You are on page 1of 1

Sociálna adaptácia Rómov na Slovensku

– vyše 670. r. na našom území žijú Rómovia v rôznych etnických skupinách


(Nemeckej – sintovia Slovenskej, Rumunskej, Maďarskej a Olašškej) tvoria
etnikom kt. má najnižší
– spoločenský status s negatívnym obrazom a nesnaží sa to zmeniť
– je bez vlastnej stratégie sociálnej zmeny
– je sociálne izolované a neobľúbené
– nenachádza uplatnenie na regionálnych trhoch práce
– vykazuje nízky stupeň vzdelania
– vykazujú 4 x väčšiu pôrodnosť oproti majoritnej spoločnosti

Rómovia sú zaujímavý svojím životným štýlom. Majú vlastné zákony, vieru,


kultúru a hodnotový systém. Dom alebo príbytok tvorí zvyčajne 1 izba
s kuchyňou. Tieto stavby sú obité plechom alebo sú hlinené, murované.
V takýchto stavbách žije 10 – 12 osôb. Zväčša je v týchto izbách pôvodná hlinená
dlážka. V každej izbe je nejaký kútik alebo všade na stenách sú obrazy hl. Panny
Márie alebo Sv. rodiny, niekedy majú aj oltáriky. Náboženstvo prežívajú viac
vnútorne a veľmi temperamentne. Väčšinou nemajú vodovod ani kanalizáciu. Po
vodu chodia do studne alebo k tým, ktorí majú prípojku vody. Hygiena je dosť
zanedbaná. Hlavne toaleta, denná hygiena. Perú každý deň. Staršie deti sa
starajú o mladšie. Je prípustné klamať majoritnej spoločnosti, je prípustné klamať
ak sa obhajujú.

Rómska rodina
– každé dieťa potrebuje cítiť, že je v rodine milované a prijímané
– prijímali dieťa ako dar
– pre rodinu dieťa bolo a aj je požehnaním
– ak rodina nemohla mať dieťa bola považovaná za menejcennú
– základ RŠ je rodina
– ak nerómovia rozprávajú o rodine myslia – otec, mama, súrodenci, st.
rodičia, tety, strýkov, bratrancov, sesternice
– Rómovia majú na mysli všetkých (najbližší príbuzní tvoria 30 – 40 osôb)
– aj v súčasnosti sa líšia typickým znakom mnohodetnosti
– v rómskej rodine sa aj najmladší priraďujú tak ako dospelí
– v starých ľuďoch vidia múdrosť, nie ťarchu