Filiala Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” Centru de calificare recalificare „Spiru Haret”

Cluj-Napoca str. Al. V. Voevod, nr. 55A, 400436, tel./fax : 0264 414992, 414974, email: cj@ucecom.org

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Cluj-Napoca, 22.03.2011

Înscrie-te GRATUIT la cursuri de calificare profesională!
În perioada martie-mai 2011, Filiala Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” organizează, în cadrul proiectului european „Centrul de Calificare şi Resurse pentru Ocupare”, înscrieri pentru următoarele cursuri de calificare: - coafor; - cosmetician; - manichiurist-pedichiurist; - maseur; - confecţioner-asamblor articole textile; - instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; - administrator pensiune turistică. Condiţii de acces: - persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; - şomeri de lungă durată; - şomeri tineri; - şomeri peste 45 de ani. Avantaje: - acordarea de burse participanţilor; - suportarea taxelor de transport şi de cazare în căminul-internat, din fondurile obţinute prin proiect; - sprijinul acordat pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru iniţierea unei afaceri proprii. Acte necesare: - copii acte personale (certificat de naştere, carte de identitate, certificat de căsătorie); - copii acte de studii; - adeverinţă medic de familie; - document din care să reiasă situaţia pe piaţa muncii. Informaţii suplimentare: Centrul de Calificare / Recalificare „Spiru Haret” Cluj-Napoca - str. Al.Vaida-Voevod, nr. 55A; tel/fax: 0264/414.992, 414.974; e-mail: cj@ucecom.org

Persoane de contact: - Constantinescu Ana Maria – secretar proiect; tel./fax: 0264/ 414.992, 0264/ 541.948; e-mail: cj@ucecom.org , infoharetiana@yahoo.com - Ligia Aşchilean – responsabil campanii de promovare si vizibilitate; tel.: 0766/ 74.03.13; e-mail: laudamya@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful