Test inițial clasa a VIII-a

1. Prezentați: a) două cauze ale primului război mondial. b) cât a durat primul război mondial. 2. Ce a obținut România după participarea la Primul Război Mondial ? doilea război mondial. 4. Ce înțelegeți prin „Război rece”? 5. Explicați semnificația termenilor; Holocaust, Antanta. 6. Aratați care este semnificația zilei de „9 Mai 1945”. Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.

10 p. 10 p. 20 p. 10 p. 15 p. 15 p. 10 p.

3. Enumerați trei conducători ai celor mai importante state participante la cel de-al