PERATURAN BILIK SAINS BAGI PELAJAR

Bilik Sains ialah kawasan larangan. Tidak sesiapapun dibenarkan masuk tanpa kebenaran guru. Peralatan sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru. Peralatan sains hanya boleh digunakan atas arahan dan panduan guru. Semua peralatan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dan kebenaran guru. Setiap kerosakan, pecahan atau hal kemalangan perlulah dilaporkan dengan segera kepada guru. Dilarang bermain-main dengan segala peralatan dan kelengkapan di dalam bilik sains. Tidak dibenarkan berpindah dari tempat duduk yang dikhaskan ke tempat lain tanpa kebenaran guru. Kerusi dan meja hendaklah diatur dengan kemas. Keadaan dalam bilik sains hendaklah bersih dan kemas selepas tiap-tiap waktu bilik sains digunakan. Kertas tidak boleh digunakan untuk menghidupkan api penunu bunsen. Kayu mancis dan benda-benda lain yang masih berbara mesti dipadamkan sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Kayu mancis, kertas turas ataupun sebarang sampah dalam bentuk pepejal tidak boleh dibuang ke dalam ataupun ke bawah sink, tetapi mesti dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik sains. Beg murid tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik sains. Air pili di dalam bilik sains tidak boleh diminum. Tidak dibenarkan menggunakan peti pertolongan cemas tanpa pengetahuan guru. Langkah-langkah keselamatan mesti dipatuhi setiap masa.

Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang murid itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas.

Bahan kimia atau bahan biologi sekurang-kurangnya 2 hari sebelum peralatan atau bahan ini diperlukan. Bahan kimia biasanya adalah beracun dan mengkakis.PENGGUNAAN BAHAN KIMIA A. Jangan gunakan jari tangan. Tidak sesiapa pun boleh makan. minum atau merokok dalam makmal atau bilik persediaan. . Label pada botol mestilah dibaca dengan teliti untuk mempastikan bahawa bahan kimia yang akan digunakan itu betul. Jangan cuba merasa sebarang bahan kimia sungguhpun ia dalam larutan cair. E. PERATURAN AM DALAM MAKMAL DAN BILIK PERSEDIAAN A. Jangan membazirkan bahan kimia. B. D. Gunakan sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia sahaja semasa membuat pemerhatian kerana sedikit bahan kimia adalah mencukupi untuk memberi pemerhatian yang jelas. AMARAN! Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kejadian yang tidak diingini sekiranya seorang murid itu tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut di atas. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia pepejal. Guru mestilah memberitahu secara bertulis (dalam buku atau borang pesanan untuk kerja amali) kepada kakitangan makmal keperluan peralatan sains. C. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup semula dengan segera setelah diambil bahannya. B.

Semua peralatan sains. bahan kimia dan bahan biologi yang berada di dalam makmal dan bilik persediaan tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran. H. Peralatan sains. bahan kimia dan bahan biologi hendaklah dikembalikan ke tempat asalnya setelah digunakan. Jangan menjadikan bilik persediaan sebagai tempat rekreasi. F) Makanan dan minuman adalah dilarang simpan dalam peti sejuk di bilik persediaan untuk kegunaan persendirian. Tidak sesiapa pun dibenarkan masuk ke dalam makmal atau bilik persediaan tanpa urusan rasmi. G) Kakitangan makmal haruslah berpakaian sesuai dan kemas semasa dalam makmal dan bilik persediaan. Kelas amali yang masih berjalan di makmal tidak boleh ditinggalkan sedemikian tanpa sebarang pengawasan. D. E.C. . J. I) Langkah-langkah keselamatan makmal mesti dipatuhi semasa berada dalam makmal atau bilik persediaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful