You are on page 1of 1

Localització del poema XXXIII

És una obra de Asiàs March. La cual la situaría en l’època medieval.

2.23.

En el poema XXXIII, el poeta es dirigeix a LA DONA PLENA DE SENY que és el


señal, per explicar-li quiné s el tipus d’AMOR que vol compartir amb ella. El
que estima de la dona és el seu SENY i la seva vida CASTA. El seu impuls
Amorós parteix de l’OBSTINACIÓ i no pas del SENY; per tant, el poeta opta
per un amor ESPIRITUAL. Si no defalleix en el seu propòsit, será el MILLOR
amador.

El poema posa de manifest un CONFLICTE, la lluita entre les dues natures de


la persona: la que correspon al COS i la que correspon a l’ESPERIT. Des de la
concepció cristiana, aquest conflicto representa la lluita entre el béi el mal.

Aquesta dualitat, principi bàsic de la filosofía amorosa de March, es reforça


en la segona estrofa a través de la PERSONIFICACIÓ de diversos
components de lapersona que incideixen sobre el poeta com si fossin forces
totalment AUTÒNOMES: l’inciten (<<m’enpeny a estimar-vos
l’enteniment>>); l’atreuen (<<m’atreu cap a vós un gest amigable>>);
l’incapaciten (<<un son que em fa perdre els sentits>>); etc.
Excepcionalment, en aquest fragment del poema, no hi trobem
PERSONIFICACIONS ni grans IMATGES plàstiques, recursos retòrics molt
característics de la poesía d’Àusias March.

El fragment que comentem, conta de dues OCTAVES i un ... de versos


ALEXANDRINS amb cesura després de la QUARTA síl·laba: el primer
HEMISTIQUI té quatre síl·labes i el segon, SIS. La rima és CONSONANT i
CREUADA i combina la rima femenina amb la rima MASCULINA.

Síntesi Comprensiva del poema

No entenc gaire bé com es fa la valoració..osigui com s’ha de fer.

Podries explicar-m’ho via comentari o tal perque em costa una mica fer
comentaris de text :S

Gràcies Montse (: