P. 1
Meditáció kezdőknek

Meditáció kezdőknek

|Views: 67|Likes:
Published by Norbert Németh

More info:

Published by: Norbert Németh on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

J. I.

Wedgwood

MEDITÁCIÓ KEZDŐKNEK

Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

Vonulj vissza magadba, és figyelj! Ha még nem találod magad szépnek, tedd azt, amit egy szobrász cselekszik a megszépítendő szoborral: itt levág egy darabot, ott simít egyet, az egyik vonalat lágyabbá, a másikat nemesebbé teszi mindaddig, amíg nem mutatkozik szép ábrázat. Tégy te is így: nyesd le mindazt, ami túlzott, egyenesítsd ki azt, ami görbe, világítsd meg mindazt, amit árnyék takar, tégy mindent szépségtől ragyogóvá, és ne hagyd abba szobrod csiszolgatását mindaddig, amíg nem tündököl az isteni ragyogás tulajdonságával, amíg nem látod biztosan megalapozva a végleges jóságot a makulátlan szentélyben. Plotinus A Szépségről (fordította Stephen MacKenna)

James Ingall Wedgwood 1883-ban született Londonban, és 1951-ben halt meg Farnhamben. A híres Wedgwood család tagja volt, amely család több generáción keresztül szerzett hírnevet a művészetek, a tudomány, az ipar és a köz szolgálatának egyéb területein. Fiatal korában egyházi zenét és orgonatechnikát tanult, majd később (tudományos) doktori fokozatot szerzett a l�Université de Paris egyetemen az e tárgyban írt tankönyv révén, amelyet még ma is használnak. 1904-ben mélyen érintette Dr. Besant előadása, így csatlakozott a Teozófiai Társulathoz, és 1911-ben az Angol Szekció főtitkára lett. A meditációról írt felbecsülhetetlen értékű kis könyvének utánnyomását már halála előtt tervezték. Azok, akik iránta felelősséget éreznek, tudják, hogy barátai úgy kívánnák, hogy a könyvecske ne jelenjen meg az írót megillető elismerés nélkül, mellyel tanítványok és jelöltek tartoznak szerte a világon. A könyv kiadatása csak része az írónak kijáró tiszteletnek, ami

de az egész emberiségért. 1951. akik őt ismerték. akik szeretnék megtanulni a meditálást.folyamatosan megilleti azért. Sokan vannak. amit nem csak azokért tett. május. ami annak gyakorlatát illeti. és sokan igényelnek segítséget és útmutatást. és a jelen javaslatok közzététele ennek a . London. Meditáció kezdőknek � Mi a meditáció � Az első lépések � Meditáció a testekről � A fentiek még kidolgozottabb formája KONCENTRÁCIÓ MEDITÁCIÓ �a szimpátiáról � a tudatosság tágításáról KONTEMPLÁCIÓ A MESTER KERESÉSE JELLEMÉPÍTÉS A MEDITÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE FIZIKAI ESZKÖZÖKKEL � testtartás � légzés és egyéb módszerek � idő � pozitivitás és lelki fejlődés � relaxáció � a szolgálat útja A Teozófiai Társulat szellemi irányvonalában lényeges elem a meditáció iránti állandó érdeklődés.

és a fizikai feletti. először nehéznek találják nézőpontjuk megváltoztatását. a szerző nem ad írásbeli útmutatást. amelyen keresztül az isteni és szellemi princípium � a valóságos ember � az alacsonyabb személyiséget megvilágosítja. más tanulási módszert követve. De minden esetben a lényeg a lélek felemelése isteni forrása felé. Következésképp a meditáció tárgya és módja az egyén temperamentuma és �sugara� szerint nagymértékben különbözhet. . Haladó tanítványoknak. hogy a fizikai test a szellem eszköze. azé az Isteni Lényegé. egy Isteni Tanító képében is jelentkezhet � valójában bárki személyében testet ölthet. akik a teozófia szó alatt értendő életfilozófiát még nem sajátították el. akit tiszteletünkre és csodálatunkra méltónak tartunk. hogy az ébredő tudatba. A kiválasztott eszmény lehet elvont � lehet egy erény. Azonban fokozatosan. minden egyes név a memória erőfeszítésével felidézve. Ezt a módszert alapos megfontolás előzte meg. amíg a tanítvány nem sajátította el a teozófiai könyvekben lefektetett tanításokat a gondolat és érzelem kontrollálásáról és alkalmazásáról. hogy felébressze az öntudatosságot azokban. Mindaddig több haszna származik a szent könyvekben való elmélyedésből vagy a különféle exoterikus vallásokban lefektetett kezdeti módszerek gyakorlásából. A fizikai test az egyetlen érzékelhető valóság. hogy világosan és tudományos pontossággal adjanak némi betekintést az emberi lét misztériumaiba. Teozófiai könyvek olvasása azt jelenti. A jelen útmutatá-sok elsősorban teozófusok számára íródtak. bár azok számára is segítségül szolgálhatnak. Ennek oka nem is olyan távoli. a homályos. Mi a meditáció A meditáció célja abban a törekvésben áll. akik éppen hogy megismerkedtek a teozófiai gondolattal. Azok. csaknem észrevehetetlenül ez az érzés megszűnik és a fizikai feletti érzékelése lassan beszűrődik a fizikai agyba és élettel telíti azt. hogy a meditáció komoly gyakorlata nem kezdhető meg mindaddig. mint a szimpátia vagy az igazságosság. a ködös. az egyéniesült én vágyakozása. sematikus könyvábrák kifejezésmódjával vannak emlékezetben őrizve. �A meditáció� H. és a bebörtönzött alacsonyabb tudatosság ajtóinak megnyitása ennek az eszmének befolyására. ami megelőzőleg pusztán intellektuális elmélet volt. egy pusztán intellektuális fogalom. A síkok és testek. Blavatsky szerint �a belső ember kimondhatatlan vágyódása a végtelenre�. azaz az elme normál aktivitású állapotába bevigyen bizonyos ráébredést az éles tudatosságra. míg megszokottá nem válik. számukra a lélek és a szellem nem valóságosak.P. hogy eggyé váljon az Egyetemes Énnel. a törekvés ereje által létrehozzon egy csatornát. mivel a szerző úgy véli. a magasabb testekről való olvasás arra irányítja a figyelmet. és nem emelkedett ki az okkultizmus dilettáns állapotából. amely az emberi természet legbensőbb valója: amely lehet csupán egy halvány és tompa érzékelése a bennünk lévő legmagasabbrendűnek. amelyekről a teozófiai írók beszélnek azon törekvésükben. vagy az eszmény egy Mester. hogy az egyén kapcsolatba kerül erőteljesen serkentő erőkkel az archetípusok világában. Az első lépések A meditáció első lépése annak a gondolatnak az ápolása. lehet a Belső Fény gondolata. Az elme és érzékek kinyúlása egy eszményi felé.komoly szellemi elkötelezettségű tábornak megsegítése reményében történik.

mint aki a mentális testben él. mint odaillő célt. és a Teozófia igazságai intellektuális elméletből szellemi tapasztalatokká válnak. . és azután helyesen megválasztva és alkalmazva engedelmes szolgáinkká válnak. környezete az életben új jelentőséget ölt. Ez a folyamat és ébredés az anyag útján gyorsítható. A következő gyakorlat egyike a jelen író által jó eredményekkel alkalmazott módszereknek. bizonyítva. gondoljon arra. mint az isteni béke egy központját.Az asztrális sík és az asztrális test iránti érdeklődés és azok tanulmányozása fokozatosan felébreszti a tanulmányozót azon a síkon a fizikai alvás alatt. Meditáció a testekről Kezdje a tanuló a fizikai testre gondolással. hogy kontrollálni tudja érzelmeit és vágyait. Ebből eredően a tanulónak ez az első gyakorlata a meditációban tekintetbe veheti a Felsőbbrendű Ember tudatos megvalósításának célját. és a tanuló úgy találja majd. vágyakkal és érzelmekkel. és a Természet akkor egyik teremtőjének fog tekinteni és engedelmeskedik. aki szolgáló eszközeként használta a mentális testet. ha a tanulmányozó a fizikai feletti síkon fejlettebb egyének aurájában tartózkodik. majd ismét erőteljesen utasítsa el a mentális testet. � mondja a Csend Hangja � �és dolgozz vele együtt. Most szálljon le ismét. mint aki képes ellenőrzése alá vonni gondolatait. mint aki az asztrális testben él.� Egy modern tudós ugyanezt az igazságot ismételte meg a következő szavakkal: �A Természet engedelmességgel győzhető le�. bárhol is van a világban. Képzelje el a mentális test auráját. A gyakorlat először furcsának és kevéssé gyümölcsözőnek tűnhet. akik valóban komolyak. úgy tekintve arra. az szándékosan siettethető értelmes és jól irányított törekvéssel. mivel még a fizikai test az erőteljes valóság. és végül térjen vissza a fizikai testbe azt eszköznek ismerve el. amelyeket mindaddig gyakorolt. Most a tanuló szárnyaljon a szellem szabad légkörébe. és engedje szétáradni a béke hatását. és egy ideig ott megpihenve nagy intenzitással törekedjék elgondolni. Ami lassan és fokozatosan történik a dolgok természetes menete szerint. Majd szálljon le az asztrális testbe. mivel annak tudatára ébred. hogy ő nem ez a test. Ezután képzelje el magát. és képzelje el magát néhány percre. és válassza el magát gondolatban a fizikai testtől. A tudatosság kitágulása észrevehetővé válik. magával hozva a szellem békéjét a különböző testeken át. a gondolkodás és érzés új távlatai nyílnak meg előtte. a Felsőbbrendű Ember tudása lassan leszűrődik a fizikai agyba. �Segítsd a Természetet!�. hogy a fizikai agy termékének legyenek tekinthetők. Meg kell értenünk a Természet törvényeit. Természetes következményként a belső természet ilyen kiterjedése kezdi megváltoztatni az ébredő tudatosságot. Majd váltva. ahol örök béke van. mint egy hordozóra. hogyan lehet kontrollálni és irányítani azt. és képes bármely neki tetsző tárgyra irányítani elméjét. Röviden ez a fokozatos tudatkiterjesztés ésszerű magyarázata. azt megerősítve. A magasabb testek nagyobb aktivitásra serkentését elősegíti. árassza szét a béke sugarát az asztrális testben. és erős törekvéssel utasítsa el az asztrális testet és fogja fel. hogy az érzelmeket szolgálójaként használja. majd fontolja meg. ameddig folytatásuk szükségtelenné nem vált. amely a legtöbb teozófus korai tapasztalásaként érkezik el azok esetében. hogy életfelfogása nagy változáson megy keresztül. amely hevesen hullámzik és viaskodik szenvedélyekkel. és a gondolat és az érzés még hajlamosít arra. amint körbeveszi. hogy Az az igazi Én. hogy ő az Én.

hogy a tudatosság. érintkezhessen a fizikai világgal. és a mai kor kiváló. Azért. Ilyen helyzetben . előírt zenét ad ki. Ezután eltűnődhet azon. Egészen természetes. képzelje el magát néhány pillanatra. csak az érzelmek játéka. rokonságban a fizikai világgal. Segítségére lehet a zongorára és a zongoristára vonatkozó hasonlat. Azonban a zongorista az. szabályozni az érzések játékát. elkezdheti azt kidolgozni temperamentuma szerint. Ahogy a zongora hangokat. ahogy egy agár bújik ki pórázából. iparkodásának és lehetőségeinek függvénye. A fizikai világból nyerhető tapasztalathalmazzal. féltékenységének. Ő maga nem ez az emóciókat. úgy türelmes kitartás segítségével és komoly törekvéssel idővel valamennyi megfelelő keretek közé szorítható. amely viszont az asztrális sík anyagából való felépítmény. Tudja irányítani érzelmeit és vágyait. Így elválasztva magát attól gondolatban. az összes nagy vallás előírt. ezek mind nem ő. Hogy mennyire pontosak és milyen gyorsan következnek be ezen eredmények. és elnyerhető az érzelmek feletti uralom. Érzelmei csak egyik aspektusa a tudatosságának. egy fizikai anyagú tabernákulumban kell lakoznia. hogy mennyi van ezekből már irányítása alatt. amelyek az asztrális test határain belül működnek. hogy az asztrális test nem az igazi énje. szenvedélyeket és vágyakat árasztó viaskodó test. mivel természetes óvatosság kíséri az ismeretlenben történő kockázatos vállalkozást. anélkül. hogy évek gondolkodási szokásait kísérli meg feloldani. aki önmagát kifejezi a hangszer közvetítésével. az természetesen az egyén vérmérsékletének. önzésének és gyűlöletének szeszélyei. amely cselekedeteit igazítja és életfolyását formálja. A fentiek egy kidolgozottabb formája Amint a kezdő jobban megismeri a fent vázolt meditációt. amely a szellem megnyilatkozása. hogy visszajelezne a Felsőbbrendű Embernek. észlelnie kell. egy húsból való öltözet. és megvizsgálva azt az elme hűvös ítélőképességével. hogy az emóciók hullámzása felett áll. és a fizikai hordozó fokozatos formálásával a szellem kibontakoztatja veleszületett erőit a látensből a potenciálisba. A kiegyensúlyozott elme szempontjából a kezdeti állapot messze a legnehezebb. attól a gondolattól. épelméjű és őszinte emberei tanúsítottak. félelmének. Szenvedélyeinek. mivel a tudatosságnak csak egy fizikai hordozója képes rezonálni fizikai dologgal. hogy öncsalástól tarthat. hogyan lehet ellenőrzés alá vonni és irányítani azt. Gondolatban elválasztva magát a fizikai testtől. amelyek kicsúsztak irányítása alól. amelyeknek nincs valóságos alapjuk. azonnali eredményt várva. hogyan reagál az őt uraló intelligencia � az Én � parancsaira. mint asztrális testben élőt. amíg belső látása csalhatatlan bizonyossággal igazolja a benne rejlő magasabb erőt. hogy a fizikai test csak egy eszköz. hogy a benne rejlő tudatosság kapcsolatba léphessen vele. Egy kicsit is állhatatos és következetes gyakorlat elvezet bizonyos eredményekhez. Szíve legbelsejében tudja. amelyet az ókor legnagyobb elméi részletesen kifejtettek. Nyugodtabb pillanataiban tudja. Gondolja el. úgy az agy és a fizikai test is gondolkodásnak. érzésnek és elrendelt tevékenységnek ad kifejezést. Jelentős idő telhet el. hogy lépésről lépésre képzelet szülte hiedelmek áltatják. ezért nem lehet türelmetlen. Mindazonáltal ésszerű megfelelő próbának alávetni egy olyan rendszert. és hajlam a mentális visszavonulásra veszély gyanúja esetén. Ugyanilyen módon tesz a fizikai test (akaratlagos tevékenysége során). szerszám.A kezdőnek nem szabad megfeledkeznie arról.

úgy tekintve azokra. hogy minden mást ki kell zárni az elméből. A legtöbb gyakorlat kezdetben bizonyára az ismételt gondolatkizárásra irányul. valamint a csökönyös elmével és érzésekkel való vívódás tudományára. hogy elméjét bármely tetszőleges tárgyra irányítsa. valamint minden konkrét gondolat kifejezésének szüneteltetését is.mintegy érzékein kívül állva. Van azonban a koncentráció elérésének egy másik. letekintve tevékenysége egész működési körére. és belefoglalja az elme képalkotási képességének. A koncentrációra való képességhez az szükséges. és az erre való törekvés kiváló gyakorlat. hogy minden más gondolat ténylegesen kizáródik elméjéből. amíg egypontosítottá nem válik. amely mint a filmvetítő villogó képhalmaza táncol az elme előtt. erőteljesebb módja. hogy a meditáció egy életen át tartó tudomány. habár Patanjali valószínűleg tovább megy. ki kell iktatni a tárgytól idegen gondolatáramlatot. Még tovább lehet osztályozni. A koncentráció abból áll. hogy többé-kevésbé burkolt koncentrációs állapotot gerjesztenek. amely abban áll. hogy magára. Patanjali. és oly mértékben elmélyül abban. hogy már el tudja engedni tetszése szerint a nem kívánatos gondolatot. Még csak arra képes. kimondhatatlan. amely a szavakon túl van. a klasszikus hindu Jóga Aforizmák szerzője úgy határozza meg a jógát. így gyakorlatilag a puszta koncentráción túlhaladva egészen a kontemplációig jut. ezért először nehéznek találja majd gondolatai irányítását. másrészt a tanulónak észben kell tartania. hogy annyira érdekli a kiválasztott téma a tanulót. mint a Belső Emberre tud tekinteni. meditáció és kontempláció. hogy korai erőfeszítései révén eljusson a tiszta kontempláció fokozatáig. és a kezdeti lépés az. Bármilyen eszme vagy tárgy kiválasztható a koncentrációhoz. A meditáció részleteinek és fázisainak teljesebb megértésével kezdje meg munkáját. eljuthat a meditáció még kidolgozottabb és tudományosabb formáihoz. Koncentráció A meditációt gyakran három részre tagolják: koncentráció. És a különböző állapotokon áthaladva felemelkedhet annak szemlélődéséig. de itt egyrészt szükségtelen. komoly problémákra gondolva ezek a dolgok úgy lefoglalják az elmét. képzelje magát mentális testben élőnek. és nem várhatja el. mint a szellemi frissítés és növekedés eszközeire. Ha a tanuló meditációja és a nap folyamán gyakran ismételt gondolatai által odáig felnő. . és fokozatos gyakorlás során működési tartományát leszűkítsük. és türelmes kitartás útján megtanulhatja azon rögzíteni. Ezt napi életünkben folyamatosan tesszük öntudatlanul. a szokás erejével. és ott tartjuk. elszámolások készítésekor. hogy az elmét egy gondolatra irányítjuk. A kezdőnek nem nehéz elválasztania magát a fizikai és érzelmi testektől � a szokványos morális gyakorlatok során megtanulta a cselekvést és heves érzelmet ellenőrzés alá vonni és irányítani � de valószínűleg sohasem tanult a gondolat erejéről. súlyos döntések meghozatala során. Végső soron annyi uralmat nyert elméje irányításában. ahol az Isteni Shekinah maga manifesztálódott. mint �a gondolkodási elv változtatásának megakadályozását�. való és szent. saját létének szentélyét elérve. és magával viszi annak ragyogását az érzékelés külső világába. az oltárt. Levélíráskor. Ez a meghatározás alkalmazható a koncentrációra. hogy megszerezzük az elme feletti irányítást. aki kívül a világban eszközként használt fizikai testével működik.

egy itatóspapírt. hogy újra felidézze magában az erényt. egyfajta kimerítő alkalmazást igényel. Meditáció . A második fentebb említett módszer az. és ha valami úgy is tűnik nekünk. de ha az érzés intenzív koncentrációja kiváltható. de annak részletezése előtt eláruljuk. és a gyakorlatot magával ragadó érdeklődéssel tekinti majd. Ily módon a tanuló megtanulja kizárni a tágabb világot és magát választása szűkebb világában elhelyezni. az elme bizonyos mértékig követi majd. A tanuló arra törekszik.A tanulónak meg kell tanulnia ezt akaratlagosan létrehozni és sikeresebben teheti. A természetben semmi sem teljesen unalmas vagy érdektelen. ha nem egy fizikai tárgy. A hangos beszéd segít gondolatáramlatát lelassítani. és egyetlen érzéshez való ragaszkodás segítségével és akaraterejével végső soron sikerül szimpátiát éreznie. amíg eléri az elmének a szó szoros értelmében vett egypontosítottságát. amely ridegnek tűnhet a tanuló számára. Ha a tárgy előállításának vagy kialakulásának folyamatát képes tanulmányozni. megfigyelve és tüzetesen tanulmányozva egy tárgyat. Ennek bizonyos mértékű elsajátítása előfutára a sikeres vizualizálásnak. és ez fontos a gyakorlat kezdeti szakaszában. egy falevelet. Ha valamely erényt veszünk. ha hangosan ismételjük az elménken átcikázó gondolatokat. becsukott szemmel igyekszik róla egy mentális képet felépíteni. hanem egy eszme a koncentráció témája. mint a kiképzési útmutató. ha külső tárgyakra fordít figyelmet. Ez esetben a koncentráció főleg az érzésekre való koncentrálás. habár valamennyi a tolltartó témájában.. és kevésbé szembetűnően mentális folyamat. legyen az például szimpátia. mivel kevés érzelmet fakaszt. Még tovább tudja szűkíteni fokozatos gyakorlás útján a gondolatkört. annak megvan a tanítvány lelkesedését és odaadását kiváltó előnye. Vegyen a tanuló bármilyen tárgyat � egy tolltartót. A pontos vizualizálás szükséges eleme az okkult módszerekben jártas tanulók által végzendő munka jelentős részének. Ennek megfelelően a valóban komoly tanuló nem fogja elhanyagolni a munkának ezt az ágát nehézsége miatt. A fenti gyakorlat valamiképp olyan természetű. a megfigyelés erejének és szokásának fejlesztésével. Ha ezt sikerrel teszi. mint gondolatban. hogy szemünk előtt lenne. sűrűn rovátkázott. hogy az előbbi gyakorlat a tanuló pályafutásának bizonyos állomásain tökéletesen elsajátítandó. stb. hogy még sok váltakozó gondolat halad át elméjén. elér egy bizonyos koncentrációs fokozatot. az érdeklődés még növekedhet. sajátosságait vegye egytől egyig lajstromba. Segíti a koncentrációt. felülete mintázott. a hiba a mi érdektelenségünkben keresendő. 7 hüvelyk hosszú. mint például a gondolatformák szándékos felépítése és az elme szimbólumalkotása. Könnyebb érzésben egypontosítottnak lenni. amelyet célul tűzött ki. visszatükrözi az ablakon átszűrődő fényt felülete egyes részeiről. amelyek mellett rendszerint észrevétlenül megyünk el. ágmintás. hogy pontos részletességgel leírjunk egy tárgyat anélkül. Egy másik koncentrációs gyakorlat is végezhető párhuzamosan. és mivel az szellemi erőfeszítést igényel. kb. egy virágot � és figyelje meg megjelenésük és alkatuk részleteit. Ugyancsak dolgozik a vizualizáláson. ha megnyilvánulásuk szépségét és csodáját elmulasztjuk értékelni. tetszés szerint. hengeres. mivel nyilvánvaló. és megakadályozza elméje kószálását. Továbbá az erőfeszítés beépíti az erényt a jellembe. amikor a kitartás és állhatatosság gyakran súlyosan próbára van téve. mivel az utóbbi nehezebben megfogható és aktív. annak a mentális erőnek. Így: ez a tolltartó fekete.

Hasonlítsuk össze a szeretettel. és ölelje körül őket a rajta átáradó hatással. a figyelem egyetlen tárgyától idegen gondolatot. amely száműzött az elméből minden. és törekvésünkkel elérhetőkön csaknem kívül levőkre. akik nem képesek egy gondolat mellett kitartani egyetlen pillanatra sem.Áttekintve a koncentrációt. és törekedjen elérni odaadásának tárgyát. mivel a meditáció minden egyes ágazata igényli azt. a végtelenül parányi atomban. tekintsük úgy. amelyet előbb írtunk le e tanulmányban. a naplemente lágy ragyogásán. A meditáció egy témán való elmélkedés művészete. és azt a képességet. mint tudatosságában levőt: �Benne élünk. és képzelje el az egész rendszert. mint ereklyében rejlő kozmosz gondolatán. Majd gondoljon úgy erre az erényre. másrészt a szimpátia teljes kifejezése erős belső motivációs képességet igényel. Meditáció a tudatosság tágítására A tanuló növelje tudatosságát és szemlélődjön a világegyetem roppant óriási voltán. Majd irányítsa gondolatait a legmagasztosabb vágyakozással rendszerünk Logoszához. de a koncentrációban való hatékonyság szükséges. amelyet a szeretet egymaga tud nyújtani. a csillagos égbolton. Egy másik és kidolgozottabb meditációt lehet azoknak ajánlani. mozgunk. Így elérhető lehet a kontempláció. mivel ők távol vannak a kicsinyes emberi érdekektől. nevezetesen a meditációra. Tulajdonképpen a meditációs szakasz nem követi egyenesen az elme egypontosítottságát. Majd véghezviheti azt a gondolatmenetet. mint tőlünk legtávolabb levőkre. a szimpátia magában foglalja a másik megértését. A tanuló erős törekvéssel merüljön meg ebben a Mestertől sugárzó kimondhatatlan hatású áradatban. valójában az ellenkezője igaz: a szó szoros értelmében a legközelebbi kapcsolatban vagyunk a Logosz mindent átölelő tudatosságával. hogy habár természetesen úgy gondolhatnánk a Hierarchia magasztosabb tagjaira. hogy minden más erényhez hasonlóan ez is az isteni tudatosság egy tulajdonsága. amelyet Mrs. Képzelje el egytől egyig őket maga előtt. mint az elméleti értekezés. mint összekötő erőt. amelyek világosabban szemléltetik annak természetét és módszerét. és azt alkalmazhatjuk is a meditáció tárgyaként. . és azok felé is. akik több megértést igényelnek. a szeretetnek nincs szüksége ilyen megértésre. Képzeljük el az isteni szimpátiát. kíséreljük meg megérteni természetét és célját a világban. amely egyesíti az egyik egyéniesült ént a másikkal. Nem szükséges a meditáció további meghatározásaival foglalni a helyet. amihez segítségül használhatja a testeken keresztüli emelkedés módszerét. most rátérhetünk témánk második fő fejezetére. hogy helyzetébe bele tudjuk élni magunkat. nevezetesen. Fent érintettük a szimpátia gondolatát. inkább követi az összehasonlító koncentrációt. ahogy arról fentebb szóltunk. egyenesen rátérhetünk bizonyos gyakorlati sémákra. annak az elmében különböző oldalakról és különböző vonatkozásokban történő megvilágítása. Meditáció a szimpátiáról Gondoljunk arra. ahogy azt a barátai és szerettei felé alkalmazza a mindennapokban. amint az a világba patakzik az eszményi emberen keresztül � Krisztus vagy a Mester � és ez valakinek az egyéni énje felé irányul. bírjuk létezésünket�. Besant fejtett ki�On Moods� (A létformákról) című értekezésében.

és megvilágítsa tudatosságunk sötét zugait. vegyük az igazságosságot. amely e törvény alatt ember és ember között létesült. amelyet Isten megnyilvánulásával társítunk az Ő világában. és az Egy-ére. saját halott múltunk ismételt visszatérése az életbe. a Mester aurájára és a szoros tudatossági kapcsolatra Mester és tanítványai között. lehetővé téve. hogy a meditáció �áldott kohó. Lecsendesíti személyiségünk . milyen hitvallást foglal magában a Karma. Newton hatás-ellenhatás törvényében. amelyről St. mivel az emlékezet vajon nem a természet akasha feljegyzéseinek megérintési képessége-e. és szemlélődhet az emberi művészet azon mesterművei felett. Így a zenében a hang hatalmas struktúrái sok árnyalatban tükrözik vissza a természet őstípusi erejét. hogy a szellem fénye leragyogjon. a tanítványokéra. szeretetet. hogy az anyagok a művész kezében a természet isteni erői. akinek tudatos auramezője az egész planétánkat övezi. amely súlyos ütést mér. ami bekövetkezhet. Mivel a meditáció összehangolja a testeket. amely a Gandharvas lángoló seregein keresztül árad ki. Kontempláció A kísérletező kezdő számára az eddig említett meditációs módszerek először valószínűleg alig tűnnek többnek intellektuális gyakorlatoknál. Gondolkozzon el. hogy fokozatosan szerez meg valamit a személyi szellemi tapasztalatból. amelynek elsődleges teremtő aspektusa vonzza össze a lelkeket az Egy Lét egységébe. akiket segít. sőt. amely áthidalja a szakadékot a tudás embere és a bölcsesség embere között. és elér valamennyit abból a belső békéből és lelki rajongásból. A szó szoros értelmében igaz. az átlagemberekére. A szellem szemében a női szépség nem ad okot az érzéki vágyakozásra. az energia-megmaradás. mivel való igaz. amelyekben dolgozunk. ez az az őserő. felfedve az ember előtt a rejtett Szó hatalmát. hogy minden cselekedet. Alphonsus de Liguori úgy beszél. Isten tervének szövése a világmindenségben. Egyfajta szeretet azonban átível az univerzumon. amely minden embernek megadja tetteiért a méltó ellenszolgáltatást. és újból felemelve őt isteni öröksége birodalmába. vagy azzal. amelyben a lelkeket az isteni szeretet lobbantja lángra�. a sajátunk. hanem Isten gyermekeként. a beavatottakéra. amelyek többé vagy kevésbé érdekesek számára vérmérséklete és azok érzelemkiváltási képessége szerint. és lássa ebben a sokrétű összefüggésben a tökéletes igazságosság állandó törvényét. A Legfelső együttérző szeretetében megvan minden emberi szeretet és féltés forrása. és a Legfelső szépségének megnyilvánulásaként méltányolandó. Lord Buddha aurájára. része Neki. amelyek az isteni birodalom határát súrolják. ami van. amely a hagyomány szerint személye körül három mérföldre terjedt ki. amely az Isteni Atyának teremtményeire ráruházott szeretete. amely vajon nem Önvalójának kifejezése-e? A tanuló tovább haladhat azon értékeken elgondolkodva. Majd a szépségtől afelé fordulva. ahová tartozunk. minthogy szellemi fejlődést ért el. aki körülöleli egész planétánkat és az egész rendszert. látni fogja. és mélyebben hatol a nagy gondolat szépségébe és csodájába. emlékezetünk is része az Övének. amit az ember hozott létre. és másokéra.A tanuló segítséget lelhet. Így emelkedve elgondolkodhat olyan lényről. a kéz. a képzelet szárnyain felemelkedhet. minden érzés és minden gondolat. a Karma ítélettörvényében. szépséget. és ilyen meggondolásokból nyerjen elégedettséget azzal. Ha azonban kitartóan törekszik. ha az aura növekvő méretére gondol. hogy a Legfelső igazságossága megnyilvánul a természet megváltozhatatlan törvényeiben. amelynek kifejezést adunk. Gondoljon arra a számtalan kapcsolatra.

és egynek fogja látni magát eszményképével. Az előbbi a feljutás elérése. Arra törekedve. és a tudatosságnak új fázisai nyílnak meg benne fokozatosan. egy rövid pillanatra megnyílnak számára az ég kapui. hogy az ego befolyásolja a személyiséget. akiknek ereje a Társulat éltető eleme. és ha lelkiismeretesen követi azokat. A tanuló fáradságos törekvéssel. amelyen keresztül az erő áramolhat. Hiábavaló lenne ilyen tapasztalatok további leírásának kísérlete. hogy elérje rajongása tárgyát.háborgását � az elmét. mivel vajon nincsenek-e ezen tapasztalatok a kifejezhetőség határain túl? A szavak csak jelzőtáblákként szolgálhatnak. Ezek a kontempláció és egyesülés fázisai. odaadással és önzetlen szolgálattal erősítheti és nagyobbíthatja ezt a fonalat. merrefelé irányítsa lépteit. A szellemi tapasztalatok beleszövése a belső életbe siettethető. hogy eszményképén rögzüljön figyelme. hogy a Társulatot a Nagy Fehér Testvériség tagjai alapították. Először Mrs. rögvest észreveszi. Hogyan járjon el? . hogy a komoly tanulót elriassza. hogy csak kevesen érik el ezt a kivételes előjogot. Besant utalt arra. Elmondták nekünk. elárasztva a beteljesülés üdvösségével. hogy az egész szellemi felépítmény alappillére a Mesterekről való felfogás. mint szellemi törekvései rangsorában a legfenségesebb eszményképet. az érzelmeket. hogy a Mester nevében tegyenek meg nagyobb dolgokat. kijelölve az utat ahhoz. mikor a személyiség nyúlványai lehullanak. Mindezt látva a komoly teozófus szellemi lelkesedésében minden valószínűség szerint el szeretné érni a Mestert. akik megnyitják magukat. az utóbbi a szellemi extázis elérése. mint amilyeneket saját maguk lennének képesek megtenni. és a különváltság minden árnyéka megsemmisül a keresőnek és tárgyának teljes egyesülésében. ami kimondhatatlanul káprázatos. nem szabad. mint a Társulatban. vezetékké válhatnak. akik iránt a Mester érdeklődést mutat. akik munkáját kicsiny életfonallal irányítják. Az a tény. Az eredmények pontossága az egyéntől függ. és amint egy kétségbeesett kísérletet tesz. Egyetlen komoly tanuló sem tölthet el hosszú időt a Teozófiai Társulatban anélkül. mivel mások már őelőtte tanúsították. amely lehetővé teszi számukra. akkor kapcsolatba kerül az Idősebb Fivérekkel. amit az egyik Mester mondott. Hogyan lásson hozzá ennek a feladatnak az elvégzéséhez? Először is odaadó szolgálattal úgy a mindennapi életben. Ez egy magnetikus kötelék a Mesterrel. ha ez így van. amely a Mester fizikai eszköze. túlhaladás az elme formálisabb alakzatain. az agy nyugtalan tevékenységét � és az alsóbb testek rezonálása következtében lehetővé teszi. A kezdőre marad ennek a nagyjelentőségű ténynek a bizonyítása sajátmaga számára. így azok a tagok. Valójában azt lehet mondani. akik a szükséges speciális tulajdonságokkal rendelkeznek. A Mesterek azokat fogadják el tanítványnak. ha élünk a teozófusi előjog bizonyos lehetőségeivel. A tanuló így gazdagodik szellemi tapasztalásban. hogy bizonyos értelemben eszközül szolgáljon számukra a világban. hogy az eszménykép hatása reá sugárzik. hogy a zarándok lássa. hogy amikor egy személy csatlakozik a Teozófiai Társulathoz. és akiket időről időre segít általában vagy külön figyelemmel. hogy a Mesterek erejének állandó nyomása áll a Társulat mögött. akkor a teozófus lehetőségei felülmúlhatatlanok. hogy ne látná azt a tényt. feltétlenül jó eredményekhez vezetnek. míg az az élő fény vezetékévé nem válik. A Mester keresése A fent körvonalazott meditációs módszerek jó alapként szolgálnak a kezdő számára. mivel sokan vannak a tanítványsági fokozat alatt.

A Mester bizonyos felelősséget vállal érte. Vegyük például azokat. amelyet Istentől nyertetek �� (szt. akik a Társulat mögött állnak. vagy félig öntudatosan személyes jutalmazást. mint a teozófiai mozgalom széles körben elismert vezetői. míg más esetekben kétségkívül alapos okkal. Mások konkrétabb módszert választanak. hogy az ő nevében hajtsa végre cselekedeteit.19. csalódottságból fakadhat. és akinek lábát a vezeklő bűnösök megcsókolhatnák. legyünk hálásak az Isteni Fény felderengéséért. Ezek a vezetők képviselik sokunk felé a Mestereket. és a nap folyamán rendszeres időközönként elméjébe idézheti a képet. mint a bennünk levő válasz az eszményire. hogy szándékosan figyelmen kívül hagyjuk.Erről később többet is mondunk majd. hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek temploma. a Mester hatásának vezetékévé válik. és őt érje el meditációjában. előny vagy kedvezmény megszerzése érdekében. amit nagyra becsül az egészben. és szerető. hogy olyan Istent igényelne. mint munkájának könnyebbé tétele. Sokan hangoztatják Lamartine sirámait. . hogy azokat /a hibákat/ piedesztálra emeljük. aki áthaladt a beavatások kapuin. amelyet a másik emberben kifejezve látunk. az Isteni Fény őt átragyogó megnyilvánulásai.20. akik már tanulók vagy tanítványok a külső világban. VI. amelyeket egy emberben csodálunk. Igaz. Következésképp megengedhetjük magunknak. Egy fénykép is segítheti meditációjában. aki komolyan fordult az elérendő cél irányába szívében eltökéltséggel. sőt minden egyes győztes. Ugyanez a gondolat más elhelyezésben jelenik meg az ismert szövegben ��mert aki nem szereti a maga atyafiát. másodszor nem lehet önző elvárása viszont-segítség. Azok a tulajdonságok. és a csodálat nem más. amelyen keresztül a Mester elérhető. Összhangba kerülhet a vezetővel annak előadásai vagy írásai révén. akit lát. Mindezek vállalása teljesen egyszerű a tanuló számára. amit mi másokban hibának tekintünk. akit nem lát? � (János l. amelyeket feltárnak nekünk. aki karjaival körülölelhetné a szenvedő emberiséget. akik előttünk járnak.). és nagyhatású befolyásuk vezetékei a Társulat felé. amely állandóan megközelíthető. hogyan szeretheti az Istent. �Avagy nem tudjátok-é. és mialatt elkerüljük az ostoba túlzást. azaz a Mester elérésének előnye. a keresőnek semmiképp sem szabad ezeket utánoznia. egységbe foglalva benne a tanuló számára legvonzóbb jellembeli értékeket és képességeket. ahogyan elméjét eszményképe felé irányítja. hogy a Nagyokat azokon keresztül érjék el. Kor. sem nem szükséges emiatt gondban lennie. Pál I.lev. ezért előzőleg néhány percet ráhangolásra és gondolatai megtisztítására kell fordítania. múltbéli letört reményekből. a teozófiai mozgalom egyik vezetőjével. arra törekedve. Elképzelhet magának egy ideális embert. és arra törekszenek. pontosan körülírható és kitapintható. IV. Ennek a módszernek. hálatelt és erőteljes gondolatokat küldhet el.) Mindegyik Mester által elfogadott tanítvány. Az ember mutathat és mutat is fel tökéletlenségeket. mivel nem ez az. vagy testi kényelméről való gondoskodás. néhányan nem kedvelik túlságosan a hősimádatot és a személyek iránti odaadást. hogy a tanulónak eszményképet ad. vérmérséklettől függően. Itt nem szabad megfeledkezni egy dologról a meditációban: ha valaki le akar húzni egy eszményképet személyes tulajdonául. lev. Következésképp bármely neki tett szolgálat bizonyos értelemben a Mesternek is szól. hogy a tanuló elméje legyen tiszta és emelkedett. ne legyen szavakba foglalt gondolatokkal megtelve. nagyobb dolgokat nem is említve. még ha merőben olyan kis dolgokra vonatkozik is. aki közel áll hozzá és személyes. Két ponton rendkívül óvatosnak kell lennie � nevezetesen. Több módon léphet közelebbi kapcsolatba. az ilyen idegenkedés túl gyakran üti fel a fejét. mondjuk. és ő a Mester munkájának kihelyezett bástyája a világban. odaadó.

Sok siker származhat ezen törekvés mentén. Ha az indíték teljesen tisztán tartott. Jellemépítés Néhány szó szükséges csak a meditáció ezen aspektusáról. ha az önmagadat jelentő érmét átfordítod. amennyire csak lehetséges. a testek szándékos elrendezésével. Célravezető a gyakorlatban figyelmen kívül hagyni a jellemhibákat. Egy hindu írás nagyszerűen fejezi ki: �Amit egy ember gondol. mint az adni akarás imádata tárgyának. semmi egyéb gondolattal. és így fokozatosan felemelheti magát a Mester jelenlétének közvetlen tudatosságába. amit keres. Egy erényről történő meditáció azt okozza. és az elme gyakorlásával és képzelőerővel akaratlagosan átélhetők. felemelkedés. azzá válik. hogy � habár a Mesterek először pusztán intellektuális fogalmat jelentettek neki filozófiája sémájában logikai szükségszerűségként � ahogy testei fokozatosan alkalmassá fejlődnek a magasabb behatásokra. Mondd: �Én az Úr � vagyok. ennek a válaszolásnak szokássá tétele. Ha a tanuló híján van a bátorságnak. és gyűlölöd magad. amit eddig kinyilvánítottunk. Egy ismert író és prédikátor ezt az igazságot erélyesen fejezte ki: �Ne feledd: nem láthatod egyszerre az érem mindkét oldalát! Amikor elcsüggeszt az állati természeteddel való küzdelem. mivel a törvény szilárd. igazi valóm az Ő Isteni Szelleme� (Light on the Problems of Life. Különösen ki kell használni az elme képzelő képességét: a kívánt erény kitartó gyakorlásával. Archdeacon Wilberforce) . Amire szükség van. ami örök�. Hibái kiküszöböléséért folytatott küzdelemben hasznos lehet egy javaslat a tanuló számára: a hibákon való tépelődés nem vezet az elme egészségességéhez. és az egyén teljes törekvésével és lelkesedésével arra koncentráljon. akiket felismer. megundorodsz önmagadtól.képességet vagy más önző eredményt keres. és észlel szívében és fejében. mint belőle ered. és a bátorság gondolata egyre jobban beleépül az elmébe. a legnemesebb gyakorlat értelmi képességed számára. Lehetséges. vagy ájtatos összejövetel alkalmával inkább válik tudatossá Jelenlét révén. és mivel az eszménykép közelsége valószínűleg erősíti a lelkesedést. hogy válaszul rezonáljanak az erény gondolatára. inkább az ideált megtestesítő személyen keresztül. hogy a személy fokozatosan birtokába jut ennek az erénynek. ha mentes a személyes önzés szennyétől. és erőteljesen gondolsz a másik oldalára�. hogy az ellenkező értelmű erényt jellemébe építse. A való életben a bátor magatartás gyakorlására adódnak alkalmak. mivel mindaz. hogy az előadás vagy szertartás. a Mesterek élő realitássá válnak életében. képzelje magát olyan körülmények közé. ahol kiállásra van szükség. és ha a Mester gondolata állandóan az elmében van. Csak akkor nyithatja meg a tanuló magát a magasabb rendű befolyás beáradásának. sőt elősegíti a betegeskedést és a depressziót. az a teljesen önzetlen törekvés. mellyel arányosan nagyobb eredmény érhető el. ezért gondolj arra. Így látni fogja a tanuló. mint javíthatatlant. hogy a hatás. a tanuló egy napon ráébred. és folytassa egy színtéren hősies befejezéssel. Helyénvaló különböző erényeket tenni a meditáció témájául. ezt is magában foglalja. és a gyakorlati törekvés orvosolni fogja az eredeti hiányosságot. mivel a gondolat minden ismétlésére könnyebb a válasz felidézése. mint a fizikai eszköz révén. törekvését nem fogja siker koronázni. amelyek falként zárják el a szellemi befolyást. mivel a Mesterek gyakran örömmel osztanak áldást személyesen a komolyan tanuló tagoknak.

ülhet egyenesen egy kényelmes karosszékben.A szellemi életben kevésbé lehet sikereket elérni az alacsonyabb természettel való vad küzdelem által. szem és száj csukva. és ahogy egy író szellemesen megjegyezte: �A kezdeti nehézségek számosak. zsámolyon. amelynek nyugodtnak kellene maradnia. hogy nem nélkülözhetjük a fizikai testet. ha sikeresen figyelmen kívül akarjuk hagyni. keresztbe tett lábakkal keleti módon. és úgy mondják. a fizikai test összhangba hozása a magasabb testekkel. habár keleten � ahonnan a legtöbb modern jógatanítás ered � természetes ülő pozíció. Alice C. lábai egymás mellé téve vagy keresztezve: jobb láb a bal fölött. amely meggátolja a magnetizmus kiáramlását. Ha egyszer már eléggé megtapasztaltuk a magasabb rendű élet üdvösségét és boldogságát. de jelentősen fokozhatók azok által. mivel a magnetizmus ezáltal felszabadul. Ez harmonizálási folyamat. Továbbá. annál inkább halványodnak el. A keresztezett láb pozitúra valamivel hatékonyabb. A testhelyzet könnyed és laza legyen. összekulcsolt kezét lábán pihentetheti. hogy bosszantsuk a testet.Ames) Egy testhelyzetet nem szabad felvenni nagyon ritka eseteket kivéve: a lefekvést. ezért értékes lehet a hideg fürdő vagy egy gyors séta a reggeli gyakorlat előtt.és érzésállapotot gerjeszteni. A meditáció elősegítése fizikai eszközökkel Habár a meditáció fontosabb része az akarat. akik úgy gondolják. hogy fel kell ölteni a fantasztikus keleti pozitúrákat. a fej ne süllyedjen a mellkasra. A meditáció elején a tanuló az e téren szakértők által ajánlott két testhelyzet egyikét veheti fel. felegyenesedve. egybekötve szilárd elhatározással. hogy a vétek miatti bűnbánat leghelyesebb módja előrenézni reményteli bátorsággal. ennek is azon dolgok közé kell tartoznia. és a Természet kívülről ható erőinek játékával. és segítheti a tanulót bennük maradni. mint az elmélettől eltérő dolog. mivel az természetszerűen hajlamosít elalvásra. nyilvánvaló. úgy fordítva is. ha a véráramlás lomha. Avagy ülhet a tanuló hasonló helyzetben egy kanapén. így néhány utalás helyénvaló a fizikai síkon való eljárásra. ha növekszünk tudásban a magasabb rendű dolgok iránt és nagyra értékeljük azokat. amelynek támlája nem lejt túlságosan. amelyek lefoglalják a gyakorlatát megkezdő tanuló elméjét. védőburokként veszi körbe a testet. stb. és vesztik el vonzerejüket az alacsonyabb rendű vágyak. amely természetes jelenség az ujjakból. . Ez egy rendkívül kényelmetlen testhelyzet a legtöbb nyugati ember számára. hanem legyen könnyedén kiegyensúlyozott. amelynek mentén magnetikus áramlás van. Testtartás Ahogy bizonyos gondolatok és érzések kifejeződnek a test jellegzetes mozdulatai és taglejtései által. sokkal inkább hoz sikert. a test helyzete is hajlamos az elme. (Meditations. hogy a vétket nem követjük el újra. Egyszer azt mondta egy Tanító. és � ahogy egy ismert indiai jóga szerző javasolta � a gerincoszlop. gondolat és érzés irányítása. az agy nem tud rokonszenvesen válaszolni a fizikai feletti testek rezdüléseire. A test végtagjainak lezárása is ajánlott a szerzők által. lábakból.

A nap három időszakát találták magnetikusan legalkalmasabbnak: napkelte. az eljárást visszafordította a hatha-jóga. és ha nem történik kísérlet a gondolatnak a különböző testközpontokra való összpontosítására. Azonban a tanulót figyelmeztetni kell a megkülönböztetés nélküli légzésgyakorlatok veszélyeire.Légzés és egyéb módszerek A fent ajánlott testhelyzetek nemcsak lehetővé teszik. a környezetében levő szép színektől és képektől is kaphat segítséget. ez elmehet egészen az alkoholtól és húsevéstől való tartózkodásig. mivel az okkult szempontból tisztítja a légkört. Ezt a hatást észlelvén. hogy az egyszerű mélylégzés ellen nincs ellenvetés. Régebbi elkötelezettek ezeket az időszakokat választották ki. Leadbeater: Some Glimpses of Occultism. de gerjesztik is a teljes hasi légzést. hogy a Csend Hangja mélységes tanítását vésnénk szívünkbe: �Az Elme a Valóság Gyilkosa. és a fizikai testet átverni ahelyett. A kiválasztott idő � habár nem elengedhetetlen feltétel � rendszeresen betartandó. végül pedig az elme működését. amelyeket az elnyugatiasított jóga irodalom terjesztett szerte szét. a légzés mélyebbé. Ezen napszakokon túl jó. a raja jóga irányvonala szerint. ha megtanul uralkodni gondolatai felett. ( Lásd Annie Besant: Man and His Bodies. de a kérdéskörrel teljes terjedelmében foglalkozik a teozófiai irodalom. A tanuló jobban teszi. amíg fokról fokra annyira lassú és nyugodt nem lesz. X. a philadelphiai. Alkoholfogyasztás kimerítő meditációval együtt hajalmosít gyulladásos tünetek kialakulására az agyban. ha . ámbár erőteljes ösztönnel állnak ellen az új szokások rájuk erőltetési kísérletének. Hasznos betartani bizonyos étkezési korlátozásokat. Továbbá. nem mindig lehet ugyanolyan megfelelően gyakorolni egy nyugati testben. Segíthet. és a légzési gyakorlatok némelyike rendkívül veszélyes. dél és napnyugta. Először is mindig veszélyesebb a lelki kultúrában �lentről fölfelé� dolgozni. és alakítsa a pszichikai szerveket. amelyeket néha a testek elementáljainak neveznek. hogy a belső légzés képességével vannak megajándékozva. Elmondható. virágok és más eszközök is magasztosíthatják elméjét és érzéseit. hogy szinte észrevehetetlen. Fox. és a légzés akaratlagos szabályozásával össze tudták hangolni a testfunkciókat. fejezet!) Idő Egy másik nem elhanyagolható kérdés az idő. feltéve. habár a mai élet felté-teleinek megfelelően ezeket módosítani szükséges. hogy nem okoz indokolatlan megterhelést a szívnek és a tüdőnek. ha a tanuló füstölőt éget. rendszeressé és ritmikussá válik. A Tanítvány ölje meg a Gyilkost!�. és más quietisták (vallás) azt állítják. G. meditációs törekvéseiben arra hagyatkozva. amelyek egy vak. hogyha a test összehangolttá válik a meditáció során. amint azt a jól képzett énekesek gyakorolják. amit büntetlenül lehet gyakorolni egy keleti testben. végzetes következményekkel járhat. A tényleges gyakorlatban úgy találták. Sok kezdeti meditációs nehézség fakad a különböző testek automatikus tudatosságából.W. hogy természetes hatást gyakoroljon a fizikai test fejlődésére. C. Benső kapcsolat van a mélyreható meditáció és a légzés között.

de az ember tudja. Az is hajlamos összezavarni a tanulót. nagyobb fogékonyságban az ego-tól való közvetlen irányításra. De természetes eredmény lehet az intuitív pszichizmus egy formájának felnyitása eléggé érzékeny szervezetű személyekben. hogy ez a nagyfokú nyugodtság egy állapotot jelöl. ténylegesen úgy tűnik a szemlélőnek. csendes beállítottságot magas szellemi szinten. hogy a szárnyban és a szárnyvégben állandóan fenntartott erőfeszítéssel egyensúlyoz. Ez a gyakorlat ahhoz vezet. mivel bármilyen érdemei is legyenek a spiritualizmusnak. a két rendszer egyáltalán nem összeegyeztethető. Hasonló eredmény érhető el egy kristály alkalmazásakor. jól szemléltetve Monsignor Robert Hugh Benson főpap által. ha egyes szerzők azt mondják neki. úgyhogy nem kívánatos eredmények születhetnek. hogy különböző hordozói magasabb szintjein működhessen � vagy másképpen mondva � összehangolja a hordozókat. amint az a széllökésekkel szemben egyensúlyoz. stb. az asztrális sík tapasztalatai töredékképeinek felidézésében az alvásból. A tanuló célfeladata az elmét úgy gyakoroltatni. amely megmutatkozik növekvő érzékenységben az emberek. A probléma a fázisok összetévesztéséből ered. A törekvés pozitív intenzitása emeli fel a tudatosságot. ennek eredményeként önhipnózis. akik feltételezik. és tekintetét ott rögzítse. amely így egy kissé tompítja az agyat. hogy ők nagy szellemi magasságokat . a másik esetben a testek fáradtak és az éterikus kétszer olyan könnyen elmozdítható. Van egy olyan speciális eshetőség. Nem az a célja. hogy �megnyílni a szellemi hatásoknak� nem jelent mást. Végül az a kifejezés. mint Szellemi Emberre való ráeszmélésre. és az elme és az érzések kontrollálása. Az író egyszer egy hasonló véleményt hallott. hogy ráirányítjuk az elmét az ébredő élet alatt minden óraütéskor egy pillanatra az önmagára. amit a keresztény misztikus teológia lélekjelenlétnek hív. illetve féltransz állapot következhet be. sem késő éjszaka. Pozitivitás és pszichikai fejlődés A tanuló előtt itt lefektetett meditációs rendszer célkitűzése: a szellemi.. bizonyos pszichikai megnyilvánulásokkal. Nyilvánvaló. A sirály példáját említette. Előzetesen pozitív törekvés szükséges. mint fenntartani egy elmélyült. hogy automatikusan szellemi gondolatokhoz térjen vissza. az előbbi esetben a gondolkodási folyamat elvonja a vért az emésztési folyamat segítésétől. Nem helyes közvetlen étkezés után meditálni. hogy a Mesterek és szellemileg fejlett emberek befolyását felismerje. és csak akkor biztonságos lazítani a felfelé irányuló erőlködést. hogy a magasabb rendű befolyás jusson le. abban az erőben. és ez a passzív médiumitás és szellemi irányítás a meditáció negatív módszerein keresztül. ha megvalósul a békés állapot. hogy �lentről fölfelé� fejlessze a pszichikai képességeket. amelyet kitartó törekvéssel töltött évek választanak el az olyan emberek viselkedésétől. hogy passzív és mozdulatlan. Például az elnyugatiasított jóga néhány könyvében úgy okítják a tanulót. továbbá működik a Hold negatív hatása. amelyet a pozitív önfejlesztés itt vázolt módszerét követő tanulónak gondosan el kell kerülnie. és csak később következik a passzív állapot. Ennek hatása a vizuális mechanizmus megerőltetése. mentális és etikai fejlődés.megszokjuk. hogy nyíljon meg a szellemi hatásoknak. helyek hatására. és ugyanakkor legyen pozitív. egymással szinkronba hozva azokat. hogy a meditációt szemének felfelé függesztésével kezdje.

hogy a koncentráció nem fizikai erőltetés kérdése. hogy az emberiség iránt érzett erős szeretet zömét a jelölt a korai időszakban . Ennek a testi automatizmusnak bizonyítéka a szemöldökráncolás ismerős szokása. kellemes témáról. elsődleges jelentőségű a helyes indíték. hogy minden tevékenységben. A tanuló továbbá megértheti és felhasználhatja. Nehéz szavakkal megmagyarázni. hogy az agyat lecsendesítse. hogy megértsük. amelyet elvállal. ami merő testi elgyengülés és hiábavaló gondolatok kergetése valami megnyugtató. hogy az elme koncentrálásának természetes hatása a test izmainak megfeszülése. Az izomfeszülés nemcsak nagyfokú fáradságot okoz. Ezért a tanuló meditációja során rendszeres időközönként. amikor az elme rátér egy gondolatra. Az ilyen személyek összetévesztik a meditációt azzal. Annak. sokkal inkább. a mindennapok alatt ismételten fordítson figyelmet testére. forró fürdőben. mivel ez utóbbi csak növeli az agy körüli feszültséget. végül is meg kell tapasztalni ahhoz. messze a legbölcsebb módszer a határozott azonnali. Egy percnyi teljes relaxáció megszabadítaná őket ettől a gondtól. mint a fizikai agyat. meleg ágyban hátukon fekve. Nagyon fokozatosan az időtartam tizenöt. Erős karakterű emberek gyakran nehéznek találják magukat beszédben vagy írásban kifejezni. Meg kellene tanulniuk fokozatosan terhelni agyukat. Abban a pillanatban. a tanulónak nem szabad megfeledkeznie arról. mint az emlékezés erőltetése. Relaxáció Mivel a meditáció erőfeszítést igényel. és hogy habár kezdetben arra a feladatra irányul a törekvés. sőt gőzölgő. de a koncentráció kevésbé jelenti az elme bizonyos gondolatnál kényszerrel való tartását. Nem szükséges. A tanulónak tudnia kell. hogy a mentális test és nem az agy a gondolat székhelye.vagy tízperces megszakítás nélküli időtartamot. Nem ilyen egy csapásra érhető el a mennyei királyság! A valódi meditáció kimerítő erőfeszítést jelent. vagy nem találja a szavakat. és tudatosan relaxáljon. különben hajlamos az agyat túlságosan igénybe venni. de akadályozza a szellemi erők beáramlását is. húsz vagy harminc percre nyújtható. mindazonáltal a koncentráció inkább érinti a mentális testet. ha egy előadó a kimerültségtől és a fogalmak sorrendjének hirtelen elfelejtésétől szenved. ami annak a szokásnak tudható be. azon összpontosul. hogy túl nagy és hirtelen nyomást gyakorolnak az agyra. A szolgálat útja A teozófiai tanulónak sohasem szabad megfeledkeznie arról. nem pedig boldogságérzést. először nem szabad túllépnie az öt. teljes relaxáció. mint inkább hagyni az elmét a gondolatnál maradni teljes csendben és nyugalomban. ahogy egy elektrotechnikus mondaná. aki a gondolkodás valóságos összpontosítását kezdi el gyakorolni. Ugyanígy. amely a félig szundikálás és a testi fényűzés állapotából ered.érhetnek el egy kényelmes. amit saját belső tapasztalatából érdemes. és hogy csakis önzetlen indíték és az emberiség megsegítésének őszinte szándéka vezetheti el a Mesterekhez.

Valóban. Azonban ne gondolja.birtokolja. és a legjobb eredmény akkor várható. aki ébresztgeti a szellemi élet bizonyos fokú megvalósítását. hiánytalanul megjelenik. begyújtani a kandallóba. hogy elegendő. ha együttesen jelen vannak. amely állandóan azt kérdezi �Mit segíthetek?� Az újonnan a Társulatba lépő alkalmakat kap. Jól teljesített kis szolgálatok gyakrabban halmozódnak nagyobbakká. hogy teljes harmóniában van legmagasabb törekvésével. és saját szellemi természetének felfedezésével. Ez azért van. Győzzön meg ez a néhány gondolat egyeseket a meditációról. de egy kifejezhetetlenül csodálatos megvilágosodás belülről. elkerülhetetlenül válik egyre növekvő mértékben érzékennyé az egész szenvedő emberiség jajszavára. és életünket átformálták. mint a rendszertelenül végrehajtott nagyra törő vállalkozások. mivel. amit nyerhetünk a Társulattól. a Mester hatása nem egy kívülről jövő hipnotikus erő. és ami tőle áramlik. ha a teozófus. aki kis dolgokban megbízható. hanem. akit inspirál a tudomány. Innen ered az a viselkedés a Társaság felé. és megtanul önmagáról és saját haladásáról megfeledkezni a többiek szolgálása felett érzett örömében. amely megnyitja a lótusz kelyhét a friss reggeli levegő számára. Ellenkezőleg. biztonsággal feltételezhetjük. mivel mélyen érzi a tanuló. a tanuló. Végezzen minden szolgálatot a Mester nevében. hogy inkább ad önként a többieknek. ellenállhatatlan. mivel az önkéntes szolgálat a jelölt jelszava. ha keresi az önzetlen cselekvést a közvetlen környezetében levők irányába. hogy a meditáció és a szolgálat kiegészítik egymást. Helyes. sokatmondó analógiát fedezhet fel az indukció elektromos jelenségével. amikor szemtől szembe megismerheti majd a Mestert. egy célzás is elegendő a komoly tanulónak. ha ígéretet tett a részvételre. Nemcsak amiatt vagyunk a Teozófiai Társulat tagjai. aki hajlandó megtisztítani az ablakokat. és adottságai jól alkalmazhatók a teozófiai munkára. megérti. hozzászoktatja magát az előadáshoz és íráshoz. és kitartóan és állhatatosan dolgozzon azért a napért. hogy a kapcsolat Mester és tanítvány között bármely módon is kényszer. és aszerint ítélik meg. Erről nem szükséges többet mondani. csak abban található valódi boldogság. a Nagy Tanítók tudásáról és az emberiségnek az ő nevükben teendő szolgálatról! . mint követel sajátmagának. vagy a tanítvány egyénisége feloldódik a Mestertől áradó erőfolyamban. A Mester szeretete a tanítvány iránt a napsütéshez hasonlítható. ahogyan azokkal él. hogy a Mester hatása legmagasabb fokon kelti fel a tanítvány legnemesebb és legjobb kvalitásait. A Mester teljes mértékben az Isteni Élet vezetéke. Ilyen szolgálatok mentén tárul fel a Mesterekhez vezető út. Annál a tanulónál valószínű az előrehaladás. amelyet több hónap meditációs iskolázás tehetne csak meg a szeretet erejénél fogva. A szellemi embert az jelzi. és a Mester egy mosolya olyan pozitív érzelmi kitörést vált ki a tanítványból. mivel azonosság a két dologban. az ébreszti aktivitásra az isteni magot a tanítványban. ha állhatatosan kitart. kész kisebb szolgálatokat tenni az összejöveteleken. mert az Örök Bölcsesség tanításai mélyen belevésődtek szívünkbe. és léte mélységeiből ajánlja magát boldog önfeladással Istenének.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->