Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Mata Pelajaran Tahun Bidang/ Tajuk Aktiviti Tarikh Masa : Pendidikan Seni Visual : Tahun 5 Ibnu Batutta : Menggambar – Buah-buahan Tempatan : Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stemsilan dan gosokan. : 16 Febuari 2010 : 9.10 - 10.10 ( 60 minit )

Objektif Pengajaran Guru dapat mengajar murid menghasilkan gambar buah-buahan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 2. Menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 3. Menyatakan secara lisan langkah-langkah untuk menghasilkan gambar buah-buahan tempatan dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. Keperluan : 1. Alat 2. Bahan - gunting - kertas lukisan, gambar buah-buahan tempatan, gam, krayon

Prosedur : 1. Pembelajaran Konstrukivisme. Apresiasi dan refleksi. gambar buah-buahan tempatan. carta langkah-langkag penghasilan. 8. Guru menentukan aras pembelajaran supaya bersesuaian dengan tahap murid. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 6. Pembelajaran Kolaboratif. kreatif ABM/BBM : komputer riba. dan elemen KBKK. 7. 4.3. pembesar suara.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahun 5 Penerapan Nilai : kebersihan. 2. rajin. Rujukan . Penutup . Memulakan aktviti pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi iaitu permainan teka-teki serta menunjukkan contoh hasil buah-buahan yang menggunakan teknik stensilan dan gosokan. 3. 5. Guru merancang strategi pembelajaran dengan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai. Guru menerangkan proses untuk melakukan gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan dan gosokan. Guru membimbing murid-murid melakukan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik stensilan dan gosokan sehingga siap.

.

BUTIRAN KEGIATAN Set Induksi (7 minit) 1. • • • • Durian Pisang Manggis Betik Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal -verbal linguistik -Teknik Soal jawab -murid-murid memberikan pelbagai respon tentang soalan yang diajukan oleh guru. -di dalam badannya terdapat beribu biji yang boleh dibuat benih. Ia juga mempunyai banyak tampuk. Guru meminta murid menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan berdasarkan penerangan yang diberikan oleh guru pada Aras 1 . Guru menjelaskan tajuk pelajaran iaitu konsep stensilan dan gosokan. Apakah nama saya? HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI P&P . 2.buah apakah yang digelar raja buah? -monyet begitu menggemari buah ini kerana rasanya yang sangat lazat.Set Peralihan (10 minit) 1. Guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid tentang pengalaman masing-masing di dusun buah dan buah kegemaran mereka.beberapa orang murid dipilih secara rambang untuk menyenaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar buah-buahan tempatan menggunakan teknik stensilan Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal . -murid-murid menumpukan perhatian terhadap penerangan yang dibuat oleh guru. -Pembelajaran Kontekstual 2. -rasanya sangat manis dan berwarna ungu gelap. . Guru mengadakan permainan teka-teki tentang buah-buahan tempatan.murid menjawab soalan teka-teki yang diberikan oleh guru. Aktiviti 1 .

Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful