Senarai Semak Fail Peribadi Pelajar 1. Biodata Pelajar 2.

Pro-Forma semua kursus PISMP TESL dari Sem 1 ± 8 3. Senarai kursus PISMP TESL dari Sem 1 ± 8 4. Buku program PISMP IPG 5. Surat Panggilan PPISMP 6. Surat Panggilan PISMP 7. Transkrip Peperiksaan Keputusan PPISMP (Sem 1 ± 3) 8. Transkrip Peperiksaan Keputusan PISMP (Sem 1 ± 8) 9. Sijil SPM 10. Sijil Matrikulasi (Jika ada) 11. Jadual waktu setiap semester

Senarai Semak Fail Kursus Pelajar (Student Portfolio) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengikut mata pelajaran Pro-Forma kursus Jadual waktu Soalan kerja kursus Bahan Pembelajaran Pelajar (SLT Materials) Bahan Kuliah (daripada pensyarah ± lisan/catatan/PowerPoint/edaran) Tutorial/ISL ± (Bersemuka ± Pembentangan/Perbincangan) SLT ± (Tidak bersemuka ± Nota tambahan pelajar buat sendiri)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful