You are on page 1of 1

2o ΓΕΛ.

ΑΛΙΜΟΥ
Τµήµα: ΓΘΕΤ. ∆ιαγώνισµα ΦΥΣΙΚΗΣ
Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..…………. Άλιµος 20/11 / 2008

1) Ποια πρόταση είναι σωστή σε µια φθίνουσα ταλάντωση:


i) Το πλάτος ταλάντωσης παραµένει σταθερό.
ii) Η περίοδος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.
iii) Όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης, αυξάνεται το πλάτος ταλάντωσης.
iv) Όταν µειώνεται η σταθερά απόσβεσης, το πλάτος µειώνεται πιο αργά.
2) Ένα σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και σε
µια στιγµή περνά από το σηµείο Ρ κατευθυνόµενο
προς τη θέση ισορροπίας Ο. Να σχεδιάστε την δύναµη επαναφοράς και τη δύναµη απόσβε-
σης στη θέση Ρ.
3) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο συντονισµό είναι σωστές και
ποιες λάθος.
i) Η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι µέγιστη.
ii) Η ενέργεια που απορροφά το ταλαντούµενο σύστηµα από το διεγέρτη είναι µέγιστη.
iii) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι µέγιστη.
iv) Το πλάτος ταλάντωσης µειώνεται όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης
4) Ένα σώµα µετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και µε εξισώσεις:
y1= 0,05ηµ100t και y2= Α2 ηµ(ωt + π) (S.Ι.)
Η εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος είναι υ= 2 συν(100t+π) (S.Ι.).
Να βρεθεί το πλάτος και η γωνιακή συχνότητα της δεύτερης ταλάντωσης y2 δικαιολογώντας
πλήρως την απάντησή σας.
5) Αν το φορτίο του πυκνωτή σε κύκλωµα LC δίνεται από την εξίσωση q=Qσυνωt να βρείτε
την εξίσωση της ενέργειας του πηνίου σε συνάρτηση µε το χρόνο και να κάνετε τη γραφική
της παράσταση.
6) Ένα κατακόρυφο ελατήριο, σταθεράς k=200Ν/m κρέµεται από ένα
σταθερό σηµείο. Στο κάτω άκρο του δένουµε ένα σώµα µάζας 2kg
και για t0=0 το εκτοξεύουµε προς τα κάτω µε αρχική ταχύτητα
υ1 = 3m/s από τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου.
i) Να αποδειχθεί ότι το σώµα θα εκτελέσει απλή αρµονική ταλά-
ντωση και να υπολογίστε την περίοδο ταλάντωσης.
ii) Να υπολογισθεί το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος.
iii) Να βρείτε τη µέγιστη τιµή της δύναµης του ελατηρίου.
iv) Ποια χρονική στιγµή η δύναµη του ελατηρίου γίνεται µέγιστη για πρώτη φορά;
∆ίνεται g=10m/s2.
Μονάδες 6+6+8+15+15+(20+15+10+5)=100

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης