuri reci, pustii Ne-ntrebăm de ce-i aşa Şi răspuns vrem a afla Dar Cuvântul Lui Ne spune: Voia Sa! Încercări ne copleşesc Nu-n elegem rostul lor Dar aceasta este calea-n ara bucuriilor Din cer ochii Domnului Privesc paşii orişicui Ne-nso eşte în mod tainic Harul Lui

- 287 -

Ştiu ca Isus Ştiu ca Isus pentru mine are-o casă În cer pe strada gloriei Stau aşteptând în promisiunea dată Unde e Isus pot fi şi eu Vine Isus, vine Domnul meu în slavă Să-şi ia Mireasa sus la cer Stau aşteptând clipa revenirii Sale Maranata, vine Domnul meu. De multe ori mă gândesc cum o să vină Să-şi ia Mireasa sus în cer M-am hotărât să ajung şi eu la nunta Mirelui meu Sfânt Emanuel.

- 288 -

Tac şi privesc…
Tac şi privesc ochii adânci, Care m-au descătuşat, când eram lovit de stânci. Azi simt, o lacrimă de foc ce a curs din ochii mei, TE IUBESC Domnul meu. Tu eşti iubirea mea dintâi Primul pas mi l-ai schimbat, Într-un zbor adevărat, Eu vreau să fiu în palma Ta Perla care- i va cânta Te iubesc Domnul meu. Vreau flori de cais ca să presar, Peste inima ce-acum, i-o dau cu iubirea-n dar, Şi dragostea ce ne-a unit, azi sunt cel mai fericit TE IUBESC Domnul meu. Şi când pe nori vei reveni, Noaptea o vei birui, Şi voi în veci steaua Ta. Noi amândoi vom fi mereu, Noaptea nu va trece greu Te iubesc Domnul meu Vreau şi Te rog ca să primeşti, În grădinile cereşti Şi pe cel din fa a Ta. Vezi cât e de obosit, Dă-I din dragostea Ta Nu-l izgoni din harul Tau Umple-I inima mereu Cu iubire-n Dumnezeu. Şi fă-l să poată spune–n veci Chiar când vin umbrele reci Te iubesc, Domnul meu.

- 289 -

Tată noi vrem Tată noi vrem ca slava Ta Să poată fi văzută-n noi. Inimile noastre să devină doar o inimă Şi atunci lumea va şti, că Isus este Domn. Fă-ne doar un glas ce-ti `nal ă Numele Fă-ne doar un glas ce Te preamăreşte Fă-ne doar un glas un gând şi-o inimă Leagă-ne pe to i impreună.

- 290 -

Tată, Te slăvesc Tată, Te slăvesc, Te ador şi- i mul umesc Fii glorificat, în veci de veci . Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci. Isus, Te slăvesc, Te ador şi- i mul umesc Fii glorificat, în veci de veci . Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci. Duh Sfânt, Te slăvesc, Te ador şi- i mul umesc Fii glorificat, în veci de veci . Fii glorificat, fii glorificat Fii glorificat, în veci de veci.

- 291 -

Te-aştept Isuse… Te-astept Isuse privind spre ceruri Să văd dacă nu vii, În orice seară, eu te chem iară Pentru-a mă pregăti. Tu eşti aproape poate la noapte, S-ar întâmpla să vii, Haina-mi pătată, nu mi-e curată, Ce fac eu dacă vii??? Te-aştept şi ziua, şi-mi este teamă, Că Tu vei apărea, O, dă-mi putere, când am durere, Ca să mă pot lupta. Sfântul Tău sânge, şi-acuma curge, El poate a mă spăla De orice vină de orice tină, Numai tu po i ierta. Când diminea a, dispare cea a, Din somn am tresărit, Mă scol degrabă, privesc afară, Să vadă dac-ai venit. Tu eşti aproape, poate la noapte, S-ar întâmpla să vii, Haina-mi curată, nu mi-e pătată De-acuma po i să vii!!

- 292 -

Te-am ales Te-am ales, Te-am ales Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales :/Glasuri multe m-au strigat Mâini întinse m-au chemat Dar din toate ne-n eles,Te-am ales /: Te-am ales, Te-am ales Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales :/Nimeni n-a iubit mai mult Din a vie ii greu tumult Când iubirea-am în eles, Te-am ales./: Te-am ales, Te-am ales Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales. :/Cum puteam să nu- i răspund Cum puteam să mă ascund Când pe cruce ne-n eles,m-ai ales./: Te-am ales, Te-am ales Dintre mii şi mii de mii, Te-am ales. :/Vreau să- i mul umesc deplin Pentru Harul Tău divin Căci prin El Te-am în eles,Te-am ales./:

- 293 -

Te caut Doamne Te caut Doamne, caut slava Ta Te caut Doamne, caut voia Ta Tu eşti stânca ş-ajutorul meu Mă-ncred în Tine, căci Tu eşti Dumnezeu Arată-mi slava Ta, arată-mi puterea Ta! Întinde- i bra ul Tău, căci sunt copilul Tău! Ascultă Doamne, rugăciunea mea Dă-mi izbăvire, pentru slava Ta Dă-mi bucurie, ca să pot cânta Alungă-mi teama, să te pot glorifica

- 294 -

Te caut pierdut Te caut pierdut, pe drumul de ieri, Te caut plângând, şi vreau să-Ti spun, Isus Te iubesc, Te caut in flori, in cântec de ciocârlii, Şi ştiu că la răsărit te voi regăsi Căci vreu să Te întâlnesc din nou Şi să m-arunc la pieptul Tău Şi să- i plâng, că sunt SINGUR! Nimic în lume nu-mi doresc, Decât pe Tin’ să Te regăsesc, Atinge-mi ochii, Tu eşti tot ce imi doresc Te caut mereu, pierdut prin pustiu, Cărarea e grea, puteri nu mai am Mă simt părăsit, dar nu dau’napoi, Bătut nicicând nu m-oi da Chiar de sunt descurajat, nu mă voi lăsa.

- 295 -

Tot ce respiră-n mine Tot ce respiră-n mine E-un cântec pentru tine Şi-n sufletul meu îl cânt mereu Îl cântă-ntreaga-mi fire E-un cântec de iubire Ce-l port mereu în gândul meu Şi- i dăruiesc, tot ce de-acum trăiesc Toată via a mea Isus,doar ie- i voi cânta Vreau să port în mine, pentru tine, toată dragostea Vreau să- i pot da Doamne, toată fiin a mea Şi să ştiu că-n mine vei rămâne toata via a mea Vreau să reversi în mine Izvor de bucurie Să cânt mereu de dragul Tău Isus eşti pentru mine Un cântec de iubire Şi-l cânt pentru că sunt al Tău

- 296 -

Trăim vremi de har ca Ilie
Trăim vremi de har ca Ilie Cuvântul Divin proclamând Trăim ca în vremea Lui Moise profetul Neprihănire primind Deşi zi de zi încercări vin E , foame, întuneric , război Rămânem un glas Care strigă-n pustie Pregăti i calea Domnului Sfânt ! El vine iar Peste nori păşind Trâmbi e vestesc Soare strălucind Să -L slăvim, e-al îndurării an Din Sion El ne-a mântuit Sunt zile ca-n vremi cu Ezechiel Când oasele prind via ă iar Sunt zilele în care Ca David psalmistul Un templu de laudă zidim Sunt zile de strâns scerişul Sunt holdele coapte pe câmp Suntem lucrătorii Din via Ta Doamne Cuvântul Divin proclamând A Final: Nu e Domn ca şi Iehova D Nu e Domn ca şi Iehova A Nu e Domn ca şi Iehova E Nu e Domn ca şi Iehova A Nu e Domn ca şi Iehova D Nu e Domn ca şi Iehova A E/ F# / B… Nu e Domn ca şi Iehova..

- 297 -

Tu eşti Leul din Iuda Eşti Mielul junghiat Tu-ai venit jos din ceruri Pentru-al lumii păcat Sus pe dealul Golgotei Ai fost răstignit Chinuit pân’ la moarte de cruce Ochiul oricărui om Va privi către Mielul Ce-a fost junghiat Cu dreptate, putere şi în elepciune Eşti Împărat…

Tu eşti Leul din Iuda

Îngeri mii vor striga Mielul Sfânt Cel ce a fost jertfit pe pământ Cerul tot va striga: vei domni Ca şi rege stăpân Tu vei împără ii Cu o sabie-n mână Şi cu-n scut ne-am deprins Iar un foc arde-n inimi Ce nu poate fi stins Ne jertfim pentru Domnul Căci El a murit Să ne scape pe to i de la moarte Orice om să audă Că răscumpărarea e doar prin Miel El a fost mort trei zile Şi-a-nviat prin puterea lui Dumnezeu.

- 298 -

Tu eşti Păstorul meu Tu eşti Păstorul meu, al sufletului meu. Aşez via a mea azi în mâna Ta. Eu astăzi hotărăsc cu Tine să trăiesc, Şi-n fiecare zi a Ta voi fi. Nu mai vreau să rătăcesc, Azi la cruce mă opresc ie pe deplin, Isus mă dăruiesc. Cură eşte-mi inima, Umple-o de prezen a Ta Şi pe veci să stăpâneşti doar Tu în ea. Tu eşti Păstorul meu, al sufletului meu. Aşez via a mea azi în mâna Ta. Eu astăzi hotărăsc cu Tine să trăiesc, Şi-n fiecare zi a Ta voi fi. Chiar de-ar fi prin valea mor ii, Sau prin încercări să trec, Bine ştiu că mâna Lui mă va păzi. Pot să-nving orice ispită, Orice vale, orice greu Căci Păstorul meu e însuşi Dumnezeu.

- 299 -

Tu eşti tot ce eu pot să sper Tu eşti tot ce eu pot să sper Eu sunt tot ce pot să- i ofer Tu-mplineşti orice nevoie Mă iubeşti iar tot ce-mi dai acum îmi este de-ajuns Tu eşti tot ce sunt, tot ce respir Eşti mai mult decât eu stiu Tu eşti darul meu, ce-L trăiesc mereu Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti jertfa-n dar, cel mai mare har Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti rege în veci, vei veni să domneşti Eşti mai mult decât eu ştiu Tu eşti tot ce vreau, Tu eşti tot ce simt Eşti mai mult decât pot să ştiu Tu eşti tot ce am, tot ce pot să- i spun Eşti mai mult decât ştiu

- 300 -

Tu totdeauna Doamne Tu totdeauna Doamne eşti cu mine Şi nici o clipă singur nu mă laşi /:Puterea Ta e taina ce mă ine Din cei dintâi la cei din urmă paşi. :/x2 Tu nu mă laşi, nici nu mă ui i vreodată. Străbat cu Tine mun i înal i şi lunci. /:Eu n-am să văd nici moartea niciodată Cu Tine-alături am să fiu şi-atunci. :/x2 Au fost odată şiruri de păcate, Dar sângele salvării a scris: ‘Nu!’. /:Oricâte-au fost eu le-am uitat pe toate Şi bine ştiu că le-ai uitat şi Tu. :/x2 Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr Când valuri vin şi vânturi grele bat. /:Plutesc pe ape ca un fir de nufăr Pe care Tu-l păstrezi mereu curat. :/x2 Î i mul umesc că eşti cu mine-n lume, Î i mul umesc că mă iubeşti mereu. /:Îti mul umesc că Tu mi-ai dat un nume Că sunt al Tău şi Tu eşti Dumnezeu. :/

- 301 -

Tu-mi eşti refugiul Tu-mi eşti refugiul când sunt slab, Tu eşti comoara ce o caut, Tu eşti în toate DOMN, Inima mea ie i-o dau, Îmbracă-mă cu al Tău HAR, Fi TU în toate DOMN! Isus, Miel PreaSfânt, ie mă închin, Isus, Miel PreaSfânt, Dumnezeu Divin. Tu ai luat ruşinea mea, M-ai ridicat în Slava Ta, Tu eşti în toate DOMN. Mâna- i întinzi atunci când cad, Când sete mi-e, Tu apă-mi dai, Tu eşti în toate DOMN!

- 302 -

ine-mă în Mâna Ta /: ine-mă în mâna Ta, Să m-ascul i, întinde- i aripa :/ Când oceanele cumplit vuiesc Doamne dă-mi puteri să biruiesc. Tata stiu că Tu eşti vegheator /: Stau liniştit, ştiu că eşti Domn :/ /: Doar în Cristos mă odihnesc Puterea Sa în linişte-o găsesc :/

- 303 -

Umple casa ta cu laude Umple casa ta cu laude Străzi cu bucurii de sus Rău, păcat şi nedreptate Să cadă-n fa a lui Isus De pe munte către vale i-se cântă laudele Tot pământul i se-nchină Şi î i cântă numele Vrem lumina Ta să-nvingă Întunericul ce-i gros Tot mai mul i să- i vadă gloria Şi să vină la Cristos Final: Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia

- 304 -

Un cântec de iubire Un cântec de iubire poate fi trist şi fără-n eles Pentru cel ce în neştire ascultă al său vers El nu pricepe tanica-i chemare /:Şi nici adâncul iubirii ce nu moare:/ Aş fi o aramă sau un chinval răsunător Sau un cântec palid fără dor Mă pierd în lumea fără sens /:Dacă în iubire n-am găsit în eles:/ Fără dragoste via a n-ar mai fi Fără dragoste n-am avea bucurii Fără dragoste ne-am pierde ca prin vis Fără dragoste, adânc într-un abis de ger

- 305 -

Un cântec de laudă Un cântec de laudă în inima mea, Un cântec ce Tu L-ai pus Mi-ai dat libertate ca să pot cânta din nou Ai rupt întunericul din via a mea Mi-ai dat bucuria Ta Acum eu sunt liber ca să pot cânta din nou Isus, tu m-ai răscumpărat, Duhul Tău sfânt m-a eliberat! Dragostea Ta îmi dă curaj Să alerg către intă neîncetat Doar Tu eşti Domnul meu: Te voi binecuvanta! Isus, eşti fericirea mea Eu cânt de bucurie-n fa a Ta Doar Tu eşti Domnul meu: Te voi binecuvânta!

- 306 -

Un cor îngeresc Un cor îngeresc din cer se-aude chemând: „Om păcătos vin` la Isus, vino, vino” Hai, hai la El nu mai sta Azi Isus te cheamă, vino, vino. Urcând sus pe Calvar Isus şi-a dat via a-n dar De-aceea azi noi te chemăm, vino, vino. Străin tu dacă eşti de ce pribeag mai rătăceşti N-auzi chemarea lui Isus, vino, vino. B C/a/e (rarit) vino...

- 307 -

Unde-aş putea? Unde-aş putea în afară de Tine Să-mi aflu plăcerea-n ceruri şi pe pământ Chiar trupul meu se va pierde-ntr-o zi Dar Tu eşti cu mine mereu. Doamne, Tu eşti tăria mea Stânca inimi mele, Pururi Tu vei fi moştenirea mea Şi locul meu de-adăpost Când inima mea era plină de răni Şi mă sim eam străpuns în sufletul meu Cu bra ul Tău, Tu de mână m-ai luat Căci Tu eşti cu mine mereu

- 308 -

Va veni o zi în care...
Va veni o zi în care To i aleşii Domnului Vor cânta un imn de slavă Mielului Ziua-aceea nu-i departe, Pregăti i-vă de-acum Nu uita i că ziua sfântă e pe drum Ce minune va fi Când Domnul va veni Toti aleşii Domnului cu El vor fi Vei fi şi tu acol' La masa Domnului? Pregăteşte-te că ziua e pe drum După toată alergarea, fericit vei fi şi tu Vei primi cununa slavei lui Isus Deci, grăbeşte-te, aleargă, Până încă mai e har Nu lăsa să treacă timpul în zadar

- 309 -

Venim în a Ta prezen ă Venim în a Ta prezen ă Cu to i să Î i cântăm Un cântec de mărire Şi venim să ne-nchinăm Ne-ai dat o via ă nouă Să putem să Te iubim Venim cu mul umire Doamne Te iubim Tu eşti Tatăl Crea iuni Mielul Sfânt ce-ai înviat Eşti singurul ce-ai biruit Şi mormântul ai lepădat Tu pe to i ne-ai eliberat De la moarte şi ne-ai dat Libertatea să venim Ca-n prezen a Ta să fim

- 310 -

Veni i creştini la rugăciune Veni i creştini la rugăciune În Casa Domnului Cel Sfânt Veni i, creştini pleca i genunchii Şi fruntea voastră la pământ Veni i cei osteni i la Domnul Voi cei trudi i şi apăsa i Odihnă, pacea Lui cea sfântă Şi mângâiere să lua i Răsună mul i, răsună dealuri Pământu-ntreg de glasul sfânt Se pleacă-n fa a Lui natura Văzduhul tot, cu nori şi vânt Veni i, veni i cu umilin ă În fa a tronului de har Veni i să dezbrăcăm păcatul Şi să primim cerescul har

- 311 -

Via a făr’ de Tine VIA A făr’ de Tine Tată ceresc, Este doar deşertăciune Numai Tu po i da vie ii un sens, Ca să trăiesc pentru Tine. Via a mea Tu mi-ai schimbat Isus Şi-ai făcut un om nou din mine Ai pus în mine un dor nespus Dorul de-a fi lângă Tine. Duhul Tău Sfânt mi-a dat dragoste-n dar Şi bra ul Tău ocrotire, Numai în Tine Isuse iubit Pot să găsesc fericire. Via a mea Tu mi-ai schimbat Isus Şi-ai făcut un om nou din mine, Ai pus în mine un dor nespus Dorul de-a fi lângă Tine. Via a i-o poate schimba Isus, Poate face-un om nou din tine, Astăzi ridica- i privirea-n sus: /: Iată că Mirele vine :/2x

- 312 -

Via a mea pe-acest pământ
Via a mea pe-acest pământ O trăiam mereu căutând Fericirea , pacea , dragostea Când credeam că le-am aflat Toate-n vânt s-au spulberat Şi-ncepeam din nou a căuta Dar într-o zi am auzit De Isus ce poate da Eterna via ă , pacea , dragostea Şi-am aflat că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul său Să moară şi pentru păcatul meu Pentru mine ai murit Să fiu iertat şi mântuit Domnul meu ce mult Tu m-ai iubit Îmi deschid azi inima Vino, locuieşte-n ea Te primesc ca Domn în via a mea Ani de-atunci au trecut Iar iubirea mi-a crescut Pentru Domnul meu Isus Cristos Tot ce am e de al El Sunt al Lui şi El e-al meu Şi aştept mereu venirea sa Astăzi po i s-alegi şi tu Lui Cristos să nu-i spui nu Primeşte - L ca stăpân în via a ta Fericire î i va da Şi tot cerul va cânta Crede-n El şi spune astăzi DA !

- 313 -

Via a şi mişcarea Via a şi mişcarea şi suflarea Sunt în Tine, Doamne Numai Tu eşti sursa vie ii mele Fiecare pas Tu mi-l conduci Mi-l conduci pe cale Via a-ntreagă este-n mâna Ta Harul şi-ndurarea Ta Când mă uit zăresc privirea Ta Uimit de-a Ta iubire Te doresc Isus numai pe Tin’

- 314 -

Vino la Apa Vie ii
Vino la Apa Vie ii Setos, ostenit şi slab Vino că nu în zadar vii Aici vei afla repaus Grăbeşte-te, nu-ntârzia Via a veşnică- i va fi plata Aici e Apa Vie ii Aici fie inta ta La acest izvor grăbeşte Umple-te de credin ă Aici păcatul se şterge Aici se-mparte milă Vino la acest izvor sfânt Vindecare vei primi Vezi, izvorăşte via a Bea şi fericit vei fi

- 315 -

Visele ce sunt în tine
Visele ce sunt în tine Dacă Dumnezeu Le-a pus Ai speran ă pentru mâine Câtă vreme stai lângă Isus Un prieten bun iubeşte Şi te-ajută oricând Dragostea ce se jertfeşte Să ne unească într-un gând Un prieten totdeauna Va rămâne , va iubi Dacă-n via a lor e Domnul Chiar motivul de-a trăi Iar atunci când va fi greu Pot din inimă să- i spun Pentru mine eşti mereu Un prieten bun… Cu credin ă şi iubire Care Domnul ni le-a dat Vom căuta prin rugăciune Să trăim mereu curat Un prieten bun iubeşte Şi te ajută oricând Dragostea ce se jertfeşte Să ne unească într-un gând .

- 316 -

Voi slăvi pe Mielul slavei Voi slăvi pe mielul slavei Regelui regilor mă închin Voi slăvi pe mielul gloriei Regelui eu mă închin Şi mâinile mi le-nal , Şi -naintea Ta vin Şi mâinile mi le-nal , Şi mă bucur în Tine Îm înal i mâinile către cer, Lumea-ntreabă : « De ce ? » Eu le spun că-mi iubesc Regele

- 317 -

Voi veni cu bucurie Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, Voi veni cu mul umire în Casa Lui, Aceasta zi e a Domnului. Să ne bucurăm în ea, Cântându-I glorie, ALELUIA! Eu sunt fericit, eu sunt fericit Sunt fericit ca El M-a mântuit Eu sunt fericit, eu sunt fericit Sunt fericit ca El M-a mântuit /: OSANA, LAUDĂ Domnului! Laudă Domnului căci m-a salvat! :/

- 318 -

Vom căuta, o, Doamne fa a Ta Vom căuta, o , Doamne fa a Ta Pentru-a noastră ară ne rugăm Trezeşte-ne o, Doamne Tu pe noi Şi to i din jur pe Tin’ te vom vedea Înăl ăm numele Tău În unitate ne-nchinăm Laudele vor răsuna ara o vei transforma ara o vei transforma Niciodată nu vom da-napoi Prin credin ă vom înainta Când cu lacrimi noi vom semăna Recoltă din belşug vom secera Final: Vrem trezire Vrem trezire în noi Vrem trezire în noi.

- 319 -

Vreau Doamne Vreau Doamne, iubirea Tu să fii în via a mea ! Vreau Doamne, puterea Tu să fii în via a mea. Te voi preamări în inima mea, Te voi preamări prin via a mea, Te voi preamări în toată lumea, /Tu eşti Domnul meu/ x2
Eşti Dumnezeu

- 320 -

Vreau să mă închin Vreau să mă închin doar ie Să Te laud Domnul meu Tot ce am Î i apar ine Tu eşti vrednic Domnul meu! Eu Te laud cu inima mea Eu Te laud cu sufletul meu Eu Te caut,Te caut mereu Vreau pe Tine Doamne să Te urmez.

- 321 -

Vreau să spună cel ce-i slab Vreau să spună cel ce-i slab Eu sunt tare în Cristos Cel sărac, eu sunt bogat Iar cel orb sunt sănătos Osana , osana Mielului ce-a fost junghiat Osana, osana Celui mort şi înviat Tot ce-a fost rău şi murdar Mi-ai iertat prin al Tău har Ca un râu iubirea Ta Umple azi inima mea Ştiu că mă vei ridica Şi de-aş fi-n adânc de mări Bucuros Te voi lăuda Cu-ale salvării cântări.

- 322 -

Vrednic eşti de cinste /: Vrednic eşti de cinste şi-nchinare, Ridicăm mâinile noastre, înăl ăm numele Tău:/x2 /:Ce mare eşti şi ce mari minuni faci tu /: Şi ca Tine altul nu-I :/:/2x /: Vrem să spunem lumii despre Tine Şi cum prin moartea Ta pe cruce, tuturor le-ai arătat. /:Căci Tu eşti Domn, Tu eşti Domn cu-adevărat /: Şi ca Tine altul nu-I :/:/x2

- 323 -

Zi de zi eu vreau Zi de zi eu vreau să respir Cuvântul Tău Şi mă rog, Doamne, tot mai mult să te cunosc Condu-mă în fiecare clipă ce-o trăiesc Zi de zi vreau să luminez mereu Zi de zi în Tine eu trăiesc Zi de zi pe Tine Te urmez Zi de zi cu Tine eu păşesc

- 324 -

Zi de zi mergând pe cale Zi de zi mergând pe cale Frate credincios Cântă-I laude într-una Domnului Cristos Fii voios că-n oastea sfântă Eşti şi tu chemat De aceea-ntotdeauna Cântă-I ne-ncetat Cântă, cântă, cântă ca David Cântă, cântă, cântă aşa Tot iadul de cân i tu Să se-nfioare Să fugă vrăjmaşul Cu toată oastea sa Ne-ncetat să-nal i spre ceruri zi de zi cântări Chiar de treci prin clipe grele şi prin încercări Nu uita, Pavel şi Sila au cântat şi ei Iar din ceruri izbăvirea le-a dat Dumnezeu Cântă frate, cântă soră să răsune-n zări Laude şi osanale până-n depărtări Pentru Împăratul slavei care a biruit Să-I cântăm de bucurie El ne-a mântuit

- 325 -

Zideşte în mine Zideşte în mine, o inimă curată Dumnezeule Şi pune în mine, un duh nou, statornic, Dumnezeule Nu mă lepada de la fa a Ta, Şi nu lua de la mine, Duhul Tău cel sfânt, Dă-mi iarăşi bucuria mântuiri Tale Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt

- 326 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful