You are on page 1of 18

ŽIVOT NA MRAKODRAPECH

Následující obrázky jsou skutečné


fotografie.

Některé z nich jsou historicke fotografie


pořízené Charlesem Ebbetsem na počátku
let 1930.

Většina z nich zobrazuje denní život dělníků


pracujících na mrakodrapech v letech 1920
až 1935.

Jak uvidíte bezpečnostní opatření v těch


letech byla minimální nebo žádná.
Zde vidíte Charlese Ebbetse při
fotografování na mrakodrapech.
Jedna z jeho fotografíí
„ODPOČINEK NA NOSNÍKU”
z roku 1932