KONSEP MENULIS

Takrif menulis 


Pembentukan simbol- simbol tulisan dlm. bahasa Menggunakan ayat & tanda baca yg. betul 

Merakam/menghasilkanbahan

yg.berbentuk idea,pendapat,pengalaman,perasaan,maklumat dlm bentuk tulisan utk. berhubung dg. org. lain/diri sendiri

PEMBENTUKAN SIMBOL-SIMBOL
1. TULISAN RUMI Huruf cerai Tulisan sambung 2. TULISAN JAWI Biasa Khat

MENGGUNAKAN AYAT & TANDA BACA YG. BETUL
AYAT:

gramatis

TANDA BACA : noktah, koma, titik bertindih, tanda soal, tanda seru : huruf besar/kecil

KEMAHIRAN YG.TERLIBAT DLM KEMAHIRAN MENULIS
Kem. mekanis Kem. mengeja Kem. memilih perkataan Kem. tatabahasa Kem. mengumpul, memilih & menyususn isi Kem. menggunakan gaya bahasa Kem. membuat pertimbangan

KEMAHIRAN MEKANIS 
Membentuk

huruf dengan

tangan 
Menggunakan

tanda baca

KEMAHIRAN MENGEJA

Proses pembinaan konsep Berkaitan dg. kemahiran membaca Perkembangan pembelajaran bahasa Ejaan Rumi B.Melayu - baku

KEMAHIRAN MEMILIH PERKATAAN & KEMAHIRAN TATABAHASA

Aspek morfologi dan sintaksis i) menggunakan dg. tepat & berkesan ii) menggunakan pelbagai jenis kata dlm. pelbagai konteks iii) Membina frasa & ayat dg. tepat, indah & jelas dlm. pelbagai konteks penulisan

KEMAHIRAN MENGUMPUL, MEMILIH & MENYUSUN ISI

Proses penulisan i. kumpul bahan ii. rangka iii. menulis/mengarang iv. mengedit/memurnikan Kemahiran belajar cara belajar :
i. ii.

k. merujuk k. mencatat nota