OSHO OSHO MEDITAŢIA CALEA PERFECTĂ Fiinţa umană bâjbâie în întuneric.

Ea este asemenea une care nu mai străluceşte nici cea mai mică flacără, asemenea unei case pierdute în ceaţă. C -a stins din interiorul ei. Cu toate acestea, focul se poate aprinde din nou din cenuşă. Ca o corabie aflată în derivă, omul şi-a uitat destinaţia, nu mai ştie ce să facă. noaşterea – acum moartă – poate fi reînviată din nou în sufletul său. Nu trebuie să ne lăsă disperare. Cu cât noaptea este mai profundă, cu atât zorii sunt mai aproape. Lumea va cunoaşte o renaştere spirituală, un nou tip de fiinţă umană se va naşte, iar noi suntem mar ii durerii acestei veniri la viaţă. Căci această cunoaştere spirituală nu se va produce dec prin intermediul nostru. Nimeni nu se poate limita la un rol de gură-cască, deoarece trebuie să ne năştem din noi înşine; renaşterea trebuie să aibă loc în fiecare din noi. So nimii nu se va ridica decât dacă ne umplem de lumină, această responsabilitate ne revine . Noi suntem cu toţii elementele edificiului de mâine, noi suntem razele astrului ca re se va manifesta. Fiecare bărbat, fiecare femeie este un creator, o creatoare. Însă a vorbi despre viitor înseamnă a greşi. Prezentul este cel pe care trebuie să-l reanimăm şi propria noastră fiinţă este cea pe care trebuie să o creăm. Cum să creăm o umanitate dacă n ieşim mai întâi din starea noastră incertă? Individul este baza societăţii, şi prin interm lui are loc orice evoluţie şi orice revoluţie. Iată de ce vă adresez o chemare. Treziţi-vă rog. De ce nu îndrăzniţi să recunoaşteţi că viaţa voastră este sumbră, obscură plictisitoar e nici o savoare, şi ea nu poate fi altfel. Orice bucurie este interzisă unei inimi tulburate, neliniştite. De unde vine acest sentiment de inutilitate şi de descurajar e, când în realitatea viaţa voastră este o sursă infinită de plenitudine? Voi sunteţi pierd dezorientaţi. A vegeta, a exista fizic fără nimic în plus, nu înseamnă a trăi, ci a aştepta tea. Cum să ne simţim în largul nostru? Cum să ne bucurăm de faptul de a exista? Repet: es te imposibil să scăpaţi de coşmarul pe care îl luaţi drept realitate. Calea 1

OSHO este aici, în faţa voastră, ea nu a dispărut niciodată. Ea duce de la întuneric la lum nă, ea este eternă. Voi sunteţi cei care îi întoarceţi spatele. Ea se numeşte dharma, relig autentică. Ea este focul care arde în mijlocul căminului, farul bărcii aflate în mijlocul furtunii. Mahavira, maestrul jainist, a spus că religia adevărată este ancora, destinu l, refugiul, singurul port al omului prins în vâltoarea lumii, al bolii şi al morţii. Tânj iţi după o viaţă debordând de bucurie şi de iubire? Aspiraţi la adevărul care aduce nemurir acest caz, veniţi, acceptaţi invitaţia mea. Nu este un secret prea mare: ajunge să desch ideţi ochii. Veţi descoperi un univers nebănuit. Deschideţi ochii mari! Treziţi-vă! Priviţi imic altceva! Nimic nu este cu adevărat distrus în om şi el nu şi-a pierdut în realitate d irecţia. Dar pentru că refuză să „vadă”, el se crede înconjurat de umbre ameninţătoare. Asc ipul, el pierde totul şi devine un sărăntoc. Dacă ar deschide ochii, s-ar descoperi rege . Credeţi că sunteţi decăzuţi? Vă sfătuiesc să redescoperiţi nobleţea voastră, să ieşiţi di . Înfrângerea voastră se poate transforma în victorie, căderea voastră în salvare, moartea stră în viaţă eternă. Lăsaţi-mă să vă ajut. Înainte de orice, acceptaţi iubirea mea. Este t er în acest loc înconjurat de dealuri liniştite. Doresc să vă împart ceea ce divinul a revă t în mine. Vreau să vă dau totul. Cu cât pot să vă dau mai mult, cu atât primesc mai mult! este minunat? Adevărata bogăţie creşte odată cu împărţirea ei. Aceea care scade atunci când m, nu este defel o comoară. Iubirea cheamă iubire şi ura ridică ură. Reţineţi că trebuie să a ce doriţi să primiţi. Nu speraţi să obţineţi iasomie în schimbul urzicilor voastre. Văd f iubirii şi ale păcii înflorind în privirile voastre, şi sunt extrem de mişcat. Voi sunteţi toţii atât de diferiţi şi iată că vocea sufletului vă face unul. Corpurile sunt şi vor fi s te, dar ceva le transcede şi uneşte fiinţele umane: iubirea. Fără această unire, nimic nu p ate fi spus, nimic nu poate fi auzit. Comunicarea este imposibilă dacă aceasta nu se face în iubire. Nu vă pot vorbi şi voi nu mă puteţi asculta decât cu această condiţie. Ini astră trebuie să se deschidă. Trebuie să ştiţi că mintea voastră nu înţelege niciodată nimi ima este capabilă de acest lucru. Creierul vostru este obtuz. Tot astfel, numai cu vintele ieşite din inimă au un 2

OSHO sens, un parfum viu. Cele dictate de intelect sunt la fel de insipide ca fl orile artificiale. Vă ofer inima mea, lăsaţi-mă să intru în inima voastră astfel încât întâ topirea să aibă loc. Atunci ceea ce depăşeşte cu mult cuvintele va deveni un drum între noi Multe lucruri de neauzit se fac astfel auzite şi tot ceea ce este scris printre rân duri poate fi perceput în acest fel. Cuvintele sunt din păcate insuficiente, dar dacă ascultaţi în tăcere, cu mintea liniştită, ele vă vor vorbi cu multă forţă. Aceasta înseamnă cu inima. De obicei, voi vă prefaceţi că ascultaţi în timp ce creierul vostru este într-un ontinuu monolog. Altfel spus, voi nu ascultaţi absolut deloc. Pentru a fi receptivă, mintea voastră trebuie să fie perfect tăcută şi atentă. Total deschisă şi nimic altceva. A veţi înţelege, veţi avea revelaţia luminoasă care vă va transforma. Fără aceasta veţi rămâ monologa. Tensiunile minţii voastre vor continua să vă preocupe şi nimic nu vă va putea f i transmis. Voi credeţi că vedeţi, şi de fapt nu vedeţi. Pretindeţi că auziţi, şi de fapt n nimic. Christos a spus: „Cei care au ochi de văzut, să vadă. Cei care au urechi de auzit , să audă.” Era oare înconjurat de orbi şi de surzi? Bineînţeles că nu. Prin aceste cuvinte strul din Galileea sublinia insuficienţa ochilor şi urechilor trupeşti. Fără tăcere interio ră, fără conştiinţă pură şi vigilentă, omul suferă de cea mai gravă dintre boli, de orbirea spirituală. Spiritul său este închis, nimic nu îi poate fi dăruit, el nu poate primi nimic . Vă cer să petreceţi aceste zile de disciplină spirituală (sadhana) într-o stare de profun receptivitate. Arta „ascultării corecte” va deveni un fidel însoţitor al tuturor momentelo r. Ea vă va elibera de nenumărate preocupări care risipesc zilele şi nopţile voastre. Ea vă va deschide drumul spre universul misterios în care vă scăldaţi şi vă va permite să zăriţi eternă a conştiinţei. Aceea de care vă separă neliniştea voastră mentală. Vederea corectă ş rea corectă nu sunt particularităţi rezervate acestei „tabere de meditaţie”. Ele reprezintă ndiţiile oricărei vieţi corecte. Realitatea sau „Dumnezeu”, dacă preferaţi acest termen, se reflecta în voi atunci când mintea voastră va redeveni o oglindă fără pete, liniştită ca u nemişcat. 3

el este doar un efect al memoriei voastre. Trecutul nu stă. noi. Viitorul este la fel de inconsiste nt. Înainte de aceasta trebuie să vă dau câteva indicaţii. Admiteţi odată pentru totdeauna că trecutul şi viitorul sunt simpl iluzii. aceasta va rămâne liniştită. Dacă doriţi să înc şi aspiraţi la adevăr.OSHO Simt tăcerea şi pacea coborând asupra acestei adunări. Iată-vă pregătiţi să primiţi ad a tulburat sufletul meu. nu vă complăceţi nici în tiri. viu. deoarece în faţa mea nu găsesc decât minţi arogante. În această seară. Sub efectul condiţi nărilor familiale şi sociale. este un început foarte bun. bservaţi mintea. Pentru că nu totdeauna este posibil. el este doar imaginaţie. aruncaţi mant urilor trecute. Este suficient să fiţi atenţi. nici în proiecţii. Nici ele cel mai strălucitor nu poate intra într-o locuinţă în care uşile sunt ferecate iar fere trele acoperite. fără nici o reţinere. În al doilea rând: fiţi naturali. Reţineţi bine următoarele aspecte. unica trăire care este importantă se va risipi şi va trece fără să vă fi adus nimic. Privirea clară şi neutră. o în mod complet. comportamentul vostru a devenit o panoplie de 4 . Inima voastră însetată şi liniştita frumuseţe a naturii care ne î njoară mă umplu de speranţă. lăsaţi-i să se odihnească pentru totdeauna. Ca urmare. puneţi-vă în starea de spirit a grădinarului care pregăteşte cu gri pentru plantarea seminţelor. Voi putea vorbi. Vom începe să lucrăm de mâine dimineaţă. Fiţi de acum pentru totde a tineri. trebuie să fiţi extr m de atenţi douăzeci şi patru de ore din douăzeci şi patru. Mi se în plă deseori să fiu nevoit să tac. Pentru a nu relua obişnuitul rumegat al minţii voastre despr e ceea ce nu mai există sau despre ceea ce nu este încă decât virtual. conştiinţa ascuţită truge obişnuinţele voastre cerebrale. în timpul zilelor care vor urma. Nimic nu este adevărat în afară de clipa pe care sunteţi pe cale să o cunoaşteţi. Adevărul nu poate fi cu noscut decât în clipă. inocenţi. Voi aţi depus armele. înainte de culcare. virgini. Când vă veţi trezi mâine di fi reînnoiţi în întregime. Bărbatul sau femeia care s-au culcat cu o seară înainte nu treb să se mai trezească. Numai prezentul este real. lăsaţi-le să moară şi adormiţi uşori. În cazul în care cedaţi. În primul rând: trăiţi în p Rezistaţi obiceiului de a vă gândi la trecut sau la viitor.

nici mamă. Voi sunteţi ceea ce sunteţi. nici s u soţie. Aţi î ată să cunoaşteţi cine sunteţi în afara acestei reţele care vă leagă de alţii? Vi s-a întâm desfaceţi nodurile şi să vă descoperiţi foarte diferiţi de rolul pe care îl jucaţi în scena lectiv? Izolându-vă. rămâneţi detaşaţi. voi vă simţiţi pierduţi. Nu permiteţi nici unui lucru sau unei persoane să se în crusteze în voi.OSHO măşti. Ceea ce rămâne în ace z este fiinţa voastră reală. nici tată. f fără prerogative. Lepădaţi măştile. Ceea ce rămâne este Sinele vostru. Dacă nu este înconjurată de alte fiinţe. veţi obţine starea de spirit indis entru sadhana şi pentru realizarea păcii. într-o singurăt esăvârşită. nu ne aflăm aici pentru a interpreta o teatru. În vârtejul relaţiilor voastre zilnice. Asemenea actorului sau actriţei c are ies din scenă. În toate circumstanţele vă îmbrăcaţi cu o mantie de ipocrizie. O fiinţă umană obişnuită. Naşterea voastră este un eveniment solitar. Lăsaţi să ţâşnească în mod spontan ceea ce există în mod fundamental în voi. fiinţa voastră r venit încetul cu încetul. tatăl. Calea e va dezvolta pe măsură ce modul vostru de viaţă devine simplu şi natural. În aceste moment propice. de asemenea. În exterior. Ref uzaţi orice contact. căci în realitate sunteţi aşa cum sunteţi. nelăsându-vă nici o şansă să cunoaşteţi ceea ce sunteţi în realitate. Eliberaţivă de toate definiţiile sociale care v-au fost lipite pe spate şi care vau ri gidizat. nici o profesie. fiţi singuri în timpul acestor câteva zile. În general fiinţa eme de izolare. după cum nu sunteţi nici prietenul sau duşmanul nu ştiu cui. daţi-vă seama că voi nu aveţi nici o calitate. Dacă puneţi în practică aceste trei sfaturi. duşmanii voştri. ci pentru a afla cine suntem cu adevărat. 5 . Fiţi Acela. nici un statut . veţi afla că de fapt nu sunteţi nici fiu. aruncaţi toate aces lucruri. fără nume. În al treilea rând: în timpul acestei perioad meditaţie. Feriţi-vă de toate acestea. demachiaţi-vă. Priet voştri. străină. Învăţaţi să trăiţi ca un bărbat sau e. se refugiază în mulţimea adăpostit ea sa. a adevărului. copiii voştri sunt ca o hoardă care vă calcă în pici ria identitate. pur şi simplu. scoateţi-vă masca pentru câteva zile. Corelat cu cele trei sfaturi d e mai sus. doresc să vă explic două tehnici de meditaţie ce vor fi aplicate diferit. soţia. fără măreţie sau josnicie deosebită.

Să mergem la culcare sperând că vom obţine plenitudinea. Această autosugestie va provoca o relaxare totală a org anismului vostru. A venit noaptea. puteţi merge mai departe în voi înşivă. Este starea de samadhi spontan. Acest stadiu este acela de samadhi. sunteţi adormiţi. cerul este plin de stele. Închideţi ochii şi lăsaţi-vă cuprinşi de relaxare. la fel cum părăsim scara pe care am urcat. În pe podea. Concentraţi-vă asupra ombilicului. stadiu l conştiinţei totale. domoleşte gândurile. Acest fapt linişteşte mintea. fără vise ne duce la porţile parad isului. însă de această dată conştient. Această „privire” neutr evela pe voi. Vom face şi noi la fel. sunteţi complet treji. Fie ca divi gheze în voi. Meditaţia este inită atunci când nu mai ai nevoie de ea. În starea de samadhi conşti . Fiţi atenţi la uşorul tremur pe care respiraţia abdominală îl va provoca în regiunea ombilicală. Ele vă vor ajuta să vă liniştiţi mintea. Când mintea voastră va fi perfect calmă. observaţi totul cu o conştiinţă vigilentă. că se opreşte. inconştient. Plantele şi animalele s-au culcat. însă va t să le abandonaţi într-o bună zi. Plecând de la această e de calm. Este tot ce aveţi de făcut. pe care natura l-a prevăzut pen tru noi. Cealaltă meditaţie se practică seara. 6 . însă nu vă ataşaţi prea mult hnici. Meditaţia vă poate aduce aceeaşi beatitudine.OSHO Prima este potrivită pentru a fi aplicată dimineaţa. iar limba de cerul gurii. Aşezaţi-vă cu coloana vertebrală afa în poziţie perfect verticală. Apoi spuneţi-vă că mişcarea gândurilor e devine mai lentă. Ea se va supune. cu ochii închişi. acestea nu sunt decât stratageme. Spuneţi-vă timp de două minute a voastră devine lentă şi regulată. Dife ste enormă. Gura trebuie să fie închisă. În starea de samadhi inconştient. deveniţi martorul atent al fi inţei voastre lăuntrice. profund. Speranţa oţită de o hotărâre fermă şi de eforturi conştiente este întotdeauna realizată. vouă înşivă. Meditaţi astfel dimineaţa şi seara. Respiraţi lent. Somnul profund.

Sufletul vorbeşte atunci câ d patima tace. după putere sau după Grădina Edenului. Cine s-ar expune aşadar în mod deliberat la ceea ce îl face să sufere? Atunci când emoţiile şi ambiţiile nu ne mai tulbură. Fiinţa voastră reală nu se va revela decât în calmul total. după sfinţenie. Dorinţa egocentrică arată că vreţi să deveniţi „cineva” sau să c Sufletul este inaccesibil acestor demersuri pasionale. ci să observaţi corect nat orinţei. pentru că acela care caută şi acela care este căutat sun una şi aceeaşi fiinţă. în vidul perf al spiritului. o tensiune şi că ea est e transformată de interes. ci să înţelegeţi ce este dorinţa pentru a ea. Cum să-l capturăm? El este a ici dintotdeauna. deoarece cunoaşterea eliberează. Faptul că fugiţi după bani. impertur la orice căutare. dar acest lucru este oare posibil atunci când e vorba de identi tatea voastră profundă? Nicidecum. Vă pun o întreb re: lucrul pe care îl căutaţi. Orice dorinţă este profană şi „creează” lumea. în mod i nvariabil. însă dacă doriţi să ştiţi ceea ce sunteţi. şi putem face experienţa a ceea ce suntem în realitate. sufletul. Sinele or icărui bărbat sau al oricărei femei. Puteţi scotoci întregul univers fără să vă găsiţi nicicând pe voi î mai mult de scopul vostru. Voinţa de a poseda. Dorinţa şi sufletul sunt orientate în direcţii diametr opuse. ignoranţă şi sclavie. veţi v edea caracterul ei dureros şi ucigător. Spiritualitatea înseamn orinţei. într-un cuvânt pentru a descoperi ceea ce suntem. este oare separat de voi? Puteţi să plecaţi în căutarea a ce se găseşte altundeva.OSHO CINE SUNT EU? Sunt încântat să vă regăsesc. Nu vă cer să aspiraţi la divin. este acelaşi lucru. 7 . o mare pace ne adează. va apare în mod spontan. trebuie să fiţi calmi. El este ceea ce voi sunteţi. Nu uitaţi că orice explorare implică un stimulent. Atman. ntru a cunoaşte adevărul. însă nu faceţi din aceas obiect al dorinţei. Faptul de a vă cunoaşte identitatea divină este cu putinţă. Dacă doriţi obiecte materiale. trebuie să vă adresaţi la ceea c e vă înconjoară. Iată-ne adunaţi pentru a merge spre divin. Privind cu luciditate ce este pasiunea. rile trupului sau după eliberarea finală. el este „eul” vostru profund. Insist să nu tânjiţi după absolut.

voi intraţi în contact cu lu enomenelor iluzorii. eul vostru profund. A reflecta este o ocupaţie filozofică c generează rezultate. şi această amnezie generează şi înt astră. muritoare. dharma. Meditaţia este ca oaşterii de sine. În realitate. Confuzia dintre aceste două noţiuni este frecventă. Observa deci cu claritate în ce măsură gândirea şi meditaţia sunt opuse. A gândi. însă niciodată o satisfacţie durabilă. Raţiunea est nealtă bună pentru a percepe tot ceea ce este „altceva” decât voi înşivă. produse de ceva ce nu este Sinele. ele nu Ele sunt. Dharma este mulţumi Logica este procesul de elaborare a gândurilor. există un mijloc: meditaţia. cu intelect ul. Ea este fructul vidului – shunya – şi al conştiin tanya – . însă mentalul vostru nu abdi niciodată. fie că vă gândiţi la Dumnezeu. nu înseamnă a medita. Nici măcar nu o mai presimţiţi. vă reîntoarceţi la centru vostru. esenţa vo astră divină. Beatitudinea sau samadhi vă face să a jungeţi la bucuria şi la pacea adevărată. o fragmentare a realităţii în obiecte observate şi observator. agitaţi. la adevăratul vostru Eu. nu confundaţi meditaţia despre care vorbesc eu cu cee a ce acest termen desemnează în limbajul curent. Starea de samadhi se atinge prin meditaţie. concluzii. Ele traduc o interacţiune între voi şi lumea materială. Una se îndreaptă spre ceea ste exterior şi străin celui ce gândeşte. Acţionând (şi a gândi este tot o acţiune). nu are nici o legătură cu gândirea. Voi nu vă cunoaşteţi esenţa proprie. fi vă gândiţi la altceva.OSHO Ce este religia? Religia. toate. Pentru a ajunge să experimentaţi realul nedivizat. repausul luminos în echilibru inalterabil care constituie ini ma fiinţei voastre. Trebuie ca mintea să fie în acelaşi timp golită de gânduri şi extrem de vigilentă ru ca adevărul să se manifeste. Meditaţia este starea de ne-făptuire. Totuşi. În nonacţiune. p entru a fi conştienţi de ceea ce sunteţi în mod etern. A te gândi la sine es imposibil. 8 . Corpul reclamă o relaxare pe care şi-o procură dormind. starea de „a f i” şi nu starea de „a face”. gândurile nu vă aparţin. Cealaltă se îndreaptă spre interior. deoarece orice reflecţie introduce o dualitate. pentru că sunteţi în nenţă ocupaţi. Viaţa este atunci total transfigurată. Religia este „non-mental”. Ţin să vă atrag atenţ eoarece este o eroare foarte gravă. este o „nefăptuire”. lumea non-Eului.

Dimpotrivă. visaţi. în această prosp ufletului. Faptul că mă străduiesc să vă învăţ non-acţiunea. Reţineţi fapt ul că ea este ne-făptuire. starea în care omul există în sine. Prin urmare. Firea voastră este nonacţiunea. Puteţi să împliniţi un act sau să vă abţineţi. starea în care nu mai rămâne decât flacăra pură a fiinţei. În acest stadiu noi i vedem lumea. poate părea straniu. ai realizării. de singurul infern care poate exista. pentru că nici un răspuns. gândurile încetează să ne paraziteze mintea şi înţelepciunea se poat esta. ci percepem adevărul. Ea nu poate fi provocată. Zidurile care ne separă de noi înşine se prăbuşesc. nu aveţi nevoie să acţionaţi 9 . vidul. Aţi pierdut contactul cu pământul. însă aceasta este realitatea. Cuvintele sunt nepotrivite. Sunteţi abrutizaţi şi aţi uitat cu desăv e sunteţi. nici acţiune nici refuz al acţiunii. nu sunt tocmai exacţi. nu mai există o ruptură între cel care cunoaşte şi cel care este cunoscut. însă activitatea voastră oastră. în somn. pace totală şi vid al m inţii. noi cunoaştem. Poate oare instrumentul zgomotului mental să descrie bucuria inefabilă. Ar fi greşit să spun că am „practicat” meditaţia. purificat de fumul şi zgura acţiunilor. tăcerea div ină? Cu toate că termenul „meditaţie” sugerează un fel de iniţiativă. nonmental sau altfel spus. meditaţia nu are nimi n cu acţiunea. Când sunt întrebat despre shunya (vidul). noi nu vom „face” ceva spe cific. Ceea ce există în acest caz este „cunoaştere” tceva. ele sunt concepute p entru a exprima acţiunea şi nimic altceva. nici un limbaj nu poate să reflecte sufletu l. gândiţi.OSHO În starea de veghe. Este la fel ca iubirea. în afara tăcerii. deoarece în acest vid. Vom încerca să atingem shunya. ci în rotiţele intelectului vostru. de fapt. Noi nu mai reflectăm. A vă invita s nţa acţiunii este. însă pot spune că sunt îndrăgost Este vorba de un fel de a i şi nu de o acţiune. V-aţi rătăcit nu în mulţimea oam r şi a lucrurilor. Însă termen ii „viziune” şi „realizare”. non-acţiune. Este de necrezut. corect ar fi să spun că am ditaţie. ciudat. păstrez tăcerea. nu m ai există diferenţă între subiect şi obiect. Sunt zorii viziunii. î ice urmă a „eului” s-a şters pentru a ceda întregul spaţiu existenţei. Nici un limbaj nu poate exprima acest lucru. M ditaţia vă va salva de acest defect. după cum doriţi. a ege şi a vedea fac parte din realitatea voastră. nu poate avea un se s. ha sul mental ia sfârşit.

Când vă veniţi în fire. Vizi unea lipsită de un obiect. este fiinţa noastră. Ne-am întors faţa către ceea ce este efeme . este o coeziune esenţială. îndreptată spre cel care vede. descoperiţi fiinţa tră. Faptul de „a vedea” este tant. Conştiinţa este prezentă atât în reflecţie cât şi în meditaţie. Nu este acest lucru de necrezut? În acelaşi timp. fie că meditaţi. adică spre un fenomen oarecare perceput în voi sau în afara voastră. El este sufletul valurilor şi es te prezent în ele. Noi nu o mai elaborăm. Ceea ce noi numim dharma sau religie este firea noastră şi aceasta este existenţa pură. fie că acţionaţ elementul constant este faptul de a vedea. În cazu i dispărut cu adevărat. Este felul vostru de a fi. conştiinţa. către lucrurile exterioare. Conştiinţa este întotdeauna prezentă. ci Sinele.OSHO pentru aceasta. conştiinţa este invariabil prezentă. numai că noi l-am uitat pur şi simplu. A şti că nu mai şti înseamnă încă a şti. Mişcările superficiale disimulează cee a ce există în profunzime. În somn. Eul real. Privirea care se îndreaptă spre un obiec t. Instanţa care percepe nu este lumea. departe de tumultul iluzoriu. vălul de pe ochi face muntele invizibil. Natura nu este o invenţie umană. Putem spune că tot ceea ce est e constant şi continuu este adevărat. nu aţi putut şti niciodată 10 . în al doilea este „subiectivă”. În aceste trei condiţii. ci doar de a fi ceea ce sunteţi. Noi pier dem din vedere propria noastră realitate din cauza vârtejurilor provocate de forfota activităţilor noastre. În primul caz biectivă”. ea este fundament ul nostru. Lăsaţi-vă purtaţi spre acest ocean. Acestea ne tulbură conştiinţa asemenea valului care deformează supr faţa oceanului sau a norilor care ascund soarele. În samadhi. Aceasta este întotdeauna prezentă. Abandonaţi-vă pr imilor firii voastre unde nu se mai pune problema de a deveni indiferent ce. Ceea ce este neînsemnat ascunde ceea ce este puternic. Acela. oceanul nu este tulburat de efervescenţa suprafeţei. Cei care ştiu văd acest lucru şi nici un dute-vino aparent nu-i poate înşela. Ceea ce noi percepem este lumea. Acest univers de cunoaştere absolută şi stabilă nu s-a sfârşi iciodată. spuneţi: „Nu îmi aduc aminte credeţi că acest lucru înseamnă ignoranţă. deveniţi conştienţi de visurile voastre. Înţelegeţi bine ce eau să spun. voi percep eţi lumea. este permanent. este un gând. Fie că gândiţi. este mediaţia. c hiar şi atunci când sunteţi leşinaţi. În starea de veghe.

Ştergerea formelor destramă într anumit fel ţesăturile care înconjurau martorul. Aceasta înseamnă de asemenea a cunoaşte şi a vedea. El devine accesibil atunci când orice mişcare încetează. Cel care vede nu este atins sau cunoscut nici prin acţiune. calea de acces de asemenea. Conştiinţa voastră a observat situaţia. Dimineaţa. ci prin calm. separat. Ea este deschisă şi voi ştiţi cu toţii cum să o parcurgeţi. contextul se fică. însă conştiinţa voastră a „văzut” erupere. Perioada care s-a scurs în ti pul leşinului vostru nu ar fi existat absolut deloc pentru voi. voi îl cunoaşteţi pe cel care cunoaşte totul. când nu mai există nici un obiect. Experienţa acestei rupturi. nici prin cult. Acesta nu este descoperit prin acţiune. este separat de voi. conţinutul conştiinţei se schimbă. Viziunea şi numai ea este omniprezentă. nici prin tehnic i speciale cum ar fi recitarea de litanii (mantra). Voi îns tr-un episod de inconştienţă. Dar i sunteţi obişnuiţi să mergeţi doar într-o singură direcţie. La fel se întâmplă în timpul stării de somn profund fără vi iunea lucrează. când numai conştiinţa există. Ceea ce poate fi perceput sau făcut est e întotdeauna detaşat de martor. Puteţi să vă 11 . însă instanţa care „vede” rămâne identică. Cunoscându-l. El nu este revelat prin efort. Cel care este martorul impasibil şi etern al tuturor metamorfozelor. Domolirea valurilor lasă să apară oceanul Cerul albastru se virilor noastre atunci când norii au plecat departe. Însă drumul merge întotdeauna în două sensuri. Oceanul şi cerul se găsesc în voi. lumea formelor trecătoare. când co re cunoscut. nu aţi fi lăsat nici cea mai mică urmă în memoria voastră.OSHO faptul că în trăirea voastră ar fi intervenit o ruptură. Tot restul vă este străin. d evine conştientă de ea însăşi. Memoria v tră nu a înregistrat nici un eveniment intern sau extern. Căci martorul percepe de aseme nea toate acestea. în afară de conştiinţă. În afara martorul ui. Totul e imbare permanentă. cunoaşteţi id entitatea voastră reală. ci prin ne-făpt uire. Cunoaşterea. Nu aţi fi avut nici cea mai mică experienţă. nici prin ritualuri. Scenele se succed. deschizând ochii. a acestei falii în înregistrarea evenimentelor. e ste apoi memorată la rândul ei. vedeţi fără să fie ceva de văzut. El rămâne diferit. totul este samsara. fără să visaţi. sunteţi capabili să spuneţi că aţi dormit foar ne. eliberată de orice obiect. când ştiţi fără să fie ceva specific de cunoscut.

deoarece ele dispar singure în fiecare clipă. farul conştiinţei voastre se disipează. Numai cel care percepe este erior. Întoarceţi-vă. continuă fără încetare. înlănţuirea lor. se va găsi atunci în urmă şi veţi vedea u ia îi întoarceţi spatele. Scop t este acela de a regăsi starea de vacuitate. Sufletul este înconjurat de idei. Ceea ce se găsea în faţa voastră. el nu poate absorbi decât un alt obiect. acest fapt nu vă va elibera. Faptul de a suprima ideile este exc lus deoarece ele se refac în mod constant. de Acela. Drumul care duce spre samsara poate să vă ducă spre fiinţa voastră reală cale întoarsă. cu hidra din Lerna. Reflecţiile şi num vă fac prizonieri şi vă îndepărtează de Sine. deoarece „eul” sau falsa voastră identitate este un fel de corp străin în voi. Dimpotrivă. Acest monstru avea şapte capete care creşteau la loc îndată ce erau tăiate. Către ce este orienta enţia voastră în această clipă? Observaţi-vă cu atenţie. Cu toate că pare interioară. Energia voastră. Veţi constata că „privirea” voastr terior. ideaţia. Gân s-a stins este înlocuit este înlocuit de un altul. Acest proces 12 . Eu nu vă cer să vă combateţi gândurile. Nu î să şi destinaţia. Gândurile voastre reproduc obiectele. sunt ecoul lor. puritatea voastră naturală: acesta este un eveniment revoluţionar! Cum putem oare să-l realizăm? Să examinăm mai întâi geneza gându . Mintea nu va putea fi controlată niciodată în acest mod. Oare un obiect poate să aibă suflet?. Gândurile voastre se învârtesc fără încetare în jurul lucrurilor din lume. Formele şi imaginile sunt imprimate în mintea voastră şi vă obsedează chiar şi atunci când dormiţi. Chiar da ideţi ochii. Încercaţi să înţelegeţi că invazia obiectelor nu este un obstacol în cunoaşterea de arajul este constituit de gândurile voastre. Calea este aceeaşi. Nu. să ajungeţi din nou la punctul vostru de plecare. de condiţia voastră originară. se refractă în gânduri. Singurul rezultat posibil este nebunia. lumea gândurilor este la rândul ei exterioa ră. Martorul percepe „egoul” în acelaşi fel în care percepe alte „obiecte”. nu vi se cere nimic altceva. Mulţi căutători spirituali se luptă cu r înainte de a le cunoaşte provenienţa. Veţi învăţa astfel să le opriţi de la bun început. Ele seamănă cu balaurul mitologic. Ele nu ează niciodată prea mult.OSHO întoarceţi.

nsecinţă. veţi scăpa şi de violenţa pe care o implică distrugerea e unde provine o idee? Concepţia şi naşterea ei rezultă din reacţia voastră la ceea ce nu e te noi înşine. dacă mă pi trăiesc frumuseţea florii şi mă bucur de ea păstrând un spirit imaculat. Astfel spus. dacă vibrez şi răspund fără să „reacţionez”. minunea este refulată. nu ne mai rămân decât cuv e. acest obice de a reduce o trăire în cuvinte. A privi nu înseamnă a gândi. curentul ideilor vă va subjuga fără milă. ci din reapariţia sa imediată. Dimpotrivă. Impunându-vă un fel de r e a naşterii lor. deoarece noi ripostăm maşina şi mental la evenimentele şi la lucrurile din lumea exterioară. ideea abia născută trece şi dispa e. un gând se e între mine şi floare. demonul este cel care le generează şi le revarsă fără încetare. Dacă nu urca până la sursă. Veţi fi învinşi. Procesul care constă în a închide o experi imboluri. Acest fapt va fi simplu dacă înţelegeţi cu adevărat despre ce este vorba. aţi să înţelegeţi mecanismul care le debitează. Împiedicaţi mintea voastră să le pr noaşteţi faptul că intelectul este instabil. noi transpunem imediat orice nouă 13 . le veţi putea vâna imediat ce scot capul fără a fi invitate. Pentru a simplifica. voi sunteţi aceia care veţi fi distruşi. Nu încercaţi să vă opuneţi ideilor voastre. Dar dacă reacţionez spunând: „Ce floare frumoasă!”.OSHO este extrem de rapid. Dar vai” Noi ntem incapabili să trăim fără să conceptualizăm. Prive sc o floare. sub o avala nşă de interpretări. este sursa gândurilor. Realul este eliminat. epave aflate în derivă în mintea noastră. şi el reprezintă nodul problemei. Repet: gândurile nu sunt d i. vid. mintea va continua inexorabil să vă t ureze. viziunea. Gândurile noastre nu sunt decât fraze şi acest au o viaţă scurtă. în cuvinte. sufocă realul şi ucide fuziunea. În cazul în care continui să o privesc. Interzicându-i să vă deranjeze. mintea va rămâne pură. fără nimi ceva. oricare ar fi eforturile voastre. Şi reţineţi că de a vă opune formaţiunilor mentale este fără ieşire. Această reacţie devenită mecanică. Întreaga responsabilitate a ideaţiei ne revine. acesta este cel care trebuie ţinut sub cont . Să luăm un exemplu. Drama nu provine din mo artea unui gând. nu vă ocupaţi de formulările voastre mentale.

inefabilă se revarsă asupra mea şi că acest vid imaculat se propagă în toate direcţiile. imediat ce încercaţi să o „gândiţi”. în plus faţă de bărbaţii şi femeile care sunteţi. Respiraţi calm. Sub acest potop cuvinte. recurgerea la cuvinte nu este. Mutaţia est de nedescris. Vidu . ca şi cum spiritul meu s-ar desfăşura într-o clari ate şi o pace infinită. fără cea mai mică tens Urmăriţi-vă în tăcere respiraţia şi ascultaţi calmi sunetele care vin din exterior fără a adică fără replică mentală. viziunea pură care vă va ceea ce sunteţi în realitate. conştiinţa îşi schimbă orientarea şi disting î ul. Feriţ aţie. decât un obicei. nu formulaţi nici un comentariu. încercaţi să înţelegeţi. Iată ceea ce vă cer. în sensul profund al termenului: ea se blochează imediat ce îi atribuiţi o etichetă. în acest vacarm mental.OSHO experienţă în gânduri. puritatea spiritului vă vor deschide poarta Sinelui. Nu vă descurajaţi. El disp viziune pură şi directă. Fiţi atenţi. de-a lungul întregii noastre vieţi. deci fără ce relativ la ceea ce tocmai sunt pe cale să trăiesc. Aşezaţi-vă liniştiţi. Aş vrea ca voi să faceţi experienţa acestei „atenţi corecte”. Nu faceţi nici un fel de mişcare. a Aceluia. constat că o graţie divină. Cuvintele şi gândurile v-au ajutat să descoperiţi lumea. copilul foloseşte din ce în ce mai mult modalitatea ve bală deoarece aceasta este utilă şi eficientă în contactele sale cu viaţa şi lumea exterioa ceea ce este convenabil pe acest plan reprezintă o frână absolută în cunoaşterea de sine. a identităţii voastre reale. a tut Este ca şi cum m-aş trezi dintr-un vis. Mai târziu. s-ar întâmpla dacă aş continua să vă contemplu fără a transpune ceva în cuvinte? Acest luc tot ceea ce vă puteţi imagina mai extraordinar la nivelul vostru de conştiinţă. lumina care este sursa noastră. Cum să renunţăm la acest drog. la această manie de a scleroza viaţa datorită aportului mărit de cu inte? Trebuie să controlăm geneza gândurilor. este întru totul posibil să ne li sim de limbaj. fără 14 . Când vă privesc fără cuvinte. co ertebrală dreaptă. corpul relaxat. la urma urmei. a esenţei voastre. noi pierdem conştiinţa propriei noastre realităţi. I tă de ce trebuie să găsiţi cu toţii privirea inocentă a copilului. Atunci când cuv încearcă să o limiteze şi să o desfigureze. Nou născutul contemplă lumea şi îi răspunde fără intermediul cuvântului şi al gândului. în cuvinte. vă rog.

„Nu”. Veţi percepe mai întâi forja plămânilor voştri ş a inimii voastre. replică asce ntempli pe Dumnezeu?” făcu al treilea. foşnetul copacilor. un c găr. „Ai pierdut o vacă?”. „Atunci ce faci ?”. „Nicidecum”. Fiţi martor. „Atunci aştepţi pe cineva?” îşi dădu cu părerea al doilea. Aceasta este coeziunea ca re ne animă şi ne susţine pe toţi. Apoi. „Nu 15 . Închideţi ochii şi. Aceasta va fi fiinţa voastră. sp re adevăratul vostru cămin. Unul din ei sugeră: „Dacă scrutează împrejurimile. Continuaţi pur şi simplu să vă observaţi gândurile. rămâneţi calmi. cu o lândă. Un al treilea spuse: „Nu caută nimic şi nu eaptă pe nimeni. Orice se întâmplă. mişcările abdomenul acţionaţi. o linişte aparte vă va inunda. Un sadhu. ascultaţi în tăcere ciripitul păsărilor. atenţia voastră se va îndrepta spre locul real al originii voastre. ceva ce nu v-aţi imagina bsolut deloc. răsp gărul. vă veţi apropia de starea de conştiinţă pură. S-ar spune mai degrabă că aşteaptă pe cineva. în voi va domni liniştea. Veţi obţine un rezultat ce nu va fi o invenţie mentală. înseamnă că a pierdut o vacă” ctă un altul. se găsea într-una din zile pe coasta unui deal. Iată o poveste. în voi. nu vă implicaţi. plânsul unui copil. Era dimineaţa devreme. Întrucât nu ajunseseră să se pun acord. Este cufundat în contemplarea divinului”. Răspunsul fu de asemenea negativ. strigară toţi trei deodată. nu are aerul să caute ceva. Apoi vă veţi ma de o completă rarefiere a gândurilor. Ea se revelează de la sine şi atunci realitatea noastră e în sfârşit la lumina zilei. În a eră goală de forme. Va fi o surpriză tulburătoare. cei din grup se apropiară de sadhu. mur nui jet de apă. Ţineţi-vă la distanţă de evenimente. existenţa voastră. întrebă primul. Veţi părăsi periferia şi vă veţi întoarce acasă. respiraţia. nimic mai mult. şi soarele înce use să se ridice. Privir ind suprafaţa. lăsaţi-vă să alunecaţi într-o stare d iinţă lipsită de cuvinte. Veţi constata că în ciuda zgomotelo r înconjurătoare. Ascultaţi. vă va revela progresiv tabernacolul în care se găseşte identitatea voastră p ofundă. un rieten care a urcat coasta mai încet decât el”. Veţi ajunge la o pace neaşteptată. captaţi totul însă de depart entraţi deloc.OSHO a vă opri la nimic. nimic mai mult. Un mic grup aflat la plimbare văzu omul singuratic stând în picioare. acolo sus.

duce la dezastru. bunurile exterioare vor deveni mai devreme sau mai târziu o sfoară de capătul căreia veţi atârna ca un spânzurat.” Existaţi şi aceeaşi simplitate. încununarea adevărului. dezarmat în faţa bolii şi a morţi deoarece pacea nu vine din dominarea materiei. ceva cu adevărat preţios omenirii. Nu faceţi nimic special. nu este suficient să fie sondată materia. obiectivul ei este acela de a domina. nimic mai mult. la relig ia autentică. Nu i-a permis oare omului să manipulez e forţe redutabile? Fără a fi adus. Dacă obiectele asigură efect iv o anumită prosperitate şi procură fără nici o îndoială satisfacţie. Puterea fără liniştea inimii este sinucigaşă.. Pentru ca viaţa să înflorească în pace. sinteza tuturor experienţelor. tot ceea ce scapă limbajului va surveni. dar nu nişte oameni iluminaţi. Atunci. realizarea Eului vostr u real. în î re. ele nu aduc niciodat esul. Ştiinţa ncompletă. Ele fac din voi proprietari şi intelectuali.OSHO fac nimic”. Ştiinţa lips noaşterea divină este ca o armă ucigaşă încredinţată unui idiot. autodistrugătoare. FACEŢI CALE ÎNTOARSĂ 1. „Stau în picioare. Asemenea cunoştinţe parţiale. în plenitudine. Faptul de a nu cunoaşte decât lumea insuficient şi această imperfecţiune este un puţ fără fund de iluzii şi suferinţe. Ştiinţa tere. o asemenea ştiinţă limitată care ignoră nerează obligatoriu mizerie. Se află oare religia în conflict cu ştiinţa? Absolut deloc. apariţia divinului. însă el este mai ales temător. dacă voi nu ştiţi cine sunteţi. Or. Într-un anumit fel a-i montat lămpi peste tot în lume menţinând propria voastră cufundată în beznă. O mul este desigur puternic. Exist. cu toate acestea. răspunse călugărul. Oamenii fascinaţi doar 16 . ci din accesul la divin. Ce poate ieşi de aici? Rup re s-a menţinut până în prezent între ştiinţă şi spiritualitate nu a făcut decât să atragă ra acestei biete lumi.

Singurul lucru la care trebu ie renunţat este ignoranţa. Căutarea spirituală nu este nici p ici contra lumii. ea este purificar ea de sine.OSHO de performanţele materiale au monopolizat frâiele puterii şi au răspândit neliniştea ş isperarea în cele patru colţuri ale lumii. un popor bogat în interior şi eficient în exterior. sadhana. dar nu au avut nici un fel de infl uenţă. Învăţătura lor spirituală. Cunoaşterea d e sine curăţă impurităţile. identificarea cu falsul „eu”. este un fel de mască. ego-ul. La rândul lor. Acest lucru are ceva agresiv. Trebuie ca puterea şi pacea să fie alături şi să fi ale. conştiinţa totală? Dacă „deveniţi” als. Iată de ce nu-mi place expres ia „a deveni un sannyas”. ea se referă la identitatea reală a fiinţei umane. a fost deci. Este inutil să fie favorizat un singur aspect. la rândul ei. A contempla viaţa bazându-ne pe cunoaşterea de sine. nici suflet. nimic altceva. o cultură demnă de acest nume. un sannyasin. de o fuziune între ştiinţă şi spiritualitate. 2. În nici u căutarea adevărului nu a fost perfectă. Lumea rămâne ce a ce este. ostil faţă de lume. el se descoperă. Omul are nevoie de o vastă sinteză. eşecul va fi sigur. Fiinţa trez ită nu are nevoie să renunţe la nimic. au găsit cu siguranţă pacea interioară. Individul nu este nici corp. care au realizat cuno erea de sine. Tot ceea ce este van şi nesemnificativ îl părăseşte unza moartă a copacului toamna. pe cunoaşterea Aceluia. este sannyas. samsara. se po ate „deveni” sannyas? Putem „deveni” conştiinţa de sine. este o operaţie alchimică care transformă plumbul în aur. ale ego-ului este atitud inea profană. incompletă. Această trezire ajunge în mod firesc la abandonarea ataşamentului egocentric faţă de lucruri şi persoane. aşa cum noaptea se retrage în faţa soarelui. el este ambele. noi suntem cei care ne schimbăm. Ceea ce rămâne este sannyas. ci a realiza cunoaşterea de sine. fundamentul divin al omului. Ce părer e aveţi despre renunţarea la lume? Nu se poate deveni un discipol. înţelepţii. A percepe viaţa prin intermediul lentilelor deformate ale ignoranţei de sine. 17 . Adevărul nu este luat. decât renunţând la tot? Nimic nu opune lumea unui sannyasin. Şi apoi. A fi sannyasin nu înseam nă a te priva de toate. privirea noastră este inversată. De a poate ieşi un individ cu adevărat uman.

Altfel spus. sunteţi încă pradă iluziilor. în conştiinţa nefragmentată. comportamentul vostru. Acest martor este cel care trebuie cunoscut. a sursei divine universale. Sannyas creşte progresiv în voi. De unde vine eliberarea? Robia înseamnă ignoranţă. samsara este încă pe urme astre. A vă ataşa de ceea ce este efemer este o atitudine de ign oranţă: a încerca să îl ignoraţi este de asemenea o acţiune de orb. Iar calea este cunoaşterea de sine. lanţuri gemene. voi ştiţi din ce în ce mai clar că nu sunteţi un corp. întoarceţi-vă acasă. eternă şi fără de pată. Universul exterior este acolo şi îşi urmează existenţa. veţi fi un adevărat sannyasin. În voi există o instanţă neutră ucidă. nu mai este lume în voi. spiraţi la lume din stupiditate. însă otul este răsturnat. nu ocol iţi nimic. v taţi de ea. Obse conflictul care opune aceste două atitudini. geneza fiinţei voastre reale sub efectul cunoaşterii profunde. Nu urmăriţi nimic. ci o conştiinţă. vă invadează şi vă ţin în capti Pofta şi dezgustul sunt cele două faţete ale unei singure monede. nu veţi ajunge la pacea rezervată celui care rămâ ferm în inima lumii interioare. Elibe rarea constă în absenţa legăturilor. şi pentru că aceasta vă face să suferiţi mereu şi mereu. Şi într-un caz şi în ce rile care vă sunt străine. Consideraţi că este inut l să renunţăm la relaţiile afective şi să ne păstrăm căminul? 18 . conştientă simultan de dorinţele voastre şi de decepţiile voastre. obsesiile au dispărut. E a remodelează în mod automat aspectul vostru exterior.OSHO Sannyas este o renaştere. Este la fel de prostesc şi de limitat. nu m ai este samsara în interior. Această transfigurare nu se încheie niciodată. Atunci când veţi fi curăţaţi de atracţie ca şi de repu liberi. care nu sunt realitatea voastră. Voi fugiţi mai întâi într-un sens şi apo celălalt. Nici într-un caz nici în celălalt. 3. Ignoranţa şi ataşamentul se retra ră ce ochii voştri se deschid. Întoar intangibilă este imposibilă pe calea ataşării sau renunţării la lucrurile trecătoare. fiţi martori. este singura voastră naştere reală. Lumea nu are nimic de a face cu toate acestea. Aceasta nu schimbă nimic. care trebuie să deveniţi pentru a fi eliberaţi pe loc atât de patimă cât şi de ascetism.

este oare rezultatul concentrării? Nu. la o au la o singură litanie. nu veţi putea obţine puritatea intelectului nefragmentat. Odată aşterea de sine. De ce? De arece seducţia pe care o exercită obiectele asupra voastră reprezintă un efect al propri ei voastre stupidităţi. 4. ea vă hrăneşte ignoranţa. lipsită de gânduri. iar teneb ele de care speraţi să scăpaţi se liniştesc. nu va mai fi nimic d e „abandonat”. De aceea. dar veţi rămâne posesivi. un fel de narcoză. tre zirea conştiinţei totale. În ce fel t mărim respiraţia atunci când medităm? 19 . conştiinţ clară şi absolută şi în nici un caz inconştienţă sau abrutizare. Şi nu invers. ceea ce este fals şi inutil va cădea de la sine. Constrângându-vă mintea să se menţină la o singură idee. Aceasta din urmă este trezire. Mahavira spunea: „Ataşamentul este posesivitate”. aservirea faţă sau faţă de un grup va urma înlănţuirii faţă de familia voastră. acest fel de constrângere nu va face decât să se adauge tensiunii care de ja vă întunecă atât de mult. N vă concentraţi. drept pretext pentru lăcomia v oastră.OSHO Bineînţeles. Căutaţi mai ales să nu comiteţi grava eroare c stă în a confunda starea de întunecare cu samadhi. Veţi respinge oamenii şi veţi arunca obiectele. ego-ul. Nevoia de a vă ataşa va ră ea va lua doar o altă formă. Concentrarea este autohipnoză. Pentru a uita aceasta. maeştrii care ştiu ce vorbesc vă poruncesc să sacrif caţi ignoranţa. dorinţa şi nu ceea ce aţi luat drept ţintă dorinţei voastre. În voi domneşte vidul. ci doar o stare de amorţire. În astfel ondiţii. Starea de samadhi înseamn timp absenţă a împrăştierii mentale sau a gândirii şi cunoaştere fără umbră. pentru a vă da impor tanţă. Credeţi că sunteţi taşament renunţând la obiectele care folosesc drept supapă. voi încercaţi să umpleţi acest spaţiu pur înghesuind în el orice. 5. ashramul sau mănăstirea vor înlocui căminul pe care l-aţi părăsit. altfel spus veţi favoriza inconştientul. Mintea pură.

6. corpul îşi rul său natural. Atunci când repartizarea greutăţii este maximală. sau ca un animal. Abdome ste blocat. Vegheaţi la restabilirea respiraţiei abdominale suplă şi lejeră. Nu-i mai rămâne nimic din cadenţa amplă a corpului care trăie ntan. Centrul vostru ombilical se umflă şi se desumflă mic. Respiraţia abdominală este singura naturală. fără blocaj fizic. În această poziţie. Corpul vostru trebuie să fie relaxat şi întrun anumit fel susp endat de coloana verticală ca o haină pe cuier. Greutatea se distribuie într-o manieră uniformă şi devine uşor să ne elibe e ea. Observaţi adolescentul: resp iraţia sa a devenit săracă. Fiţi conştienţi. Încetul cu încetul aţ uitat cum să respiraţi din cauza tumultului mental cu care anturajul vostru v-a obişn uit. care trebuie să fie lentă şi profundă. Vă cer să fiţi atenţi într-un mod lm. din cauza tensiunilor care v-au infectat mintea. reţineţi acest lucru. ea va aduce cu sine o senzaţie din ce în ce mai mare de pace. corpul nu mai reclamă atenţia voast nu se mai opune calmării minţii. fără să vă concentraţi. Devenind din ce în ce mai p ofundă. dobândind cunoaşterea di aerului care intră şi iese din plămânii voştri. limitată la partea superioară a plămânilor. Toracele lor este imobil. Aţi constatat voi înşivă că respiraţia vi se blochează cu atât mai mult în zona cu cât sunteţi mai tulburaţi. observaţi-vă respir a. Devenind conştienţi de respiraţia voastră. De ce cereţi să contemplăm procesul respirator? Deoarece acest dute-vino al respiraţiei ţese un pod între corp şi suflet. „priviţi” ca un spectator neutru. Instalaţi în acest fel. să înregistraţi ceea ce se întâmplă fără să faceţi comentarii sau să interveniţi. artificială. veţi descoperi progresiv că voi nu sunteţi ul vostru! 20 . nimic mai m pledez pentru nici un fel de efort. ei inspiră ridicându-şi abdomenul şi e xpiră coborându-l.OSHO Aşezaţi-vă cu coloana vertebrală în poziţie verticală. menţineţi-vă în poziţie verticală. Acesta din urmă animă corp l datorită respiraţiei. Prin urmare. Aceasta vă va ajuta soluţionaţi spasmele mentale. Respi născut. însă fără ensiune.

organele. Sunteţi însă plini de nelinişte şi un dor de nestins vă prinde. Sinele rea l. acesta este un fapt evident. o activita e. Nu există decât un singur dru .OSHO Eu am un corp. Iată de ce observarea respiraţiei extrem de importantă. Plasându-vă la nivelul ombilicului. Rolul jucat de respiraţie pe calea cunoaşterii de sine este primordi al. sufletul. cochilia. voi exi staţi. o acţiune? Priviţi. 7. Organismul este ca un han. o absenţă a acţiunii. Numind meditaţia „ne-făptui cţiune”. Aceasta este o iniţiativă. un act voluntar. respiraţia. omul presimte instanţa care nu este fizicul său. Una duce la corp. Sufletul este Acela. Aşadar. Vă rog. Pentru a-mi deschide mâna ce trebuie să fac? Nimic deosebit. este non-acţiune? Nu este şi ea. Ea vă v onduce spre fiinţă. însă voi veţi putea să-l parcurgeţi în ambele sensuri. Ea îşi va relua î ntan poziţia firească. dacă vreţi. Este suficient să nu mă străduiesc să o ţin închisă. învelişul. Strâng p ul. Ea nu este aşa ceva. Pe măsură ce percepţia suflului se as cute. o nonacţiune sau. El vede ceea ce am putea numi cele trei sub straturi ale personalităţii sale: corpul fizic. veţi putea privi în două direcţii. al respiraţiei naturale. Ce importanţă are. el nu este nici originea nici destinaţia mea. pe celălalt sufletul. încercaţi să înţelege rc să vă comunic. Ea vă oferă ocazia să vă îndreptaţi spre esenţa voastră. podul. încercaţi să sesizaţi sensul cuvintelor mele. cealaltă la suflet. celulele nu sunt „el”. însă eu sunt cu mult mai mult decât acesta. nu putem spune că a deschide mâna este o acţiune. trecerea pranei. fundamentul. Străfulgerări de luciditate îl învaţ mbrele. Meditaţia este starea voastră naturală 21 . De ce spu itaţia. vreau să subliniez faptul că ea nu trebuie să fie considerată un sport. Pe plan fizic. central. laşi lucru şi refuz să fac polemică în jurul acestor termeni. dhyana. Este o nentervenţie a minţii. pentru că simţiţi nevoia să existaţi de asemenea şi mai ales în împărăţia sufletulu uşi să ajungeţi acolo decât folosind placa turnantă a respiraţiei. Pe un mal se găseşte corpul. la rândul ei. Corpul este veşmântu l. Respiraţia este legătura.

Moartea „eului” permite Sinelui. de încordare emană din ei. Meditaţ devenită tensiune nu vă va aduce niciodată pacea interioară şi nici nu vă va aduce îndărăt l vostru. Ori. A dori să se obţină în acest fel plenitud ne a inimii. de esenţa voastră. este o cursă care nu se sfârşeşte niciodată. Dacă sunteţi contractaţi la începutul meditaţiei. într-adevăr. fals şi trecător. el şi numai el este acela care vă rupe de realitatea voastră. Voi sunteţi sufletul. Punctul final este apogeul a ceea e exista de la început. Aceasta arată că sunteţi roşi de o nemulţumire vagă dar permanentă. Ace uia. nu speraţi să fiţ t la final. au un program în m e. Voi aspiraţi în permanenţă să deveniţi c ceva.OSHO care nu poate în nici un caz să fie o constrângere sau o iniţiativă cerebrală. să se manifeste. Observaţi bărbaţii sau femeile care merg să îşi adore zeii în biserici sau temp Priviţi aceşti oameni care pretind că meditează. va trebui înainte de toate să vă calmaţi. la puritatea voastră originară. Renunţaţi i visaţi la ceea ce vă închipuiţi că ar trebui să fiţi. Însă pentru a restabili pacea care caracterizează identitatea voa stră profundă. când „eul” va dispărea. acţiunea implică inevit abil o agitaţie mentală. calmaţi-vă imediat. Ţin să mai adaug un lucru: nu căutaţi adevărul. Nici unul din voi nu acceptă să rămână imeni nu este mulţumit cu ceea ce este. încetaţi să mai credeţi în a voastră. concentrarea. „voi” trebuie să încetaţi istaţi. cu ceea ce dispune. Reţi t lucru. În orice e ego-ul îşi ia partea leului. Un fel de tensiune. nu vă mai identificaţi cu ceea ce este superficial. Când iluzia ego-ului se va risipi. Pierdeţi. Picătura de a devine oceanul pierzându-se în el. La fel cum naşterea germenului coincide cu distrugerea grăuntelu i. 22 . Dacă vreţi să descoperiţ ea sufletului. lotusul sufletului nu îşi deschide petalele decât după ruperea învelişului „eului”. însă căutându-l nu veţi întâlni de Ea impregnează şi dictează totul în viaţa voastră. Efortul. ocupaţi. o prostie. aruncaţi masca pe care societatea v pit-o pe faţă. Sunt agitaţi. abandonaţi „eul” vostru. În schimbul morţii a ceea este derizoriu vă va fi revelată nemurirea. dezvoltarea conştiinţei este. nu-l uitaţi nici un moment pentru a fi ceea ce sunteţi. veţi percepeţi ce unteţi în realitate. Aceasta este o condiţie absolută.

Totuşi lumea iluzorie. un proces. fie şi pentru o singură clipă. Dorinţa nu este inversul S inelui. Dacă goana după iluzii r opri. sunteţi plini până la refuz. vor stinge 23 . Gândirea este o cârjă. nici ireal. Voi susp inaţi după ceea ce nu sunteţi şi. Orice aţi face. deoarece nu mai lipseşte nimic. tinde înt eauna spre ceea ce vă scapă. Nu căutaţi în exterior pentru a afla ceea ce sunteţi.OSHO urmăriţi de o nostalgie căreia îi ignoraţi adevăratul obiect. Cunoa rea autentică este lipsită de orice reflecţie. ci este ceaţa care îl disimulează şi îl sustrage privirii noastre. A face dorinţa că. el este aparenţă. o mulţum perfectă. ea este viziune directă. setea abia potolită se face din nou simţită deoarece dorinţa. Nu este nevoie să o dobândiţi. Dacă nu ar fi aşa. vis sau efect al imaginaţiei voastre. asem nea soarelui o cărui splendoare străluceşte de îndată ce norii se destramă. goală de gânduri. este î ată sub pietrele şi nisipul gândurilor voastre. Ce încântare atunci când descoperim ceea ce suntem cu adevărat! Nu mai rămâne nimic de d rit. a înceta să se urmărească o identitate de împrumut. ea nu este decât vălul. să o regăsiţi. Cunoaşterea originară. Cunoaşterea nu este o performanţă. ci o descoperire. să o scoateţi din uitare. Săpaţi în voi înşivă şi ie va ţâşni din profunzime. ut ca o cortină grea peste suflet şi v-a lovit de amnezie. semn al ignoranţei. care este firea voastră profundă. insatisf persistă. Este o halucinaţie. priviţi în voi itaţi. din această cauză. El nu este nici real. Numai conştiinţa pură şi tăcută. Este inutil să păşiţi sau să fugiţi. Revelaţia sufletului este o satisfacţie deplină. Ea este la fel ca orizontul care se retrage pe măsură ce av ansaţi. nu îl veţi atinge n Ceea ce este fals este opusul a ceea ce este real. oferă acces c ic. n u este contrariul universului real. sunteţi orbi faţă de ceea ce sunteţi. Atenţia corectă şi vigilenţa asiduă vor risipi ceaţa. aţi putea inge orizontul. este ceea ce se numeşte meditaţie. Voinţa de a fi altceva decât ceea ce suntem ne împiedică să cunoaştem propria noastră realitate. Ea nu v-a lipsit n ea este întotdeauna aici. Raţionamentul nu vă va duce niciodată la real. a. ca un izvor astupat ce trebuie degajat. maya. trebuie să o vedeţi. fiinţa voastră profundă s-ar manifesta imediat. pentru simplul motiv că nu există. Atman. în sine. iluzie optică. Eliberaţi-vă şi lăsaţi fluviul scânteietor inţei să curgă în voi.

raţiile transmise din generaţie în generaţie referitoare la adevăr şi la divin au devenit z dul care ne ascund realul şi care ne-au alungat amintirea conştiinţei pure care există în noi. Îndoctrinarea vă face prizonieri. Cunoaşterea divinului deschide spaţiul infinit al re alizării vii. pentru a vă regăsi solitudinea binecuvântată. credinţele de tot felul ne-au invadat aşa cum insectele. „Eu sunt E . animalele şi ier burile colonizează o casă aflată în ruină. Ve l în spatele perdelei de fum întreţinută de ideaţie. sunt Dumnezeu”. 24 . Curăţaţi-vă. că lumea exterioară era o fantasmă. nu serveşte la nimic. Curăţaţi-vă mintea. purificaţi-vă. demolaţi Turnul Babel care vă umpl a. s aceste straturi de praf ancestrale de pe umerii voştri. Totul era în Creatorul şi creatura sunt una şi aceeaşi entitate. Ştiinţa „referitoare l o supunere faţă de ideile primite. Sihastrul continuă să trăiască în mijlocul unei mulţimi dacă solitudinea nu domneşte î lumea nu este ceva exterior. evacuaţi dorinţele din minte şi pacea divină se va revărsa asupra voastră. Primul pas care duce la cunoaşterea de sine constă în a şterge toate cunoştinţele acum late. ci un maldăr de informaţii.OSHO gândurile. Aceasta nu este cunoaştere. Sentimentul acestei unităţi este fără î lă acela care l-a făcut pe misticul din Upanishade să exclame: „Aham Brahmasmi”. Obiceiuril e. ea este în voi. Cenuşa milenară s-a adunat în mintea noastră. Veţi înţelege dată că mulţimea nu a existat niciodată. A schimba locul sau a vă izola. Atunci când nici o dogma. în capul vostru. Nu vă recomand nici o retragere. Diferenţa fi informat asupra realităţii şi a o cunoaşte este incomensurabilă. ni ci o tradiţie nu vă va mai acoperi ochii. Descoperirea personală vă dă aripi. Punctul esenţial se găseşte în mintea voa tră. mintea voastră goală şi pură va percepe adevărul. insta raţi numai solitudinea în voi. Nu mai căutaţi. Noi sunteţi îndopaţi cu idei concepute de alţii. sunt creatorul. Nu vă claus . şi ceea ce veţi găsi în acest caz va fi cunoaşterea. virginitatea voastră naturală. veţi putea vedea cu adevărat. Nu aveţi nici o şansă să scăp e ea luând-o la fugă. tradiţiile. Când mulţimea compa tă a ideilor va fi dispersată. Ati tudinea voastră este cea care trebuie modificată. Nu vă mai mişcaţi.

în care fiinţa dev ine ne-fiinţă. de universul necunoscutului. uşuraţi-vă şi voi şi refuzaţi tot gândit înainte de a întreprinde călătoria interioară.OSHO Iată de ce vorbesc despre vid. căci uie să săriţi. Buddha. Încetaţi să gândiţi. În consecinţă. Puteţi să vă gândiţi. Încercaţi să înţelegeţi. Pentru moment. trebuie să intraţi în mister. n iodată să ieşiţi din circumvoluţiunile voastre cerebrale. Cel care este cel mai puţin împovărat a cel mai sus. Ei nu au parcurs drumur ile bătătorite ale învăţăturilor religioase. să reflectaţi şi să raţionaţi mult şi bine. Adevărul rămâne necunoscut. el este de nepătruns pentru gândirea car e se îndreaptă întotdeauna spre lucrurile accesibile mentalului extravertit. domeniul gândirii. nimic nu se va schimba. Culmea este rezervată celor care au găsit vidul ultim. Pentru a şti cine sunteţi cu adevărat. Priviţi-vă gândurile cu o atenţie crescândă. Lao Tsu. veţi şti că nirvana înseamnă a-l re pe Brahma. drumul ei este circular. s dintr-o singură mişcare freamătul ideilor pentru imensitatea tăcerii. al abordării mentale a oricăr u. voi rămâneţi pe malul gândirii. neutră şi mu sc. Fără cel mai mic efort. vă rog. 25 . Cei care au atins conştiinţa perfectă au ajuns aici p intr-o altă modalitate. despre nonmental. manejul lor interminabil. a face eforturi pentru a progresa spiritual este absurd. din non-ego. veţi simţi barca voast plutind calm pe oceanul necunoscutului. miracolul se va produce. ci au trecut dincolo de toate limitările. Necu cutul se deschide doar în faţa celor care fac saltul. observaţi cercul reflecţ oastre. despre non-acţiune. Este imposibil să se meargă de la unul la celălalt. în incognoscibil. iar muzica existenţ ridică din tăcerea nonexistenţei. Puteţi să reflectaţi până în ul voastre. A vă gândi la transce denţă nu vă va face să vă clintiţi nici măcar un milimetru. Christos nu erau gânditori. treziţi-vă. Nimic nu leagă lumea cuno scutului. divinul.. Mahavira. Raţiunea nu se poate transcede pe sine însăşi. veţi plonja în profunzimile insonda bile ale vidului. Nimic din ceea ce au întreprins ei nu era fructul unei reflecţii. Din clipa în care veţi părăsi peisajele cunoscute. Atunci. Asemenea o mului care îşi leapădă povara înainte de a urca pe munte. Culmea perfecţiunii este atinsă în abisurile vacuităţii.

precum şi absenţa oricărui „eu”. ego-ul vostru nu sunt decât si cţiuni. spre fiinţa voastră originară. Cunoaşterea de sine revelează prezenţa fiinţei. de aici trebuie început. I-am răspuns printr-o întrebare: „Te-ai găsit oare pe tine însuţi. Nu există altă cunoaş Unde credeţi că puteţi găsi esenţa voastră. Cel care cunoaşte. ele impun o distanţă. Întunericul interio va împiedica să vedeţi claritatea oriunde altundeva. Ea vă va conduce spre ceea ce nu aţi părăsit niciodată: spre ceea ce sunteţi. altfel nu le-ar putea percepe şi nici nu s-ar putea mişca printre ele. Aceasta înseamnă a descoperi divinul. în ce direcţie? Ascultaţi-mă. nu visaţi la Dumnezeu. acoperit de vălurile igno anţei. este diferit de ele. în realitate el este ca împietrit l se repetă necontenit şi nu se maturizează. Căutările spiritului merg spre exterior. cel care o ia în această direc este separat. Sufletul eliberat de ego. Privirea trebuie să fie clară. Cât timp nu este ferm fixat în propriul său ad văr. goală şi inocentă ca o oglindă pentru a p percepe Unul care este Totul. nu au nici un fel de substanţă. singura direcţie bună nu este o direcţie. aceasta însea nă a-l realiza pe „Dumnezeu”. Sunteţi orbiţi de lacrimi. Primele străfulgerări ce vor apare în voi. Cel care nu ştie ceea ce este el însuşi nu trebuie să spere să cunoască indiferent ce altceva. Omul este un suflet învelit în ego. negarea tuturor direcţiilor . conştiinţa dezvăluită este Dumnezeu. Într-o zi. l a este creaţia lor. fiţi convinşi de acest lucru. de aici trebuie să răsară soarele. 26 . cineva m-a întrebat cum ar putea să-l găsească pe Dumnezeu. iar faptul că ele exprimă plăcerea sau durerea nu are importanţă. conştiinţei şi beatitudinii (Sat it – Ananda). În aparenţă. N c nu este atât de aproape de noi ca noi înşine. încetaţi să căut e. e treptat. Focul cunoaşt rii trebuie aprins mai întâi în voi. „Eul” vostru. Este ne-direcţia. spre starea voastră naturală. omul se deplasează. Cunoaşte mai întâi pe voi înşivă. pentru a te g i acum să-l cauţi pe Dumnezeu?” Noi vrem să cunoaştem sublimul şi ignorăm ceea ce suntem.OSHO Cum ar putea fi descrisă această fericire? Voi sunteţi prea tensionaţi pentru a ved ea acest lucru.

Viaţa este trecătoare şi schimbătoare. el este Acela. Întoarce 27 . A cţiunile omeneşti nu sunt oare implacabil destinate mormântului? Cel care cunoaşte adevăru l scapă pentru totdeauna de naufragiul corpului. Sunteţi în stare să răspundeţi la această ? Ştiţi cum arăta chipul vostru originar? Sau cum veţi fi după moarte? Opriţi-vă. Opriţi-vă şi priviţi! Poarta se va deschide în faţa voas veţi intra în palatul interior. Nu căutaţi. cunoaşterea supremă. vă chem! Opriţi-vă şi priviţ taţi să doriţi. fundamentul oricărei yoga. Veţi descoperi sursa. Treziţi-vă şi luaţi aminte! Cum să procedaţi? Încetaţi să fugiţi. călăuzele orică adhana. Opriţi-vă. s Opriţi-vă şi priviţi! Aceşti doi termeni sunt cheia atitudinii religioase. să suspinaţi. Toate căile se vor şterge. El este ca o roată: pentru ca circumferi nţa să se poată mişca. priviţi ş noaşte ceea ce era înainte de conceperea corpului vostru. Sinele. Nu vă cer mare lucru. precum şi ceea ce există în voi în această clipă. Ascultaţi-mă. ceea ce va fi după sfârşitul său. El este direcţia autentică. nu va mai rămâne decât neirecţia. ne-distanţa. este stabil şi permanent. sufletul. Un călugăr avea obiceiul s rebe pe oameni cu ce semănau înainte de naştere. ea are nevoie de o axă fixă. Toate celelalte căutări sunt sortite eşecului. să visaţi şi observaţi-l pe cel care aleargă. con el care caută.OSHO el este incapabil să se mişte cu adevărat. ne-direcţia care nu se găseşte nicăie altundeva decât în voi.

Diferenţa este le fel de mare ca ace ea dintre moarte şi nemurire. De obice orala este prezentată ca o etapă premergătoare. nu este necesar să luptaţi împotriva voastră. Disciplinându-vă. Cunoaşterea de sine o va face să dispară. Acela care doreşte să ducă o viaţă divină să cunoască adevărul şi pe Dumnezeu. omul moral nu are neapărat un s pirit religios. Ar fi mult mai exact să vorbim despre o lung te naşte. ca o condiţie prealabilă. iar contactele cu alţii sunt frecvente şi inevitabile. la fel cum zăpada se topeşte la căldura soarelui. ci să aflaţi cine sunteţi. Curiozitatea voastră. ecoul relaţiilor pe care le întreţineţi cu alţii. nerăbdarea voastră sunt de înţeles. a veni pe lume şi a întreţine corpul aşteptând ca el să fie distrus este foarte. Vă este sete de adevăr. omul religios nu este niciodată imoral. Voi nu sunteţi singuri pe pământ.OSHO OBSERVAŢI. Relaţiile vă ţin loc de id entitate şi „calitatea” voastră este judecată în funcţie de ele. pri a treaptă a unei scări ale cărei stadii superioare sunt rezervate religiei. voi vă modelaţi comportamentul. tocmai sp iritualitatea autentică este cea care îl face pe om cu adevărat just şi drept. Dimpotrivă. naşterea conştiinţei. Conform propriei mele experienţe. paradoxurile care vă caracterizează se datorează orbi voastre. pregătitoare. arte departe de celebrarea naturală a existenţei. Dimpotrivă. Trebuie să ştiţi a ce voi numiţi „viaţă” nu este deloc „viaţă”. Pentru mi ne. supunâ -vă normelor şi convenţiilor locului şi epocii. îl adaptaţi tudinile voastre sociale. Etica nu duce la spiritualitate. NIMIC MAI MULT Prieteni. De obicei credem că omul lipsit de morală nu poate ajunge la spiritualitate. ea nu este nici măcar prima treaptă a acesteia. voi grupuri. Nu împărtăşesc deloc ace t punct de vedere. Însă ce legătură are această colectivitate cu 28 . duce la viaţa divină. „conştiinţa morală” sunt rezultatul interacţiunilor cu mediul vos ru. morala şi religia sunt deci două căi distincte şi chiar opuse. Moartea este sfârşitul inevitabil al vieţii. Incoerenţele. în timp ce trez irea. Atitudinea voastră trebuie conformă cu aceea impusă de colectivitate. spinaţi după plenitudine şi doriţi cu ardoare să sondaţi misterele vieţii. o poate face pe două căi: morala şi religia.

de frugalitate. negat. Aceasta vă poate face cel mult să fiţi ac eptabili din punct de vedere social. manierele elegante nu vă transformă. numai relaţiile voastre pot avea o anumită greutate. A modifica suprafaţa în timp ce centrul rămâne neschimbat este m ai mult decât inutil. este cât se poate de firesc că persoana c are este însetată să-l realizeze pe Dumnezeu acţionează potrivit condiţionărilor la care a t supusă şi îşi închipuie că trebuie să se conformeze unui anumit model de căinţă. şi societatea de asemenea. Minimul de importanţă pe care voi îl aveţi pentru ea depinde de funcţiile pe e le îndepliniţi. vorbirea mieroasă. o mascarad capcană pentru netoţi. de remuşcare şi aşa mai departe. Faptele sunt de altfel elocvente. al virtuţii. nici uman. Faptul că obiectivul educaţiei se limitează la a face din voi nişte rotiţe familiale şi sociale ca e să funcţioneze corect nu are nimic surprinzător. ace astă educaţie a creat o mare iluzie. Pentru grupul de care „aparţine”. Veţi plăti acest lucru foarte scump. reprimarea şi refularea vor satisface în aparenţă lumea. Învăţătura morală nu face omul nic irtuos nici religios şi. o iluzie. a unei eliberări de orice achiziţie. Morala autentică (şi ea există) este rezultatul unei purificări personale tota le. Voi nu prezentaţi nici un interes. Permiteţi-mi să vă spun că aceasta este o minciună. Condiţionarea. omul n este altceva decât un simplu mecanism. 29 . Feţele amabile. Negarea naturii ar f i o pepinieră a sfinţeniei. La ce vă foloseşte faptul de a face să străluceasc ropria voastră carapace?. Toată lu rin a crede că întreaga spiritualitate este conţinută în principiile morale de seriozitate . El este rupt în două. această reglementare a vieţi i în comun a eşafodat marele cult al onorabilităţii. însă a fi admis de către un grup nu înseamnă deloc că dobândit o profunzime reală. însă ividul este strivit. se venţa pare logică. în permanent conflict c u propriul său adevăr şi aceasta fără nici o şansă de a câştiga. De aceea. numai personajul vostru public reţine atenţia. De la bunul cetăţean la omul caritabil şi la sfântul martir.OSHO personalitatea voastră simplă şi naturală? Nici una. cu siguranţă. este periculos. opus lui însuşi. Voi nu contaţi. Această jertfire a fiinţei fitul a ceea ce este mai fals în societate este pur şi simplu o violenţă. Societatea nu ar pierde nimic pierzându-vă. de ruşine sexuală. al bunelor moravuri. Această condiţionare.

OSHO Orice ar exprima omul prin atitudinea sa. Nici o tran sformare nu este posibilă în acest mod. mai subterane. deoarece acestea arată starea lui de s pirit. vă epuizează energia şi are drept rezultat boala psihică. Adică faptul de a corecta doar funcţionarea voastră socială nu va fi niciodată decât reprimare. adică natura au alta. Ce este reprimarea? Discreditarea aruncată asu pra sentimentelor voastre spontane. Tăind crengile flate în partea superioară a copacului. este lipsit de importanţă. Exploziile care se produc în viaţa privată – violenţe de tot felul. trebuie să vă întoarceţi deci la rădăcinile voastre. la fiinţa voas ară. nu veţi face decât să-i stimulaţi creşterea. sinucide ri. Sentimentele urmează căi aflate departe de „conştiinţa morală” şi continuă să prolifereze şi să se înti se angajează între profunzimile inconştientului vostru şi spiritul vostru raţional. interdicţia de a le exprima liber. Această conflagraţie obscură vă macină. minciunii devenite greu de asumat. obligaţia de a arbora un chip care nu este al vostru şi de a etala trăsături de caracter pe care nu le aveţi. la rândul ei. nu încercaţi să faceţi din aceasta o sadhana. Ceea ce co ntează sunt pârghiile. Psihoza însoţeşte ca o epidemie expansiunea civilizaţiei. motivaţiile acţiunilor sale. N a este preţul pe care trebuie să-l plătească o civilizaţie bazată pe ipocrizie. El nuage vitalitatea din crengi. mai oculte. pe impostur pe morala caricaturală. Ele îşi u rmează drumul în voi pe planuri mai secrete. violuri şi înfruntările sângeroase care ridică grupurile împotriva altora. Sub presiunea constrângerilor. Nu este departe clipa în care lumea va fi o imensă casă de nebuni. Cele două mari războaie ale ere i moderne sunt revelatoare. ci din rădăcina îngropată în pământ. Ipocrizia conştientă apare atunci drept cea mai acceptabilă soluţie. A te ataşa de rezultat fără a ajunge până la cauză este o prostie. acelaşi drum: nu invers. Este 30 . Un al treilea război va însemna fără îndoială sfârşitul acestei ete frumoase. sunt rezultatul reprimării. fii nţa umană este din ce în ce mai incapabilă să ducă o viaţă cu adevărat morală. Comportarea voastră va urma. Pentru a realiza o adevăra mbare în viaţa voastră. Faptul de a afişa rtutea nu foloseşte la nimic. Ea vă eliberează de conflictul ntern. crime. sau l destramă din interior. Unde se duc sentimentele reprimate? Au dispărut oare? În nici un caz. ea nu mai rezistă tensiunii.

el se sinucide. Însă încercând să distrugă lu e l-a îndepărtat de animalitate. Al doilea. Conştiinţa este divină. Relaţiile voastre sociale nu o interesează ste relaţii se vor transforma pe măsură ce inima voastră profundă îşi va regăsi locul cuven 31 . Voi nu sunteţi condamnaţi să fiţi un bolnav mintal. Dacă această variantă nu vă tentează. Duplicitatea. de care îi este imposibil să fugă. Există o a treia. Aflată în partea opusă a descompunerii. pe care societatea evident că nu o recoman dă: să vă comportaţi ca o brută. un impos or sau un animal. O altă cale vi se oferă – aceea a religiei autentice. Sunt două calamităţi. de exemplu drogându-se sau îmbătându-se. Nici una din aceste două formule detestabil e nu sunt demne de voi. În loc să facă din voi trav iuri. Eliberarea depinde de înflorirea ei totală. deoarece omul nu poate refuza ceea ce el este în mod profund – o fiinţă conştientă. ea vă conduce la viaţa reală. o stare aparte. este o facultate a sufletului. duce la două lucruri: reprimarea spontaneităţii voastre şi o si ulare a trăsăturilor aprobate de ordinea în vigoare. la ipocrizie. ea vă revelează conştiinţa voastră divină. să fiţi bestiali.OSHO suficient să simulaţi.. vă nebunie şi ipocrizie. ea s fărâmă lanţurile voastre. la cunoaştere. şi nimic altceva nu îl va putea îndepărta de i fernul pe care îl traversează. Ea generează un comportament uman a utentic şi reprimă barbaria omului orbit de ego. o virtualitate pe care omul nu o poate ocoli. ipocrizia sunt de asemenea produsul false i morale. El încearcă cu disperare să găsească un fel de co nţă. adică un refuz masiv al realităţii. a inteligenţei l uminoase. Primul proces duce la nebunie. Omul decade în sălbăticie atunci când îşi coboară neputincios braţele andonează instinctelor sale inconştiente. Pe care trebuie deci să o cultive. Ea nu reprimă şi nu refulează nimic. Obiectivul ei nu este acela de a vă croi o mască sau un comportam nt exterior. ci de a face să renască identitatea voastră reală. a refulării sau a comediei sociale. al virtuţii impuse din exterior. să jucaţi rolul. Faptul că omul devine un animal denaturat nci când se intoxică arată cu claritate cp regnul materiei nu are nimic în comun cu conşti inţa. Viaţa comunitară aşa cum a devenit ea. a intuiţiei. Societatea este satisfăcută şi voi salvaţi un de sinceritate personală.

în acelaşi timp. Contemplându-vă pe voi înşivă. iar imoralitatea este opera inconştientului. agresivi şi obsceni. religia este realitate interioară. În această lume mu ele aspecte ale răului produs de om sunt evidente. căci ea vă permite să identificaţi şi. alungarea „eului” va lumina colţurile cele mai întunecate ale personalităţii voastre şi lipsi astfel comportările voastre aberante de forţa lor motrice. Singura vindecare posibilă constă în restaurarea conştiinţei car e este apanajul fiinţei umane. în timp ce religia începe cu cunoaşterea de sine. Ce face ca majoritatea acţiunilor umane să fie atât de malefice? Chiar şi omul de bună credinţă constată că gândurile şi acţ sunt desfigurate în mod regulat de pasiuni neaşteptate. şi observare a detaşată a ceea ce va pune în mişcare 32 . alienării mintale şi intox icărilor şi sfârşeşte prin a învinge ceea ce mai rămâne din inteligenţă. Nu acceptaţi nici o explicaţie de-a gata. tăcută şi calmă. neutră şi pătrunzătoare a propriei voastre fiinţe este o sadhana. nsformă viaţa noastră în întregime. o dovedeşte fără t a de sine este singura virtute. vă face să inventaţi şi să folosiţi mijloace care facilitează ecarea spre bestialitate. Pulsiunile oarbe nu rezistă la ra zele conştiinţei. Spiritualitatea este individuală. cum i-ar putea da ele acces la propria sa esenţă? Morala începe prin a încorseta fii nţa umană. va aduce simultan revelaţia şi eliberarea. privirea interioară. Conştiinţa este u nica morală care poate exista. Reţineţi că privirea inte rioară. Morala este o atitud ine. Întrucât bunele moravuri nu sunt capabile nici măcar să facă omul ral”. precum ş a medita vor pune în mişcare energia care vă va ajuta să recunoaşteţi şi să depăşiţi „diav ea constantă.OSHO Morala este o convenţie. să eliminaţi răul din vo v. ia ea lor la lumina zilei va sfârşi prin a le distruge. acel „cunoaştete” al înţelepţilor din toate timpurile. Etica este o construcţie periferică. limitând-o. ignoranţa de sine este singurul păcat. o disciplin pirituală. Cultivaţi-vă luciditatea. Cunoaşterea eliberează. Dezgropând rădăcinile veţi vedea din ce sunt făcute. Luaţi aminte şi cercetaţi prin vo i înşivă. Inconştientul vă f osesivi. Acesta îşi e xercită puterea nocivă prin intermediul prostiei. ipocriziei. spiritual itatea emană din suflet.

nu mai observaţi – gândiţi. ca şi cum aţi fi spectatorul unei piese de teatru. a intervenţiei. separă. Aceste rele nu pot afecta decât omul adormit. Imediat ce luaţi parte. Acesta fiind o falsă identitate. Nimic nu este decretat bun sau rău. Krishnamurti numea această conştiinţă neutră sau impasibilă (choicele awareness): fiţi complet detaşaţi de ceea ce veţi descoperi în voi. Este un calvar. ime diat ce judecaţi. nimic nu este considerat vir tuos sau vicios. o iluzie. I-ar plăcea să închidă ochii şi să îngroape imediat lumea care colcăie în profunzimile sale. ea nu poate. a judecăţii. V-am spus cum t rebuie să procedaţi. realitatea aflată dincolo de masca sa zilnică. Obse rvaţia este intelectul care se îndreaptă spre inconştient şi pătrunde în el. Înţelegeţi bine distincţia dintre gândire şi direa este o mişcare a intelectului spre ceea ce este cunoscut. ura şi disperarea vă v or părăsi. Ea divizează. omul este cuprins de panică. De fapt. instalaţi-vă în aşa fel încât corpul vostru să fie e să vă distragă. Est e de un curaj ieşit din comun pentru a trece de această probă majoră. furtunile emoţionale. Gândirea este stă. Necunoscutul îşi dezvălui propriile secrete nu gândirii ci observaţiei. cunoaşterea de sine îl va face să se spargă ca un balon de săpun. Cel care rămâne calm şi hotărât în acest cuptor încins devine u al cunoaşterii şi vede în sfârşit minunile înflorind înaintea 33 . Ce înseamnă de fapt a f taşat”? Detaşarea înseamnă neutralitate.OSHO mentalul. Mulţumiţi-vă să privi să vedeţi. să conceapă binel e decât în funcţie de rău. deja conştient. exigenţele egoiste. es te marea suferinţă a morţii. Rămâneţi liniştiţi. Acesta este un moment de intensă teroare. ea funcţionează prin perechi de contrarii. de exemplu. a ei. Trebuie să ştiţi că niciodată nimeni nu a făcut rău în cunoştinţă de cauză. Observaţi. când nici o interdicţie nu le este impusă. insensibil. Toa riantele ale unui singur flagel: ataşarea de ego. Treptat. Observaţi ceea ce traversează mintea ca şi cum aţi privi nişte valuri car rostogolesc pe plajă. umbra sa. apreciază şi introduce o represiune subtil chide porţile inconştientului şi ne interzice accesul la misterele sale. nimic mai mult. abrutizat. absenţa identificării. omul i nconştient. Înfruntându-şi chipul ascuns. pulsiunile şi trăirile uitate se ridică spontan în goliciunea lor lipsită e falduri. a alegerii. lăudabil sau condamnabil.

din această cauză. consacraţi-vă mai bi sadhanei spirituale. Străduiţi-vă să vedeţi realitatea. toate acţiunile sale vor fi pline de bucuria care îl animă. singurul progres demn de acest nume pe care îl poate sp era omenirea. morală în mod spontan. Calea începe cu meditaţia. Aceasta este o simfonie eternă. ea nu va fi niciodată eput. În ritmul acestei melodii binecuvântate. continuă u observaţia. slăbiciunile voastre şi viciile voastre. Cucerirea inconştientului de către conşti inţă este singura revoluţie reală. puritatea. Muzica siderală care se ridică în cel care a transcens dualitatea şi conflictele. care este acela al disciplinei yoga. liberă de rupturi interioare şi de duplicitate. al religiei autentice. Ajunge la cunoaştere şi se încheie cu eliberarea. din comportamentul său. Plenitudinea sa interioară va străluci ca o stea. Veţi înţelege atunci că etica este o consecinţă. de unitatea care îi este proprie. Un astfel de om este cu adevărat o fiinţă inte rată.OSHO sa. nici spaţiului. această schimbare a comportamentului vostru prin trans figurare interioară. meditaţiei. Virtuţile vor înflori în urma voastră ca urmele lăsate de recerea unui car. Focul cunoaşterii va consuma iluziile oastre. Vreau ca voi să cunoaşteţi această alchimie. el ajunge în inima inconşti ului. Vreau să vă ajut să parcurg cest drum. Lăsaţi deci preocupările voastre morale. Calitatea sa profundă nu ceva care se poate deduce din acţiunile sale. noi int răm în rezonanţă cu infinitul. o fiinţă mai conştientă de propr ia sa natură divină şi. El îşi cufundă privirea în sursa abisală a pasiunilor. alungaţi-vă scrupulele. libertatea. Acest fapt îi conferă a libertate supranaturală. care cântă în noi în momentul în care se instalează pacea fundă. inocenţa. 34 . Nimic altceva nu va putea crea un om nou. intrăm în rezonanţă cu ceea ce numim „Dumnezeu”. nu aparţine nici timpului.

Vă rog. î ezintegrează personalitatea şi adânceşte şi mai mult prăpastia care devine de netrecut. nu veţi putea decât să tulburaţi anturajul. care după părerea mea exprimă viaţa cu a ală. Evident că nu este rău să fii moral. a bunăstării reale. Parfumu e care îl emană fiinţa împlinită este adevărata aromă a vieţii. Florile artificiale ascund spini foarte reali. Vă întreţineţi egoismul simulând faptul contrar. nu ascultaţi ceea ce spun.OSHO FIŢI VIGILENŢI 1. „Bunele moravuri”. în consecinţă. şi bucuria. atunci când acestea sunt convenţionale. nu au alt scop decât să prezerve ego-ul prin int ermediul ipocriziei.Consideraţi oare că a fi moral este un lucru rău? Nicidecum. Priviţi aşa-zişii credincioşi. A te imagina moral este periculos. Meditaţi. Arm nia este imposibilă şi. A încerca să vă conformaţi preceptelor morale nu foloseşte la nimic. asemenea mu ilor care plesnesc la venirea primăverii. Şi acest fapt este extrem de negativ. nici frumuseţea. Modul de viaţă se va instala de la sine. Nu vedeţi media pe care o joacă? Aparenţele sunt înşelătoare şi ceea ce apare la lumina zilei acoperă adevăr intim situat exact la polul opus. oameni de bine. sufletul frumos atenuează urâţenia din jurul lui. asceţi sau sfinţi. Nu aceasta este mora litatea? 35 . să agravaţi tens ea care există în jurul vostru. deo arece acest fapt reprezintă un obstacol în calea virtuţilor autentice. Veţi fi surprinşi să oi înşivă sunteţi cei care v-aţi tulburat existenţa. trăiţi ceea ce vă învăţ. Găsiţi armonia. nici armonia. că v-aţi exclus singuri pe voi înşivă are superbă şi neîntreruptă. Ciocnirea permanentă între atitudinea socială şi adevărul interior divizează omul. Buna dispoziţie este fructul căii drepte. Inima care debordează de sunete melodioase trezeşte ecou l pretutindeni. a înţelepciunii. nu veţi culege nici pacea. Şi dacă spi ritul vostru nu este liniştit. nu mai într te în voi.

puritatea interioară a oamenilor. religia este cuno aştere de sine. Cel tre propagă lumina care este în el şi. Ea exprimă descoperirea adevăratei voastre naturi.După cum spuneţi. Dharma. Realitatea voastră este ignorată. şi atunci când ea emană din inima s a profundă. Ordinea exterioară se mulţumeşte cu un simulacru de virtute. ştiuţi bine că „voi” existaţi sub aceste straturi iar condui tră nu poate avea alt sens decât la acest nivel. Grupurile menţinute prin convenţii mora le elaborează o civilizaţie. moralitatea publică es te pur practică. nu are centru conştient. etica nu este un mijloc. Cultura aduce fericire şi armonie. Religia autent ică nu are nimic de a face cu contactele pe care voi le întreţineţi cu alţii. Omul e ste. Pentru voi. Pentru individ. Reţineţi a stă distincţie.Religia nu este şi ea un fenomen social? Este ea total individuală? Religia este absolut personală. este un instrument. Cele care hrănesc o plenitudine fondează o cultură. lipsit de cultură. în 36 . de circulaţie corpurilor. Este o problemă de coexistenţă fizică. dimpotrivă. Anturajul nu se interesează decât de personaju vostru exterior. pun erea în practică a religiei este în afara oricărui fenomen de grup. Celălalt aspect este că experienţa voastră spirituală împrăştie din lumina ei şi asupra anturajului vostru.OSHO 2. Cultura reflectă sufletul. pentru individ aceasta nu înseamnă mare lucru. ea este o bucurie. Comportamentul său es te mai mult sau mai puţin suportabil. Este atât de clar încât oricine poate să-şi dea seama. 3. de foarte mult timp. ea este esenţ voastră. ceea ce af işaţi nu este decât un costum. Civilizaţia este eventual utilă. Ea este produsul tuturor relaţiilor noastre. Societatea nu are suflet ca individul. dar este „civilizat”. Cum aceasta nu este în nici un caz afacere publică. sadhana voastră. morala este o convenţie socială: nu are deci nici o utilitate pentru individ? Pentru societate.

Christos spunea: ”Dumnezeu este iubire”. Moartea începe 37 . După dispariţia „e ului”. voi nu veţi percepe identitate a voastră reală decât în solitudinea cea mai totală. aşa cum o înţelegem noi. este existenţa nelimitată. Aceasta nu are centru. ci o trăire.OSHO acest sens. Când miracolul ar e loc între individ şi tot. el îi influenţează pe ceilalţi. Însă voi puteţi să deveniţi El. deoarece „Dumnezeu” este experienţa iubirii perfecte şi universal e.Aţi spus că viaţa. zbor ul a ceea ce este singur către ceea ce este singur. în această călătorie nu pu teţi avea tovarăşi. 5. însă comp rtamentul este social. Viziunea universului pe care v-o aduce diz olvarea ego-ului. Sadhana nu poate fi colectivă. purtat de vânt 4. nu este viaţă ci o agonie lentă. ceea ce rămâne este iubire.Ce este Dumnezeu? Dumnezeu nu este o persoană. Ce înseamnă aceasta? Este oare cu putinţă ca viaţa să moară? Cum a are „viaţa” să îşi găsească sfârşitul în mormânt? Este absurd. extazul mistic. însă voi puteţi spune că a ajunge la iu birea perfectă este „Dumnezeu”. cum spunea Plotin. A vorbi de experienţa lui Dumnezeu este o eroare. numesc aceasta Dumnezeu. Nimic nu va putea revela di vinul în mod particular. Sufletul este strict individual. este ceea ce numesc eu divinitate. Aceasta este. Voi nu vă daţi sfârşitul odată cu ultima suflar . înf lorirea iubirii este Dumnezeu. Moartea nu rupe firul existe a este punctul final al formării unui corp. Iubirea este contopirea a două persoane. Când zidurile cad în jurul a ceea ce voi numiţi drept „e eea ce apare este iubirea şi iubirea este „Dumnezeu”. Centrul este deci pretutindeni. Este exact. Plenitudinea. Însă bucuria zborului este atât de mare încât stimulează şi alte persoa ce veţi descoperi în tărâmul interior se răspândeşte ca parfumul unei flori. Iată de ce este imposibil să îl cunoa m.

Puţini oameni refuză „consolarea” Biseri tunci când moartea îşi începe numărătoarea inversă. cele două verbe nu folosesc decât pentru a distinge începutul şi sfârşitul aceluiaşi proces. Observaţi-l. pentru că ignoră totul referitor la exi stenţă. a cunoaşte ceea ce nu este corpul. de fapt. în afară de scadenţa organică. Încercaţi să înţelegeţi că toată ştiinţa voastră ţ ce este mort. Din această cauză nimic este sigur. a r egăsi sufletul restaurează viaţa reală. A te naşte este sinonim cu a muri. de exorcism. Corpul este distrus în fiecare clipă. ceea ce voi n miţi „a trăi” nu este decât o moarte lentă. ca nişte valuri. el se d ezintegrează în fiecare clipă. deoarece sufletul nu a fost niciodată născut şi nu muri niciodată. Fenomenele vă par reale şi credeţ nteţi corpul vostru. se poate percepe care este foarte diferit de corp. Adevărul exista mai înainte de naşterea corpului vostru. Datorită faptului că se obişnuieşte cu degradar smului cu care se identifică şi. voi vorbiţi despre moarte. Gândurile care. Ea este inevitabilă pentru că face parte dintrevoluţie în timp şi spaţiu. naşterile şi morţile sunt incidente pe parcursul În timpul meditaţiei. se amăgeşte. toate proiec le se rezumă la un fel de autoapărare. omul crede că trăieşte. Toate activităţile sale. veţi percepe şi ceea ce nu este el. pe de altă parte. atunci când mintea este calmă şi goală de gânduri. de negare a inevitabilului.OSHO să lucreze încă de la venirea voastră pe lume. ea mărturiseşte experienţa vieţii. Ea nu este un interval de timp care se sc urge între leagăn şi cimitir. bântuie spiritul vă ascund realitate şi vă fac să consideraţi suprafaţa drept tot ceea ce există. Dimpotrivă. El a deră la o instituţie religioasă din acelaşi motiv. Această identificare cu organismul vă orbeşte într-atât încât 38 . Ce altceva înseamnă acest lucru dacă nu distrugerea personală? Asigurarea ultimă… Spiritualitatea adevărată nu reflectă teama de m arte. aşa cum fundul lacului nu este vizibil când suprafaţa sa este tu lburată de valuri. Aceasta este viaţa. însă aceasta nu este decât ultimu l stadiu al procesului care a început încă de la concepţia voastră. Corpul este tranzitoriu. Fiind pe deplin conştienţi de precaritatea aces ui vehicul. el va exista şi d upă dezintegrarea lui. Altfel spus. Această cunoaştere revelează nemurirea. Acest „ceva” nu este accesibil atunci când mentalul vostru este instabil. C acest proces s-a terminat.

şi nu vă va mai trece prin minte să întrebaţi: „Cum să fim vii?”. Pentru prima dată. Uitaţi tot ceea ce aţi învăţat de la mine sau de la alţii şi schideţi ochii. 6. Ignoranţa este risipită prin liniştirea mentalului. Ce trebuie să fac pentru a fi viu? A admite faptul că sunteţi morţi. orbiţi faţă de lumina de neînvins c adevăratul lor Eu.OSHO consideraţi drept „viaţă” ceea ce nu este decât o progresie a morţii. stăpânul corpului se arată.Înţeleg din cuvintele dumneavoastră că eu sunt mort. esenţa sa. nici altul. Până în prezent voi nu teţi decât un carusel de gânduri. omul nu va şti niciodată că propriul său corp nu este el. însă. va putea să vadă ceea ce este viu. Nu v-aţi înşela dacă aţi crede că procesul de construcţie al casei voastre este naşterea voastră. este posibilă decât dacă mentalul este calm. iar demo area ei propriul sfârşit. viaţa lor nici măcar nu a ut. şi ntinua să ignore identitatea sa reală. Cel care înţele . liber de dorinţe. Ei visea undaţi într-un somn greu ca o comă. Până când nu se va trezi. nici acesta. viaţa sa. Numai cei care au perceput acest lucru sunt cu adevărat vii. Această viziune va fi suficientă pentru a vă con la viaţă. adăugând credinţa în c ele mele. că nu a existat niciodată şi că personalitatea sa este o iluzie.. Toţi cei care îşi imaginează că „sunt” organismul lor fizic nu sunt decât umbre în noapte. este complet inutil. Priviţi voi înşivă direct. epuizaţi de o zadarnică luptă împotriva morţii. vid. 39 . Marea liniştită şi imobilă scoate iveală ceea ce ascundeau valurile. iluzia creată de mentalul înfierbântat se evaporă sub efectul calmului. voi nu aveţi o viziune. Viziunea. Ei sunt în continuare morţi. iar naşterea îmbră unui veşmânt nou. Brusc. dharsan. el trebuie să îşi liniştească spiritul. Planeta este populată de somna mbuli şi cea mai mare parte a oamenilor îşi dau ultima suflare înainte de a se naşte cu ad evărat. Aprobar ea cuvintelor mele reprezintă la rândul ei o reflecţie. Nici un gând. Pentru aceasta. nu vă va fi de vreun ajutor. percepeţi faptul că moartea nu este decât abandonarea unui veşmânt uzat. voi nu distingeţi nimic.

Trebuie alungat tot ceea ce se ridică înt re voi şi real. Nu aţi observat niciodată că nici un gând nu vă aparţine?. Este tot ceea ce am să 7. shastrele. ici măcar consistenţa unui castel din cărţi de joc. Gândurile voastre vin. însă nu xperienţa vie. vă pierdeţi timpul. Deschideţi uşa şi priviţi. inoportună. de la a n la distanţă de realitate. nu veţi putea niciodată să vedeţi adevărul în faţă. priviţi! Atunci veţi descoperi realitatea. vă veţi deschide şi adevărul vă va putea pătrunde. Pentru a-l percepe. Reţineţi că nimic preţios nu vă este dat. Eu nu vreau să hrănesc intelectul vostr . ca o ceaţă. A învăţa Biblia. vă va pu nsforma. pentru că nu au nici o valoare. adevărata bogăţie care v rţine dintotdeauna.Prin urmare. nici Christos nu vă pot fac e să trăiţi ceea ce au trăit ei. gândirea este necorespunzătoare. Vă veţi dezvolta 40 . este un lucru inutil? În ce scop studiaţi shastrele sau alte sfinte scripturi? Dacă o faceţi pentru a cunoaşte adevărul. şi atunci când se raportează la altcineva. acest lucru va diminua facultatea voastră de a i cine sunteţi. deoarece tot cee a ce puteţi voi să concepeţi este împrumutat. Dacă vă ataşaţi de ideile voastre şi le luaţi drept realit eţi ajunge niciodată la real. Aruncaţi tot ceea ce vă închide. nici Krishna. Vă rog calmaţi-vă şi observaţi. fără excepţie. studierea sfintelor scripturi. Atunci. Sfintele Scripturi se v rpune întotdeauna ca un nor de praf. ce vi se poate da nu are nici o valoare. nici Buddha. ci să vă trezesc.OSHO Activitatea intelectuală este neputincioasă să descopere adevărul. să vă e ochi. Coranul sau Bhagavad Gita pe de rost nu vă va îmbogăţi cu nimic. refuz să vă îndop cu informaţii. Obiectele materiale trec din mână în mână. Nu veţi cunoaşte niciodată în ce fel dezvăluie misterul viziunea direct gânduri – doar dacă faceţi voi înşivă experienţa. Nici Mahavira. Omul este eliberat atunci când ia cunoştinţă de realitate. Aţi o grămadă de vechituri. Nu caut să vă fac să reflectaţi. încetaţi să vă mai ataşaţi de ele. Nu mai gândiţi. Dimpotrivă.

despre adevăr. luptând împotriva sa? Ce nă „a reprima” şi „a lupta împotriva ei însăşi”? Nu înseamnă oare a se diviza în interior? ra lui însuşi. Dacă doriţi într-adevăr să cunoaşteţi adevărul. De altfel aceasta este modalitatea prin care shastrele au fost alcătuite. nu vă veţi clinti nici măcar cu milimetru. Ea este aici. nu va rezulta decât epuizare şi slăbiciune Faceţi ca mâinile voastre 41 . Shastrele nu vor avea sens şi nu vor fi fecunde decât dacă luaţi contact mai întâi cu realitatea din voi înşivă. despre suflet şi devenind capabi li să daţi răspunsuri gata făcute. Cel care aspiră sincer la divin nu se mulţumeşte niciodată cu cuvinte. Învăţăturile cele mai fru literă moartă pentru cel care nu a găsit lumina în el însuşi. ci de a trece drept înţelepţi. Victoria este imposibilă. faceţi-i loc. dărâmaţi zidurile de cuvinte care del a voastră îngustă şi ardeţi soclul pe care aţi înălţat informaţia. Debarasaţi-vă de cuvinte şi ea ntra. 8. A învăţa lucrurile este foarte diferit de a le cuno aşte. Acumulând referinţe despre Dumnezeu.OSHO doar memoria. omul se atacă şi se apără simultan. Vo tudiaţi şi vă delectaţi cu ceea ce scoateţi din cărţi. nu înseamnă oare că nu vă era deloc sete? l meu rostesc cuvinte. El este simultan aliat şi inamic şi furn energie ambelor părţi. el este în voi. Însă eforturile mele vor rămâne sterile dacă voi vă ataşaţi de vorbele mel eţi umple mintea până la refuz cu fraze pronunţate de mine. Cunoaşterea livrescă este ch oxică pentru un ignorant. Îmi este foarte limpede ceea ce faceţi. veţi ajunge să semănaţi din ce în ce mai mult cu un robo ul nu se găseşte în nici o carte. El este în voi. Poate fi setea voastră potolită de cuvântul „a acă a pronunţa cuvântul „apă” vă este suficient. fără să faceţi nici cel mai mic efor ea bună. Cunoaşterea va renaşte d ontempla cu o conştiinţă liberă. Fiinţa umană se poate cuceri pe sine însăşi reprimânduse. Cât de goală şi artificială poate fi satisfacţia voastră! Se pare că dorinţa voast e aceea de a cunoaşte cu adevărat. nimic mai mult. Ele vor întări închisoarea mentală în care veţi continua să vă învârtiţi. Omul r-o celulă pe care a construit-o cu propriile sale mâini şi pe care continuă să o susţină z e zi.

Plec la război împotriva ei. Nu este nimeni „altul” în voi. întuneric. descoperiţi cine sunteţi. ea este rodul cunoaşterii . ca o ceaţă matinală dispersată de razele soarelui care se ridică. Exploraţi adânc în interiorul vos eastă descoperire va fi o adevărată „cucerire” de sine. vă spun: nu luptaţi. lu interioare care vă slăbesc provin din ignoranţă şi vor dispare odată cu ridicarea conştiin e sine. Daţi uitării războiul. 42 . iar camerele cărora leaţi uitat până şi existenţa. Cucerirea de sine nu este rezultatul conflictului. N luptaţi împotriva voastră. În consecinţă. Ea reflectă violenţa voastră periferică. V nteţi o asemenea locuinţă. şi veţi vedea ce vreau să spun. Când anumite părţi din casă sunt în mult timp şi rămân nelocuite. Este o prostie. Ce lucru nebunesc! În lumea care vă înconjoară. Contradicţiile care vă torturează. căutaţi să aflaţi. vă străduiţi să luptaţi cu morile de vâ marţială de ostilitate faţă de sine nu reprezintă altceva decât ecoul a ceea ce se întâmplă exterioară. scoţând lu ub obroc. Împotriva cui veţi l pta? Nu este nimeni care să trebuiască să fie învins. Ignoranţa nu este nimic în sine. ci num orbire.OSHO să se bată una împotriva celeilalte. A învinge nu este acelaşi lucru cu a cuceri. ea este absenţa conştiinţei. Cum se poate pune capăt întunericului? Înscăunând conştiinţa. alegeţi cun l vostru principiu să fie: „Cunoaşte-te pe tine însuţi. ci fructul cunoaşterii. ea transpune agresivitatea voastră in imă. Victoria asupra propriei fiinţe nu este câştigarea unei lupte. sunt numeroas se găsesc „duşmanii voştri”. acestea sunt colonizată de o faună şi floră distrugătoare. Căci nu exis duşman. Dar în unive rsul interior. niciodată. pr n intermediul forţei violente. a cunoaşterii. vă rătăciţi de la început. nimic nu a fost cucerit. nici cel mai mic colţişor să nu rămâne obscur. chiar şi violenţa este neputincioasă în distrugerea duşmanului. vezi cine eşti” Nimic să nu mai fie ns în voi.

Ele nu trăiesc şi nu supravieţuiesc decât b acoperişul iluziilor. Încercând să înlăturaţi un rău. Di trivă. Părerea celorlalţi să fie ultima voastră grijă 43 . cu subtilităţile lor. Ele sunt. ea va fi la fel de puternică şi mult m ai în siguranţă. nu le ridicaţi în slăvi. Este acelaşi lucru răsturnat.Spuneţi că tendinţa de a ne reprima pasiunile este periculoasă. atât u cât şi cealaltă. singura ca reprezintă o soluţie reală. aţi cul uă. efectul ignoranţei şi sunt la fel de nocive. Ea constă din scoaterea din bârlog şi observarea tuturor tendin or voastre.OSHO 9. ea se va de voi. Mi s-a povestit despre un călugăr care-ş întorcea privirea de la bani. nu ondamnaţi. Vă cer să Înţelegeţi ce reprezintă aceste atitudini. fără să interveniţi nici într-un sens. din inconştienţa voastră. În această ignoranţă se găseşte toată nefericirea voastră. ele vor păl i se vor şterge. Vreau ca voi să cunoaşteţi furia. iar lucrurile se etrec fără ştirea voastră. nici în celălalt. aflat într-o situ aţi similară. voi nu o priviţi. deoarece nu o veţi mai identifica. nici acceptarea. Nu le justificaţi. situaţia se va agrava datorită faptului că de acum înainte veţi fi atinşi de încă o aceea de a fi o fiinţă umană eliberată de lăcomie. iar v ca şi indolenţa. Era el foarte diferit de omul care. Represiunea este o ripostă fa concesie şi invers. Vă propun o a treia soluţie. cu măştile lor. vă orbeşte din ce în ce mai mult. Sub lumina constantă a lucidităţii voastre.. Sub minile conştiinţei ele se ofilesc şi dispar. lubricitatea… dar nu pentru a le combate sau deda lo r. Ele se hrănesc din neatenţia voastră. cu forţa lor. Eu vă cer să fiţi vigilenţi. Sub un nou aspect. are privirea cuprinsă de poftă? Nu încercaţi să priviţi de lăcomie. Ele nu suportă privirea directă. nici rea. Pe acest plan nu aţi câştigat nimic. În oricare din cele două cazuri. Să înţeleg că trebuie să ne complăcem în ele? Eu nu propovăduiesc nimic. Aţi remarcat că ia se stinge atunci când o descoperim? Voi aveţi obiceiul să o refulaţi. mai degrabă decât o lăsaţi să explodeze. să observaţi aceste emoţii cu o atenţie totală pentru a vă za cu demersurile lor. dar sub o altă formă.

Trebuie să terminaţi cu impostura încă de la în eputul călătoriei voastre interioare şi să vă vedeţi aşa cum sunteţi. nu speraţi să puteţi avansa spre realizarea adevăratei voastre naturi. poarta Eului vostru re al. ca şi cum aţi privi un film. Nu vă puteţ apropia de adevăr atâta timp cât vă veţi păstra ideile greşite despre voi înşivă. Această introspecţie lipsită de indulgenţă şi de duritate duce o senzaţie de prospeţime. ridicaţi-vă. Este singurul mod de a privi: direct. atâta ti deţi că personajul vostru social este „eul” vostru definitiv. şi uitaţi faptul ea o viziune directă a ceea ce sunteţi. aceea nu era viaţa v oastră. foarte bine că jucaţi un rol. Uriaşa înşelătorie la care luaţi parte vă interzice să trăiţi. Această comedie care se repetă în viaţă reprezintă unul din obst colele majore pe calea cunoaşterii de sine. le veţi contempla cu mirare. iar apoi vă înclinaţi î ea ce cred ei despre voi!. Altfel spus. să progreseze din strat în st străfundurile inimii voastre şi să lumineze colţurile cele mai secrete. Toate elementele vieţii voastre vi se vor părea ireale. identitatea imaginară pe care aţi îmbrăcat-o trebuie să fie aneantizată înainte de a putea deschide po a divinului. Ego-ul vostru. a adevărului. circulaţi mascaţi pentru a-i înşela pe ceilalţi. o viziune atât de nouă încât veţi avea impresia de a fi ieşi letargie. puteţi părăsi tea tul sub picioare şi cerul albastru deasupra capului. Puteţi deveni ceea ce nu aţi înceta t niciodată să fiţi.OSHO Singurul lucru care contează este felul în care vă percepeţi pe voi înşivă. Voi vă c reaţi un personaj. pentru ca nici o iluzie să nu mai poată exista. De fapt. Puneţi-vă următoarea întrebare: „Sunt oare cu adevărat ceea ce cred că această întrebare să îşi extinde ecoul foarte departe în voi. Voi vă fac ere despre voi înşivă pe baza judecăţilor emise de cei care vă înconjoară. într-o goliciune tota contrar. a atotputernicului. De ce nu recunoaşteţi că tot ceea ce se petrece în adâncul i ii voastre nu seamănă deloc cu piesa care se produce pe scena familiară şi socială? Aceste minciuni nu vă tulbură niciodată? Dacă vi se întâmplă să fiţi copleşiţi. Veţi vedea cu claritate că toate castelele voastre erau făcute din nisip şi t oate bărcile voastre din hârtie. Treziţi-vă. ci o melodramă în care voi aţi acceptat până în acea 44 .

Este imposibil să vă transformaţi. Aceasta este marea diferenţă dintre somn şi e. splendoarea voastră. Tot restul este van şi inutil.OSHO clipă să jucaţi un rol predeterminat de educaţie. orb ntoxicaţi. El este o sperietoare. să drap itoarea goliciune cu mătăsuri strălucitoare? Este exact ceea ce faceţi. Însă voi puteţi ieşi din acest vis. nici mătăsuri: vă cer să lăsaţi chidă frumuseţea voastră. Oricât de mare ar fi ignoranţa voastră. goliciunea voastră: de ce să nu ascundem cu e acest spectacol înspăimântător? Nu este mai bine să ascundem urâţenia cu podoabe. Credeţi că puteţi obţine vreodată ulei presând p ? Vă rog deci să dezgropaţi şi să examinaţi tot ceea ce este ascuns în voi. Eu nu propun nici un deodorant. 45 . ceva care doarme în picioare. ura. Aceasta este sing ra soluţie. Veţi asista la un fenomen miraculos. vă puteţi trezi. Dar vai! Acest fapt nu îi este niciodată d e vreun folos. Observarea de sine este prima fază a acestui proces. un amalgam fă rădăcini şi fără sevă. de tradiţiile propr grupului în care v-aţi născut. Eu nu vând nici bijuterii. Spuneţi că adevărul vă atrage? Vreţi să ştiţi într nteţi? Nu vă este frică să înfruntaţi realitatea? De fapt. nici parfumu l. de condiţionări. dacă nu se centre însuşi. Când veţi cunoaşte urâţenia. nici bijuteriile nu mai pot ascunde cadavrul. Din acest motiv f mană inventează orice: pentru a ocoli adevărul. Omul îşi risipeşte viaţa şi nimic nu îl mai poate mulţumi. Mai devreme sau mai târziu. muzica voastră interioară. La ce foloseşte? R ana ascunsă încetează oare să sângereze? Se infectează. Iluziile voastre îşi vor lua zb l atunci când vă veţi vedea în sfârşit în faţă: veţi cunoaşte frica fiinţei care s-a crezut umoasă şi care se descoperă urâtă într-o oglindă. el nu se poate simţi acasă niciunde. Vă văd ca pierduţi într-o poveste. Vreau ca duhoarea să înceteze. Vă întrebaţi de ce insist atât de mult să ren alsa strălucire şi să priviţi urâţenia voastră. teroarea. Omul nu este încă uman. însă nu araţi de voi înşivă. vă este frică. nimic nu mai ajută. Nu încercaţi să de veţi merge? Voi veţi fi întotdeauna prezenţi. Iar putrefacţia se întinde progresi pra întregii voastre personalităţi. Sunt necesare din ce în ce mai multe parfumuri pentr u a acoperi mirosurile. Veţi fi supuşi confruntării cu Eul într-o nu este materială: oglinda conştiinţei.

OSHO vă veţi elibera de ele. Dacă nu veţi mai fugi, ele nu se vor mai mişca, la fel cum um bra voastră încetează să vă mai urmărească atunci când vă opriţi. Brusc, veţi înţelege că d au o iluzie, că fantomele vă ameninţau numai în măsura în care încercaţi să fugiţi de ele. enua frica voastră, aţi adoptat atitudini înşelătoare, aţi simulat demnitatea şi onorabilit a. Toate acestea vor putea fi abandonate deoarece nu va mai exista nimic de ascu ns. După ce aţi alungat umbrele, veţi ajunge la o viziune de o frumuseţe inexprimabilă. Ac est lucru mi s-a întâmplat. Am înfrunta monştrii din mine, le-am perceput inconsistenţa şi cest fapt mi-a dat curajul de a privi dincolo de mine. Ceea ce am văzut mi-a schim bat existenţa. Adevărul transfigurează absolut tot. Nu vă temeţi de nimic, vă implor, părăs liba făcută din paie, ieşiţi din visele voastre şi mergeţi spre deal, acesta vă va oferi ce ai bună protecţie. M-aţi întrebat în ce constă cunoaşterea directă de sine. Aceasta constă ccepta părerea altuia despre voi, a vă încrede în propria voastră inteligenţă pentru a cerc ce ascund gândurile voastre, pasiunile voastre, acţiunile voastre, dorinţele voastre, speranţele voastre. Priviţi-le ca şi când aţi observa un străin. Acest fapt vă va face foa bine la început, deoarece această privire pătrunzătoare şi neutră va demola foarte repede maginea pe care vaţi făcut-o despre voi înşivă. A răsturna acest idol este un fapt indispen abil, deoarece el vă împiedică să ajungeţi la real. Înainte de a deveni buni şi sinceri, tr ie aneantizate iluziile de bunătate şi sinceritate pe care le-aţi construit pentru a vă ascunde răutatea şi viclenia, pentru a nu vă pierde întreaga încredere şi întreaga valoare oprii voştri ochi. Simţind animalul din el, omul este torturat, umilit. Ce soluţii i s e oferă? Animalitatea poate fi depăşită sau ignorată. Transcendenţa cere o sadhana, o disci lină. A arunca problema în uitare este mult mai uşor. Este suficientă puţină imaginaţie. Vă truiţi o paiaţă pe care o botezaţi „eu” şi refulaţi animalul din inconştientul vostru. Evid nu moare. Ascuns în voi, el rămâne stăpân, dincolo de faţadă. Nu constataţi în mod regulat ta crapă şi vă trădează? Trebuie să o reparaţi în fiecare zi, cu un mare adaos de bunăvoinţ 46

OSHO Iluzia este trădată zilnic de realitate. Voi căutaţi să dovediţi în permanenţă altora unteţi un om de bine, arătânduvă amabil în mod ostentativ, săritor, devotat, cinstit… ce sp să obţineţi? Imaginea voastră va rămâne ceea ce este: ceva fals şi palid. Viaţa nu va circ iciodată în venele ei. Renunţaţi la această deghizare, ea vă strică viaţa. Eliberaţi-vă de abiliţi contactul cu animalul pe care l-aţi rănit, pe care laţi ţinut închis, pe care l-aţi t feroce. Calea de aici începe. Voi nu sunteţi deloc diferiţi de roboţi. Nici ei nu sunt oameni decât în aparenţă. Nici ei nu au din omenesc decât aparenţa. Totul este fals: viaţa astră, actele voastre, râsurile voastre, lacrimile voastre. Acestea vă epuizează şi vă degr dează. Totuşi, voi preferaţi mai degrabă această mascaradă decât misterul interior care vă frică. Vă ameţiţi la gândul că în voi nu există nimic din ceea ce vă imaginaţi să fie, nim rul” pe care cu atâta plăcere îl arătaţi cu degetul în altul. Prima condiţie, dacă doriţi s stă sadhana, este aceea de a fi neclintiţi. Veţi avea nevoie de un curaj nemărginit pent ru a putea suporta spectacolul care vă aşteaptă. Nimic nu va substitui calităţile pe care le-aţi uzurpat. Dimpotrivă, vă veţi descoperi tendinţe mai sordide, mai atroce decât v-aţi putut închipui. Dacă nu se lasă pradă descurajării, pelerinul va suferi un îndelung calvar. Această coborâre în infern va lua sfârşit într-o bună zi, soarele căutat de atâta amar de a trăluci în cele din urmă. Asemenea cenuşii care treptat înăbuşă focul, întunericul a sufoca a. Omul care se teme de întuneric nu va zări nicicând lumina. Drumul spre lumină trece p rin beznă. Tocmai această îndrăzneală vă va lumina, vă va trezi la capătul nenumăratelor vi re le-aţi risipit hipnotizându-vă. Eu simt, însă, că voi, vreţi cu adevărat să aflaţi cine spăimântă ideea de a vă deschide cavernele din interior. Vă place să ascultaţi vorbe frumoa precum Sat-chit-ananda (existenţăconştiinţă-beatitudine), „puritate” sau „eternitate”, pent vă mângâie şi vă ajută să uitaţi că voi sunteţi opusul lor absolut. Voi doriţi numai să vă e de ce păcătoşii îi preţuiesc atât de mult pe călugări, pe sfinţi? Pentru că se delectează care fac caz de puritatea sufletului şi de natura divină a 47

OSHO omului. Ei încearcă uşoare regrete atunci când aud predicile, se curăţă de sentimentel or nedemne, pentru ca mai apoi să-şi umfle pieptul cu satisfacţie. La urma urmei, impe rfecţiunile lor sunt greşeli neînsemnate, nimic nu tulbură virginitatea sufletului lor. A acea credinţa că esenţa voastră este imaculată nu pune capăt obiceiurilor voastre. Iată-v cea mai periculoasă dintre capcane, iată-vă victima celei mai mari iluzii, ultima şmech erie a mentalului vostru. Vă gândiţi oare să descoperiţi lumina negând întunericul? Învăţăt sţine că răul nu există şi că sufletul nu este implicat în relele purtări ale oamenilor, es arte periculoasă. Este un truc care vă permite să vă urmăriţi micile voastre afaceri în dep seninătate. Acest lucru nu vă eliberează de bestia din voi, ci vă face să o daţi uitării, c ce este cea mai gravă dintre toate situaţiile. Conştiinţa vă îndeamnă să vă depăşiţi înjos nţa totală vă transformă instantaneu. De aceea, căutaţi să evitaţi orice discuţie cu privir ritatea sufletului, la iluminare şi aşa mai departe. Sufletul nu este un act de cred inţă. Sufletul este un act pe care îl experimentaţi direct atunci când părăsiţi periferia p ajului vostru, atunci când traversaţi labirintul înspăimântător al tenebrelor voastre inter oare şi ajungeţi în cele din urmă la templul secret al fiinţei voastre, în centrul luminos are este cu adevărat „voi”. Ideile referitoare la acest subiect riscă să vă facă mult rău. nteţi convinşi că nu există nici o prăpastie în voi, nu veţi face nimic pentru a ieşi din e că sufletul este lipsit de virtuţi şi de păcate, este absurd să fim neliniştiţi, nu-i aşa? le şi răspunsurile delirante ale filozofilor şi preoţilor au îndreptat generaţii de oameni pre o viaţă iluzorie. Priviţi la fiinţele care se cred deja Dumnezeu: nu există altele mai rătăcite ca ele! Nu uitaţi că lauda de sine are drept unic scop acela de a şterge existenţ răului. Iluzia purităţii inviolabile a sufletului este o iluzie de care foarte puţini o ameni ajung să se elibereze. Faptul că sufletul este etern şi pur de orice murdărie, nu este nici o teorie, nici un principiu, este o realizare, o experienţă. Abţineţi-vă să discu aţi acest lucru sau să vă gândiţi la el. dacă îi spuneţi bolnavului că boala sa nu există, la moarte. Cei care ştiu, nu vorbesc despre trezire, ci despre sadhana – calea care duce la realizare. Ea este singura care contează, realizarea 48

Singura modalitate de a vă elibera de ele este ac de a vă trezi. să vă scot din lâncezeală luziile voastre astfel încât să nu mai rămână nici una. Voi bineînţeles. Dimpotrivă a mult mai uşoară. de a deveni conştienţi de realitate. este doar un refuz de a privi realitatea în faţă. veţi distruge identif a. Fuga de păcatul şi de tenebrele an imalului nu are nimic comun cu sadhana. oricât de fantomatice ar fi. vreau să vă ajut. de asemenea. Gândurile voastre. Pregătiţi-vă pentru o uriaşă decepţie. nu face decât să vă îndepăr de disciplina spirituală indispensabilă. Eu nu vreau să vă ofer vise. A nega prezenţa duşmanului. pentru desc oape de ne-suportat. nu mai aspiraţi la Dumnezeu. de asemenea. Astfel laşitatea poate fi prezentată ca non-violenţă. Se poate abuza. a ego-ulu i vostru.OSHO vine de la sine. În toate timpurile şi chiar şi în prezent. Este mult mai uşor să înghiţi gogoşi umflate decât să faci un efort titanic p adhana. nu vor rămâne. îl veţi întâlni pe Acela. Pentru moment. nu vă mulţumiţi cu nici o formulă gata făcută. Această tortură este inevitabilă pentru a renaşte din voi înşivă. fiţi cu băgare de seamă! Voi s nteţi cerşetori şi săriţi în sus de bucurie când un om sfânt sau altul vă declară rege. Nu mai tânjiţi după Sat-chit-ana . Înfruntând animalul. din această pricină mai puţin puternice. pulsiunile voastre inconştien te vă influenţează în foarte mare măsură. Observaţia separă observatorul de lucrul observat. Tentaţia este mare. Pretenţia că iluminarea va cădea din cer. Iată-vă acum pu Fiţi vigilenţi. lucraţi la ştergerea iluziilor voastre. După văzut bestia din voi. Acest fapt va fi dureros. Nu începeţi să visaţi că v-aţi trezit! lucru se întâmplă. a mutilării interio are pe care vă străduiţi să o ascundeţi. decăderea se poate justific prin teoria purităţii originare şi lenea poate lua înfăţişarea de sannyas. şi toate celelalte vi vor da pe deasupra. 49 . fiţi prudenţi! Sper că nu aţi venit aici pentru a vă linişt ru a fi consolaţi. nu vă amă ar calvarul vostru va începe cu explorarea lucidă a urâţeniei voastre. Exploraţi lumea voastră lăun ne forme îngrozitoare care. şi d e adevăr. visele voastre. Ignoranţa este întotdeauna un dezastru. nu îl împiedică pe acesta să rămână acolo. înhămaţi-vă la munca de introspecţie. anumite persoane fac caz de lumina sp irituală pentru a-şi satisface ambiţiile lor nemăsurate.

” „Er mine însumi. fiţi siguri de acest lucru. Aceste „calităţi” nu su nt. ipocrizia. de agresiune. rugăciune. Obiectele neînsufleţite po t fi 50 . Iar boala este ignoranţa voastră. gurătate binecuvântată vă este revelat adevărul. Tratamentul trebuie să vizeze boala şi nu simptomele. Nu vă risipi ctele superficiale. fără nimeni în apropiere şi fără gânduri.. A părea este menit să-i impresioneze pe ceilalţi. vă minte.OSHO Cineva m-a întrebat ce este satsang. I-am răspuns că satsang însemnă a rămâne în propr astră fiinţă.” A te od tine însuţi. Lipa voastră de cunoaşter e de sine. Acest fapt nu a servit niciodată în lupta împotriva rezultatelor precum egoismul. de posesivitate. Religiozitatea este o comedie socială. Iată că prezenţa ta îmi aduce singurătatea. un proces de cunoaşte re de sine. lăcomia. Un prieten se apropie: ”Te-am văzut atât de singur. desfrâul şi aşa mai departe. fiţi singuri cu voi înşivă. Toate semnele exterioare ale vi rtuţii sunt praf în ochi. Adevărul este în voi. este satsang. A fi este stri ct personal. meditaţie. Nu vă arătaţi virtuoşi. nici ele. nici o sfântă scriptură nu vă poa easta. înţelepciunea. regăsiţi în consecinţă propria voastră tovărăşie. a rămâne în adevărul Sinelui. liberi de furie. Cel care pretinde că o poate e.. Cunoaşterea de sine vă va face în mod firesc şi spontan smeriţi. Religia este o sadhana. decât simptome. ci de faptul că adevărul este viu. răspunde maestru rhenan. Nu v enunţaţi de acum înainte să-i înşelaţi pe ceilalţi în privinţa voastră. Semne ale cunoaşterii de sine. Fiţi religioşi. Încetaţi s aţi atitudini avantajoase. SALTUL Sunt incapabil să vă dăruiesc adevărul. am venit să-ţi ţin companie. Nici un guru. sinceri. Adevărul este incomunicabil şi acest fapt nu ţine de incompetenţa maestrului. căutaţi să eliminaţi ceea ce vă împiedică să fiţi. Meister Eckart era într-o zi aşezat sub un opac. violenţa. pentru că voi sunteţi adevărul. Reţineţi că singura te de a descoperi ceea ce sunteţi.

experienţa vie pe care încearcă să o exprime nu trece. Doream foarte mult să îi dau ochii mei. Ce neputinţă! Unul din prietenii mei s-a născut orb. În lumea sufletului nimeni nu se poate lăsa dus. Eu nu pot să vă dăruiesc adevărul. Din păcate. Aţi fost împovărat vieţi întregi. A vorbi nu înseamnă a comunica. fabricate. nu le păstraţi în minte. nimic nu poate fi împrumutat. ele nu vă vor elibera niciodată. Toate realizările din sfera Sinelui sunt rodul eforturilor re alizate de Sine. Obiectele pot fi văzute. personală. Experienţa este unică. însă stadiul actual al medicinii nu permite acest lucru. ele nu sunt niciodată adevărul. Mă frământ mult în legătură cu acest subiect. sunt incapabil să vă revelez adevărul. Pot să vă fac să încercaţi iubirea pe care e imt? Pot să vă fac să savuraţi frumuseţea muzicii pe care o aud? Mi-ar plăcea foarte mult s tăşesc cu voi evenimentele extraordinare survenite în acest corp banal care este al me u. Ce pesca riceput este omul! El s-a încurcat în ochiurile propriului năvod şi nu mai ştie deloc ce v oia să prindă la început.OSHO vândute. Cuvintele sunt lucruri oarte. însă nu exist mijloc. oricare ar fi buzele care le pronunţă. reprodus e. se poate face troc cu ele. Prindeţi peştii şi daţi năvodul la o parte”. nu este posibil. însă cuvintele sunt goal şi inerte. O întreagă 51 . arătate. nimeni nu poate merge folosind cârj e. spunea Huang Tseu. foloseşte pentru prinderea peştilor. „Năvodul. Iată-vă îngropaţi de vii sub un munte de cuvinte şi gânduri. nsul cuvintelor. Praful conceptelor s-a acumul mplet. însă vă pot ajuta uşurânduvă greu iedică să avansaţi pe drum. de idei. Singurul ajutor vine numai din voi înşivă. nim viu nu palpită în ele. Nu le înregi straţi în memoria voastră. Viziunea Acelui a. Este o condiţie de netrecut. deoarece ea aparţine sufl etului şi nu corpului. Iată de ce. ele sunt un adevăr îmbălsămat. a realului. La acest nivel. dependenţa este exclu să. În plus. pot fi furate. rep et. nu va putea fi niciodată transmisă sau grefată. Cuvintele sunt c ochilii goale. Vă pot vorbi despre el. Eliberaţi-vă de ele asemenea călătorulu leapădă de bagaje pentru a întreprinde ascensiunea pe creastă. Ceea ce este viu trebuie să fie trăit. Eu propovăduiesc un singur fel de ne-posesivitate: ne-ataşarea de cuvinte. realitatea rămâne ascunsă în spatele ecranului. ele sunt bun uri publice. dăruite.

Renunţaţi la cuvinte! Nu mai atunci veţi afla ce se ascunde în spatele lo r. nu există decât o singură religie adevărată. v-aţi ataşat de cuvintele lor şi aţi creat secte. ele desemnează ceva care sun t în afara lui.OSHO flotilă îi zboară prin minte şi a uitat faptul că navele servesc pentru al transporta . Degetele îşi în nesc menirea numai dacă vă ţin departe de ele. ci nu numai că sunt nefolositoare. linişte mentală. apoi aruncaţi-le. u împărţit omenirea în tabere duşmane? Câtă stupiditate. Dincolo de declaraţii. Străduiţi-vă să înţelegeţi sensul cuvintelor. Dacă vă concentraţi asupra degetelor. Conceptele nu fac decât să ne umple memoria. Cuvintele sunt degetele care arată spre lu nă. Voi sunteţi deja striviţi sub această greutate. vă atrag atenţia asuprăle. 52 . Cuvintele nu sunt adevărul. Nu aţi intuit niciodată că ad vărurile în care aţi fost făcuţi să credeţi sunt o sursă de nefericire în viaţa voastră? Nu at îndoctrinările împotriva naturii. Trebuie să înţelegeţi că adevărul este tăcere. grupuri fondate pe cuvinte. însă acesta este unic şi indivizibile. de dogme şi de porunci. ajunge. însă nu există decât o singură lună. ci devin chiar dăunătoare. Dar câţi di ege acest lucru? Sunteţi atât de subjugaţi de cuvinte încât trebuie să fiţi contactaţi pe a cale foarte ocolită Maeştrii au vorbit din compasiune. este extrem de inutil. câte atrocităţi aprobate de instit s religioase! Acestea nu sunt decât organizaţii. în orbirea voastră. nu mai vedeţi luminatorul celest. Omul nu a acceptat niciodată religia autentică ci a ucis-o întotdeauna în faşă prin instituţionalizare. Mulţi termeni desem evărul”. transformând-o într-un m intelectual. A colecţion . Dacă. Înţelegeţi odată pentru totdeauna că memoria nu este decât un mor e vechituri. nu v-au distrus până în străfundurile fiinţei voastre. acesta este sup rema elocvenţă. Cel care cunoaşte adevărul. nimic mai mult. Nu vreau să adaug la povara voastră de cuvinte şi vorbele mele. pe idei. Toate intoleranţele sunt bazate pe cuvinte. Evitaţi confuzia dintr e cunoaştere şi memorare. dimpotrivă. au încercat imposibilul. citate. fraze. amestecuri făcute din cuvinte şi din ignoranţă. Multe p ersoane pot arăta luna cu degetul. Ideologiile sunt. Cuvintele sunt simboluri. oate. tace. iar vo i.

Discipo spuse că a răspuns deja. Lumina apare în conştiinţa eliberat şi de gândire. Uitaţi! Regăsindu-vă inocenţa. dar cum maestrul insista. totală. Într-o zi.OSHO povestea a ceea ce este deja împlinit. ţipă 53 . Cuvint ele se aplică lumii fizice. ca o coloan m. fără limite. Atâta timp cât vor exista amatori de adevăruri predigerate. Voi credeţi că puteţi dobândi adevărul. ele sunt ca o ceaţă. foarte bine”. Puteţi aduce cerul oare pe pământ? Şi dacă aţi putea. Dărâmaţi zidurile care vă ţin în captivitate. Încerc să vă fac să percepeţi ceea ce nici un univers nu poate reflect : o experienţă vie. moksha. Adresaţi-vă în alte part entru acestea. Eu n u vă propun nici adevăr la cutie. libe ri. Ei nu mai sunt însă astfel după realizarea Sinelui suprem. Iată de ce cuvintele nu mai au rost. „Nu! Nu!. Nu vă povestesc nici o epopee. Nu vreau să fac întunericul vostru şi mai mare. făcu el după ce auzi răspunsul. simplitat iginară. comerţul religios va fi înfloritor. un maestru îl întreabă pe discipol despre natura adevărului. dincolo de aparenţa materială. Vi se inde de mult timp divinul. Ea evidenţiază o bună înţelegere şi înv r nu este cunoaşterea. „Uitaţi tot ce ştiţi”. împrumutată. aceasta ar fi fo st de asemenea uşor. A doua zi. permiteţi condiţiei voastre n se manifeste. Sunt negustori. Dificultatea este de netrecut. veţi şti cine sunteţi. vă dau ceea ce cereţi. deoarece voi sunteţi cumpărători. Inima nu este domeni ul lor. repetă cuvintele de deunăzi. ar fi într-adevăr cerul? Adevărul mult mai vast decât toate cerurile adunate. ca un nor de praf. cel care şi lucrul cunoscut sunt separate. În cunoaşterea comună. eliberarea. „Da. îi puse aceeaşi întrebare. distincte. învăţată. Într-o zi. a „instanţei care cunoaşte”. trecut. veţi cunoaşte adevărul. Ceea ce se petrece în univers ul tăcerii. a conştiinţe vede. Ramana Maharishi a fost întrebat cum se poate descop eri adevărul. Pentru a atinge cerul. Cel care cunoaşte. a răspuns el. voi trebuie să deveniţi asemenea lui: goi. formelor exterioare ale adevărului. Ele nu sunt concepute pentru aceasta. Vânzători i din templu nu sunt de condamnat. nici spiritualitate gata făcută. centrul este cunoscut atunci când mintea tace. lucrul cunoscut şi cunoaşterea fuzionează şi sunt una. Nu vă învăţ nici un catehism. descoperirea Aceluia. Aş fi făcu demult dacă ar fi fost aşa de simplu. Gândurile vă întunecă. nu poate trece prin canalul îngust al cuvântulu i.

rigid. ideologii.. ci de a ieşi din vârtejul lor. mergeţi la fântână şi beţi. mecanic. ieri era da. Nu speraţi să-l vedeţi conformându-vă la ceea ce vă învaţă fil teologii. în plenitudinea ei unică. nu era decât am intire. cad avrele se îngrămădesc şi împiedică adevărul să iasă la lumină. el există. se plânse discipolul. Reli ia autentică nu se îngrijeşte de nici o doctrină. 54 . vă învaţă o metodă capabilă să vă facă să trăiţi adevărul. dat fiind faptul că a vă învăţa l este exclus? Vă voi vorbi despre modul de a vă deschide ochii. vă conduce la analiza faptelo r.OSHO maestrul. Ridicaţi-vă privire a şi contemplaţi lumina în orbitoarea ei puritate. adevărul este imposibil de ima de definit sau de codificat. din fericire. aflaţi cine unteţi voi înşivă. se poate exprima fără efecte dăunătoare. Prima. însă vă voi indica drumul care duce până acolo. Mă voi limita să vă duc spre locul incandescent în care ignoranţa voastră se va e apora ca apa pusă la fiert. ci de metoda care asigură accesul. p iţi-vă! Înviaţi din morţi. yoga. repetitiv. Adevărul nu este niciodată o cucerire a intelectului vost ici un produs al ingeniozităţii voastre. Ea vă va trans orta. Vă pierdeţi timpul. Voi păstra tăcere asupr a finalului. Alta este ac ea a disciplinei spirituale. sadhana. Cunoaşterea dispăruse. Vi se oferă două căi. realizaţi experienţa. el este perceput de cel care deschide ochii. nici de adevăr. ea vă va transfigura. A doua. dar dispare pentru cel care îşi ascunde faţa. Azi este nu. El este aici. Aceasta. vă voi spune cum văd. Numai trăind veţi afla viaţa adevărată dacă vreţi apei. „De ce. eliberaţi-vă Nu anticipaţi nimic. Nu este vorba sub nici un motiv de închidere a adevărului în formule. Să revenim la subiect. Prima nu este d mai yoga poate reprezenta o cale. Nu vă mai adoraţi memoria. Viziunea era moartă. Nu studiaţi religiile. Trebuie să vedeţi voi înşivă focul care este identitatea voastr ternă.” Ştiţi ce înseamnă aceasta? Răspunsul discipolulu devenise stereotip. logica. Nu vă voi povesti ceea ce văd. Creierul vostru este plin de răspunsuri în acest fel. ieri aţi spus da şi astăzi răspundeţi nu.” „Ch spuse maestrul. Una este cea a reflecţiei. Despre ce aş putea să vorbesc.

OSHO Raţionamentul vă duce direct într-un impas teribil. să nu mai facă un ultim efort. În om luă hotărârea de a merge până la capătul lumii. Veţi repeta neîncetat as. Cu răsuflarea tăiată. Ce aş fi făcut eu dacă l-aş fi m îngrozit în spatele templului? I-aş fi spus că după o peregrinare atât de lungă ar fi păc ea înapoi. fără să înaintaţi un milimetru. Nu te de templu se deschidea o prăpastie adâncă. şi mintea voastră va refuza s un pas mai departe. a unui vis imens. să ştiţi că aţi ajuns la „capătul lumii”. Nu este aceasta o scenă tipic onirică? Aceasta vă face : să speculaţi asupra adevărului. pe care este incapabilă să le rezolve. A gândi va deveni deodată imposibil. fu cuprins de gro ază. La capătul lumii nu era absolut nimic. Adunându-şi ultimele puteri. Dacă vă duceţi raţioname tele suficient de departe. veţi constata că vă veţi cufunda într-un haos din ce în ce mai m re. în care nu veţi mai putea afirma s au exprima nimic. ea culminează şi îşi găseşte apogeul în paranoia. Faptul că atât de mulţi gânditori au căzut în nebunie nu are nimic surprinzător. Cum îl veţi realiza însă? Puteţi să reflectaţi asupra cee unoaşteţi? Puteţi să vă gândiţi la incognoscibil? Câmpul de acţiune al minţii voastre este sibilă. După o lungă călătorie extenuantă. Dar nu avu ce face şi se închină în faţa evidenţei: era chiar capătul. Ce u? Nimic. deja cunoscută sau care va fi cunoscută într-o zi. paralizia. veţi atinge mai devreme sau mai târziu punctul de oprire. în care nu veţi mai putea explora nimic mintal. făcu stânga-mprejur şi o rupse la fugă. nu aţi atins stadiul ultim. Nu se mai întoars iodată în acel loc blestemat. Vă veţi găsi pe marginea unei prăpăstii fără fund. Această poveste este o alegorie a ideaţiei. dacă gândirea a devenit drogul vostru şi alibiul vieţii voastre. L-aş fi încurajat 55 . ajun templu pe care se găsea următoarea inscripţie: „Aici este capătul lumii”. În ziua în care nu veţi mai putea analiza n imic. Însă raţiunii orgolioase îi plac alizeze probleme imaginare. Cât timp veţi mai avea un sub iect de reflecţie. Dacă vă încăpăţân . Omul se aplecă şi scrută pantele abrupte. Treapt ea mai înaltă a gândirii este delirul. Veţi străbate o cale lungă înainte a vă da seama că nu aţi făcut altceva decât să bateţi pasul pe loc. Omului nu îi ven creadă ochilor. Distrugerea raţiunii este inevitabilă.

sadhana. Viziunea Aceluia. Voi ştiţi orice ştiinţă a luat sfârşit. transcedeţi gândurile. Sadhana este coborârea în valea morţii. Acolo unde se termină lumea. Mentalul vostru se va bate cu energia pe c are o dă disperarea. ieşiţi din agitaţia mentală! Aceasta îns a. transmutarea. însă ea nu este alterată a spiritului. înseamnă că sunteţi încă pe cale de a gândi. le care se sparg imediat ce se formează. Nu vă 56 . aveţi vizi ni ale lui Brahma. cazul invers este însă adevărat. eliberată de cel mai mic gând. fără regret şi fără ezitare. Aceasta este calea. veţi fi încercat extraordinară dorinţă de a face cale întoarsă. Numai v idul absolut va rămâne. Voi existaţ a dată atunci când ego-ul vostru nu mai există. Voi vedeţi atunci când nu mai căutaţi să vedeţi. a realului. deoarece dincolo de el domneşte eternitate a. pe parcursul drumului vostru. Adev l se dezlănţuie în tăcerea spiritului. La capătul lumii nu veţi putea vedea nimic. conştiinţa este necesară gândirii. Nu vă înşelaţi. Spiritul devine oglinda p erfectă. Oceanul are nevoie de vârtejuri superficiale pentru a exista. conştiinţa nu sunt valurile. Tot astfel. „Viziunile” voastre sunt halucinaţii. O astfel e disciplină nu este făcută pentru cei laşi. Conştiinţa este originea. începe împărăţia divină. Numai „nimicul” există.OSHO să facă saltul în gol. Omul trebuie deci să renunţe la gândire. plonjaţi sub valuri. nimic altceva decât spumă. la cunoscut facă saltul în gol dacă vrea să găsească realitatea. Dacă. În profunzimile mării nu există valuri. Gândurile sunt valuri. Mişcările apei sau ale mentalului sunt jocuri d suprafaţă. valurile dimpotrivă sunt inexi stente fără ocean. V-o repet fără încetare în fiecare zi. Capătul lumii este locul c i important pe care îl poate atinge omul. Nici una nu poate fi profundă sau consisten tă. începe atunci când mentalul încetează să funcţioneze. accidente ale parcu rsului. sursa a tot ceea ce există. de a visa. ale lui Vishnu sau ale oricui personaj ilustru. Înainte de a ajunge acolo. se desfăşoară într-o minunată claritate. şi voi veţi dispărea. De fapt. Un singur pas în plus… şi miracolul are loc. vă va trebui un curaj ieşit din comun pentru a face pa . Oceanul. Ace ta este preţul nemuririi. Încetaţi să mai gândiţi. acest ultim pas fiind singurul car ita truda. Dacă vreţi să vedeţi ac ta.

Se visează deja plecaţi. se imaginează deja a fi departe de malurile obişnuite . însă de ce se agaţă acum de mal? S i să renunţe!” Despre ce mal era vorba? Despre malul ideaţiei. În clipa morţii avira a dictat următorul mesaj pentru Gautama. Înecaţi-vă şi descoperiţi-l pe tot ceea ce vă cer. Părăsiţi malul gândurilor. Priviţi-i pe cei care gândurilor. care este cu totul altceva. MAREA MOARTE 1. a ce vă împiedică să plonjaţi şi să vă pierdeţi echivalează cu plaja. se îneacă în întregim se îneacă în întregime. Nu vă ataşaţi de cel care vă arată. nu le confundaţi cu adevărul. El nu este absolut diferit de cel care rămâne pe mal. şi ni în sau ţinând capul afară din apă. Adevărul se atinge cufundându-ne. nimeni nu poate să ne transmită adevărul. el devine o minciună Trebuie să-l trăim. Kabir cânta: „Am plecat în căutarea Prea-Iubitului rămânând aşezat plajă”. Fiţi curajoşi. traversează oceanul.OSHO întindeţi pe plajă. Cuvintele pe care le rostiţi sunt deci mincinoase? Cuvintele mele nu sunt decât o indicaţie. Se întâmplă ca un om apă şi să se mulţumească să înoate. de care nu ajung să se depăr eze cei care se bălăcesc în propriul lor mintal. Nu ezitaţi. cufundaţi-vă în profunzimea vid r există un cântec care sună astfel: ”Cei care se îneacă pe jumătate. Plaja nu este decât o trambulină. 57 . trebuie să-l experimentăm. vedeţi mai degrabă ce indică el. faceţi saltul. Priviţi şi veţi percepe a u poate fi în nici un caz conţinut în cuvinte. Imediat ce îl exprimăm. Ce iluzie! Ei încă mai ignoră întreaga profunzime care susţine suprafaţa. un discipol pe care îl iubea foarte m ult: „Spuneţi-i lui Gautama că a traversat cu bine râul.Conform celor ce ne spuneţi.

OSHO 2. Noi ne-am obişnuit să folosim gândurile ca suport al fiecărei clipe. Co ntemplaţi-le fără să faceţi nici cel mai mic comentariu. 3. Nu mai puteţi deci să rămâneţ picioare. să atingeţi din nou profunzimea e. Cum să înţelegem acest lucru? Mărturisesc că nimic nu este mai uşor decât faptul de a te topi în propria ta natură. De aceea omul nu cucereşte niciodată nimic. acestea nu sunt decât umbre anonime. Mă străduiesc zadarnic controlez mentalul. De unde provin aceste eşecu i repetate? Ideea de control mintal face controlul acestuia imposibil. Strecuraţi-vă printre idei. percepem un altul. Intervalele dintre gânduri fiind vide. Încrezându-vă în i . ele nu au nici o bază. Singu a condiţie este de a nu mai cere ajutor mentalului. Colacul de salvare al gândurilor vă va menţine la suprafaţă. vă va împiedica să vă înecaţi. El va fi absorbit. Fiţi ca un gură-cască care priveşte mulţimea de pe bservaţi şirul gândurilor care traversează mintea. Tăiaţi firele: veţi f taţi în mod miraculos de Acela. Dacă le puteţi examina calm. a păstra „eul” nu mai este posibil. iar dumneavoastră spuneţi că vă este uşor.Ne sfătuiţi să ne înecăm. pumnul care le strângea se va relaxa automat şi veţi fi proiectaţi în afara circulaţiei. marele repaus imuabil şi luminos pe care nici un reflux trecător nu îl poate afecta. Imediat ce un gând ne părăseşte. va muri. El vă va propulsa spre ceea ce sunteţi în realitate. treceţi prin spaţiile care separă mişcarea Cum putem să reuşim? Fiind conştienţi. Acest înec est e singurul refugiu. cu de e. voi sunteţi ca suspendaţi în aer. Nu vă limitaţi viaţa la undele care vă străbat mentalul. Puteţi să luptaţi oare împotriva umbrei voastre? A vedea că este o umbră este suficient 58 . fără a fi conştienţi vreodată de intervalul care le separ idul în care ele capătă formă şi în care dispar. adică de natura voastră profundă. departe de pământul vostru natal. Aceste spaţii pure dintre nori sunt tocmai ecerea prin care puteţi să ajungeţi din nou la infinit.

Spiritul trebuie ie vid pentru a percepe lumina interioară. Treziţi-vă. ci să cunoaşteţi. Tot ce ea ce nu este inima voastră profundă este împrumutat. sunt. Eu nu recomand nici una din aceste formule. fie că sunt s ordide. dobândite.” Pers nu aş fi spus aşa. veţi constata că dispare. lasă-l în pace. Voi sunteţi conştiinţa pură. Într-o zi. adăugate. ele intră în voi şi pun în lanţuri adevărata voastră natură. Aflaţi ce este l vostru. Sufletul nu se manifestă decât atunci cân d este 59 . se punea întrebarea care cea mai bună metodă de a stăpâni un cal: a-l epuiza sau a-l ţine în frâu? Iar metoda a fos ranspusă pentru a vindeca turbulenţa mentalului. nu vă cer nimic altceva. Poţi să mă înveţi cum să-l liniştesc?” Buddha îi răspunsese: „Unde şi îl voi linişti. veţi vedea că în voi istă nici un cal de stăpânit şi nici un mintal de învins. Cine poate să pună mâna pe o umbră?” Buddha a mai adăugat: mine. fie că sunt sublime. Ne cereţi să renunţăm la idei. umbra propriei voastre ignoranţe. ele vă sunt străine în esenţă. Ele nu sunt voi. Agitaţia provine tocmai eastă dorinţă de a-l imobiliza. că trebuie să renunţăm şi la gândurile bune? Cel care vrea să cunoască identitatea sa real ie să abandoneze binele ca şi răul şi să renunţe la orice conţinut mintal. Nu trebuie să luptaţi. toate. Ele vin de la periferie. ci altfel: „Nu încerca să lupţi.” „Tocmai aici este dificultatea. îmi scapă tot timpul. Nu există nimic vostru decât o fantomă. o persoană îi ceru ajutor lui Buddha: „Spiri tul meu este neliniştit. să stăpâniţi sau să disciplinaţi un lucru care nu există. este acelaşi lucru. zise omul. inaccesi impresiilor şi stimulentelor lumii exterioare.OSHO pentru a obţine o „victorie”. Există oare un cal îndărătnic în capul vos aţi să-l obosiţi. Vă invit mai degrabă să priviţi în voi. Sfărâ e ideilor pe care le târâţi după voi sunt din fier sau din aur. Gândurile. În trecut. L-am liniştit nu-i aşa?” Dacă vă mulţumiţi să vă observaţi mentalul fără a interveni prindeţi sau să-l supuneţi. 4.

şi observaţi ce se întâmplă. din câte spuneţi. Comportamentul se schimbă ori de câte ori con e un alt nivel. de toate sentimentele. Crescând. Nu îl veţi descoperi decât după ce aţi curăţ t şi asanat mentalul vostru. uşile erau de prisos. Însă. însă mai ai un ngur defect. 5. mai informaţi asupra problemelor religioase. e mare. Cum nu exista nimic care să po ată fi furat. de toate impresiile.OSHO eliberat de influenţe şi de condiţionări. „Coliba este fo e mică. ”Totul merge bine. copilul se dezinteresează în mod spontan de ursuleţul său de plu s. A fost odată u adhu care trăia într-o colibă expusă la toate intemperiile. Eu venerez o statuie. m savanţi. „nimicul” vă arată adevăratul v p. este de necrezut. „Nu am nevoie. Dumnezeu înaintează în deşert. statuia unui zeu. Într-o zi. va începe o altă viaţă. A do zi reveniră cu un dar. şi nici o adezi eţi înceta să visaţi. Este singurul tău defect. Credeţi că este loc pentru doi?” Soldaţii se distrară copios. explică ermitul. un maestru se adresă unui dintre discipolii care era foarte învăţat.” Discipolul reflectă îndelung fără a reuşi să găsească o greşeală în comportam trul îi spuse într-un târziu: „Există prea multă religie în tine. Voi sunteţi plini de gânduri şi cu cât deveniţi mai erudiţi. trecură pe acolo nişte soldaţi şi cerură apă din ei se mira că nu există nici o imagine pioasă în locuinţa omului sfânt. Fiţi goi. Debarasaţi-vă de toate gândurile. Nici o minune nu o depăşeşt aceea care se naşte din vid. nu este necesară nici o imagine divină. mintea voastră se îngreunează iar sufletul vostru nu se poate ridica. Renunţă la jucării fără ca acest lucru să-l coste nici cel mai mic efort. Mă sfătuiţi să renunţ la această practică? Nu vă recomand nici o renunţare. cu atât vă veţi îndepărta mai mult de ziunea divină. A considera că omul este excepţional doar pentru că este în stare să recite fintele scripturi de la început şi până la sfârşit.” Cum este posibil să avem prea multă religie în noi? Foarte simplu. când intelectul vostru este prea absorbit în gânduri spi rituale. Când cunoaşteţi ea multe doctrine religioase. Într-o zi. nu îşi poat e întinde aripile pe cerul adevărului. Dumnezeu trăieşte singur aici de foarte 60 .

căci această locuinţă. Conştiinţa nu are ormă. Uneori. Stingând lampa. este necesar 61 . O minusculă flacără mă împiedica să vă lucru mai devreme. Nu vă delectaţi elaborând imagini care să înfăţişeze nitatea! Consacraţi-vă mai bine toate eforturile distrugerii imaginii mentale care e ste „eul”. acel „eu cred în ne”. În acea clipă. „nirvana”. am înţeles că lumina divină nu se poate revela atâta tim candela „eului” arde în mine. instalaţi divinul în voi. spuse sadhu-ul arătând spre inima sa ste neîncăpătoare pentru doi. nici sfârşit. Atâta timp cât propria voastră persoană va fi cea mai scumpă preocupare a voastră. Idolii sunt ceva pueril. Noi ne ocupăm de ceea ce este îndepărtat şi greu şi pierdem din vedere ceea ce ne este la îndemână. Ne îngrijim de alţii şi rămânem noi înşine săraci. Pentru a cunoaşte adevăru a vă descoperi propria esenţă. Expresii precum „stingerea eului”. deoarece ceea ce există f tribute nu poate să înceapă nici să aibă un sfârşit. „samadhi” înse . Cum este cu putinţă acest lucru? Abandonând credo-ul vostru. a atinge divinul. Ea este nedefinibilă. Cât de uşor va fi atunci să percep adevărul! Ceea ce este simplu şi uşor pare întotdeauna dificil. Dumnezeu nu trebuie adorat. Eu am dispărut. deoarece este şi foarte si mplu de uitat. Kabir cânta: cărarea iubirii este atât de strâmtă încât utem merge pe ea unul lângă altul. Ele sunt sinonime. Într-o seară în care am rămas treaz până la o oră târzie citi. ne depărtăm de ire. Lăsaţi templele. în inima voastră. mi-am dat seama că luna plină îşi revărsa strălu prin fereastră şi inunda camera mea cu nectarul ei. el nu are limite. am avut o surpriză. În definitiv ce altceva faceţi oraţi pe voi înşivă? Este culmea iluziei. publicul se identifică atât de mult cu actorii unei piese de teatru sau a unui film încât nu îşi mai dă seama de starea sa de spectator. El trebuie trăit. Acest lucru vi se întâmpl d constant în viaţa de zi cu zi. a egolatriei şi a prostiei. Voi adoraţi c e aţi fabricat voi înşivă după chipul şi asemănarea voastră. în r aţia voastră. nu exista loc pentru cel ultim în voi.OSHO mult timp. conştiinţa. Aceasta este o vastă scenă.” Divinul este invizibil. Evenimentele exterioare vă fa scinează şi uitaţi că voi sunteţi instanţa care vede. Ea nu are nici început. Absenţa sa va inaugura prezenţa lui Dumnezeu.

e te în voi. Atenţia va face din spiritul vostru o oglindă pură. Acel „eu” de carnaval. Calm vă rog! Pentru a se manifesta. regel e „eu”. starea meditativă nu vă va mai părăsi nici ziua nici noaptea. Lăsaţi-vă să cădeţi în oceanul existenţei ş rmonia. Ascultând vântul. În curând. niciodată în repaus? În picioare. în orbire. deoarece fiinţa cu adevărat conştientă. 62 . total trezită. fiţ iţi cerul împreună cu cerul. de inocenţa plantelor. înainte întreprinde orice lucru. a râurilor? Pentru că atribuindu-vă o identitate specifică. O pace divină se va răspândi în voi. Agitaţia. zgomotul exterior este nesemnificativ. voi răspândiţi în jurul vostru tensiune. Vegheaţi să fiţi lucizi în tot ceea ce faceţi. plictisiţi sau adormiţi. propria v oastră harababură mentală. bucuria inalterabilă şi muzica interioară care aparţin ese nţei voastre divine au nevoie de un ecran de fond alcătuit din tăcere. vacarmul lum ii este inexistent. Singura problemă reală este propria voastră nervozitate. v onsideraţi ca separaţi. aşezaţi sau culca inactivi. este incap lă să facă rău semenului ei. de cea mai fină emoţie. vă va purifica acţiunile. El îşi e n iluziile voastre. Încetaţi să fiţi işte somnambuli. fiţi vântul. lumina împreună cu razele soa . de cel mai neînsemnat gând. tens unile şi disperarea voastră poartă. aceeaşi denumire: ego-ul. Voi sunteţi o picătură de apă. diferiţi de restul. expulzaţi uzurpatorul. Pentru inima mulţumită. În consecinţă.OSHO un singur lucru: să vă treziţi şi să vă daţi seama că sunteţi într-o sală de spectacol mult. de fluiditate. agitaţie. gălăgia. Nu vă izolaţi. De ce sunteţi lipsiţi de graţie. Niciunde în natură nu se poate întâlni o trepidaţie egală cu ace ntalului. Sub ploaie. toate. fie că este mare fie că este mic. Neliniştea voastră. Comportamentul vostru reflectă foarte bine tulburarea voastră. agresivitatea voastră. al cărui comportament devine î regime conştient. întunericul împreună cu noaptea. Meditaţia sfârşeşte pr cuprinde întreaga viaţă a celui care începe să existe total. Fiţi conştienţi iecare gest al vostru. Răul nu poate continua decât în ignoranţă. Nu simţiţi că mental ul vostru nu este niciodată echilibrat. a anima lelor. realitatea acesteia.

Dumnezeu. „creator tot ceea ce este. Neînţelegerea voastră este cea care intro uce distincţia. ego-ul. Termenul de non-acţiune. încununarea S inelui etern. Din punctul de vedere al cunoaşterii. în mormânt. Morţile şi reîncarnările se vor su obţinerii stării de samadhi. Brahma. eliberarea. Sarahapada a spus: „O. trăieşte degeaba.. există mai presus şi dincolo de corp. Din punc tul de vedere al 63 . ca un repaus şi nu ca o activitate. există unire. Ceea ce rămâne după aceea este existenţa pură. iar simţurile reprezintă porţile l ui. e i mari morţi i se mai spune şi moksha. Lumea poate intra în organismul vostru pentru că aceasta face parte din ea. Corpul este o formă a lumii (samsara). şi nirvana. Atunci când nu mai faceţi ni şi spiritul vostru a devenit imobil. Acesta este Atman. Samadhi este marea moarte deoarece risipeşte „e ul” şi opreşte roata naşterii şi a morţii. este evident. eliberare. Faptul de a le distinge nu se referă la natura lor interioară. voi sunteţi cei care disecaţi. desemn ează tocmai acest lucru. Veţi vedea sursa. Veţi vedea de o manieră directă şi imediată. numai voi puteţi intra în el. Samsara nu este altceva decât n irvana. Diferenţele nu sunt obiective. du-te şi te odihneşte în locul pe care soarele şi luna nu îl pot atinge. în care nici măcar aerul nu îndrăzneşte să intre!” Acest găseşte în voi. deoarece moart fizică nu târăşte şi partea psihică. sufletul. ceea c inima vieţii. de gândurile sale. Mentalul vostru este un amestec de impresii venite din afară pe căi senzoriale. Realitatea este una. nu sunt două lucruri diferite. lume a tranzitoriului. Corpul vostru este accesibil altora. care introduceţi o d ualitate. dhyana. iese la iveală un lucru despre care învăţăturile reli ioase nu vă vor putea învăţa niciodată. însă vă veţi lua un altul şi veţi renaşte. Atman. s etul său. Deoarece nimic nu are valoare atunci când conştiinţa este absen Samsara. de sentiment ele sale. sufletul. Vă cer să consideraţi meditaţia. Cel care nu îşi găseşte centrul său vid şi pur.OSHO Culmea meditaţiei sau a stării de samadhi este ceea ce eu numesc „marea moarte” Cor pul vostru va muri. a efemerului. încetarea „acţiunii”. mintal. există fuziune. însă voi le percepeţi ca fiind diferite. a eliberării. cel care ignoră identitatea sa. ceea ce se găseşte în centrul tuturor acţiunilor. calmul absolut.

Îţi voi da tot ce-ţi doreşti. el nu r unde decât sensibilităţii şi receptivităţii „nimicului” din om. săpaţi în puţul sufletului cu unealta medita epărtaţi tot ceea ce 64 . El este fructul dezvoltării conştiinţei voastre. Acesta va face ca drumul spre eliber să fie mai puţin anevoios iar accesul la adevăr mai uşor. Cum ar putea o perso astfel de lucru alteia? Este cu neputinţă ca un astfel de lucru să poată fi cumpărat sau vândut. Adevărul nu vă poate fi dăr oferit drept pomană şi nu îl puteţi lua cu forţa. disponibili. Nimeni nu vi-l poate da sau vinde. Văzând ego-ul lui Bimbasara în acţiune. M vira spuse: „Maiestatea voastră trebuie mai întâi să meargă să-l vadă pe Punya Shravak. singura problemă constă aşadar în a inversa lumea vo stră interioară. Ce devine apa de ploaie? Ea e pe dealuri. Bimbasara se duse la acesta şi î spuse: ”Am ceva să-ţi cer.” El îşi imagina că va putea să pun a ce dorea în acelaşi fel în care cucerise lumea. însă am nevo tă cunoaştere care pune capăt suferinţelor şi durerilor. şi el vă va umple. fiţi în întregime liberi. răspunse Punya Shravak. pentru cel trezit este nirvana. Voi sunteţi simultan samsara şi nirvana.OSHO ignoranţei. Adevărul voi. Orice violenţă este o mişcare o ego-ului asta nu poate coexista cu adevărul. Nu încercaţi să îl luaţi cu asalt. Adevărul are o esenţă similar a a apei. ori care ar fi preţul pe care sunteţi dispus să-l plătiţi. Ceea ce pentru omul adormit este samsa a.” „Ma te. un al acestei ţări.” Nu există altă modalitate. Într-o zi. îi spuse. înseamnă a avea spiritul liber d entaţie şi ură. meditaţie înseamnă seninătate. Trebuie să-l găsiţi singur. există diferenţă şi chiar opoziţie. ea coboară versanţii şi merge să umple găurile. şi să obţină fructul meditaţiei sale. În consecinţă. Vinde-mi fructul meditaţiei tale. Adevărul nu poate fi cumpărat. pentru suflet este cunoaştere. Ceea ce pentru lume este ignoranţă. înseamnă a rămâne netulburat în lăuntrul fiinţei tale. cere-mi oricât pofteşti. Nu îl căutaţi altundeva. şi nu în a modifica lumea exterioară. Dacă voi vă schimb ul se schimbă. Problema principală. el este în mine. privirea voastră. regele Bimbasara se duse să-l î tâlnească pe Mahavira: „Caut adevărul. Trebuie să dispăreţi până în punctul în care deveniţi u Divinul nu poate intra decât pe poarta vidului.

Voi veniţi aici pentru a mă asculta. Ardoarea dorinţei voastre. Însă ce faceţi Bâjbâiţi în toate direcţiile şi plângeţi după ceea ce nu v-a părăsit niciodată. ce ar trebu vă spun? Nu ar fi bine să tac? Ce plăcere. STĂPÂNUL CASEI Sunt fericit să vă revăd. dacă am putea rămâne aşezaţi în tăcere.OSHO aparţine lumii exterioare. voi nu aţi fi obli scultaţi şi totuşi adevărul s-ar dezvălui. Nu poate fi altfel. putem constata imed lipsa de sens a cuvintelor. existenţa. Nu vă puteţi pierde condiţia voastră ori ară. fiinţa. Spiritul a dispărut. ne putem foarte bine da seama de neputinţa cuvintelor. Experienţa beatitudinii. Însă când trebuie să exprimăm ceva vital. A aspira la cel ultim şi a aştepta în tăcere sunt rugăciuni. Încercând să le descriem. o mulţime de căl gări se adunaseră într-un 65 . care ucid în mod constant realitatea vie pe care încear că să o cuprindă. Într-o zi. ele eşuează lam abil. În această clipă de fericire ce ar trebui să vă spun? Ce ar trebui să vă spun în această clipă în care aşteptaţi cuvintele mele? În asem nte. Ce aberaţie de o predică frumoasă. nu mai ştiu exact cine este autorul ei. Ele sunt bune atunci cân d nu avem nimic deosebit de spus. Muzica pe c re vreţi să o auziţi se ridică în fiecare clipă în inima voastră şi căutarea voastră spre A continuă rugăciune. Prin urmare. d să vă apropiaţi de real fără intermedierea mentalului. Ceea ce f umană doreşte să găsească. În voi înşivă. nimic n u este mai frumos decât nostalgia divinului. deoarece el este în fiecare din noi. Aş putea să tac. nu mai rămâne decât litera. foarte aproape. se află deja în ea. setea voastră de adevăr perceptibile. în tim l se găseşte dintotdeauna în profunzimile voastre. Inimile voastre şi inima mea bat în acelaşi ritm. calmi. Este minunat. singurul bun care este de preţ nu vă poate fi luat. eliberaţi firea voastră. Cel la care aspiraţi este acolo . viziunea frumuseţii sunt atât de su btile încât ele nu seamănă cu nimic cunoscut.

Voi dormiţi. Omul care s-a adresat călugărilor nu a predicat. Lumea exterioară nu vă va aduce niciodată ceea ce este etern oricât de mult veţi merge pe urmele ei. voi nu sunteţi ceea ce este evident. Era s ingurul răspuns posibil. el nu poate exista decât în voi. Învăţătura lor nu era o predică. vă intoxicaţi din ce în ce mai mult. Iată ce înseamnă: „O. nimic din ceea ce 66 . era un sem al de alarmă. urmăreşte cu disperare mirosul pe care îl răspândeşte el însuşi. Demersurile care vă pot pune în contact cu fenom enele periferice nu sunt deloc potrivite cu călătoria interioară. la rândul meu. A vă trezi este sin a cale. Atâta timp ormi. călugări!” Ecoul acestei e ună încă mult timp în tăcerea sălii. calmul. cel mai preţios lucru care există şi care nu poate fi discutat.OSHO templu. Pentru aceasta orice acţiune este inutilă. Iată ce răspunse: „O. Christos au chemat. se îndepărtează în mod implacabil. Mahavira. călugări! adevărul în lume. Un călugăr îi puse încă de la început o este adevărul?”. Krishna. Scuzaţi-mă. trebuie vă treziţi. cu mâinile întinde spre ceea ce deja po edaţi. sunt convins de acest lucru. Gândurile voastre vă duc foarte departe în derivă. el există. însă pot să mă în a vă scoate din letargie şi la a vă împinge să descoperiţi natura voastră reală. Nu întrebaţi pe nimeni pentru a afla ceva în legătură cu acest subiect. Este acelaşi lucru cu ceea ce vreau să vă comunic. Vizitatorul era considerat un ilumi .. El a adresa t doar o chemare a congregaţiei la fel cum strigăm pe cineva pentru a-l trezi. Şi eu strig. iar cea. voi nu vedeţi ceea ce sunteţi. ci a chemat. călătoria spre centrul f iinţei voastre. Apoi maestrul părăsi acele locuri fără a mai adăuga ni Înţelegeţi acest lucru? Ce a spus? Totul. Sala fremăta într-o atenţie încordată. însă nu voi încet Ce altceva aş putea să fac? Faptul de a vă comunica adevărul este exclus. Iată de ce acest om nu a vorbit. beatitudinea. A distruge ignoranţa înseamnă a găsi adevărul. Mă auziţi? Îmi permiteţi să vă tulbur somnul. ca să asculte predica unui învăţător. să visele? A visa vi se pare liniştitor… Fiţi atenţi. răspunsul său era aşteptat cu nerăbdare. în nebunia lui. asemenea cerbului moscat care. la rândul lor. A formulat tot ceea ce merita să fie exprimat. Budd ha. Nu trebuie să căutaţi.

În ceea ce priveşte spiritualitatea. Ce este religia? Gândirea poate demonstra numai ceea ce ea nu este. ate nt şi receptiv. altfel spus construi o himeră. Părăsiţi tot ceea ce aţi crezut. opiniile voastre. dar valabilă dacă luăm drept „religioase” doctrinele aşa spirituale. acest lucru nu va face decât să tulbure şi să deformeze v unea voastră. a percepe cu claritate elementele care vă împiedică să vă ridicaţi din patul ru. deciziile voas tre sunt toate oarbe. Credinţele voastre. Sunt halucinaţii. declara Karl Marx. trebuie meditat. Abordaţi adevărul într-o stare de calm total.OSHO puteţi face nu vă va fi de vreun folos. aflaţi ce este „religia” şi de asemenea în ce co stă ceea ce vi se serveşte drept religie. Nu daţi vreo importanţă gândurilor. orice credo nu este decât un morma de şabloane. nu păstraţi nici cel ma e la sine înţeles”. comportamentul vostru. nu acceptaţi nici o idee ca fiind de la sine adevărată. totul este obligatoriu fals. i ată un punct important dacă doriţi să vedeţi problema mai clar. 67 . t rebuie realizată experienţa. Ceea ce vă propun bisericile sunt colecţii de somnifere. Amintiţi-vă în fiecare clipă că nu trăiţi c a timp cât ignoraţi ceea ce sunteţi. Puteţi voi oare să ajungeţi cu adevărat undeva? Visaţi doar că înaint nimic mai mult. nimic frumos sau nimic bun în sensul profund al acestor termeni. Fiţi atenţi. Asemenea lui Karl Marx. nici o dogmă ca fiind intangib ilă. voi confundaţi religia cu manipulările care nu s unt altceva decât o administrare de droguri. de a fi din nou conşt enţi. „Religia este opium pentru popor”. tot ceea ce credeţi că ştiţi. de narcotice. Pentru a şti ce este. Nu gândiţi nimic. cu spiritul perfect vid. nimic mai mult. emoţiilor. Înainte de a aspira la spiritualitate. Somnul la care mă refer este absenţa cunoaşterii de sine. trebuie traversată o sadhana. Restul va urma fără eforturi. Ceea ce percepe acela care doarme nu es te decât o iluzie. Aceasta nu vă va arăta decât o proiecţie pe care deja o gândiţi. Nu vă ocupaţi decât de acest lucru: de a vă trezi. Cunoaşterea voastră. Afirmaţia este falsă în c eea ce priveşte religia autentică. nu puteţi face nimic corect. Ce este de făc ut? Mai întâi. nu credeţi nimic de la înce . acţiunil are le credeţi „ale voastre”.

Formele mentale devin atât de puternice încât voi le percepeţi ca tangibile. veţi fi sclavul credinţelor voastre. vide care duc direct spre delir. Dacă adoraţi o anumită i ine a divinităţii. Utilizaţi propria voastră inteligenţă. ci să ieşiţi din visele voastre. Nici cea mai neînsemn ată ipoteză nu trebuie să rămână. Dorinţele voastre creează tot felul de situaţii. sufletul sau adevărul sunt într-un t fel. toate. şi nu vedeţi nimic. mintea voastră este neobosită atunci când e vorba de a visa. Vă cer să renunţaţi la idei. adorato rul lui Krishna îşi va vedea iubitul în nuanţe albastre. nu presupuneţi nimic specific. Adevărul se revarsă ca o mană cerească celui care nu are nic noţiune referitoare la el.OSHO Păstraţi-vă deci mentalul liber. Trebuie să ştiţi că n ste necesar să vă străduiţi să înţelegeţi adevărul. Pentru a cunoaşte adevărul. Fiţi in nţi. Imaginaţia voastră este extraordinar de fecundă. construcţiile voastre mentale învălui devărul cu o ceaţă grea. şi aşa mai departe. Creştinul va vedea un crucificat. Nici să aţi un concept cu altul. exterioare vouă. Aveţi doar o idee despre fo rma pe care o au construcţiile voastre mentale. abţineţi-vă de la orice teorie care se referă la el. Dogmele au provocat o separare li sită de sens. din catehismele voastre. ci memorie ş smă. în realitate ne-ştiind absolut nimic. care nu se aşteaptă la nimic preconceput. deoarece nu există treizeci şi şase de r ealităţi. 68 . Romanele vă ţin loc de realitate. nimic mai mult. Reţineţi bine te filme nu au nimic de-a face cu realitatea. imparţiali. de fenomene care nu există. Aceasta nu are de-a face nimic cu religi a. Dacă voi decideţi că Dumnezeu. Visele pe care le aveţi atunci când dormiţi ni sunt singurele. Voi nu le ignoraţi. altfel nu veţi sfâ de păianjen care vă înconjoară creierul. Ştiţi foarte bine că visaţi chiar alungul întregii zile. o înmulţire exagerată a sectelor. dacă îi rezervaţi un loc deosebit în lumea voastră onirică şi vă înclina o suficientă ardoare. Eu nu vă cer să renegaţi un Dumnezeu pentru a îngenunchea în faţa altuia. independenţi. Voi interpretaţi totul. din fa tre. Ele vă vor aduce convingerea liniştitoare că şt o mulţime de lucruri. preconcepute. căci ele sunt. veţi sfârşi prin a avea emoţii intense şi viziuni puternice. C edinţele fac inteligenţa voastră să scadă în mod automat. Ştiinţa voastră nu va fi cunoaştere. Altfel s us.

Veţi înnebuni. Niciodată adevărul nu va fi descoperit pe această cale. experienţa directă. nu gândiţi nimic în domeniul adevărului. ci de vindecare. Adevărul există pentru că el nu poa te face altfel. sadhana nu este ceva care ţine de erudiţie. eliberarea care vă alitatea. unteţi incapabili să vedeţi şi tot ceea ce gândiţi va fi întotdeauna fals. Calea. veţi parcurge distanţe mari fără a ajunge la nici o destinaţie e nenumărate concluzii fără ca vreuna dintre ele să vă rezolve problemele. Nu căutaţi deci adevărul. Dacă vă fac să raţionaţi. Sunteţi orbi. oricât ar fi de savante sau de poetice. nu vă vor potoli setea. frâne. toate credinţele sunt presupuneri. Cum aţi putea percepe atunci ziua? Vindecaţi-vă! Faptul de a reflecta nu vă va însănătoşi. Pent ru că imediat ce aveţi ochi de văzut. Propoziţiile ref ritoare la apă. întorcându-se spre ceea ce nu este ea şi se găseşte în stare de dual . convinşi fiind că delirul vostru realitate. voi vorbiţi fără a aplica tratamentul salvator. Voi sunteţi cei care nu existaţi. ar păstra tăcerea. deveniţi voi înşivă autent peraţi că veţi obţine ceva ascultând poveşti. Vă rog foarte mul t. nu uitaţi acest lucru. Voi nu vedeţi ceea ce este aici. legănându-vă în timp ce ascultaţi basme cu zâ ici o pregătire nu este necesară. Fie că îl cunoaşteţi. fie că nu. Voi percepeţi lumea atunci când conştiinţa astră se fragmentează. Voi percepeţi adevărul în momentul în care conştiinţa voastră nu mai este di e odihneşte în unitatea ei originară. Un spirit ignorant nu poate concepe nimic adevărat. Dacă ei l-ar cunoaşte. i sunteţi propria voastră elucubraţie. vedeţi. Termenii de „viziune” şi de „lumină” pot să v e. Voi visaţi. Sau ar vorbi de vindecarea vederii. voi gândiţi. Nu încercaţi să gândiţi la eea ce ar putea fi adevărul. el este. A te gândi la lumină este o abordare filozofică sau 69 . Nu vă daţi seama ar de noaptea în care vă aflaţi. ci doar viziunea. nu o veţi şti niciodată.OSHO Ce înseamnă de fapt „a realiza adevărul”? Sfârşitul halucinaţiilor. Toate opiniile. bariere. faptul de a vorbi despre lumina divină nu vă va reda vedere să este exact ceea ce faceţi. e uimitor! Cei care comentează cel mai mult adevărul sunt cel mai puţin pregătiţi să-l desc pere. Spiritul elibera t de aburii somnului vede în sfârşit realitatea. de „mintal”.

Acesta este motivul pentru care energia voastră reală es te total lipsită de ego. la fel ca şi aceea a oa menilor de bine. el este. senzaţia de a vedea nu poate veni decât din interior. În realitate. La început. Sadhana vă face din ce în ce mai simpli. mentalul vostru nu este nu este contaminat. cunoaşterea falsă. Orbul poate primi din exterior indicaţii despre lumină. A doua vă pot setea.OSHO teologică. vă „ucide”. A învăţa înseamnă achi A trăi înseamnă energie. Apoi. Aceasta este o iluzie foarte puternică şi foa rte seducătoare pentru cel ignorant. Fiţi atenţi. de unde şi forţa lor. Ipocrizia arogantă a gândurilor. Acesta este motivul pent care sunteţi avizi de informaţii. Prima descrie apa. Informaţia este extrasă de la periferie. Vreţi să vă fie comunicată formul i sau vreţi să beţi apă? Sunteţi atraşi de cunoştinţe sau aspiraţi la cunoaştere? Intelectu in ce în ce mai complicaţi şi dilată în mod continuu „eul” vostru. iluzia lui „ n pericol mult mai 70 . iar „eul” se hrăneşte din ea. Ele întreţin şi hrănesc ego-ul într-un mod foarte subtil fără să fie der e de nimic. Sufletul nu gâ e. A vedea lumina este religie. În călătoria interioară. A doua aduce răspunsurile. Vă naşteţi puri. Po de toate felurile. Raţiunea vă dă un bagaj intelectual. vă permite să trăiţi divinul. Însă obţinerea unui lucru conferă un impuls. Dar acest „eu” este plin viaţă doar în aparenţă. nu este accidentală. Ideile îl înconjoară şi dacă voi vă ataşaţi de ele. mai cenţi. Cea mai mică rază de lumină îl plodeze ca un balon de săpun. alimentează personajul vostru social. este consecinţa naturală a gândirii („Eu gândesc. gândurile care bântuie prin lume se introduc şi se înregistrează în creier. Prima ridică întrebări. Şi cunoaşterea ultimă de sine desumflă în întregime balonul ego-ului. Gândurile sunt la rândul lor achiziţii extrem de perfide. este extrem de important să vedeţi care este diferenţ între cunoştinţe şi înţelepciune. Elanul vital provine din adâncul inimii. de ştiinţă. acestea formează în cele di id care vă jenează conştiinţa. Sadhan a vă dă viziunea spirituală. ceea c e explică de ce aceasta cere întotdeauna mai mult. dec eu sunt”). inclusiv mentale. însă epţia luminii. el este inconsistent. o excitaţie care aduce de dep rte cu un fel de injecţie de vitalitate.

OSHO grav decât abrutizarea. Această impresie că „voi” puteţi şti, vă face vulnerabili la g e celor din jur şi vă transformă în gurmanzi intelectuali. În loc să ajungeţi la cunoaştere diţiei voastre primordiale, voi vă ascuţiţi limba şi vă umpleţi mintea cu referinţe livreşt devreme sau mai târziu, veţi imagina că adevărul nu mai are secrete pentru voi. Cuvintel e se înscriu în memoria voastră. Ele se dispun sub formă de întrebări, şi întrebările produ automat răspunsuri. Această degradare vă diminuează puterea de discriminare, şi iată-vă puş are de mecanisme externe, străine sufletului vostru. Pentru a ajunge la cunoaşterea de sine, trebuie deci început prin a curăţa intelectul, prin a şterge ideile primite, pr in a vă debarasa de tot ceea ce nu este Sinele. Problema voastră nu poate primi decât o soluţie: a voastră. Nimeni nu vă poate ajuta. Nimeni nu poate trăi în locul vostru. Soluţ a nu vine niciodată din altă parte, ea este conţinută în problemă. Dacă întrebarea este int ră, cum ar fi posibil ca răspunsul să fie în exterior? Înseamnă că adevărul nu poate fi înv acest lucru. El trebuie să fie descoperit, dezvăluit. Aceasta este diferenţa fundamen tală între cel care a studiat sfintele scripturi şi cel care si-a redobândit centrul vid . Pentru lume, faptul de a fi educat este arhisuficient. În sfera divinului, acest lucru nu are nici o importanţă. Dimpotrivă, spiritul vanitos este căzut chiar mai jos d e punctul său de plecare. Ce vă pot aduce aceste informaţii? Noţiuni despre ceea ce nu e ste natura voastră luminoasă: despre lume. Voi nu „cunoaşteţi” niciodată lumea impermanenţe ea ce se găseşte în afara voastră este perceput din exterior, şi vă puteţi apropia oricât d t – distanţa va rămâne. Vă este uşor să stabiliţi un contact cu ceea ce nu este în voi, să nformaţii mai mult sau mai puţin aproximative şi să le combinaţi în mintea voastră, însă nu a niciodată cunoaşterea, experienţa vie interioară. Puteţi şti multe lucruri despre cutare au cutare fenomen, însă fenomenul în sine va rămâne inaccesibil pentru totdeauna. Ori, pen tru a cunoaşte, prima condiţie o reprezintă dispariţia oricărei distanţe. Puteţi aşadar să ceea ce sunteţi, dar nu şi ceea ce este separat de propria voastră fiinţă. Distanţa poate f 71

OSHO eliminată dacă ea este imaginară. Ceea ce nu este posibil în cazul în care distanţa es e reală. Un singur lucru este perfect apropiat de mine: eu însumi. Această fiinţă care sun t nu se poate îndepărta de mine, ea este Eu, adevăratul meu centru. Şi nu pot cunoaşte nim ic dacă lucrul respectiv nu este Acela. În cazul în care cred că m-am îndepărtat, mă înşel. utea să mă părăsesc pe mine însumi? Doar eu singur mă găsesc în profunzimea fiinţei mele, a găseşte portul meu, căminul meu, tronul perfecţiunii mele. Şi acesta este singurul lucru p e care îl pot cunoaşte. Reţineţi faptul că noi nu putem cunoaşte lumea. Avem anumite noţiun espre ea şi prin urmare putem să o aranjăm, sau chiar să o distrugem. Nimic mai mult. Di mpotrivă, ne putem cunoaşte propria realitate. Informaţiile despre atman, despre sufle t, sunt imposibile. Iată de ce shastrele, cărţile, cuvintele, ideile sunt insuficiente pentru a intra în relaţie cu lumea, cu universul non-Eului şi sunt total inadecvate p entru ceea ce este Eul. Ştiinţa este o „scriptură”, o shastra, un amalgam de informaţii şi teorii referitoare la obiecte, la fenomene. Religia este o sadhana, o experienţă vie , calea care duce la cunoaşterea de sine. Eu nu predic: orice predică este verbală. Av eţi nevoie de un tratament pentru a vă vindeca. Nu mă voi baza pe nici o doctrină spirit uală, ele nu duc la nimic. Vă voi vorbi despre metoda care vă va permite să vedeţi prin vo i înşivă. Voi repeta întotdeauna, şi niciodată suficient: gândirea este necesară în domenii nu puteţi avea o viziune, în lume. Ea nu trebuie să se amestece cu universul în care dom neşte viziunea directă. Orbul are nevoie să i se explice drumul. Omul care vede, vede fără indicaţii. Succesiunea ideilor nu reprezintă un semn de inteligenţă, ci de carenţă. Ea o proteză. Cunoaşterea adevărată este fără gânduri, ea este conştiinţă infinită, experienţ pire. Nimic nu o poate învăţa, crea sau provoca. Cunoştinţele nu vor fi niciodată cunoaşter Explorarea lumii nu vă transformă. Ea schimbă aspectul vostru exterior, am putea spune că vă schimbaţi hainele. Ego-ul vostru este încă prezent şi înţelepciunea absentă. În asem iţii, ipocrizia voastră se va agrava pe măsură ce vă veţi împodobi cu culori frumoase şi ve istanţa. 72

OSHO Între ceea ce este omul şi ceea ce crede el că este, există o prăpastie. Conflictul c are se produce în el, între centrul vibrant al fiinţei sale şi carapacea sa socială îi mine ză nu numai propria viaţă, ci şi pe cea a altora. Învăţătura aşa-zis spirituală şi religioa imba doar masca. Schimbarea la faţă necesită cu totul altceva: abandonarea a tot ceea ce nu este atman, avansând pe calea sadhanei, pe calea care este absolut intimă, per sonală şi incomunicabilă. Nimeni nu deţine „adevărul”, el este al vostru, el este voi, real tea voastră. Cel care pretinde că vi-l dă, vă înşeală, vă propune o iluzie. Ceea ce poate f nsmis este întotdeauna un obiect, niciodată realitatea. Aceasta este eminamente subi ectivă şi nu se revelează decât fiinţei care o trăieşte. Pentru a cunoaşte realitatea, înde aturile care vă ţin loc de identitate, aruncaţi tot ceea ce vă încurcă. Dezvăţaţi-vă. Când vor fi părăsit casa voastră, veţi recunoaşte gazda, stăpânul casei. Vi se vorbeşte despre şi despre nimic, şi de asemenea despre ceea ce este real, adevărat. Dar nicidecum des pre modul de a descoperi propria voastră realitate. Nimeni nu vă învaţă însă metoda, sadhan are duce la cunoaşterea de sine. Este o catastrofă. Aceste omisiuni reprobabile redu c omul la corpul său. Identificându-vă cu el, voi încetaţi să trăiţi, vă îngropaţi de vii. rganizate nu au nimic religios. Sunt secte, sunt mascarade. Religia este una sin gură, nu poate exista decât una. Dharma este dharma. Religia va continua să fie alunga tă de cuvinte atâta timp cât vă veţi mulţumi cu cuvinte, cu porunci, cu dogme, cu toate ace te lucruri care vă opun unii altora. Este stupefiant. Autorităţile aşa-zis morale îndrăznes să declare că discursurile lor, răspunzătoare de ura semănată între oameni, îi vor apropia ameni de divin. Ceea ce creează discordia între om şi printre oameni nu va conduce fii nţa umană niciodată spre lumină. Nu este posibil să culegem pace semănând furtună. Înmulţir cilor este o manifestare a inconştientului. Fiinţa care ajunge la cunoaşterea de sine, care redevine ceea ce nu a încetat niciodată să fie, nu poate fi un hindus, un creştin, un musulman. Ea este religioasă, ea încetează să fie sectară. Ce element spiritual poate să existe într-o instituţie? Toate organizaţiile sunt profane, sociale. Baza lor este ig noranţa care secretă ura, iar aceasta 73

Dharma însemnă topirea i voastre în inima voastră. grupurile. Nici un pelerinaj în spaţiu sau timp nu vă duce niciod ată spre interiorul vostru. pentru a putea sta alături de ei. Apărarea ş l sunt cu atât mai uşoare. Iar principala dorinţă a omului căru ia îi este frică este aceea de a-i speria pe alţii. mergeţi să vedeţi ce este în culise. templele? Ele reprezintă manifestări ale samsarei. urechile. nasul. moscheele. Toate dificultăţile îşi au rădăcinile în neputinţa voastră de a înţelege acest lucru: că s e şi mentalul vostru sunt mici ferestre deschise spre exterior şi că nu vă vor arăta nicio dată ce este în interior. ale lumii exterioare. Religia demnă de acest nume. Cel care percepe este în voi şi nu poate fi perceput prin aceste căi.OSHO generează violenţa. El capte ază ecoul a ceea ce se întâmplă în afară. Scopul lor nu este adevărul. şi în întregime intimă. Ochii. Simţurile voastre corporale vă atrag spre exterior. De aceea el îşi proiectează idolii în depărtare: vedea. al frumuseţii. încă din noaptea timpurilor. Naţiunile. Nu puneţi decât o singură întrebare ne sunt eu atunci când sunt singur. Atâta timp cât nu va fi re bilită în ea însăşi. fără companie. Acesta este motivul pentru care nu mărul reprezintă o grijă permanentă a oricărei instituţii. Mai multe persoane închise întreaşi galeră reprezintă sinonimul puterii iar aceasta dă o senzaţie de siguranţă. Fiecare om fabrică otrava care îl smulge din viaţă. asociaţiile de tot felul au un singur motiv: teama. Pentru a găsi natura voastră 74 . fiinţa umană se va strădui în zadar. Este exact ceea ce fac sectele. Părăsiţi scena. în orice femeie. nimic nu va ajuta suferinţelor ei i sale. al iubirii şi al mis terului vital care străluceşte în orice bărbat. este ceea ce faceţi mai profund în voi înşivă. ci siguranţa. Şi acest lucru va continua. regăsirea sufletului vostru. fără activitate fizică sau mentală?” Pot de la această întrebare bisericile. Instituţiile aşa-zis religioase nu conduc omul spre divin. Mentalul vostru de asemenea. gura. funcţia lor nu este de acest gen. nu este un e veniment social. Voi percepeţi lu poarta simţurilor. pielea sunt deschise spre periferie. Fiecare om îşi creează fantasmele care îi distrug inteligenţa şi bea în mod delibera upa care îl intoxică. Ea reprezintă răsturnarea completă. spre templul bucuriei. dharma. a fiinţei uman are loc în absoluta solitudine a sufletului şi nu are nici un fel de legătură cu ceea c e le faceţi altora.

omul devine relig os. priveşte. Voi nu pără moment învelişul fiinţei voastre şi deduceţi de aici. în gânduri.OSHO divină. nu este în afară. deoarece gândurile sunt extrovertite. Nu veţi avea niciodată certitudinea imedia crurile percepute de mintal sau de simţurile voastre sunt chiar aşa cum le vedeţi. însă concepeţi. Cel care trăieşte pe planul corpului şi al intelectului duce o existenţă profa „lumească”. Meditaţi şi vă veţi întoarce ac inti de ceea ce nu aţi încetat niciodată să fiţi. nu am întâlnit decât idei!” El nu a perceput decât straturile s rficiale şi a rămas acolo. Însă instanţa care vede. el vede şi dăruieşte fără a transpune nimic în cuvinte. Voi rătăciţi pentru că vă ecţiei. vă spun că fiinţa umană este adevăr. Personajul unui vis nu ştie că este un personaj de vis. în faţa mea? Poate că mă găsesc într-un vis. Săpaţi în voi înşivă. de pasiuni. deoarece el este interior. alungaţi norii şi cerul vi se va înfăţişa în frumuseţea sa imaculată. A vă gândi la Dumnezeu reprezintă tot un gând. Un calm de 75 . Voi puteţi să fiţi sinele. umpleţi lacunele inventând teorii. vă privesc. spargeţi-o. Insist pentru ca să nu întreţineţi nici zie în această privinţă. Vă văd. Cine îmi poate spune cu siguranţă că voi teţi aici. David Hume spunea: „De fiecare dată când st absorbit în mine însumi. to impregnate de dorinţe. conştiinţa ză nu poate fi un vis. Ele sunt. reinstalaţi-vă în sfârşi abil a cărui pierdere v-a făcut să plângeţi atâta amar de vieţi. el este voi. Toate gândurile acoperă realul cu un fel de pojghiţă. Este imposibil să aveţi o ideea oarecare despre Sin . Numai o privire clară poate vedea adevărul cât şi falsul. nimic altceva. Meditaţi. Dacă vreţi să ştiţi ce este în cochilie. să uitaţi suprafaţa şi să plonjaţi în adânc. Aici este ch te atât de simplu şi de natural! Însă pentru voi. De asemenea. la rândul vostru. acesta a devenit lucrul cel mai difici l care există. să-l cunoaşteţi. Ceea ce urmăriţi nu este departe. sa. ele aspiră la ceea ce este altceva decât voi înşivă. că suprafaţa efemer zintă totul. să renunţaţi la obişnuinţele voastre senzoria le. Cel car e este fals nu poate denunţa propria sa falsitate. aruncaţi tot ceea ce vă tulbură vederea. este natura sa. Imediat ce presimte o prezenţă dincolo de corp şi de psihic. Fiţi atenţi. trebuie să faceţi cale întoarsă. Voi interpretaţi.

OCEANUL DE ADEVĂR 76 . Conştiinţa voastră se va ezi. pacea. aveţi încredere. vie. Porţile palatului ceresc vă vor fi larg deschise: în voi Atmosfera calmă care domneşte aici îmi spune că înţelegeţi cuvintele mele. Acest lucru nu e suficient. fără gândire. fiţi martori neutrii ş etaşaţi. fără nici o reacţie. percepţia imediată şi pură. absenţa ideaţiei se vor instala. La început va trebui să faceţi eforturi. nimic nu îmi scapă şi totuşi me lul meu nu face nici cel mai mic val. vidul. Sunt în pace. Această „atenţie corectă” este meditaţie. Nu vă descurajaţi. atât de aproape. observatorul se va ridica în imensa lui maiestate şi glo ia sa va risipi toate nenorocirile voastre. Viaţa trebuie să fie trăită. Observaţi. veţi cunoaşte divinul. Într-o bună zi. n atura voastră originară. Ah! Cât de multă plăc i-ar face să-l percepeţi pe Acela şi să-l răspândiţi în jurul vostru! Realitatea este atât ape. Progresiv. În această stare. Soarele străluceşte deasupra voastră iar voi ţineţi ochii închişi. Atunci când veţi rămâne conştienţi în somn. Sub privirea martorului. Micşo rându-se. Mâine veţi fi conştienţi în orice împrej c nu vă va mai face să ezitaţi. ego-ul se ofileşte. Faceţi aceasta oriunde.OSHO nespus mă cuprinde. ca o flacără pe e nici o adiere nu o mai poate face să tremure. intelectul vostru va fi ca o mare întinsă. Sadhana martorului va furniza cu uşurinţă momente ale conş nţei care observă. însă în curând adevărul vă va abso un pas făcut în direcţia divinului nu este pierdut. nu înţeleasă. adevărul. o tăcere vibrantă. va veni şi timpul în care contemplarea se va stabiliza. realizaţi sadh vea o surpriză. Aud totul. Priviţi e exterioare cât şi pe cele interioare fără nici un scop. Veţi fi în aceas stare zi şi noapte. „eul” face loc Eu-lui. veţi şti că aţi pătruns dep i sunteţi inconştienţi chiar şi în stare de veghe. Această sadhana trebuie să devină continuă. Iată ste dharsan. oricând. Angajaţi-vă pe cale.

Omul care nu are cunoaşterea de Sine nu poate aborda decât co ncepte. Voi interpretaţi pe loc. a viziunii adevărului. ne că nenumărate comentarii despre Bhagavad-Gita umplu biblioteci întregi. Termenii sunt ai mei. Experienţa mistică este unică. a percepţiei d irecte. pentru ei nu se mai pune problema de a crede. maes l nu este decât un pretext. Voi vă ascultaţi pe voi înşivă.Nu acordaţi nici o importanţă filozofiei? Nu trebuie să fim informaţi despre adevăr entru a-l descoperi? Adevărul vă va fi cunoscut atunci când îl veţi trăi. Acest fapt explică toate contradicţiile nerezolva bile care există între secte. urechile voastre sunt înfundate. inclusiv shastrele. în timp ce numărul credinţelor depăşeşte orice închipuire şi f rant îi adaugă mica sa părere personală. Adevărul îi rămâne necunoscut. reprezintă în mod invari abil o oglindă narcisistă. Agresivitatea le aparţine. Ceea ce abo rdaţi în mod intelectual. Chiar şi cea mai perf ectă bună-credinţă din lume nu poate împiedica religiile să 77 . Bisericile sunt organizate în jurul unei doctrine. Şi ce sunt în realitate conceptele voastre? Le-aţi s uit din cărţile scrise de câteva autorităţi oarecare şi le-aţi asortat cu sosul vostru prop . Şi n nstructorii voştri sunt mincinoşi. traducerea este a voastră. Cum înţelegeţi voi cuvi tele mele? Au ele aceleaşi înţeles pentru voi şi pentru mine? Nicidecum. Religiile sunt fructul orbirii. Pentru că voi nu aţi trăit ceea ce am trăit eu. în juru l unui adevăr prestabilit în care adepţii cred. scrierile sfinte. voi daţi o semnificaţie specifică c ntelor pe care le spun. Or. între instituţiile aşa-zis religioase. Religia este expresia lui dharsan. între Buddha şi Christos ar fi putut exista ostilitate? Ad epţii unei doctrine îi detestă pe oamenii de altă credinţă. expli caţiile voastre pot oare să depăşească nivelul la care vă găsiţi în acest moment? Credeţi c pe Krishna atunci când citiţi Bhagavad-Gita? Evident că nu. Fără experienţă personală. Religia este realizarea acelora care c unosc adevărul. identică pentru toţi. Ele au culoarea ego-ului vostru.OSHO 1. nu îl veţi înţelege niciodată. Puteţi să vă imaginaţi pentru un singur moment. Tot ceea ce ştiţi re el este obligatoriu fals.

Nu ne putem gândi la adevăr fără a formula un co ncept în legătură cu el? Eu nu vă cer să nu reflectaţi absolut deloc. Cuvântul vă oferă u minuscul şi palid al imaginii pe care v-o faceţi despre adevăr. Puteţi oare să vă gân a ce ignoraţi? Nu. victima acestui paradox diabolic. e a aparţine conştiinţei. strălucitor şi viu. omul este victima acestei damnăr i. Cum este posibil să cunoaştem adevărul fără ajutorul cărţilor u trebuie să trecem obligatoriu prin ele pentru a ajunge la adevăr? Credeţi că dacă toate scripturile. o transfor mare totală a fiinţei. Din noaptea timpurilor. Intelec tul se repetă. veţi cunoaşte eternă a întregii creaţii. vă fac foarte pricepuţi şi. adevărul ar fi distrus odată ele? Cine depinde de cine? Cărţile de adevăr sau adevărul de cărţi? Nu. Ele au fost dictate de cel care a găsit lumina. sunt construcţii o eşti. nimic altceva decât cuvinte. Însă pentru voi ele nu înseamnă nimic. Renunţaţi deci la raţionamente dacă vreţi să ştiţ stea nu sunt decât cuvinte. 78 . şi întotdeauna aşa va fi. Cuvântul nu seamănă deloc c adevărul total. Cuvintele atrag alte cuvinte. Faptul de a atinge adevărul este o aventură fantastică. Nimic din vechiul om nu va rămâne în picioare. toate cărţile ar dispărea de pe această planetă. foarte inconştienţi. Renunţaţi la ele! Atunci veţi cunoaşte ceea ce nu este creaţia nimănui. Ceea ce veţi găsi va ţine întotdeauna de domeniul cunoscutului. fără nici o excepţie. Toate ideile. Ele sunt poate revelate. în acelaşi timp. Dacă doctrinele ar fi fost capabile să trezească omenirea. păst rate cu grijă în cărţile sfinte. acest lucru s-ar fi realizat de mult. Dacă vreţi să ajungeţi la ceea ce nu cunoaşteţ ebuie să părăsiţi tărâmul necunoscutului. materia produce materie. 3. Shast rele vă îndoapă memoria. niciodată shastrele au luminat omul.OSHO devină antireligioase. vostru neschimbat. 2. el nu este niciodată creator. Cunoaşterea este altceva.

Când conştiinţa nu mai este fragment tă. ea se va întoarce în mod spontan spre ea însăşi. El nu cunoaşte. nu vede. Nici o apariţie nu este o experienţă spirituală.OSHO Mă întrebaţi: cum este posibil să fie cunoscut adevărul fără ajutorul cărţilor sacre? n întrebarea: cum veţi cunoaşte adevărul rămânând aplecaţi asupra cărţilor voastre? Este o aceea că adevărul poate fi obţinut din exterior. Nu există nici o legătură între bâjbâiala orbului şi lumină. int iţia este trezirea voastră. Cunoaşterea este directă. Vă veţi odihni în ea doar a d nu veţi mai percepe nimic ca fiind în afara voastră. Această idee este tot o căutare în sam sara. Adevărul este obţinut prin percepţie el se revelează atunci când spiritul este tăcut. nu veţi vedea Sinele. Singura shastra reală este Sinele. Acestea sunt planuri total diferite. nu mai mult decât între reflecţi e. El bâjbâie în beznă. Există dou învăluie Eul vostru: cea a materiei şi cea a mentalului. spo tană. Apariţiile lui Krishna sau lui Christos reprezintă experienţe mistice? Nu. Funcţia sa este aceea de a gândi. 4. 5. nu discursivă. Tot ceea ce se află în afara voastră este lumea. Cât timp veţi vedea pe altcineva. Intelectul este somnul vostru. calm şi vid. În inima sa divină. Sinele este singurul vostru maestru ade vărat. n imeni şi nimic nu vi-l va putea transmite vreodată. de la un guru. Înseamnă intelectul prezintă ca adevărat este fals? Intelectul gândeşte. Amândouă se găsesc în afara voast cest fapt vă 79 . V eţi fi întotdeauna foarte depărtaţi de natura voastră profundă. drumul ei este circular. este un obstacol pentru călătoria interioară. în lume. Raţiunea nu vă conduce niciunde. Descoperiţi firea voastră originară şi veţi cunoaşte simultan adevărul. Adevărul este înăuntrul vostru. Toate cestea sunt de ordin psihic. Ea este conştiinţă. nu raţionament. sau de la o shastra. în vid. Reţineţi că şi scripturile sfi ac parte din lume.

80 . un ocean nelimitat de energie. În realitate. nici creierul. al lui Christos. căc ele se petrec atunci când simţurile voastre se odihnesc? Pentru că visul prezintă partic ularitatea de a se dovedi vis imediat ce ieşiţi din somn. Atunci de ce nu vă referiţi şi la visele voastre ca la nişte experienţe mistice. Acestea sunt fenomene fizice provocate printr-o i ntensă hipnoză. ea aparţine unei sfere cu totul diferite. sau a altcuiva. Acestea sunt proiecţii. cum îl putem vedea pe Dumnezeu? Termenul „a vedea” este înşelăto vă poate faceţi să presupuneţi că există ceva de văzut. Condiţia voastră originară nu este nici corp ul. Dimpotrivă. De ce faceţi aceasta pentru anumite fen omene psihice. un ego. însă mentalul nu este identic cu voi. o identitate. nici o distanţă nu este posibilă. condiţia voastră originară şi imuabilă. Este o iluzie printre multe altele. Nu există o persoană numită „Dumnez Ceea ce există este divinul care este o forţă. anumite scene me ntale generează o impresie foarte puternică de realitate şi chiar de spiritualitate. Această energie se manifestă sub nenumărate forme. de conştii nţă. Atunci. emoţionale. Putem spune că „Dumnezeu” este crea alitatea creatoare. Voi nu consideraţi nici odată vreun eveniment fizic ca fiind mistic. Distanţa pe care o creează este de asemenea un miraj. viaţa. sau mentale? Pentru că imaginile voastre mentale sunt dif erite de imaginile pe care vi le formaţi în contact cu lumea fizică: le vedeţi cu ochii în chişi. un „eu” diferit de restul existenţei. nici o separare. Acest lucru nu are nimic mistic sau divin. Aţi uitat felul vostru de a fi. 6. Se poate spune că vă concretizaţi dorinţele. Voi presupuneţi că intelectul face parte din esenţa voastră pentru că se găseşte în co stru. vise în st de veghe. d eoarece ele se prezintă în faţa ochilor voştri deschişi. Voi credeţi că sunteţi „voi” pentru că sunte nţi. el nu este fiinţa voastră re ală. În funcţie de persoana în cauză.OSHO surprinde poate. Identificarea cu corpul şi mentalul dau impresia de a fi cineva. Dumnezeu va fi văzut sub forma lui Krishna. după cum cuvântul „Dumnezeu” vă in ezenţei unei persoane sau a unei personalităţi supreme. amnezici. Acest „eu” iluzoriu vă epară de divin.

Căutaţi adevărul fără nici o i concepută. ea vă autorizează să nu faceţi un nal. Contopindu-se cu el. în ziua aceea îl veţi „v zeu” Restul este pură imaginaţie. Numai El există. Ceea ce este în valurile mării. Experienţa pe care o faceţi după stingerea „eului” este adevărata viziune d ce vedem atunci? Nimic care să amintească o identitate creatoare. de asemenea. Ce altceva înseamnă „vederea lui Dumnezeu” dacă nu absorb fiinţei voastre în fiinţa Sa? Cum ar putea picătura de apă să aibă o percepţie directă. Singura problemă este orbirea. Este o f ormulare nefericită deoarece cunoaşterea nu este o credinţă. Topiţi-vă în divin. A crede este atât de uşor! Voi vă mulţumiţi s din cap. faceţi al fel ca picătura de apă. Vă complăceţi în această situaţie din lene. Consideraţi că trebuie s a? Nu vedeţi că această întrebare conţine propriul ei răspuns? Cât valorează o credinţă pe raţi sau la care renunţaţi conform propriei dorinţe? Nu este decât o dorinţă oarbă. Unii numesc aceasta adevărata credinţă. „Celălalt” nu există. Nu mai există nici „e u” nici „non-eu”. Într-un anumit fel vă si ucideţi. nici să cetaţi să credeţi. cred în Dumnezeu şi vă aud spunând despre credinţă că este nocivă. o idee tă de orice interes. într-o perfectă stare de inocenţă.OSHO Forţa vitală creatoare infinită. Doctrinele v-au împuţinat inteligenţa. voi vă depărtaţi mult de sadhana. în timp 81 . Aceasta este adevărata viziune. adică „Tu eşti Acela iua în care îl veţi simţi. Conştiinţa a stare de spirit care are o valoare. în muguri sau în fr te este. Refuzaţi astfel viaţa. ime ală a oceanului? Pierzânduse în el. în ziua în care îl veţi vedea pe Acela. Niciunde nu rămâne o linie de demarcaţie între mine şi fiinţ osmică. Adoptând un credo oarecare. adevărul viu. extaz ul mistic. în mine. pe care o veţi redescoperi renunţând la „ ste „Dumnezeu”. ego-ul vostru să dispară în El. Eu sunt El. Un iluminat s-a exprimat în aceşti termeni: „Tat Tvam Asi”. cazul ultim fiind tot o credinţă. Nu vă cer deci nici să credeţi. Dacă vreţi cu adevărat să îl găsiţ ezeu. eu sunt El. care a nit apatică. nelimitată. Vă recomand să cunoaşteţi.

„Lumina mea nu-ţ folos. Descoperind adevărata voastră identitat ege ceea ce exprimă shastrele. Din nefericire. rugăciune. Abia atunci va fi spontană. Spiritualitatea este un mod a fi. La ce foloseşte adevărul altora? „Fii propria ta lumină. Nu veţi găsi nici un „eu”. Viaţa este religie. priviţi în voi înşivă. Voi puteţi fi religioşi. spuse călugărul. „Eul” este o iluzi lat din cauza unei necesităţi sociale: atribuirea de nume lucrurilor şi oamenilor. nu văd nimic”. Ce este acest faimos „eu” pe care toate lumea îl are în permanenţă pe buze? S-a întâmplat minaţi problema în voi înşivă? El există pentru că l-aţi primit niciodată în faţă. într-un act special. Primi o lampă şi tocmai se pregătea să plece ul în care gazda suflă în ea. Religia nu este o autorita te. Nu am găsit pe nimeni. un sadhu rătăcitor îşi luă rămas bun de la gazda sa. Într-o z rut să-l cunosc. în scrierile sfinte. nu sunt decât teorii. în orice împrejurare. Sadhana nu trebuie să fie un aspect sau un det aliu al vieţii voastre. eliberarea de ego vă plasează dintr-o dată în Tot. într-o devoţiune învăţată. Eu vă cer insistent să credeţi în voi înşivă. spuse călătorul. Nu există nici un alt mijloc decât acela de a te refugia în tine însuţi”. Depăşi ea izolării individuale. Aţi fost condiţionaţi să credeţi în shastre. un mod de viaţă în care totul devine devoţiune. Fiţi stabili pe propriile voastre picioare. un călug uneric beznă. Karl Marx avea dreptate referindu-se la opiu. Nu există. spunea Buddha. Ea trebuie să o pătrundă în întregime şi să vă însoţească peste tot nt. Însă ar fi trebuit să precizeze că stupefiantul poporului se găseşte în religii şi nu igie. Cu prima ocazie. Acţiunile sau comportamen ul vostru nu sunt niciodată religioase. în autorităţile aşa oase. când vă aflaţi într-un moment de m re linişte. V acelaşi lucru. Peretele vasul ui separă apa conţinută în el de apa înconjurătoare. bazaţi-vă pe voi înşivă. Fii pro ul tău adăpost.” Călătorul înţelese imediat. Învelişul „eului” vă ţine îndepărtaţi . Spiritualitatea nu constă într-un ri tual sau altul. Claritatea i soţi de-a lungul întregii sale existenţe. găseşte propria ta lampă. Num ele şi identitatea voastră au o anumită 82 . Într-o noapte.OSHO ce cunoaşterea de sine este o încercare considerabilă. făcând să se aştearnă bezna cea mai deplină.

Aceasta este doar sadhana parţială. o simplă transformare pe plan social . nu o evoluţie. Nimic real nu corespunde unor expresii ca „a atinge Nirva na”. orice s-ar întâmpla. pentru că nu aţi pierdut nimic. Sadhana se desfăşoară în timp şi spaţiu. iar atunci când se tr dă seama cu stupoare că nu şi-a părăsit patul. Singurul luc u de care aveţi nevoie este să vă treziţi. explozie. starea de dincolo de ataşare şi de detaşare. ca un actor care îşi joacă fără să piardă din 83 . de samsara (lume) şi moksha (eliberare). Nu un proces. o sadhana a bunătăţii şi a renunţării ste suficientă. Nu vă veţi întoarce niciunde. Nu veţi regăsi nimic. El nu aparţine timpului. O sadhana autentică vă cere să depăşiţi noţiunile de bine şi de rău. acest lucru cu o călătorie sau cu o căutare este foarte parţial. cum aţi putea deveni ceea ce aţi fost întotdeauna? S plă de fapt următorul lucru: iluzia pe care o aveţi despre lume. se şterg ca un vis şi vă descoperiţi centraţi în voi înşivă. conştiinţă pură c e orice dorinţă. „a-şi găsi sufletul”. În să adevărul se manifestă spontan. Nu există nimic intermediar. „a deveni atman”. Această transcendenţă a dualităţii se numeşte v aragata. de iubire şi ură. mai exact conceptele pe care le aveţi despre lume. imediată. Vă puteţi trezi oare încetul cu încetul? Nu. o răsturnare. pentru că nu a niciodată. „a se elibera”. Descoperirea adevărului este întotdeauna perfect este o experienţă totală. În profunzime. Sadhana poate fi foarte lungă. Dormiţi sau nu. Tot ceea ce se în scrie în timp este gradual. Adevărul se dezvăluie numai omului aflat în această stare. „a ajunge la beatitudine”.OSHO utilitate practică în lume. Vi saţi sau nu. conştiinţa imaculată şi inalterab inelui. nici ego. de virtute au păcat. Este starea în care există numai chitanya pură. este starea în care nu mai rămâne nici o idee de bine sau rău. progresiv. firea voastră nu are nici un nume. Cum inge ceea ce nu aţi părăsit niciodată. Pentru a realiza adevărul. dar nimic mai mult. o transformare. Acest lucru seamănă mai d grabă cu persoana care în somn visează la o mie şi una de întâmplări. Iluminarea petrece în afara timpului. Vegheaţi ca mentalul vo stru să fie alert şi neutru. Voi dormiţi. ci un salt. de e. Veetaraga chitanya. zi şi noapte. ca un fulger. este adevărat.

netulburat în în umilinţă. ceva deveni foarte limped . El este doar martor. Tânărul îl auzi şi. răspunse bătrânul. în acelaşi timp. atunc onfundaţi stăpânul cu servitorul. este n etulburat. Cel ce ajunge să descopere acest martor est e ca un lotus înflorit. Sinele nu este implicat nici în naştere şi nici în moarte. ca lumina fulgerului. păstrează şi că în concepte ceea ce percep simţurile. Cu cât această experienţă de martor mai profundă. el nu este nici maya (iluzie). Sinele. nu suferă. trebuie să ui t ceea ce aţi adunat. martorul. Dacă vreţi să realizaţi Sinele vostru real. nu se alătură. Mintea este doar ceea ce ştim „r ritor la”. şi atunci veţi înţelege că atman. El nu acţionează. El este mai presus de orice amestec. simt că merg şi. şi să-l urmaţi pe cel care cunoaşte. Această stare este o consecinţă firească a atenţiei. martor al suferinţei şi al beatitudinii. nici moksha (eliberare). Conştiinţa mea răm Acelaşi lucru se întâmplă atunci când mănânc. El le reflectă do oglindă în care se formează şi dispar mii de imagini şi care rămâne imaculată. vorbesc. cu atât sentimentele care vă fac să oscilaţi între o emoţie şi opusul ei se v zolva. că nu merg. Cuvintele misterioase se 84 . Există un oi care nu ia parte. Evenimentele sunt ceea ce sunt. lucrez şi aşa mai departe. Un astfel de om rămâne netulburat în faţa durerii şi a plăcerii. În momentul când păşeşti ient. El rămâne martor la tot ceea ce se petrece. Corpul meu se mişcă. Un sadhu în băieţandru ajunseseră odată pe malul unui râu. Sinele. „Cum vom traversa?”. Martorul nu se amestecă în ele. cunoscătorul es te identitatea voastră reală. este dincolo de orice dualitate. conştiinţa absolută şi pură. Omul activ care rămâne conştient nu este afectat d e evenimente. „Fără le”. martor al luminii şi al întunericului. dar acum ele se desfăşoară „în faţa lui”. Ce este mentalul? Un mecanism care adună. cu totul separat de noroiul din care s-a născut şi de apa în car e trăieşte. întrebă băiatul.OSHO vedere faptul că el nu este personajul piesei şi că nu se identifică deci cu ferici rile şi nefericirile acestuia din urmă. cunoscăt orul. care rămâne martor. Dacă voi credeţi că sunteţi creierul vostru. Sinele este mijlocul prin care ştiţi totul. Fluctuaţiile negative vor sfârşi prin a dispărea complet.

a doua este ef ectul. Aceasta nu este o cunoaştere în sensul obişnuit al cuvântului. conştiinţa pură onţinut. sau ca acela care veghează dormind. Acela.OSHO înregistrară adânc în inima sa şi îl călăuziră în tot cursul vieţii. pot să văd adevărul. Împlinirea primei părţi tei fraze atrage după sine realizarea celeilalte. Starea de samadhi este diferită de ştiinţă ş e ne-ştiinţă. În starea de samadhi n există obiect de cunoscut pentru cel care cunoaşte. vă găsiţi în c în care puteţi exista cu adevărat: în voi: Acest loc este starea meditativă.” Ce este foarte aproape de voi? Cu excepţia sinelui vostru. meditaţia. în centru inimii mele. pierd totul eoarece părăsesc singura comoară care este a mea: fiinţa mea. dar vă întoarceţi mereu spre ceea ce este străin şi părăsiţi ceea ce al vostru. va fi o mare greşeală. Într-o bună zi. nu este oare totul foarte îndepărtat? Voi sunteţi foarte apr oape de sinele vostru. deoarece ea nu mai are un obiect care ar putea fi cunoscut sau ignorat. iar Dumnezeu îi va surâde în fiecare piatră. Nu începeţi invers. este dhyana. Străduiţi-vă să deveniţi ca acel băieţandru. f rseze râul fără să se ude la picioare. Vă recomand chiar să nu păstraţi decât în mintea nu trebuie să conţină lumea. Ai ci şi nu altundeva. Prima este cauza. Când corpul tul vostru încetează să tindă spre exterior şi să se risipească la periferie. deoarece ceea ce nu se instalează în spiritul vostru nu va putea să-l hărţuiască niciodată. Nu mai este nimic de cunoscut. Este o stare de subiectivitate pură. Voi nu sunteţi niciodată „la voi”. eu sunt în mine. sau ca osteşte mâncând. un sadhu fu întrebat: „Ce este meditaţia. Cineva spunea că mi nu trebuie să conţină lumea şi că lumea nu trebuie să ocupe mintea. în intimitatea fiinţei mele. A rămâne în sine este meditaţie. Într-o zi. Numai unui astfel de om îi va fi acor dată eliberarea pe pământ. Pierzându-mi timpul prin împrejurimi. dar nu este evident nici ignoranţă. 85 . Acest fapt este suficient. Atunci când u sunt niciunde. Pot să o regăsesc numai întor -mă „la mine”. Nu mai există decât cel care cunoaşte. Deci nu putem spune că există cunoaşt ere. dhyana?” Răspunse: „A eea ce este foarte aproape.

se bălăceşte la suprafaţă. ca importanţă. O privire nouă transfigurează totul. Ignorantul care manipulează forţe puternice. Viitorul se găseşte în yoga. La acest nivel trebuie să aibă loc revoluţia Atitudine a voastră es e cea care creează atât lumea cât şi sclavia. Omul s-a amestecat atât de mult în materie încât o contrapon ere – cunoaşterea de sine – a devenit extrem de necesară pentru a restabili echilibrul. ea este tr formarea interioară. ea îşi pierde orice consistenţă pentru voi. eu vă cer să vă transformaţi. Nu vă mai gândiţi la lume. Această situaţi sinucigaşă. Religia autentică nu îi este ostilă. pentru a restabili echilibrul. în samsara.OSHO Eu nu vă cer să renunţaţi la lume. DETERMINAREA 86 . regăsi ru originar. Aceasta este ştiinţa viitorului. analizaţi mai degrabă ul în care o percepeţi. cunoaşterea de sine. Numai această învăţătură şi această practică vor putea da naştere unui o azele unei umanităţi diferite. Yoga este mult mai importantă decât ştiinţa. El coboară în s eanului şi nu ajunge să se cufunde în el însuşi. Un amestec de ştiinţă şi de ignoranţă este întotdeauna distructiv. în alegerea voastră. Sinele. Dimp ivă. El călătoreşte în spaţiu şi ignoră cine este cu adevărat. Faptul de a nega lumea sensibilă nu vă va schimba. este urgent şi imperios necesar să fie învăţată yoga. Dacă voi vă transformaţi. sfârşeşte întotdeaun rin autodistrugere. Nu există nimic rău în universul vizibil. Greşe felul vostru de a privi. ştiinţa omului. Omul este dezechilibrat şi ne icit pentru că ştie din ce în ce mai multe lucruri despre materie şi din ce în ce mai puţin despre el însuşi. inclusiv energia atomică. Întoarceţi-vă. eoarece nimic nu depăşeşte în univers. întreaga eaţie apară într-o altă lumină. Iată de ce. ştiinţa adăugată înţelepciunii poate transforma această lume într-un paradis.

moartea ignoranţei şi moartea fizică este de nemăsurat. o viaţă întreagă nu alorează nimic dacă poartă şeaua aservirii. vă desparte de viaţă. 87 . el însuşi. ajunge. poate fi depăşit. l deodată ţâşneşte către Eternitate. Imposibil ocolit. Sadhana voastră trebuie să vibreze de sankalp a. Experienţa care vă arată că voi sunteţi sufletul vă eliberează. ea es oare. Dacă timpul care v-a fost acordat între venirea voastră în lume şi ieşirea voastră din ea este folosit pentru cunoaşterea de sine. Traiectul corpului între concepţia sa şi d ezagregarea sa este scurt. De fiecare dată când vă apropiaţi de meditaţie. Întâlnirea poartă în sine ruptura. Ideea că voi sunteţi corpul vostru vă omoară. el. veni rea eternităţii. Ceea ce se adună trebuie să se împrăştie itabil. este fructul determinării. Reţineţi c acă lumea se construieşte în timp. Momentul de părţirii a sosit şi eu văd că aveţi inimile grele. corpul se grăbeşte către moarte. Orice progres în această lume are un început şi un sfârşit. De îndat onstituie. Durata este cu totul secundară. O clipă de atenţie vă poate salva. Toate distanţele cunoscute adunate. atât de vast cât spaţiul care separă corpul de suflet. adevărul. Realizările lumii se fac în sfera timpul i. nu sunt nimic în comparaţie cu acest infinit şi imaginaţia cea mai năstruşnică nu poate nici măcar să presimtă imesitatea care diferenţiază . câteva vieţi? Nimic. dar spaţiul între moksha. această şansă bate la poarta voastră te. itul. Sunt oare c va zile. Viaţa care devine sadhana vă aduce în fine moartea mis pariţia ego-ului care este eliberare. vi se oferă o nouă şansă să descoperiţi aceasta. El este moarte de la un capăt la celălalt capăt. sankalpa. moksha. Din contră. a naşterii sale. visul de realita te. Cunoaşterea de ine şi voinţa de a şti cine sunteţi sunt capitale. cele ale adevărului în sfera curajului. Voi veniţi să petreceţi aici cinci zile. De i ntensitatea sa depinde expansiunea nelimitată a clipei. fericirea pregăteşte nenorocirea şi naşterea est mul pas către moarte. Acest proces în nici un caz nu poate fi numi t viaţă. Ceea ce veţi considera ca “viaţă” este o agonie. De fiecare când vă naşteţi. Dar procesul.OSHO Un moment de sankalpa. de determinare absolută. Iată scurse cele cinci zile de “câmp de meditaţie”. de determinare totală. Contează doar acel moment de determinare absolută. moksha. expansiunea timpului. fulgerarea ego-ului şi dezagregarea fizică.

dar evitaţi să mergeţi pe cărări bătute. în voi. Voi trebuie să puneţi totul în operă dacă vr uşiţi. 88 . Adevărul este o împlinire pers lă atinsă cu forţa curajului şi cu eforturi continui. Vă vărat când setea voastră de adevăr va deveni de neşters şi voinţa voastră de a-l găsi total e aici. aşezat sub un arbore banyan. Omul se zbătu din toate puterile sale şi re iasă la suprafaţă. Şi cu răbdare. Căci ea mobili ează toate forţele care sunt latente la tine”. cei grăbiţi. o determinare absolută. Divinul nu este pentru cei slabi. cei leneşi. un tânăr sanyasin medita liniştit. “Te rog du-te şi-L e Dumnezeu cât timp îmi mai trebuie pentru a atinge moksha. Ea nu are sfârşit. ascetul sări pe acel care-l însoţea şi-i băgă hotărât capul sub apă. Să fie ca o cascadă a cărei ape cad încontinuu şi sfarmă zidurile ignoranţ astre. Ascetul sondă privirea interlocuto rului şi văzu în ea o dorinţă arzătoare de Divin. Calea există. dar fără curaj nu veţi face nici un pas în întâmpinarea ei. El nui răspunse îngerului care a vrut să ştie dacă şi el doreşte să-şi cunoască de asemeni viito timp mai târziu. Este ceea ce Mahavira voia să spună vorbind de adevărul obţinut prin muncă. Propriile voastre eforturi vo rasa progresiv calea care este a voastră. îngerul se întoarse. Fachirul râdea cu gura până la urechi. Setea de nestin evine sadhana la omul valoros. pentru a se scălda. Într-o zi un sadhu întâlni un înger. Nu speraţi la nici o pomană.OSHO Adevărata viaţă este “viaţă” de asemeni de la un capăt la altul. eliberarea” – îi spuse călugăru Nu departe de ei. el îl întrebă: “Ce-ţi doreai tu cel mai mult pe cân să te asfixiezi?” “Un singur lucru – exclamă omul – Unul singur! Aer!” “Acesta este secret să-L atingi pe Dumnezeu – spuse fachirul. După îşi reveni în fire după şocul suferit. El i-a promis să-l instruiască dacă accep la apa care curge aproape. Abia coborâţi la râu. O voinţă. Ce este această “determinare”? Un om a înrebat într-o zi un fachir despre modul de a-l atinge pe Dumnezeu. abia trăgându-şi răsuflarea. Ţin să v-o amintesc înaintea plecării. “Dumnezeu mi-a zis că-ţi mai trebuie trei naşteri” – l adresându-se lui sadhu. Şi mai ce încă? sadhana voastră. să aruncaţi totul în balanţă.

tehn re mentalul este 89 . DESPRE AU OR 1931 – 11 decembrie. El instaurează în special meditaţia zisă “Kundalini” şi meditaţia dinamică. Apoi va fi profesor de filozofie. este în acelaşi timp dorinţa inimii mele şi rugăciunea sufletului meu. El îşi petrece primii 7 ani din viaţă la bunici care-i acordă o mare libertate şi aprobă total interesul intens pe care copilul îl mani festă pentru problemele fundamentale privind viaţa. 1953 – 21 marti e. adevărul. El îşi aruncă şapca în pământ şi ţipă tremurând: “Asta e ortabil. Ce minune!” Sanyasin-ul dansă atâta şi cu aşa dăruire. religioase şi altele pe care el le denunţa drept ipocrite şi având o inflenţă rea. Căci această atitudine este deşteptare în sine. El parcurge ţări sub numele de acharya (învăţă eesh şi învaţă arta de a medita. 1966 – El decide să se consa cre în întregime trezirii conştiinţei umane. Bunica sa i-a răm as cea mai mare prietenă şi de altfel va deveni o discipolă a nepotului. El a urmat studii strălucitoare la Universitatea din Sa ngar (primirea în filozofie obţinută cu cea mai mare distincţie şi medalia de aur în concur uri naţionale de elocinţă). moartea. Regăsiţi întregul de adevăr. Un singur moment de pace. 1968 – El se instalează la Bombay şi inaugurează tehnici de meditaţie luţionare. ostilita rescu în mediile politice.OSHO Bătrânul fu cuprins de furie. încâ ost eliberat. Osho atinge iluminarea. de dragoste infinită şi de răbdare fericită sunt în stare să opereze tot. În timp ce mii de persoane se îndreaptă către el. Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) se naşte într-o familie modestă ja ină. încă trei naşteri!” Apoi îngerul se întoarse către tânărul discipol: “Pentru tine i atâtea naşteri câte frunze poartă acest copac”. Ochii sanyasin-ului se umplură de lacrimi El se ridică şi începu să danseze extatic: “Nu mai mult decât atât? Atunci totul este ca ş ! Există atâţia arbori pe acest pământ şi iată că numărul naşterilor mele viitoare nu vor d runzelor acestui singur banyan. la Kuchwada în Madhya Pradesh (India).

A început să i se spună “B l binecuvântat”. Alte centre autonome se deschid apro ape peste tot în lume. Discipolii săi încă mai demult găsiră a-l numi Osho Rajneesh. 1985 – 29 octombrie. Osho. s e adună în auditoriu pentru a-l aculta şi a comunica în tăcere cu el. Se creează o comun egon – Rajneeshpuram – oraş cu 5000 de locuitori. El instaurează de asemenea o hnică meditativă nouă. îşi redeschide porţile şi cunoaşte cu ad vărat o nouă dezvoltare. Osho este arestat pentru nerespectarea l egislaţiei privind imigrarea. 1974 – Inaugurarea ashramului Poona. El este expulzat în termenul unei persecuţii. Japonia. după 14 ani. al cărui nume ajunse e în Europa. 90 . 1990 – 19 ianuarie. Aceste discuţii de dimineaţă şi de seară sun exegeze strălucitoare din toate marile tradiţii spirituale ale lumii. a cărei inst igatori şi protagonişti vor sfârşi prin a fi cunoscuţi într-o zi. O ho îşi părăseşte corpul pe deplin conştient. 1986 – 29 iulie. de dezvoltare personală şi de meditaţie. încrustate cu n oţiuni ştiinţifice absolut moderne. unde două din cele mai refulate expresii al pului nostru – râsul şi plânsul – sunt duse până la paroxism (7 zile de râs. mii de persoane din lumea întreagă. Osho conduce din nou. Şase luni mai târziu ashramul Poona. crescu rapid. el es te declarat indezirabil în 21 de ţări. În fiecare seară. Din raţiuni neântemeiate sau neadevărate. Osho revine în India. “Meditaţia Mistică Roz”. Osho Commune International. 1988 – Pentru prima dată. din ce în ce mai des se retrăgea în camera sa pe care o părăsea de două ori pe zi pentru a se adresa auditoriului său. 1970 – Occidentalii se alătură discipolilor lui Osho. El îşi continuă munc amul Poona. Un centru foarte important de psihoterapie. Statele Unite. pers onal. 1989 – Osho decide să nu i se mai spună “ hagwan”. meditaţia la începutul şi sfârşitul fiecărei convorbiri. Începe un periplu stupefi în căutarea unei ţări în care să se stabilească. Australia. 1981 – Osho pleacă în Statele Unite. r fără nici o explicaţie (dar întotdeauna la presiunea exercitată de Statele Unite). 7 zile de plân ru a face net loc la 7 zile de tăcere interioară.OSHO pregătit pentru tăcere printr-o fază iniţială de catharsis. discipoli şi prieteni.

OSHO 91 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful