Rekod Peminjaman dan Penggunaan BBM Nama guru : _________________________

Tarikh Peminjaman Perkara

Bulan :________________ Jumlah : _____________
Tarikh Pemulangan Tandatangan

1. Carta aliran 2. Papan gulung 3. Kad perkataan 4. Kad Gambar 5. Kad suku 6. Kad imbasan 7. Kad nombor 8. Kad bimbingan pelajar 9. Poster 10. Catur 11. Peta global 12. Papan tulis kecil 13. Jam randik 14. Rangka haiwan 15. Congkak 16. Model Haiwan 17. Model Serangga 18. Model sayur-sayuran 19. Model wang

25. Word cards 26. Picture cards 27. Flash Cards 28. Sentences strips 29. Roll – up board 30. Smart Gambar (English 4,5&6) 31. Giant Flash Cards (English) 32. Flash Card Holder 33. Fun with Phonics 34. English Grammar Teaching Charts 35. Kad Gambar moral 36. Kamus Dewan (Bahasa Melayu) 37. 字卡 38. 词卡 39. 句卡 40. 数目卡 41. 问题卡 42. 例题卡 43. 挂图

49. 小黑板 50. 模型 51. 其它 52. Lain-lain

Peta minda 24. Gambarajah 44. 图表 48. 成语卡 45.20. Bongkah kayu 22. 单幅 图 . 示意图 46. Kad rangkai kata 21. Abacus 23. 卷 板 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful