TAKWIM PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA I SEMESTER II (SESI 2011/12) FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI, PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN UNIVERSITI TUN

HUSSEIN ONN MALAYSIA Minggu 1 (20/2/12 26/2/12) Aktiviti Mesyuarat penetapan taqwim PSM I antara Penyelaras fakulti, Penyelaras PSM I & II di peringkat fakulti * Penyerahan cadangan tajuk menggunakan Borang C1 Permohonan penulisan dalam Bahasa Inggeris oleh pelajar kepada Penyelaras PSM I (Borang C2) 2-3 (27/2/12 11/3/12) Mesyuarat penyemakan dan penilaian cadangan tajuk PSM I serta penentuan penyelia Penyelaras membincangkan taqwim PSM I & senarai tampal tajuk serta penyelia yang telah diluluskan Lantikan Penyelia bagi PSM I oleh Timbalan Dekan. Kuliah PSM I bermula * Pertemuan lanjut antara pelajar dengan Penyelia. * Pelajar PSM I menyerahkan cadangan tajuk yang dimurnikan kepada penyelaras Lantikan Panel Penilai bagi Pembentangan Cadangan (tajuk) PSM oleh Timbalan Dekan Senarai tampal nama penilai bagi pembentangan (tajuk) proposal. dikeluarkan. 2/3/2012 (Jumaat) 6/3/12 (Selasa) 14/3/12 (Rabu) Dateline # 17/2/2012 (Jumaat) 24/2/2012 (Jumaat) 24/2/2012 (Jumaat) Sebelum 4/3/2012 Sebelum 4/3/2012 Sebelum 4/3/2012 Tindakan Penyelaras Pelajar Pelajar Penyelaras Jab & Penyelia Penyelaras Jab Penyelaras & Timbalan Dekan Penyelaras Jab Pelajar & Penyelia Pelajar & Penyelaras Jab Penyelaras & Timbalan Dekan Penyelaras

4-5 (12/3/12 25/3/12)

Minggu

Aktiviti * Pertemuan antara pelajar dan penyelia. * Pelajar menyerahkan draf Pembentangan Cadangan (tajuk) PSM I kepada penyelia untuk semakan. * Pelajar menyerahkan 1 salinan Borang C4 dan 3 salinan kertas kerja Pembentangan Cadangan (tajuk) PSM yang disahkan oleh Penyelia kepada Penyelaras . Penyelaras merekod Borang C4 dan menyerahkan kertas kerja Pembentangan Cadangan(tajuk) PSM kepada penyelia dan panel penilai untuk dinilai * Pembentangan Cadangan (tajuk) PSM oleh pelajar

Dateline #

Tindakan Penyelia & Pelajar Pelajar & Penyelia Pelajar

12/3/12 (Isnin) 16/3/12 (Jumaat) 19/3/12 (Isnin) BPA BPB BPC BPD 21/3/12 21/3/12 22/3/12 22/3/12

Penyelaras

Pelajar & Panel Penilai

6-7 (26/3/12 8/4/12) 8 (9/4/1215/4/12) 9 (16/4/1222/4/12) 10-11 (23/4/12-6/5/12)

* Pertemuan dan perbincangan lanjut antara Pelajar dengan Penyelia.

Pelajar & Penyelia

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER * Perbincangan pelajar dengan penyelia-draf akhir laporan PSM I dan kertas kerja seminar. Lantikan panel penilai bagi Seminar PSM I. Jadual Seminar PSM I dikeluarkan/ditampal. * Penyerahan draf akhir kertas kerja Seminar PSM I oleh pelajar kepada penyelia untuk semakan. * Pelajar menyerahkan 1 salinan Borang C4 dan 3 salinan kertas Seminar PSM I kepada Penyelaras selepas pemurnian 30/4/12 (Isnin) 2/5/12 (Rabu) 24/4/12 (Selasa) 30/4/12 (Isnin) Pelajar & Penyelia

Timbalan Dekan Penyelaras Pelajar Pelajar & Penyelaras

Minggu

12-13 (7/5/12-20/5/12)

14 (21/5/1227/5/12) 15 (28/5/12-3/6/12)

Aktiviti Penyelaras merekod Borang C4 dan menyerahkan kertas kerja Seminar PSM I kepada Panel Penilai. Seminar PSM I (7/5/12 hingga 20/5/12) * Pembentangan oleh pelajar meliputi Bab 1 hingga Bab 3. * Pelajar menyediakan 1 salinan laporan PSM I semasa pembentangan. Panel Penilai menyerahkan markah Seminar PSM I kepada Penyelaras * Pembetulan draf laporan pelajar bersama penyelia. * Pelajar menyerahkan laporan dan buku log PSM I kepada Penyelia untuk penilaian. Penyelia menyerahkan markah akhir PSM I kepada Penyelaras Mesyuarat penerimaan markah daripada semua penyelaras program PSM I dan disahkan oleh Timbalan Dekan. Penyelaras menyerahkan markah PSM I kepada fakulti.

Dateline # 4/5/12 (Khamis) BPA 7-11/5/12 BPB 7-11/5/12 BPC 14-18/5/12 BPD 14-18/5/12 21/5/12 (Isnin) 28/5/12 (Isnin) 1/6/12 (Jumaat) 5/6/12 (Selasa)

Tindakan Penyelaras & Panel Penilai Pelajar, Panel Penilai & Penyelaras

Panel Penilai Pelajar & Penyelia Pelajar Penyelia Penyelaras Fakulti, Penyelaras Program & Timbalan Dekan & Penyelaras

16 (4/6/12-10/6/12)

* Tindakan oleh pelajar. # Tarikh yang dicadangkan adalah tertakluk kepada pindaan akhir. Disediakan oleh: NOR KAMARIAH KAMARUDDIN Penyelaras PSM I & II Jawatankuasa Projek Sarjana Muda Fakulti Pengurusan Teknologi  samb: 3890

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful