Beethoven si Patetica

Importan a lui Beethoven în muzic este semnificativ i din perspectiva transform rii rolului compozitorului în societate. De la compozitorul medieval, artizan dependent ( i de cele mai multe ori umil) aflat în serviciul Bisericii sau al aristocra iei, compozitorul devine, odat cu prezen a lui Beethoven, un artist care creeaz dintr-o necesitate interioar i nu la comand . Influen a sa asupra compozitorilor care l-au urmat a fost enorm . Admirat deschis de Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms, pân la Richard Wagner i Arnold Schoenberg, ca întemeietor al unei ere noi în muzic , marele compozitor german este considerat pân ast zi ca o figur cardinal în evolu ia muzicii tuturor timpurilor, recunoscut i în limbajul i tehnica muzicii contemporane. Dup primele sonate pentru pian - printre care sonata op. 13 "Patetica" - , Beethoven deschide, începând cu anul 1798, seria cvartetelor de coarde si compune i prima lui simfonie in Do. Mergând mai departe în evolu ia consolid rii sonatei poem, remarc m un nou pas important, i anume prezen a unor teme comune mai multor p r i. Beethoven nu se mul ume te cu legarea a dou sau mai multe p r i prin attacca, ci merge mai departe în procesul de unificare prin conferirea unui material tematic comun. Primul pas îl realizeaz în Sonata pentru pian Op. 13, Patetica, sudând introducerea lent cu prima parte. Pân la momentul compunerii acestei sonate, introducerile nu prezentau similarit i tema ce cu prima parte, dimpotriv , aveau un caracter cvasiimprovizatoric, îndr zne din punct de vedere armonic, cu rolul de a preg atmosfera mai rigid a allegro- ului de sonat . Beethoven juxtapune primul motiv al temei principale din forma de sonat cu primul mo v al introducerii, acesta din urm având alt desf urare ritmic , dar acela i mers melodic. De asemenea mo vul introducerii st la baza construc iei temei secundare i a temei rondoului nal. O as el de leg tur mo vic dintre prima i ul ma parte a formei ciclice reprezint un mare pas înainte i ofer compozitorului posibilitatea s dezvolte organic imaginile fundamentale ale lucr rii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful