RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 3 Cerdik : 30 orang : Sukan Permainan : Senaman : 4 Ogos 2008 : 8.00-9.00 pagi (60 minit) : Pada akhir pelajaran murid dapat;

1) Murid dapat menyatakan 3 jenis aktiviti senaman pada kadar sekurang-kurangnya 80% sebutan dan intonasi yang betul. [2.1 Aras 1 (i)] 2) Membaca petikan “Senaman Oh Senaman” secara imbasan untuk menyatakan 3 fakta mengenai senaman secara lisan. [6.5 Aras 1 (i)] 3) Menulis 5 ayat tentang “Teknik Memanaskan Badan” berdasarkan petikan yang dibaca. [9.2 Aras 1 (i)] Fokus Utama :

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks

Fokus Sampingan

:

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Merekodkan maklumat tentang sesuatu perkara.

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008

Nilai : Kerjasama. sambungan Internet. membaca dan menulis. Sains. mengimbas kembali. aktiviti. melonggarkan Ilmu : Pendidikan Jasmani. mencirikan. Intrapersonal. Zinaldin PISMP 2A 2008 . Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal. Mohd Hanif b. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan. penjanaan idea. gambar-gambar aktiviti senaman. betis. bahu. Sistem Bahasa : Kosa kata: teknik.Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. Movie Maker. verbal-linguistik Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah mengetahui tentang aktiviti bersenam Bahan Bantu Belajar : Komputer. menilai. keberanian.

1. Pepatah: Pantang ajal sebelum undur. 2. 7. Guru menunjukkan murid KB : Menghubungkaitkan. Langkah 1 (15 minit) Bercerita mengenai aktiviti senaman. Di manakah individu selalu bersenam? 3. Ilmu: Pendidikan Jasmani Mohd Hanif b. menghubungkaitkan i. dan menilainya bersama guru. Zinaldin PISMP 2A 2008 . Murid diminta mendengar semula rakaman. kerjasama. Aktiviti yang sama diteruskan bagi pasangan tadi.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi (5min) CATATAN Gambaran mengenai tajuk pembelajaran iaitu ‘Senaman Aerobik’ 1. Movie Maker KP : verbal-linguistik. Pasangan murid tersebut akan merakamkan cerita dengan menggunakan Nilai: Movie Maker keberanian 6. Grafik: Borang penilaian 5. Guru meminta murid duduk secara pasangan 2. Murid mengklik pautan web pembelajaran yang disediakan KB : Mengimbas kembali. Apakah yang kamu dapat perhatikan dalam gambar tersebut? ii. Interpersonal. Seorang murid akan bercerita mengenai aktiviti yang boleh dilakukan ketika bersenam BCB : bercerita dan berbincang BBB : Gambar aktiviti senaman. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran. mencirikan BCB : mendengar aktif BBB : video klip ‘Senaman Aerobik’ Ilmu: Pendidikan Jasmani video klip ‘Senaman Aerobik’. Guru akan memberikan soalan panduan kepada murid 4.

Zinaldin PISMP 2A 2008 . Guru meminta murid duduk secara berkumpulan 2. menghubungkaitkan. Nilai: kerjasama. Setiap ahli akan petikan mentalis isi-isi KB : Membanding ‘Senaman Oh Senaman’ dan membuat peta minda beza. KB : Mengimbas kembali. perkataan yang berwarna kuning inkuiri penemuan Mohd Hanif b. Murid akan mengklik petikan “Senaman Oh Senaman” 3. Guru akan akan keberanian hasil di Ilmu: menyemak Pendidikan Jasmani jawapan (sebutan) murid Langkah 3 (15 minit) Membina ayat tentang ‘Teknik memanaskan badan’. menilai BCB : bercerita dan berbincang Morfologi • Kata kerja • Kata adjektif membacakan dengan dan bacaan BBB ‘Senaman : petikan Oh mencatatkan penting 4.Langkah 2 (20 minit) Membaca petikan 1. Peta Minda membanding beza jawapan yang diperoleh seterusnya membuat peta minda 5. Ahli kumpulan akan Senaman’. penjanaan idea 2. Murid kepada memberi tumpuan pengertian BCB : berbincang. membentangkan hadapan kelas 6. Setiap kumpulan KP : Intrapersonal. Murid akan membaca dan menghayati petikan ‘Teknik memanaskan badan’. 1.

Penutup sosial • Memberi pujian dan motivasi 2. Mohd Hanif b. Guru menyimpulkan pelajaran. Murid mengelik pautan untuk gambaran pembinaan ayat. Nilai: keberanian Ilmu: Pendidikan Jasmani murid yang salah. 4. Zinaldin PISMP 2A 2008 . Guru memberi pujian dan dorongan kepada murid supaya berusaha membaiki pembacaan. gambar aktiviti regangan. Guru menyoal murid tentang perkara yang dipelajari. KP : Interpersonal. 3. Penutup kognitif • Membuat rumusan isi pelajaran Penutup (5min) 1. Guru membetulkan ayat mendapatkan mengenai BBB : Petikan ‘Teknik memanaskan badan’ . Murid diminta untuk menghasilkan ayat mengenai teknik senaman berdasarkan perkataan yang diberikan.Perbendaharaan kata: • Teknik • Aktiviti • Melonggarkan • Betis • Bahu 3. kamus. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful