Nätverksträff 26/4

Öka kunskapen om millenniemålen – Hur gör man?
2010 hade bara lite över 50 procent av Sveriges befolkning hört talas om millenniemålen. Ett av projektet Millenniekommuns syften är att öka kännedomen om målen.

Att vara Millenniekommun betyder att kommunen kan bidra till att öka engagemanget för global utveckling. På vilket sätt? Hur kan kommunen samarbeta med andra lokala aktörer? Under denna nätverksträff diskuterar vi kommunikationsverktyg och resurser samt utbyter erfarenheter och idéer. Syfte: Diskutera på vilka sätt Millenniekommuner kan öka kunskapen och engagemanget för FN:s millenniemål i samverkan med andra lokala aktörer. Utbyta erfarenheter, tankar och idéer om kommunikationskanaler och verktyg. Mål: Deltagarna ska ha: - Fått information om utvecklingen för millenniemålen och om UNDP:s kommunikationsuppdrag i Sverige; - Fått information om kommunikationsverktyg som finns tillgängliga inom millenniekommunsprojektet; - Fått information om SKL:s nätverk och verktyg för samverkan med civilsamhället lokalt och för medborgardialog; - Fått information om och diskuterat hur andra millenniekommuner ökar kunskapen om millenniemålen, särskilt i samverkan med det lokala civilsamhället; - Utbytt erfarenheter och idéer med andra Millenniekommuner. Målgrupp: Ansvariga tjänstemän i Millenniekommuner (max 2/kommun men antalet platser är begränsat till 25 deltagare) som inte deltagit i nätverksträffen 30/11 2010. Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (information om lokal kommer längre fram) Dag: 26/4 2012 Tid: 10.00 - 15.00 (lunch och fika ingår) Anmälan: 1/4 2012 Information: Erika Hellsing Rydergård Erik Faxgård erika.hellsingrydergard@skl.se erik.faxgard@skl.se 08-452 75 42 08-452 75 41

Schema för dagen
10:00-10:20 Kan Millenniekommun öka kunskapen om globala frågor? Irini Mavroudis, projektledare, berättar om projektet Millenniekommuns målsättningar och om kommunikationsverktyg som finns tillgängliga genom projektet. 10:20-11:00 Utvecklingen för millenniemålen Monica Lorensson, från FN:s utvecklingsprogram UNDP, berättar om utvecklingen för millenniemålen och om UNDP:s kommunikationsuppdrag i Sverige. 11:00-11:10 Bensträckare och kaffe 11:10-11:45 Samarbete med civilsamhället lokalt Anna-Karin Berglund, SKL, berättar om Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och SKL, samt om SKL:s verktyg och nätverk för samverkan med civilsamhället. 11:45-13:15 Lunch 13:15-13:45 Hur jobbar en Millenniekommun? Karin Fredriksson-Franzén, från Millenniekommunen Älmhult, berättar om hur kommunen arbetat med kommunikation i samarbete med lokala organisationer. 13:45-14:00 Bensträckare och kaffe 14:00-15:15 Hur kan Millenniekommuerna öka kunskapen om och engagemanget för millenniemålen Diskussion kring frågorna: - Vad gör/planerar vi att göra lokalt för att öka kunskapen om global utveckling? - Vilka aktörer arbetar redan med detta i vår kommun och hur kan vi samarbeta med dem? - Vilka av kommunikationsverktygen är användbara för oss? - Vilka ytterligare kommunikationsstöd vill vi se från projektet? - Hur kan vi bäst lära av varandra i framtiden?