You are on page 1of 1

ETM KONU BALIKLARI

BLM 1

(Labeling Features) Kartorafik retim (Layout)


BLM 6

Corafi Bilgi Sistemi ve Temel Kavramlar Fonksiyonlar Veri Toplama Teknikleri Sorgulama Analizler
BLM 2

Corafi Verilerin Sorgulanmas ve Raporlanmas Select By Attribute Select By Location Raporlamalar


BLM 7

ArcMap Ortamnda Corafi Verilerin ncelenmesi ArcMape Giri Find, Identify, Hyperlink, Bookmarks ve Dier Tools zellikleri
BLM 3

ArcCatalog Uygulamalar ArcCataloga Giri ArcCatalog Arayz Feature Data Set Tanmlama ArcCatalog Ortamnda Raster Veriye Projeksiyon Tanmlama
BLM 8

Veri Grntleme Fonksiyonlar Raster Veri Tipleri (Image ve Grid Ykseklik Verisini (Grid) Grntleme Ve Transparent zellii Veri Grntleme zellikleri
BLM 4

Veri Dnm Fonksiyonlar CAD Formatlarnn, Shape ve Feature Classa Dnm lemleri Noktasal lm Deerlerinin Grntlenmesi Add XY Data Fonksiyonu
BLM 9

ArcMapde Semboloji Semboloji ktphanesi Yeni Bir Semboloji ktphanesi tanmlama New Fill Symbol
BLM 5

ArcMapte Etiketlendirme ve Kartorafik retim Katmanlarn Etiketlendirilmesi

GeoDatabasede Topoloji Kurallar Topology ArcCatalog Ortamnda Topoloji kurallarnn tanmlanmas ArcMapde Topoloji Fonksiyonlarnn kullanm Line zellik Tipinde Bir Katmann, Polygon zellik Tipine Dntrlmesi