SOAL JAWAB

‡ Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. . tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. ‡ Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. ‡ Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan.TEKNIK SOAL JAWAB ‡ Merupakan teknik yang digunakan untuk merangsang pemikiran murid.

CONTOH PADA ZAMAN RASULULLAH ‡ Nabi : Adakah diantara kamu tahu siapakah itu Muslim? ‡ Sahabat: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ‡ Nabi : Orang Musliam ialah seorang yang dirasai selamat daripada lidah dan tangannya oleh Muslim lain. ‡ Nabi : Mujahir ialah orang yang meninggalkan kejahatan dan tidak mengulanginya lagi. . ‡ Nabi : Adakah kamu tahu siapakah yang dipanggil mukmin? ‡ Sahabat : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui ‡ Nabi : Orang mukmin ialah seorang yang aman atas diri dan harta mereka oleh mukmin yang lain. ‡ Nabi : Apakah kamu tahu siapakah yang dipanggil mujahir? ‡ Sahabat : Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.

‡ Contoh soalan: ‡ Berapakah jumlah rukun Islam? ‡ Sebutkan rukun Islam yang ke-tiga? .CONTOH ‡ Rukun Islam: ± Mengucap dua kalimah syahadah ± Solat lima waktu ± Puasa di bulan Ramadhan ± Membayar zakat ± Mengerjakan haji bagi yang mampu.