MINIT CURAI

MESYUARAT / KURSUS YANG DIHADIRI OLEH PEGAWAI-PEGAWAI
SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM
(Hendaklah diisi dalam tiga salinan. Satu salinan hantar kepada Guru Besar dan Guru Penolong Kanan
Kurikulum dan satu salinan lagi untuk ……………………………..)
Nama Pegawai

:

_____________________

Jawatan

:

____________________

Mesyuarat Yang Dihadiri

:

___________________

Penganjur

:

__________________________

Tarikh

:

Tempat Mesyuarat / Kursus

:

Dipengerusikan

:_________________________________________

1.

________________________________

Keputusan yang telah dicapai dalam Mesyuarat / Kursus berkenaan.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.

Implikasi kepada sekolah

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.

Tindakan lanjut

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(Sila sediakan lampiran sekiranya ruang tidak mencukupi)
Tarikh

: ……………………….

………………………….
(Tandatangan Pegawai)

...... ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………... . ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful