You are on page 1of 2

4.

Démonický obraz – obraz Boha pomocníka v núdzi

- prevláda s nežiaducimi deťmi s ktorými sa zle zaobchádzalo

- chýba im bezpečnosť, láska, istota

- vnímajú Boha ako pomocníka v núdzi

- človek žije dvojaký život:

A. vo svete Boha

B. vo svete hriešnych ľudí

- môže viesť k falošný povolaniam duchovného života – útek do kláštora, únik do


hriešneho sveta

- môže sa objavovať u detí, ktorým zomrel otec

- dieťa vníma takúto udalosť ako posolstvo: Nechal som Ťa samého, nestál si za
to, aby som Ťa miloval.

- posolstvo vytvára znamenie a dieťa ho potláča a tým si vytvára obraz Boha


pomocníka

- môže ísť o fundamentalistické ponímanie (náboženstvo)

- častým prejavom je slovník: držím sa Boha, Boh je moja opora, ...

- je dôležité dať sa postupne Bohu, ale to neznamená zrieknuť sa svojej aktivity


a identity

- pasivita sa mení na formu modloslužby, Boh sa mení na „hasiaci prístroj“ pri


problémoch, kde človek koná z vlastnej sily

5. Obraz strach naháňajúceho a trestajúceho Boha

- je veľmi podobný Bohu zákona

- hrozivý sudca; super Boh; Boh policajt; Boh ktorý riadi všetko ako bábkové
divadlo; Boh ktorý vopred určil kto bude spasený a nespasený a nič sa s tým
nedá urobiť; Boh prahnucí po pomste

- veriaci, ktorý má túto predstavu, vníma všetky krízy, choroby a smrť ako to, čo
nám Boh poslal za zlé správanie

- všetky priaznivé udalosti – ako odmeny za vieru

- človek majúci sex. problémy má panický strach, lebo Boh ako sudca ho naučí

- človek sa snaží nakloniť si Boha na svoju stranu (tresty, bitky,...)

- myslia si, že sa môžu vyhnúť ranám, ktoré im uštedrí Boh


- trest Boží treba chápať pedagogicky – aby človeka chránil pred horšími vecami

Božie vnúčatá
– ide o termín, kde výchova (náboženská) bola deštruktívna
– prísna výchova rodičov, kde sú deti nútené k určitej forme svätosti, ktorá
im v budúcnosti prinesie problémy
– rodičia vyžadujú „totálnu“ poslušnosť

Niektoré charakteristiky Božích vnúčat


1. Odmietavý postoj k sexualite
2. Žiadostivosť tela musí byť potlačená
3. Plodenie života – pohlavný styk, je braný ako hriech
4. Často očakávajú blízky príchod Krista
5. Problémy zakrývajú pred deťmi, aby pôsobili ako bezstarostný pár