y y y y

ACAS DETALII EVENIMENT » PARTENERI » CONTACT

Agend
Agenda Student Policy Forum Ziua 1 ± 23 Februarie 2012 9:00 ± 9:30 ± Înregistrarea participan ilor 9:30± 9:45 ± Introducere ± Nota de deschidere a organizatorilor i partenerilor 9:45 ± 11:00 ± ³Care sunt a tept rile pe care le are mediul de afaceri de la absolven i?´ ± grup de discu ii moderat pe marginea modului cum ar trebui s arate înv mântul superior din perspectiva angajatorilor Vorbitori:
y y y y y

Florin Godean ± General Manager, ADECCO Mihail Costrov ± Sales Manager, Lugera&Mackler Diana Rosetka ± General Manager, Achieve Global Colin C. Lovering - Director, Premier Global, Recruitment, Training, and Assesment Florin Ioan Petean - Executive Director, Centrul de Dezvoltare Managerial Cluj

11:00 ± 11:30 ± Pauz de cafea 11:30 ± 13:00 ± ³Activit i i practici în universit ile din Marea Britanie i România cu privire la cre terea gradului de angajabilitate al absolven ilor´
y y y y

Peter Forbes ± Associate Director, Council for Higher Education and Industry & Director, Employability @ Work, UK Jane Arteess ± Director of Research, Higher education Career Services Unit, UK Monica Ene-Pietroèanu, Country Manager, Intel România Software Design Centre Prof. Magdalena Pl tiè - Vicerector, Universitatea din Bucure ti

UK 16:00 ± Concluzii Ziua 1 Ziua 2 ± 24 Februarie 2012 9:00 ± 9:30 ± Înregistrarea participan ilor 9:30 ± 11:00 ± Sesiune plenar ± µCine ne inspir ?¶ Vorbitori: y y y Florina Arge eanu .15 ± Sesiune plenar ± Lansarea µGhidului Angajabilit ii¶ (LEAP) 13.45 ± Raportorii Employability World Cafe . Employability @ Work. Elisabeta St nciulescu ± Expert independent: sociologie aplicat în managementul vie ii i performan ei ± ³Intrebarea fundamental în viaì èi carier : pentru ce sunt eu aici?´ 11:00 ± 13:00 ± Employability World Cafe 13. Dr.Agen ia Român de Asigurare a Calit ii în Înv mântul Superior Prof. Council for Higher Education and Industry & Director. UEFISCSU ± Unitatea Executiv pentru Finanìarea Înv ì mântului Superior èi a Cercet rii gtiinìifice Universitare èi Director al Departamentului de Evaluare Extern a Calit ìii. Adrian Miroiu .Project Manager. UK o Jane Arteess ± Director of Research. ARACIS Margareta Simona Ivan ± Director Autoritatea Naìional pentru Calific ri Ligia Deca ± Head of Secretariat.15 ± 13. Novel Ventures.Vicepreèedinte ARACIS . Teach for Romania Prof. µUniversity Graduates and the Labour Market¶ Project.00 ± 13. Dr. Ministerul Educa iei (TBC) Prof. Dr. Secretariat of the Bologna Follow-up Group UK experts o Peter Forbes ± Associate Director.University Business School / CODECS Bogdan Georgescu ± Co-fondator. Higher education Career Services Unit.13:00 ± 14:00 Prânz 14:00 ± 16:00 ± Agenda angajabilit ii: m suri luate la nivel de politici pentru a sprijini trecerea de la furnizarea de cuno tin e la abilitarea studen ilor prin intermediul cooper rii sectorului înv mântului superior cu mediul de afaceri în România i Marea Britanie Invita i: y y y y y y Romeo Moèoiu ± Consilier. Mircea Radu Damian .

13.45 ± 14.00 ± Concluzii Ziua 2 & Conferin a de închidere a evenimentului .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful