You are on page 1of 1

Borang Pemarkahan Persembahan Kolokium No.

Bilik: _____ Nama penilai: ___________________________ Kod Kumpulan: ___________


No. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 Item Masalah Kajian kurang penting /penting /sangat penting Metodologi Kajian kurang sesuai/ sesuai/ sangat sesuai senang/sederhana/sangat susah Hasil Kajian -- kurang bernilai/ bernilai /Sangat bernilai Persembahan keseluruhan (Bahasa, slaid, intonasi dll) kurang baik/baik/sangat baik Objektif ---tidak jelas dan tidak tercapai/ kurang jelas/ nyata dan tercapai Soalan (Kumpulan ditanya: ____) -- kurang penting/ penting /sangat penting Jawapan kurang memuaskan/memuaskan/sangat memuaskan Impak lemah/sederhana/kuat Jumlah Markah 10 10 25 15 10 10 10 10 100 Skor

Kod Kumpulan: ___________


No. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 Item Masalah Kajian kurang penting /penting /sangat penting Metodologi Kajian kurang sesuai/ sesuai/ sangat sesuai senang/sederhana/sangat susah Hasil Kajian -- kurang bernilai/ bernilai /Sangat bernilai Persembahan keseluruhan (Bahasa, slaid, intonasi dll) kurang baik/baik/sangat baik Objektif ---tidak jelas dan tidak tercapai/ kurang jelas/ nyata dan tercapai Soalan (Kumpulan ditanya: ____) -- kurang penting/ penting /sangat penting Jawapan kurang memuaskan/memuaskan/sangat memuaskan Impak lemah/sederhana/kuat Jumlah Markah 10 10 25 15 10 10 10 10 100 Skor

Kod Kumpulan: ___________


No. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 Item Masalah Kajian kurang penting /penting /sangat penting Metodologi Kajian kurang sesuai/ sesuai/ sangat sesuai senang/sederhana/sangat susah Hasil Kajian -- kurang bernilai/ bernilai /Sangat bernilai Persembahan keseluruhan (Bahasa, slaid, intonasi dll) kurang baik/baik/sangat baik Objektif ---tidak jelas dan tidak tercapai/ kurang jelas/ nyata dan tercapai Soalan (Kumpulan ditanya: ____) -- kurang penting/ penting /sangat penting Jawapan kurang memuaskan/memuaskan/sangat memuaskan Impak lemah/sederhana/kuat Jumlah Markah 10 10 25 15 10 10 10 10 100 Skor