You are on page 1of 1

131-9

Dede, dayım selam söyledi.

Önder sen de dayına söyle.

Dayı ördek öter. Ördeklere

yem atalım. Öt minik ördek

öt. Minik ördek ötse, Önder

onu seyretse.

Ömer köyden yumurta yolla.

Öykü sen de yumurtayı al.

Öner matematik dersine dört

elle sarıldı. Öteki dersleri

kolaydı. Derya öndeki

masayı ört. Arkadaki

masayı örtme.