P. 1
Terdapat Pelbagai Definisi Yang Diberikan Mengikut Aspek

Terdapat Pelbagai Definisi Yang Diberikan Mengikut Aspek

|Views: 59|Likes:
Published by Jega Easan

More info:

Published by: Jega Easan on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

Terdapat pelbagai definisi yang diberikan mengikut aspek-aspek tertentu sesuatu jenis perniagaan seperti nilai output

, jumlah kerja yang diupah, saiz asset tetap, modal, jualan dan sebagainya. Sebuah negara menggunakan saiz piawai dan kriteria yang berbeza sebagai pengukuran dan pentaksiran IKS. Mengikut Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura telah mendifenisikan IKS sebagai sebiah syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 30% melebihi S$8 juta (bagi sektot pengeluaran) dan mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 50 orang pekerja (bagi sektor industri perniagaan atau perkhidmatan). Di Malaysia, sebuah agensi telah ditubuhkan dengan objektif untuk membangunkan dan mengkordinasikan program-program IKS iaitu Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana. IKS dalam sektor perkilangan didefinisikan sebagai syarikat yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta dan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang.

Industri kecil dan sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Kadar pertumbuhan ekonomi yang pesat iaitu pada purata 8.4% setahun dalam tempoh masa 1989-1994 ternyata tidak akan tercapai tanpa sumbangan dan sokongan besar IKS. Lebih penting, pertumbuhan sektor pembuatan yang amat memberansangkan sejak 1980-an telah meletakkan IKS sebagai industri penggerak utama dalam mempelbagaikan aktiviti di sektor ini. Peranan dan sumbangan ini dijangka menjadi semakin penting dalam mencapai wawasan 2020 dan menjadikan negara ini sebagai sebuah negara perindustrian. Malah IKS boleh dijadikan sebagai asas, tulang belakang dan pendokong dalam memenuhi hasrat dan cita-cita wawasan pembangunan ekonomi negara selepas 2020. Dewasa ini sumbangan IKS semakin terserlah dan ini dapat dilihat dalam beberapa bidang seperti jumlah pertubuhan, jumlah pekerjaan, nilai keluaran dan harta tetap. Pada tahun 1994 misalnya, IKS terdiri 84.1% dari jumlah keseluruhan pertubuhan pengilang dalam sektor perkilangan di Malaysia. IKS juga menyediakan sebanyak 44.2% peluang pekerjaan dari jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan, 48.9% dan 31.7% masing- masing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. Lebih penting daripada peratusan perangkaan di atas ialah peranan sebenar yang dimainkan oleh IKS dalam pertumbuhan sektor perkilangan dan keseluruhan pembangunan ekonomi negara. Secara umumnya, IKS membuka banyak peluang pekerjaan, sumbangan dalam meningkatkan jumlah simpanan negara dan menjimatkan tukaran wang asing, mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih baik, membantu dalam melahir dan meningkatkan kemahiran di kalangan tenaga kerja terlibat baik di peringkat pekerja mahupun pada peringkat pengurusan dan membantu dalam meningkatkan arus pemindahan teknologi asing.

tetapi telah dianggap sebagai penggerak pembangunan di negara-negara sedang membangun. Jerman. IKS terus digalakkan dan terus dipertingkatkan supaya terus menjadi kompenan penting dan berdaya maju dalam mewujudkan rantaian dan sokongan antara industri. institusi perniagaan dan perniagaan menjadi semakin kompleks dan menuntut pemikiran yang kreatif sebagai seorang usahawan. Tanpa mengira apa bentuk perniagaan. Industri kecil dan sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. sama ada mengeluarkan barangan ataupun menyediakan perkhidmatan. pengumpulan modal. Sejak kebelakangan ini kesedaran mengenai peranan dan sumbangan industri kecil dan sederhana oleh pelbagai pihak semakin tinggi. mengenal pasti pelaburan yang berpotensi serta mencari keuntungan adalah sifat utama yang harus ada kepada setiap usahawan yang berjaya. Penekanan utama akan diberikan terhadap sumbangan penting IKS kepada pertumbuhan sektor perkilangan dan perkembangan ekonomi negara secara keseluruhannya. Kerajaan sentiasa memandang berat terhadap peranan yang dimainkan oleh IKS dan sentiasa mengubal dan menggariskan dasar-dasar tertentu untuk memastikan perkembangan IKS berjalan dengan lancar. Disini sesebuah organisasi akan menyediakan atau mengeluarkan produk dan perkhimatan yang dingini pengguna. . Jepun adalah diantara negara yang memberi penekanan kepada pembangunan IKS sejak zaman revolusi perindustrian pada akhir abad ke 19 (Madeline Berma & Faridah Shahadan 1989).Rencana ini cuba mendedahkan hubungjalin antara pertumbuhan sektor perkilangan dengan perkembangan IKS di Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk menjadikan mereka bersiap sedia dengan apa yang bakal dilalui oleh mereka sebelum dan selepas menubuhkan perniagaan baru. Kebanyakan negara beranggapan IKS pada keseluruhannya sebagai penggerak utama proses perindustrian mereka. DEFINISI PERNIAGAAN Perniagaan boleh didefinisikan sebagai sesuatu proses pertukaran barangan atau perkhidmatan diantara dua pihak atau lebih bagi mendapatkan keuntungan. Sebelum mengambil risiko terbabit dalam bidang perniagaan yang penuh mencabar ini. Pelbagai program dalam meningkatkan pembangunan industri kecil dan sederhana turut dirangka dan dilaksanakan oleh agensi dan institusi kerajaan mahupun swasta dalam mempastikan perkembangan pesat industri kecil dan sederhana. PENGENALAN Dalam era peralihan abad ke-21. Kerajaan memberi penekanan yang lebih dalam usaha mempertingkatkan keupayaan IKS untuk membekalkan bahan pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan besar dan untuk menembusi pasaran eksport. Kebijaksanaan mengambil peluang dan mempelbagaikan bidang perniagaan atau perusahaan. seseorang usahawan hendaklah menganalisis setiap masalah yang bakal dihadapi dan cara penyelesaiannya sebelum memulakan perniagaan baru. Peranan yang dimainkan oleh IKS sebagai industri sokongan dan pelengkap terhadap kegiatan ekonomi negara. Ia merupakan faktor penting dalam proses menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. IKS bukan sahaja wujud sebagai pelengkap kepada industri berat di negara maju seperti Jepun. lantaran itu kebanyakan negara membangun seperti Malaysia telah menjadikan IKS sebagai salah satu strategi untuk mengubah ekonomi menjadi negara perindustrian. Itali dan Amerika Syarikat.

000 dan mengajikan pekerja sepenuh masa seramai 5 hingga 100 orang diklasifikasikan sebagai IKS.000 atau dana pemegang saham tidak melebihi RM250.asas mereka ialah untuk mendapatkan keuntungan. manakala firma dengan dana pemegang saham diantara Rm500.1960).500.500.1987).000 dianggap kecil. The Coordinating Council for development Small-scale Industri (CCDSI) yang mewakili Jabatan Perusahaan Kecil.000 hingga RM2. MASALAH MASALAH YANG TIMBUL DALAM INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA . Menyedari definisi lama yang tidak sesuai tentang IKS. di bawah Industrial Coordination Act 1975 (Amendment 1986). SMIDEC mengklasifikasikan dan menginterpretasikan perusahaan perniagaan sebagai perusahaan perniagaan bersaiz kecil ialah perusahaan yang mempunyai modal berbayar kurang daripada RM500. Perniagaan juga dikatakan sebagai pertukaran barang dengan wang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Al-Shaybani.001 hingga RM2. IKS umumnya didefinisikan berdasarkan kriteria kuantitatif yang tertentu seperti bilangan pekerja. jumlah modal. Small and Medium-sized Industry Development Corporation (SMIDEC).1993).000 dan sekiranya syarikat berhad. 1998). Hughes & Kapoor. promotion of Investment Act 1986 dan termaktud dalam garis panduan pinjaman Bank negara Malaysia menyatakan IKS sebagai perusahaan dengan aset atau dana pemegang saham yang tidak melebihi RM2. Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGCMB) yang ditubuhkan pada 5 Julai 1972.000 sehingga RM2. yang menggantikan Jabatan Industri Skala Kecil.5 juta (Malaysia. Manakala perusahaan bersaiz sederhana ialah perusahaan yang mempunyai modal berbayar diantara RM500.000 dikategorikan sebagai bersaiz sederhana. Kementerian Perusahaan dan Industri Antarabangsa (MITI) memberi definisi baru IKS di dalam sektor pengilangan dengan mengambil kira syarikat yang mempunyai kapasiti operasi yang lebih besar iaitu firma skala kecil adalah syarikat yang mempunyai kurang daripada RM50 pekerja sepenuh masa dan jualan tahunan tidak melebihi RM10 juta.000. Satu lagi definisi IKS di malaysia diberikan oleh bekas Jabatan Industri Skala Kecil. Di bawah definisi ini firma dengan dana pemegang saham kurang daripada Rm500. Namum setiap organisasi yang berlainan cenderung untuk mencapai tanggapan dan definisi tersendiri tentang IKS. Kementerian Perusahaan dan Perindustrian mempunyai definisi berlainan tentang IKS.000 dan mengajikan seramai 51 hingga 75 orang pekerja sepenuh masa.000. dana pemegang saham mestilah kurang daripada RM500. DEFINISI IKS DI MALAYSIA Di Malaysia. Kementerian Perusahaan dan Perindustrian mendefinisikan IKS sebagai perusahaan dengan aset tetap kurang dari RM250. untuk memberikan jaminan ke atas pinjaman yang diberi oleh institusi kewangan mendefinisikan IKS sebagai perusahaan yang mempunyai aset bersih kurang dari RM500. Manakala firma skala sederhana pula adalah syarikat yang mempunyai antara 51 hingga 150 pekerja dan jualan tahunan antara RM10 juata sehingga RM25 juta. Perniagaan adalah dianggap sebagai satu proses apabila perniagaan itu berfungsi melalui pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak (Syed Sabiq. Perniagaan adalah satu usaha yang teratur oleh individu atau beberapa individu bagi mengeluar dan menjualkan barangan dan perkhidmatan yang boleh memuaskan keperluan masyarakat untuk tujuan keuntungan (Pride.500.000 dan mengajikan pekerja tidak melebihi 50 orang. Kementerian perusahaan dan Perindustrian iaitu sesebuah perusahaan dengan aset atau dana pemegang saham diantara RM500. jumlah aset dan jumlah jualan.

keperluan-keperluan khusus kepada industri yang memerlukan pesanan bahan mentah dibuat dalam masa dan kuantiti yang tertentu bagi menjimatkan kos belian. Faktor-faktor luar ini meliputi edaran pusingan ekonomi dunia serta faktor-faktor politik. Masalah ini menyebabkan berlaku masalah kekurangan modal pusingan.Masalah Kekurangan Modal Perniagaan dan sumber kewangan. Masalah-masalah perniagaan dapat ditinjau melalui perspektif berikut: 1 . Masalah yang dihadapi ini disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat dikawal oleh sesebuah perniagaan. Masalah yang dihadapi ini mempunyai dua aspek utama iaitu: (a) Masalah khusus bagi sesebuah perniagaan dalam suasana ekonomi yang sedang mencatatkan pertumbuhan sebenar. Kerap kali jumlah keperluan modal yang dikenal pasti dan dirancang oleh usahawan didapati tidak mencukupi semasa perniagaan dimulakan. Masalah yang berpunca sama ada dari dalam atau dari luar ini mempunyai kesan timbal balik yang kuat dan sekiranya ia tidak dikawal. (b) Masalah yang timbul dalam suasana ekonomi yang muram dan atau kurang menggalakkan. Agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam bidang keusahawanan khususnya dalam aspek latihan dan runding cara seperti Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC). Perniagaan-perniagaan yang baru bermula sering menghadapi dilema sama ada mahu memberikan kemudahan kredit atau mendapatkan langganan yang kecil. akan menghancurkan sesebuah perniagaan. Masalah pembiayaan modal perniagaan memang menjadi dilema kepada usahawan-usahawan baru. Di samping itu ketiadaan institusi-institusi alternatif yang berpotensi dalam masyarakat sekeliling turut menyebabkan masalah pembiayaan modal dalam perniagaan menjadi suatu dilema. Kekurangan harta-harta yang dapat digunakan sebagai cagaran serta keupayaan meyakinkan penjamin adalah halangan bagi mendapatkan kemudahan pinjaman dari institusi-institusi kewangan. Keupayaan mendapatkan kemudahan kredit daripada pembekal atau . Dalam industri pembuatan. Pusat Daya Pengeluaran Negara (NPC) dan MARA menimbulkan soal pembiayaan modal perniagaan sebagai punca masalah perniagaan sewaktu atau selepas perniagaan dimulakan. Masalah kekurangan modal pusingan timbul daripada beberapa punca iaitu: a) Amalan jualan secara kredit yang tidak terkawal b) Pengurusan stok bahan mentah barang jualan yang kurang rapi menyebabkan wang tunai terikat dalam stok c) Ketiadaan kemudahan kredit daripada pembekal atau pengeluar tender d) Perbezaan masa antara permulaan proses pengeluaran dengan waktu tunai diterima bagi jualan yang sudah dilakukan Jualan secara kredit sudah menjadi suatu amalan dalam dunia perniagaan. Masalah ini mempunyai kaitan yang rapat dengan masalah pengurusan wang tunai.. Perniagaan-perniagaan baru memerlukan stok barang-barang dalam kuantiti yang tertentu sebagai daya tarikan terutama industri peruncitan dan ini memerlukan modal pusingan yang besar. Masalah ini selalunya berkait dengan soal pengurusan dan pemasaran.Semua perniagaan tidak kira kecil atau besar akan menghadapi masalah dalam masa-masa tertentu. Masalah ini melibatkan perniagaan baru yang cuba bertapak dalam sesebuah industri dan juga perniagaan yang sedang berusaha mengekalkan kedudukannya akibat saingan yang timbul. Masalah ini timbul dari dalam dan luar sesebuah perniagaan.

Masalah Pemasaran Masalah pemasaran perniagaan baru selalu dikaitkan dengan masalah perniagaan sengit yang timbul dalam sesuatu industri. Faktor potensi langganan dan nama baik sesuatu tempat itu dinilai selepas mengkaji kos sewa tapak atau tempat perniagaan yang kurang strategik akan memberikan kesan langsung kepada prestasi sesebuah perniagaan khususnya implikasi kos langganan. 2. Masalah rantaian saluran pemasaran adalah suatu masalah yang membendung perkembangan kegiatan ekonomi di kalangan bumiputera. Di samping itu peniaga-peniaga menyuarakan kesulitan yang dihadapi dalam memasarkan keluaran mereka melalui saluran-saluran pemasaran yang sudah sedia wujud. 3 . Yeoh Hiap Seng dan Nestle. Masalah Lokasi Masalah ini sering dihadapi oleh usahawan-usahawan baru. Masalah masa ini berkait rapat dengan amalan memberi kredit kepada pelanggan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pembekal. Masalah sistem saluran pemasaran timbul kerana pertama. Lazimnya keputusan yang dibuat berpandukan nasihat serta pengalaman daripada peniaga-peniaga yang sudah lama berniaga. Kemudahan kredit ini jarang diperoleh oleh perniagaan yang baru bermula. Satu lagi masalah pemasaran yang dihadapi oleh peniaga-peniaga baru ialah masalah persaingan harga dengan peniaga-peniaga lain. Industri makanan dan minuman contohnya. Maklumat yang diperoleh menunjukkan punca masalah ini timbul daripada harga yang ditawarkan oleh pembekal-pembekal. Masalah ini mungkin timbul daripada tanggapan peniaga-peniaga baru yang menganggap keuntungan yang lebih dapat dinikmati dengan menjalankan kerja-kerja pemasaran sendiri tanpa melalui orang tengah.pengeluar tender mungkin dapat mengurangkan beban modal pusingan. Secara imbasan. Dalam dunia perniagaan. Perebutan bagi mendapatkan lokasi yang strategik ini bergantung kepada faktor kewangan dan politik niaga. peniaga-peniaga kecil khususnya bumiputera tidak mendapat naungan di bawah sistem ini dan kedua. Masalah ini sudah lama diketahui dan masih wujud hingga ke hari ini.Usahawan-usahawan baru biasanya mengambil kos sewa bangunan atau tapak dahulu apabila menilai dan menentukan lokasi perniagaan. lokasi sangat penting dan lokasi yang baik atau strategik sangat terhad. disebabkan sikap ingin menjalankan kerja-kerja pemasaran sendiri. ada pula masalah yang berkaitan dengan saluran pemasaran. Sebagai contohnya industri minuman dikuasai oleh F&N. dimonopoli oleh syarikatsyarikat besar dari luar dan bukan bumiputera. Kebanyakan peniaga-peniaga baru menyuarakan masalah mendapatkan tempat atau lokasi yang strategik sebagai punca utama mengapa prestasi perniagaan mereka kurang . Usahawan-usahawan yang baru tidak mempunyai pengalaman dalam soal memilih tapak perniagaan. Persaingan ini wujud khususnya dalam industri makanan dan minuman bagi pengeluarpengeluar kecil bumiputera. Pengeluarpengeluar kecil jarang mengemukakan persoalan-persoalan teknikal seperti mutu dan pembungkusan sebagai punca masalah pemasaran yang dihadapi. Faktor masa antara masa pembayaran perbelanjaan bagi memulakan proses pengeluaran dengan waktu bayaran diterima bagi jualan yang sudah dilakukan menjadi salah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh peniaga-peniaga. pasaran di Malaysia terbahagi mengikut kaum dan cara hidup. Di samping masalah persaingan.

Penggunaan teknologi adalah bukan bermaksud menggunakan peralatan mesin yang mahal atau canggih tapi cukup sekadar perubahan penggunaan alatan tradisional kepada peralatan mesin juga adalah satu penggunaan teknologi dan ianya akan dapat mengurangkan kos buruh yang akan dihadapi oleh perniagaan.menggalakkan. 5. Pergantungan yang kepada kaedah pengeluaran yang berintensifkan buruh ini tentunya akan menjejaskan daya saing dalam perniagaan. syarikat-syarikat sewa pajak dan syarikat-syarikat kewangan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai masalah-masalah sektor perniagaan yang dikenal pasti oleh institusi-institusi kewangan ini ialah: 1. perniagaan akan menjadi lebih produktif dan meningkatkan daya saing. Faktor kurang pengalaman . masa dan wang. Selain itu. Penggunaan IT akan menjadikan sesebuah perniagaan itu lebih bersifat global. faedah sampingan dan persekitaran yang lebih baik. Kadar pusing ganti buruh yang tinggi terutamanya di unit pengeluaran juga berlaku kerana sesebuah perniagaan baru terpaksa bersaing dengan industri gergasi di pasaran tempatan yang berupaya menawarkan upah. Dengan adanya IT. Untuk menjimatkan kos. kekurangan pengetahuan dalam pengunaan IT (Teknologi Maklumat) juga menjadi masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan baru. Ini akan menyebabkan kos operasi perniagaan meningkat. Masalah lokasi atau tempat perniagaan ini adalah salah satu daripada faktor yang mempunyai kaitan dengan prestasi pemasaran. PANDANGAN INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN Institusi-institusi kewangan khususnya bank-bank perdagangan. Masalah lokasi adalah masalah utama peniagapeniaga baru bumiputera di kawasan bandar. usahawan-usahawan baru hendaklah mempunyai kepakaran dalam bidang perniagaan yang hendak diceburi. 4. sesuatu perniagaan itu akan menjadi lebih mudah kerana ianya dapat menjimatkan tenaga. sesebuah perniagaan baru hendaklah melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) sebelum memulakan perniagaan yang hendak dijalankan. Dalam keadaan guna tenaga masa kini. Walaupun terpaksa membayar pada harga yang tinggi untuk mendapatkan tenaga kerja mahir tetapi ianya berbaloi kerana perniagaan dapat berjalan dengan cekap serta dapat mengurangkan risiko daripada berlakunya kesilapan. kos buruh semakin mahal. penggunaan IT juga adalah perkara yang amat penting. Kekurangan kepakaran dan tenaga buruh mahir. Selain itu. ianya adalah untuk mengelakan usahawan-usahawan tersebut mengambil pakar dari luar dan ianya melibatkan kos sangat tinggi. Oleh yang demikian. Kekurangan tenaga kerja mahir untuk membantu menguruskan perniagaan juga akan menyebabkan sesuatu pernigaan tidak berjalan dengan cekap. Ini kerana ianya adalah untuk mengelakkan mereka mengalami kerugian akibat daripada ketidakcekapan mereka menguruskan perniagaan yang akan dijalankan. Dengan adanya penggunaan IT oleh usahawan ianya akan mempercepatkan perkembangan perniagaan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara ke arah pengetahuan yang berasasakan ekonomi (K-ekonomi). Menerusi peningkatan keupayaan teknologi. Tahap penggunaan teknologi yang masih lemah dan usang.

2. Menyedari pelbagai cabaran yang bakal dihadapi dalam menubuhkan perniagaan baru. Prestasi kualiti kerja inilah yang akan menimbulkan masalah pemasaran khususnya untuk meninjau peluang-peluang yang lalu. Sebarang kelewatan dalam penerimaan wang tunai akan menjejaskan kelicinan perjalanan perniagaan. STRATEGI DAN CARA-CARA MENGATASI MASALAH YANG TIMBUL DALAM IKS Strategi-strategi perlulah dilakukan oleh usahawan bagi memastikan perniagaaan tercapai dengan jayanya. antara strategi yang sepatutnya dimainkan oleh setiap usahawan dalam menubuhkan perniagaan baru ialah. sebarang penangguhan dalam pembayaran hutang-hutang yang perlu dibayar akan menjejaskan perhubungan dengan pihak pembekal.Institusi-institusi kewangan meletakkan pengalaman sebagai salah satu angkubah yang akan menentukan kejayaan sesebuah projek perniagaan. institusi-institusi kewangan juga melihat kepada pengurusan stok kerana ia memberi kesan langsung kepada kedudukan tunai dalam sesebuah perniagaan. A yang membuka sebuah stesen minyak petrol selama dua tahun sudah menggunakan sebahagian daripada keuntungan untuk melabur dalam sebuah projek pengangkutan secara usahawan. Agensi-agensi kerajaan terutama yang terlibat dalam kerja-kerja piawaian dan penyelidikan mempunyai pandangan yang sama dengan institusiinstitusi kewangan mengenai kualiti kerja di kalangan sektor pengilang-pengilang kecil. Misalnya. Soal pengurusan stok ini lazimnya dialami oleh perniagaan baru yang belum berpengalaman. Bank-bank perdagangan jarang memberikan pinjaman kepada usahawanusahawan baru tanpa mengkaji keupayaan dan kebolehan setiap permohonan. . Pengalaman di sini mencakupi bidang-bidang teknikal dan pengurusan. Sememangnya. Di samping itu. Prestasi kualiti kerja Prestasi kualiti kerja sangat penting kepada sektor pembuatan dan perkhidmatan. Prestasi kualiti kerja ini adalah akibat daripada keupayaan yang terhad di kalangan pengilang-pengilang kecil bagi menjalankan kerja-kerja penyelidikan yang memerlukan belanja yang besar. satu proses pemulihan drastik perlu dilakukan bagi usahawan untuk menubuhkan sesuatu perniagaan. Kualiti barang keluaran atau servis bergantung kepada kecekapan dan keupayaan pekerja dan pihak pengurusan sesebuah syarikat. Perniagaan baru dengan modal permulaan yang kecil menghadapi masalah besar dalam menguruskan modal pusingan. Menurut Ab Aziz Yusof ( 2003). Kebanyakan perniagaan baru hanya mempunyai satu atau dua orang pekerja mahir di bahagian operasi. Kelewatan pulangan daripada projek pelaburan tersebut dan kemunculan perbelanjaan-perbelanjaan luar jangka dalam perniagaan yang sedang dijalankan menyebabkan A berada dalam keadaan tersepit. usahawan perlu bersedia memainkan peranan dan menyusun strategi yang lebih signifikan. Bank perdagangan lebih banyak menumpukan perhatian kepada pengalaman lalu sebelum meluluskan sesuatu permohonan pinjaman. 3. Pengurusan kurang rapi Institusi-institusi kewangan yang berperanan sebagai pemberi pinjaman menitikberatkan pengurusan kewangan terutama dalam pengurusan modal kerja. Di samping itu. Perniagaan-perniagaan yang pada peringkat awal terutama pada tiga tahun pertama sering menghadapi masalah kekurangan modal pusingan akibat penggunaan tunai yang kurang rapi.

ia mesti memahami bahawa matlamatnya bukan sahaja untuk memaksimumkan keuntungan tetapi juga berperanan membentuk usahawan-usahawan lain melaui proses penaburan keuntungan. Peruntukan itu dilihat dapat membantu perkembangan usahawan dan membantu meningkatkan lagi perniagaan mereka melalui aktiviti yang dirancangkan. (Mingguan Malaysia/Ahad/ 8 Januari 2006) 2. Dengan modal RM1 billion yang diperuntukkan kepada bank berkenaan untuk memulakan operasinya. Timbalan Menteri Kewangan. Dasar Penswastaan Selain itu juga. Penubuhan SME bank pada Oktober 2005. Bantuan dalam penyediaan modal Kerajaan akan memberikan peruntukan sebanyak RM3. Standard Chartered dan HSBC untuk membuka empat cawangan bagi setiap bank tersebut pada tahun ini. kerajaan telah menjalankan dasar penswastaan pada tahun 1983. Ng Yen Yen berkata. memperbaiki kualiti sumber manusia dan menyemai semangat keusahawanan di kalangan remaja lepas sekolah. maka hasrat kerajaan untuk mencapai wawasan 2020 serta kesejahteraan menyeluruh akan terlaksana. Tun Dr. Ketiadaan kadar faedah yang dikenakan Bank Negara Malaysia (BNM) pada pinjaman usahawan adalah salah satu cara membantu para usahawan membuat pinjaman daripada sektor perbankan dengan mudah. Jelasnya. ia akan menghasilkan persaingan yang lebih hebat bagi sektor perbankan dalam memberikan perkhidmatan pinjaman sekaligus memberi faedah kepada usahawan untuk membuat pinjaman. pelaksanaan program itu dijangka dapat membantu usahawan meningkatkan tahap produk yang dihasilkan. telah mencetuskan pelbagai harapan yang berbaza dan kepentingan yang berlainan. Ini boleh dilaksanakan melalui pembentukkan sistem jaringan atau sistem vendor.8 billion bagi membantu usahawan pada tahun ini bagi menjalankan 245 program yang dirancangkan. Mahathir Mohamad mengumumkan kerajaan akan memperluaskan lagi dasar penswastaan (kali ini lebih daripada 200 lagi agensi akan diswastakan) maka. BNM juga telah membenarkan beberapa syarikat perbankan seperti Citibank. Bagi golongan usahawan mereka mengharapkan peluang untuk mendapat tender atau perniagaan semakin terbuka luas. Kalau ini boleh dilaksanakan.Dasar ini bagaimanapun. ramai usahawan menaruh harapan untuk memperoleh sokongan kewangan dari bank tersebut. 3.1.Pada 19 September 1995. reaksi umum kelihatan tidak lagi senegatif seperti mana ia mulamula diumumkan pada 1983. iaitu. pasti memberi harapan baru kepada usahawan di Malaysia terutama golongan usahawan kecil dan sederhana (IKS). Bank SME menawarkan tiga bentuk pembiayaan kewangan . Kerajaan juga akan membantu para usahawan melalui sektor perbankan dengan menghasilkan pakej pelaburan yang bersesuaian dengan syarat aliran tunai perniagaan usahawan. SME Bank SME bank tertubuh hasil dari dasar penswastaan. Datuk Dr. apabila Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Bagi mana-mana syarikat yang berjaya memperoleh sesuatu projek penswastaan. Penswastaan atau penyerahan milik negara kepada sektor swasta (denationlization) ini merupakan suatu fenomena yang baru. Secara umumnya. Penetapan ini juga membantu sektor perbankan mengenakan kadar penetapan harga pinjaman berdasarkan risiko syarikat usahawan terbabit.

seseorang usahawan itu hendaklah sentiasa beredar mengikut peredaran zaman dan bukannya masih bergantung kepada kaedah pemikiran dan teknologi yang telah ketinggalan. Kemahiran dalam penggunaan Teknologi Maklumat dan teknologi. Pertama. pembangunan produk. Dalam kategori pembiayaan untuk perniagaan kecil. Untuk menjadikan usahawan itu yang berjaya dari segi teknologi. Kemahiran dan teknologi baru dapat menjimatkan kos dan meningkatkan daya pengeluaran perusahannya. apa dan bagaimana memberi arahan secara paling berkesan kepada pasukan kerja dan individu agar mereka mampu memberi sumbangan terbaik. 5. amat penting untuk seseorang usahawan itu menggunakan teknologi di dalam perusahaan atau perniagaan mereka untuk terus bersaing di dalam pasaran. Mereka perlu memimpin persekitaran perniagaan secara strategik dengan memastikan mendahului strategi yang diambil pesaing. Berperanan sebagai pemimpin dan pendorong Usahawan pada masa depan juga perlu mengetahui kedinamikan kumpulan dan sensitif terhadaap keperluan mereka. kedua pembiayaan untuk perniagaan kecil dan ketiga pembiyaan untuk perniagaan sederhana. Usahawan perlu ingat dalam dunia keusahawanan bukannya apa yang diketahui oleh usahawan yang akan menentukan kejayaan mereka tetapi siapa yang mereka akan kenali mempunyai pengaruh yang lebih signifikan terhadapa kejayaan perniagaan yang akan dijalankan.kepada usahawan yang layak. Untuk terus mencapai kejayaan di dalam bidang keusahawan. pembiayaan untuk perniagaan mikro. Usahawan hendaklah sentiasa peka dengan perkembangan teknologi yang pesat berlaku sama ada dalam bidang pengeluaran. Oleh itu. 2006) 4. pemasaran dan penumpuan kepada kualiti. usahawan itu hendaklah sentiasa mencari kemahiran dan teknik baru. 6. Mereka perlu mempunyai kapasiti untuk mengenalpasti peluang-peluang perniagaan baru secara unik dan bertindak cepat untuk mengeksploitasikannya. Usahawan juga perlu mempunyai kemahiran untuk membina jaringan dengan tokoh-tokoh usahawan dengan harapan untuk mewujudkankan kerjasama dan memastikan mereka sentiasa berada dalam situasi menang-menang. Strategi sejagat Usahawan menjelang abad ke-21 perlu memahami perubahan pasaran dan ekonomi dunia dengan berfikiran secara sejagat. menasihati dan tahu bila. Seseorang usahawan itu hendaklah menjadi seorang usahawan yang yang berjaya untuk terus kekal dalam dunia perniagaan. (Sri Diah Shaharuddin. Mengutamakan jaringan Usahawan perlu tahu bagaimana hendak mengurangkan lapisan prosedur dan segala bentuk birokrasi dalam menjalankan aktiviti keusahawanan. pinjaman diberi tanpa mengambil kira fokus perniagaan. mendorong. pembungkusan. Mereka tidak sepatutnya memperkecilkan peranan teknologi maklumat untuk memperoleh kelebihan bersaing dalam perniagaan. Usahawan hendaklah sentiasa cuba untuk memperbaiki kemahiran dan teknologinya untuk memastikannya sentiasa berada di hadapan persaing-persaingnya. . 7. Mereka hendaklah mempunyai kebolehan yang membimbing.

Keseluruhannya. (Moha Asri Abdullah 1995) Lebih penting daripada peratusan perangkaan di atas ialah peranan sebenar yang dimainkan oleh IKS dalam pertumbuhan sektor perkilangan dan keseluruhan pembangunan ekonomi negara.1% dari jumlah keseluruhan pertubuhan pengilang dalam sektor perkilangan di Malaysia. Pada tahun 1994 misalnya. Menurut Ahli Majlis Kebangsaan Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia. 1 . Membuka Peluang Pekerjaan Satu perkara yang sering diperkatakan dalam IKS ialah ia berupaya membuka lebih banyak peluangpeluang pekerjaan kepada orang ramai. Pada masa yang sama. IKS memainkan peranan yang penting dari segi Keluaran Dalam Negara Kasar. Apabila IKS menggunakan jumlah kapital yang jauh lebih rendah berbanding dengan firma besar. nilai keluaran dan harta tetap. komuniti dan pemimpin kerjaan yang mana setiap di antara mereka mempunyai agenda dan pengharapan yang tersendiri terhadap usahawan. Kelebihan dalam .9% dan 31. mereka juga perlu berhadapan dengan pembekal. Dewasa ini sumbangan IKS semakin terserlah dan ini dapat dilihat dalam beberapa bidang seperti jumlah pertubuhan. Peranan dan sumbangan ini dijangka menjadi semakin penting dalam mencapai wawasan 2020 dan menjadikan negara ini sebagai sebuah negara perindustrian. Pertumbuhan sektor pembuatan yang amat memberansangkan sejak 1980-an telah meletakkan IKS sebagai industri penggerak utama dalam mempelbagaikan aktiviti di sektor ini. dalam semua bancian dan penyelidikan yang telah dijalankan di dapati bahawa semakin besar saiz sesebuah industri. sumbangan dalam meningkatkan jumlah simpanan negara dan menjimatkan tukaran wang asing. jumlah pekerjaan. 48. mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih baik. Secara umumnya.2% peluang pekerjaan dari jumlah tenaga kerja dalam sektor perkilangan. PERANAN DAN KEBAIKAN IKS KEPADA NEGARA Industri kecil dan sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. IKS terdiri 84. tulang belakang dan pendokong dalam memenuhi hasrat dan cita-cita wawasan pembangunan ekonomi negara selepas 2020. pelanggan.8. semakin tinggi penggunaan kapital atau modal. Hal ini demikian memandangkan IKS mampu menggunakan tenaga buruh secara intensif dalam teknik pengeluaran mereka berbanding dengan firma-firma besar. Malah IKS boleh dijadikan sebagai asas. jumlah dan bilangan pekerja secara langsung lebih ramai bagi setiap ringgit yang dilaburkan. IKS juga menyediakan sebanyak 44. IKS membuka banyak peluang pekerjaan. Kepakaran ini penting kerana mereka akan berhadapan dengan pekerja yang mempunyai pelbagai latar belakang.7% masingmasing dalam jumlah nilai keluaran dan jumlah nilai harta tetap. Ini secara terus dapat membuka peluang pekerjaan yang banyak dalam beberapa fungsi pengeluaran dalam operasi IKS. Kepakaran berkomunikasi Usahawan berperanan sebagai penghubung yang berkesan. sumbangan kepada pekerjaan dan sebagainya. membantu dalam melahir dan meningkatkan kemahiran di kalangan tenaga kerja terlibat baik di peringkat pekerja mahupun pada peringkat pengurusan dan membantu dalam meningkatkan arus pemindahan teknologi asing. Datuk David Chua (2006). Dianggarkan bahawa jumlah kapital untuk setiap orang pekerja bagi IKS mempunyai lebih kurang 14 hingga 50% lebih rendah berbanding dengan industri bersaiz besar.

Latihan kepada Pekerja Peranan IKS sebagai tempat latihan dalam pelbagai kemahiran untuk pekerja. Terdapat juga modal yang disumbangkan oleh ahli keluarga. IKS. pengusaha IKS dapat membina latihan dan pengetahuan yang berguna mengenai selok-belok operasi perniagaan dan bergantung hidup kepada perniagaan tersebut. 2. Bagi sejumlah modal yang kecil juga sukar bagi seseorang pengusaha mendapat faedah yang sama dalam firma besar. Peluang pekerjaan . dalam konteks ini juga. sejumlah besar sumber kewangan dan modal datangnya daripada pemilik sendiri. Firma besar dan syarikat antarabangsa pada umumnya lebih cenderung membayar dan menawarkan gaji. Dalam kebanyakan operasi industri kecil. Hal ini menunjukkan bahawa melalui operasi firma besar atau syarikat antarabangsa. Sekiranya jumlah modal dan sumber kewangan tersebut tidak dilaburkan dan digunakan dalam IKS. penglibatan pengusaha. Dalam hubungan ini. 3. terdapat sebilangan kecil sahaja isirumah yang mempunyai pendapatan yang jauh lebih tinggi. Kepentingan dan peranan IKS juga dapat dilihat dari segi pengagihan pendapatan di kalangan penduduk. Hal ini demikian jelas membayangkan bahawa IKS menjadi sumber utama kepada jumlah tabungan dan simpanan negara. sumber-sumber bahan mentah yang digunakan oleh IKS seperti mesin. Ini boleh meningkatkan keseluruhan kadar simpanan penduduk dalam negara dan mengurangkan masalah kenaikan kadar inflasi. Justeru itu. Selain itu. Kajian menunjukkan bahawa lebih 70% daripada sumber kewangan dalam IKS berpunca daripada pemilik atau pengusaha masing-masing. jiran dan orang ramai. tidak ada satu keserataan dan pembahagian dalam pengagihan kekayaan dan distribusi pendapatan penduduk dengan baik dan lebih saksama. Lebih penting daripada itu. dengan jumlah modal yang kecil. pejabat dan bangunan juga membantu ke arah meningkatkan tabung simpanan negara. Malah kumpulan minoriti isirumah ini memiliki sejumlah besar dari keseluruhan jumlah pendapatan negara berbanding dengan majoriti penduduk yang mendapat pembahagian pendapatan yang kecil. boleh mengurangkan kadar pembaziran yang berlebihan. peralatan. Tabungan dalam Ekonomi dan Pengagihan Pendapatan Kegiatan IKS baik secara langsung mahupun tidak langsung dapat membantu meningkatkan jumlah tabungan dalam ekonomi negara. pemilik dan pekerja dalam IKS boleh membantu mengurangkan ketidaksamaan jurang pendapatan penduduk. relatif atau kawan.kaedah pengeluaran ini ialah mereka dapat mengurangkan atau meminimakan kos pengeluaran dan seterusnya bersaing dengan firma-firma lain di pasaran terbuka. pekerja mahir dan profesional sahaja. faedah serta kebajikan sosial yang tinggi kepada hanya sekumpulan kecil pekerja terutamanya kepada pengurus atasan. Walaupun dipercayai bahawa distribusi sebenar dan lebih adil mengenai pengagihan pendapatan negara sukar diwujudkan. Dengan jumlah modal tersebut. IKS dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada ahli keluarga. di samping rakan perniagaan mereka. pengusaha dan bakal pengusaha tidak dapat dipertikaikan lagi. Kesan dari penglibatan mereka dalam IKS akan dapat mewujud dan menggalakkan pendapatan yang lebih ketara berbanding dengan kewujudan struktur pendapatan dan upah dalam firma besar dan syarikat antarabangsa yang lain. berkemungkinan besar ia akan digunakan untuk perbelanjaan keperluan yang lain. penubuhan dan kegiatan industri kecil dari segi ekonomi menggalakkan kadar simpanan dan tabung ekonomi.

melalui penyertaan dalam IKS. mereka bukan sahaja mendapat latihan. Selain itu. IKS juga dapat memberi sumbangan penting kepada pembangunan ekonomi negara melalui hubungjalin mereka dengan firma besar dan syarikat antarabangsa. Struktur pembangunan industri sedemikian juga berkembang tanpa mempertingkatkan kemampuan firma tempatan. pengusaha dan pekerja seperti ini dapat berkecimpung dalam IKS.dalam IKS ini sudah tentu dapat memberi dan menyediakan latihan dan kemahiran yang berguna kepada diri mereka sendiri di samping pekerja terlibat. Latihan dan kemahiran yang dapat diperolehi dalam IKS juga tidak terhad kepada satu-satu bidang operasi. perkembangan dan kejayaan IKS baik dari segi meringankan . jurutera dan lain-lain di sektor awam mahupun swasta. Bagaimanapun. Keadaan pasaran tempatan yang kecil tidak menjadi satu pendorong yang kuat. Justeru itu. Majoriti hanya memiliki kelulusan peringkat Sijil Rendah Pelajaran dan Sijil Pelajaran Malaysia. Dengan taraf kelulusan formal yang rendah juga amat sukar bagi mereka mendapatkan pekerjaan yang bergaji lumayan dalam firma besar dan syarikat antarabangsa. Sebahagian besar kaedah pengeluaran yang diamalkan adalah secara besar-besaran berunsurkan intensif barangan import dan intensif kapital yang dimonopoli oleh syarikat gergasi antarabangsa. mengembangkan. keuntungan selalu dibawa keluar sama ada ke negara asal syarikat tersebut atau ke negara lain yang mempunyai kos operasi dan tenaga buruh yang lebih rendah. pentadbir. Namun dalam kebanyakan kes. Malah keputusan pelaburan semula keuntungan banyak bergantung kepada pertimbangan ekonomi semasa yang berorientasikan keuntungan dan memaksimakan pulangan yang tinggi. tetapi juga dapat mengurangkan peranan syarikat gergasi antarabangsa. Walau bagaimanapun. sehingga hari ini terdapat kekhuatiran pihak berkuasa dan usahawan terlibat bahawa peranan amat kecil terutama sekali dalam perpindahan dan perkembangan teknologi. Pembangunan ekonomi yang pesat sejak 1970-an hingga ke hari ini. Tahap pendidikan yang rendah ini jelas jika dibandingkan dengan para pengurus dan pekerja di dalam firma besar dan syarikat antarabangsa yang lain. Hubungjalin yang tersusun dan ikhlas dapat menjamin penerusan. sebahagian besar pengusaha dan pekerja dalam IKS mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Dengan adanya taraf kelulusan yang ada pada mereka. Struktur asas pembangunan industri seperti ini ialah pergantungan kepada firma asing dan syarikat antarabangsa. dan mengukuhkan lagi struktur asas pembangunan industri negara. 4. Peranan dan sumbangan syarikat gergasi ini dalam menyumbang. memperkembang dan memperkukuh asas pembangunan industri di negara ini tidak dapat dikenalpasti. struktur pembangunan industri di Malaysia lebih berbentuk pergantungan dan penyesuaian pengeluaran barangan untuk pasaran eksport. Hasilnya. Kaedah pengeluaran yang lebih menekankan intensif tenaga buruh dalam IKS dan ketiadaan pengkhususan bidang kerja yang tetap dan jelas menyebabkan ramai pekerja dapat menimba latihan dan kemahiran tersebut dalam pelbagai fungsi dan bidang operasi. Dalam keadaan ini. perubahan dan aktiviti ekonomi antarabangsa. sukar sekali bagi mereka mendapatkan gaji yang tinggi dan lumayan sebagai pengurus. Memperkukuhkan Asas Industri Negara dan Hubungjalin dengan Firma Besar IKS memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dengan mewujudkan. telah banyak menghubung dan menggabungkan ekonomi negara ini dengan keadaan. tetapi juga dapat meningkatkan pengalaman latihan dan kemahiran tersebut. akauntan. IKS boleh digunakan sebagai alternatif penting bukan sahaja dalam usaha memperkukuh struktur asas industri negara yang lebih baik dan terjamin.

Pendekatan ini juga dapat mengatasi masalah pemasaran produk pengusaha IKS di dalam dan luar negara. maka kini peluang untuk mendapat modal daripada bank akan bertambah. latihan dan kemahiran kepada pengusaha dan pekerja di samping mempercepatkan pembinaan struktur asas perindustrian negara dengan lebih baik. Menurut Md Ramli. dengan adanya Bank SME. produktiviti. Selain itu. PERKEMBANGAN IKS DI MALAYSIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI DAN POTENSI PADA MASA AKAN DATANG Kadar pembangunan ekonomi negara semakin pesat. IKS juga dapat mewujudkan industri pelengkap kepada keperluan dan pembangunan industri negara. Perkara ini jelas dapat dilihat dalam industri tertentu seperti pembuatan makanan. pengangkutan mahupun pemasaran. pertumbuhan sektor perkilangan yang meyakinkan dan wawasan negara ke arah negara perindustrian 2020. Dengan adanya bank ini sudah pasti memberi manfaat yang besar kepada usahawan-usahawan IKS di negara ini untuk mendapatkan pembiayaan bagi menubuhkan dan membesarkan lagi perniagaan mereka. hubungjalin yang sesuai boleh memberi faedah penting dari segi perpindahan teknologi. IKS dengan penyesuaian mereka kepada intensif tenaga buruh dapat mengeluarkan barangan yang tidak dapat dihasilkan oleh syarikat dan firma besar. Penglibatan IKS yang aktif dan dalam pelbagai sektor juga membolehkan asas industri yang mantap dan kukuh dan tidak akan tergugat dan terjejas sekiranya terdapat penarikan operasi dan pelaburan dari firma dan syarikat antarabangsa.Beliau berkata pendekatan memasarkan produk pengusaha IKS melalui rantaian pasaraya besar boleh mempercepatkan perkembangan IKS tempatan disamping menjadi industri sokongan kepada pasaraya besar. ternyata memerlukan sokongan dan sumbangan IKS yang lebih besar dan bermakna. Tambahan lagi. Tidak dapat dinafikan juga bahawa IKS juga dapat mengeluarkan barangan yang dapat memenuhi keperluan barangan sebahagian besar golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana dalam negeri. pembuatan logam. pakaian. dengan ini perusahaan IKS di negara ini mempunyai potensi yang lebih baik di masa hadapan untuk menghadapi cabaran globalisasi.(2006).Mohamed Shafie berkata pendekatan pemasaran produk IKS menerusi rantaian pasaraya besar ternyata berjaya berdasarkan kejayaaan Program Promosi Produk Pengusaha Kecil dan Sederhana (PKS) di Hong Kong pada akhir bulan lepas. peralatan perabut dan seumpamanya. . pakaian dan alatan perabut daripada industri kecil sekurangkurangnya dapat memenuhi kepuasan citarasa pengguna dalam negeri. oleh kerajaan pada Oktober tahun 2005 pasti memberi harapan baru kepada golongan usahawan kecil dan sederhana (IKS) tempatan.6 juta. Hal ini demikian adalah penting kerana negara kita memerlukan kepelbagaian dalam sektor industri. Penubuhan Bank SME yang diterajui oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bumiputra-Commerce Bank Bhd. peningkatan kualiti barangan. kos pengurusan. peralatan plastik dan getah. Kerajaan mahu lebih ramai pengusaha Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Malaysia memasarkan produk mereka ke luar negara menerusi rantaian pasaraya besar sebagai usaha meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut. kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Mohamed Shafie Apdal.beban kapital. Ini pastinya akan dapat memberi kelebihan kepada para pengusaha dalam mengurangkan halangan terhadap keperluan pembiayaan yang memerlukan cagaran dan rekod perniagaan. Pembuatan barangan makanan. tentunya mereka akan dapat mengembangkan perniagaan dengan mudah dan seterusnya dapat bersaing dengan syarikat-syarikat yang lebih besar.Misi PKS anjuran kementerian itu dengan kerjasama rantaian pasaraya besar di Hong Kong telah berjaya mendapat perolehan pesanan jualan sebanyak RM5.

Mohamed Shafie berkata kementerian akan sentiasa memantau pergerakan harga barangan di samping mengambil langkah proaktif memastikan harga barangan berada di paras yang berpatutan dan bekalan di pasaran mencukupi. memandangkan ini hanya anggapan. dan negara-negara Eropah. Malaysia juga perlu mengikut jejak langkah negara ini jika mereka ingin bersaing dalam pasaran globalisasi sekarang.Mohamed Shafie berkata kementerian akan menganjurkan satu lagi misi PKS ke Singapura dan berharap lebih ramai pengusaha IKS menyertai program berkenaan. kerjasama dengan rantaian pasaraya besar di seluruh dunia akan diperluaskan kerana ia boleh menjadi pemangkin perkembangan dan pertumbuhan produk IKS negara ke pasaran global. Maka wajarlah adanya satu penyelidikan terperinci mengenai tahap penggunaan TM dalam IKS di Malaysia.Syarikat. penjimatan kos perniagaan dan sebagainya. Dalam pembangunan . Jepun. Salah satu teknologi yang paling penting pada waktu ini ialah Teknologi Maklumat (TM). Dengan itu kerajaan telah mengambil langkah bijak dengan menubuhkan Koridor Raya Multimedia . Disember 6. beliau berkata kenaikan harga itu antara lain berpunca daripada sikap peniaga yang mengambil kesempatan mengaut untung berlebihan.445. Contoh yang paling nyata ialah penubuhan Silicon Valley di Amerika Syarikat telah banyak membawa perubahan dalam sektor industri mereka. urus niaga secara talian terus online . Sambil menyatakan terdapat kenaikan harga pada barangan tertentu seperti makanan dan pengangkutan berikutan kenaikan harga petrol dan diesel. pusat kewangan bercirikan multimedia dan kad bestari yang serba guna. pusat pemasaran tanpa batasan.343 dan nilai rampasan sebanyak RM67. Ia bertujuan untuk merancakkan lagi pertumbuhan semua industri tidak kira firma besar. 2000). Selain itu kerajaan telah melancar beberapa program ke arah pendekatan penggunaan TM dalam ekonomi seperti e-dagang. penciptaan-penciptaan produk baru. Dalam menghadapi globalisasi yang semakin mencabar maka para pengusaha IKS perlu berhadapan dengan faktor teknologi yang semakin meningkat maju yang perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. terdapat sebanyak 603 kes melibatkan kompaun sebanyak RM40. Kebanyakan firma-firma besar dan multinasional telah lama menggunakan kemudahan TM ini dalam membangunkan firma masing-masing. malah mereka telah pun mempunyai satu unit atau personel yang khusus mengenai pengurusan maklumat firma (The Star. sederhana atau pun kecil. Penubuhannya telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 1 Ogos 1996 di Persidangan Multimedia Asia yang akan menjadi pemangkin untuk usahawan IKS menjadi lebih maju dalam penggunaan teknologi maklumat dalam menguruskan perniagaan. teleperubatan. kelompok pembangunan dan penyelidikan. Penggunaan teknologi ini dalam industri telah lama dipraktikkan oleh negara-negara maju seperti Amerika . Antara matlamat yang ingin dicapai pada masa ini ialah kerajaan elektronik. k-ekonomi dan lain-lain. pusat perubatan sedunia. kesedaran pelbagai pihak tentang keperluan dalam melahirkan usahawan yang berkemampuan dan bertaraf antarabangsa serta pekerja mahir adalah tinggi. GALAKAN DAN SOKONGAN DARI PIHAK-PIHAK TERLIBAT Di Malaysia. Katanya bagi tempoh suku pertama tahun lepas. Atas dasar inilah kerajaan telah berusaha untuk memajukan lagi perkembangan penggunaan TM di kalangan penduduk terutama sektor industri kecil dan sederhana (IKS). Di samping itu penubuhannya juga banyak memberi kesan kepada pengurangan kadar pengangguran. Sejauh manakah hal ini sedemikian rupa. Dalam perkembangan lain. Katanya. Kawasan MSC ini bermula dari Bandar Raya Kuala Lumpur hingga ke Sepang.

Selain daripada kemudahan pembiayaan yang telah disediakan oleh kerajaan di bawah Pakej Strategi Baru. Di bawah Pakej Strategi Baru.pesat ekonomi sekarang. Chua berkata demikian kepada Utusan Malaysia selepas majlis mengumumkan 100 IKS terbaik sempena Anugerah Golden Bull 2003 di sini. baru-baru ini. institusi perbankan perlu proaktif dalam pemberian pinjaman. pertumbuhan IKS sama ada di luar bandar atau bandar akan terus dipertingkatkan. Mahathir Mohamad ketika membentangkan Rang Undang-undang Perbekalan (2004) di Dewan Rakyat pada 12 September 2003. Bagi membolehkan IKS mengukuhkan peranannya. Presiden Persatuan Rangkaian Usahawan Wanita (Wena). adalah penting bagi institusi kewangan menyediakan kemudahan kewangan dan kredit yang lebih accessible kepada golongan tersebut. dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9). Bank Negara Malaysia telah menyediakan Skim Penyusunan dan Penjadualan Semula Pinjaman bagi semua jenis pinjaman dan kemudahan kredit oleh peminjam di sektor pelancongan. Beliau telah mencadangkan untuk mempermudahkan aksesibiliti pembiayaan IKS. syarikat peserta terbabit boleh digalakkan atau diberikan bantuan sama ada untuk disenarai atau muncul sebagai sebuah industri yang lebih besar. termasuk membantu syarikat tempatan. Datuk Faridah Omar Shah. Chua yang menjadi ketua panel hakim bagi anugerah berkenaan menjelaskan. Justeru. Di samping Skim ini. iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan telah membayangkan kesedaran dan keperluan ini. Ketika ini. keperluan dalam meningkatkan penyertaan bumiputera dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan di samping memenuhi hasrat dan objektif pembangunan negara serta merealisasikan wawasan 2020 juga telah menjadi satu kesedaran umum. kerajaan akan menambahkan lagi dana sebanyak RM1 bilion di bawah BPM dan BSN. pelbagai pihak telah mula menyedari bahawa salah satu langkah penting dalam mencapai hasrat ini ialah melalui bantuan dan sokongan kepada pembangunan IKS. . Selaras dengan itu juga. terutama yang memperjuangkan survival usahawan Bumiputera berdepan cabaran besar pada tahun ini. Setakat ini. khususnya Bumiputera mempelbagaikan produk dan pasaran. Penubuhan satu kementerian baru dalam kabinet kerajaan Malaysia selepas pilihanraya 1995. berkata persatuan perniagaan. Ini sesungguhnya dapat memberi motivasi kepada para usahawan IKS untuk mengorak langkah kehadapan sebagai sebuah syarikat IKS yang berjaya. Memandangkan sambutan yang menggalakkan terhadap Skim Kredit Mikro dari peniaga kecil. Anugerah yang dianjur oleh akhbar Nanyang Siang Pau dengan kerjasama Nanyang Online dan Pusat IKS Asia Pasifik itu bertujuan mengetengahkan 100 IKS terbaik dalam pelbagai industri tempatan. Bahagian keempat teks ucapan Bajet Tahun 2004 Oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan I. Kejayaan syarikat-syarikat Industri Kecil dan Sederhana (IKS) meraih anugerah dalam sesuatu penganjuran disarankan supaya dijadikan landasan untuk mengorak langkah ke Bursa Saham Kuala Lumpur. Menurut Datuk David Chua (2006). nilai pinjaman sebanyak RM3 bilion telah mendapat manfaat dari Skim ini. Sektor Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dijangka terus menjadi antara tonggak utama pembangunan negara pada tahun ini. terutamanya kepada golongan pengusaha kecil dan sederhana. Pelbagai pihak yang bersungguh-sungguh dalam membangunkan IKS di negara ini dapat dibuktikan melalui pelbagai anugerah yang disediakan kepada para usahawan IKS. Beliau telah menyatakan bahawa Industri Kecil dan Sederhana (IKS) perlu digiatkan bagi menjana aktiviti pelaburan dalam negeri. kerajaan juga akan mengambil langkah untuk membantu pengusaha IKS menangani masalah hutang tak berbayar mereka dengan institusi kewangan. Kerajaan juga prihatin terhadap peniaga kecil dan sederhana yang mengalami kesukaran membayar hutang dengan institusi kewangan. terutama membabitkan usahawan Bumiputera dalam bidang makanan serta kosmetik. Peranannya sebagai pendokong pertumbuhan ekonomi perlu diberi perhatian. Datuk Seri Dr.

program Peruncitan Mara membabitkan kira-kira 30. Di bawah RMK-9. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin. Perbadanan Nasional Bhd (PNS) dan CIMB. kerajaan memperkenalkan Dana Pembangunan Sektor Perkhidmatan yang khusus untuk meningkatkan kesedaran produk IKS. Ini termasuk menubuhkan Syarikat Jaminan Kredit (CGC) untuk menyediakan jaminan bagi pinjaman yang diambil daripada institusi kewangan. usahawan-usahawan baru haruslah sentiasa . sepanjang 2006 banyak bank tampil untuk memberi sokongan kepada sektor IKS supaya mereka berdaya maju.000 usahawan dari dalam dan luar negara dapat mewujudkan rangkaian perniagaan yang lebih luas kepada Bumiputera. Penubuhan itu dilihat menjadi pemangkin kepada kesinambungan usaha kerajaan menambah baik infrastruktur kewangan sedia ada. IKS tempatan akan mempunyai tempat untuk mendapatkan khidmat nasihat atau rujukan sekiranya memerlukan pandangan daripada SAC. peningkatan perniagaan. sokongan sektor perbankan juga harus diteruskan supaya kesinambungan daya saing dan jangka hayat IKS tempatan di negara ini dapat dipertahankan. Jika mengikut statistik lain pula. Mara. Saranan kerajaan supaya bank turut membantu IKS tempatan tidak dipandang sepi. Menjelang akhir 2007. meningkatkan produk serta perkhidmatan bagi memastikan pertumbuhan IKS tidak terjejas di samping pelengkap kepada mandat menjadikan SME Bank sebagai pusat sehenti kepada IKS dan PKS menjelang 2010. bertujuan membolehkan industri kecil dan sederhana mendapat bantuan perkhidmatan seperti khidmat nasihat mengenai perniagaan. termasuk menilai potensi pasaran hingga kepada daya maju perniagaan. Kerajaan juga berusaha sebaik mungkin untuk memangkinkan pertumbuhan IKS. Perbadanan Usahawan Nasional Bhd (PUNB). termasuk dari segi pemasaran. maklumat. Export-Import Bank of Malaysia Bhd (Exim Bank) memperkenalkan tiga kemudahan baru khusus bagi membantu mereka meluaskan eksport iaitu kemudahan jaminan luar negara Exim (EOGF). Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Malah.(2006) berkata SAC menawarkan lima perkhidmatan teras iaitu nasihat perniagaan. Malah. termasuk ketika berdepan dengan IKS yang berdaya maju tetapi tiada keupayaan daripada segi kewangan. Usahawan IKS yang ingin meluaskan operasi dan memohon pinjaman dinasihatkan membuat pelan perniagaan yang baik sebelum mengemukakannya kepada bank. Langkah yang boleh dipertingkatkan adalah dengan menyediakan ruang perniagaan mencukupi serta membangunkan pasar tani supaya produk mereka dapat dijual. Ia ditambah dengan kepakaran yang ditawarkan pusat berkenaan kerana mereka mempunyai kerjasama dengan beberapa rangkaian penyedia perkhidmatan seperti Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (Smidec). membantu usahawan berpotensi dan sedia ada untuk meningkatkan kemahiran teknikal serta membina penguasaan pasaran. bagi menggalakkan usahawan IKS meluaskan perniagaan melalui penerokaan pasaran. promosi dan pemadanan perniagaan serta penilaian prestasi. khidmat nasihat profesional dan pengurusan KESIMPULAN Untuk mengharungi zaman yang semakin mencabar ini. Antaranya Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Bhd (SME Bank) yang turut menyediakan Pusat Nasihat SME Bank (SAC).terdapat lebih 800 pengusaha Bumiputera terbabit dalam sektor berkenaan dan mereka perlu dibimbing bagi membolehkan produk dipasarkan ke luar negara. Pada masa sama. Cara terbaik membantu usahawan IKS adalah dengan mendalamkan kesedaran mereka terhadap kepentingan maklumat dalam bidang yang diceburi. kemudahan kewangan Dapur Malaysia dan pembiayaan pelaburan luar negara (OIF).

Jangan berada di takuk pemikiran dan sikap yang tradisional dan cubalah untuk berubah untuk menjadi seseorang terkehadapan dari apa-apa pun segi kerana mendahalui persaing-persaing adalah satu kelebihan terhadap diri mereka. Bagi usahawan yang telah gagal.berfikir dan bersikap seiring dengan peredaran masa. janganlah mudah untuk berputus asa kerana kejayaan akan muncul sekiranya masih mencuba. . Mereka hendaklah memikirkan jalan penyelesaian terhadap segala masalah yang timbul dan tidak hanya bergantung kepada organasasi atau badan kerajaan sahaja untuk mencipta kejayaan dalam perniagaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->