You are on page 1of 12

Inspiration 106

Garn: I disse modellene er det brukt Strikk en prøvelapp ca 12 x 12 cm av garnet og Coats Knappehuset AS tlf. 55539300.
Schachenmayr Silenzio den pinnetykkelsen som er anbefalt i oppskrif- www.coatscrafts.no
50 % akryl, 25 % ull, 25 % Alpaka, 50 g = ca 60 m. ten. Tell ut hvor mange m og p du får på 10 x Coats HP Danmark tlf. 35869049
10 cm. Kantm, opplegg- og avfellingskanter www.coatscrafts.dk
Pinneforslag: brukes ikke å telle på. Reklamasjon: Ta vare på garnbanderolene, det
Det er en smaksak om man bruker p eller Sammenlign resultatet med oppskriftens er ditt varebevis, ta kontakt med din butikk.
heklenåler av metall, blanke, grå eller til og strikkefasthet. Har du flere m og p enn oppgitt
med forgyldte eller av bambus. Man kan også, bytt til grovere p, har du færre m og p bytt til Tross den moderne foto- og trykketeknikken
om man ønsker det, strikke med rundp frem tynnere p. kan vi ikke alltid unngå fargeavvik på mo-
og tilbake. Bruk ikke tilfeldig valgt pinnetyk- dellbildene, bruk derfor de oppgitte fargenr i
kelse. I hver oppskrift anbefales en tykkelse Behandling: oppskriften.
på p, hva som er best for deg, beror på om du Det ferdige plagget, som du har har brukt mye
strikker løst eller fast. Den som strikker løst tid på, fortjener best mulig behandling. Når Alle våre design er kopieringsbeskyttet. Ingen
velger tynnere p og den som strikker fast velger du skal vaske ditt plagg, følg nøye vaskean- del av dette heftet kan brukes i annen form uten
tykkere p. visningen på banderolen. Knyt fast et stykke skriftlig tillatelse av utgiveren. Dette gjelder
garn til banderolen, slik at du finner igjen den spesielt kopiering, oversetting og microfilmer.
Strikkefasthet: rette vaskeanvisningen. Gir du plagget i gave, Det er ikke tillatt å scanne noen del av dette
Stol aldri på ditt øyemål, strikk alltid en legg alltid med en banderole med et lite nst av heftet og legge det inn på PC eller på CD og
prøvelapp av garnet, da kan du avgjøre hvilken garnet - en dag trenger man gjerne litt garn til heller ikke manipulere bildene i data individu-
tykkelse på p du skal bruke. Selv om du vil be- reperasjon av plagget. elt eller sammen med andre bilder uten skriftlig
gynne å strikke så fort som mulig, bør du alltid tillatelse av utgiveren.
først strikke en prøvelapp for at plagget skal få Vi ønsker deg lykke til med ditt håndarbeid!
riktig størrelse. Har man en gang blitt tvunget
til å rekke opp et helt stykke, fordi det er blitt Har du spørsmål angående oppskriften ta
for lite eller for stort, skjønner man hvor viktig kontakt med din garnbutikk eller ring oss, vi
det er å strikke en prøvelapp. hjelper deg så gjerne.

6524 SJAL A og B
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % skift til tynnere heklenål. Stemmer ikke SJAL:
polyakryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = heklefastheten, får plagget feil størrelse Hekle opp 25 lm + 1 lm til å snu med,
60 m. og det oppgitte antall nst kan endre seg. deretter hekles videre mønster etter
Heklenål: Prym eller Pony 7 - 8 mm. arb. tegning. Når sjalet måler ca. 225
Størrelser: 31 cm bred og 225 cm lang. Grunnmønster: cm eller etter 6. rad i mønsteret er arb.
Garnforbruk: 400 g f grå 00090 eller Alle radene er vist i arb. tegningen. ferdig. Klipp av tråden. I hver kortside
rosa 00035. Radene med oddetall hekles fra høyre knytes 7 frynser, hver frynse skal være
mot venstre og radene tilbake hekles fra 6 tråder og ca. 60 cm lang og brettes på
Heklefasthet: 1 rapport x 3 - 4 rader = venstre mot høyre. midten. Trekk med heklenålen den doble
10 x 10 cm Når 1. og 2. rad er ferdig, gjentas 3. til enden gjennom kanten på sjalet, deretter
Hekle en prøve. Kontroller 6. rad. dra endene på frynsen gjennom løkken
heklefastheten. Hekler du for fast, skift og stram. Pass på at alle frynsene er like
til tykkere heklenål. Hekler du for løst, lange.
Tegnforklaring Arb.tegning:
= 1 lm
= 1 fm
= 9 st i samme nedtak
= 5 st i samme nedtak

= 3 lm til å snu med og 4 st


i samme nedtak
= 1 dbst + 2 lm + 1 dbst i
samme nedtak
= 1 dbst + 1 lm + 1 dbst i
samme nedtak
= 3 lm å snu med +1 lm + 1 dbst
i siste fm på forrige rad rapport

VASKERÅD: Coats Expotex AB


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift: KOPIERING FORBUDT
Schachenmayr
Coats Knappehuset AS tlf. Ta vare på garnbanderolene, det
55539300 er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
Coats HP Danmark tlf. kontakt din garnbutikk.
35869049

1
6525 HERREGENSER
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyakryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkepinner 7,5 og 8 - 9 mm.
Størrelser:
Herre: 48/50 (52/54) 56/58
Garnforbruk: 600 (650) 700 g grå 00090
Plaggets mål:
Overvidde: 114 (116) 128 cm
Hel lengde: 72 cm (alle str.)

Strikkefasthet: 10 m x 15 p strukturmønster = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte antall nst kan endre seg.

Vrangbord: ¬ 1 r, 1 vr, gjenta fra ¬ ut p.


Strukturmønster: Strikk etter diag. Diag. viser rettsiden av mønsteret. Diag. leses fra høyre til venstre på retten, på vrangen fra
venstre til høyre. Når 1. p fra vrangen er ferdig, gjenta 2. - 17. p.

RYGGEN:
Legg opp 58 (62) 64 m på p nr 7,5. Fortsett med 1 r, 1 vr ca. 10 cm, 1. p fra vrangen. Fortsett med strukturmønster etter diag. på
p nr 8 - 9. På første p økes 1 - 1 - 2 m = 59 - 63 - 66 m. Fortsett med mønster fra 2. rad i diag. Beg. med 1 kantm, videre fra
11. - 1. - 1. m i diag., som avm., gjenta rapporten på 16 m ut p, 1 kantm.
Når strukturmønsteret måler ca. 60,5 cm (= 91 p) felles de midterste 19 - 19 - 20 m for nakkeutr. og hver side strikkes ferdig, hver
for seg. På neste p felles de resterende 20 - 22 - 23 m for skulder i hver side. Hel lengde = 72 cm.

FORSTYKKET:
Strikkes som ryggen til arb. måler ca 57 cm = 85 p. Fell for halsutr. de midterste 7 - 7 - 8 m og strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre mot halsen hver 2. p 3, 2, 1 m (alle str). Når arb. måler 72 cm felles for skulder som på ryggen. Strikk andre side
tilsvarende.

ERMER (ermet er 10 cm kortere enn modellen på bildet):


Legg opp 26 m på p nr 7,5. Strikk vrangbord som på ryggen, 1. p på vrangen. Når vrangborden måler 10 cm, fortsett med
strukturmønster på p nr 8 - 9. På første p økes 5 m jevnt fordelt = 31 m. Fortsett fra 2. p i diag. Strikk 1 kantm, videre gjenta
rapporten og avslutt med 1 kantm. Øk 1 m i hver side av arb., innenfor kantm, for str 48/50 og 52/54 hver 6. p 10 ganger, for str
56/58 vekselvis hver 6. og 4. p i alt 12 ganger = 51 - 51 - 55 m.
Når strukturmønsteret måler ca. 43 cm (= 65 p) felles alle m.
Ermets lengde = 53 cm. Strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær å la tørke. Sy skuldersømmene. Sy i ermene. Sy undererm- og sidesømmene.
Høy hals: Ta opp rundt halsen 56 (56) 60 m på p nr 7 - 8. Fortsett med 1 r, 1 vr til halsen måler ca. 25 cm. Fell av. Brett halsen
dobbel mot retten.

Diagram

forstykket og ryggen ermet

rapport = 16 m.

Tegnforklaring:
= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf.
35869049

2
6526 DAMEJAKKE
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyakryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony rundp 7 - 8 100 cm
Heklenål: Prym eller Pony 6 - 7 mm.
Størrelser: 36/42
Garnforbruk: 1000 g natur f 0002
Tilbehør: 5 knapper
Plaggets mål:
Overvidde: 116 cm
Hel lengde: 87,5 cm
Strikkefasthet: 13 m og 19 p hullmønster = 10 x 10 cm.
Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte antall nst kan endre seg.

Vrangbordmønster: ¬ 1 r, 1 vr, gjenta fra ¬ ut p.


Hullmønster: Diag. viser p på retten, p på vrangen strikkes som m viser. Beg. i høyre side av diag., gjenta rapporten og strikk til
venstre side i diag. Strikk 1. og 2. p i diag, gjenta deretter 3. - 54. p.
OBS! 1 kast og 2 r sammen oppveier hverandre. Når et av tegnene blir stående alene i begynnelsen eller slutten av p strikkes m
bare r.

BOLEN:
Legg opp 129 m på p nr 7 - 8. Fortsett med 1 p r fra vrangen, videre hullmønster etter diag., som forklart. Når arb. måler 66,5
cm (= 125 p) etter 20. p i mønsteret deles arb. i hver side og hver del strikkes ferdig for seg etter diag. slik: Strikk 25 m til høyre
forstykket, fell 4 m, videre 71 m for ryggen, fell 4 m, deretter strikkes 25 m for venstre forstykket.
VENSTRE FORSTYKKET: Fortsett over m på venstre forstykket og fell videre for ermeutr. hver 2. p 2, 1, 1, 1 m (= 20 m).
Når ermeutr. måler 22 cm (= 42 p) felles alle m.
HØYRE FORSTYKKET: Strikkes som venstre, men speilvendt.
RYGGEN: Fortsett over de midterste 71 m. Fell for ermeutr. i hver side som på forstykkene = 61 m. Når ryggen er like lang som
forstykkene felles alle m.

ERMER:
Strikkes frem og tilbake. Legg opp 44 m på p nr 7 - 8. Fortsett med 1 r, 1 vr, 1. p fra vrangen. Når vrangborden måler 10 cm
økes på siste p 1 m (= 45 m). Fortsett med hullmønster etter diag. til ermet måler fra vrangborden 50 cm eller 96 p. Fell 2 m
for ermekuppel i hver side, videre felles hver 2. p 2, 1, 1, 1 m, deretter hver 4. p 1, 1, 1 m, til slutt hver 2. p 1, 2, 3 m. Fell de
resterende 13 m. Ermets lengde = 75 cm. Strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær å la tørke. Sy skuldersømmene. Sy ermene sammen. Sy i ermene. Brett
vrangborden opp på ermene. Ta opp langs den ene forkanten 145 m på p nr 7 - 8, videre 17 m i nakken, deretter 145 m (= 307 m)
langs den andre forkanten og strikk 1 r, 1 vr. Beg. fra vrangen med 1 kantm, som strikkes r alle p, videre 1 vr, 1 r m. Når kanten
måler ca. 9 cm felles for knapphull i høyre forkant slik: Strikk 17 m, ¬ fell 2 m, strikk 20 m, gjenta fra ¬ 3 ganger til, fell 2 m,
strikk ut p. På neste p legges de avfelte m opp igjen på samme sted. Når kanten måler 14 cm felles alle m. Sy i knappene.
Hekle på innsiden av vrangbordkanten 1 rad kjm.

Diagram for hullmønster Tegnforklaring


= r alle p
= r på retten, vr på vrangen
= vr på retten, r på vrangen
= 1 kast, på neste p fra vrangen strikkes
kastet vr
= på retten strikkes 2 r sammen, på vrangen
strikkes m vr
= ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m
over den strikkede, på vrangen strikkes m
vr.
= 1 patentstrikket m: på retten, ta 1 m løs av
med 1 kast, som om m skal strikkes vr, på
vrangen strikkes kastet og m vr sammen
= på retten, sett 3 m på en flettep foran
arb., da er tråden bak arb., vikle disse m
2 ganger rundt mot solen, strikk m r, på neste p
rapport = 28 m strikkes m vr

3
venstre ryggen høyre ermet
forstykket forstykket

ermeutr.
20 skulderm 20 skulderm

venstre høyre
ermeutr. ermeutr.

venstre forstykket høyre forstykket

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf.
35869049

4
6527 KORT DAMEJAKKE
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep. nr 7,5 + 1 heklenål 6 -7 mm.
Størrelser:
36/38 (40/42) 44/46
Garnforbruk: 550 (600) 650 g bf koksgrå 00098, 50 g mf grå 00090
Tilbehør: 4 knapper
Plaggets mål:
Overvidde: 99 (107) 115 cm
Hel lengde: 56 (58) 60 cm

Strikkefasthet: 11 m og 15 p glattstrikk = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg.

Rettstrikk: r på retten og vrangen


Vevmønster (jevnt maskeant.):
1. p:(retten): mf, 1 kantm, strikkes r alle p, ¬ ta 1 m vr løs av, med tråden foran arb, strikk 1 r, gjenta fra ¬, 1 kantm
2. p: mf, strikk alle m vr
3. p: bf, 1 kantm, ¬ 1 r, ta 1 m vr løs av med tråden foran arb, gjenta fra ¬, 1 kantm
4. p: bf, strikk alle m vr
Gjenta 1. til 4. p.

RYGGEN:
Legg opp med bf, 64 (68) 72 m på p nr 7,5. Fortsett med 3 p rettstrikk ca (2 cm), 1. p er vrangen. Strikk med bf og mf
vevmønster som forklart ca 4 cm (= 8 p). Fortsett i bf med glattstrikk og fell samtidig 1 m i hver side hver 8. p i alt 4 ganger (=
56 (60) 64 m) slik: Beg. fra vrangen med 1 kantm, som strikkes r alle p, ta neste m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over den
strikkede, fortsett til 3 m gjenstår, strikk 2 r sammen, 1 kantm. Når arb. måler 27 cm ( 40 p) fra vevmønsteret felles i hver side 3
m for ermeutr. Fell videre hver 2. p. 2, 1, 1, 1 m = 40 (44) 48 m.
Når arb. måler 47 (49) 51, (70 (74) 76 p) fra vevmønsteret felles for skulder 3 (5) 5 m, fell videre for skulder hver 2. p 4, 4 (4, 4) 5, 5
m. Samtidig med den første skulderfellingen felles de midterste 14 m for nakkeutr. og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre
mot nakken hver 2 m. Strikk andre side tilsvarende.
Hel lengde ca. 56 (58) 60 cm.

VENSTRE FORSTYKKET:
Legg opp med bf, 42 (44) 46 m på p nr 7,5. Strikk 3 p rettstrikk, 1. p fra vrangen. Strikk med bf og mf vevmønster som forklart
ca 4 cm (= 8 p). Fortsett i bf med glattstrikk og fell samtidig 1 m i siden, som på ryggen, hver 8. p i alt 4 ganger (= 38 (40) 42 m).
Når arb. måler 27 cm ( 40 p) fra vevmønsteret felles i siden 3 m for ermeutr. Fell videre hver 2. p 2, 1, 1, 1 m = 30 (32) 34 m.
Når arb. måler 43 (45) 47, (64 (68) 70 p) fra vevmønsteret felles for halsutr. 12 m. Fell videre hver 2. p 3, 2, 1, 1 m. Samtidig når
arb. måler 47 (49) 51 cm felles for skulder, som på ryggen.
Hel lengde ca. 56 (58) 60 cm.

HØYRE FORSTYKKET:
Strikkes som venstre, men speilvendt og med knapphull. Fell for 2 knapphull parvis 2 ganger slik: De 2 første etter ca. 30 (32) 34
cm, (45 (49) 51 p fra vevmønsteret, det andre paret på 16. p derfra. På vrangen felles for knapphull slik: Strikk 1 kantm, videre 3
m, fell 3 m, strikk 9 m, fell 3 m og strikk ut p. På vrangen legges 3 nye m opp over de avfelte m.

ERMER:
Legg opp 32 (34) 36 m på p nr 7,5. Fortsett med 3 p rettstrikk, 1. p fra vrangen. Strikk med bf og mf, vevmønster som forklart
ca 4 cm (= 8 p). Fortsett i bf. med glattstrikk og øk samtidig 1 m i hver side, hver 10. p i alt 5 ganger (= 42 (44) 46 m).
Når ermet måler ca. 38 cm (56 p) fra vevmønsteret felles for ermekuppel i hver side 3 m, videre hver 2. p 2, 1, 1, 1 m, deretter
hver 4. p 1 m 3 ganger, og til slutt hver 2. p 1, 2 m. Fell av de resterende m. Erme lengde = 61 cm.
Strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige
håndklær å la tørke. Sy skuldersømmene. Sy
i ermene. Sy undererm- og sidesømmer. Ta
opp rundt halsen 56 m på p. nr 7,5, beg. og
slutt 10 cm inn på forkantene. Fortsett med 7
cm rettstrikk. Fell av. Hekle rundt alle kantene ryggen venstre ermet
en rad krepsem. (= fm fra venstre til høyre). forstykket
Sy på knapper.

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

5
6528 SJAL
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep nr 8 - 9 + 1 heklenål 8 - 9 mm
Sjalets mål: 13 cm bred og 210 cm lang
Garnforbruk: 400 g bf koksgrå 00098

Strikkefasthet: 11 m og 19 p halvpatent = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg.

Halvpatent (ujevnt maskeant.):


1. p: alle m r
2. p: 1 kantm, som strikkes r alle p, ¬ stikk p ned i m under og strikk 1 r (= dobbel m), 1 vr, gjenta fra ¬, avslutt med 1 patentstrikket
m, 1 kantm.
Gjenta 1. og 2. p.

SJAL:
Legg opp 15 m på p nr 8 - 9. Fortsett med halvpatent som forklart. Fell av når sjalet måler ca. 210 cm. Hekle 5 lm-lenker i
opplegg- og avfellingskanten, ca 5 - 20 cm lange. Lag 10 pomponger, ca 5 cm i diameter og fest i lenkene.

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

6
6529 DAMEVEST
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep 7,5 mm
Størrelser:
36/38 (40/44) 46/48
Garnforbruk: 600 (650) 700 g f blå 00053
Tilbehør: 7 knapper
Plaggets mål:
Overvidde: 99 (112) 124 cm
Hel lengde: 82 cm (alle str)

Strikkefasthet: 11 m og 17 p strukturmønster = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant. nst kan endre seg.

Vrangbord: ¬ 1 r, 1 vr, gjenta fra ¬.

Perlestrikk:
1. p: ¬ 1 r, 1 vr, gjenta fra ¬.
2. p: strikk vr over r og r over vr

Strukturmønster:
Diag viser alle p. På retten strikkes fra høyre mot venstre, på vrangen fra venstre mot høyre.
Gjenta 1. og 2. p.

RYGGEN:
Legg opp 54 (60) 68 m på p nr. 7,5. Fortsett med 1 r, 1 vr 12 cm (19 p), 1. p fra vrangen. På siste p fra vrangen reguleres
maskeant. på str 40/44 til = 54 (61) 68 m. Fortsett med strukturmønster slik: 1 kantm, som strikkes r alle p, videre gjenta rapporten
på 7 m, deretter strikkes ut diag., 1 kantm.
Når strukturmønsteret måler 70 cm (120 p) felles alle m.
Hel lengde ca. 82 cm.

VENSTRE FORSTYKKET:
Legg opp 35 (39) 42 m på p nr 7,5. Fortsett med 1 r, 1 vr,
innenfor kantm, 1. p fra vrangen. Videre over de første
25 (29) 32 m strikkes 1 kantm og 1 r, 1 vr, over de siste Diagram Tegnforklaring:
10 m på venstre side strikkes perlestrikk og til slutt 1 kantm = r på retten, vr på vrangen
(= forkanten). Når arb. måler 12 cm (19 p) strikkes etter = vr på retten, r på vrangen
kantm 24 (28) 31 m strukturmønster, gjenta rapporten, i str
36/38 og 46/48 strikkes de 3 siste m i diag, deretter de Rapport = 1 kast, strikkes vr på neste p
10 m som før til forkant. =7m
= på retten 2 vridd r sammen
Når arb. måler 76 cm, etter 64 cm (110 p) strukturmønster,
settes de 10 m mot forkanten på en maskestopper. Fell nå = på vrangen 2 m vr sammen
fra retten de neste 2 (4) 3 m, videre felles hver 2. p. 3, 2, 1, 1
m. Fell de resterende m for skulder.
Hel lengde ca. 82 cm.

HØYRE FORSTYKKET:
Strikkes som venstre, men speilvendt og med knapphull.
Fell for 6 knapphull jevnt fordelt slik: For første knapphull
felles 4. og 5. m innenfor kantm på 12. p, videre felles
for knapphull hver 20. p. På vrangen legges opp nye m
over de avfelte, det siste og 7. knapphullet skal være i
halskanten.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær å la tørke. venstre ryggen
Sy skuldersømmene. forstykket
Halskant: Ta opp rundt halsen 10 m på hver side, videre
rundt halsen til sammen 69 (73) 75 m. Fortsett over de
10 ytterste m med perlestrikk og 1 kantm, de resterende
m strikkes 1 r, 1 vr. På høyre side felles for det siste
knappehullet. Fortsett 7 cm. Fell av.
Ermekant: Ta opp rundt ermeåpningen ca. 20 (22) 24 cm
ned langs siden. Strikk 1. p r fra vrangen. Fortsett med 1
r, 1 vr ca 11 cm. Fell av. Sy sammen sidesømmene og
ermkantene. Sy på knapper.

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

7
6530 DAMEGENSER
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony rundpinner nr 7 - 8, 60 og 100 cm, strømpepinner nr 7.
Størrelser:
36/40 (42/46)
Garnforbruk: 700 (800) g f beige 0005
Plaggets mål:
Overvidde: 100 (110) cm
Hel lengde: 72 (72) cm

Strikkefasthet: 11 m og 15 p glattstrikk = 10 x 10 cm, 14 m x 16 p vrangbord = 10 x 10 cm,


11 m x 18 p strukturmønster = 10 x 10 cm.
Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner.
Strikker du for løst, skift til tynnere pinner. Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil
størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg.
Ω venstre
Vrangbord: 2 r, 2 vr, gjenta vekselvis ermet

Struktur og stripemønster:
Retten og vrangen strikkes som diag. viser. Diag. viser p sett fra retten. Stripemønsteret
strikkes over de første 9 m på høyre side, strukturmønster over de neste 14 m. På retten
strikkes fra høyre til venstre, på vrangen fra venstre til høyre.
Stripemønster: 1. - 4. p gjentas.
Strukturmønster: Strikk 1. - 24. p, videre 1. - 22 p (= 46 p). forstykket og ryggen
GENSER:
Genseren strikkes i et stykke, beg. med det høyre ermet. Følg pilene i arbeidstegningen.
Legg opp 48 (52) m på strømpepinner nr. 7 - 8 og fordel m på 4 p. Fortsett rundt med 2
r, 2 vr, beg. og slutt med 1 vr. Gjenta dette til vrangborden måler 19 cm. Vrangborden
brettes opp på det ferdige plagget. Gå over til rundp nr 7 - 8 og fortsett frem og tilbake
med 2 r., 2 vr, men på 1. p økes 1 m (= kantm, som strikkes r alle p) i hver side = 50 (54) m.
Beg. fra retten slik: 1 kantm, 1 r, 2 vr. gjenta dette til ermet måler 38 cm (60 p). Fortsett med Ω høyre
glattstrikk til ermet måler 62 cm, dvs 24 cm (= 36 p) glattstrikk. Legg opp 56 (54) nye m i ermet
hver side av arb (ryggen og forstykket) = 162 m. Fortsett med glattstrikk over de midterste
142 m og over de resterende
10 m på hver side strikkes 1 kantm og 9 m stripemønster, beg med 2 p glattstrikk.
Når arb. måler fra ermet 12 (14,5) cm (= 18 (22) p) deles arb. i to like deler med 81 m på
hver del og hver del strikkes ferdig for seg (= ryggen og forstykket). Sett de første 81 m på
en hjelpep og fortsett som før over de resterende 81 m på forstykket slik:
1 kantm, 9 m stripemønster, 70 m strukturmønster, gjenta rapporten, 1 kantm. Når
strukturmønsteret måler 26 cm (= 46 p) legges m på forstykket til side. Fortsett over m på
ryggen slik: 1 kantm, beg med den 11 m i strukturmønsteret, som avm., gjenta rapporten
på 14 m, avslutt med de 10 første m i rapporten, deretter 9 m stripemønster, 1 kantm.
Når det er strikket 26 cm (46 p) strukturmønster, fortsettes over alle de 162 m igjen med
glattstrikk og stripemønster langs kanten som før. Fortsett til glattstrikkfeltet måler
12 (14,5) cm (18 (22 p), deretter felles 56 (54 m) i hver side og det fortsettes over de
resterende 50 (54) m for venstre ermet. Når ermet måler 24 cm (36 p) fortsett med 2 r, 2 Diagram
vr ca 19 cm (30 p), beg med 1 r etter kantm. Fell 1 kantm i hver side av arb. Fortsett rundt
med 2 r, 2 vr på strømpep nr 7 - 8, beg og slutt med 1 vr, gjenta ca. 19 cm. Nå måler arb.
174 (179) cm (ermet til ermet). Fell av.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær og la tørke. Sy erm- og sidesømmer.
Krage. Ta opp rundt halsen på strømpep nr
7, 72 m og fortsett med 2 r, 2 vr. Gå over til
rundp nr 7 - 8 når kragen måler 12 cm. Øk Tegnforklaring:
1 m ved å strikke 1 m vridd r, i tverrtråden = 1r på retten, vr på vrangen
mellom alle de 2 r m (= 90 m). Nå strikkes 3
r, 2 vr. Når halsen måler 26 cm felles alle m. vr på retten, r på vrangen
Brett kragen dobbel mot retten. Brett opp sett 2 m på en flettep foran arb.,
vrangborden på ermene ca. 10 cm strikk 2 r, så m fra flettep r
= lsett 2 m på en flettep bak arb,
strikk 2 r, så m fra flettep r
strukturmønster stripemønster
rapport =14 m

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

8
6531 GENSER MED RAGLAN
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep nr 7,5 + 2 stk rundp nr 7 - 8.
Størrelser:
34/36 (38/40) 42/44
Garnforbruk: 500 (550) 600 g f gråblå 00070
Plaggets mål:
Overvidde: 80 (94) 108 cm
Hel lengde: 54 (58) 62 cm

Strikkefasthet: 12 m og 18 p strukturmønster = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant. nst kan endre seg.

Vrangbord: ¬ 2 r, 2 vr ¬, gjenta fra ¬ til ¬.

Strukturmønster:
På retten strikkes m som diag. viser. På vrangen strikkes m som de viser, den patentstrikkede m med kastet strikkes vr. sammen.
Gjenta 1. - 8. p.

RYGGEN:
Legg opp 42 (50) 58 m på p nr 7,5. Fortsett med 2 r, 2 vr ca 7 cm. Beg. med 1. p fra vrangen. På siste p økes 9 m jevnt fordelt
= 51 (59) 67 m. Fortsett med strukturmønster slik: 1 kantm, som strikkes r alle p, 3 vr, rapport A, 2 (3) 4 ganger, flette over 6 m,
rapport B 3 ganger, 3 vr, flette over 6 m, rapport B 2 - 3 - 4 ganger, 3 vr, deretter 1 kantm.
Når arb. måler ca 25 (27) 29 cm (46 (48) 52 p) fra vrangborden felles 3 m i hver side for ermeutr. = 45 (53) 61 m. Fortsett med
raglanfelling slik: I str 34/36 felles i hver side 1 m vekselvis hver 2. og 4. p 13 ganger (i str 38/40 felles 1 m i hver side hver 2. p
2 ganger, deretter ¬ 1 gang på 4. p, deretter hver 2. p 3 ganger ¬, gjenta fra ¬ til ¬ 2 ganger til, videre på 4. p 1 gang, til slutt
hver 2. p 2 ganger) i str. 42/44 ¬ 1 m i hver side på 4. p, videre hver 2. p 6 ganger ¬, gjenta fra ¬ til ¬ 1 gang til, deretter på 4.
p 1 gang, til slutt hver 2. p 5 ganger. Fell fra retten slik: Strikk 1 kantm, 1 patentstrikket m, 2 vr sammen, fortsett til 4 m gjenstår,
strikk disse m 2 vr sammen, 1 patentstrikket m og til slutt 1 kantm.
Når arb. måler 47 (51) 55 cm (86 (92) 100 p) fra vrangborden felles de resterende m.
Hel lengde 54 (58) 62 cm.

FORSTYKKET:
Strikkes som ryggen, med raglanfellinger slik: I str. 34/36 felles i hver side 1 m vekselvis hver 2. og 4. p 11 ganger (i str 38/40
felles 1 m i hver side hver 2. p 2 ganger ¬ 1 gang på 4. p, deretter hver 2. p 3 ganger ¬, gjenta fra ¬ til ¬ 2 ganger til, videre på
4. p 1 gang) i str 42/44 ¬ 1 m i hver side på 4. p, videre hver 2. p 6 ganger ¬, gjenta fra ¬ til ¬ 1 gang til, videre på 4. p 1 gang,
deretter hver 2. p 3 ganger. Når arb. måler 45 (49) 53 cm (82 (88) 96 p med strukturmønster felles de resterende 23 (23) 25 m.
Hel lengde 54 (56) 60 cm.

VENSTRE ERMET:
Strikkes i 3 deler, som arbeidtegningen viser, se pilene. Beg. med den tverrstrikkede delen. Legg opp 14 m på p nr 7,5. På 1. p
fra vrangen strikkes 1 kantm, 3 r, 6 vr, 3 r, 1 kantm. På neste p fra retten strikkes slik: 1 kantm, 3 vr, flette over 6 m, 3 vr, 1 kantm.
Når arb måler 23 (27) 30 cm ( 41 (49) 55 p), felles alle m. Ta deretter opp langs venstre kant 26 (30) 34 m på p nr 7,5. Strikk 1 p
r fra vrangen, deretter 2 r, 2 vr. Når vrangborden måler 7 cm felles alle m med r og vr m. Ta opp langs den andre kanten 30 (34)
38 m, fortsett fra vrangen med 1 kantm, 3 (1) 3 r, ¬ 1 vr, 3 r, 1 vr ¬, gjenta fra ¬ til ¬ i alt 2 (3) 3 ganger, 6 vr, ¬ 3 r, 1 vr ¬,
gjenta fra ¬ til ¬ i alt 2 (3) 3 ganger, 3 (1) 3 r, 1 kantm. Strikk deretter en flette over de 6 midterste m, de resterende 12 (14) 16 m
i hver side strikkes vekselvis 3 vr, og 1 patentstrikket m. Øk i hver side 1 m str. 34/36: hver 8. p 1 gang, hver 6. p 6 ganger (38/40:
hver
6. p 1 gang og hver 4. p 8 ganger) 42/44: hver 6. p 1 gang, deretter hver 4. p 9 ganger = 44 (52) 58 m. Når arb. måler 24 cm (44
p) fra opplukkingen, felles 3 m i hver side = 38 (46) 52 m og strikk hele tiden m innenfor kantm som en patentstrikket m. Fell for
raglan i høyre kant 13 (17) 20 m som på ryggen, og i venstre kant 11 (15) 18 m, som på forstykket. Fell samtidig i venstre kant,
samtidig med den siste fellingen, 5 m, deretter hver 2. p 6, 3 m.
Ermet måler nå 61 (63) 65 cm. Strikk det andre ermet tilsvarende.

HØYRE ERMET:
Strikkes som venstre, men speilvendt.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær å la tørke. Sy raglansømmene. Sy undererm- og sidesømmer.
Halskant: Beg midt foran og hold den 1. rundp foran arb og den andre bak. ¬ Ta opp på den 1. rundp, 1 m i halsen, ta 1 kast på
den 2. rundp¬, gjenta fra ¬ til ¬ rundt halsen og tilbake til midt foran = 68 (68) 68 m på hver rundp. Snu og strikk fra halsens
innside med m på den 2. rundp slik: ¬ 1 r, 2 vr, 1 r ¬, m på 1. rundp venter. Snu arb. igjen og strikk fra utsiden med m på 1.
rundp på samme måte, men m på 2. rundp venter. Man strikker hele tiden vekselvis , men den andre p venter. Når kragen måler
3 cm strikkes første og siste m sammen med neste m, slik at det er 66 (66) 70 m på hver p. Gjenta fellingene etter 3 p (= 64 (64)
68 m). Strikk deretter forkortede rekker først med m på 1. rundp og deretter med m på 2. rundp, mens de andre venter. Strikk
forkortede rekker slik: La det gjenstå i hver side på hver p, først 1 m, snu og strikk tilbake og la det gjenstå 1 m på neste p, videre
på samme måte 2 m, deretter 3 m, snu for hver gang og strikk tilbake. Strikk en dobbel m etter hver snuing slik: Hold garnet
foran arb, ta 1. m løs av, dra garnet stramt over til baksiden, den løse m blir dobbel. Strammes ikke garnet, blir det hull i arb senere.
Strikk til slutt 1 p over alle m på hver p og strikk samtidig den doble m r eller vr sammen etter som mønsteret er. Fell deretter av,
samtidig som det strikkes 1 m fra hver p, r eller vr sammen, ettersom mønsteret viser.

9
ryggen og forstykket venstre ermet

Diagram Tegnforklaring:
=1r
= 1 vr
= 1 patentstrikket m: ta m vr løs av med
flette = 6 m et kast, på vrangen strikkes m og kastet
vr sammen
rapport B rapport A
=4m =4m = sett 3 m på en flettep. foran
arb, strikk 3 r, så m fra flettep r.

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

10
6532 DAMEGENSER
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep. nr 7,5 og rundp nr 7- 8, 40 cm.
Størrelser:
36/38 (40/42) 44/46
Garnforbruk: 600 (650) 700 g f koksgrå 00098, 100 (150)150 g mf 1 grå 00092 og mf 2 lys grå 00090
Plaggets mål:
Overvidde: 96 (104) 112 cm
Hel lengde: 73 cm (alle str.)

Strikkefasthet: 12 m og 19 p mønster = 10 x 10 cm, 11 m x 15 p ribbemønster = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg.

Ribbemønster: På retten eller rundt strikkes ¬ 3 r, 2 vr, gjenta fra ¬ ut p. På vrangen strikkes r over r og vr over vr.
Mønster: På retten og vrangen strikkes m som diag viser. På retten strikkes fra høyre til venstre i diag. og på vrangen strikkes fra
venstre til høyre i diag.
Gjenta 1. til 20. p.

RYGGEN:
Legg opp med bf, 60 (65) 70 m på p nr 7,5. Fortsett med 1 p rett fra vrangen. Fortsett fra retten med mønster etter diag., innenfor
kantm (som strikkes r alle p) slik: I str. 36/38 beg. i høyre side av diag., gjenta rapporten på 9 m og slutt i venstre side av diag, i
str. 40/42 gjenta rapporten på 9 m, i str. 44/46 beg. med 3. m i diag, gjenta rapporten på 9 m og slutt med den 7. m i diag., avslutt
med 1 kantm i alle str.
Når arb. måler 48 cm (91 p) økes 3 m i hver side for ermet, videre økes hver 2. p 2, 2, 2 m = 78 (83) 88 m.
Når arb. måler 73 cm (139 p) felles alle m.

FORSTYKKET: Diagram
Strikkes som ryggen til arb. måler 68 cm (129 p). Fell for halsutr. de midterste 18 (17) 18 m.
og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre mot halsen hver 2. p 3, 2, 1, 1 m. Når arb. måler
73 cm (139 p), felles de resterende 23 (26) 28 m for skulder. Strikk andre side tilsvarende.

ERMER:
Legg opp med bf, 30 m på p nr 7,5. Fortsett med 1. p fra vrangen slik: 1 kantm, ¬ 3 vr, 2
r, gjenta fra ¬ og slutt med 3 vr, 1 kantm. Fortsett med ribbemønster som forklart, samtidig
som det økes 1 m i hver side hver 6. p 10 ganger = 50 m. De økte m strikkes etter hvert med
i ribbemønster.
Når arb. måler 45 cm (67 p) felles alle m.
Strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING:
Legg delene i fasong mellom fuktige håndklær å la tørke. Sy skuldersømmene. Sy i ermene.
Sy undererm- og sidesømmer.
Ta opp med bf, rundt halsen 70 m på rundp nr 7 - 8. Fortsett med 25 cm ribbemønster. Fell
av. Brett kragen mot retten.

rapport
=9m
Tegnforklaring:
= bf, r på retten, vr på vrangen
= mf 1, r på retten, vr på vrangen
= mf 2, r på retten, vr på vrangen
= ta 1 m med bf løs av på retten med tråden bak
arb, på vrangen foran arb
forstykket og ryggen ermet = på retten ta 1 m med bf vr løs av med tråden
foran arb
= på retten ta 1 m med mf 1 vr løs av med
tråden foran arb
= på retten ta 1 m med mf 2 vr løs av med
tråden foran arb

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

11
6533 SKULDERVARMER
Garn: Schachenmayr Silenzio, 50 % polyacryl, 25 % ull, 25 % alpaka, 50 g = 60 m.
Pinneforslag: Prym eller Pony strikkep. nr 7,5 + 1 heklenål 7 - 8 mm.
Størrelser:
36/44
Garnforbruk: 300 g f beige 00005
Plaggets mål: 27 cm bredde og 54 cm i omkrets.

Strikkefasthet: 14 m x 15 p flettemønster = 10 x 10 cm.


Strikk en prøve. Kontroller strikkefastheten. Strikker du for fast, skift til tykkere pinner. Strikker du for løst, skift til tynnere pinner.
Stemmer ikke strikkefastheten, får plagget feil størrelse og det oppgitte ant nst kan endre seg.

Flettemønster: På retten strikkes etter diag. med forkortede rekker. På vrangen strikkes m etter tegnforklaring.
På flettemønster A gjentas 1. - 28. p i diag.
De forkortede rekkene strikkes slik:
Forkortede rekker:
1. - 4. p: Strikkes over alle m.
5. p: Strikk til det gjenstår 7 m på venstre p, strikk siste m vr, snu.
6. p: Strikk tilbake, 1. m strikkes dobbel slik: Hold garnet foran arb, stikk p fra høyre inn i 1. m og løft garnet og m løs av. Stram
garnet rundt p, slik at m blir dobbel, slik at det ikke blir hull i arb. senere. Strikk ut p.
7. p: Strikk til 6 m før forrige snuing, strikk siste m vr.
8. p: Snu og strikk tilbake, 1. m strikkes dobbel, som på 6. p.
9. p: Snu og strikk til 8 m før forrige snuing og strikk siste m vr.
10. p: Strikk tilbake med den 1. m dobbel, som på 6. p.
Gjenta hele tiden 1. - 10. p, samtidig som fletten over 4 m flettes hver 4. p, fletten over 6 m flettes hver 6. p. De doble m strikkes
sammen på neste p.

SKULDERVARMEREN strikkes på tvers. Legg opp 38 m på p nr 7,5. Fortsett med 1. p fra vrangen slik: 1 kantm, som strikkes
r alle p, 2 r, 4 vr, 2 r, 4 vr, 2 r, 6 vr, 2 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 2 r, 1 kantm. Fortsett med flettemønster med
forkortede rekker etter diag. Etter 197 p flette A = 130 cm, eller 81 p = ca 54 cm på venstre side (halsutr.) felles alle m. Sy
sammen oppleggs- og avfellingskanten.
Hekle langs kantene både oppe og nede Diagram
2 rader slik:
1. omg: 1 kjm, 1 lm (= 1. fm), fortsett med
fm og hold litt inn i halsutr.
2. omg: 4 lm, ¬ i følgende 2. fm, hekles
5 sammenheklede dbst (= ¬ hekle 1 dbst,
men utsett siste kast og gjennomtrekk,
gjenta fra ¬ til 5 st, ta 1 kast og trekk
gjennom alle m på nålen), 1 lm, 1 dbst i 2.
fm, 1 lmb, ¬ gjenta fra ¬ til ¬, avslutt med
1 kjm i 3. lm i beg av omg.
3. omg: 1 lm, videre krepsem (= fm fra
venstre mot høyre) i hver m. Til slutt 1 kjm i
1. lm i beg. av omg.

forkortede rekker flettemønster A

Tegnforklaring: = Sett 2 m på en flettep foran arb,


= kantm strikk 2 r, så m fra flettep r, på neste r p fra
vrangen strikkes m vr.
= r på retten, vr på vrangen
= Sett 3 m på en flettep foran
= vr på retten, r på vrangen arb, strikk 3 r, så m fra flettep r, på neste
= dobbel m: på retten strikkes m vr, p fra vrangen strikkes m vr.
snu, på følgende p fra vrangen hold = Sett 6 m på en
tråden foran arb., før p fra høyre inn i 1. m flettep foran arb, strikk 1 r, 1 vr, 1
og løft garnet og m sammen av venstre p. patentstrikket m, 1 vr, 2 r, strikk så m fra
Dra garnet stramt rundt p slik at m blir flettep 2 r, 1 vr, 1 patentstrikket m, 1 vr, 1 r
dobbel.
= Sett 6 m på en
= 1 patentstrikket m: på retten ta m flettep foran arb, strikk 2 r, 1 vr, 1
med kastet vr løs av, på neste p fra patentstrikket m, 1 vr, 1 r, så m fra flettep
vrangen strikkes m og kastet vr sammen 1 r, 1 vr, 1 patentstrikket m, 1 vr, 2 r.

VASKERÅD: Coats Expotex AB KOPIERING FORBUDT


Plagget vaskes med vrangen ut. Tørkes flatt. Design og oppskrift:
Schachenmayr Ta vare på garnbanderolene, det
Coats Knappehuset AS tlf. er ditt bevis, ved evt. reklamasjon
55539300 kontakt din garnbutikk.
Coats HP Danmark tlf. 35869049

12