You are on page 1of 1

Generalitat de Catalunya

Departament d'Educació
IES POMPEU FABRA
Avgda Fèlix Duran i Canyameres, 3
Telf 937 75 59 16 Fax 937 74 13 50
e-mail : a8020620@xtec.cat
http://www.iespompeufabra.com
08760 MARTORELL

AGAUR

A/a Laura Parellada

Projecte 2008ACOM00050

Via Laietana, 28 2a planta

08003 Barcelona

Martorell, 23 d’octubre de 2008

Senyors,

Us envio els números de DNI dels participants al projecte ACOM: 2008ACOM00050, ja que en
la petició hi havia errors.

Els números correctes de DNI:

Dr. Francisco Pérez García, DNI 38811107-X, Director del projecte

Sra. Amalia Rey Pérez, DNI 46027603-A, Participant del projecte

Dr. Miquel Vives Tort, DNI 37622468-B, Participant del projecte

Sr. José Cabrero Rus, DNI 26170235-F, Participant del projecte

Us demano disculpes pels errors en DNI i us prego prengueu nota dels DNI correctes.

Cordialment,

Dr. Francisco Pérez García

Director projecte 2008ACOM00050