BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN : NEGERI JANTINA : : KUMPULAN UMUR :

R01
:

Nama Pemain : Alamat Pemain (Alamat Rumah) Sediakan 2 keping gambar ukuran passport. 1 keping lekatkan di sini

No. Surat Beranak/ : No. Kad Pengenalan Tingkatan / Tahun No. Daftar Pelajar : :

No. Telefon ( rumah ) : Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : No. Angka Giliran UPSR : AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama ibubapa / Penjaga : No. Telefon Pejabat : No. Telefon Bimbit :

No. K/P :

Saya ibubapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk Pasukan dan BERSETUJU mematuhi Perlembagaan, Peraturan, Undang-undang, Pekelilling-pekeliling dan Syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.

Tandatangan :

Tarikh : AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN No. Telefon Sekolah :

Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan : Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul.

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Ketua Unit Sukan JPN Nama : No. KP : Jawatan :

Setiausaha Agung MSSM Negeri / Cop Rasmi :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful