РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Професор разредне наставе: Весна Мићић
Основна школа“ Влада Аксентијевић“

Предмет:
Разред:
Тема:
Наставна јединица:
Тип часа:
Наставне методе:
Наставни облик:
Наставна средства:

Српски језик
Први
II Језик
Речи супротног значења
Обрада
РЗ – разговора,УИ – усменог излагања (монолошка), ИЛ / ДМ –
илустративно - демонстративни, ТМ – текстуални метод, АС –
аналитичко – синтетички , ИА – игровне активности
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Припремљен листић ( у прилогу ) , цедуљице са речима супротног
значења ( у прилогу ).

Циљ часа:
Развијање и богаћење речника новим речима и појмовима-речи које имају супротно значење.
Развијање и богаћење реченице речима које имају супротно значење.

Развијање логичког мишљења.
Развијање културе усменог изражавања.
Стварање позитивне атмосвере на часу.
Стварање здравог такмичарског духа и међусобне сарадње.
Неговање уредности, прецизности и истрајности.
Подстаћи самосталност ученика.
КРОЗ РИТМИЧКЕ АКТИВНОСТИ ученицима јачати пажњу, концентрацију, задовољити
потребу за кретањем, развијати моторику, ОСЕЋАЈ ЗАЈЕДНИШТВА И ЈАКОГ КОЛЕКТИВА
Корелација:

Музичка култура, Физичко васпитање

Почетак:
Певамо:

„ Сада ћемо да поздравимо госте“
Добар дан, леп је дан за игру и за учење,
добро дошли драги гости, леп је дан за дружење.

„ Ко смо ми ?“
Певамо:

Ми смо сви разред први,
Вредни ђаци, весели прваци.
У нашој учионици влада другарство,
Наша учионица је једно право царство,
У којем влада љубав, у којем влада срећа,
У којем када учимо, то је радост највећа.

(Стварање позитивне атмосфере, јачање пажње,осећаја заједништва и јаког колектива )

Уводни део часа:
Ја могу да будем мали као птичица у гнезду ( чучну и савију се да буду мали )
ја могу да будем велики, да дотакнем најдаљу звезду. ( стоје, истежу се да буду велики)
Ја могу да се крећем брзо, брзо као зека. ( скакућу )
Ја могу да се крећем споро, споро као равничарска река. ( крећу се споро )
Ја могу да будем живахна, живахна као пламен. ( врте се као пламен )
Ја могу да будем мирна, мирна као камен. ( седају мирно – као камен )
( Учење кроз игру – супротности, мотивација, увод у обраду нових садржаја ).
Главни део часа:
Најава наставне јединице – наслов пишем на табли.
Анализирати реч супротно.
Неке речи имају супротно значење. На пример:
Кратак осврт на горе изведене активности... ( мали- велики, брзи- спори, живахни- мирни....)
Заједно анализирамо и радимо1. и 2. задатак на листићу, разговарамо, гледамо слике.
Игра:“ Речи у шетњи траже пара“.
ВРУЋЕ
ХЛАДНО
Делим цедуљице са речима.
Дајем инструкције:
Потребно је да пронађемо свог пара – друга који има реч супротног значења.
Речи ( друга )тражимо без у тишини. Можемо користити, руке, поглед – мимику ( израз лица ),
пантомиму...Када нађемо другара, полако узмемо свеску и седамо на прво слободно место ,
настављамо рад на том месту са паром кога смо пронашли тражећи речи.
Читамо речи у себи, посматрамо остале док траже пара.
Ученици у тишини траже пара, тј. траже цедуље са записаним речима супротног значења
(прилог). Прелазак на активност тражења цедуља – речи, вршим певајући тихо песму“Пуж“
И путујем, путујем с паром сад ја
нећу се журити не морам јурити....
(Неговање сарадничких односа, сналажљивости, активно стицање знање, укључивање свих
ученика. )
Као прелаз у следећу активност, играмо игру прстима уз стихове Ј.Ј.Змаја:
Наша чигра лепо игра, ситно везе, право стоји
(Обе шаке раде истовремено исту радњу, свака за себе: кажипрсти додирују палчеве, затим
средњи прсти додирују палчеве, па домали, па мали прсти додирују палчеве, па опет кажипрсти
додирују палчеве,... на сваку реч по један додир прста.)
– јер се боји.
(Прекрстимо руке преко прса а шаке нам дођу на мишице које протрљамо.)
У ње није божја душа, она само бич наш слуша.
(Обе шаке раде истовремено исту радњу, свака за себе: кажипрсти додирују палчеве, затим
средњи прсти додирују палчеве, па домали, па мали прсти додирују палчеве, па опет кажипрсти
додирују палчеве,... на сваку реч по један додир прста.)
Ал ми деца боље знамо, јер ми бича не требамо; (Исто.)
наша душа (Прекрстимо шаке на прса.)
речи слуша. (Ставимо руке иза ушију као да ослушкујемо.)

Реците нам: то је добро, реците нам: то је здраво, - ићи ћемо увек лепо,
(Обе шаке раде истовремено исту радњу, свака за себе: кажипрсти додирују палчеве, затим
средњи прсти додирују палчеве, па домали, па мали прсти додирују палчеве, па опет кажипрсти
додирују палчеве,... на сваку реч по један додир прста.)
седећемо увек право.
(Станемо право.)
(Тихо, тихо, тишееееее )
(Испруже се сви прсти на шакама и направи се полукружни покрет шакама.)
(Смиривање пре увођења нове активности, јачање пажње,осећаја заједништва и јаког
колектива. )
Ученици читају речи – у пару.
Похваљујем их.
Певамо:
Плава Ана сања сан да је ноћу био дан АААААААА
Мењамо: Плава Ана сања сан да је дању била ноћ.
Сиви Игор пише писмо и ми сви весели смо ИИИИИИИИИ
Мењамо: Сиви Игор не пише писмо и ми сви тужни смо.
Жути Урош воли све а највише тулумбе УУУУУУУ
Мењамо: Жути Урош мрзи све а најмање тулумбе.
Ритмичка игра: тапшање у ритму
Кратко, кратко дугачко, напред , назад, горе, доле, лево, испред, иза...
Рашири руке ,скупи руке ( прсте )
тип, тап, то стави их у крило. Тихооооооо.
Ученици у пару раде преостале задатке на листићу.
Завршни део часа:
Анализа и поправак урађених задатака.
Певамо песму са акцијом.
Мој шешир на три ћошка, ( шаке са стране чела, са подигнутим прстима )
3 ћошка шешир мој. ( савијен лакат леве руке, на њега стављамо шаку са
испруженим палцем, кажипрстом и средњим прстом).
Ако нема он 3 ћошка, ( на нема одмахујемо кажипрстом,
и на лакат леве руке стављамо два прста ( кажипрст и средњи прст ).
то није шешир мој.
( Весело завршавамо час, користећи речи супротног значења. )
Довиђења сад је време сви на одмор да идемо, довиђења до трећег часа кад се опет
видимо!

Прилог 1.

Прилог 1.

Име и презиме____________________________________
РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
1
Испод слике напиши одговарајућу реч супротног значења.

ноћ

_____________

велики пас

__________ пас

2
Линијама повежи речи супротног значења, као што је започето:
мали
послушан
пуна
брз
непослушан
празна
спор
велики
3
За подвучене речи напиши речи супротног значења:
болестан зека __________________________________
топло млеко __________________________________
4
Препиши дату реченицу, али тако што ћеш за подвучене речи написати речи
супротног значења:
У старој школи је много ђака.
_______________________________________________________________.
5.
Међу речима супротног значења заокружи пар који је залутао.
вредан
добар
ђак
уредан
лењ
лош
ученик
неуредан
Учитељица: Весна Мићић

Прилог 2.

ЛЕПО

РУЖНО ВЕЛИКИ

МАЛИ

НАПРЕД

НАЗАД

ЉУБАВ

МРЖЊА

ГОРЕ

ДОЛЕ

ВИСОК

НИЗАК

ВЕСЕО

ТУЖАН

ДАН

НОЋ

ПУН
БРЗ

БОГАТ СИРОМАШАН
ОШТАР

ТУП

ПРАЗАН ВРЕДАН

ЛЕЊ

СПОР