Acum, când iarna miroase a Cr ciun, când fuiorul colindelor se împlete te cu clinchetul clopo eilor din brazii ce vestesc

Ajun de s rb tori te rog s - i rezervi câteva momente pentru a- i încânta privirile i a primi ur rile mele cu ocazia s rb torilor de iarn .

Fie ca spiritul Cr ciunului .i împodobeasc via a cu multe lucruri str lucitoare i frumoase .

iubire s n tate... bun tate. în elegere« . speran . fericire.S ai parte de. putere.

.i s rb tore ti aceste zile al turi de cei dragi i . chiar dac nu sunt lâng tine (fizic ) to i cei dragi. fii convins c suflete te î i sunt foarte apropia i! .S ..

.... s accep i un compliment.Nu pierde ocazia ca în aceste zile s ier i.i ascul i prietenii.. s iube ti. s . s zâmbe ti.

.... . s r sfoie ti albumul cu fotografii...i aminte ti întotdeauna c nu esti singur. s . s fii în eleg tor cu tine i cu al ii.

.Spune-le celor dragi cât de mult îi iube ti....

.. cite te o carte bun .. ..Imagineaz .i c ast zi nu ai nici o grij « joac -te cu copiii.

Alege i o stea de pe cer. fii copil înc o dat ... .

i place.. îndepline te.D .. . ajut -i i tu pe al ii.i voie s mai i gre e ti..i promisiunile. Renun la ce nu. las -i pe al ii s te ajute..

s prive ti atent o floare .i nu uita. în aceste zile sfinte.

.i cumperi ceva ce.S . ..i dore ti de mult .

i dore ti se va îndeplini.i sper c ceea ce... .

.

i un An Nou plin de bucurii! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful