You are on page 1of 12

CONFIDENTIAL LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA


FINAL EXAMINATION

COURSE : ARABIC LANGUAGE I


COURSE CODE : ARB101/BAB101/110
EXAMINATION : APRIL 2007
TIME : 2 HOURS

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. This question paper consists of two (2) parts : PART A

PARTB

2. Answer ALL questions and write the answers to all questions in the QUESTION PAPER.

3. Fill in the details below.

UiTM STUDENT CARD NO.

PROGRAMME

PROGRAMME CODE & PART

NAME OF LECTURER

ARABIC LANGUAGE GROUP

4. Do not bring any material into the examination room unless permission is given by the
invigilator.

5. Please check to make sure that this examination pack consists of:
i) the Question Paper

DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO


This examination paper consists of 12 printed pages
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL 2 LG/APR2007/ARB101/BAB101/110

PART A

(10 marks) iSkLi^l Js> L-^-f i j A^LAJI \J\ : J j t y Jij~Jl


al-Su'al al-Awwal: Iqra' al-qit'att thumma ajib 'an al-as'ilatt:

fi
* s* i " " o s ^o^- t> s a s

' , & s s ^ * 4 s O
O I. t.s ^ tV s ss l°|tt *' - ^ i t i I- 0 f ^ ' l l « t l l l l . ° f \i' ^ ' ' '
i^jj)] ( J L o (Jj5t«Li} tjUDi (g^J .OJLWMJU 4JL5JLS^I A^» ^ J ^ L X J I ^ J j W 2 J ' < J L O t^jfcJLj

al-Yawm yawm al-KhamTs. Ba'd ghadin, yawm al-'utlatt. Wa ft al-'utlatt, 'adatan yusa'id Kamai
ummahu ft al-mahallatt al-tijariyyatt. Wa da'iman yadhhab sadTquhu 'Aliyy ila al-mahallatt al-tijariyyatt
liyashtarT al-sahTfatt. Ahyanan yadhhab Kamai aydan ila al-shati' ma'a asdiqa'ihi bi al-sayyaratt. Wa ft
al-layl yatajawwal Kamai al-wTb fT al-bayt.

Mata al-'utlatt?

Madha yaf al Kamai ft al-'utlatt 'adatan?

Ayna ta'mal ummu Kamai?

Limadha yadhhab 'Aliyy ila al-mahallatt al-tijariyyatt?

IJI Ji jur ^JJ'jk


Kayfa yadhhab Kamai ila al-shati'?

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

al-Su'al al-ThanT:

( 5 marks) :JvL>—1\ J UT }jft\ j J r l ,J *lk^Sfl £ ^ > (f)


Sahhih al-akhta' fi al-jumal al-atiyatt kama fT al-mithal:

al-SahTh al-Khata1 al-Jumlatt

!
>" .^jJiJl ly»; y> : Jit,—SI
(aqra' / vaqra' / taqraTn / naqra') taara' Huwa taqra' al-dars. : al-Mithal

i
A
s s s

muhadir
.OjiJI

(hadir / muhadiratt / hadiratt / Najwa muhadir al-Lughatt


muhadaratt) al-'Arabiyyatt

.Y
al-mat'am
.fill
(dawr miyah / al-ghurfatt / al-mahallatt A'mal al-wajib al-manziliyy ff
al-tijariyyatt / al-suq) al-mat'am.
O 0 0 0

i^iii Ji ^jblf IL & T


(tadhhab / nadhhab / tadhhabTn / adhhab Hayya bins adhhab ila
yadhhab) al-mat'am!

/ llLSr 1 Jll^r / Jli-) .1


iamTI Hadhihi al-ghurfatt jamTI.

(jamal / jamal / jamTlatt / jamTlat)

.0
y s s s s

('indT / 'indana / 'indaka / 'indahu ) 'indaki

Hal 'indaka qurs?


Na'am, 'indaki qurs.

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

y s

(5 marks) : Jlft«—Jl -J US' '&£> **


s s s s

Ikhtar kalimatt gharlbatt kama fT al-mithal:

: Jlill
na'am nahnu hiya huwa al-Mithal

ayna min man limadha

.Y
al-jami'att al-haqTbatt al-kitab al-qurs

l
l^A ll T
al-ka'k al-qahwatt al-halTb al-shay

qhadan 'asha' ghada' fatur

il — 0 ^SJ\ .o
atajawwal ushahid usratt al'ab

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

(10 marks) :
al-Su'al al-Ihalith: Sil kama ft al-mithal:

Ikan
tuffahatt

Penyu
ta'iratt

Gelas
tTn

Musang
sulahfatt

Kapal Terbang
tha'lab

Ayam Jantan
thu'ban

Tanah
difda'

Epal
dTk

Katak
ka's

Ular
qamar

Bulan
samakatt

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL 6 LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

(10 marks) : Jlio-Jl J U5T'&Z?LA\X&


al-Su'al al-Rabi':lkhtar al-ijabatt al-sahlhatt kama fi al-mithal:

Huwa (aqra' / vaqra' / taqrain / naqra') al-dars. : al-Mithai

Anta (naskun / yaskun / taskun / askun) ma'a al-umm.

(UrTd / NurTd / TurTd / YurTd) Fatimatt al-kTkatt.

Ya Zaynab! hal (tatanawal / yatanawal / atanawal / tatanawalTn) al-'asha' mal?

X X X

Yadrus al-taiib (al-jami'att / al-walTmatt / al-lughatt / al-'asTr).

(Ya'mal / Yuqaddim / Yadhhab / Yadkhul) Ahmad al-istimaratt ba'd usbu'.

Khamsatt 'ashara, ithna 'ashara, tis'att (thamaniyatt,/ sab'att / sittatt / khamsatt)

trij / _y»v / Cr*^4 / 5 j ^ J - l j i ) aJboLJiji c JW2-4J t


Rajab, Ramadan, Dhu al-Qa'idatt (Dhu al-Hijjatt / Muharram / Safar / RabT1 al-Awwal)

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL 7 LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

.S&>_Ji ( J I _J / _ , / Ji) O^loJiif .A


^ ^ s- s s

Unazzif al-asnSn (iia / bi / li / ff) al-furshatt.

Qabla ams yawm al-Ahad, wa ghadan yawm (al-lthnayn / al-Thuiatha' / al-Arbi'a' / al-KhamTs).

Yawm (al-'Ummai / al-lstiqiai / Td al-Fitr / Mawlid al-RasQI) ft shahr MayQ.

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL 8 LG/APR 2007/ARB101ABAB101/110

PARTB

(10 marks) :#•&» OlU&l


al-Su'al al-Khamis: Rattib al-kalimat al-atiyatt:

nashrab - ya - al-mat'am - hayya! - ma'an - ft - ibnT

L- — ^ - ? - jl^iiJ} - J i — UaJl .
aydan - hal - al-fasl - ? - ff - Salwa

Jbu — JJUJ — u-Jj-iL^ — V ^ > - l — jjJaA)! .V


al-fatur - al-halTb - sa'ashrab - tanawul - ba'd

al-wajib — fr — hal - ta'malTn - ? - al-bayt

al-sSdisatt - min - fr - sabahan - al-nawm - astayqiz

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

.'J
(10 marks) : ia£- Aski UJ 4isl»( O & r^OlLJl J l j - J l
al-Su'al al-Sadis: Hit as'ilatt lima tahtahu khatt:

i Co :

IsmT Qasim. Masmuka?: al-Mithal

Aqra' al-kitab fi al-maktabatt ma'a sadTqT.

.Y

La, al-mat'am bijanib al-maktabatt.

.r

Adhhab iia dawr miyah li unazzif al-asnan.

] S^AliJl
S^A SP
Anam ff al-sa'att al-'ashiratt lavlan.

Ashrab al-shav fr al-mat'am.

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL 10 LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

(10 marks) :
• * s

al-Su'SI al-Sabi': Akmil al-hiwar:

Ahlan wa sahlan, kayfa haluka?

Ba'd flhadin Id miiadT. Tafaddal iia baytT.

al-Haflatt fT masa' al-Sabt ba'd al-'Asr.

In sha' Allah, ma'a_

Iia al-liqa'.

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL


CONFIDENTIAL 11 LG/APR 2007/ARB101/BAB101/110

(10 marks) :itifi\ J> US' J 4 ^ 1 :


al-Su'al al-Thamin: Istabdil kamS ft al-amthilatt:

j^J of
Ana askun fr al-dawr al-awwal

c j f ) 1^ JIIQ—Jl
Anta taskun fr al-dawr al-awwal (anta) : al-Mithal 1

Anta taskun fr al-'imaratt al-uia (al-'imaratt) : al-Mithal 2


(alilill) :r Jit. J l
Anta taskun ff al-'imaratt al-thanivatt (al-thaniyatt) : al-Mithal 3

(nahnu)

(c-31)
(al-bayt)

T
(al-khamis)

(>)
(hiya)
r. >
(al-ghurfatt)

(10 marks) : J\ft«—Jl ^ UT L^-l :


al-Su'al al-Tasi': Ajib kama fT al-mjthal:

• IIs- \
2
sittatt al-Mithal

= 17 -1 - 4 8 .\
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL 12 LG/APR 2007/ARB101ABAB101/110

8 -^ 39 .Y
43 -*• 15 T

24 -*- 49 .1

35 *• 64 .0

(10 marks) \&jA\ A^JUl J\ Zft\ J ^ ^ ^


al-Su'al al-'Ashir : Tarjim al-jumal al-atiyatt ila al-lughatLal-'Arabiyyatti

1. Disket itu ada di dalam begnya (lelaki).

2. Saya bermain badminton bersama bapa saya.

3. Katil ini lama dan bantal ini baru.

4. Fakulti ini bersih dan luas.

5. Baiklah. Terima kasih kerana bantuan awak (lelaki).

END OF QUESTION PAPER

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA CONFIDENTIAL