You are on page 1of 1

PASTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdaskim SE-420-76/12

Starogard Gdaski, dnia 09.02.2012 r.

Wedug rozdzielnika

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdaskim przekazuje Pastwu Raport Zespou Roboczego ds. Produktw Tradycyjnych i Regionalnych w zwizku z potrzeb rozpowszechnienia wiedzy wrd przedsibiorcw na temat wymaga dotyczcych produkcji ywnoci tradycyjnej i regionalnej.

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdaskim Jolanta Staniszewska

Otrzymuj: 1. Urzd Miasta Starogard Gdaski, ul. Gdaska 6, 83-200 Starogard Gdaski 2. Urzd Gminy Starogard Gdaski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdaski 3. Urzd Miasta i Gminy Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda 4. Urzd Miasta i Gminy Skarszewy, Plac Gen. Jzefa Hallera 18, 83-250 Skarszewy 5. Urzd Miasta i Gminy Skrcz, ul. Gwna 40, 83-220 Skrcz 6. Urzd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-211 Osiek 7. Urzd Gminy Bobowo, ul. Gdaska 12, 83-212 Bobowo 8. Urzd Gminy Smtowo Graniczne, ul. Dworcowa 10; 83-230 Smtowo Graniczne 9. Urzd Gminy Zblewo, ul. Gwna 40, 83-210 Zblewo 10. Urzd Gminy Lubichowo, ul. Gwna 40; 83-240 Lubichowo 11.Urzd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska 12. Urzd Gminy Osieczna, Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna a/a