http://basbakanayanit.blogspot.com/ gencakademisyenlerimza@gmail.com http://www.youtube.com/watch?

v=uQCXa8rfoEI Değerli Basın Mensupları, Gülten Akın bir şiirini “Yanlış mı Belledim, Đnsan Sorumluluktur” diye bitirir, biz de aynen böyle belledik: Đnsan Sorumluluktur! Bildiğiniz gibi Başbakan Erdoğan, 1 Şubatta yaptığı konuşmada, kendi doneminde de ziyadesiyle yürürlükte olan ve 12 Eylül’den devraldığı “dindar ve muhafazakar” bir gençlik yetiştirme projesini topluma deklare etti. Aynı konuşmada ateistlere olan tepkisini de açıkça dile getirdi. Ardından yapılan eleştirilere 6 Şubatta verdiği yanıtta görüslerini yineleyip, bu kez ‘Gençliğin tinerci mi olmasını istiyorsunuz?’ diyerek eleştirenlere çıkıştı. Bizler de hem tartışmanın öznesi gençler, hem de Başbakan’ın “dindar ve muhafazakar” gençliği yetiştirmekle görevli kıldığı akademisyenler olarak Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan bu deklerasyona ve ayrımcı söyleme karşı ne yapabileceğimizi konuşmaya başladık. 8 Şubat 2012 tarihinde “Genç Akademisyenlerden Başbakan’a Yanıt” başlığıyla bir imza kampanyası başlattık. Đmza metnimizde kısaca, farklı inançlara sahip veya ateist genç akademisyenler olarak Başbakan’ın aciklamalarından kaygı duyduğumuzu, toplumu inanç üzerinden bölen ve başta ateist yurttaşlarımız olmak üzere, Sünni müslüman olmayanları ve sokak çocuklarını açıkça hedef gösteren bu ayrımcı söylemin bizim açımızdan kabul edilemez oldugunu belirttik. Son olarak da toplumun icine cekildigi korku rejimine dikkat cekip, bu korku heyulasina teslim olmayacagimizi acikladik. Đmza kampanyamız dünyanın dört bir yanından, 5 kıta, onlarca şehirden, büyük bir ilgi gördü, bir hafta içerisinde çoğunluğu genç akademisyenlerden oluşan 3000 imza topladık. Đtirazımız bu şekilde toplumsallaştı ve karşılık buldu. Bu imzalara ek olarak yerli ve yabancı basında kampanyamız konuşuldu ve pek cok yabancı akademisyenin de desteğini aldı. Ve bugün imzalarımızı Başbakan’a gönderiyoruz. Değerli basın mensupları, Anadolu’da güzel bir deyiş vardır, “Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar” derler, dolayısı ile bizi en iyi sizler anlarsınız. Sizin de pek çok meslektaşınız hapiste, bizim de Büşra hocamız ve daha nice akademisyen, öğrenci arkadaşlarımız. Başbakan sizlere haber , bizlere de kendi politik çıkarları ile örtüşen bir gençlik tipolojisi üretmemiz hususunda sipariş veriyor. Biz kendi adımıza bu siparişi onaylamadığımızı ve bu projeye ortak olmayacağımızı belirtmek isteriz. Buradan sayın Başbakan’a seslenmek istiyoruz. Siz, 28 Şubat’ın ikna odalarından haklı olarak şikayet ederken, 10 yıllık iktidarınız süresince kurduğunuz söylem ve tutuklama politikaları ile tüm toplumu ikna odasında yaşatıyorsunuz. Bizlere “ Bizden degilseniz ya da bizim gibi düşünmüyorsanız terörist-tinerci-darbeci-çete uzantısısınız” diyorsunuz. Bakanlarınız “terör” tanımını şiire, tuvale, romana kadar genişleterek Hitler’i dahi kıskandırıyorlar. Ne mutlu ki, bu korkunç iklime rağmen, binlerce genç akademisyen, kariyerini de riske atarak cesaretle size Hayır diyebiliyor. Zira bugün en büyük riskin susmak olduğunun hepimiz farkındayız.

2

Sayın Başbakan, Her çocuk sizin oğlunuz kadar şanslı gelmiyor bu dünyaya. Kurduğunuz iktisadi düzen kimi çocuklara gemicikler-şirketçikler bahşederken, kimilerinin de gözlerindeki feri sanayi atölyelerinde güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışırken çalıveriyor. O güzel gözlü çocuklar, evet tekrarlıyoruz gözlerinin feri çalınmış o güzel çocuklar, ahlaki-dini yoksunluktan değil, sizin iktidarınızın da sorumlu olduğu ve her gün daha fazla yoksulluk ureten iktisadi ve siyasi koşullar sonucunda bu durumdalar. Sizin görev ve sorumluluğunuz, sokakta yaşayan çocuklar üzerinden ayrımcılık iceren bir polemik yaratmak değil, bu koşulları derhal düzeltmektir. Hatırlatmayı bir borç biliriz. Sayın Başbakan, Yine hatırlatmak isteriz ki: Đnsanlara bir dini inancı dikte edemezsiniz. Đnanç ve inançsızlık insanın temel özgürlüklerinden birisidir. Yüzbinlerce ateist vatandaşınızı inançsızlıklarından ötürü hor göremezsiniz, demokrasinin birincil şartı olarak tüm vatandaşlarınıza eşit davranmak zorundasınız. Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi, 2007 yılında aldığı kararla, zorunlu din dersinin Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna hükmetti, siz hala devlet eliyle dindar bir nesil yetiştirmekten bahsediyorsunuz, sizi insan haklarına saygıya davet ediyoruz. Öte yandan muhafazakarlık siyasi bir tercihtir; kendi siyasi duruşunuzu ülkemiz gençlerinin dünyalarına empoze edemezsiniz, sizin deyişinizle gençlerimizi formatlamaya hakkınız yok. Son olarak bir noktaya vurgu yapmak istiyoruz. Biz bu imza kampanyası ile uğraşırken Türkiye’de eleştirdiğimiz tutuklamalar sürdü ve içinde pek çok kadın sendikacının da bulunduğu 140 kişi daha gözaltına alındı. Binlerce sendikacı, akademisyen, öğrenci, gazeteci, ve siyasetçi hapiste, böyle bir rejimin demokrasi olduğunu kim söyleyebilir? Sizin dahi güvenmediğiniz ve kendi adamlarınızı korumak için daha dün özel yasalar yaptığınız adalet sistemine, biz sade vatandaşlar nasıl güvenebiliriz? Biz, Türkiye’nin geleceği olan genç akademisyenler olarak bu korku iklimine boyun eğmeyeceğimizi yeniden açıklıyor ve özgür ve demokratik bir Türkiye’de yaşama dilek ve irademizi tekrar vurguluyoruz. Saygılarımızla Genç Akademisyenler 20.02.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful