You are on page 1of 5

Πρακτικά 1ης επίσημης συνάντησης Ομάδας Εργασίας για τα

απορρίμματα που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2012
6/2/2012
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν :
 Ο Δήμαρχος Άνδρου, Γλυνός Γιάννης
 Ο Γιώργος Κοντομάρκος και ο Κώστας Κοντορούσης εκ
μέρους του Συλλόγου Επαγγελματιών Καφεστίασης
Άνδρου
 Από την πρωτοβουλία ΑΠΛΑ
o Καραγιάννη Όλγα
o Κυριαζίδη Ευγενία
o Μαβής Αλέξανδρος
o Ξανθός Γιάννης
Ο κος Θεοδόσης Σουσούδης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης, δεν μπόρεσε
να συμμετάσχει λόγω ασθενείας.
Συζητήθηκαν τα εξής θέματα :
1. Λειτουργία

κομποστοποιητή & πιλοτικού προγράμματος
κομποστοποίησης

Ο μηχανικός κομποστοποιητής μεγάλης χωρητικότητας (15μ3) που
ευγενικά χορηγήθηκε μαζί με κάδους συλλογής οργανικών από
συμπατριώτη μας στον Δήμο, τοποθετήθηκε τελικά στα Σφαγεία της
Χώρας. Οι εθελοντές της ομάδας εργασίας που φροντίζουν για τη
λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος, έχουν ήδη διανείμει και
αναλάβει κάδους σε διάφορα σημεία της Χώρας και σε συνεννόηση με
γείτονες τους φροντίζουν να απορρίπτονται μέσα στους ειδικούς κάδους
τα σωστά-οργανικά- απορρίμματα. Οι κάδοι αυτοί είτε είναι ελεύθερα
τοποθετημένοι σε σημεία που έχουν καθοριστεί με τους αναδόχους τους,
είτε κλειδωμένοι. Η αποκομιδή πραγματοποιείται μέχρι στιγμής 2 φορές
την εβδομάδα με μέσα του δωρητή του κομποστοποιητή.
Ο Γ. Κοντομάρκος που μέχρι στιγμής έχει επιφορτιστεί με τη
λειτουργία του κομποστοποιητή μας ενημέρωσε πως χρειάζονται
κλαδέματα και ξηρά κομποστοποιήσιμα καθώς είναι πολύ υγρό μέχρι
στιγμής το υλικό που βρίσκεται μέσα στο μηχάνημα. Επίσης λόγω
χαμηλής θερμοκρασίας εξελίσσεται σχετικά αργά η διαδικασία της
κομποστοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να διανεμηθούν περισσότεροι
κάδοι προκειμένου να συλλέγεται επιπλέον οργανικό υλικό και να

μειώνεται το πρόβλημα της συσσώρευσης απορριμμάτων τουλάχιστον
στη Χώρα όπου υπάρχει μέχρι στιγμής η δυνατότητα.
Επίσης σε ότι αφορά την αποκομιδή των οργανικών αυτή τη στιγμή
γίνεται με παραλαβή ολόκληρου του κάδου συλλογής και αντικατάσταση
του με νέο, κάτι που θα είναι εφικτό όσο ακόμη είναι λίγοι οι
διανεμημένοι κάδοι και που προφανώς αναμένεται να αλλάξει.
Σε ερώτημα σχετικό με το πότε θα μπορέσει δημοτικό συνεργείο να
πραγματοποιεί την αποκομιδή αυτή ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε πως
υπάρχει άμεσα η δυνατότητα.
Συζητήθηκε τέλος η ιδέα να μεταφέρονται στο μηχάνημα και
οργανικά από το Κόρθι θα ξεκαθαριστεί εντός των ημερών και για το
οποίο θα ενημερωθούν εν συνεχεία οι κάτοικοι της περιοχής.
Το ενημερωτικό φυλλάδιο που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες
στο πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης αλλά και σε κάθε
ενδιαφερόμενο είναι ήδη έτοιμο και θα εκτυπωθεί σήμερα 7/2/2012 με
δαπάνες του δωρητή ώστε να διανεμηθεί στους κατοίκους του νησιού.
2. Εξέλιξη στο ζήτημα του δεματοποιητή & της μεταφοράς των
απορριμμάτων στην Αθήνα
Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε για τις εξής εξελίξεις που αφορούν στην
προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων :
a. Σχετικά με την προμήθεια και λειτουργία δεματοποιητή
εκ μέρους του Δήμου ώστε τα απορρίμματα να
δεματοποιούνται, είναι σχεδόν έτοιμη η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση του στην
περιοχή του νταμαριού του Εξαδάκτυλου, ενώ θα πρέπει
ακόμη να ληφθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετική με
την απόθεση των απορριμμάτων. Ο δεματοποιητής θα
αποκτηθεί είτε με διαγωνισμό ή leasing. Ενδεχομένως να
γίνει χρήση της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης ώστε να
πραγματοποιηθεί αμεσότερα διαγωνισμός κλειστού τύπου
με διαπραγμάτευση για την προμήθεια του. Το κόστος του
εκτιμάται περίπου στις 350 χιλιάδες ευρώ και το μηχάνημα
θα
χρησιμεύσει
ΚΑΙ
στη
δεματοποίηση
των
ανακυκλούμενων απορριμμάτων. Η διαδικασία αυτή θα
επιτρέψει την προσωρινή σύννομη στάθμευση των
απορριμμάτων που θα υπολείπονται της ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης, μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας
ΧΥΤΥ.
b. Σχετικά με την προσωρινή μεταφορά των απορριμμάτων
εκτός Άνδρου που υπολείπονται της ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης, δόθηκε άδεια από την αρμόδια Επίτροπο

της Περιφέρειας ώστε μια ποσότητα περίπου 20 containers80 περίπου απορριμματοφόρα, να μεταφερθούν στην Αθήνα
κάνοντας χρήση της υπέρβασης κατά 50% της προσωρινής
σύμβασης της μεταφοράς τους από την εταιρεία ΠΕΡΜΕ.
3. Καμπάνια ενημέρωσης: πώς θα ξεκινήσει η ενημέρωση του

κόσμου
Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους θα
γίνει η ενημέρωση του κόσμου για την αναγκαιότητα
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων και πιο
συγκεκριμένα :
a. Οριστικοπoιήθηκε το κείμενο της έκκλησης & του
ενημερωτικού φυλλαδίου κομποστοποίησης που ετοίμασαν
οι εθελοντές που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας
προκειμένου να διανεμηθούν σε όλα τα νοικοκυριά (μόνιμα
και εποχικά) της Άνδρου, τα οποία εκτιμώνται σε 3,5
χιλιάδες μόνιμα και 4 χιλιάδες εποχικά. Οι εθελοντές
δεσμεύτηκαν να στείλουν τα τελικά κείμενα και στα αγγλικά
και τα αλβανικά προκειμένου να διανεμηθούν σε αντίστοιχα
νοικοκυριά. Ήδη σήμερα 7/2/2012 στάλθηκαν στην τελική
τους μορφή σε ελληνικά και αγγλικά στον Δήμο προς
εκτύπωση. Ο Δήμαρχος ανέλαβε την υποχρέωση να
εκτυπώσει τα φυλλάδια της έκκλησης με μέσα του Δήμου
και να εξασφαλίσει τη διανομή τους μέσω των τοπικών
συμβούλων.
b. Επίσης σε ότι αφορά την εκκρεμότητα καθορισμού
δημοτικού υπαλλήλου υπευθύνου για την επικοινωνία με
τους πολίτες για τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων
όπως αυτά αναγράφονται στο φυλλάδιο της έκκλησης, ο
Δήμαρχος υπέδειξε τον δημοτικό υπάλληλο Φραγκίσκο
Λουκρέζη.
c. Συζητήθηκαν

ιδέες για την περαιτέρω εμπλοκή των
Δημοτικών Συμβούλων στις διαδικασίες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κόσμου και προτάθηκε στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί η αναδοχή κάδου
κομποστοποίησης από κάθε Δημοτικό Σύμβουλο των
Ενοτήτων Χώρας και Κορθίου αλλά και η διοργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων για κομποστοποίηση και
ανακύκλωση σε όλες τις περιοχές με συμμετοχή των
Δημοτικών Συμβούλων.

d. Προτάθηκε επίσης από τους εθελοντές και αποφασίστηκε με

τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου η τοποθέτηση κάδων
κομποστοποίησης και ανακύκλωσης σε κάθε Δημοτικό
Χώρο πχ. Δημοτικό Θέατρο, Γήπεδο, ΚΕΠ, κα. και η
αντίστοιχη
ενημέρωση/εκπαίδευση
των
δημοτικών
υπαλλήλων για τη χρήση τους. Ο Δήμαρχος πρότεινε να
ανατεθεί στον κο Φραγκίσκο Λουκρέζη η ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής.
e. Συζητήθηκε η αναγκαιότητα ενημέρωσης του κόσμου πόρτα

πόρτα, δηλαδή με επισκέψεις σε κάθε νοικοκυριό και
δεδομένης της μεγάλης έκτασης ενός τέτοιου έργου κρίνεται
απαραίτητη πέραν της εθελοντικής συμμετοχής η
απασχόληση νέων της Άνδρου έναντι συμβολικής αμοιβής,
κάτι που θα εξεταστεί διεξοδικότερα τις επόμενες μέρες.
f. Ακόμη, συζητήθηκε η ανάγκη εμπλοκής και συμμετοχής στο

έργο της ενημέρωσης των συλλόγων της Άνδρου. Οι
εθελοντές της ομάδας δεσμεύτηκαν να συντάξουν σχετική
επιστολή έκκλησης προς τους υπευθύνους των συλλόγων
μέσω του Δήμου.
g. Τέλος, συζητήθηκε η πιθανότητα διανομής ενημερωτικού

υλικού μέσω της εφημερίδας ΑΝΔΡΙΑΚΗ, καθώς και η
δημιουργία ραδιοφωνικού αλλά και κινηματογραφικού σποτ
που θα προωθεί τη σχετική ενημέρωση.
4. Δημοτικά

συνεργεία καθαριότητας, η λειτουργία της
ανακύκλωσης και το μέλλον της
a. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την ομάδα εργασίας πως αρχές
Απριλίου θα προκηρυχθεί μία μεγάλη εργολαβία που θα
αφορά την καθαριότητα του Δήμου. Οι εθελοντές
εξέφρασαν την άποψη πως θα πρέπει οιαδήποτε τέτοιου
είδους εργολαβία να σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να μην
λειτουργήσει
προωθώντας
μονόπλευρα
οικονομικά
συμφέροντα των εκάστοτε εργολάβων αλλά προς όφελος
του δημοτών της Άνδρου, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των πρακτικών της ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης που βεβαιωμένα μειώνουν τον όγκο των
υπολειπόμενων απορριμμάτων, άρα το κόστος διαχείρισης
τους και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν και τη μακροημέρευση
του ΧΥΤΥ (να μη γεμίσει σύντομα). Ο Δήμαρχος
υποσχέθηκε πως οι εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να

προτείνουν οιαδήποτε τέτοια σχήματα στο σχεδιασμό της
εργολαβίας στο επόμενο διάστημα. Ακόμη οι εθελοντές
πρότειναν τη χρήση της διαδεδομένης πρακτικής των
νησίδων, δηλαδή χώρων κατάλληλα διαμορφωμένων με
υπάλληλο υποδοχής όπου υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες
συγκεκριμένες μέρες και ώρες να φέρνουν οι ίδιοι τα
ξεχωρισμένα (ανακύκλωση, κομποστοποίηση) απορρίμματα
τους, διευκολύνοντας την αποκομιδή αλλά δημιουργώντας
έτσι και συνθήκες ελέγχου από την πλευρά της δημοτικής
αρχής ώστε να είναι δυνατή κάποιου είδους
ανταποδοτικότητα.
b. Εν τω μεταξύ ο Δήμαρχος ενημέρωσε την ομάδα πως η
λειτουργία της ανακύκλωσης στο διάστημα αυτό
πραγματοποιείται από τον Γιάννη Κοντορούση με έξοδα του
Δήμου και πλέον λειτουργεί κανονικά. Σε ότι αφορά τη
στέγαση της θα παραμείνει προς το παρόν στην αποθήκη
του Κάρλου στη Σταυροπέδα.
c. Οι εθελοντές της ομάδας εργασίας παρουσίασαν τα
στατιστικά της ανακύκλωσης την τελευταία 3ετία, στοιχεία
που δόθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης, βάσει των οποίων ένα ελάχιστο ποσοστό των
απορριμμάτων της Άνδρου έχει ανακυκλωθεί τα τελευταία 3
χρόνια το οποίο κυμαίνεται από 1-3% ετησίως.
Εκφράστηκαν προβληματισμοί πως αν η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση του κόσμου προχωρήσει ικανοποιητικά με
συνέπεια να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης, πιθανόν
να μην επαρκεί ο υπάρχον χώρος για την ανακύκλωση, κάτι
που θα πρέπει να επανεξετάζεται συστηματικά.
d. Συζητήθηκαν ακόμη οι τρόποι εφαρμογής του πρόσφατα
ψηφισθέντος από τον δήμο κανονισμού καθαριότητας.
Προτάθηκε από τους εθελοντές η κατάρτιση συμφωνητικού
μεταξύ Δήμου και επαγγελματιών που θα καθορίζει
αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα αλλά και την
εφαρμογή εκ μέρους του Δήμου της ανταποδοτικότητας
στους επαγγελματίες εκείνους που θα εφαρμόζουν τις
πρακτικές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης ώστε να
δοθούν κίνητρα και τρόποι να συμμετάσχουν οι
επαγγελματίες στην εναλλακτική διαχείριση. Οι εθελοντές
ανέλαβαν την κατάρτιση του σχετικού συμφωνητικού.