You are on page 1of 1

Obrazy Boha zotročujúce alebo brzdiace vývoj človeka

1. Obraz BOHA SMRTI


– pre rodičov, katechétov nie je jednoduché odovzdať dobrý obraz o Bohu
– nedostatok voľného času u rodičov – je to príčina tohto obrazu
– spôsob: spoločná modlitba v rodine (prejavovať deťom lásku, ale aj
spravodlivosť)
– veľmi dôležitý je aj osobný vzťah rodičov
– Boh je rodič, je milujúci Otec
– zlý obraz o Bohu sa vytvára u detí: neprijímaných, ktorí nie sú ovocím
lásky, ale produktmi náhody – môže ale nemusí ísť o nemanželské deti
alebo predmanželsky počaté
– ide o jedincov prísne vychovávaných a trestaných niekedy sú v reáli seba
poškodzujúce skutky matky (lieky), matka uvažuje o potrate alebo
samovražde
– Boh je nemilosrdný, a bojí sa, že Boh ho chce zničiť
– „Miluj svojho blížneho, len nie seba samého.“ – treba prijať svoje klady
a zápory, vedieť o svojich možnostiach, zdravé sebavedomie

2. Obraz BOHA ÚČTOVNÍKA, ZÁKONNÍKA


– vytvára sa u detí, u ktorých sa rodičia stavali ako ideál, model správania
– ak neskôr vstúpi takéto dieťa do kláštora, tak predstaveného má namiesto
rodičov – ako autoritu, ktorá rozhoduje
– vôľa Božia sa u neho kryje s vôľou autority
– človek, ktorý je pod takýmto obrazom Boha, vníma Ho ako Boha – roboty,
ktorý očakáva slepé splnenie zákona
– tento bezcitný démonický obraz vyvoláva v človeku strach, pretože
neznalosť zákona človeka neospravedlňuje
– je to Boh – policajt sveta, ktorý vidí všetko aj tie najtajnejšie myšlienky
– veriaci, ktorý žije v otroctve tohto obrazu Boha, prežíva svoju vieru ako
drinu, jeho heslom: predpis, zákon, pravidlo je nad všetkým

3. Obraz BOHA VÝKONU


– je to obraz človeka, ktorý bol v detstve vedený k výkonu – musel sa
vyrovnávať s konkurenciou
– často krát zvolená stratégia výkonu a úspechu
– deti, ktoré veľmi skoro prebrali v detstve zodpovednosť za svojich
súrodencov – nemali hravé a bezstarostné detstvo
– ľudia sa snažia o zaujatie iných aj za cenu veľkých obetí
– prehnané videnie zla aj tam, kde nie je
– chorobne dbá na čistotu – môže, nemusí
– môže mať pôdu v kapitalizme, alebo v spoločnosti ktorá je orientovaná na
výkon
– v spoločnosti, kde má človek cenu len, keď niečo vyprodukuje, dokáže
– v spoločnosti, kde je Boh Bohom efektu
– hlavné hodnoty: práca a výkon
– heslo: dokáž niečo a budeš niekým, mám cenu len natoľko nakoľko
pracujem a mám úspech
– pre veriaceho človeka je nebezpečné ak padne do prehnaného aktivizmu
– tento život vedie k jednostrannosti, strata schopnosti tešiť sa zo života,
únik pre vlastnou slobodou