INVITATION

Kunstakademiets Arkitektskole og Det Italienske Kulturinstitut inviterer til åbningen af udstillingen
BETONELEMENT-FORENINGEN

PIER LUIGI NERVI Architecture as Challenge
Fredag 2. marts 2012 kl. 15:00 i Festsalen Kl. 15:00 Velkomst ved Peder Duelund Mortensen - Udstillingsleder Kl. 15:00 Marco Nervi - President, PLN Projektet Kl. 15:10 Christophe Pourtois - Direktør, CIVA Kl. 15:25 Carlo Olmo - formand for udstillingens videnskabelige komité Kl. 15:35 Carlo Tripepi - den Italienske Ambassadør, København Pier Luigi Nervi var en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde formgivere, konstruktører og dynamiske bygmestre. Nervi har bidraget til nogle af modernismens hovedværker, når det gælder konstruktion og arkitektonisk helhed - skulpturelle, minimale og poetiske. Udstillingen er bygget op omkring 13 projekter udvalgt mellem Nervi’s mest berømte projekter verden over fx udstillingshal fra 1949 i Torino og to ikoniske sportshaller i Rom fra Olympiaden i 1960.
Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering UDSTILLINGEN og FESTSALEN, Danneskiold-Samsøes Allé 51, Holmen 3. marts – 6. maj 2012, alle dage 11-18, gratis adgang, www.kadk.dk

Foto: Mario Carrieri
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem PLN Project - Association Pier Luigi Nervi Project i Bruxelles og CIVA - Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage i Bruxelles sammen med MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo i Rom og CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell ‘Universita’ di Parma.