You are on page 1of 1

ENQUESTA PLANTES MEDICINALS

1. Dades de l’entrevista:

Data i lloc:
Entrevistat (edat i sexe) :
Entrevistat (nivell estudis i professió):

2. Ha utilitzat plantes medicinals de l’àrea de Martorell? Quines? Amb quina


utilitat? De quina forma s’han preparat?

3. Ha utilitzat algunes plantes com aromàtiques o altres utilitats no medicinals?


Quines? Amb quina utilitat? De quina forma s’han preparat?

4. De totes les plantes citades anteriorment coneix sinònims o el nom científic?

5. Sap la localització geogràfica d’aquestes plantes útils a l’area de Martorell o


poblacions properes?