SENARAI SEMAK

Tarikh : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jalan Dato’ Hamzah 70990 Seremban (u.p : Unit Naik Pangkat) Tuan, URUSAN PEMANGKUAN GURU CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DGA32, DGA38, DG44, DG48 DAN GRED KHAS C SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2010 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Bersama-sama ini disertakan borang Lampiran B bagi urusan Tahun 2010 bersama salinan dokumen yang telah disahkan seperti senarai di bawah. Bil 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Dokumen diperlukan 1 salinan Kad Pengenalan 1 salinan Surat Pelantikan dalam Skim Perkhidmatan sekarang 1 salinan Surat Pengesahan Jawatan dalam Skim Perkhidmatan sekarang 1 salinan Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) atas gred sekarang Markah Penilaian Prestasi Tahunan bagi tahun 2007,2008 dan 2009 1 salinan Lampiran C (Kenyataan Oleh Ketua Jabatan) 1 salinan Lampiran E (Surat Pengisytiharan Harta yang terkini) 1 salinan Lampiran D ( Surat Akuan Pinjaman Pendidikan) 1 salinan Lampiran T1 (Butir-butir Calon untuk Tapisan Keutuhan) Sijil Akademik dan Ikhtisas Jadual waktu mengajar terkini Sijil, surat penghargaan dan lain-lain dokumen sokongan 1 salinan BRP yang tercatat: - Butiran Peribadi, tarikh Pelantikan Pertama, Pengesahan Pelantikan, tarikh Kenaikan Pangkat dan - Kenyataan Cuti Adalah disahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah lengkap dan benar. Disertakan Tidak disertakan

2.13

3.

Sekian, terima kasih. Saya yang benar, Adalah disahkan borang permohonan telah diisi lengkap beserta dokumen.

Tandatangan Pemohon
Sila tandakan -/ pada petak yang disediakan.

Tandatangan Ketua Jabatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful