You are on page 1of 1

Rómovia

– územie Slovenska osídľovali postupne, do prvej písomnej zmienky zo


14. Storočia sa objavovala u nás prvá existencia na Spiši

– Zmieňovala sa tam o rómskych rodinách kováčov, hudobníkov, a iných


robotníkov, ktorí sa chceli usadiť na feudálnych panstvách

Tereriánske zákony – zákaz kočovania, reformy koncom 18. Stor.


– takto začali vznikať osady
– rómovia boli asimilovaní
– pracovali ako robotníci, každá rodina dostala kus pôdy
– boli košikári (plietli koše, metly), korytári (robili korytá)
– hudobníci, speváci

Rómovia – nevedeli sa starať o pôdu, bolo to pre nich niečo nové


– pre róma práca nie je cieľ, práce je len prostriedkom ako prežiť