Etkileþimli Eðitim Bölümünde; DVD'yi çalýþtýrdýðýnýzda hazýrlanmýþ olan videolarý bilgisaya ya uygun "codec" olmadýðýndan görüntülemeyebilirsiniz.

Bu durumda; DVD'nin içine girerek CODEC_YARDIM klasörü içindeki "klmcodec138" , "tscc" ve "install_flash_player_active_x" programlarýný bilgisayarýnýza yükleyiniz. Sorun ortadan kalkacaktýr. ****************************************************************************** Ersin Pençe-2003010504012 ersinpence@hotmail.com Karabük Teknik Eðitim Fakültesi Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful