You are on page 1of 6

Page 1 of 6

စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူမ်ား စာရင္း

မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 17 2008 19:05 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူမ်ား စာရင္း

စဥ္ အမည္ စီရင္ခ်သည့္ေန႔ အဖြဲ႔အစည္း ျပစ္ဒဏ္

၁ ညီညီေထြး ၂၉ ေအာက္တိုဘာ ေရွ႕ေန ၆လ

၂ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း ၂၉ ေအာက္တိုဘာ ေရွ႕ေန ၆လ

၃ ဦးေအာင္သိန္း ၇ ႏို၀င္ဘာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ၄လ

၄ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ ၇ ႏို၀င္ဘာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ၄လ

၅ ေနဘုန္းလတ္ ၁၀ ႏို၀င္ဘာ ဘေလာ့ဂ္ဂါႏွင့္ အင္အယ္လ္ဒီလူငယ္ အဖြဲ႔၀င္ ၂၀ ႏွစ္

၆ ေစာေ၀ ၁၀ ႏို၀င္ဘာ ကဗ်ာဆရာ ၂ ႏွစ္

၇ သင္းဇူလိုင္ေက်ာ္ ၁၀ ႏိုင္၀င္ဘာ ေနဘုန္းလတ္အမႈတြဲ ၂ ႏွစ္

၈ မင္းကိုႏိုင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၉ ကိုကိုႀကီး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၀ လွမ်ဳိးေနာင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၁ ေဌးႂကြယ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၂ ျမေအး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၃ ဥာဏ္လင္း ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၄ ၿပံဳးခ်ဳိ (ခ) ေဌး၀င္းေအာင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၅ ေအာင္သူ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၆ ေအာင္ႏိုင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၇ ကိုေက်ာ္မင္းယု (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္


ကိုဂ်င္မီ

၁၈ နီလာသိန္း ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၁၉ သင္းသင္းေအး (ခ) မီးမီး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008
Page 2 of 6

၂၀ သက္သက္ေအာင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၁ အံ့ဖယ
ြ ္ေက်ာ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၂ ကိုမင္းေဇယ် ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၃ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၄ ကိုသန္းတင္ (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္


ၾကည္သန္း

၂၅ ကိုေဇယ် ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၆ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္


မာကီး

၂၇ ကိုပ႑ိတ္ထြန္း ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၈ ကိုသက္ေဇာ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၂၉ မစႏၵာမင္း (ခ) ရႊီး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၃၀ မမာမာဦး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္

၃၁ ကိုေအးသန္း (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ၆၅ ႏွစ္


ကိုတင္သန္႔

၃၂ ဦးနႏၵ (ခ) သန္းထြဋ္ေအး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း ၆ ႏွစ္ ၆လ

၃၃ ဦးအဂၢဓမၼ (ခ) ဖိုးသက္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း ၆ ႏွစ္ ၆လ

၃၄ ဦး၀ိလာသကၠ (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း ၆ ႏွစ္ ၆လ


လွေထြး

၃၅ ဦးဇာေနယ (ခ) ဥာဏ္၀ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း ၆ ႏွစ္ ၆လ


င္း

၃၆ ဦးဣသရိယ (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း ၆ ႏွစ္ ၆လ


ေအာင္ကိုၿငိမ္း

၃၇ ျပည့္ၿဖိဳးလိွဳင္ (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၂၄ ႏွစ္


အသည္းေလး

၃၈ သိန္းေဇာ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ႏွစ္

၃၉ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) နန္းမူ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ႏွစ္

၄၀ ေအာင္မ်ဳိးပုိင္ (ခ) အ႐ိုး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ႏွစ္

၄၁ ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္စိုး (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ႏွစ္

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008
Page 3 of 6

ၿဖိဳးႀကီး

၄၂ ကို ေနလင္းေအာင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ႏွစ္

၄၃ သီဟ သက္တင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ႏွစ္

၄၄ သီဟ ေအာင္ေအာင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၈ ႏွစ္

၄၅ ဥာဏ္လင္းထြဋ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ႏွစ္

၄၆ ေအာင္သင
ြ ္ (ခ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္
ေအာင္ႀကီး

၄၇ ကိုျမဇံ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္

၄၈ ကိုတင္ဆန္း ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္

၄၉ ဦးေအာင္ျမင့္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္

၅၀ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ၁၂ ႏွစ္


(ဘိုကေလး)

၅၁ ေမာင္ကံ (၀ါးခယ္မ) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ၁၀ ႏွစ္

၅၂ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး ၁၁ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ ၁၀ ႏွစ္


(ေတာင္ႀကီး)

၅၃ ဂီတမွဴး ကို၀င္းေမာ္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ ဂီတမွဴး ၇ ႏွစ္

၅၄ ဘိုဘို၀င္းလႈိင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ စုစုေႏြး အမႈတဲြ ၈ ႏွစ္

၅၅ စုစုေႏြး ၁၁ ႏုိ၀င္ဘာ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူ ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္ ၆ လ


အင္အယ္လ္ဒီ

၅၆ ကိုသန္းႏိုင္ ၁၁ ႏို၀င္ဘာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ၆ ႏွစ္


ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူ

၅၇ ဦးတင္ယု ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၈ ကိုသန္းႏိုင္ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၉ မလွလွေမာ္ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၀ ကိုစိုးမင္းမင္း ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၁ ကိုသန္႔စင္မ်ဳိး ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၂ ကိုေက်ာ္စိုး၀င္း ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008
Page 4 of 6

၆၃ ကိုဆန္း၀င္း ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၄ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၅ ဦး၀င္းျမင့္ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၆ ကိုမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္ ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၇ ရန္ႏုိင္ထြန္း ၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၈ မင္းဟန္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ကဗ်ာဆရာ ၁၁ ႏွစ္

၆၉ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္

၇၀ မင္းမင္းစိုး ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၂ ႏွစ္

၇၁ ဟန္နီဦး ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၇၂ ေ၀လြင္မ်ဳိး ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၇၃ ဦးမ်ဳိးခင္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ရန္ကင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ၄ နွစ္ ၆ လ

၇၄ ကိုမ်ဳိးခိုင္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္ ၆ လ

၇၅ ျမျမသိမ့္ ၁၃ ႏို၀င္ဘာ ကြန္ျပဴတာ ပညာရွင္ ၅ ႏွစ္

၇၆ ေက်ာ္ဇင္၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ႏွစ္

၇၇ ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ႏွစ္

၇၈ ၾကည္ၾကည္၀ါ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ႏွစ္

၇၉ ေနဇာမ်ဳိး၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ေဒါပံု ၅ ႏွစ္

၈၀ ေအာင္ေဇာ္ဦး ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ေတာင္ႀကီး ၅ ႏွစ္

၈၁ ကုိသန္းေဇာ္ျမင့္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၈၂ ကုိစန္း၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၈၃ ကုိသန္႔ဇင္မ်ဳိး ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၈၄ ေဒၚမငယ္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၈၅ ေက်ာ္စိုး၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၈၆ ကိုသိုက္မင္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ႏွစ္ ၆ လ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၈၇ ဦးေရႊေမာင္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္

၈၈ ကို၀ဏၰေအာင္ ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008
Page 5 of 6

၈၉ ကိုေဇာ္၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္

၉၀ ကိုတင္၀င္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၂ ႏွစ္

၉၁ ကိုညီညီမင္း ၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ၂ ႏွစ္

၉၂ အိမ့္ခိုင္ဦး ၁၄ ႏို၀င္ဘာ သတင္းေထာက္ ၂ ႏွစ္

၉၃ ေက်ာ္ေက်ာ္သန္႔ ၁၄ ႏို၀င္ဘာ အိမ့္ခိုင္ဦးႏွင့္ အတူဖမ္းခံရသူ ၇ ႏွစ္

၉၄ ဦးတင္ျမင့္ ၁၄ ႏို၀င္ဘာ သာေကတ အင္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ၂ ႏွစ္ ၂ လ

၉၅ ကိုထင္ေက်ာ္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (MDC) ၁၂ ႏွစ္ ၆ လ

၉၆ ၾကည္ျဖဴေမာင္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၇ ကိုဇင္လင္းေအာင္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၈ မ်ဳိးသန္႔ (ခ) ဂၽြန္ေနာ္သန္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၉ ရဲျမတ္ဟိန္း ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ဗကသ ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၀


ႏွစ္ (ႏွစ္မႈ)

၁၀၀ ရဲမင္းဦး ၁၇ ႏို၀င္ဘာ အင္အယ္လ္ဒီ ၆ ႏွစ္

၁၀၁ ကိုသိန္းေဆြ (ခ) မင္းစိုး ၁၇ ႏို၀င္ဘာ အင္အယ္လ္ဒီ ၆ ႏွစ္

၁၀၂ စည္သူေမာင္ (ခ) ရာျပည့္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ၁၁ ႏွစ္

၁၀၃ အရွင္စႏၵာဝါရ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ သီရိေဇယ်ာေက်ာင္းတိုက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာ

၁၀၄ ေနလင္းေအာင္ ၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၁၀၅ ကန္းလန္ခုတ္ (ခ) ၁၈ ႏို၀င္ဘာ ပူက်င့္ရွင္းထန္၏သား ၃၃ ႏွစ္


ကိုေက်ာ္စိုး

၁၀၆ တင္ထူးေအာင္ ၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃၃ ႏွစ္

၁၀၇ ကမ္လန္ခာြ (ခ) ခြာပီး ၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၈ ႏွစ္

၁၀၈ အရွင္ ေကလာသ ၁၈ ႏို၀င္ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ၃၅ ႏွစ္

၁၀၉ ဦးဂမၻီရ ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ၁၂ ႏွစ္

၁၁၀ ဒီၿငိမ္းလင္း ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ဗကသ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၁၁၁ ကိုေက်ာ္စာြ ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ႏွစ္

၁၁၂ ကိုေက်ာ္ဆန္း ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၄ ႏွစ္

၁၁၃ ေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ၂၀ ႏို၀င္ဘာ ဟစ္ေဟာ့အဆိုေတာ္ (acid), Generation ၆ ႏွစ္

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008
Page 6 of 6

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ Wave

http://www.mizzimaburmese.com/songpa/1995-2008-11-17-12-54-08.html?tmpl=compo... 11/20/2008