RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Mata Pelajaran dan Kelas : Tema/ Tajuk : Masa : 1. 2. Sains Tahun Empat Sains Fizikal / Ukuran 60 minit

Standard pembelajaran: 6.1.1, 6.1.2 dan 6.1.6 Objektif pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: – – Menyatakan bahawa panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. Mengukur panjang menggunakan alat pengukur yang tidak piawai seperti : • Jengkal, hasta, depa, tapak kaki, langkah

1.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: – – – – – – – Guru meletakkan buku rekod mengajar di hadapan kelas Guru meminta murid menganggar panjang buku tersebut. Soalan : Berapakah panjang, buku ini ? Jawapan : 30 cm / 1 meter / 1 cm Soalan : Apakah alat pengukuran yang kamu gunakan ? Jawapan : pembaris / pita pengukur Soalan : Adakah orang zaman dahulu menggunakan pembaris untuk mengukur ? Jawapan : tidak / tak tahu Guru melekatkan gambar beberapa kaedah ukuran menggunakan anggota tubuh badan (lampiran 1)

– – – – – –

Guru menerangkan teknik yang betul menggunakan kaedah pengukuran. (merujuk kepada gambar) Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Guru menyediakan aktiviti untuk murid ( lembaran kerja 1) Guru membantu murid dalam menyelesaikan aktiviti. Murid membentangkan hasil dapatan mengikut kumpulan masing-masing. Guru bertanya murid mengenai kaedah pengukuran yang sesuai mengikut lokasi/alat/objek yang disediakan. Soalan : Adakah semua kaedah pengukuran sesuai digunakan untuk mengukur lokasi/alat/objek yang disenaraikan? Jawapan : Tidak semua kaedah sesuai digunakan. Guru bertanya mengenai kefahaman murid maksud panjang. (lampiran 2)

40 orang murid mencapai objektif pembelajaran 1 dan 2 30 orang murid mencapai objektif pembelajaran . 10 orang diberi bimbingan untuk menjawab Lembaran Kerja 3 . Refleksi: l. Guru menerangkan maksud murid Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Bahasa. Bahan Bantu Belajar: Gambar Lembaran kerja 1 .4 Penilaian pengajaran dan pembelajaran: Pengukuhan = Murid telah dibantu oleh guru semasa menjalankan aktiviti Pengayaan = (Lembaran kerja 2) Pemulihan = (Lembaran kerja 3) 7. ll. – – 6.– 4. Kreativiti. TMK 5.

.

Lampiran 1 .

Lampiran 2 .

Lembaran Kerja 1 Lokasi / Alat / Bahan Kaedah Pengukuran DEPA A B JENGKAL HASTA TAPAK KAKI LANGKAH Meja Murid Lantai Bilik Papan Hitam Buku Laporan Sains Pintu PANJANG ialah Ukuran jarak antara dua titik .

Lembaran Kerja 2 Arahan : Padankan gambar dengan kaedah pengukuran yang sesuai .

JENGKAL KAKI HASTA DEPA LANGKAH .

kaedah pengukuran yang sesuai Televisyen Buku Teks Sains Tahun 4 Padang Sekolah Penyapu Meja Pingpong . Lokasi / Alat / Objek Kaedah.Lembaran Kerja 3 Arahan : Nyatakan kaedah-kaedah pengukuran yang sesuai berdasarkan gambar yang diberikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful