You are on page 1of 2

Vplyv rodičovských obrazov na vytváranie obrazov o Bohu

Stredovek – Milosť predpokladá prirodzenosť


– veľmi dôležité pôsobenie rodičov (prvý obraz o Bohu)

Gn- Boh stvoril človeka na svoj obraz.

Náboženský vývoj u dieťaťa:


1. štádium – Rozprávkové (3 – 6 rokov) – Boh splýva s rozprávkovými
bytosťami
2. štádium – Realistické (7 – 10 rokov) – prevláda predstavivosť (kríž,
hviezda, baránok)
3. štádium – Individuálne (11 rok) – utvárajú sa abstraktné predstavy
u dieťaťa

Podľa jedného psychológa je u dieťaťa v prvých mesiacoch ťažko nájsť


náboženské predstavy.

Psychológ delí vývoj u detí na 3 obdobia:


1. Predmagické obdobie (2 – 4 rokov)
– modlitby sú formulované veľmi konkrétne (vzťahuje sa na skúsenosť
dieťaťa)
– ak je dieťa nábožensky vychovávané, rozvíja sa modlitbový život

2. Magické obdobie (4 – 7 rokov)


– Boh je kúzelníkom na ktorého sa obracia dieťa ako so zaklínacími
formulami
– mnohí dospelí zostanú v tomto období

3. Logické obdobie (3 – 17 rokov)


– dieťa rado užíva bipolárne pojmy (dobrý a zlý)

Obraz o Bohu
– okolo 9 – 10 roku sa dieťa sústredí na vlastnosti ako ich opisuje kňaz
(veľkosť, všemohúcnosť)
– po roku 12 – 14 je Boh spasiteľ, Otec
– po 14 roku Fáza zvnútornenia – obraz Boha sa spája s láskou, poslušnosťou,
bázňou

Veržoť – psychológ
– skúmal vzťah dieťaťa k náboženstvu
– na náboženské predstavy majú vplyv náb. diskusie, gestá, modlitby
– 3. ročné dieťa cíti určitú bázeň pred tajomstvom
– do 4. roka má dieťa ťažkosť predstaviť si Boha
– dieťa vníma Boha ako rodičov (Boh je ochranca, všemohúci – city ako
dôvera, rešpekt, závisť prenáša na Boha, vševediaci)
– 5 – 7 ročné - dieťa si predstavuje Boha ako dobro bojujúce s démonmi
– 6 – 7 ročné – materialistické predstavy
– 6 – 11 ročné – predstavy preberá od katechétov, nastupujú tu
abstraktnejšie predstavy o Bohu
– 12 – 14 ročné – Boh je chápavý ako osoba
– 13 – 17 ročné- dostáva sa do centra Kristus ako sympatická a sebaistá
osoba, v tomto období prvé pochybnosti (D – 12 – 15, CH – 13 – 16), vysoké
% tých, ktorí v tomto období strácajú vieru, pochybnosti sa môžu stratiť,
záleží od okolnosti, ktoré vplývajú na dieťa