You are on page 1of 14

Koordinatni sustav u ravnini proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

Izradile: LAURA BEDIĆ LUCIJA HRUSTIĆ

KOORDINATNI SUSTAV NA PRAVCU X Točka O-ishodište Točka E-jedinična točka OE –jedinična dužina .

3 i 6. Različitim racionalnim brojevima pridružene su različite točke brojevnog pravca L(-5) (točka L s koordinatom -5) K(3) (točka K s koordinatom 3) T(6) (točka T s koordinatom 6) . L -5 0 1 K 3 T 6 x Svakom racionalnom broju pridružena je točno jedna točka brojevnog pravca.Na brojevnom pravcu pridružit ćemo točke zadanim brojevima -5.

.b) i (c.d) jednaka su ako su im jednaki prvi članovi i ako su im jednaki drugi članovi (a=c i b=d). a koji drugi. a broj b naziva se drugi član uređenog para (a.b) a čita se: uređeni par a be. • Broj a naziva se prvi član.b) • Dva uređena para (a.UREĐENI PAR • Uređeni par brojeva čine dva broja za koja se točno zna koji je broj prvi. • Uređeni par brojeva a i b označava se oznakom (a.

+) drugi kvadrant (-.Ravnina u koju smo uveli koordinatni sustav naziva se koordinatna ravnina. Točka 0 naziva se ishodište koordinatnog sustava. a os y (y-os) os ordinata.KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI Koordinatni sustav u ravnini čine dvije meĎusobno okomite koordinatne osi x i y sa zajedničkim ishodištem 0 4 y Drugi kvadrant 3 2 1 Prvi kvadrant x Os x (x-os) naziva se os apcisa. (+.-) četvrti kvadrant -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 Četvrti kvadrant Treći kvadrant .+) prvi kvadrant (-.-) treći kvadrant (+.

UreĎenom paru brojeva (3.2) pridružit ćemo točku A u koordinatnoj ravnini y 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 0 A -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 x .

To je razlika koju nalazimo oduzimanjem. a b a:b= __ = b . Omjer dviju veličina a i b iste vrste jest broj do kojega dolazimo a dijeljenjem tih veličina.Tako da izračunamo za koliko je jedna veća od druge. 1.Najčešće ga zapisujemo u obliku a:b ili u obliku __ .OMJER ISTE VRSTE Kada usporeĎujemo dvije veličine iste vrste. 2.Tako da izračunamo koliko puta je jedna veća od druge. to najčešće činimo na dva načina.To je omjer koji nalazimo dijeljenjem.

cijena kg kn .Dakle.50 kg Omjer dviju veličina različitih vrsta jest broj odreĎenih mjernih jedinica do kojeg dolazimo dijeljenjem tih veličina. .On nije samo broj nego je broj odreĎenih mjernih jedinica (u ovom slučaju kn ).1) Kupac je 120kg šećera platio 660 kn.OMJER VELIČINA RAZLIČITIH VRSTA Pr.50 kg Traženi omjer uplate i mase šećera jest cijena šećera. Koliki je omjer uplate i za nju dobivene mase? Uplata Masa šečera 660kn 11kn kn = 120kg = 2kg = 5. Šećera je 5.

.b.PROPORCIJA • Jednakost dvaju omjera a:b = c:d. gdje su a.c i d = 0. naziva se proporcija ili razmjer. • Proporciju možemo i pisati i pomoću a c razlomaka b = d .

.vanjski članovi a:b = c:d unutarnji članovi a b = c d Unakrsni članovi proporcije a:b=c:d ad=bc a b c = ad = bc Umnožak vanjskih članova proporcije jednak je umnošku unutarnjih članova proporcije d Umnošci unakrsnih članova proporcije međusobno su jednaki.

Takve veličine se nazivaju PROPORCIONALNE VELIČINE. toliko se puta poveća druga veličina.PROPORCIONALNE VELIČINE Koliko puta se poveća jedna veličina. . Koliko se puta smanji jedna veličina. toliko se puta smanji druga veličina.

. • Koliko se puta smanji jedna veličina.OBRNUTO PROPORCIONALNE VELIČINE • Koliko se puta poveća jedna veličina. • Takve veličine nazivamo OBRNUTO PROPORCIONALNE VELIČINE. toliko se puta poveća druga veličina. toliko se puta smanji druga veličina.

Taj konstantni omjer naziva se koeficijent proporcionalnosti tih veličina i označava se s k. onda je y:x=k. y= kx (k > 0) . Ako je y proporcionalno s x. Broj 4 se naziva koeficijent proporcionalnosti veličine y s veličinom x.KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI Broj kupljenih sladoleda x Trošak y (kn) 1 2 3 4 5 4 8 12 16 20 Omjer troška i broja kupljenih sladoleda konstantan je i jednak 4. Ako su dvije veličine y i x proporcionalne. onda je omjer njihovih vrijednosti uvijek isti. tj. On nam govori da za 4 kune možemo kupiti 1 sladoled.

GRAFIČKI PRIKAZ PROPORCIONALNOSTI Y 9 8 7 6 5 4 3 2 Prijeđeni put Proteklo vrijeme x (s) 1 2 3 4 5 Prijeđeni put y (m) 1 2 3 3 5 1 Grafički prikaz proporcionalnosti y = k · x. 0 12 34 567 89 X vrijeme . k > 0 u koordinatnom sustavu u ravnini jest pravac koji sadrži ishodište.