INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Str. Icoanei Nr.19, sector 2, telefon: 0212118841, 0212118485; fax: 0212107531 www.ismb.edu.ro

SUBIECTELE PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICĂ, 2009

PROGRAMARE
SPECIALIZAREA MATEMATICĂ – INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ Subiectul nr.1
Se consideră un arbore cu rădăcină şi n vârfuri (n∈N, 2<n<100), dat prin vectorul de „taţi”. Vârfurile arborelui sunt etichetate cu numerele distincte: 1,2,...,n. Fişierul date.in conţine două linii. Pe prima linie a fişierului este scris numărul natural n, reprezentând numărul de vârfuri ale arborelui dat, iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând valorile componentelor vectorului de „taţi”. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi t, care determină, în urma apelului, citirea numerelor din fişierul date.in şi returnarea prin intermediul parametrului n a numărului de vârfuri ale arborelui din enunţ, iar prin intermediul parametrului t returnarea unui tablou unidimensional cu n componente numere naturale reprezentând vectorul de “taţi” al arborelui din enunţ; • S2 cu trei parametri n, t şi k, care primeşte prin intermediul parametrilor: - n numărul de vârfuri ale arborelui din enunţ; - t vectorul de „taţi” al arborelui din enunţ; - k un număr natural (1≤ k≤ n) reprezentând eticheta unui vârf al arborelui din enunţ. Subprogramul returnează numărul tuturor descendenţilor direcţi ai vârfului cu eticheta k. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1; b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2; c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++, care să determine afişarea pe ecran a etichetelor tuturor frunzelor arborelui cu rădăcină din enunţul problemei, folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Exemplu. Dacă fişierul date.in are conţinutul alăturat, programul va afişa pe ecran numerele următoare: 1 4 7 8 8 6 5 5 2 0 3 3 3

Subiectul nr. 2
Fişierul date.in conţine două linii. Pe prima linie a fişierului este scris un număr natural n (1≤ n≤ 100), iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale, separate prin câte un spaţiu. Se consideră subprogramele:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate - prof. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare; specializarea matematică-informatică, intensiv informatică

1

Vârfurile grafului sunt etichetate cu numerele distincte: 1. citirea numerelor din fişierul date. k>1. Exemplu. • S2 cu doi parametri n şi v. . iar apoi. intensiv informatică 2 .in numărul n şi cele n numere naturale. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2.un număr natural n (1≤ n≤ 100). 3 Se consideră un graf neorientat G cu n vârfuri (n∈N.- S1 cu un singur parametru k prin intermediul căruia primeşte un număr natural nenul cu cel mult 4 cifre.n un număr natural nenul (2<n<30). sunt scrise câte n valori aparţinând mulţimii {0. în urma apelului. specializarea matematică-informatică. v.n..prof. să determine şi să afişeze pe prima linie a ecranului toate numerele prime care se află pe a doua linie a fişierului date. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1.in. fiecare având cel mult patru cifre. separate prin câte un spaţiu. iar pe fiecare dintre următoarele n linii. Dacă nu există astfel de numere se va afişa mesajul NU.1}. divizor diferit de 1. Fişierul date.x un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane care memorează valorile elementelor matricei de adiacenţă A a grafului G.. Subprogramul returnează suma tuturor valorilor componentelor tabloului unidimensional v. care determină.. care primeşte prin intermediul parametrilor: . subprogramul returnează cel mai mic divizor al numărului k. 2<n<30).v un tablou unidimensional cu n componente care memorează numere întregi. dat prin matricea de adiacenţă A. în ordinea crescătoare a valorilor lor.in conţine n+1 linii. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.un tablou unidimensional format din n (1≤ n≤ 100) componente ce memorează numere întregi. programul va afişa pe ecran numerele următoare: 3 3 17 101 8 12 101 9 3 28 3 17 24 • Subiectul nr. Dacă fişierul date. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate .in şi returnează prin intermediul parametrilor: . Subprogramul determină ordonarea crescătoare a valorilor memorate de componentele tabloului primit prin intermediul parametrului v şi returnează tabloul ordonat prin intermediul aceluiaşi parametru. reprezentând valorile elementelor matricei de adiacenţă A a grafului G. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. c) Să se scrie programul principal Pascal/C/C++ care să citească din fişierul date. Pe prima linie a fişierului este scris numărul n de vârfuri ale grafului G.. . care primeşte prin intermediul parametrilor: n. fiecare având cel mult 3 cifre. separate prin câte un spaţiu. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. • S2 cu doi parametri.in are conţinutul alăturat.n numărul de vârfuri ale grafului G.2. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi x.

litere mici sau mari ale alfabetului englez. Etichetele se vor afişa pe o singură linie. în urma apelului. s un şir de caractere format din cel mult 250 de caractere. spaţii. separate prin câte un spaţiu. Subprogramul returnează numărul de apariţii ale caracterului c în şirul s.c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++.prof.in are conţinutul alăturat. urm:lista end.}. Dacă k=3 iar fişierul date. atunci programul va afişa pe ecran etichetele următoare: 1 2 6 7 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 Subiectul nr. Se consideră subprogramele: • S1 cu un singur parametru. Dacă textul nu conţine nicio literă mică. Cerinţe: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . care. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. pe o singură linie. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. 3 . Dacă fişierul date. toate literele mici distincte ale alfabetului englez care apar în textul citit. citirea textului din fişierul date.in conţine o singură linie pe care este scris un text de cel mult 250 de caractere. 4 Fişierul date. specializarea matematică-informatică. separate prin câte un spaţiu. care determină. format din cifre. 5 Se consideră declarările următoare utilizate pentru a defini o listă simplu înlănţuită (tip stivă). nod* urm. atunci programul va afişa mesajul NU. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. • S2 cu doi parametri. Dacă graful nu are niciun vârf cu gradul egal cu k. Exemplu. în ordine alfabetică.in şi afişează pe ecran. alocată dinamic: type lista=^nod. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. atunci programul va afişa valoarea 0.in şi returnează prin intermediul parametrului s textul citit. nod=record nr:integer. programul va afişa pe ecran literele următoare: a c d e f i l m n o r t x Examen de ATESTARE la informatica - Subiectul nr. intensiv informatică struct nod { int nr. în ordinea crescătoare a valorilor lor. Exemplu.in are conţinutul alăturat. citeşte textul din fişierul date. care primeşte prin intermediul parametrilor: c un caracter. determină şi afişează pe ecran toate etichetele vârfurilor grafului G ale căror grade sunt egale cu k. care citeşte de la tastatură un număr natural k (0≤ k<30) şi apoi. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.

. returnarea unui tablou unidimensional cu n componente numere naturale reprezentând vectorul de „taţi” al arborelui din enunţ.2. 2<n<100). a unui nou nod care să memoreze în câmpul nr numărul k. folosind apeluri utile ale subprogramului S1. Subprogramul determină adăugarea la începutul listei.. 6 Se consideră un arbore cu rădăcină şi n vârfuri (n∈N. iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale. Programul. specializarea matematică-informatică. reprezentând numărul de vârfuri ale arborelui dat. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. care citeşte de la tastatură un număr natural n (n<100) şi un şir s format din n numere naturale. t şi k. Subprogramul returnează nivelul pe care se găseşte vârful cu eticheta k. Vârfurile arborelui sunt etichetate cu numerele distincte: 1. dat prin vectorul de „taţi”. .prof. • S2 cu trei parametri n. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare.k un număr natural (1≤ k≤ n) reprezentând eticheta unui vârf al arborelui din enunţ. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. fiecare număr din şir având cel mult patru cifre. separate prin câte un spaţiu. Dacă n=10 iar şirul s este format din numerele: 5 24 88 123 2 49 6 21 6 10 atunci fişierul date.out va avea conţinutul alăturat. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2 care primeşte prin intermediul singurului parametru p adresa unui nod al listei definite şi care returnează numărul memorat în câmpul nr al acestui nod..n numărul de vârfuri ale arborelui din enunţ.n.in conţine două linii. care citeşte de la tastatură un număr natural nv (0<nv<100) şi care să determine afişarea pe ecran a etichetelor tuturor nodurilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . intensiv informatică 4 . care primeşte prin intermediul parametrilor: . Exemplu. construieşte o listă simplu înlănţuită alocată dinamic ale cărei noduri să memoreze în câmpul nr toate numerele pare din şirul s. Fişierul date. citirea numerelor din fişierul date. în ordinea inversă apariţiei lor în şirul s. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. folosind apeluri utile ale subprogramului S2. iar apoi. pe o singură linie. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. iar prin intermediul parametrului t. reprezentând valorile componentelor vectorului de „taţi”. care determină.. Pe prima linie a fişierului este scris numărul natural n. Se consideră că rădăcina se găseşte pe nivelul 0. 10 6 6 2 88 24 Subiectul nr. Subprogramul returnează prin intermediul parametrului p adresa primului nod din lista modificată prin adăugare. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi t.in şi returnarea prin intermediul parametrului n a numărului de vârfuri ale arborelui din enunţ. .a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 cu doi parametri care primeşte prin intermediul parametrilor: p adresa primului nod din lista definită mai sus.out toate numerele pare memorate în nodurile listei.t vectorul de „taţi” al arborelui din enunţ. Dacă şirul s nu conţine niciun număr par atunci programul va scrie în fişier mesajul NU EXISTA. în urma apelului. separate prin câte un spaţiu. va scrie în fişierul date. k un număr natural cu cel mult patru cifre. înaintea nodului cu adresa p (primul).

specializarea matematică-informatică. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. care determină. c) Să se scrie programul principal Pascal/C/C++ care să citească din fişierul date.in de pe prima linie numărul n şi apoi de pe a doua linie cele n numere naturale formate fiecare din cel mult 4 cifre. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. toate numerele prime care au răsturnatul un număr prim.prof. iar prin intermediul parametrului d. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. 8 Se consideră un graf neorientat G cu n vârfuri (n∈N. programul va determina şi va afişa pe ecran. Exemplu.n.arborelui din enunţul problemei care se găsesc pe nivelul nv. Dacă nu există astfel de numere se va afişa mesajul NU. Pe prima linie a fişierului este scris un număr natural n (1≤ n≤ 10). programul va afişa pe ecran numerele următoare: 13 101 11 3 17 8 13 101 19 11 28 3 17 24 Subiectul nr.in are conţinutul alăturat.. • S2. • S2 care primeşte prin intermediul singurului său parametru x un număr natural cu cel mult 4 cifre. implementat recursiv. 2<n<30) etichetate cu numerele distincte: 1. De exemplu. Dacă fişierul date. intensiv informatică 5 .n un număr natural nenul (2<n<30).in şi returnarea prin intermediul parametrului n a numărului de vârfuri ale grafului G. Se consideră subprogramele: • S1 care primeşte prin intermediul singurului său parametru x un număr natural de maximum 4 cifre. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. pentru x=1234. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . Dacă fişierul date. pe o singură linie.2. subprogramul returnează TRUE/1 dacă valoarea parametrului x este număr prim.. Exemplu. altfel va returna FALSE/0. Fişierul date. separate prin câte un spaţiu. 7 Fişierul date. formate fiecare din cel mult 4 cifre. iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale. Pe prima linie a fişierului este scris numărul n de vârfuri ale grafului G. separate prin câte un spaţiu. n numere naturale. iar pe următoarea linie.in conţine două linii..in are conţinutul alăturat şi nv=2 atunci programul va afişa pe ecran numerele următoare: 4 6 7 8 8 6 5 5 2 0 3 3 3 Subiectul nr. subprogramul va returna numărul 4321. cu doi parametri n şi v..in conţine două linii. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi d. cu n elemente. a vectorului gradelor nodurilor grafului G. citirea numerelor din fişierul date. în urma apelului. care primeşte prin intermediul parametrilor: . reprezentând gradele nodurilor grafului G. subprogramul returnează răsturnatul numărului primit prin parametrul x. separate prin câte un spaţiu. adică numărul obţinut prin inversarea cifrelor lui x. Folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.

scris pe o singură linie. nod=record coef. urm:lista end. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. 6 .grad:integer. Cerinţe: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. specializarea matematică-informatică. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. un şir de caractere format din maximum 50 de caractere şi.out va avea conţinutul alăturat: Subiectul nr. Cuvintele din text sunt separate prin unul sau mai multe spaţii. fiecare cuvânt astfel modificat şi primul caracter eliminat din acesta. Exemplu. Se consideră subprogramele: • S1 care primeşte prin intermediul singurului său parametru s. separate prin câte un spaţiu. doar litere mici ale alfabetului englez.in conţine textul următor: reastra f abac atestat colaborare informatica fereastra atunci fişierul date. care.v un tablou unidimensional cu n componente care memorează numere naturale de cel mult 2 cifre.prof. citeşte toate cuvintele din fişierul date. pe câte o linie. • S2 care primeşte prin intermediul singurului său parametru s. care. 10 Se consideră declarările următoare utilizate pentru a defini o listă simplu înlănţuită alocată dinamic prin intermediul căreia se reprezintă un polinom Q cu coeficienţi întregi: type lista=^nod. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2.in. int grad. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. le modifică pe cele care încep cu două litere consecutive prin eliminarea din acestea a primelor două caractere şi scrie în fişierul date.in are conţinutul alăturat. nod* urm. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. atunci în fişier se va scrie mesajul NU EXISTĂ. şi care returnează primul caracter din şirul s dacă primele două caractere ale acestuia sunt consecutive în mulţimea literelor mici ale alfabetul englez. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. intensiv informatică struct nod { int coef. Dacă fişierul date. care determină şi afişează pe ecran numărul de muchii ale grafului G. ac a Exemplu. Dacă textul nu conţine niciun cuvânt care trebuie modificat. iar fiecare cuvânt este format din cel puţin 3 şi cel mult 50 caractere. modifică şirul prin eliminarea primelor două caractere din acesta.out. programul va afişa pe ecran valoarea: 4 6 1 2 2 1 1 1 - Subiectul nr. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. Dacă fişierul date.}. altfel va returna caracterul * . un şir de caractere format din maximum 50 de caractere doar litere mici. Subprogramul returnează suma tuturor valorilor componentelor tabloului unidimensional v. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.in conţine un text format din cel mult 255 de caractere. 9 Fişierul date.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . formate fiecare din cel mult două cifre. sunt scrise câte n numere naturale.prof. reprezentat prin intermediul listei simplu înlănţuită. • S2 cu doi parametri v şi k.in şi returnarea prin intermediul parametrului n a numărului de linii ale matricei din fişier. separate prin câte un spaţiu. Subprogramul returnează prin intermediul parametrului p adresa primului nod din lista modificată prin adăugare. un număr natural n (n<10) şi apoi. Subprogramul returnează suma tuturor valorilor elementelor tabloului v. citirea numerelor din fişierul Matrice. Subprogramul determină adăugarea la începutul listei. câte două numere întregi ce reprezintă coeficientul şi gradul unui termen al polinomului Q. c un număr natural cu cel mult trei cifre.v un tablou unidimensional cu cel mult 30 de elemente (valorile memorate de elementele tabloului fiind numere naturale. adresa primului nod din lista definită mai sus şi care returnează valoarea polinomului Q. intensiv informatică 7 . Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. înaintea nodului cu adresa p (primul). 11 Pe prima linie a fişierului Matrice. care determină.in.k un număr natural (2<k≤ 30) reprezentând numărul efectiv de elemente ale tabloului v. altfel va afişa mesajul NU. care primeşte prin intermediul parametrilor: . în urma apelului.in este scris un număr natural n (2<n≤ 30) iar pe fiecare din următoarele n linii ale fişierului. programul va construi o listă simplu înlănţuită alocată dinamic care va reprezenta polinomul Q şi va afişa pe ecran mesajul DA dacă -1 este rădăcină a polinomului Q. Exemplu. de pe prima linie a acestuia. Dacă fişierul date. deoarece valoarea -1 nu este rădăcină a polinomului Q corespuzător datelor din fişierul de intrare: Q(x) = X + X − 29 ⋅ X − 69 ⋅ X − 84 ⋅ X + 180 5 4 3 2 6 1 5 1 4 -29 -69 -84 180 3 2 1 0 Subiectul nr. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2 care primeşte. de pe următoarele n linii. a unui nou nod care să memoreze coeficientul c şi gradul gr. formate fiecare din cel mult două cifre). . prin intermediul singurului parametru p. gr o cifră. iar prin intermediul parametrului a returnarea unui tablou bidimensional pătratic cu n linii care memorează valorile elementelor matricei A din fişierul de intrare. separate prin câte un spaţiu pe fiecare linie. reprezentând valorile elementelor unei matrice pătratice A cu n linii. specializarea matematică-informatică. care citeşte din fişierul date. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. calculată în punctul -1.a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 cu trei parametri care primeşte prin intermediul parametrilor: p adresa primului nod din lista definită mai sus. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. programul va afişa pe ecran NU. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi a.in are conţinutul alăturat. numere formate din cel mult 4 cifre. Prin apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1.

reprezentând matricea drumurilor pentru graful G. intensiv informatică 8 . atunci programul va afişa pe ecran mesajul IMPOSIBIL.in. în fişier. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. poate fi matricea de adiacenţă a unui graf orientat cu n vârfuri (etichetate cu 1. 12 Fişierul Arce.in şi construieşte un tablou bidimensional reprezentând matricea de adiacenţă a grafului G. verifică dacă matricea A. scrisă în fişierul Matrice. separate prin câte un spaţiu.out: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 Subiectul nr. separate printr-un spaţiu.in sunt scrise perechi distincte de câte două numere naturale x şi y. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. 13 Fişierul date.prof. care primeşte prin intermediul parametrilor: . gradele exterioare ale tuturor vârfurilor grafului.n. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2.in conţine cel mult 1000 de numere naturale. programul va scrie în fişierul Drum. numerele fiind scrise pe o singură linie. Exemplu.. prin intermediul parametrului d. care citeşte de la tastatură un număr natural m (2<m≤ 100). atunci programul va afişa pe ecran următoare valori: 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 Subiectul nr. Dacă matricea A nu poate fi matricea de adiacenţă a unui graf orientat cu n vârfuri şi m arce. numărul de vârfuri ale grafului G. 2<m≤ 100). pe o singură linie. x≠ y) reprezentând câte un arc al grafului dat. pe linii separate. tabloul bidimensional construit.in conţine m+1 linii. cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii. un tablou bidimensional pătratic cu n linii.n) şi m arce. 1≤ x≤ n. separate printr-un spaţiu. • S2 cu trei parametri. .a. în fişierul Drum.out. c) Să se scrie programul principal Pascal/C/C++ care. Subprogramul returnează. Dacă m=4 iar fişierul Matrice. Pe fiecare dintre următoarele m linii ale fişierului Arce. . matricea drumurilor pentru graful dat. Cerinţe: INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . un tablou bidimensional pătratic cu cel mult 30 de linii reprezentând matricea de adiacenţă a grafului orientat G. Se consideră subprogramele: • S1 care citeşte valorile din fişierul Arce. (1≤ x≤ n.c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++.n. (2<n≤ 30. Dacă fişierul Arce. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. şi care. Exemplu.2. caz în care programul va afişa pe ecran. Liniile matricei drumurilor se vor scrie. construieşte şi scrie. separate prin câte un spaţiu. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.. Pe prima linie sunt scrise două numere naturale n şi m. în ordinea crescătoare a etichetelor lor. Subprogramul returnează prin intermediul parametrilor: .in are conţinutul alăturat... un număr natural (1≤ n≤ 30) reprezentând numărul de vârfuri ale grafului G.in are conţinutul alăturat. specializarea matematică-informatică.a. fiecare număr fiind format din cel mult patru cifre. reprezentând numărul n de vârfuri şi numărul m de arce ale unui graf orientat G.

out. respectiv cel mai mare număr. două numere naturale reprezentând cel mai mic număr.in nu are exact patru divizori.in are conţinutul 123 10 35 899 1202 145 5000 alăturat.v un şir de n numere naturale. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2 care primeşte. şi care returnează TRUE/1 dacă valoarea parametrului x este număr perfect. altfel va returna FALSE/0.out va avea următorul conţinut: 10 1202 Subiectul nr. scrise toate pe aceeaşi linie. după nodul cu adresa q (ultimul). care citeşte din fişierul date. iar apoi. c) Fişierul Numere. cu exact patru divizori pozitivi din fişierul date.in. care primeşte prin intermediul parametrilor: . alocată dinamic: type lista=^nod. a unui nou nod care să memoreze numărul k în câmpul nr. Dacă niciun număr din fişierul date. pe o singură linie. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. atunci pe prima linie a fişierului date.n un număr natural.in. 9 . Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 cu trei parametri care primeşte prin intermediul parametrilor: p adresa primului nod al listei definite. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 cu doi parametri. construieşte lista simplu înlănţuită alocată dinamic.prof. specializarea matematică-informatică.in toate numerele şi. prin intermediul singurului parametru x. urm:lista end. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. 14 Se consideră declarările următoare utilizate pentru a defini o listă simplu înlănţuită. k un număr natural cu cel mult patru cifre.in conţine cel mult 1000 de numere naturale. Subprogramul determină adăugarea la sfârşitul listei. . un număr natural de cel mult patru cifre. separate printr-un spaţiu. format din cel mult patru cifre.a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 care primeşte.out se va scrie mesajul NU EXISTA. prin intermediul parametrului x. prin intermediul parametrului q. scrie în fişierul date. nod=record nr:integer. separate prin câte un spaţiu. adresa ultimului nod din lista modificată prin adăugare. 0<n≤ 1000. care citeşte numerele din fişierul Numere. un număr natural nenul. Subprogramul returnează. q adresa ultimului nod al listei definite. atunci fişierul date. fiecare număr având cel mult patru cifre Subprogramul determină ordonarea crescătoare a numerelor din şir şi returnează prin intermediul parametrului v şirul ordonat. Dacă fişierul date. intensiv informatică struct nod { int nr. Exemplu. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. şi care returnează numărul de divizori pozitivi ai lui x. fără el însuşi). definită mai INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . nod* urm. numere de cel mult patru cifre.}. (Un număr natural este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi pozitivi.

Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. linii ce conţin cel puţin trei valori 1 situate pe poziţii alăturate.pe a doua linie.a.out va avea următorul conţinut: 28 6 5 28 24 6 49 Subiectul nr.out: . iar pe următoarele n linii sunt scrise câte n valori 0 şi 1.in nu conţine niciun număr perfect atunci programul va scrie în fişierul Perfect. c) Scrieţi un program principal Pasca/C/C++ care. atunci fişierul Perfect. Dacă fişierul Numere. Fişierul date. separaţi prin câte un spaţiu. struct nod INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2.n. • S2.in. indicele unei linii din tabloul a (1≤ i≤ n). Dacă fişierul Numere. numărul efectiv de linii ale tabloului a. . . . Subprogramul S1 returnează TRUE/1 dacă linia i conţine cel puţin trei valori 1 situate pe poziţii alăturate. 16 Se consideră declarările următoare utilizate pentru a defini o listă dublu înlănţuită alocată dinamic: type pnod=^nod. 15 Se consideră un tablou bidimensional pătratic a cu n linii (n∈N. un tablou bidimensional pătratic cu cel mult 29 de linii. reprezentând valorile elementelor tabloului a. . un tablou bidimensional pătratic cu cel mult 29 de linii. Se consideră subprogramele: • S1.out următoarele: 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 (pentru liniile 1. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. să citească datele din fişierul date. Exemplu. altfel va returna FALSE/0.prof. specializarea matematică-informatică. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. ale cărei noduri memorează în câmpul nr toate numerele naturale perfecte din fişierul Numere. numărul efectiv de linii ale tabloului a.in are conţinutul alăturat. Liniile şi coloanele tabloului sunt numerotate începând cu 1. Dacă fişierul date.a. separate prin câte un spaţiu.i. 3<n<30) ale cărui elemente memorează doar valori 0 şi 1.j. Valorile memorate de nodurile listei create se vor scrie în fişierul Perfect.out pe o singură linie. separate prin câte un spaţiu. 4 si 6) 0 0 1 1 1 1 3 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Subiectul nr. 1 0 1 1 1 0 programul va scrie în fişierul date.in conţine pe prima linie numărul n. care primeşte prin intermediul parametrilor: . 6 Exemplu. intensiv informatică 10 . .n.out mesajul NU EXISTA.sus. indicii coloanelor ce conţin mai multe valori 1 decât valori 0.in şi care să determine şi să scrie în fişierul date. Subprogramul S2 returnează un număr natural reprezentând suma valorilor elementelor din coloana j a tabloului a.pe prima linie: numărul de linii ale tabloului a. indicele unei coloane din tabloul a (1≤ j≤ n). care primeşte prin intermediul parametrilor: .in are conţinutul alăturat.

altfel subprogramul va returna FALSE/0. Programul construieşte o listă dublu înlănţuită alocată dinamic (definită mai sus). pe o singură linie. st. iar fiecare cuvânt este format din cel mult 20 caractere. specializarea matematică-informatică.out toate numerele din nodurile listei. citeşte textul din fişierul date. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. Se consideră subprogramele: • S1 care primeşte prin intermediul singurului său parametru s un cuvânt din text şi returnează TRUE/1 dacă cuvântul s este format doar din literele a. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. *dr.nod=record info:integer. 17 Fişierul date. end. nod *st. ale cărei noduri vor memora în câmpul info cele n numere citite. care citeşte de pe prima linie a fişierului Cerinţe: date. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. intensiv informatică 11 .out numărul de noduri din listă ce au proprietatea că fiecare dintre cele două noduri vecine memorează câte un număr par în câmpul info. Folosind apeluri utile ale celor două subprograme S1 şi S2. de la ultimul nod spre primul. Un cuvânt este palindrom dacă citit de la ultima literă către prima se obţine acelaşi cuvânt (exemplu: cuvântul elevele este palindrom). formate din cel cel mult 4 cifre fiecare. scris pe o singură linie. pe o singură linie a fişierului. • • S1. care primeşte prin intermediul parametrului p adresa primului nod al listei şi scrie în fişierul date.in un număr natural n (3<n<30) şi apoi. altfel subprogramul va returna FALSE/0. Exemplu.out următoarele: 4 11 2 7 6 4 3 2 3 ( nodurile cu info=3.in conţine un text format din cel mult 250 de caractere.in şi scrie în fişierul date. în ordinea citirii (primul nod al listei va memora primul număr de pe a doua linie a fişierului). programul va scrie în fişierul date. programul determină şi afişează pe prima linie a fişierului date. separate prin câte un spaţiu. memorează câte un număr par în câmpul info. separate prin câte un spaţiu.out numerele memorate de nodurile listei în câmpul info. care folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Dacă fişierul date. 7 si 11) 8 2 3 4 6 7 2 11 4 Subiectul nr. iar pe a doua linie a fişierului date. cele n numere naturale.out INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . Cuvintele din text sunt separate prin câte un spaţiu.prof. doar literele mici ale alfabetului englez. }. S2. indiferent de numărul acestora.dr:pnod. a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. de la ultimul nod spre primul nod. altfel returnează FALSE/0. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare.in are conţinutul alăturat. care primeşte prin intermediul parametrului p adresa unui nod din listă şi returnează TRUE/1 dacă cele două noduri vecine nodului cu adresa p. • S2 care primeste prin intermediul singurului său parametru s un cuvânt din text şi returnează TRUE/1 dacă cuvântul s este palindrom. de pe a doua linie a fişierului. Se consideră subprogramele: { int info. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. b sau c.

- pe prima linie.2. intensiv informatică 12 . specializarea matematică-informatică. Subprogramul S2 afişează pe prima linie a ecranului. Dacă fişierul date. 18 Fişierul date.prof.. programul va afişa în fişierul date. se va scrie mesajul NU în fişier..2..out următoarele: DA 4 5 6 2 3 7 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate ..pe prima linie: mesajul DA dacă tabloul a poate fi matricea de adiacenţă a unui graf neorientat cu n vârfuri etichetate cu numerele distincte: 1.n. separate prin câte un spaţiu. se va scrie mesajul NU în fişier. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. separate prin câte un spaţiu. .. iar în caz contrar se va fişa mesajul NU.out următoarele: abcba abc c abccba dacad aa abcba aba c abccba aa Subiectul nr. altfel va afişa mesajul NU. b sau c. toate cuvintele care sunt formate doar litere a. separate prin câte un spaţiu.n.in are conţinutul alăturat. Programul. etichetele tuturor nodurilor grafului în ordinea descrescătoare a gradelor lor. toate cuvintele palindrom din text. reprezentând valorile memorate de elementele unui tablou bidimensional pătratic a cu n linii. • S2 ce primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural (2<n<30) şi prin intermediul parametrului a un tablou bidimensional pătratic cu n linii ale cărui elemente memorează doar valori 0 şi 1. Exemplu. abcba abc c acar abccba dacad aa Exemplu. dacă textul nu conţine astfel de cuvinte. care citeşte din fişierul date.pe linia a doua. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++.. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2.. dacă textul nu conţine astfel de cuvinte.in are conţinutul alăturat. etichetele tuturor nodurilor grafului în ordinea descrescătoare a gradelor lor dacă tabloul a este matricea de adiacenţă a unui graf neorientat cu n vârfuri.in numărul natural n şi valorile elementelor tabloului bidimensional pătratic a cu n linii. Dacă fişierul date. altfel subprogramul va returna FALSE/0. indiferent de numărul de apariţii ale acestor litere. reprezentând matricea de adiacenţă a unui graf neorientat cu n vârfuri. pe a doua linie.in conţine pe prima linie numărul natural n (2<n<30).. afişează pe ecran: . Subprogramul S1 returnează TRUE/1 dacă tabloul a poate fi matricea de adiacenţă a unui un graf neorientat cu n vârfuri etichetate cu numerele distincte: 1. separate prin câte un spaţiu. programul va scrie în fişierul date. iar pe următoarele n linii câte n valori 0 sau 1 separate prin câte un spaţiu. Se consideră subprogramele: • S1 ce primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural (2<n<30) şi prin intermediul parametrului a un tablou bidimensional pătratic cu n linii ale cărui elemente memorează doar valori 0 şi 1.

atunci programul va scrie în fişierul date.. De exemplu. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi t. reprezentând valorile componentelor vectorului de „taţi”.in va avea conţinutul alăturat. scris pe o singură linie. care folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2 să determine şi să scrie în fişierul date. iar prin intermediul parametrului v returnează un tablou unidimensional care memorează etichetele tuturor fiilor nodului cu eticheta k. iar fiecare cuvânt este format din cel mult 20 caractere.u). doar literele mici ale alfabetului englez. care determină. 20 Fişierul date. Fişierul date.n. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate .out. iar prin intermediul parametrului t returnarea unui tablou unidimensional cu n componente numere naturale reprezentând vectorul de „taţi” al arborelui din enunţ.prof.t. Cuvintele din text sunt separate prin câte un spaţiu.. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++.k. Pe prima linie a fişierului este scris numărul n.in conţine două linii.. Se consideră subprogramele: • S1 care primeste prin intermediul singurului său parametru s un cuvânt şi returnează TRUE/1 dacă cuvântul s conţine cel puţin două vocale (a. . dat prin vectorul de „taţi”. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. v şi m. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. în urma apelului. t.out: 2 5 6 4 7 8 7 3 0 2 3 3 5 7 Subiectul nr. intensiv informatică 13 . specializarea matematică-informatică. vectorul de „taţi” al arborelui din enunţ. separate prin câte un spaţiu. 2<n<100).o. Exemplu. un număr natural (1≤ k≤ n) reprezentând eticheta unui vârf al arborelui din enunţ. altfel subprogramul va returna FALSE/0..in şi returnarea prin intermediul parametrului n a numărului de vârfuri ale arborelui din enunţ.e. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. 19 Se consideră un arbore cu rădăcină şi n vârfuri (n∈N. k. • S2 care primeste prin intermediul singurului său parametru s un cuvânt din text format din cel putin 2 litere si returneaza cuvantul obtinut prin interschimbarea primei litere din cuvânt cu ultima literă a acestuia. • S2 cu cinci parametri: n. .2. iar pe a doua linie sunt scrise n numere naturale. citirea numerelor din fişierul date. separate prin câte un spaţiu. reprezentând numărul de vârfuri ale arborelui dat. care primeşte prin intermediul parametrilor: . Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare.Subiectul nr.i. etichetelor tuturor fiilor şi nepoţilor (fiii fiilor săi) nodului rădăcină. Vârfurile arborelui sunt etichetate cu numerele distincte: 1. Dacă fişierul date.in conţine un text format din cel mult 250 de caractere. pentru cuvântul abcd primit prin intermediul parametrului s.n. Subprogramul S2 returnează prin intermediul parametrului m numărul tuturor fiilor vârfului cu eticheta k. numărul de vârfuri ale arborelui din enunţ. pe o singură linie. subprogramul returnează cuvântul: dbca.

106-1].in are conţinutul alăturat. 21 In fişierul date. k un număr natural cu cel mult patru cifre. c) Să se scrie programul principal Pascal/C/C++ care să determine pentru fiecare număr x.in are conţinutul alăturat.}. k>9. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. k>9. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Pentru k=12345 subprogramul returnează valoarea 15. urm:lista end.in se găsesc pe o singură linie. nod* urm. cel mai mic număr prim mai mare sau egal cu numărul format din prima şi ultima cifră a lui x. 22 Se consideră declarările următoare utilizate pentru a defini o listă simplu înlănţuită alocată dinamic: type lista=^nod.in şi îl modifică interschimband prima si ultima litera a fiecarui cuvant din text care contine cel putin două vocale. care folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. Exemplu. în această ordine.out pe o singură linie. subprogramul returnează cel mai mic număr prim mai mare sau egal cu k. a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1 cu doi parametri care primeşte prin intermediul parametrilor: p adresa primului nod din lista definită. Se consideră subprogramele: • S1 cu un singur parametru k prin intermediul căruia primeşte un număr natural nenul cu cel mult 6 cifre. Dacă fişierul date. citit din fişierul date. Exemplu.in. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . specializarea matematică-informatică. subprogramul returnează numărul format din prima şi ultima cifră a valorii parametrului k. pe o singură linie. struct nod { int nr. separate câte un spatiu.prof. • S2 cu un singur parametru k prin intermediul căruia primeşte un număr natural nenul cu cel mult 6 cifre. nod=record nr:integer. Exemplu. Dacă fişierul date. programul va scrie în fişierul date. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. mai multe numere naturale din intervalul [10.out următoarele: ina era un nreioc si un pix ani are un creion si un pix Subiectul nr.c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. separate prin câte un spaţiu. intensiv informatică 14 . Numerele prime determinate se vor afişa pe ecran. programul va afişa numerele următoare: 37 17 29 11 3456 12345 22347 12321 Subiectul nr. citeşte textul din fişierul date. Programul scrie noul text în fişierul date.

c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. fiecare având cel mult 3 cifre. citirea numerelor din fişierul date. care determină. 2<n<30).. Programul afişează pe ecran valorile memorate de nodurile listei create şi. Dacă n=23456 atunci pe ecran se va afişa: 23456 2345 234 23 2 În fişierul date. Etichetele se vor afişa pe o singură linie.n un număr natural nenul (2<n<30)..in conţine n+1 linii. Dacă graful nu are niciun vârf cu gradul interior egal cu k.out se va scrie valoarea: 2 Subiectul nr. care citeşte de la tastatură un număr natural n format din cel mult 9 cifre şi construieşte o listă liniară simplu înlănţuită cu toate numerele obţinute din numărul n prin eliminarea succesivă a ultimei cifre.a un tablou bidimensional pătratic cu n linii şi componente numere întregi. atunci programul va afişa valoarea 0. separate prin câte un spaţiu.prof. care citeşte de la tastatură un număr natural k (0≤ k<30) şi apoi.2. • S2 cu trei parametri n. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare.n. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri n şi a.. Vârfurile grafului sunt etichetate cu numerele distincte: 1.a un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane care memorează valorile elementelor matricei de adiacenţă A a grafului G. intensiv informatică 15 .1}. Fişierul date. . . sunt scrise câte n valori aparţinând mulţimii {0.. separate prin câte un spaţiu. care primeşte prin intermediul parametrilor: .n numărul de vârfuri ale grafului G. 23 Se consideră un graf orientat G cu n vârfuri (n∈N. va scrie în fişierul date. Subprogramul returnează prin intermediul parametrului p adresa primului nod din lista modificată după adăugare. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1.Subprogramul adaugă un nod cu informatia k la sfârşitul listei.in şi returnează prin intermediul parametrilor: . Pe prima linie a fişierului este scris numărul n. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . în ordinea crescătoare a valorilor lor.p un număr natural nenul (0<p≤ n). în urma apelului. . specializarea matematică-informatică. reprezentând indicele unei coloane din tabloul a. apoi a ultimelor două cifre până se obţine un număr format dintr-o singură cifră folosind apeluri utile ale subprogramului S1. folosind apeluri utile ale subprogramului S2. reprezentând valorile elementelor matricei de adiacenţă A a grafului G. determină şi afişează pe ecran toate etichetele vârfurilor grafului G ale căror grade interioare sunt egale cu k. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2 care primeşte prin intermediul singurului parametru p adresa primului nod al listei definite şi care returnează valoarea din câmpul nr al ultimului nod. a şi p. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. iar pe fiecare dintre următoarele n linii. Subprogramul returnează suma tuturor valorilor componentelor coloanei p din tabloul a.out valoarea memorată de ultimul nod din listă. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++. Exemplu. dat prin matricea de adiacenţă A.

Dacă k=4 iar fişierul date. folosind apeluri utile ale subprogramelor S1 şi S2. separate printr-un spaţiu.in conţine cel mult un milion de numere naturale. 24 Fişierul atestat. intensiv informatică 16 . Dacă fişierul atestat. Exemplu. dintre care cel puţin o cifră este impară. Exemplu: pentru nr=617032 se obţine x=1 şi y=7.in are conţinutul alăturat. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. care prin intermediul parametrului k primeşte un număr natural nenul (1≤k≤30000) şi returnează prin parametrul y cel mai mare număr care se poate construi folosind toate cifrele numărului k. • S2 cu doi parametri. şi returnează prin intermediul parametrului x cea mai mică cifră impară din nr iar prin intermediul parametrului y cea mai mare cifră impară din nr.in are conţinutul alăturat. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. 25 Fişierul atestat.in. b) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S2. Dacă fişierul nu conţine niciun număr cu exact două cifre impare se afişează pe ecran mesajul NU EXISTA. Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. care prin intermediul parametrului nr primeşte un număr natural cu cel mult nouă cifre. atunci programul va afişa pe ecran etichetele următoare: 6 7 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 Subiectul nr. • S2. care primeşte prin intermediul parametrului nr un număr natural cu cel mult nouă cifre. Se consideră subprogramele: • S1. separate prin câte un spaţiu. programul va afişa pe ecran valoarea 2 8913 614032 81263 90234 Subiectul nr. x şi y. Fiecare număr este format din cel mult 9 cifre. cu trei parametri nr. De exemplu. c) Scrieţi un program principal Pascal/C/C++ care afişează pe ecran diferenţa dintre cea mai mare cifră impară şi cea mai mică cifră impară pentru primul număr n cu exact două cifre impare din fişierul atestat.Exemplu.prof. iar cifrele sunt distincte două câte două. Se consideră subprogramele: • S1 cu doi parametri.in conţine o singură linie pe care sunt scrise două numere naturale nenule mai mici decât 30000 fiecare. care prin intermediul parametrului k primeşte un număr natural nenul (1≤k≤30000) şi furnizează prin parametrul x numărul de cifre ale numărului k. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate . Cerinţe: a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului S1. iar prin intermediul parametrului d furnizează numărul de cifre impare ale numărului nr. pentru k=10667 subprogramul returnează prin parametrul y numărul 76610. specializarea matematică-informatică. Exemplu: pentru nr=617032 se obţine d=3.

intensiv informatică 17 . sector 3 prof. Programul va determina şi va afişa pe ecran suma maximă care se poate obţine din numerele formate prin rearanjarea cifrelor fiecăruia dintre cele două numere folosind apeluri utile ale subprogramului S2. sector 1 prof.Eugen Săcuiu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”. sector 2 Coordonator: prof. specializarea matematică-informatică.Mihaela Popa Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. programul va afişa: 126321 (=53100+73221) 315 27132 Colectivul de autori: prof.prof. Silviu. Gilda . Simona .Ştefania Penea – inspector şcolar de specialitate informatică.in are conţinutul alăturat. Exemplu. Dan Grigoriu Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”.Luminiţa Druţă Liceul Teoretic „Dante Alighieri”.c) Să se scrie programul principal Pascal/C/C++ prin care se citesc din fişierul atestat. folosind apeluri utile ale subprogramului S1.in cele două numere naturale. sector 1 prof. Ştefania Penea Subiecte atestat 2009 – Programare. Dacă fişierul atestat. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Inspector şcolar de specialitate .Nicoleta Mincă Liceul Teoretic „Ion Neculce”. Doina . sector 5 prof.Graţiela Gebăilă Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”. se completează cu 0 la sfârşit numărul care are mai puţine cifre astfel încât ambele numere să aibă acelaşi număr de cifre. sector 2 prof. Carmen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful