You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC A.

ALGORITM INTRODUCTIV Unitatea de învăţământ: Profesor (Student): Clasa: a VII – a B Data: Disciplina: Geografia continentelor extraeuropene Unitatea de învăţare: America Lecţia: Hidrografia Americii Tipul de lecţie: mixtă Locul de desfăşurare: sala de clasă Competenţe generale: 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice; 2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine; 4. Raportarea realităţii geografice la un raport cartografic şi grafic; 5. Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei şi comunicării; 7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă. Competenţe specifice: 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi; 2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine; 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine; 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene; 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale; 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene; 5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet; 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate; 7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect); 7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene observată (direct sau indirect). Concepte/Obiective operaţionale: Cognitive: Co1 – definirea termenilor: canion, bazin hidrografic, potenţial hidroenergetic, debit, sistem fluvial şi lacustru, deltă, estuar, pororoca; Co2 – precizarea a două tipuri de lacuri după modul de formare, denumirea celui mai mare lac natural cu apă dulce; Co3 – enumerarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord, respectiv două fluvii şi două lacuri din America de Sud; Formative: Co4 – analizarea unor imagini cu specificul hidrografic al Americii; Co5 – localizarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord, respectiv două fluvii şi două lacuri din America de Sud; Co6 – compararea Americii de Nord cu America de Sud din punct de vedere hidrografic, identificând două deosebiri şi o asemănare; Co7 – argumentarea prezenţei unui număr mic de lacuri în nordul Americii de Nord şi a prezenţei lacurilor glaciare într-o regiune cu altitudini reduse; Atitudinal: Co8 – formularea unor opinii personale referitoare la specificul hidrografic al Americii. 1

M6 – Analiza. Instrumente de evaluare: verificare frontală orală.oficiale – RM1 – Programa şcolară. un animal pe cale de dispariţie din stepă. observare sistematică Forme de oraganizare a activităţii: frontală. Strategii: dirijată. Obiective ale evaluării: Cognitive: Oe1 – să definească termenii: permafrost.umane – 31 elevi. civilizaţie. Oe3 – să enumere: un arbore înalt din clima temperat – oceanică. societate. P. – RM9 – Bolul.Evaluarea: formativ – ameliorativă. Atitudinal: Oe6 – să manifeste interes pentru climatele şi învelişul biopedogeografic al Americii. .interactive: M5 – Comparaţia. • Interes pentru cunoaşterea României. M9 – Lucrul cu harta. o regiune situată în zona de climă rece. . – RM10 – Tabla. – RM6 – Fişa de lucru. un animal din zonele înalte andine. Formative: Oe4 – să localizeze zona de tundră. – RM8 – Bileţelele. deductiv – inductivă.materiale: . – RM5 – Manualul. M3 – Conversaţia examinatoare. M4 – Conversaţia euristică. a Europei şi a lumii contemporane. o specie de brad roşcat din climatul temperat – oceanic. taiga. cunoaştere. Oe5 – să compare America de Nord cu America de Sud. Bibliografie selectivă: • Gâştescu.expozitiv – euristice: M1 – Expunerea.alte resurse – RM4 – Macroproiectarea didactică/Proiectarea pe unităţi de învăţare. Bucureşti 2 . . cultură. • Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă. un animal cu blană scumpă din taiga. . M8 – Lucrul cu manualul. M10 – Învăţarea prin descoperire. laterite. (2008). Editura CD PRESS. Metode: . identificând o asemănare şi o deosebire. individuală Resurse: . explicativ – conversativă.rebus.vizuale – RM3 – Imaginile (Internet).cartografice – RM2 – Harta fizică a lumii. un animal specific pădurilor ecuatoriale. M2 – Explicaţia. . Valori şi atitudini vizate: • Atitudinea pozitivă faţă de educaţie.de timp – 50 minute. – RM7 – Planşa . – RM11 – Planşa cu hidrografia Americii. Oe2 – să precizeze o specie vegetală din tundră. o regiune situată în zona de climă rece. . din punct de vedere climatic şi biopedogeografic. • Respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii contemporane. „Lacurile Terrei”. M7 – Problematizarea.

Editura CD PRESS. „Fluviile Terrei”.com/ 3 .tripsgeek.com/ • http://www. P.com/ • http://www.• Gâştescu.blogspot. Oradea • Posea.aliceboboc. Editura Universităţii din Oradea.worldhotelsp.ca/ • http://www. Editura ALL.cel-mai.psleow. „Didactica geografiei”. Bucureşti • Petrea.com/ • http://www. „Geografie – Manual pentru clasa a VII .a”.thejetpacker.. G.thebesttraveldestinations. Bucureşti • Programa şcolară – Geografie clasele a V-a – a VIII-a (2009) • http://www.wordpress.com/ • http://www.flyhi.ca/ • http://www. Rodica (2002).10amazing. (2009). Armaş Iuliana (1999).ro/ • http://www.surfworld.com/ • http://www.blogspot.com/ • http://www.

Coordonează evaluarea . Cunoaşterea/receptarea/învăţarea Cerinţe: . ce vor şti să facă la sfârşitul lecţiei cu cele însuşite. pororoca .Organizează învăţarea . fauna.Prezintă o planşă – rebus pe care elevii completează răspunsurile prin extragerea unor bileţele care includ întrebările .Enumerarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord. deltă.B. Înţelegerea noilor conţinuturi: Cerinţe: Activitatea elevului procedurale . sistem fluvial şi lacustru.Răspund cerinţelor .Extrag bileţele . potenţial hidroenergetic.Răspund cerinţelor .Definirea termenilor: canion. denumirea celui mai mare lac natural cu apă dulce b.Crearea unui climat cooperant . de ce este important să cunoască alte continente .creează situaţii de învăţare Asigură: a.Completează rebusul Frontală orală Observare sistematică materiale Evaluare Reactualizarea cunoştinţelor/ Evaluarea M3 RM7 RM8 RM9 .Precizează şi notează titlul lecţiei .Prezintă ceea ce vor studia.Absenţe .În urma rezolvării rebusului pe coloana AB rezultă titlul lecţiei noi . respectiv două fluvii şi două lacuri din America de Sud . bazin hidrografic.Notează titlul în caiete M4 RM7 RM10 Evocarea Frontală orală Observare sistematică Dobândirea de noi cunoştinţe Hidrografia Americii Co1 . DEMERSUL DIDACTIC Secvenţele didactice Moment organizatoric Clima.Pregătirea materialelor didactice .Precizarea a două tipuri de lacuri după modul de formare.Enumeră unităţile hidrografice solicitate . solurile Americii Oe1 Oe2 Oe3 Oe4 Oe5 Oe6 Conţinuturi vizate Concepte operaţionale/ Obiective de evaluare Resurse Activitatea profesorului .Precizează tipurile de lacuri după modul de formare şi numele celui mai mare lac natural cu apă dulce Co2 M4 M1 4 .Organizarea clasei .Identifică pe rebus titlul lecţiei noi . debit.Definesc termenii solicitaţi M4 M1 M4 RM5 RM11 RM5 RM11 RM5 RM11 Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Co3 . estuar.Pregătesc materialele solicitate . vegetaţia.

Compară cele două Americi din punct de vedere hidrografic identificând două deosebiri şi o asemănare . Sinteza Cerinţe: .Secvenţele didactice Conţinuturi vizate Concepte operaţionale/ Obiective de evaluare Co7 Resurse Activitatea profesorului .Formularea unor opinii personale referitoare la specificul hidrografic al Americii .Îşi asumă responsabilitatea unei opinii .Emit păreri în legătură cu întrebările – problemă prezentate .Se raportează la aprecierile formulate M10 RM6 Observare sistematică 5 .Completează fişele de lucru pe parcurs şi le finalizează conform cerinţelor . ierarhizează.Localizarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord.Emit păreri . laudă.Analizarea unor imagini cu specificul hidrografic al Americii d.Apreciază critic.Solicită completarea unor fişe de lucru cu elementele hidrografice ale Americii pe parcursul orei şi finalizarea acestora la sfârşitul orei .Compararea Americii de Nord cu America de Sud din punct de vedere hidrografic.Localizează elementele hidrografice solicitate M7 M10 M8 M9 materiale RM5 RM11 RM5 RM11 RM12 Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Frontală orală Observare sistematică Evaluare Co5 Co6 Co4 .Argumentarea prezenţei unui număr mic de lacuri în nordul Americii de Nord şi a prezenţei lacurilor glaciare într-o regiune cu altitudini reduse . respectiv două fluvii şi două lacuri din America de Sud c. identificând două deosebiri şi o asemănare .Analizează imaginile prezentate identificând specificul geografic al Americii . Analiza Cerinţe: . notează Activitatea elevului procedurale .Adresează următoarele întrebări – problemă: „De ce Amazonul se situează pe primul loc în lume ca lungime şi debit?” „De ce râurile care se varsă în Oceanul Pacific au traseu mai scurt decât cele care se varsă în Oceanul Atlantic?” .Formulează opinii şi exprimă păreri M5 M8 M6 M10 RM5 RM2 RM11 RM3 Co8 M4 M10 RM5 RM12 RM11 RM3 RM5 RM2 RM11 Stimularea performanţei Co8 Co8 M7 M7 Asigurarea retenţiei şi a transferului Aprecierea şi notarea .

Se varsă în Oceanul Atlantic: Amazon (pororoca) Orinoco (Cascada Angel – 979 m) Parana B) Lacurile .Tipuri de lacuri.390 m) 6 . Sclavilor. Ojos del Salado (lacul situat la cea mai mare altitudine de pe Terra – 6. Titicaca b) vulcanice: L. Urşilor. după modul de formare: a) tectonice: L.Se varsă în Oceanele Arctic (N): Yukon.Tipuri de lacuri. după modul de formare: a) glaciare: L. Mackenzie Atlantic (E): Sf. Colorado (Marele Canion) Golful Mexic (S): Mississippi cu Missouri Rio Grande B) Lacurile . Laurenţiu Pacific (V): Columbia.Schiţa tablei: Hidrografia Americii  America de Nord A) Fluviile . Athabasca Marile Lacuri: Superior (cel mai extins lac cu apă dulce de pe Terra) Michigan Huron Erie Cascada Niagara Ontario b) sărate: Marele Lac Sărat  America de Sud A) Fluviile .

Animal pe cale de dispariţie răspândit în zona de stepă. 7. 12. 4. Arbore foarte înalt întâlnit în zona de climă temperat – oceanică. 8. faunei. 9. Pădurea de conifere poartă denumirea de _______________. vegetaţiei şi solurilor. Tip de soluri specifice zonei calde. identificând o asemănare şi o deosebire. 11. 3. 5. 10. 2.Planşă – rebus A B 1. Solul permanent îngheţat se numeşte _______________. (Întrebare extra-rebus pentru partea de evaluare) 7 . Numele unui animal care trăieşte în zonele înalte ale Munţilor Anzi. 6. Precizaţi o specie vegetală caracteristică tundrei şi localizaţi zona de tundră. Comparaţi America de Nord cu America de Sud din punct de vedere al climei. Animal specific pădurilor ecuatoriale. Specie de brad roşcat din zona de climă temperat – oceanică rece. Animal cu blană scumpă care trăieşte în taiga. Precizaţi şi localizaţi o regiune situată în zonă de climă rece arctică.

faunei. 5. identificând o asemănare şi o deosebire. 6. Arbore foarte înalt întâlnit în zona de climă temperat – oceanică. S E L Q I U C O 3. 7. Solul permanent îngheţat se numeşte _______________. Tip de soluri specifice zonei calde. Numele unui animal care trăieşte în zonele înalte ale Munţilor Anzi. Pădurea de conifere poartă denumirea de _______________. 4. 3. Comparaţi America de Nord cu America de Sud din punct de vedere al climei. Animal pe cale de dispariţie răspândit în zona de stepă. Animal cu blană scumpă care trăieşte în taiga. 2. 8. vegetaţiei şi solurilor. 4. 11. Precizaţi şi localizaţi o regiune situată în zonă de climă rece arctică. Specie de brad roşcat din zona de climă temperat – oceanică rece. 9. (Întrebare extra-rebus pentru partea de evaluare) E A O M E A I M R Z I T A O O M S N U T A T E U E N G L L L I A A N N S A D A N I 8 . P E R M 10. Precizaţi o specie vegetală caracteristică tundrei şi localizaţi zona de tundră. E R I E L A B M H I D R O G R A F I A B 1. 12. L T A H G A T 8. 7. 9.Planşă – rebus A 1. 11. 2. 5. 6. 10. Animal specific pădurilor ecuatoriale.